Page 1

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

NAZWA OFERENTA

Wysokość przyznanej dotacji w zł

UWAGI

suma punktów

Nr Oferty

1

1/1/2012

Archikonfraternia Literacka - Dom w Bydgoszczy

Organizacja spotkań z kulturą chrześcijańską na przestrzeni roku 2012 oraz obchodów XXXI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy

24 000

14 000

2

2/1/2012

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi

Kalendarz Borowiacki-publikacja

14 831

7 300

3

3/1/2012

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi

Architektura Tucholi w grafice - Karnet Artystycznych Kart Pocztowych

3 100

1 400

4

4/1/2012

Bractwo 18 Południka w Bydgoszczy

Collegium Vocale w Serocku

5 565

4 955

5

5/1/2012

Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego w Bydgoszczy

śegluga śródlądowa, sporty i turystyka wodna, spoiwem regionu kujawsko-pomorskiego na bazie MDW E-70 i E40, odbudowa toŜsamości kulturowej w oparciu o Wisłę, Brdę, Noteć wraz z Kanałami Bydgoskim i Górnonoteckim

74 400

48 300

6

6/1/2012

Brodnickie Stowarzyszenie Kultury w Brodnicy

"W przyjaźni ze sztuką"

52 040

33 740

35

7

7/1/2012

Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "FATIMA" w Brodnica

Muzyka Architektury a Architektura przez Wieki

43 000

26 400

35

8

8/1/2012

Brodnickie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "FATIMA" w Brodnicy

Ogólnopolski Festiwal Kultury Leśników i Myśliwych Brodnica' 2012

44 000

27 200

6 000

45

9

9/1/2012

Centrum REHABILITACJI im. ks. Biskupa Jana Chrapka w Grudziądzu

XV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2012

87 900

15 000

8 000

50

Zlot Hufca Świecie - Powiat "Kierunek Grunwald"

13 060

4 260

6 801

4 150

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie-

NAZWA ZADANIA

Całkowity Wnioskowana koszt zadania w kwota dotacji zł w zł

L,P.

10

10/1/2012 Powiat

11

11/1/2012 Bydgoszcz-Miasto

12

12/1/2012 Bydgoszcz-Miasto

13

13/1/2012 Włocławku

14

14/1/2012 Włocławku

XIX edycja konkursu plastycznego "Włocławskie impresje"

15

15/1/2012 Europejskie Zrzeszenie MłodzieŜy w Toruniu

"Kulturalne Perły na Kujawach i Pomorzu"

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec

XXVIII Festiwal Piosenki Harcerskiej "Koliber"

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec

95 lat harcerstwa w Bydgoszczy - Powstanie Izby Tradycji Harcerskiej

18 435

11 395

Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we

Publikacja "Obrzędy i zwyczaje ludowe na Kujawach. Widowiska sceniczne i plenerowe" Jadwigi Kurant

18 748

12 186

9 460

4 600

47 600

28 000

Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

34

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

37

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

44

4 000

46

43


16

16/1/2012 Fundacja - "Serca Bicie" w Bydgoszczy

17

17/1/2012 Fundacja PLATON im. Kuby Rumińskiego w Toruniu Instytut B61 - Wehikuł

18

18/1/2012 Muzyką w Toruniu

My Musi for Pace - Koncert Lisbeth Scott i Józefa Skrzeka

19

19/1/2012 Fundacja "Chcę poznać moją wieś" w Mukrzu

Bębnimy, lepimy, gramy - w Mukrzu warsztaty mamy

20

20/1/2012 Pawłowi II w Bydgoszczy

VII Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc

21

21/1/2012 Fundacja "Pomarańczowy Cylinder" w Toruniu

22

225 800

100 000

265 000

80 000

89 000

44 500

42

5 600

5 000

31

131 455

85 000

Miasto, masa, marzenia

20 516

12 360

22/1/2012 Fundacja "Pro Theatro" w Toruniu

Grupa teatralna Fundacji "Pro Theatro" na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Amatorskich

26 680

17 170

23

23/1/2012 Fundacja "Rozwijać Talenty" w Chełmnie

Kształtowanie Otoczenia-Dekoracyjne Formy UŜytkowe

4 885

3 935

24

24/1/2012 Fundacja "Samotna Mama" we Włocławku

II Festiwal włoskiej muzyki operowej "BELCANTO PER SEMPRE"

25

25/1/2012 Fundacja "Samotna Mama" we Włocławku

26

Fundacja "BORYNA" Centrum Terapii Dźwiękiem i

Fundacja "Nowe Pokolenie" w hołdzie Janowi

Festiwal "Serca bicie"

49

20 000

48

10 000

47

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

9 000

46

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

177 000

141 600

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, nie został zachowany wymagany minimalny wkład w budŜecie zadania, kwota wnioskowana dotacji niezgodna z regulaminem konkursu

Warsztaty wokalne oraz Koncert Młodych Talentów pt. "W drodze do La Scali"

97 000

77 600

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, nie został zachowany wymagany minimalny wkład w budŜecie zadania

26/1/2012 Fundacja "SieChce" w Brodnicy

Fiesta Humana

41 400

26 550

27

27/1/2012 Fundacja "Światło" w Toruniu

"Po drugiej stronie lustra"

6 800

4 320

28

28/1/2012 Fundacja "TRADITIO EUROPAE" w Toruniu

Liga StaroŜytnicza

4 500

4 000

29

29/1/2012 Fundacja "TRADITIO EUROPAE" w Toruniu

Zeus i spółka

4 100

3 650

44

30

30/1/2012 Fundacja "Wiatrak" w Bydgoszczy

"Pozytywka"

57 280

9 440

41

31

31/1/2012 Fundacja "Wiatrak" w Bydgoszczy

Odpowiedź Skargi na ludzkie skargi

70 280

15 580

42

32

32/1/2012 Fundacja ARi ARi w Bydgoszczy

Szlak ewangelicki na Kujawach

74 900

20 000

42

33

33/1/2012 Fundacja ARi ARi w Bydgoszczy

Włocławskie Memory

46 000

16 400

8 000

47

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

2 000

49

8 000 51


oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

34

34/1/2012 Fundacja Ars-Via w Toruniu

Metamorfozy -pięć wystaw artysty Leszka Jana Kucza w 25 lecie pracy twórczej

55 000

14 500

35

35/1/2012 Fundacja Bez Nazwy w Bydgoszczy

Bajkomania - II edycja 2012 - "Integracja i Kreacja" warsztaty filmowe

44 480

25 280

36

36/1/2012 Fundacja Bez Nazwy w Bydgoszczy

Moda,Sztuka i Nauka

29 000

16 000

37

37/1/2012 Fundacja "Biuro Kultury" w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST

520 000

100 000

38

38/1/2012 Fundacja Cultura Animi w Warszawie

Muzyka naszych czasów

251 750

85 000

39

39/1/2012 Bydgoszczy

21 600

14 000

40

40/1/2012 Bydgoszczy

Spotkania Filmowe w Ostromecku

106 600

66 600

41

41

41/1/2012 Fundacja Dzika Polska w Warszawie

Plenerowa wystawa fotograficzna "Zwierzpospolita Polska" w trzech miastach województwa kujawskopomorskiego

16 222

9 980

36

42

42/1/2012 Fundacja Emic w Toruniu

5. Festiwal Antropologii Wizualnej ASPEKTY

20 550

13 200

6 000

48

43

43/1/2012 Fundacja Europejskiej Akademii Sztuki w Toruniu

XIX Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA 2012 "od morza do morza"

432 000

100 000

80 000

60

44

44/1/2012 Fundacja Fabryka UTU w Toruniu

URban gardeners/interaktywna sztuka miejska

42 500

27 500

8 000

51

45

45/1/2012 Fundacja Fabryka UTU w Toruniu

Dźwiękospacery. Badania terenowe

40 850

26 550

50

46

46/1/2012 Fundacja Gaudeamus w Bydgoszczy

Historia mówiona Kujaw. Narracje najstarszych mieszkańców regionu

7 350

4 050

38

47

47/1/2012 Fundacja Gaudeamus w Bydgoszczy

Regionalne Obserwatorium Kultury: Innowacje w Kulturze

69 050

44 000

48

48/1/2012 Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej dzieci i młodzieŜy (edycja 2012)

26 500

12 100

22 700

14 750

38 210

24 836

15 000

53

353 830

60 000

13 000

48

353 830

50 000

66 600

41 958

Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Fundacja Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Fundacja Generał ElŜbiety Zawackiej . Archiwum i

"Kultura pamięci - materiały i szkice "- publikacja ksiąŜki

"PATRIOTYZM" Prelekcje i warsztaty historyczne dla

7 000

48

32

75 000

zadanie wieloletnie (na lata 2013-2014 przyznana warunkowo ta sama wysokość dotacji)

57

47

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

8 000

49

SłuŜby Polek w Toruniu

Fundacja Generał ElŜbiety Zawackiej. Archiwum i

49

CHARKÓW-KATYŃ-TWER - BYKOWNIA. W 70. Rocznice

49/1/2012 Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Zbrodni Katyńskiej. Katalog z wystawy, red. Sylwia SłuŜby Polek w Toruniu

50

50/1/2012 Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie

51

51/1/2012 Omnibus w Ciechocinku

52

52/1/2012 Omnibus w Ciechocinku

Bel canto-edukacja muzyczna

53

53/1/2012 Fundacja Kalejdoskop Kultury w Legionowie

Europejskie Spotkania Artystyczne

"Koncert na wodzie"

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro XVI Festiwal Piosenki MłodzieŜy Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2012

Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro

35

Grochowiny

41

15 000

49


54

54/1/2012 Fundacja Konsonans w Bydgoszczy

Udział Chóru Kameralnego AMFN w 30. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Cantonigros (Hiszpania)

55

55/1/2012 Fundacja Konsonans w Bydgoszczy

Pianistyczny Kurs Mistrzowski prof. Mikhaila Voskresensky'ego

56

56/1/2012 Fundacja Kultury "YAKIZA" w Bydgoszczy

Inne Sytuacje

57

57/1/2012 Fundacja Kultury Papierowy Motyl w Warszawie

"33" - Historia Wielkiego Głodu

58

58/1/2012 Fundacja Miasto Projekt w Toruniu

Altergrawitacja 2012

59

59/1/2012 Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

X Chełmińskie Wieczory Organowe

60

60/1/2012 Fundacja Muzyka u Źródeł w Bydgoszczy

Festiwal Muzyki Kameralnej "Muzyka u Źródeł"

61

61/1/2012 Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu Perkowskiego

62

62/1/2012 Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu obchodów 80-lecia i 90-lecia istnienia Szkoły Muzycznej

Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra

Twórcy kultury muzycznej Torunia w latach 1921-2011. Fundacja na Rzecz Pomocy i Rozwoju Zespołu Szkół Materiały z sesji naukowych odbywających się z okazji

107 300

50 000

30 640

18 700

9 000

48

125 500

40 000

10 000

46

80 000

52 000

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

200 015

35 100

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

14 765

5 000

4 000

49

157 550

50 100

15 000

57

6 500

4 900

4 000

46

18 700

12 000

39

30 470

19 800

43

117 500

75 500

41

w Toruniu

63

63/1/2012 Fundacja Nowa Sztuka Wet Music w Bydgoszczy

Pomorska - działania w przestrzeni miejskiej

64

64/1/2012 Fundacja Operalna w Bydgoszczy

"śyciem zauroczony - odsibka szafarska"

65

65/1/2012 Fundacja Opowiedz To - Picture This w Warszawie

Objazdowe Kino Fotografii

19 760

12 800

66

66/1/2012 Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie

Warsztaty Plastyczne 2012

25 810

16 700

67

67/1/2012 Fundacja PRAESTERNO w Warszawie

Warsztaty twórcze wyzwalające ekspresję i kreatywność, rozwijające umiejętności artystyczne dla dzieci i młodzieŜy

52 690

34 420

68

68/1/2012 Fundacja PRO FUTURO w Łysomicach

Warsztaty muzyczne w Łysomicach

10 074

4 999

41

69

69/1/2012 Bydgoszczy

V Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Młode Talenty 2012

154 610

100 000

51

70

70/1/2012 w Toruniu

AutografExpo 2012

106 670

67 570

71

71/1/2012 Fundacja Rusz w Toruniu

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach ART MOVES

398 340

99 750

72

72/1/2012 Fundacja STABILO w Toruniu

Mapa Dźwiękowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

41 135

26 405

44

73

73/1/2012 Fundacja Sztuki ART-HOUSE w Bydgoszczy

Historycy w czerni - cykl filmów dokumentalnych o zabytkach regionu kujawsko-pomorskiego

185 150

94 220

44

Fundacja Roberta Janowskiego Młode Talenty w

Fundacja Rozwoju i Aktywności Twórczej "Les Artes"

12 000

51

41

10 000

49

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

40 000

zadanie wieloletnie ( na lata 2013-2014 przyznana warunkowo ta sama wysokość dotacji)

56


74

74/1/2012 Fundacja Sztuki ART-HOUSE w Bydgoszczy

9.Międzynarodowy Festiwal Sztuki ReportaŜu CAMERA OBSCURA 2012

75

75/1/2012 Fundacja "TWOJA MUZA" w Warszawie

Szkoła Mistrzów Fortepianu, Fletu i Gitary

76

76/1/2012 Fundacja Vlepvnet w Warszawie

"Nowe Ŝycie - integracja rzeki z miastem" - odcinek kujawsko-pomorski

77

77/1/2012 Fundacja YouHavelt w Toruniu

78

312 535

81 455

25 000

57

82 512

25 000

7 000

47

415 500

91 800

42

Music Panoptikon

29 300

19 045

45

78/1/2012 Fundacja YouHavelt w Toruniu

Panoptikon

37 850

24 603

10 000

48

79

79/1/2012 Inicjatywa Kulturalna "BARD" w Bydgoszczy

VII Festiwal piosenek Jacka Kaczmarskiego "Źródło wciąŜ bije"

86 400

56 000

8 000

47

80

80/1/2012 Inicjatywa Kulturalna "BARD" w Bydgoszczy

II Festiwal widzących duszą "Muzyka otwiera oczy"

64 700

39 700

81

81/1/2012 AEQUO

XXXIII Festiwal Muzyki Organowej "Jesienne Wieczory Organowe"

19 300

10 000

82

82/1/2012 Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym

9 740

5 900

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Klub Integracji Społecznej - Rozwój Aktywności Twórczej VI

10 200

6 475

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Anielskie Spotkania-VII edycja

95 000

57 000

Sztuka zaklęta w naturze. Trzecia Edycja

43 400

29 000

27 940

9 740

Budowa replik galar, odtworzenie stroju flisaków, inscenizacja wydarzeń z roku 1774

19 827

12 825

Obchody Bitwy w Zadwórzu pod Lwowem

15 000

9 750

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Obchody rocznicy powstania w Wilnie - "akcji ostra brama"

17 000

11 050

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Inowrocławskie Towarzystwo Integracyjne EX

46

6 000

48

Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom (Nie)pełnosprawni w kulturze

Wsparcia w Toruniu Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

83

83/1/2012 Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia w Toruniu Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w

84

84/1/2012 Toruniu

85

85/1/2012 Toruniu

86

86/1/2012 Rolniczych "RETRO-TRAKTOR" w Golubiu-Dobrzyniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

87

87/1/2012 Klub Sportowy "Gwiazda" w Bydgoszczy

88

88/1/2012 Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza w

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w

Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn

IV Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

15 000

45

nie zachowano minimalnego wkładu własnego w budŜet zadania

4 000

45

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu

Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Niemczu Koło Przyjaciół 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich im.

89

89/1/2012 Hetmana Wielkiego Jana Karola Chodkiewicza w Niemczu

90

90/1/2012 Kuria Diecezjalna Włocławska

Koncert muzyki chrześcijańskiej - "Uwielbienie"

65 960

25 340

9 000

46

91

91/1/2012 Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri

6. Przegląd Twórczości Filmowej "Pola i Inni"

98 150

36 200

25 000

54

92

92/1/2012 Radziejowskiego"

XI Inscenizacja Bitwy pod Płowcami

63 400

24 900

6 000

44

93

93/1/2012 Nadwiślańskie Stowarzyszenie "Aktywni" w Nowem Muzyka Kościołów - Letnie Koncerty Muzyczne

4 990

4 000

3 000

45

94

94/1/2012 Ochotnicza StraŜ PoŜarna w RaciąŜku

6 950

5 000

2 000

44

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu

Festiwal Rock Hill


XIII Festiwal Orkiestr Dętych OSP im. Leona Landowskiego

22 310

14 500

44

96/1/2012 "Kujawy Bachorne Nowe" w Osięcinach

Z obrzędami kujawskimi w Polskę

11 140

6 972

44

97

97/1/2012 Ośrodek Działań Kulturowych "Las" w Bydgoszczy

"Sound Design Academy"

5 550

5 000

39

98

98/1/2012 Poczęcia NMP w Świeciu

"Z przeszłości w przyszłość"

26 860

17 400

44

99

99/1/2012 Świętego w Przecznie

Koncert Organowy w Przecznie

20 000

13 000

95

95/1/2012 Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Śliwicach

96

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora Klub Seniora

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepolanego

Parafia Rzymsko-Katolicka PodwyŜszenia KrzyŜa

6 000

45

100 100/1/2012

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie

Cykl wydarzeń kulturalnych - "Norbertańskie Spotkania z Kulturą i Sztuką"

75 956

49 360

101 101/1/2012

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Strzelnie

"Weekendowe spotkania w zabytkach z muzyką dawną i współczesną"

61 209

39 780

102 102/1/2012

Polski Związek Bibliotek w ChełmŜy

Wydanie "Słownika Biograficznego Powiatu Toruńskiego"

15 600

9 100

103 103/1/2012

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy

Wojewódzki Konkurs Orkiestr o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23 460

15 250

10 000

46

104 104/1/2012

XIV Konkurs Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskie Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Pomorski "O Puchar Marszałka Województwa" w Jubileuszowym w Toruniu Roku 100-lecia Pomorskiego Związku Śpiewaczego

16 610

10 770

10 000

46

105 105/1/2012

Polski Związek Niewidomych Okręg KujawskoPomorski Koło Powiatowe w Bydgoszczy

MoŜe zobaczymy, morza posłuchamy

33 000

21 300

106 106/1/2012

Polskie Stowarzyszenie Carillonowe w Gdańsku

Festiwal Tour de Carillon 2012

40 000

16 000

107 107/1/2012

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - Oddział w Toruniu

Katalog monet średniowiecznych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu. Średniowieczne monety polskie, mazowieckie, śląskie i pomorskie

20 000

13 000

43

108 108/1/2012

Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych - Oddział w Toruniu

Festiwal Fotografii przyrodniczej "Sztuka Natury"

65 000

15 000

41

109 109/1/2012

Pracownia ZrównowaŜonego Rozwoju W Toruniu

Artyści dla Ziemi - Land Art. Festiwal

65 270

41 850

44

110 110/1/2012

Pracownia ZrównowaŜonego Rozwoju w Toruniu

Two Squares:Festival of Music

366 600

99 000

20 000

51

111 111/1/2012

PROF -EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego - Oddział Bydgosko-Toruński

IX Ogólnopolski Festiwal Małych Form Scenicznych "AbrAcAdAbrA" - pierwsze kroki na scenie w języku francuskim

10 163

4 917

2 000

45

112 112/1/2012

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

XXIV Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń

29 650

8 500

4 000

47

113 113/1/2012

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania MłodzieŜy Koncert "Kochamy Cię Święty Mikołaju" Oddział w Bydgoszczy

21 655

8 500

114 114/1/2012

Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy

"Ocalić od zapomnienia - historia i współczesność bydgoskiego szlaku wodnego"

29 897

19 433

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

115 115/1/2012

Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy

Międzynarodowy Przegląd Interdyscyplinarnych Form Artystycznych "Angelus"

17 515

11 485

nie zachowano minimalnego wkładu własnego w budŜecie zadania

45

12 000

47

40

37

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

zadanie niezgodne z celami konkursu nr 1/2012


116 116/1/2012

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa śalno

117 117/1/2012

8 060

4 910

44

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Ludowej XIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem "POMORZE" w Chełmnie

73 410

17 000

46

118 118/1/2012

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Sztuki Ludowej Folk Kontrasty Udział ZP i T "Pomorze" w "POMORZE" w Chełmnie międzynarodowym festiwalu w Ohrid w Macedonii

38 700

16 000

119 119/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre "Promyk Nadziei"

Powstanie styczniowe naszym dziedzictwem

4 802

4 322

34

120 120/1/2012

Stowarzyszenie "DuŜe RóŜowe Słońce" w Sępólnie Krajeńskim

VIII Krajeński Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych

10 715

6 605

41

121 121/1/2012

Stowarzyszenie "Jestem i czuję się potrzebny" w Bytomiu

II Topólecki Festiwal Orkiestr Dętych

6 100

4 900

31

122 122/1/2012

Stowarzyszenie "Otwarte Umysły" na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Uczniów Gimnazjum nr 1 "O Kłepciuszku co po Barcinie się szwyndo" w Barcinie

5 824

4 940

35

123 123/1/2012

Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w Aleksandrowie Kujawskim

"BliŜej korzeni"- festiwal zespołów folklorystycznych z Kujaw

2 770

2 475

36

124 124/1/2012

Stowarzyszenie "Teatr na Barce" w Bydgoszczy

Psychoterapolityka

9 860

6 650

nie zachowano minimalnego wkładu własnego w budŜecie zadania

125 125/1/2012

Stowarzyszenie Artystyczne "Amaltea" w Lubieniu Kujawskim

Wiosenne warsztaty teatralne

4 901

4 376

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

126 126/1/2012

Stowarzyszenie Artystyczne ELJAZZ w Bydgoszczy

"10 Bydgoszcz Jazz Festival" - Międzynarodowy Festiwal Jazzowy

127 127/1/2012

Stowarzyszenie Artystyczne ELJAZZ w Bydgoszczy

"Europejska Akademia Jazzu" - Europejskie Warsztaty Jazzowe

128 128/1/2012

Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG w Bydgoszczy

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych 8th MÓZG FESTIVAL

129 129/1/2012

Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG w Bydgoszczy

130 130/1/2012

"Talenty na start"

6 000

49

342 500

100 000

95 000

61 000

415 500

100 000

Rejestracja, produkcja oraz wydawnictwo debiutanckiego autorskiego albumu Qby Janickiego oraz zorganizowanie trasy koncertowej promującej album

90 350

29 950

Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE w Toruniu

"Toruń Anno Domini…" ogólnopolski konkurs na mały obiekt rzeźbiarski upamiętniający 780-letnią rocznicę lokacji m. Torunia oraz edukacyjne warsztaty rzeźbiarskie

50 548

16 000

131 131/1/2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału we Włocławku

Czytasz - Jesteś w Grze

5 000

4 500

132 132/1/2012

Stowarzyszenie Centrum NiezaleŜnego śycia w Ciechocinku

Integracyjny festiwal Bluesowy "Blues bez Barier"

34 400

22 000

44

133 133/1/2012

Stowarzyszenie Dobrzyniacy w Brzuze

Konferencja "Chopin powrócił"

4 549

4 049

35

134 134/1/2012

Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia

Wydanie ksiąŜki popularnonaukowej pt.Rodzina Mikołaja Kopernika

12 000

7 500

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

135 135/1/2012

Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia

Wydanie ksiąŜki: Rejestr stanowisk archeologicznych i znalezisk z terenu Torunia, tom 2

15 172

10 422

nie zachowano minimalnego wkładu własnego w budŜecie zadania

136 136/1/2012

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA we Włocławku

Udział w 49. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Spittal an der Drau (Austria)

19 825

10 000

25 000

57

45

20 000

51

45

8 000

47

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

8 000

48


137 137/1/2012

Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr 'NASZ" we Włocławku

BRUKARNIA 2012

138 138/1/2012

Stowarzyszenie Fabryka Kultury w GolubiuDobrzyniu

139 139/1/2012

248 300

97 000

Z legendami przez czasy i krainy

8 050

4 100

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą

XIV Przegląd Zespołów Ludowych Ziemi Dobrzyńskiej

6 500

1 600

1 500

47

140 140/1/2012

Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie

Niezapomniane Nutki - VII Przegląd Pieśni i Piosenek zwanych Frantówkami w Bysławiu

5 585

4 635

2 000

44

141 142/1/2012

Stowarzyszenie Grupa Falco 2 w Lubiczu

Chopin podróŜnik - przystanek kujawsko-pomorskie

95 540

62 161

44

142 141/1/2012

Stowarzyszenie Grupa Falco 2 w Lubiczu

Galeria multimedialna - nowy sektor artystyczny

33 100

21 515

44

143 143/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw kulturalnych "taRTak"

Teatr w drodze. Zajęcia edukacji teatralnej dla dzieci z terenów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego

17 692

11 437

39

144 144/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw kulturalnych "taRTak" w Toruniu

Polski teatr alternatywny po 1989 roku przez pryzmat Akademickich/Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra

15 500

10 000

44

145 145/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw NiemoŜliwych RAZEM w Świeciu

Kujawsko-Pomorskie mniej znane

32 270

20 969

9 000

48

146 146/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw NiezaleŜnych "PROGRES" w Gniewkowie

VI Festiwal Rocka Progresywnego w Gniewkowie 2012

17 700

11 500

4 000

45

147 147/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Temperamenty w Gościeszynie

Koncert Kameralny - Ave Maria na szlaku pałuckich kościołów

5 500

4 950

148 148/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych Festiwal Piosenki Ojczyźnianej i Edukacyjnych "Perspektywy" we Włocławku

4 960

4 350

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

149 149/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych II Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych "O i Edukacyjnych "Perspektywy" we Włocławku kujawski wianek"

10 350

7 245

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu, nie zachowano minimalnego wkładu własnego w budŜet zadania

150 150/1/2012

Stowarzyszenie Inicjatywa Dla Rozwoju Kujaw i Pomorza w Bydgoszczy

13 000

8 450

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

151 151/1/2012

Stowarzyszenie Kulturalne "Chór Nauczycielski CON Przygotowanie i udział w X Ogólnopolskim Przeglądzie ANIMA" w Toruniu Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim

15 400

10 000

152 152/1/2012

Stowarzyszenie Kulturalne "PUZON" w Chełmnie

XV Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Orkiestr Dętych z udziałem zespołów zagranicznych - Chełmno 2012

49 500

26 000

153 153/1/2012

Stowarzyszenie Kulturalne "PUZON" w Chełmnie

Udział Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Letovice 2012 w Czechach

11 145

7 000

44

154 154/1/2012

Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna" w RaciąŜku

XXII Konkurs Plastyczny dla Dzieci "Gdybym był malarzem"

7 600

5 000

44

155 155/1/2012

Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna" w RaciąŜku XIX Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora

7 675

5 000

44

156 156/1/2012

Stowarzyszenie Kultury Ludowej "Kundzia" w Międzynarodowy festiwal "Lato Dialogu Kultur" IV edycja Chełmnie i Fundacja "Centrum Dialogu Kultur" im. "Fathers' Village" (zadanie wieloletnie 2012-2014) Jakuba Kołasa w Chełmnie (oferta wspólna)

270 460

80 000

"Dni kultury mennonickiej"

20 000

49

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

44

44

6 000

10 000

44

47


157 157/1/2012

Stowarzyszenie Kultury Muzycznej KANTYCZKA w Bukowcu

Udział chóru "Kantyczka" w Międzynarodowym Festiwalu "Muzyka bez granic w Mińsku na Białorusi

9 775

6 100

44

158 158/1/2012

Stowarzyszenie Krzewinia Kultury "Animator" w Antoniewie

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej i Ekologicznej Dzieci i MłodzieŜy " Z piosenką w plecaku"

21 001

13 000

42

159 159/1/2012

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" w Złej Wsi

Z tradycją przez wieki

21 700

14 000

160 160/1/2012

Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Chełmnie

Wydanie albumu poplenerowego 3 edycji pleneru Siedem Znaków Czasu

10 380

6 700

161 161/1/2012

Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu

Secesja kujawsko-pomorska - album i zdjęcia do Europeany - kontynuacja

62 175

40 375

18 000

47

162 162/1/2012

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej Astrolabium w Toruniu

Nagranie płyty z polską muzyką chóralną w wykonaniu Chóru Astrolabium z towarzyszeniem solistki i akompaniamentu

17 300

9 000

7 000

46

163 163/1/2012

Stowarzyszenie Miłośników Kolei i Air Soft Gun w śninie

Urodziny Leona

15 600

8 800

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu, zadanie nie wpisuje się cele konkursu nr 1/2012

164 164/1/2012

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

Dziedzictwo kulinarne wizytówką Samsieczna - Cztery pory roku

36 100

23 100

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

165 165/1/2012

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krajeńskiej w Samsiecznie

Spotkania muzyczne pod strzechą

34 100

22 100

166 166/1/2012

Stowarzyszenie Młode Dęby w Słaboszewku

Muzyczne Międzynarodowe Spotkania Singers&Songwriterów - "Altersong"

23 660

14 600

167 167/1/2012

Stowarzyszenie Muzyczne "Chorus Culmensis" w Chełmnie

Śladami Polaków na Ukrainie

42 000

27 300

168 168/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności SpołecznoArtystycznej w Toruniu

Śladami Chopina - Chopin w Toruniu i na ziemiach Dobrzyńskich i Chełmińskich - przewodnik turystyki kulturalnej

20 750

7 550

44

169 169/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności SpołecznoArtystycznej w Toruniu

up2d8-schron sztuki

46 700

6 700

43

170 170/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn "Światło"

Zapomniany poligon "Heidekraut"-próba rekonstrukcji

10 328

6 050

34

171 171/1/2012

Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa w Pamiętowie

Bory Tucholskie - na szlaku mody

6 992

4 992

44

172 172/1/2012

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bobrowo "Aktywna Gmina"

" O Tych, którzy juŜ odeszli"

13 025

7 500

44

173 173/1/2012

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin

Dobrzyński Jarmark Wielkanocny

12 000

7 800

39

174 174/1/2012

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin

Aktywne sołectwo Sadłowo-plener i warsztaty artystyczne

5 650

5 000

44

175 175/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzewo "RAZEM"

"Akademia Sztuk Plastycznych"

5 500

4 950

44

176 176/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa

"Wielka muzyka w małym Kęsowie"

17 119

8 659

cele statutowe podmiotu niezgodne dziedziną konkursu kopia odpisu z KRS-u podpisana za zgodność przez osobę nieuprawnioną,ze względu na nieczytelność celów statutowych towarzyszenia konieczne dostarczenie statutu cele statutowe podmiotu niezgodne dziedziną konkursu

39

4 000

4 000

45

45


177 177/1/2012

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z IX Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. "Moje małe Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa" w Siemionkach ojczyzny"

178 178/1/2012

20 705

12 000

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób z Noc świętych Zaburzeniami Psychicznymi "Szansa" w Siemionkach

8 400

5 000

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

179 179/1/2012

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

"OŜywienie kurhanu". Rewitalizacja megalitycznego grobowca w Złotowie

4 640

4 100

oferta nie została podpisana przez drugą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu,

180 180/1/2012

Stowarzyszenie Omega w Brodnicy

Muzyczny Camping (30 lat później) - wspomnienie

195 000

53 000

181 181/1/2012

Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej "Młody Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Młody Toruń" w Toruń" w Toruniu międzynarodowym festiwalu we Francji

33 045

17 500

182 182/1/2012

Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Talentów we Włocławku

III Włocławskie Spotkania Skrzypcowe "Polskie Tańce Narodowe"

4 670

4 080

183 183/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo

III Ogólnopolski Festiwal Muzyczny "JASZCZUR MUSIC FETIVAL" Lisewo 2012

9 870

6 350

2 000

45

184 184/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki "Bractwo" Festiwal Brodnicka Uczta Teatralna w Brodnicy

10 624

6 800

4 000

47

185 185/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Sztuki "Bractwo" I Brodnicki Festiwal Chóralny "Majówka z Chopinem" w Brodnicy

6 350

3 999

186 186/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół MłodzieŜowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy "Fordońska Piwnica ARTMUZA 5"

XVII Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych KURTYNA 2012

12 980

8 000

187 187/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół MłodzieŜowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy "Fordońska Piwnica ARTMUZA 5"

IX Ogólnopolskie Spotkanie z Muzyką Filmową i Musicalowa Szlagier 2012

20 850

10 000

43

188 188/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy "Pałac"

XXXII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i MłodzieŜy

138 000

85 000

47

189 189/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu MłodzieŜy w Bydgoszczy "Pałac"

35.Bydgoskie Impresje Muzyczne - Międzynarodowe Spotkania Muzykującej MłodzieŜy

235 000

30 000

15 000

57

190 190/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego "MAŁA REWIA" w Toruniu

Warsztaty artystyczne Teatru Muzycznego "Mała Rewia" z Torunia

61 860

24 400

10 000

47

191 191/1/2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu

Katalog pt. Leonard Torwirt - malarz, konserwator towarzyszący czasowej wystawie monograficznej pod tym samym tytułem

29 300

16 800

7 000

46

192 192/1/2012

Stowarzyszenie Radioznin.pl w śninie

"Pałuki to równieŜ Ty"

48 216

31 462

193 193/1/2012

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" z siedzibą w PigŜy

IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko i VII Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem "Kiedy myślę…, stwierdzam - Polak- to brzmi dumnie"

16 030

10 000

194 194/1/2012

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw activeXtreme w Inowrocławiu

Pierwsze wyjście z garaŜu - Bitwa Kapel BeKa

12 380

5 380

39

195 195/1/2012

Stowarzyszenie Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

Historia i Tradycja Piotrkowa Kujawskiego i Okolic

5 550

4 995

31

196 196/1/2012

Stowarzyszenie Rzeczpospolita Babska w Toruniu

Instytut B61 - teraz kobiety

30 000

19 500

197 197/1/2012

Stowarzyszenie Sztuka Cię Szuka w Toruniu

Filmogranie!

91 310

59 000

15 000

50

oferta została złoŜona na nieprawidłowym formularzu

44

43

2 000

44

44

8 000

46

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

44


198 198/1/2012

Stowarzyszenie Śpiewacze Canto Sonoro im. Zygmunta Gzelli w Łodzi

Cykl interdyscyplinarnych koncertów edukacyjnych w dziedzinie muzyki wokalnej i chóralnej połączonej z tańcem oraz pantomimą

199 199/1/2012

Stowarzyszenie Świętego Huberta w GolubiuDobrzyniu

Ocalić od zapomnienia - Miejsca pamięci narodowej

6 255

3 000

200 200/1/2012

Stowarzyszenie Teatr Piosenki w Toruniu

Konkurs Interpretacji Twórczości Amatorskiej KITA 2012

5 000

4 500

42

201 201/1/2012

Stowarzyszenie Teatr Piosenki w Toruniu

Ogólnopolski Festiwal Spektakli Muzycznych Afirmacje 2012

315 500

98 000

44

202 202/1/2012

Stowarzyszenie Teatr Wiczy w Toruniu

"W witrynach odbicia. Cykl warsztatów i happeningów"

86 700

55 700

10 000

49

203 203/1/2012

Stowarzyszenie Teatralne Metafora w Bydgoszczy

"Brzydkie Kaczątko", czyli poznaj swoją prawdziwą wartość

70 000

45 500

15 000

47

204 204/1/2012

Stowarzyszenie Teatralne Metafora w Bydgoszczy

"Śpiąca Królewna", czyli Market Teatralny

60 000

39 000

47

205 205/1/2012

Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne w Wystawa Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne Toruniu w Dworze Artusa

5 870

3 650

44

206 206/1/2012

Stowarzyszenie Twórców i Orędowników Kultury "Anima" w Szczytnie

Edukacyjne Warsztaty Artystyczne

4 950

4 450

40

207 207/1/2012

Stowarzyszenie Wokalne "In Corpore" w Lublinie

Wtajemniczenia. Muzyka Świata

15 000

9 750

44

208 208/1/2012

Stowarzyszenie Wokalne "In Corpore" w Lublinie

Koncerty Borysa Somerschafa:"Najpiękniejsze romanse rosyjskie"

38 000

24 700

44

209 209/1/2012

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "ADITUS" we Zweryfikuj swoje muzyczne upodobania Włocławku

15 100

9 500

210 210/1/2012

Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka w Izbicy Kujawskiej

"Mikrofon dla najmłodszych" - Ogólnopolski XXVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

28 150

14 000

211 211/1/2012

Stowarzyszenie - Ziemia Izbicka w Izbicy Kujawskiej

Wehikuł Czasu

31 400

19 000

212 212/1/2012

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

Być jak Janusz Korczak

3 160

2 740

39

213 213/1/2012

Szubińskie Towarzystwo Kulturalne

Jubileusz 35-lecia Szubińskiej Grupy Plama's - wydanie okolicznościowego folderu

3 450

3 105

44

214 214/1/2012

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy

XVI Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów im. Jerzego Popiełuszki

64 200

41 350

215 215/1/2012

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy

Orkiestra XXI wieku

67 000

38 250

216 216/1/2012

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie

XXI Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

79 850

47 500

217 217/1/2012

Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń

"W oku kamery"

4 394

3 804

218 218/1/2012

Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia

"Toruń w Bliźniaczym Obiektywie" Album zdjęć z VI edycji pleneru fotograficznego

28 300

15 000

198 718

129 268

38

2 000

47

cele statutowe podmiotu niezgodne z dziedziną konkursu nr 1/2012

45

10 000

49

9 000

45

40

35 000

57

oferta zawierająca uchybienia formalne, które nie zostały usunięte w ogłoszonym terminie

34


Teatralizacja obrazu Leonarda da Vinci pt. "Ostatnia Wieczerza"

219 219/1/2012

Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia

220 220/1/2012

Towarzystwo Miłośników Kultury Ludowej "DOMAN" "Realizujemy Pasje. Uczymy i wzruszamy" w Ślesinie

221 221/1/2012

Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

Festiwal Muzyki Szantowej "BRAMA MAZUR" Brodnica 2012

222 222/1/2012

Towarzystwo Muzyczne im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

IV Paderewski Piano Academy, mistrzowska szkoła letnia dla pianistów z orkiestrą symfoniczną

223 223/1/2012

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Marcinkowo

Tropiąc Frycka

224 224/1/2012

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Marcinkowo

225 225/1/2012

Towarzystwo Naukowe w Toruniu

Wydanie zeszytu Atlasu twierdzy Toruń pt. Bramy Twierdzy Toruń"

226 226/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół ChełmŜy

Nie chowaj historii w szafie

227 227/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka

"Łączy nas Wisła - Literatura i sztuka solą ziemi. Święto Soli"

228 228/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Okręgowy w VI Jesienny Przegląd Piosenki Toruniu

229 229/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

230 230/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

231 231/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego w Brodnicy

232 232/1/2012

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej XI Konkurs na zwyczajny wiejski chleb w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

233 233/1/2012

Towarzystwo Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy

XV Ogólnopolski Festiwal Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "To juŜ 15 lat.. Nie tylko śpiewem pozdrawiamy Brodnicę"

234 234/1/2012

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz

235 235/1/2012

103 906

29 311

41

9 321

6 058

43

46 425

21 500

42

262 800

100 000

70 000

50

4 909

4 399

30

5 000

4 460

32

12 640

8 190

44

4 000

3 200

42

24 440

9 800

13 600

7 200

44

23 100

15 000

39

25 000

16 000

9 790

6 170

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

5 500

4 950

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

12 040

7 800

42

Przeprowadzenie Festiwalu Folkloru i Twórczości Regionu Kujawsko-Pomorskiego w roku 2012 w Dobrczu

6 500

4 800

44

Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo

Tradycyjny obrzęd "DoŜynek" w Wiosce Chlebowej

6 100

4 900

236 236/1/2012

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "SZANSA" w Kikole

Wakacje z Chopinem

5 000

4 500

cele statutowe podmiotu nie są zgodne z dziedziną konkursu

237 237/1/2012

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

Do szopy hej pasterze!- Szopka borowiacka

15 200

9 880

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu 1/2012

238 238/1/2012

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

Między nami sąsiadami. Kultura i tradycje trzech regionów: Borów Tucholskich, Kaszub i Kociewia

7 330

4 765

239 239/1/2012

Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Edukacja i Przyszłość" w Brąchnówku

VIII Festiwal Twórczości Ludowej im. E. Nowaka Dobrzejewice 22 czerwiec 2012

6 270

3 170

Z tańcem ludowym za pan brat

Katalog pt. "Fascynacje. Sztuka japońska w kolekcjach prywatnych. Od Augusta II do czasów współczesnych" Katalog towarzyszący wystawie czasowej pod tym samym tytułem Katalog pt. "Plastyka Torunia 1920-1939. Konfraternia artystów w Toruniu. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Toruniu. Katalog towarzyszący wystawie czasowej pod tym samym tytułem "Majówka patriotyczna"

4 500

45

8 000

48

3 000

46

38

2 000

45


240 240/1/2012

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Kamil Błaszczyk, Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975

241 241/1/2012

Włocławskie Towarzystwo Naukowe

242 242/1/2012

7 370

4 500

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Witold Stankowski, Witold Mystkowski.Ostatni prezydent miasta Włocławka Drugiej Rzeczpospolitej

20 050

11 600

zadanie nie wpisuje się w cele konkursu nr 1/2012

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

II Kujawski Festiwal Pieśni Kujawskich połączony z obrzędami Nocy Świętojańskiej

15 410

10 000

44

243 243/1/2012

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

Oryginalny strój kujawski ozdobą zespołu "Radojewiczanie"

3 830

3 260

35

244 244/1/2012

Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" w Bydgoszczy

Istria Tańczy Kujawiaka - Istra Plese Kujavjak

44 270

26 200

245 245/1/2012

Związek Kompozytorów Polskich - Oddział KujawskoAll'Ej! Kujawski Latający Festiwal Wyobraźni Pomorski w Bydgoszczy

20 000

13 000

246 246/1/2012

Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński

63 200

22 000

8 000

5 985 691

1 000 000

XXXVIII Dzieło Roku 2011 - konkurs i wystawa oraz katalog wystawy

18 000

49

37

48

Wyniki otwartego konkursu ofert - kultura 2012  

Wyniki otwartego konkursu ofert - kultura 2012

Advertisement