Page 1

m d tí a mládeže Luha ovice,

ísp vková organizace

Masarykova 76, 763 26 Luha ovice Telefon: 577 131 686, www.ddmluhacovice.cz, ddm@ddmluhacovice.cz

Volné místa v kroužcích na 2. pololetí 2010/2011

EHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽK ís. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Zájmové kroužky Výtvarný 1 v DDM Keramika 1 pokro ilí v DDM Výtvarn -filmový v DDM a M KD Elektra Šikula - zpracování materiál v DDM Fashion klub v DDM Kynologický v DDM, výb h pro psy Železni ní modelá v DDM, iko Roztleskáva ky 1 v DDM Country Biskupice v ZŠ Biskupice Veselé tan ení 2 v DDM Dietní poradenství 2 m sí ní kurz v DDM Campanulla 1 - historické tance v DDM Mohendžodáro 1 v DDM Automodelá 1 - za áte níci KD Elektra Mažoretky v DDM Klubík 1x m sí s organizovaným programem v DDM Sportovní hry v DDM v t locvi ZŠ Luha ovice Veselá dramatika v DDM Kurz první pomoci – 1 m sí ní První pomoc – kroužek

k 2.- 4t . od 4 t . od 3.t . od 4.t . od 5.t .

2010/2011

Vedoucí

Alena Kosynová Jana ur ová Alena Kosynová Monika N me ková Jana ur ová od 4. t .+ pes Jana Hubá ková od 2.t . Jan Semela 1.-5. t . Nikola Žmolíková od 3.-5.t . Irena Hrošová Mš, 1. a 2. t . Nikola Žmolíková Dosp lí, SŠ Olga Zbo ilová 6.– 9.t Jana ur ová dosp lí, SŠ Jitka Vydarená od 1.t . Antonín Smažinka od 3. t . Jana ur ová rodi e s d tmi Veronika Zlámalová 1. - 2. t . Alena Kosynová od 4 -7 let Michaela Kosynová dosp lí Michaela Stýblová od 3. t . Michaela Stýblová

Den Po ST Po t Po St t Pá St Pá t t Út Út Po St St St Út Út

as 13.30 –14.30 15.00 – 16.00 16.30 – 17.30 15.00 – 16.30 14.00 – 15.00 16.30 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 17.15 – 18.15 15.00 – 16.00 18.30 – 20.30 14.00 – 15.30 15.15 – 16.15 9.00 – 11.00 14.30 – 15.30 17.00 – 18.00 18.00 – 20.00 17.00 – 18.00

Cena 300,300,200,200,200,200,250,250,400,250,400,250,500,200,250,100,250,250,200,200,

Do zájmových kroužk je možné se p ihlásit telefonicky – 577 131 686, osobn a vyzvednout si ihlášku v DDM Luha ovice v m síci leden a únor 2011.

volnamistadruhepololeti20102011  

Nikola Žmolíková Pá 17.00 – 18.00 250,- 11 Dietní poradenství 2 msíní kurz od 3. t. Jana urová Po 15.15 – 16.15 250,- 16 Klubík 1x msí s org...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you