Page 1

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2012/2013 DDM DUHA


NOVINKY Znakový jazyk Základy znakového jazyka pro děti od 10 let i pro dospělé. Skupiny budou rozděleny podle věku Kdy: pátek od 16:00 - 60 min. Místo: DDM ÚO Cena: 800 Kč Věk: od 10 let Vedoucí kroužku: Kateřina Motáková

Kroužek výtvarný a tvůrčí Kresba, malba, suchá jehla, linoryt, malba na sklo a hedvábí, zvířátka z korálků, batika, ubrousková technika, výroba šperků, figurky ze slámy a další techniky podle vašeho zájmu. Kdy: čtvrtek 90 min. Místo: DDM ÚO Cena: 1000 Kč Věk: 6 - 15 let

2


Skateboarding Pro děti a mládež, začátečníky i pokročilé. Výuka bude probíhat v nově otevřeném skateparku v Ústí nad Orlicí. Základní prvky odrážení, najíždění na nakloněnou rovinu, nájezd na překážky a další. Kdy: středa 17:30 - 19:00, Místo: Skatepark Ústí nad Orlicí Cena: 900 Kč za pololetí Věk: 6 - 14 let Vedoucí kroužku: Ondřej Trávníček

Vodácký kroužek Pro děti a mládež od 6 do 18 let, kteří uplavou nejméně 50m. Kanoe, kajaky, rafty a vodní turistika na českých řekách. Kdy: 1x týdně 120 min. Místo: areál Cakle, v zimě 1x za 14 dní 60 min. v DDM Cena: 900 Kč Věk: od 6 let Vedoucí kroužku: Jaroslav Röszler 3


Badmiton Základní techniky dvouhry a čtyřhry na bázi rekreačního sportu. Kdy: úterý 16:30 - 17:30 Místo: ZŠ Bří Čapků Cena: 900 Kč Věk: od 7 let Vedoucí kroužku: Alena Ďurišová

Dramatický kroužek Různé formy divadla, herectví jednouduchých i složitějších tvarů, scénografie, tvorba scén, kulis, rekvizit, plakátů atd. To vše formou her, cvičení a divadelních technik. Kdy: 1x týdně 90 min. Místo: DDM ÚO Cena: 1000 Kč Věk: 6 - 18 let Vedoucí kroužku: Jiří Zajíček

Fotografický kroužek Poznejte fotku od focení na skleněné destičky až po nekonečné možnosti dnešní digitální fotografie. Kdy: středa od 16:30 - 60 min. Místo: DDM ÚO Cena: 1000 Kč Věk: od 6 let Vedoucí kroužku: Jaroslav Röszler 4


SPORTOVNÍ Dance Aerobic Aerobik obohacený o taneční prvky z různých tanečních stylů, aerobní sestavy, vedení ke správnému držení těla, formování postavy. Nácvik vystoupení. Kdy: středa od 15.00 do 16.00 hodin Místo: DDM ÚO Věk: 10 - 18 let Cena: 800 Kč Vedoucí kroužku: Barbora Motlová

Florbal dívky Cílem je seznámit děti s pravidly a herní činností florbalu, rozvíjet pohybovou a fyzickou zdatnost přiměřeně věku a schopnostem. Kdy: úterý Místo: tělocvična ZŠ Bří Čapků Věk: 10 - 16 let Cena: 900 Kč Vedoucí kroužku: Jaroslav Roszler

Florbal chlapci Kdy: středa, 1x týdně 60 minut Místo: tělocvična Na Štěpnici Vedoucí kroužku: Kamil Koblížek a Jaroslav Roszler 5


Orientační běh Pro děti od 1. - 5. ročníků ZŠ, individuálně i starší. Schůzky 1x týdně (v zimě v tělocvičně, v jarním a podzimním období

cca 2

hodiny v přírodě). Kdy: úterý, 1x týdně 60 min Místo: tělocvična Na Štěpnici, příroda Věk: 1. - 9. třída Cena: 900 Kč Vedoucí kroužku: Kamil Koblížek

Volejbal dívky Kdy: úterý 17:30 – 19:00 a pátek 16:30 – 18:00 Místo: tělocvična Bří Čapků, volejbalové kurty Cena: 1300 Kč Vedoucí kroužku: Jana Čtvrtečková

Lezení na umělé stěně Lezení na umělé stěně, na skále, lanová centra, dobývání zimních vrcholů a další lanové aktivity. Kdy: úterý od 17:30 hodin - 60 min. Místo: DDM ÚO Věk: 6 - 18 let Cena: 900 Kč. Vedoucí kroužku: Jaroslav Röszler 6


Atletika Pro chlapce a dívky od 1. do 9. ročníku ZŠ. Hodiny zaměřené na všeobecný vývoj a rozvoj sportovních dovedností. Kdy: pondělí 15:00 - 18:00, středa 15:00 18:00 (rozdělení dle věku), 2x týdně, 60 min Místo: ZŠ Štěpnice, ZŠ Bří Čapků, atletický stadion Cena: 1. - 3. ročník ZŠ, 2x týdně - 1000 Kč Věk: 6 - 15 let Vedoucí kroužku: Petra Šmídová a Lukáš Razým

Adrenalin Outdoorové aktivity v každém ročním období. Na laně, ve vodě, na kolech, na lyžích, na prkně, na skále. Kdy: pondělí od 16.00 hodin - 60 min. Místo: DDM ÚO Věk: 3. - 9. ročník Cena: 900 Kč. Vedoucí kroužku: Jaroslav Roszler

Karate Pro chlapce a dívky, začátečníky i pokročilé, od 1. ročníku ZŠ. Kdy: pondělí 17:30 - 19:00, čtvrtek 16:30 - 18:00, 2x týdně, 90 min Místo: ZŠ Třebovská, ZŠ Bří Čapků Cena: 1200 Kč Věk: 6 - 16 let Vedoucí kroužku: Luboš Felgr

7


JAZYKOVÉ Angličtina pro dospělé Procvičování základů, zdokonalování zejména konverzace, čtení a poslechu. Rozšiřování slovní zásoby. Využití PC, CD z prostředí anglicky mluvících zemí. Skupiny podle jazykových dovedností. Učební materiál Angličtina pro samouky, doplňující texty. Kdy: pondělí nebo středa, 1x týdně, 60 minut Místo: DDM ÚO Cena: 2000 Kč Vedoucí kroužku: Dana Dostálková

Individuální doučování angličtiny Po telefonické domluvě kdykoliv během roku, rozsah a intenzita záleží na domluvě a vašich potřebách. Cena: 120 Kč za hodinu

8


Angličtina pro děti Pro děti 3. ročníků ZŠ. Skupiny rozděleny podle věku a jazykových dovedností. Procvičování základů, zdokonalování zejména konverzace, čtení a poslechu. Rozšiřování slovní zásoby. Využití PC, CD z prostředí anglicky mluvících zemí. Zábavnou formou navazuje na výuku angličtiny ve škole. Kdy: pondělí nebo středa - 60 minut Místo: DDM ÚO Cena: 1000 Kč Vedoucí kroužku: Dana Dostálková

Angličtina pro děti s písničkou a říkankami Výuka anglického jazyka netradiční a prožitkovou metodou s pomocí pohybových, rytmických, společenských a stolních her. Rozdělení do třech skupin dle věku: předškoláci, začátečníci, mírně pokročilí. Kdy: středa Místo: DDM ÚO Cena: 1000 Kč. Vedoucí kroužku: Jana Lojková

9


ŘEMESLNÉ Paličkování pro děti a dospělé Vede Dana Benešová (tel: 732 562 557) pro všechny zájemce bez omezení věku. Česká Třebová - ZŠ Habrmanova vždy v pondělí. Cena 1000 Kč (děti), 2000 Kč (dospělí). Ústí nad Orlicí - DDM ÚO vždy v úterý. Cena 1300 Kč (děti), 2300 Kč (dospělí). Letohrad - Dům kultury vždy v pátek. Cena 1200 Kč (děti), 2200 (dospělí). Úhrada poplatku ve dvou splátkách, poplatek zahrnuje veškerý materiál.

Řezbářský Rozvoj a prohlubování manuální zručnosti a dovednosti při výrobě předmětů a dárků ze dřeva. Kdy: v pátek od 14:30, 90 min Místo: DDM ÚO Věk: 7 - 18 let Cena: 1000 Kč. Vedoucí kroužku: Luboš Beneš 10


UMĚLECKÉ A TANEČNÍ Břišní tanec Výuka orientálních a kruhových tanců, choreografie. Kdy: úterý Místo: DDM ÚO Věk: 7 - 15 let Cena: 1000 Kč. Vedoucí kroužku: Iva Bártová

Brána do umění pro nejmenší Určeno pro předškolní věk, zasvěcení do tajů hudebního a výtvarného umění prožitkovými metodami. Kdy: středa Místo: DDM ÚO Věk: 4 - 7 let Cena: 1000 Kč Vedoucí kroužku: Jana Lojková

Folklórní kroužek Srdíčko Pro děti od 5 let se zájmem o lidové písně a tance v krojích i moderní tanec. Kdy: pátek od 16 hodin - 90 min. Místo: DDM ÚO Věk: 5 - 13 let Cena: 800 Kč Vedoucí kroužku: Jana Nagyová 11


Keramika pro dospělé Kdy: 1 x týdně, 90 min Místo: DDM ÚO Věk: od 18 let Cena: 3000 Kč včetně materiálu a výpalu Vedoucí kroužku: Mgr. Eva Šrámková

Keramika pro děti Rozvíjení a prohlubování manuálních zručnosti a praktičnosti. Práce s keramickou hlínou, ruční tvorba, formování do forem. Využití různých forem glazování a zdobení. Materiál je v ceně. Kdy: 1 x týdně, 90 min Místo: DDM ÚO Věk: 6 - 15 let Cena: 1500 Kč. Vedoucí kroužku: Mgr. Eva Šrámková

12


Street Dance Unit Vede zkušená tanečnice, trenérka a choreografka, pro děti a mládež. Skupiny budou rozděleny dle věku. Taneční styly: Hip Hop, Funnky, House Dance a spoustu dalšího. Kdy: začátečníci - úterý nebo čtvrtek, 90 min pokročilí - úterý a čtvrtek, 90 min Místo: DDM ÚO Věk: 6 - 20 let Cena: začátečníci - 1200,- Kč pokročilí - 2000,- Kč Vedoucí kroužku: Pavla Michalovičová

Počítačová grafika Úvod do počítačové grafiky a práce s ní v základních grafických programech. Kdy: čtvrtek nebo pátek od 16.00 hod, 1 x týdně, 90 min Místo: DDM ÚO Věk: 9 - 15 let Cena: 1000 Kč Vedoucí kroužku: Matěj Procházka

13


TECHNICKÉ Letecký modelář Pro začátečníky i pokročilé modeláře. Pravidelné létání na letišti, účast na závodech a přehlídkách. Kdy: 1x týdně, sobota - 180 min Místo: DDM ÚO, letiště Věk: 6 - 20 let Cena: 2000 Kč Vedoucí kroužku: Petr Vašina, Ivan Kubový

14


HRY Dračí doupě Fantasy hra plná překvapení pro děti a mládež. Kdy: 1 x za 14 dní, úterý od 16.00 - 18.00 Místo: DDM ÚO Věk: 11 - 18 let Cena: 800 Kč Vedoucí: Radek Candrák

Šachy Pro děti a mládež od 6 do 18 let, začátečníky i pokročilé. Kdy: čtvrtek, 15:30 - 17:00 Místo: DDM ÚO Cena: 800 Kč. Věk: 6 – 18 let Vedoucí kroužku: Pavel Holásek, David Kameník

15

Zájmové kroužky 2012/2013  

Zájmové kroužky 2012/2013 DDM DUHA Usti nad Orlici