Page 1

ÍNDEX ANÀLISI DE L’ENTORN 1. ESTUDI DEL CONTEXT 1.1 Descripció de l’activitat ................................................................. 2 1.2 Descripció del lloc .......................................................................... 2 1.3 Infraestructura ................................................................................ 3 2. Estudi del grup de nois/es 2.1 Descripció del grup ........................................................................ 6 2.2 Procedència ................................................................................... 7 2.3 Seguiment evolutiu ........................................................................ 8 2.4 Altres observacions ....................................................................... 9 2.5 El grup de nois/es .........................................................................10 3. Organització i metodologia aplicada 3.1 L’equip de monitors/es ................................................................. 11 3.2 Aspectes pedagògics ................................................................... 12 3.3 Vida quotidiana ............................................................................ 15 ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA 4. INTERVENCIÓ PERSONAL EN UNA ACTIVITAT CONCRETA , PLANIFICACIÓ, REALITZACIÓI VALORACIÓN ....................................... 16 5.ANÀLISI I VALORACIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT I DE LA NOSTRA INTERVENCIÓ DINS D´ELLA 5.1 Respecte a l’activitat en general ................................................. 19 5.2 Respecte a la nostra actuació en concret ................................... 20 5.3 Reflexió sobre els continguts dels curs de monitors/es .............. 22


ANÀLISI DE L’ENTORN 1. ESTUDI DEL CONTEXT 1.1. Descripció de l’activitat El centre on vaig fer les pràctiques es diu: Centre Obert Aldeas Infantils. És un recurs dirigit a menors de 12 a 18 anys. El centre realitza una tasca preventiva fora de l’horari escolar donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització i l’adquisició d’aprenentatges bàsics en vers l’oci; compensant alhora, les deficiències socioeducatives dels menors atesos. També el Centre Obert Aldeas atent als menors, doncs ofereix altres serveis a les famílies i a la comunitat en general, com per exemple: -

Classes de castellà i català per a immigrants durant els mesos d’estiu (juliol i agost).

-

Entrega d’aliments a famílies amb pocs recursos.

L’entitat està situada a un local situat al carrer Festa Major d´Iquique nº 13 de la localitat de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). L’horari del centre és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores. Les meves pràctiques es van iniciar el 17/04/08 finalitzant el 12/06/08. Les activitats dirigides amb els joves amb els que jo vaig fer les pràctiques es van realitzar els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 16:00 hores a 21.00 hores fent 20 hores a la setmana, sumant el total de les150 hores requerides en el Curs Oficial de Monitors/es de Lleure. 1.2. Descripció del lloc El Centre Obert Aldeas Infantils està situat a un local del carrer Festa Major d ´Iquique nº 13 , aquest carrer és l’últim de Sant Adrià de Besòs fent frontera amb el barri de Sant Roc (Badalona). És un barri obrer, amb carrers no molt amples i el local de l’entitat està situat a uns baixos, però amb l’avantatge que en aquest el carrer on està situat el centre obert, té

2


voreres amples, seguit de fileres d’arbres i amb una façana força moderna. Els mitjans de transport públic per arribar al centre obert són: l’autobús ó el tramvia que està molt a prop, per tant es pot dir, que el centre es troba ben comunicat. La població d’aquest barri és molt diversa ja que amb el temps ha crescut molt i hi viuen persones de diferents cultures. Al voltant del Centre Obert podem trobar, molt a prop, la plaça de la Vila, és on està situat l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, així com el CEIP Pompeu Fabra. El barri on està situat el Centre Obert és el barri del Coloso de Sant Adrià de Besòs. Aquest barri s’anomena així per un edifici que van construir fa pocs temps que li van posar aquest nom. La localitat de Sant Adrià de Besòs és una localitat costanera que pertany al Maresme i té una població de 32940 habitants. Sant Adrià de Besòs és un poble travessat pel riu Besòs, que desemboca a la platja, aquesta s’anomena platja del Parc del Litoral. Sant Adrià de Besòs llinda pel nord amb Badalona, al est i al sud amb Barcelona (ciutat) i al oest amb el mar Mediterrani . 1.3. Infraestructura Per poder parlar de la infraestructura del Centre Obert, cal detallar l’organització dels espais del centre així com els materials disponibles, disponibilitats dels mateixos i dels professionals d’aquest. Els espais fixes que utilitzen els joves són : -

L’ aula d´acollida també utilitzada con la mediateca, reforç escolar, informàtica i el menjador.

-

L’espai de mediateca. Aquesta sala és on els joves estan durant la primera hora de la tarda (17:00 a 18:00 h). Durant aquesta hora i en aquest espai els joves juguen a jocs de taula, escolten música, també disposen d’un futbolí i un ping-pong. Aquesta sala és molt amplia amb finestres grans, acondionada amb taules rodones per poder fer treballs en petits grups. Té un armari amb material escolar que pot ser utilitzat per qualsevol que ho necessiti. Hi ha dos prestatges a la sala on podem trobar els jocs de taula i a l’altre és on trobem

3


els llibres de text, diccionaris i enciclopèdies per a consultar. La sala també està decorada amb dibuixos i murals que els joves han fet en el mateix centre. -

L’espai de reforç escolar és troba a la mediateca en la que trobem els llibres de text, diccionaris i materials de consultes.

-

L’espai que rep el nom de P-CERA és el de informàtica. En aquest espai els joves del centre poden utilitzar els ordinadors lliurement però seguint unes normes com per exemple: no poden entrar en xats, no poden entrar en pàgines d’adults, han de fer torns, han s’han apuntar a una llista abans d’utilitzar els PC’s...etc.

-

L’espai de P-CERA (informàtica ) és un espai fixe ja que és la sala on disposen dels ordinadors i on també podem trobar dues impressores i materials necessaris con podem ser folis o bolígrafs. Aquesta sala dóna a l’exterior,

té finestres molt amples i està decorada amb mural on hi han

normes a seguir i el llistat dels torns per utilitzar els ordinadors . -

L’espai de menjador: Aquest també és un espai fixe .En aquesta sala es fà el berenar de 18:00 a 18:30 hores. És molt ample amb vàries taules juntes en filera i moltes cadires. A més a més hi ha una cuina oberta, totalment equipada amb: un nevera, vitroceràmica , microones, forn...En aquesta sala hi han finestres amples que també donen a l’exterior. A més a més podem trobar dos armaris: en el primer guarden els queviures i a l’altre els utensilis necessaris per cuinar. I per últim trobem un mural molt gran amb normes a seguir a l’hora del berenar con per exemple: -

Rentar-se les mans

-

No aixecar-se abans de terminar el berenar

-

No fer soroll

-

.... etc

En aquest espai es on es treballen els hàbits d’higiene personal. La sala del menjador també es utilitzada per a celebrar els aniversaris dels joves. -

I per finalitzar quedarien els espais del W.C. Hi ha dos banys: un de nens i altre de nenes. Els banys estan totalment acondicionats per a la higiene

4


personal i són moderns . Aquests serien els espais on els joves tenen accessibilitat i es desenvolupant la majoria de vida quotidiana dels nens/es del centre obert.

Seguidament detallen

l’estructura del centre : L’entrada del Centre Obert consta de

dues portes corredisses que s’obren

automàticament picant al timbre. Normalment la persona que s’encarrega d’obrir des de dins és l’administrativa. L’entitat està dividida en diferents sales: al entrar trobem la sala d’informació on treballa l’administrativa del centre. Aquesta sala és una sala petita amb una finestra per a atendre a les persones que entren al Centre Obert. La sala consta d’un ordinador, una fotocopiadora i material administratiu. Al centre trobem dos passadissos: seguint el primer trobem la sala dels ordinadors (ja detallada abans) i seguidament el W.C dels professionals que treballen al centre, acondicionat i amb material d’higiene personal i una dutxa. I per últim el despatx de la pedagoga, un despatx petit amb ordinador. Seguint l’altre passadís, primer trobem la mediateca (també sala de reforç escolar) i al seu costat la sala dels educadors/es, amb taules juntes, cadascuna amb el seu ordinador. Hi ha un armari on guarden material per a fer tallers i un altre armari on trobem material escolar. Aquesta sala és molt ample i no té finestres. Està decorada amb dibuixos i fotografies que els joves fan dedicats als educadors/es. Al costat de la sala dels educadors/es estan els w.c dels joves . En el mateix passadís, a mà dreta, es troba el menjador. Seguint el passadís trobem la sala Vídeo-Forum, és una sala no molt ampla, on els divendres a vegades veuen vídeos, també fan xerrades dedicades a la gent gran en un projecte anomenat “Projecte Home “. Aquesta sala també es utilitzada per a fer el reforç escolar. Està acondicionada amb una televisió, DVD, dues taules grans i dos prestatges on guarden el material escolar. Al costat d’aquesta sala es troba la sala de reunions de l’equip de professionals del

5


centre . És una sala petita amb una sola taula rodona, té vàries finestres que donen a l’exterior. En aquesta sala es reuneixen els educadors/es i fan tutories individualitzades amb els joves. I per últim la sala de la directora de l´ entitat . És un despatx petit, amb un ordinador i decorat amb dibuixos . Esmentar també que els passadissos del centre son plens de dibuixos, murals i fotografies .L’entitat disposa d’una sortida d’emergència, aquesta sortida està situada al final del primer passadís . Així doncs aquestes serien les instal·lacions del centre obert . Els materials necessaris per a la realització dels tallers o activitats es van adquirint en funció dels tallers que es vagin preparant i del pressupost anual. Sempre que es possible l’entitat, mira d’obtenir subvencions o utilitzar materials que els hagin donat. Els joves poden tenir accés als materials que necessitin per a la realització dels seus deures o tallers. L’equip d’educadors/es són els responsables dels materials, però els joves també han de tenir cura d’ells.

2. ESTUDI DEL GRUP DE NOIS/ES 2.1. Descripció del grup El grup de joves amb els que vaig fer les pràctiques ha estat format per un nombre total de trenta -i- un joves . Sis son nenes i vint-i-cinc nens . L’edat del grup de joves està compresa entre els 12 i 18 anys. Cinc dels joves són discapacitats psíquics . Els educadors/es divideixen als joves en dos grups : -

De 12 a 14 anys: format per un nombre de deu joves dels quals una és una nena i nou són nens.

-

De 14 a 18 anys, format per vint - i - un joves , quatre són nenes i setze són nens.

Cada grup té el seu educador/a de referència .

6


Els joves van arribant al centre segons van sortint de classe. Una vegada estan en el centre no poden sortir sense el permís dels seus pares . De tot el grup només nou entenen i parlen el català els vint -i- dos, als restants els hi costa molt parlar i entendre el català. El nom que reben els grups de joves són: -

Pre-adolescents, que són els joves d’edats compreses entre els 12 i 14 anys

-

Adolescents, els joves d’edats compreses entre els 14 i 18 anys

Durant les meves pràctiques jo estat donant suport als educadors/es passant per tots els grups i durant les diferents activitats que hem realitzat. 2.2. Procedència Seguidament detallen la procedència i C.EI.P.S i I.E.S on estudien els joves del centre obert així con el seu ambient sociocultural . Els joves del Centre Obert tenen diverses procedències (nacionalitats):

ESPANYA

16

MARROC

11

COLÒMBIA

2

EQUADOR

1

ALGÈRIA

1

Els joves del centre obert resideixen 10 a Badalona i 21 a Sant Adrià del Besós. Els CEIP / IES on estudien són: -

CEIP Pompeu Fabra situat a Sant Adrià de Besòs

-

IES Vázquez Montalbán situat a Sant Adrià de Besòs

-

IES Eugeni d’Ors situat a Badalona

7


Encara que els joves de l’entitat tenen diverses parles en el centre es parla en castellà, uns a més dificultats que altres. A vegades es posen a parlar en la seva llegua materna i els has de dir que parlin en castellà . Alguns del joves fa poc mesos que viuen a Espanya i no entenen algunes paraules . Cal dir que encara que els joves tinguin diferents procedències tot el grup, en general, es relaciona i comunica bé. Algunes de les famílies dels joves són de classe mitjana i altres tenen una situació de risc econòmic. Els joves d’aquest recurs sí inscriuen a traves de: -

Serveis Socials

-

CEIPS / IES

-

Demanda directa pels propis pares/tutors dels joves.

2.3. Seguiment evolutiu A continuació expliquem l’autonomia i responsabilitats que els joves són capaços d’assumir. Els hàbits adquirits al centre són els de rentar-se les mans abans de menjar, acostumar-los a dutxar-se desprès de fer esport o en cas que sigui necessari, tallarse les ungles...etc. Encara que es treballen molt aquest hàbits higiènics, no tots són capaços d’ assumir-los, ja sigui per deficiència psíquica o manca d’higiene al voltant familiar. Com a responsabilitats no podrien dir que en tenen moltes, esmentar per exemples que no porten els llibres necessaris per a fer el reforç escolar ni l’agenda amb els deures anotats...entre d’altres. Alhora també els seus hàbits s’han d’anar reforçant, ja que els ells i elles saben que a l’hora del berenar no podem arribar més tard de les 18:20 hores si volen berenar, ja que a partir d’aquesta hora la cuina queda tancada, saben que han de rentar-se les mans abans de fer el berenar i que no poden aixecar-se sense permís d’un educador/a, que han de recollir les sales i materials que utilitzin un cop han terminat, l’’ús que poden fer dels ordinadors...etc.

8


En general saben totes les normes del centre encara que tots/es no les assumeixen, els educadors/es treballen molt tots aquests aspectes per tal de que els joves podem arribar a assolir uns hàbits comuns . Són joves amb manca d’autoestima, els hi costa molt tenir atenció i escoltar. No tenen hàbits d’estudi i a vegades no tenen respecte amb els companys/es ni educadors/es.

2.4. Altres observacions En aquest punt s’expliquen algunes de les observacions trobades durant les meves pràctiques en l’entitat Dels joves del centre obert, cinc són discapacitats psíquics, el grup esta format per una nena i quatre nens. Aquest grup fan el reforç escolar junts però normalment no realitzen reforç, ja que el centre els hi dona uns dossiers especials per a ells. En aquest dossier treballen les assignatures dels CEIPS però a un nivell a la seva mida. Aquest grup reben a vegades activitats i atencions diferents a la resta dels joves per a poder treballar i fer que s’integrin sense problemes amb la resta del grup de joves del centre. Aquestes atencions especialitzades són realitzades pels mateix professionals del centre: educadors/es, pedagoga, voluntaris i alumenes en pràctiques . Fora d’aquest grup troben dos nens una mica més conflictius amb trastorns de conducta. Aquests nens també reben una atenció una mica més especialitzada a l ´hora de fer el reforç escolar .Aquesta feina també la realitzant els mateix professionals de l’entitat . Un altre observació és la parla , ja que en el centre hi ha joves de diferents cultures i nacionalitats .En general entenen el castellà massa bé , però el català els hi costa molt més. Encara que entre alguns dels joves la parla es diferent, el grup podríem dir que es relaciona bé , normalment no hi ha conflictes entre els joves del centre per motius de tipus racial. Acabem aquest apartat esmentant que el grup de joves del centre obert , és un grup passiu amb poca motivació a l’hora de realitzar tallers i activitats i que tant el grup de

9


educadors/es con voluntariats i alumnes en pràctiques han de ser molt insistents amb els joves pel tal de realitzar qualsevol activitat .

2.5. El grup de nois /es Els joves del centre són, en general, un grup passiu , normalment durant els temps que estat realitzant les pràctiques tant els professionals del centre, com voluntariat i jo, diàriament hem tingut que repetir les normes del centre a l’hora de dur a terme qualsevol activitat. Tenen un nivell d’autoestima molt baix això fa que no tinguin motivació. Alguns dels joves són molt competitius i per exemple, no han acceptat perdre quan hem fet alguns jocs o gimcanes, fent que aquestes actituds negatives repercuteixin en el comportament dels joves, desenvolupant alhora,

disputes i

conflictes entre ells mateixos . A l’hora de realitzar activitats són els educadors els que divideixen els grups, barrejant-los per edats, per tal de que entre tots en relacionin. Hi ha un parell de grups destacats : - Els més grans que és un grup bastant cohesionat - El grup de joves immigrants també molt cohesionat

El fet que es vegi clar la diferència d’aquest dos grups no implica conflictes, normalment tots els joves del centre s’accepten a l’hora de formar un equip per realitzar activitats .

10


3. ORGANITZACIÓ I METODOLOGIA APLICADA 3.1 L’equip de monitors/res L’equip de professionals del centre obert està format per un total de set persones: un administrativa, quatre educadors/es socials , una pedagoga i la directora del centre que és també educadora social . A continuació es detallen les tasques que realitzen els diferents professionals que treballem al centre obert: L’administrativa s’encarrega del funcionament del tema administratiu La pedagoga del centre contacta amb els CEIPS/IESS i fa un seguiment i una evolució a nivell escolar. Els educadors/es fan la funció de tutoritzar i fer un seguiment individual. Cada educador/a té un grup de vuit joves i és el responsable de tutoritzar individualment i fer un seguiment evolutiu a cada jove I per últim, la directora s’encarrega del funcionament del centre i la coordinació amb els diferents dispositius. A més dels professionals que treballen en el centre, també hi ha un grup de suport voluntaris i persones en pràctiques. Durant el temps que he estat de pràctiques aquest suport ha estat format: per dos professors d’universitat, una professora de secundària, cinc noies en pràctiques, dues estudiats de Pedagogia, dues d’Integració social i jo Monitora de lleure. La funció de l’equip de voluntaris o alumnes en pràctiques és la de donar suport als educadors/es sense interferir en la seva dinàmica de funcionament . El repartiment de les diferents tasques derivades de les necessitats del recurs es consensuen en equip. Si es dóna algun cas especial també es comenta en equip per a la seva resolució. L’equip de professionals del centre treballen en coordinació amb les famílies,

11


recursos del barri i centres educatius . Les coordinacions és fan durant tot el curs i en funció de les necessitats que van sorgint del jove per demanda explícita o implícita . Cada dos mesos els professionals del centre i una psicòloga es reuneixen per tal de resoldre qualsevol conflicte que pugui haver-hi sorgit dins del grup de l’equip d’educadors /es. El grup de professionals, el voluntariat i els alumnes en pràctiques que treballen en el centre configuren un grup molt cohesionat, sempre treballen en equip . I per últim, acabar explicant que el grup de professionals del centre donen molt suport i potencien la presència del voluntariat i dels estudiants en pràctiques .

3.2.Aspectes pedagògics A continuació es detallen els aspectes pedagògics i objectius treballats en aquest curs . * Objectius Generals –

Potenciar el desenvolupament personal i la integració social

Prevenir el deteriorament de les situacions de risc

– Compensar el dèficit sòcioeducatiu – Motivar l’adquisició d’aprenentatges *Objectius Específics: – Programar i realitzar activitats al Centre Obert per als joves – Oferir de manera ininterrompuda les activitats programades al llarg de l’any – Sistematitzar les activitats dels divendres – Potenciar les assemblees per als joves – Acompanyar a les famílies dels joves en les inquietuds dels seus fills – Implicar a les famílies en el cost de l’entitat potenciant les aportacions – Treballar de forma coordinada amb altres recursos de l’entorn – Tenir major proximitat amb altres recursos i entitats comunitàries – Oferir una intervenció sòcioeducativa individualitzada – Sistematitzar tutories individuals amb els joves

12


– Potenciar la figura del educador/a, tutor/a en tots els àmbits referents a la vida del jove – Mantenir l’espai de reforç escolar per a joves estrangers – Potenciar la presència del voluntariat ja sigui al espai de reforç escolar com per a dur a terme qualsevol activitat/taller a més dels estudiants en pràctiques – Continuar el Projecte de Autoavaluació individual dels usuaris del centre – Aconseguir un equilibri entre la intervenció sòcioeducativa dels professionals del centre i el marc en el que es mouen (temps lleure) Així doncs aquest serien els objectius treballats en aquest curs. *Metodologia L’atenció als joves és per la tarda , fora de l’horari es realitza de dilluns a divendres de 16:00 a 20:30 hores. En aquest any el centre obert ha continuat amb la divisió de grups per edats que es va començar l’any passat, degut al bon funcionament que es va obtenir (el grup de joves de 12 a 14 anys pre-adolescents i el grup de 15 a 18 anys adolescents). El grup de joves té un calendari i el grup de pre-adolescents fa les activitats simultàniament dividits en dos grups. Durant aquest curs, els dimecres s’ha continuat amb l’activitat de piscina i s’ha inclòs els dimarts i dijous taller de futbol i l’activitat de capoeira. Hi ha un primer espai dedicat a l’ acollida dels joves, les tutories i el berenar, que és el que comparteixen tots els grups. Aquest any, s’ha volgut incidir més en habilitats de manera més sistemàtica en l’espai de tutories individuals dels joves, on com objectiu s’ha plantejat l´autoavaluació individual com instrument d´autoregulació d´activitats i conductes. També s’ha incidit en la presència de l’educador/a a l’espai d´acollida com espai que propicia la relació ¨educador-educant¨. Les tutories es fan de manera individual amb l’educador/a de referència del jove i aquestes treballa amb ell o ells els objectius marcats en el Projecte Educatiu Individual, a més de tractar temes relacionats amb el dia a dia del jove en el centre

13


*Avaluacions Les avaluacions es fan de manera continuada i trimestral . Es fan dos tipus d’avaluacions, una en reunió d’equip on els professionals del centre valoren continuadament i qualitativament l adquisició dels objectius de cada taller/activitat ; així com el funcionament de cada espai del centre (mediateca , reforç escolar , berenar , divisions de grup , referent/adult ) i l’altra es realitza recollint les opinions dels joves, també de manera trimestral , a través d’un qüestionari que han de respondre de manera individual i anònima . Es valora l’aprofitament dels tallers, el grau de satisfacció, les relacions que estableixen amb els companys del centre així com amb els professionals, el seu comportament i actitud, les preferències, la temporalització, els materials , els continguts, l’espai per a proposar millorar o canvis...Aquesta és la tasca que permet valorar la continuïtat dels tallers, activitats i la possibilitat de repetir-los i millorar-los en ocasions posteriors. *Activitats Les activitats detallades a continuació són les que es duen a terme en el centre obert per a poder fer un treball educatiu a nivell grupal i individual amb el o la jove: -Taller d’espelmes i sabó -Taller ¨decora la teva habitació ¨ -Taller de malabars -Taller d’informàtica -Projecte Esportiu : futbol i capoeira -Espai Mediateca -Espai Piscina -Sortides vàries -Video-fòrum -Casal de Setmana Santa , Estiu i Nadal -Casal de Català per a joves estrangers

14


3.3. Vida quotidiana Els joves arriben al centre obert a partir de les 17:00 hores .Aquesta hora i fins les 18:00 hores poden estar a la mediateca on jugant a jocs de taula, ping-pong , futbolí i escolten música. A les 18:00 hores comença l’hora del berenar imprescindible rentarse les mans abans de seure a la taula. Cada dia paren i recullen les taules per ordre i en per parelles (depenen dels joves que els hi correspongui). Diàriament fan un berenar diferent per tal de que els joves aprenguin a tenir una dieta sana i variada, per exemple: Suc i entrepà , fruita , galetes amb llet ..... El berenar té una durada de trenta minuts i en aquest temps cap jove por sortir de la sala sense permís de l’educador/a . Un cop recollida la sala, els educadors/es divideixen als joves en grups i fan el reforç escolar, cada grup amb un educador/a normalment cada educador/a va acompanyat d´un voluntari/a o estudiant en pràctiques. L’espai de reforç escolar te una durada d ´una hora de 18:30 a 19:30 hores. Seguidament un cop han realitzat el reforç escolar, els educadors/es dels centre tenen preparades diferents activitats o tallers que es realitzen segons el dia. A continuació adjunta horari: DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESPAI MEDIATECA

ESPAI MEDIATECA

PC-ERA

ESPAI MEDIATECA

ESPAI MEDIATECA

BERENAR

BERENAR

BERENAR

BERENAR

BERENAR

REFORÇ ESCOLAR

REFORÇ ESCOLAR

ESPAI PISCINA

CAPOIEIRA

REFORÇ ESCOLAR

DE 17:00 A 18:00 H. DE 18:OO A 18:30 H. DE 18:30 A A 19:30 H

15


DE 19:30 A

TALLER

FUTBOL

ESPAI PISCINA

TALLER

XERRADES VIDEO SORTIDES

A 20:30 H

ANÀLISI DE LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

4. Intervenció personal en una activitat concreta , planificació , realització i valoració L´ activitat que vaig decidir dur a terme durant la realització de les meves pràctiques en el Centre Obert, va ser una dinàmica per augmentar l’autoestima dels participants. Quan li vaig comentar als educadors/es de l’entitat la dinàmica que volia fer, els hi va semblar molt bé, ja que van pensar que seria bona idea, per tal d’augmentar la seva confiança i autoestima. Així que em vaig posar a planificar i organitzar l’activitat molt il·lusionada. En primer cop vaig plantejar-me els objectius educatius que volia aconseguir que van ser: -

Augmentar l’autoestima

-

Reforçar la confiança

Un cop plantejats, vaig preparar el material, encara que només vaig necessitar una sala acondicionada, cartolines de colors, enganxines i retoladors. Seguidament vaig preparar les cartolines de colors, decorant-les amb enganxines perquè fossin més boniques. A cada cartolina vaig posar el nom del jove i a baix la frase: “El que mas m’agrada de tu és…” Una vegada tot estava preparat vaig reunir a tos els joves en una sala i els hi vaig explicar el que faríem explicant que jo també participaria en al dinàmica, com una més del grup. La dinàmica consistia en seure en rodona i cadascú amb la seva cartolina li havia de passar a la persona que hi havia al seu costat, de manera que ningú tingués la seva. Seguidament cada jove escriu alguna frase positiva del company del que té al

16


cartolina, i així successivament fins que la cartolina arriba de nou al jove que li pertany. Una vegada que tots tenen les seves cartolines escrites per tots i totes, es procedeix a llegir en veu alta cadascun/a la seva . En aquesta dinàmica vaig començar jo a llegir, ja que veia que els feia una mica de vergonya i crec que va ser oportú fer-ho així per a trencar el gel. Cada jove va llegir la seva cartolina i quan l’acabàvem de llegir, la resta aplaudia. Recordo que va ser molt bonic aquest moment . Al acabar de llegir jo veia com les cares dels joves havien canviat, estaven més contents, així doncs,ells mateixos varen ser els que van a avaluar la dinàmica. L’avaluació va ser senzilla, vaig preguntar individualment com s’havien sentit durant el moment en que estaven llegint la seva cartolina i si els havia agradat fer aquesta activitat. La majoria dels joves van dir el mateix: havien sentit vergonya, però es sentien bé de saber el que pensaven la resta companys/es . Com a tancament de la sessió vam fer un aplaudiment per mi, aquesta va ser la senyal que realment es hi va agradar fer aquesta dinàmica. La meva experiència durant la dinàmica va ser molt satisfactòria, no en va costar molt dur- la a terme i em vaig adonar que realment m’agradaria arribar a ser una bona monitora, ja que penso que tinc l’actitud necessària per ser-ho,perquè m’agraden els nens/es i sóc molt responsable i amb molta empenta. Espero en un futur arribar lluny en aquesta professió educativa i lúdica .

17


Data: Nom de l’activitat : Objectius:

10 de Juny del 2008 El que més m’agrada de tu… - Potenciar l’autoestima - Reforçar la confiança

Edat Durada:

De 12 a 18 anys Una hora a aproximadament

Material :

Cartolines de colors Retoladors Enganxines

Descripció de l’activitat :

Sala condicionada Aquesta activitat consisteix en seure en rotllana, cadascun amb una cartolina de color. En aquesta cartolina hi ha el nom de la persona, però ella mateixa és qui li passa al company/a del seu costat per tal que aquest li escrigui el que més li agrada d’ ell o ella. Tots han d’escriure fins que la cartolina arribi de nou a la persona que pertany. Un cop tots han escrit en les cartolines dels seus companys, els propietaris de cada cartolina han de llegir en veu alta tot allò que tenen escrit en les seves cartolines.

Fitxa de l’activitat:

18


5. Anàlisi i valoració general de l’activitat i de la nostra intervenció dins d´ella. 5.1 Respecte a l’ activitat en general : Respecte a la infraestructura del Centre Obert Aldeas Infantils on vaig realitzar les pràctiques m’ha semblat l’adequat ja que està molt acondicionat i al hora el centre disposa de molts materials per a realitzar diferents tipus d’activitats. El Centre m’ha agradat molt ja que les instal·lacions són gairebé noves i el mobiliari com taules,cadires,armaris i prestatges així com els banys o la cuina, són molt moderns . El grup de joves ha estat un grup molt divers tant a nivell de cultures com a nivell social o d’edats. Aquesta diversitat ha fet que jo pugues aprendre molt més encara. Realment m’he sentit molt enriquida tant personalment com professionalment . Els objectius que em vaig plantejar quan vaig començar les pràctiques van ser : -

Treballar en equip amb el grup de educadors/es

-

Fer la meva funció com a monitora el millor que pugues

-

Implicar-me en qualsevol activitat que es realitzés en el Centre

-

Participar en tot el que em proposessin l’equip de professionals

-

Implicar-me amb els joves per a qualsevol necessitat que tinguessin .

D’aquests objectius s’han assolit tots, però cal dir que amb molta paciència, i m’agradaria remarcar l’esforç i el treball diari de l’equip d’educadors/es ja que als joves els hi costava bastant mantenir el silenci o la continuïtat per finalitzar qualsevol activitat. Les activitats realitzades durant la durada de les meves pràctiques en l’entitat penso que han estat les adequades a les necessitats del joves. Algunes activitats com la capoeira, el futbol o les sortides a la platja per a fer torneig de voleibol, han estat molt encertades ja que als joves els hi agrada molt fer esport. Altres activitats con les xerrades del Projecte Home han estat molt educatives, doncs aquestes estaven orientades en relació a temes com: el VIH, la droga o el alcoholisme. Finalment els tallers de cuina del món o les gimcanes has estat molt divertides i

19


també molt educatives. L’equip de professionals del Centre ha estat un grup molt unificat i amb uns clars objectius. Sempre han treballat en equip i qualsevol problema sorgit entre ells ràpid ha estat solucionat. Per possibles conflictes entre el grup d’educadors/es cada temps es reuneixen amb una psicòloga per a la seva resolució. Jo vaig trobar que aquest equip de professionals és un grup molt cohesionat i amb molt bona comunicació. Així doncs penso que són un grup d’educadors qualificats per a dur a terme les responsabilitats i necessitats educatives dels joves 5.2 Respecte a la nostra actuació en concret La meva avaluació personal com a monitora de lleure dins del grup de joves del Centre, penso que ha estat molt bé, tot i que al principi de començar les pràctiques tenia vergonya tant amb el grup d’educadors com amb els joves, però als pocs dies j ja em vaig adaptar, perquè em sentia molt acceptada per les dues parts. El grup de joves amb els que vaig realitzar les pràctiques en el Centre Obert ALDEAS INFANTILS, ha estat un grup molt divers, amb diferents cultures i problemes, però totes aquestes situacions, no han fet que em costés apropar-me als joves. Es cert que al iniciar les pràctiques hi havia més distanciament ja que no sabia com i de quina manera apropar-me, tampoc sabia com actuaven els educadors/es, ja que no volia interferir en la seva dinàmica; però en pocs dies, ja vaig notar com els joves estabilient converses amb mi, sense tenir que dirigir-me jo primerament o preguntaven per mi quan volien jugar a algun joc de taula així com realitzar els deures amb mi. La meva observació en aquest aspecte m’ha donat seguretat per anar tenint més confiança en mi mateixa i poder interelacionar-me àmpliament amb el grup. Cal dir que amb tots els joves evidentment no ha estat igual, sobretot amb els més grans , potser perquè són més conscients de que era una noia en pràctiques. Però tot i així amb tot el grup de joves he mantingut una bona comunicació i confiança, creada per les dues parts. També dir que m’he sentit molt estimada pels joves.

20


L’últim dia de pràctiques els joves i el educadors/es del centre em van preparar un acomiadament. A l’hora de berenar vam fer un refrigeri i en van fer un regal (una fotografia de tot el grup amb dedicatòries en un marc molt bonic). Durant l’acomiadament em vaig sentir molt bé ja que significava que em donaven tots les gracies per la meva participació i implicació amb el grup, tant el grup d’educadors/es com els joves. Però quan en vaig acomiadar de tots vaig sentir molta tristesa, encara que m’havien convidat a passar pel centre qualsevol vegada que vulgues per veure’ls. Resumint l’experiència ha estat molt satisfactòria i productiva ja que he pogut aprendre molt dels joves i penso que sabut aprofitar molt les hores que he estat amb ells. Amb el grup d’educadors/es només al començar les pràctiques em van tractar molt bé, donant-me suport respecte qualsevol dubte i en referència amb els joves. Jo, els primers dies tenia molta vergonya però amb els dies vaig veure que era com una més del grup: em comentaven les activitats programades, em deixaven aportar idees i proposar tallers o jocs per posar-los a la pràctica...etc. També em van donar l’autorització a l’hora de resoldre qualsevol conflicte amb els joves . En aquest grup d’educadors/es hi ha molt bona comunicació i és un grup molt cohesionat Gràcies a aquesta confiança que m’han donat el grup de professionals del centre he pogut desenvolupar-me com a monitora d’una manera natural i sense vergonya, però sempre amb responsabilitat i seguint la línia educativa del Centre. En definitiva he après molt, i m’he sentit estimada i integrada dins del grup dels educadors/es. Les responsabilitat que he assumit durant la durada de les pràctiques han estat les mateix que els dels educadors/es , però pot ser des d’un segon plà.

5.3 Reflexió sobre els continguts del curs de monitors

21


El curs de Monitor/a de lleure ha estat un curs molt interessant, però en diversos punts s’ha fet massa llarg, per exemple el tema teòric perquè ha estat ple de conceptes i temari important sense dubte però aquests han estat repetits moltes vegades (el mòduls de la comunicació o dels diferents estils de monitor/a...). També penso que han estat moltes hores de teoria, hores que es podrien haver-hi aprofitat per a fer altres activitats o bé, per exemple afegir més hores d’informàtica o també potser començar les pràctiques abans per poder iniciar la memòria abans o amb més calma. Per altra banda, la realització dels tallers o les dinàmiques han estat claus a l’hora de desenvolupar-me com a monitora . Els tallers m’han ajudat a tenir idees, ja que practicant-los he treballat i potenciat la imaginació i hem treballat molts objectius que a l’hora de treballar com a monitora seran molt efectius. Tot i així, afegiria més tallers perquè es que realment desprès serveix per a treballar com a monitora. Les dinàmiques també han estat molt importants per a mi, sent aquestes essencials per a motivar-me i de vegades per adonar-me d’errades o aspectes negatius meus, ajuntant-me també ha escoltar i prendre’m les crítiques com crítiques constructives. Unes de les classes que també afegiria amb més nombre serien les d’expressió corporal, que han estat molt divertides i amenes (remarcant els jocs que pots fer a traves d’aquestes classes). En general la formació ha estat l’adequada i necessària, les classes exceptuant les esmentades anteriorment, han estat divertides i molt productives. Els materials has estat els necessaris i justos, gracies aquesta part de la formació em pogut realitzar diferents activitats i sense ells no es podríem haver dur a terme. Les visites a les dues empreses que hem realitzat han estat bé, doncs era una manera de veure el funcionament del llocs de treball on possiblement es desenvoluparien les pràctiques. Els professionals que han intervingut durant la formació del curs de Monitor/a de Lleure han estat professionalment qualificats i implicats en la nostra formació, tant

22


les educadores que duen a terme el projecte com els professionals que assistien a donar altres classes . En definitiva i per finalitzar esmentar que fer aquest curs m’ha descobert aspectes de mi mateixa que mai havia esbrinat ni desenvolupat. M’ha enriquit personalment i professionalment, a més ha estat una experiència molt satisfactòria i productiva ja que he après molt de tot el que he viscut durant el curs i de les persones que he conegut.

23

memòria pràctiques2  

memòria de pràctiques

Advertisement