Page 1

Te s t i m o n i a l

TOMINGROEP

Van weken onderweg naar verwerking in een dag Tomingroep biedt een breed aanbod aan diensten gericht op re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jaarlijks ontvangt het bedrijf met 1700 medewerkers en ca. veertien vestigingen zo’n 15.000 facturen. In het verleden werden die allemaal met de hand verwerkt. Wilco Goossens, Manager Informatisering & Automatisering bij Tomingroep: “We hadden onvoldoende grip op de werkprocessen. Daarnaast werden er, als gevolg van het vele handwerk, nogal eens fouten gemaakt en nam de procuratie te veel tijd in beslag. Voor ons reden op zoek te gaan naar een oplossing. We wilden een efficiencyslag slaan.”

Forse tijdwinst Inmiddels maakt Tomingroep alweer enige tijd gebruik van DDi Factuur. Goossens: “Het systeem zorgt ervoor dat we inkomende facturen, na scanning en herkenning, volledig digitaal kunnen registreren. Vervolgens worden de gegevens dankzij naadloze koppeling met Eniac naar ons financiële pakket geëxporteerd. Alle informatie komt daarbij direct op de juiste plek terecht, klaar voor goedkeuring en verdere afhandeling. In het verleden waren facturen door de handmatige verwerking soms weken onderweg om vervolgens via de verschillende vestigingen in het systeem beschikbaar te komen voor betaling. Tegenwoordig worden ze binnen een dag verwerkt. Daarnaast zijn alle facturen nu altijd direct en overal opvraagbaar.”


Te s t i m o n i a l

Efficiencyslag

Samen op zoek naar beter

Dankzij de introductie van het Document Management Systeem van DDi heeft Tomingroep een flinke efficiencyslag gemaakt. “De software van DDi draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat, een hogere kwaliteit en meer tevredenheid onder onze toeleveranciers. We zijn in staat sneller facturen te verwerken, de uitbetaling vindt eerder plaats. Het bezorgt ons weer een goede naam. Daarnaast is ook Deloitte erg tevreden over de zorgvuldige uitvoering van het proces en de koppeling met Eniac.”

Tomingroep is heel tevreden over de huidige werkwijze. Toch blijft het bedrijf zoeken naar manieren om de kwaliteit en efficiency van de organisatie verder te verbeteren. “Binnenkort gaan we aan de slag met de digitale verwerking van formulieren en de bijbehorende procuratie workflow. Verder willen we voor uitgaande facturen graag gebruikmaken van digitale layouts; voorbedrukt papier is dan niet meer nodig. ‘Digitaal doen, wat digitaal kan’: dat is ons streven. Met DDi spreken we daar regelmatig over en dat verloopt prettig. De medewerkers denken mee, gaan echt voor een oplossing. En dat levert ons geld, tijd, kwaliteit en uniformiteit op.”

“DDi Factuur draagt bij aan een beter bedrijfsresultaat, een hogere kwaliteit en meer tevredenheid onder toeleveranciers.”

Bel 088 56720 00 of ga naar ddi.nl voor meer informatie

Testimonial Tomingroep  

Voor de verwerking van zo’n kleine 15.000 inkomende facturen per jaar zocht Sociale werkplaats bedrijf Tomingroep enige tijd geleden naar ee...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you