Page 1

И з п о л з в а н е на Microsoft Office с образователна цел Татяна Дичева ▪ Евгения Ангелова ▪ Асен Рахнев

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Учебник за 11 клас

за профилирана подготовка и свободно избираема подготовка по учебен план и програми на Junior Achievement България

за паралелки технологичен профил “Предприемачество и бизнес” след 8-ми клас

2008 г.


Използване на Microsoft Office с образователна цел

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛOГИИ Учебник за 11 клас

Учебник за 11 клас за профилирана подготовка по информационни технологии за паралелки технологичен профил “Предприемачество и бизнес” след 8-ми клас по учебен план и програми на Junior Achievement България в часовете по раздел Б (профилирана подготовка) и Свободно избираема подготовка в гимназиална степен.

Българска. Първо издание

© гл. ас. Татяна Недялкова Дичева, гл. ас. Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Асен Кънчев Рахнев, автори, 2008 г.

book-11.001  

u4ebnik za 11 klas po inform tehnologii

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you