Page 1

Брой 114 ЮНИ 2013 ISO 9001:2008


Грижа за аптеката

21 години екипност, надеждност, градивност


21 години качество, професионализъм, лоялност 21 години коректност, партньорство, иновативност


Грижа за аптеката

Съдържание

Акценти

4-8

Аптечно обзавеждане

10

Маркетинг

14

Менажиране на аптечното пространство

Под лупа

20 - 24

Лекарствена бдителност същност и обхват - част I

Промоции

26 - 32

Професионално

36 - 40

Актуално

44 - 45

Интервю с д-р С. Дренски

Препоръки на ЕК към държавите членки

Списанието е специализирано за фармацевти. Разпространява се безплатно с рекламна цел. Редакцията не носи отговорност за предоставените материали. Препечатване на текстове, илюстрации или обособени части от списанието може да става само след писменото съгласие на издателя.


Издава СТИНГ АД Главен редактор: маг. фармацевт Аделина Любенова Реклама: Деляна Делчева, deliana.delcheva@stingpharma.com Дизайн и предпечат: Десислава Христова Печат: Дедракс АД Разпространение: СТИНГ АД, София, бул. “Асен Йорданов” №6, тел. 02/ 970 30, office.sofia@stingpharma.com

ГЪВКАВОСТ, КАЧЕСТВО, ПРОГНОЗИ - ТОВА СА КЛЮЧОВИ ДУМИ ПРИ ПАРТНЬОРСТВОТО С ЕКИПА НА СТИНГ АД. В дните преди професионалния празник на фармацевтите Стинг АД благодари на всички клиенти за доверието и партньорството. Екипът на дружеството поздравява българските фармацевти и им пожелава успех в професията, както и непрекъснато да подобряват своята професионална компетентност, допринасяйки за осъществяване на правилните решения, свързани с употребата на лекарства. Ние подпомагаме и оценяваме важната и незаменима роля на фармацевта за популяризирането на рационалното и икономически обосновано предписване и отпускане на лекарствата, както и на правилната и безопасната им употреба. Знаем, че фармацевтът е основна и неразделна част от реализирането на ефективно лечение и е съществен фактор за опазване на здравето. Убедени сме в същността на всеки елемент на фармацевтичните грижи, извършвани в аптеката и всеки ден допринасяме освен за това тя да бъде ориентирана към пациента, но също така да бъде ясно дефинирана и направена достояние както на този, който извършва грижите, така и на този, който се възползва от тях. ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК, СКЪПИ КОЛЕГИ!


Акценти

Служебният министър с отчет за свършената работа

Грижа за аптеката

Проф. Петров обясни, че при встъпването си в длъжност преди около 2 месеца е посочил три приоритета, с които да се справи по време на своя мандат. Това са изготвянето на националната здравна стратегия, прозрачното управление и превенцията на самоубийствата. Според проф. Петров той се е справил много бързо с тях. По отношение на прозрачността той напомни, че е имало няколко заседания на обществения съвет към МЗ, на които са били разгледани проблемите в лекарствената политика и правата на пациентите. Министърът също така отбеляза, че стратегията за развитие на здравеопазването, в чието разработване е участвал, е била приета на 29 април от Министерския съвет. Очакванията са за периода 2014-2020 г. България да усвои по нея между 300 и 500 млн. лв. Парите ще бъдат разпределени към спешната помощ, електронното здравеопазване и въвеждането на диагностично свързани групи. Изготвена е и проектонаредба за достъп до медицински услуги. Поради многото жалби срещу Изпълнителна агенция „Медицински одит” от МЗ са изготвили и проектонаредба за реда и работата на контролния орган. Решен е и проблемът с взаимодействието между спешните телефони 112 и 150. Решен е частично и проблемът с болницата в Девин. Той добави, че съветва следващия здравен министър да продължи работата там, докато възстанови изцяло болницата. Като успех бе отчетен и фактът, че започна работата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти в България. Приета е и нова наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствата. Подготвен е и проект за наредба за условията и реда на предписване и отпускане на медикаментите и по-специално на наркотичните вещества. Новият министър на здравеопазването е д-р Таня Андреева Д-р Таня Андреева е акушер-гинеколог. Тя беше избрана за и.д. директор на болница „Шейново”, след като през 2011 г. беше отстранен предишния началник на болницата д-р Иван Костов. За предсрочните парламентарни избори Андреева беше трета в листата на левицата за 25-ти избирателен район в София от гражданската квота на БСП. Д-р Андреева обяви приоритетите, с които ще започне управлението си. Това са премахването на лимитите за медицински услуги, намаляването на цените на някои лекарства и цялостната реформа в

4


спешната помощ, която включва и инкриминирането на нападенията върху медицински служители. Ще работи и за нов начин на разпределение на парите в здравеопазването. Според нея трябва да се спре и практиката средствата от НЗОК да бъдат използвани за други сектори. Лекарствата за редки болести вече ще се изписват за 90 дни Пациентите, които страдат от редки заболявания, вече ще получават своите лекарства с тримесечни рецепти. Досега те са посещавали всеки месец личния си лекар за едномесечна рецепта. Тримесечната рецепта има три отрязъка - А, В и С. На всеки от тях ще бъде изписана датата, след която пациентът ще получава от аптеката своите лекарства. Това ще става на три пъти, като отделните отрязъци се изпълняват в срокове, считани от датата на издаване на рецептата - до 15 календарни дни за отрязък А, от 30 до 45 дни за отрязък B и от 60 до 75 дни за отрязък C. Д-р Станимир Хасърджиев в Борда на Европейския пациентски форум За първи път българин е избран за член на Борда на найголямото и влиятелно пациентско обединение в Европа – Европейския пациентски форум. Това е д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация (НПО). Той бе избран между общо 9 кандидатури за членове на Борда на Европейския пациентски форум (EPF). Кандидатурата на д-р Хасърджиев беше издигната от Националната пациентска организация – България, която е пълноправен член на EPF от 2011 г. Силната ангажираност на д-р Хасърджиев към пациентското движение и участието му в най-различни инициативи, посветени на разрешаването на различни проблеми в сферата на здравеопазването не само в България, но и в Европа, бяха високо оценени от европейските му колеги, които го избраха на от-

говорния пост. Гласуването се проведе на 22 май 2013 г., в първия ден от Годишната среща на Европейския пациентски форум, която се провежда в Дъблин, Ирландия. От България, освен Националната пациентска организация, пълноправен член на Европейски пациентски форум е и Конфедерация „Защита на здравето”. Европейският пациентски форум е най-голямото и влиятелно пациентско обединение, което обхваща повече от 60 пациентски организации или приблизително 150 милиона пациенти от 27 държави членки на ЕС. Членовете на Форума са европейски пациентски организации, които защитават правата на пациенти с различни заболявания, както и национални пациентски обединения. Изготвянето на националната здравна стратегия ще бъде подпомогнато от експерти на Световната банка Експерти на Международната банка за възстановяване и развитие ще помагат при изготвянето на национална здравна стратегия за периода 2014 - 2020 г. Това е решение на правителството, което одобри споразумение между финансовата институция и Министерски съвет. Документът е изготвен на база на Меморандума за сътрудничество с банката, подписан през януари 2012 г. и ратифициран от Народното събрание. Стратегията ще създаде възможност за получаване на европейски средства в подкрепа на здравния сектор през следващия програмен период. Предвижда се средствата за изпълнение на споразумението за консултантска помощ да бъдат осигурени по линия на Оперативна програма „Техническа помощ”. Изготвянето на национална здравна стратегия е от приоритетно значение и е част от изпълнението на предварителните условия за сектор здравеопазване, заложени в проекта на регламент за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Реализирането на дейността по споразумението ще осигури ефективна подкрепа на Министерството на здравеопазването, респективно на държавата, в подготовката за управление на европейските фондове в следващия програмен период и успешното провеждане на реформата в здравеопазването.

5


Акценти

Е-здравеопазване

Грижа за аптеката

Близо 200 млн. евро по европейски програми могат да бъдат инвестирани в развитието на електронното здравеопазване в България през следващите 7 години. Това е мнението на Евгений Иванов, експерт в областта на европейските проекти. Той коментира, че парите могат да дойдат по няколко оперативни програми за програмния период 2013-2020 г. На първо място това е ОП „Конкурентоспособност”, където има две приоритетни оси, по които може да се кандидатства. Те са свързани с иновациите и предприемачеството от една страна и конкурентоспособност и продуктивност на предприятията от друга. Като основна оперативна програма Иванов посочва също „Наука и образование за интелигентен растеж”. Европейски пари за електронно здравеопазване могат да дойдат и по ОП „Региони в растеж”, където има приоритетна ос, посветена на регионалната здравна инфраструктура. Основно тези пари могат да се използват за закупуването на оборудване и ремонтни дейности в общинските лечебни заведения. По програмата могат да кандидатстват само болници от 67 по-големи града в България. По-малките ще трябва да изготвят проекти по оперативната програма за развитие на селските райони. Европейски пари за електронно здравеопазване могат да дойдат и по ОП „Развитие на човешките ресурси”, където има приоритетна ос, свързана основно с модернизацията на здравните институции. КЗК предлага НЗОК да отмени методиката за медицинските изделия Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на „Методика за договаряне на стойността, до която се заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната и извънболничната медицинска помощ”, утвърдена с решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Производството пред КЗК е образувано по искане на няколко търговци на медицински изделия за болничната и извънболничната помощ. КЗК счита, че част от разпоредбите на Методиката са в състояние да повлияят негативно на конкурентния процес на пазара на реимбурсирани от НЗОК медицински изделия, в ущърб на здравноосигурените пациенти. В Методиката се съдържат дискриминационни условия за допускане на учас-

6


тници до процедурата по договаряне. Тези условия противоречат на националното и европейското право на конкуренция и ограничават участието на пазара на реимбурсирани медицински изделия на настоящи или потенциални производители/търговци, считат от КЗК. Пример за такива условия е изискването кандидатите за участие в процедурата да представят доказателство за заплащане на конкретното медицинско изделие от обществен фонд в поне три от страните членки на Европейския съюз, при условие че то не е произведено в България, както и изискването за проведени поне две клинични изпитвания за медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ. Методиката променя съществувалия до момента реимбурсен модел по отношение на медицинските изделия, като забранява възможността за доплащане от страна на пациента на изделия, които са по-скъпи от договорените от НЗОК. Според КЗК ефектът от промяната на реимбурсния модел ще доведе до затваряне на пазара на реимбурсирани медицински изделия и до ограничаване на конкуренцията на него. Липсата на възможност за доплащане оставя извън реимбурсния пазар тези производители/търговци, чиито медицински изделия са по-качествени, иновативни или технически усъвършенствани, и съответно по-скъпи, от договорените от НЗОК. В Методиката не са посочени пълни, точни и ясни спецификации за договаряните медицински изделия, като липсва и прозрачна процедура за определяне на стойностите на изделията, които НЗОК ще реимбурсира. По мнението на КЗК това поставя под съмнение обективността на конкурентното състезание между участниците в договарянето. Предвиденото в Методиката участие на производители на медицински изделия в договарянето е в състояние да насърчи сключването на забранени вертикални и хоризонтални споразумения на пазара на реимбурсирани медицински изделия (напр. договори за дистрибуция, картелни споразумения), в резултат на които участниците на пазара биха могли да ограничат ценовата и неценовата конкуренция. КЗК подчертава в своето становище, че подобни споразумения са едни от най-сериозните нарушения на правото на конкуренцията, приложимо в страната. Методиката на НЗОК създава условия за увеличаване на прозрачността на пазара на реимбурсирани медицински изделия, което благоприятства обмена на информация между конкуренти и сключването на забранени споразумения между тях. КЗК е на мнение, че посоченият негативен ефект за конкуренцията

би могъл да настъпи в резултат от предвиденото публикуване от НЗОК на договорените от касата стойности на медицинските изделия, които ще бъдат реимбурсирани, както и на производителите/ търговците, които ще ги предлагат на пазара. Чрез промяната на реимбурсния модел и премахването на възможността за доплащане от страна на пациентите, те се лишават от право на избор на подходящите за здравословното им състояние медицински изделия, съобразно преценката на лекуващите ги лекари. По този начин Методиката ограничава лекарите да приложат най-адекватното за пациентите лечение, а пациентите няма да могат да получат полагащите им се висококачествени здравни грижи, съобразно общоприетите медицински стандарти. КЗК предлага на НЗОК да измени или отмени цитираните в решението разпоредби от Методиката, в съответствие с изложените съображения. Фармацевтичната група Valeant Pharmaceuticals International предприе най-амбициозното си придобиване досега, след като се съгласи да плати 8.7 млрд. долара за покупката на офталмологичната компания Bausch & Lomb от Warburg Pincus. Това е най-голямата от общо 60 сделки, сключени от канадската Valeant, след като ръководството й беше поето от Майкъл Пиърсън през 2008 г. Сделката следва неуспешния опит на Valeant да придобие производителя на генерични лекарства Actavis и идва на фона на вълна от консолидации в здравния сектор. От своя страна Actavis придоби ирландската Warner Chilcott за 8.5 млрд. долара, а Pfizer обяви, че до началото на следващата година ще продаде 80% си дял в звеното за ветеринарна медицина Zoetis. Valeant ще финансира придобиването на Bausch & Lomb чрез дълг и емитиране на нови акции на стойност 1.5-2 млрд. долара. След сделката обединената група ще има съотношение от 4.6 пъти на дълга към приходите преди данъци, лихви и амортизация. Valeant ще изкупи акциите на сегашните собственици, начело с Warburg Pincus, за

7


Акценти

4.5 млрд. долара. Останалите 4.2 млрд. ще отидат за покриване на съществуващите дългове на Bausch & Lomb. Valeant изчислява, че придобиването ще доведе до спестяване на 800 млн. долара разходи до 2014 г. Financial Times изчислява, че обединеният офталмологичен бизнес ще има нетни приходи от над 3.5 млрд. долара за 2013 г. Пиърсън потвърди, че Valeant ще поеме контрола и трите подразделения на Bausch & Lomb за лекарства, лещи и хирургически инструменти, след като се появиха спекулации, че някои от подразделенията ще бъдат продадени. Според споразумението Bausch & Lomb ще запази марката и отделното си управление, като сегашният председател на борда Фред Хасан ще получи място в управителния съвет на Valeant. Изпълнителният директор Брент Сандърс ще остане съветник до приключване процеса на интеграция. „Придобиването на компанията ни от страна на Valeant е доказателство за огромната стойност, създадена от талантливите ни служители през последните години”, отбелязва Сандърс.

Грижа за аптеката

Майкъл Пиърсън коментира, че „Bausch & Lomb е световноизвестна марка на 160 години с обширно портфолио от водещите продукти за грижа за очите и обещаващи разработки. Те пасват идеално на сегашната ни стратегия в офталмологичния бизнес, с чието развитие сме силно ангажирани. Чрез тази сделка Valeant ще се превърне в световен лидер както в дерматологията, така и в продуктите за здравето на очите.” Той отбелязва, че придобиването ще нареди Valeant сред 15-те най-големи фармацевтични компании в света и ще й осигури по-голям достъп до нововъзникващите пазари в Китай и Близкия Изток. По отношение на офталмологията компанията ще може да се конкурира с големите играчи на глобалния пазар като Novartis, Allergan и Johnson & Johnson.

8


Актуално

5 причини да се замислим сериозно за промяна и реновиране на аптеката Обновеният вид на аптеката я прави отново интересна за потока от клиенти! Създаването на характерен стил се свърза с качеството на обслужване, което ще получи пациентът вътре!

Грижа за аптеката

Индивидуалният подход прави търговския обект разпознаваем сред множеството! Обновяването е възможност за оптимизация и прилагане на съвременни търговски способи! Удовлетворението от положителната промяна ще повлияе и на самите Вас! На тези, на които им предстои да отварят аптека, СТИНГ АД предлага изготвяне на проекти и реализацията им. Това е найдобрият начин да видите плановете си на хартия, да обмислите детайлите и да предвидите грешките. Ние сме готови да съдействаме и съветваме. За нас е удоволствие да работим заедно! Специално предложение – функционална стълба 72.00 лв. с ДДС

10


ANTHELIOS

Експертът в защитата за всяка чувствителна или алергична към слънцето кожа Вече почти 30 години Лаборатории La Roche-Posay развиват уникална експертиза в областта на фотозащитата с ANTHELIOS – слънцезащитната гама, призната от дерматолозите по целия свят. НОВО за 2013 година!

ANTHELIOS XL

ANTHELIOS XL

ПРОЗРАЧНО ПОДХРАНВАЩО ОЛИО SPF 50+ Ефективна UV защита и подхранване на кожата – в една единствена стъпка!

DRY TOUCH МАТИРАЩ ГЕЛКРЕМ SPF 50+ Ефект “сухо докосване” – революция в дермокозметичните слънцезащитни продукти. Забележителната формула на ANTHELIOS XL МАТИРАЩ ГЕЛ-КРЕМ SPF 50+ незабавно попива в кожата без да оставя лъскавини или бели следи. Той е вдъхновен от “toque seco” (сухо докосване) – иновация, емблематична за бразилските слънцезащитни продукти. При нанасяне неговата удивителна текстура попива незабавно, оставяйки ултра сух завършек. Формулата на МАТИРАЩИЯ ГЕЛ-КРЕМ SPF 50+ е създадена внимателно, елемент по елемент, за да осигури невероятния ефект на сухо докосване. ANTHELIOS XL МАТИРАЩ ГЕЛ-КРЕМ SPF 50+ е разработен с патентованата филтърна система Mexoplex, което гарантира много висока UVAUVB защита и предлага оптимална поносимост за чувствителната или склонна към слънчеви алергии кожа. > SPF 50+: много висока защита срещу слънчеви изгаряния, които се причиняват от UVB лъчите. > Подсилена UVA защита (PPD 31) за борба с UVA лъчите, основни причинители на непоносимостта към слънцето и преждевременното стареене.

Предизвикателството се състои в това да се поддържа равномерно разпределяне на филтърната система в олиото, предлагащо комфорт и подхранване. Само 13 съставки! Балансирано количество на 2 масла: 40% леко сухо масло за подобряване на плъзгането и 60% емолиентно масло за подхранване на кожата. За завършване на формулата и подсилване на ефикасността е добавен “супер умен полимер”. При нанасяне той губи своята флуидна текстура, възвръща оригиналната си степен на плътност и създава равномерен, прозрачен и защитен филм на повърхността на кожата. И разбира се, всичко това в една хипоалергенна формула, без парабени. Много висока фотостабилна и водоустойчива UVA-UVB защита (SPF 50+/PPD 35) благодарение на Mexoryl XL, изключително подходящ за чувствителната или склонна към алергии кожа. Финият и апетитен аромат на ПРОЗРАЧНО ПОДХРАНВАЩО ОЛИО SPF 50+ прави неговата употреба още по-приятна. Нотки на бели цветя и мускусна база обвиват кожата в невероятен ваканционен аромат.


Маркетинг

Менажиране на аптечното пространство магистър фармацевт

Цветан Кръстев Здравейте колеги! Позволете ми да споделя гледната си точка с вас относно менажирането на пространството в аптеката и взаимовръзката със съответните продажби на различните категории продукти. Нека разделим условно вашите продажби в стойност по следния начин:

1. НЗОК – 15%. 2. Лекарства, отпускани по лекарско предписание – 20%. 3. Лекарства, отпускани без лекарско предписание – 35%. 4. Хранителни добавки – 25%. 5. Други – 5%.

Грижа за аптеката

Отговорите на въпросите какъв е относителният дял на продажбите за всяка една от категориите, следван от усреднения ви профит, ще ви помогнат да прецените кои са приоритетните за вашата аптека продукти. За този специфичен анализ специалистите от СТИНГ могат да бъдат полезни, като първоначалната идея за СТИНГ Академия ще се превърне в работещ инструмент във ваша полза. Аз лично бих се възползвал, защото е логично, разбираемо и не на последно място, безплатно. Предлагам ви фокус върху ОТC (35%) и хранителни добавки (25%). Защо? Надценките са прилични, телевизионната подкрепа е сериозен фактор, продажбите в тези категории се увеличават. Моля да огледате добре вашата аптека и да прецените дали пространството, което сте отделили, съответства на процентите тежест в продажбите. Лекарствата по рецепта, разбираемо, не са в полезрението на пациента. Измерете дължината на рафтовете като линейни метри и съответно мястото, което заемат двете категории в текущата подредба. Съпоставете тези данни с реалната тежест в продажбите. Интересни данни, нали? Ако тези споделени разсъждения предизвикват интерес и искате да навлезете в детайлите на този анализ, моля заявете вашето участие в СТИНГ Академия, като се свържете с вашия търговски представител.

14


По лекарско предписание!

Възможно ли е прогнозата да бъде променена?

КХП II-15553-6/31.10.2011

УНИФАРМ АД, 1797 София, кв. “Дървеница”, ул. “Трайко Станоев “ №3 тел.: 02 / 970 03 10, факс: 02 / 971 20 86, е-mail: office@unipharm.bg, www. unipharm.bg


ʀʋʅʙ


Под лупа

1 част

Лекарствена бдителност същност и обхват Христина Лебанова, доц. д-р Илко Гетов, Фармацевтичен факултет, МУ-София

Думата „фармаковижиланс” навлиза от френски език и означава „изучаване на нежеланите ефекти на лекарствата”. Произлиза от гръцката дума pharmacon – лекарство/отрова и латинската vigilans – бдителен/внимателен. Днес фармаковижиланс се определя като съвкупност от методи за оценка и предотвратяване на нежелани лекарствени реакции.

Грижа за аптеката

В българското законодателство терминът фармаковижиланс е преведен като „проследяване на лекарствената безопасност” (ЗЛПХМ, 2012). Използват се още и термините „фармакологична бдителност” (Directive 2010/84/EU, 2012) и лекарствена бдителност (Гетов & Гигова, 2012). Наличието на различни преводи на български език създава трудности по отношение на стандартизирането на терминологията и синхронизирането на законовите понятия. Обхватът на лекарствената бдителност е много по-широк от постмаркетинговото наблюдение и включва клиничната и дори предклиничната фаза на създаване на един лекарствен продукт (Begaud, 1993). Първото законово определение на фармаковижиланс или лекарствена бдителност се дава в Директива 75/319/ЕЕС – „система, използвана за събиране на информация, която ще бъде полезна при наблюдението на лекарствените продукти и техните странични реакции при хората и за научна оценка на тази информация”. Целта на тази система е да подпомогне създаването на подходящи регулаторни решения, касаещи лекарствените продукти с разрешение за употреба в Общността, като се има предвид събраната информация за нежелани лекарствени реакции (НЛР), възникнали по време на тяхната употреба. Предложеното от СЗО определение гласи: „наука и дейности, насочени към откриването, оценката, изучаването и предотвратяването на нежелани лекарствени реакции или други лекарствосвързани проблеми” (Edwards, 2002). Международното дружество по фармакоепидемиология (International Society of Pharmaco-epidemiology – ISPE) определя лекарствената бдителност като „постоянно мониториране за нежелани ефекти и други аспекти, свързани с безопасността на лекарствените продукти, разрешени за употреба”. На практика фармаковижиланс е приложима почти ексклузивно към системите за спонтанно съобщаване на нежелани лекарствени реакции (International Society of Pharmacoepidemiology, 2012). Едно от последните определения за лекарствената бдителност е “процес, който включва наблюдението, улавянето, оценката и отговора на проблеми, свързани с лекарствената безопасност при хората, преди и след пускането на пазара на един лекарствен продукт”

20


(Shakir&Layton, 2002). Също през 2002 г. Mann и Andrews в книгата си Pharmacovigilance я определят като „изучаване на безопасността на пуснатите на пазара лекарствени продукти в условията на практическата им клинична употреба в големи популации (Mann&Andrews, 2002). Според Waller това е процесът на оценка и подобряване на безопасността на лекарствените продукти (Waller et al., 1996). Цели на лекарствената бдителност Водещите цели могат да се резюмират като: - Откриване и количествено определяне на непознати досега нежелани лекарствени реакции (НЛР). - Откриване на подгрупи рискови пациенти за появата на определени НЛР (свързани с доза, възраст, пол, заболяване). - Продължаващо наблюдение на безопасността на един лекарствен продукт по време на неговата употреба с цел осигуряване на положително съотношение полза/риск. Това включва и наблюдение на профила на безопасност след въвеждането на нови индикации. - Изграждане на сравнителен профил на НЛР на лекарствени продукти от един и същи терапевтичен клас. - Предотвратяването на неподходящо предписване и употреба на лекарствения продукт. - Изучаване на фармакологично-токсикологичните характеристики на лекарствените продукти и механизма на възникване на НЛР. - Откриване на лекарствени взаимодействия между нови продукти и съпътстваща терапия чрез наблюдаване на лекарствената употреба. - Предоставяне на подходяща информация на медицинските специалисти (Rawlins et al., 1992). - Опровергаване на фалшиво позитивни сигнали за НЛР, възникнали в професионалните или обществените медии или от спонтанни доклади (Rawlins & Payne, 1997). История на лекарствената бдителност Първите НЛР най-вероятно са се появили в зората на развитие на човешката цивилизация, когато хората за започнали да използват лечебните свойства на растенията и се научили как се синтезира алкохол. Историята на нежеланите лекарствени реакции е доста непълна до началото на XX век, когато се откриват редица нови лекарствени продукти и последващото увеличаване на броя на наблюдаваните НЛР.

Някои от по-важните и интересни събития, свързани с опита на човечеството с лекарствата и ефектите от тях 4000 пр. Хр - Шумерите описват еуфоричния ефект на сънотворния мак. 2000 пр. Хр. - Император Ши Нонг, Ма Хуанг – Ephedra sinica (съд. ефедрин и псевдоефедрин) причинява тахикардия и високо кръвно налягане. 950 пр. Хр. - Омир: „Много лекарства са с чудесен ефект, когато се смесят и много са фатални.” 999 г. - „Новите лекарства трябва първо да се изпитват на животни.” (Халф Аббас) 1538 г. - Парацелс казва: „Дозата прави отровата.” 1658 г. - „Лекарствата често влошават заболяването. Нужен е добър доктор, който знае кога не трябва да се предписва нищо.” Балтазар Грациан (Gracian, 1637) 1662 г. - Първото рандомизирано клинично проучване (Rose, 1982). В края на XVII в. Фридрих Хофман описва нежеланите ефекти на моравото рогче и употребата му е забранена в някои европейски държави. 1801 г. - Вероятно първото плацебо-контролирано изпитване на лекарства (De Craen et al., 1999). 1887 г. - Британската медицинска асоциация проучва внезапната смърт, свързана с употребата на хлороформ (Royal, 1973). 1961 г. - Макбрайд и Ленц докладват фокомелия у новородени след употребата на талидомид от майките. 1967 г. - Резолюция 20.51 на СЗО, полагаща основите на международната система за лекарствено наблюдение (Venulet, 1993). 1995 г. - Създаване на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА). 2010 г. - Регламент и Директива за фармаковижиланс на ЕС. Нежелани лекарствени реакции Определението на СЗО за нежелана лекарствена реакция е: „всеки вреден и неочакван ефект на лекарствен продукт, приеман в дози, използвани нормално при човека за профилактика, диагноза или терапия на заболяване или за модифициране на физиологична функция” (World Health Organization, 1972). НЛР се класифицират спрямо тяхната тежест, предполагаемата връзка с лекарствения продукт и фармакологичния им механизъм на възникване (вж. таблица 1).

21


Под лупа

Финансова стойност на НЛР Фармакоикономиката е приложение на икономическия анализ към употребата на фармацевтични продукти, услуги и програми, която се фокусира върху разходите (ресурсите) и резултатите (последиците) от тази употреба (Петрова, 2010). Един от факторите, повлияващи разходите за лекарствени продукти е цената на появилата се нежелана лекарствена реакция. При изчисляването на разходите, свързани с нежеланите лекарствени реакции, трябва да се вземат предвид: - Характеристиките на нежеланото събитие. - Оценка на причинно-следствената връзка. Малко нежелани събития са със сигурност нежелани лекарствени реакции. - Ако НЛР възникне при хоспитализирани пациенти е трудно да бъде оценен периодът на удължаване на хоспитализацията в резултат на НЛР или пък направените допълнителните разходи. - Хоспитализираните пациенти не са представителна извадка за цялата популация. - Много често липсва контролна група. - Разходите обикновено са за сметка на пациента, на лекаря, на притежателя на разрешението за употреба (ПРУ) и на публичните фондове. Цена за пациентите Цената е различна в зависимост от тежестта на НЛР, временната или постоянна загуба на трудоспособност. Цена за лекарите

Грижа за аптеката

В зависимост от конкретните обстоятелства, допълнителните разходи за диагноза и овладяване на нежеланата лекарствена реакция могат да бъдат поети от съответния пациент или пък да бъдат възприети като част от здравната услуга и да бъдат за сметка на лечебното заведение. Съществуват и допълнителни разходи, например застраховки срещу НЛР, причинени от небрежност. Цена за притежателя на разрешението за употреба (ПРУ) Разходите от страна на ПРУ включват средствата, изразходвани за поддържане на отдели по лекарствена бдителност, провеждането на клинични изпитвания и улавяне на сигнали за НЛР. Цена за публичните фондове Свързана е с изразходване на публични средства за здравеопазване за превенция, откриване и терапия на състояния, възникнали в резултат на НЛР. Разглеждането в детайли на същността и спецификите на типовете нежелани лекарствени реакции би позволило да се оцени попълно тяхната финансова стойност.

22


Наблюдение за нежелани лекарствени реакции Науката, която изучава употребата и ефектите на лекарствените продукти в големи популации от хора, се нарича фармакоепидемиология (Strom&Kimmel, 2006). Фармакоепидемиологията се фокусира и върху факторите, които определят появата на тези ефекти – положителни или отрицателни. Методите за търсене на НЛР и доказване на причинно-следствената връзка са различни (вж. таблица 2). В исторически аспект литературното докладване е първият източник, чрез който е могло да бъде получена информация за нежелани лекарствени реакции на лекарствени продукти, разрешени за употреба. След талидомидната трагедия през 60-те години на миналия век, спонтанното съобщаване на НЛР от медицински специалисти и по-късно в някои държави от пациенти, се налага като основен метод на лекарствено наблюдение. Извън официалните системи за наблюдение за НЛР всички медицински специалисти са длъжни да информират своите колеги за всички клинично значими НЛР, които срещнат в практиката си, дори ако става въпрос за добре познати такива или пък ако причинно-следствената връзка е несигурна. Информация за това, което се е случило и как е поставена диагнозата трябва да бъде препратена към компетентен национален (регионален) център по лекарствената бдителност. Националните центрове

изпращат тази информация към Международния център по лекарствено наблюдение в Упсала, Швеция. Тази информация се обработва с помощта на статистически методи, внедрени в платформа, наречена Bayesian Confidence Propagation Neutral Network, която позволява анализа на всички променливи в един доклад спрямо наличната информация в базата данни на СЗО (Olson & Edwards, 2000). Днес все по-голямо значение се отдава на автоматизираните бази данни. Разработват се различни статистически методи, които позволяват навременното генериране на сигнали именно от информацията, въведена в базите данни. Особено значение се обръща на онези лекарствени продукти, които са иновативни, с нов фармакологичен механизъм на действие и недостатъчно познат профил на безопасност. Когато един лекарствен продукт получи разрешение за употреба, медицинските специалисти и публичните/частни фондове изискват допълнителна информация относно безопасността и ефективността за извършването на информирани дейности относно изписването и реимбурсирането (Petrova et al., 2005). Тези бази данни играят изключително важна роля в генерирането на тази информация, защото събират данни в почти реално време за голям брой хора и бързо и лесно могат да бъдат анализирани (Schneeweiss et al., 2012). Очаквайте продължението в следващия брой.

Таблица 1 - Класификация на нежеланите лекарствени реакции, адаптирана от Edwards & Aronson, 2000. Вид НЛР

Характеристики

Примери

Лечение

А – дозозависими

Augmented

• Често срещани • Свързани са с фармакологичния механизъм на действие на лекарствения продукт • Предвидими • Ниска смъртност

• Токсични ефекти: дигоксинова интоксикация; серотонинов синдром при SSRIs • Странични ефекти: антихолинергични ефекти на трицикличните антидепресанти

• Намаляване на дозата или прекратяване на приема • Оценка на ефекта от смяна на терапията

B - дозонезависими

Bizarre

• Рядко срещани • Не са свързани с фармакологичния механизъм на действие на лек. продукт • Непредвидими • Висока смъртност

• Имунологични реакции: свръхчувствителност към • Прекратяване на терапията и пеницилини избягване на употребата в бъдеще • Идиосинкразни реакции: остра порфирия, малигнена хипертермия, псевдоалергия (напр. ампицилинов обрив)

C – дозозависими и времезависими НЛР

Chronic

• Редки • Свързани с кумулиране на лек. продукт

• Подтискане на оста хипоталамус-хипофизанадбъбречна жлеза от кортикостероидите

• Намаляване на дозата или прекратяване на приема; понякога прекратяването на приема трябва да стане постепенно

D – времезависими

Delayed

• Редки • Обичайно са дозозависими • Проявяват се или стават очевидни • известно време след употребата на лек. пр.

• Тератогенеза (напр. вагинален аденокарцином след употреба на диетилстилбестрол) • Карциногенеза • Тардивна (късна) дискинезия

• Често са непроследими

• Редки • Проявяват се скоро след прекратяване на приема

• Абстинентен синдром при опиодите • Исхемия на миокарда (след внезапно прекратяване на приема на β-блокери)

• Прекъснатият прием се възстановява и се спира постепенно

• Чести • Дозозависими • Често са причинени от лекарствени взаимодействия

• Несъобразена доза на орален контрацептив, особено ако е съчетан с определени ензимни индуктори

• Увеличаване на дозата • Оценка на ефектите от съпътстващата терапия

End of use E – НЛР, възникващи при внезапно спиране на приема на лек. продукт F – неочакван неуспех на терапията

Failure

23


Под лупа

Метод Литературно докладване (напр. в научни списания)

Предимства Прост метод, евтин

Доброволно организирано докладване (лекари, фармацевти, ПРУ) Интензивно наблюдение

Прост метод

Кохортни проучвания Проучвания тип случайконтрола Проучвания случаи-кохорта Популационни проучвания

Лесно се организира Могат да бъдат проспективни, полезни са при откриването на НЛР Полезни при валидиране и оценка Позволяват наблюдението на редки ефекти на лекарствата Изучават се голям брой случаи

Анализ на бази данни

Подробен метод

Мета-анализ

Използва вече събрани данни

Недостатъци Разчита на индивидуалната бдителност и проницателност; могат да се открият само относително чести НЛР Ниско ниво на докладване, наличие на възможни грешки при съобщаването Избрана популация се наблюдава за кратък период от време Голям брой участници, много са скъпи Не се откриват нови НЛР, скъпи Сложни изчисления; голям брой участници, скъпи Трудни са за изпълнение, качеството на информацията може да не е добро Отнема много време; скъп метод; ретроспективен; разчита се на пълнотата на данните Хетерогенност на проучванията

Грижа за аптеката

Таблица 2 - Методи за търсене на НЛР и доказване на причинно-следствена връзка.


Промоции ЮНИ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 1 оп. АБО ФАРМА-АЛОЕ ВЕРА 91%+МЕД 9% сок 1000мл. + 1 оп. АБО ФАРМА-АЛОЕ ВЕРА 99.6% нат.сок 500мл. = 1 оп. АБО ФАРМА-АЛОЕ ВЕРА 99.8% нат.сок 330мл. 2 оп. АБО ФАРМА-ИМУНОКОЛ Перфект конц.сол.125мл. /коластра/ = 2 оп. АБО ФАРМА-Рибчо Деца-Омега-3+Вит.D3 капс.х100 /сьомга/ 4 оп. АБО ФАРМА-МАГНЕЗИЙ 250мг.+ВИТ-В комп.тбл.x30 = 1 оп. АБО ФАРМА-СЕЛЕН капс.50мкг.х30 1 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x1 = 4 оп. ЕРОТОН тбл.25мг.x4 1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х3 = 3 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 3 оп. ЕРОТОН тбл.100мг.x4 = 1 оп. ЕРОТОН тбл.50мг.x4 АБРИКОРТ кр.15г. 4+1 оп. АБРИКОРТ унг.15г. 4+1 оп. АНТИАЛЕРЗИН тбл.25мг.х20 3+1 оп. БИФУНАЛ кр.1% 15г. 4+1 оп. ФУНГОЛОН капс.150мг.х4 3+1 оп. ЦИПРОФЛОКСАЦИН АКТАВИС тбл.500мг.х10 5+1 оп. 1 оп. ГАСТРОЦИД капс.20мг.х14 = 1 оп. ГАСТРОЦИД капс.10мг.х28 20 оп. СПАЗМАЛГОН тбл.х10 = 2 оп. ЙОДАСЕПТ унг.10% 40г. 40 оп. АЦЕТИЗАЛ тбл.500мг.х20 = 1 оп. ТРОКСЕВАЗИН гел.2% 40г. 5 оп. ЦЕТИРИНАКС тбл.10мг.х20 = 2 оп. БИЗАЛАКС ф.тбл.5мг.х30 АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х100 4+1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.100мг.х30 5+1 оп. АЦЕТИЗАЛ КАРДИО тбл.75мг.х100 4+1 оп. ВАЗЕЛИН дерм. 40г. 2+1 оп. ВИТАЕКСПЕРТ МУЛТИВИТАМИНИ капс.х30 1+1 оп. ИБУДОЛОР капс.300мг.х10 /с удължено освоб./ 10+1 оп. 20+3 оп. ИБУДОЛОР тбл.200мг.х10 10+1 оп. 20+3 оп. ИБУДОЛОР тбл.400мг.х10 10+1 оп. 20+3 оп. ЛЕНОФОРТ капс.1000мг.х30 3+1 оп. МИКОНАФИН крем 1% 15г. 3+1 оп. ПАНТОГЕЛ ВИТАЛ крем 6% 40г. 3+1 оп. ПАНТОГЕЛ гел 5% 40г. 3+1 оп.

26

Производител ABO PHARMAGERMANY

ABO PHARMAGERMANY ABO PHARMAGERMANY ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПРОАЛГИН тбл.500мг.х10 10+1 оп. 20+3 оп. ПРОАЛГИН тбл.500мг.х20 10+1 оп. 20+3 оп. РУТАСКОРБИН тбл.х50 4+1 оп. ТРАВМАГЕЛ гел 1% 60г. 1+1 оп. УРИНОРМАЛ капс.х30 1+1 оп. ХЕДАН тбл. 50мг.х2 1+1 оп. ХИАВИТА капс.х30 2+1 оп. ХИАВИТА капс.х60 2+1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС ВИТ.С+ЦИНК тбл.х30 2+1 оп. ЦИТРОВИТ ПЛЮС тбл.500мг.х30 2+1 оп. СПАСАТЕЛЬ SENSITIVE кремогел 50г./кол.сребро,пантенол/ СПАСАТЕЛЬ VENOFORT гел уморени крака 50г./троксерутин, екстр.конски кестен/ СПАСАТЕЛЬ гел 50г./кол.сребро,хиал.к-на,ч.оман,декспантенол/ СПАСАТЕЛЬ ЗАГРЯВАЩ масажен крем 30/50г. /л.чушки,никотинамид,розмарин/ СПАСАТЕЛЬ крем 50г./кол.сребро,мл.липиди,цинков окис/ СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ балсам 30г. СПАСАТЕЛЬ ХОНДРОИТИН 1000 балсам 50г. 5+1 оп. (произволна комбинация) 30+8 оп. (произволна комбинация) 5 оп. АЛВОКЛАВ тбл.875/125мг.х10 = 2 оп. АЛВОКЛАВ тбл.500/125мг.х16 ДЕСЛОРАТАДИН ALVOGEN тбл.5мг.х10 3+1 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ALVOGEN тбл.5мг.х10 3+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 /ФЛЕКС/ 1+1 оп. АСПИРИН тбл.500мг.х20 BAYER 5+1 оп. КАНЕСПОР кр.1% 15г. 5+1 оп. САРИДОН тбл.х10 5+1 оп. ТАЛЦИД сусп.1000мг.10мл.х20 5+1 оп. ТАЛЦИД тбл.500мг.х20 10+1 оп. 3 оп. НОАЛ МЕНТА прах за нос 500мг. = 1 оп. НОАЛ ЯГОДА прах за нос 500мг. ЕНТЕРОЛ капс.250мг.х10 15+2 оп. 50+8 оп. ЕНТЕРОЛ сашет 250мг.x10 15+2 оп. 50+8 оп. ОТИЛИС спрей 30мл. 3+1 оп. ОТИПАКС сол.15мл. 8+1 оп. 20+3 оп. СИЙНОС назал спрей 30мл. 3+1 оп. СТИМОЛ еферв.сашети х18 СТИМОЛ сир.сашети х18 4+1 оп. по избор

Производител ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ACTAVIS OTC ALFA INTEL

Alvogen Ip Co.S Alvogen Ip Co.S Alvogen Ip Co.S BARLEANS OrGanic Oils Usa BAYER BAYER BAYER BAYER SCHERING BAYER SCHERING BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX BIOCODEX


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА БИОДЕРМА PHOTODERM-серия за лице БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ КРЕМ безцветен 40мл. 7367057/5379033 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ УЛТРА ФЛУИД 40мл. 9774387/5379027 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ УЛТРА ФЛУИД златист цвят 40мл. 9615105 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ УЛТРА ФЛУИД светъл цвят 40мл. 9774370 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ КРЕМ ОЦВЕТЕН 40мл. 7367086/5379079 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ ПУДРА ЗА ЛИЦЕ 10г./ златист цвят/9613709 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ ПУДРА ЗА ЛИЦЕ 10г./ светъл цвят/9613661 БИОДЕРМА PHOTODERM SPOT SPF50+ КРЕМ 30мл./тонизиращ/ 4403700/5379116 БИОДЕРМА PHOTODERM AR SPF50+ КРЕМ 30мл. 4403746/5378915 БИОДЕРМА PHOTODERM AKN MAT SPF30 КРЕМ 40мл./мазна кожа,склонна към акне/ БИОДЕРМА PHOTODERM LEB SPF30 спрей 125мл. 5368957 БИОДЕРМА PHOTODERM ANTI-AGE SPF30 КРЕМ против бръчки 30мл. 4403717/5378022 БИОДЕРМА PHOTODERM KID SPF50+ МЛЯКО за деца 100мл. 4228390/5378074 БИОДЕРМА PHOTODERM MINERAL SPF50+ ФЛУИД лице 40г. 9615111 БИОДЕРМА PHOTODERM MINERAL SPF50+ ФЛУИД лице и тяло 100г. 4717137 2 продукта по избор - 1 оп. БИОДЕРМА SENSIBIO H2O РАЗТВОР мицеларен 100мл. БИОДЕРМА PHOTODERM-серия за тяло БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ спрей 200мл. 4717114/5368874 БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ спрей 400мл. БИОДЕРМА PHOTODERM KID SPF50+ спрей за деца 200мл. 4717083/5368868 БИОДЕРМА PHOTODERM BRONZ SPF50+ спрей 200мл. 9615097 БИОДЕРМА PHOTODERM BRONZ SPF30 спрей 200мл. 9615134/5369017 БИОДЕРМА PHOTODERM BRONZ ОЛИО SPF30 спрей 200мл. 2124812/5368986 БИОДЕРМА PHOTODERM BRONZ ОЛИО SPF50 спрей 200мл. 2124829 БИОДЕРМА PHOTODERM SPF30 спрей 200мл. 9615217 БИОДЕРМА PHOTODERM SPF30 спрей 400мл. БИОДЕРМА PHOTODERM APRES-SOLEIL ЕМУЛСИЯ след слънце 500мл. 7650994 2 продукта по избор - 1 оп. БИОДЕРМА SOLEIL ЕМУЛСИЯ след слънце 200мл. СЕРИЯ БИОДЕРМА PHOTODERM - лице и тяло 6 продукта по избор = 1 оп. БИОДЕРМА PHOTODERM MAX SPF50+ УЛТРА ФЛУИД 40мл. ДУЛКОЛАКС тбл.5мг.х10 10+1 оп. МУКОСОЛВАН ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. 8+1 оп. МУКОСОЛВАН пастили 15мг.х20 10+1 оп. МУКОСОЛВАН тбл.30мг.х20 10+1 оп. НЕО-АНГИН тбл.x24 10+1 оп. ОКУВИТ ЛУТЕИН ФОРТЕ тбл.х30 7+1 оп. ПАНТЕНОЛ спрей 4.63% 130мл. 10+1 оп. 25+3 оп. 60+11 оп.

Производител BIODERMA

BIODERMA

BIODERMA

BOEHRINGER Ingelheim CHC BOEHRINGER Ingelheim CHC BOEHRINGER Ingelheim CHC BOEHRINGER Ingelheim CHC BOLDER ArzneimittelGermany CHAUVIN ANKERPHARM CHAUVIN ANKERPHARM

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ГРИВНА ПРОТИВ КОМАРИ BUGS LUCK 20+2 оп. 50+10 оп. 100+25 оп. 1 оп. ПОЛИНЕЙЛ лак за нокти 80мг/мл. 3.3мл. = 1 оп. СИЛИЛЕВО заздравител за нокти сол.3.3мл. АУЛИН сашет 100мг. х6 20+2 оп. 60+9 оп. 100+20 оп. АУЛИН сашет 100мг.х30 10+1 оп. 40+6 оп. 80+16 оп. АУЛИН тбл.100мг.х30 1+1 оп. АУЛИН тбл.100мг.х6 12+3 оп. 30+9 оп. АУЛИН тбл.100мг.х9 8+2 оп. 20+6 оп. БИОНЕКТ 0.2% крем 30г. 10+2 оп. РОЗАЛГИН EASY сол.0.1% 140мл.х5 КУТИЯ 10+2 оп. РОЗАЛГИН сашет 500мг.х10 10+2 оп. ТРОСИКАМ дисп.тбл.15мг.х20 7+1 оп. ТРОСИКАМ дисп.тбл.7.5мг.х20 7+1 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ сироп 120мл. 10+2 оп. ФЕМИНЕЛА УРОФОРТЕ тбл.х30 10+2 оп. ФЛЕКСОДОН А тбл.х30 10+2 оп. 3 оп. АРТРО ФОРТЕ ГАГ М капс.505мг.х30 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ суха зм.отрова 40мл. 3 оп. КОМПЛЕКС КОЛАГЕН тбл.550мг.х120 = 1 оп. МАТСАН ДОЙЧ-С унг.25г. КАРДИОХЕЛП МАКС М тбл.600мг.х30 4+1 оп. Л-ТЕАНИН М тбл.200мг.х30 3+1 оп. ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ капс.120мг.х30 DOYCH 3+1 оп. ВАРТНЕР КЛАСИК спрей 50мл. 4+1 оп. ВАРТНЕР ХОДИЛО спрей 50мл. 4+1 оп. НЕЙЛНЕР РИПЕЪР ПИСАЛКА за нокти 4мл. 5+1 оп. ХЕРПАЧ лепенки за херпес х8 3+1 оп. НИЗИТА спрей 20мл. 10+1 оп. НИЗИТА унг.20г. 10+1 оп. ПРОСПАН еф.тбл.65мг.х10 5+1 оп. ТРАХИЗАН тбл.х20 10+1 оп. 2 оп. АЛФА БЕТИК КАНЕЛА + ХРОМ И БИОТИН капс.510мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК АЛФА ЛИПОЕВА КИСЕЛИНА капс.200мг.х60 + 1 оп. АЛФА БЕТИК ОМЕГА-3 капс.1г.х60 = 1 оп. АЛФА БЕТИК МУЛТИВИТАМИНИ тбл.760мг.х30

Производител CHINA

CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL CSC PHARMACEUTICAL DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH DOYCH EMONA MED EMONA MED EMONA MED EMONA MED ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENGELHARD ENZYMATIC THERAPY USA


Промоции ЮНИ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ВИТАМИН C Geo Release капс.500мг.х30 /удължено освоб./ 4+1 оп. 30+12 оп. ВИТАМИН C сироп 300мг/5мл.237мл. 5+1 оп. ОСТЕОМУУВ капс.1431мг.х120 /ДЖОЙНТ КЕЪР/ 5+1 оп. 2 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СПЕШНА ПОМОЩ сол.20мл. + 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР АНТИ-СТРЕС сол.20мл. + 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР ЕНЕРГИЯ сол.20мл. + 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР ОТСЛАБВАНЕ сол.20мл. = 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СПЕШНА ПОМОЩ спрей 10мл. 5 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СПЕШНА ПОМОЩ спрей 10мл. + 3 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СПЕШНА ПОМОЩ сол.20мл. + 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СПЕШНА ПОМОЩ крем 50мл. + 5 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР АНТИ-СТРЕС спрей 10мл. + 2 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР АНТИ-СТРЕС сол.20мл. + 2 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР ЕНЕРГИЯ сол.20мл. = 2 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР за СЪН сол.20мл. 1 оп. Д-Р БАХ ЕЛИКСИР МЕНОПАУЗА сол.20мл. ОТИРЕЛАКС сол.15мл. 6+1 оп. ФИТОЛОР БОРОВИНКА пастили х24 ФИТОЛОР ЛИМОН И МЕД пастили х24 ФИТОЛОР ПОРТОКАЛ пастили х24 5+1 оп. (произволна комбинация) ФИТОЛОР сироп 125г. 5+1 оп. АФЛАМИЛ крем 15мг/г.60г. 5+1 оп. БЕВИТ ФОРТЕ тбл.х 20 4+1 оп. НЕБИЛАН тбл.5мг.х30 4+1 оп. ПАНТУЛ тбл.40мг.х14 4+1 оп. СИНФЛОРИКС амп.0.5мл.1доза 1+1 оп. АЛОЕ ВЕРА гел 946мл. GNC 3+1 оп. АЛФАЛИПОЕВА К-НА капс.100мг.х60 GNC 4+1 оп. ВИТАМИН E капс.200IU х100 GNC 5+1 оп. КАНЕЛА С ХРОМ капс.х60 GNC 4+1 оп. КОЕНЗИМ Q10 капс.100мг.х30 GNC 3+1 оп. СЕЛЕН тбл.100мкг.х100 GNC 5+1 оп. 20+6 оп. ХРОМ ПИКОЛИНАТ тбл.200мкг.х90 GNC 5+1 оп. 20+6 оп. ЛАКТАЦИД FEMINA OCEAN интимен гел 200мл./дезодориращ/ 2 оп. - 25% доп. отстъпка ЛАКТАЦИД GIRL гел-емулс.ежедн.200мл. 2 оп. - 25% доп. отстъпка ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.200мл. 2 оп. - 25% доп. отстъпка ЛАКТАЦИД гел-емулс.ежедн.400мл.ИКОНОМИЧНА ОП. 2 оп. - 30% доп. отстъпка

Производител FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FACT PRODUCTS FLEURS ESSENCESFRANCE

FLEURS ESSENCESFRANCE

FORTEX FORTEX

FORTEX GEDEON RICHTER GEROT GEROT GEROT GLAXO SMITH KLINE-PHARMACY GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GNC-GENERAL Nutrition-Usa GSK GSK GSK GSK

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ПАРОДОНТАКС ИЗБЕЛВАЩА п.зъби 75мл. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. ПАРОДОНТАКС ФЛУОРИД п.зъби 75мл. ПАРОДОНТАКС EXTRA FRESH п.за зъби 75мл. 4 оп. по избор = 1 оп. ПАРОДОНТАКС КЛАСИК/БЕЗ ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ФЛУОРИД п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ТОТАЛ КЕЪР п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН ИЗБЕЛВАЩА п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН С КЛАСИК п.за зъби 75мл. СЕНСОДИН RAPID п.за зъби 75мл./бързо действие/ СЕНСОДИН PRONAMEL п.за зъби 75мл./реминерализираща/ 3 оп. поизбор - 1 оп. СЕНСОДИН PRONAMEL п.за зъби 75мл./ реминерализираща/ СТРЕП ДЕПИЛАТОАР крем за тяло 100мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка СТРЕП ДЕПИЛАТОАР крем чувств.зони 75мл. 1 оп. - 20% доп. отстъпка СТРЕП ЛЕНТИ ЗА ЛИЦЕ х20 1 оп. - 10% доп. отстъпка СТРЕП ЛЕНТИ ЗА ТЯЛО 2х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв. рамо/ 6+1 оп.АКВАФРЕШ 3+ TOTAL CARE MULTI ACTIVE паста антибакт.д-ие 100мл. 3+1 оп. ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ АКВАФРЕШ CLEAN FLEX MEDIUM DUO /подв. рамо/ 6+1 оп.ЧЕТКА ЗА ЗЪБИ PARODONTAX EXTRA SOFT 4+1 оп. СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 10+1 оп. ДЕРМАПЛАСТ ПЛАСТИРИ при закупуване на произв.комб. на стойност 55 лв. с ДДС - 9% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 80 лв. с ДДС - 13% доп. отстъпка ПОДЛОЖКИ АНАТ.ВЪЗР.-МАКСИ MOLIMED х14 ПОДЛОЖКИ АНАТ.ВЪЗР.-МИДИ MOLIMED х14 ри закупуване на произв.комб. на стойност 30 лв. с ДДС - 8% доп. отстъпка ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х12 5+1 оп. ПОЛИЖИНАКС капс.ваг.х6 10+2 оп. ФЛЕБОДИА тбл.600мг.х30 10+2 оп. ФЛУДИТЕК ДЕЦА сир.2% 125 мл 1+1 оп. СМЕКТА сашет х30 КУТИЯ 7+1 оп. СМЕКТА сашет х60 КУТИЯ 7+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.250мг.х10 5+1 оп. ОРОФЛОЦИНА тбл.500мг.х10 5+1 оп. НАЗИК KIDS наз.спрей 0.05% 10мл. 10+1 оп. НАЗИК наз.спрей 0.1% 10мл. 10+1 оп. БРОНХОСТОП пастили х20 3+1 оп. БРОНХОСТОП сироп 150мл. 5+1 оп. СЕДОРЕЛАКС тбл.х30 4+1 оп. 10+3 оп. ГИНОФЛОР ваг.тбл.х6 4+1 оп.

Производител GSK

GSK

GSK GSK GSK GSK GSK

GSK

GSK-OMEGA HARTMANN

HARTMANN

INNOTECH INNOTECH INNOTECH INNOTECH IPSEN IPSEN JELFA JELFA KLOSTERFRAU BERLIN KLOSTERFRAU BERLIN KWIZDA-WIEN KWIZDA-WIEN KWIZDA-WIEN MEDICO UNO PHARMA Kft.


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 2 оп. КОНКОР АМ тбл.5мг/5мг.х30 = 1 оп. ГЛЮКОФАЖ тбл.1000мг.х60 10 оп. ЦИНАРИКС др.х60 = 3 оп. ЦИНАРИКС др.х24 20 оп. ЦИНАРИКС др.х60 = 8 оп. ЦИНАРИКС др.х24 50 оп. ЦИНАРИКС др.х60 = 25 оп. ЦИНАРИКС др.х24 ДЕРМОДРИН унг.30г. 10+1 оп. 20+3 оп. 50+10 оп. АЛАЙВ тбл.1г.x30 /мултивитамини/ 5+1 оп. 15+4 оп. АЛОЕ ВЕРА сок от цели листа 1000мл. NATURES 3+1 оп. КОЕНЗИМ Q10 капс.30мг.х30 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1000мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х100 NATURES 4+1 оп. ЛЕНЕНО МАСЛО капс.1300мг.х200 NATURES 4+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х100 6+1 оп. НАТУРАЛАКС 3 капс.х20 6+1 оп. САМБУКУС NIGRA FOR KIDS сироп 120мл. 6+1 оп. 12+3 оп. 24+7 оп. 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ БАЛСАМ ДЯВОЛСКИ НОКЪТ,АРНИКА,ЕВКАЛИПТ 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ ЗА КРАКА ДИВ КЕСТЕН,ЧЕРВЕНИ ЛОЗОВИ ЛИСТА + 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ НЕВЕН 250мл. + 1 оп. НАТУРХОФ-ГЕЛ БАЛСАМ ДИВ КОНСКИ КЕСТЕН,АРНИКА,АЛПИЙСКИ БИЛКИ 250мл. = 1 оп. НАТУРХОФ-КРЕМ БАЛСАМ АРНИКА 250мл. 2 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х28 = 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14 2 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х28 = 1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 2 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х30 = 1 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 2 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х30 = 1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 АЗАКС тбл.500мг.х3 5+1 оп. АЛОРА тбл.х20 7+1 оп. АМБРЕКС ЗА ДЕЦА сир.15мг/5мл.100мл. 5+1 оп. АМБРЕКС сир.30мг/5мл.150мл. 5+1 оп. БИО БАЛАНС БЕЙБИ сашет х10 /6+м./ 5+1 оп.

Производител MERCK KGaA MONTAVIT MONTAVIT MONTAVIT MONTAVIT

Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa NATURE S Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa Nature`S Way Products-Usa NATURHOF

NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА БИО БАЛАНС сашет х10 5+1 оп. ЕСОБЕЛ тбл.10мг.х28 5+1 оп. ЕСОБЕЛ тбл.20мг.х28 5+1 оп. ЕТОДИН ФОРТ тбл.400мг.х14 5+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х1 5+1 оп. КАНДИЗОЛ капс.150мг.х2 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.15мг.х14 5+1 оп. ЛАНСОПРОЛ капс.30мг.х14 5+1 оп. ЛЕФЛОКС тбл.500мг.х7 7+1 оп. МЕЛБЕК амп.15мг/1.5мл.х3 5+1 оп. 10+3 оп. МЕЛБЕК тбл.7.5мг.х10 6+1 оп. МЕЛБЕК ФОРТЕ тбл.15мг.х10 6+1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х14 7+1 оп. ПУЛСЕТ тбл.40мг.х28 7+1 оп. РЕ-КОМФОРТ тбл.за дъвчене х6 8+3 оп. СЕФПОТЕК тбл.200мг.х10 7+1 оп. ТАЙЛОЛ ПЛЮС тбл.х20 3+1 оп. ТАЙЛОЛ сусп.120мг/5мл.100мл. 5+1 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ ЗА ДЕЦА сашети х12 10+1 оп. 50+10 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х12 10+1 оп. 50+10 оп. ТАЙЛОЛ ХОТ сашет х6 10+1 оп. 50+10 оп. ФУНГОСТАТИН гран.100000UI/мл.50мл. 7+1 оп. ФУНГОФИН крем 1% 15г. 8+1 оп. ФУНГОФИН тбл.250мг.х14 4+1 оп. 3 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл. = 1 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. ХЕМОКЛИН гел 45мл. 4+1 оп. ВИБРОЦИЛ гел 12г. 10+1 оп. 20+3 оп. ВИБРОЦИЛ спрей 10мл. 10+1 оп. 20+3 оп. ОТРИВИН спрей за нос 0.1% 10мл. 10+1 оп. 20+3 оп. ТЕРАФЛУ ПРОСТУДА И ГРИП сашети х10 10+1 оп. 20+3 оп. АЛГОЗОН тбл.500мг.х20 20+5 оп. 40+12 оп.

Производител NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOBEL ILLAC NOVACLIN B.V.-Amsterdam NOVACLIN B.V.-Amsterdam NOVARTISOTC NOVARTISOTC NOVARTISOTC NOVARTISOTC OZONE-OTC


Промоции ЮНИ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ЗИМАКС гран.2г.60мл. 2+1 оп. 1 оп. ЦИКАТРИДИНА суп.х10 + 1 оп. ПРОКТИС-М пяна 150мл. NATURPHARMA = 33% отстъпка на пакета ПРЕЗЕРВ.SURE PLANE естеств.цвят х1 /синя оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE БАНАН х1 /жълта оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ПЪПЕШ х1 /зел.оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯБЪЛКА х1 /жълто-прозр.оп./ ПРЕЗЕРВ.SURE ЯГОДА х1 /черв.оп./ 10+2 оп. (произволна комбинация) ГЕЛОМИРТОЛ ФОРТЕ капс.300мг.х20 10+1 оп. БИО-КУЛТ капс. х15 5+1 оп. 10+3 оп. ГЕНТОС тбл.х40 5+1 оп. НЕЙЛНЕР РИПЕЪР ПИСАЛКА за нокти 4мл. РЕМЕСКАР стик 5.4г. ГЕНТОС тбл.х40 ХЕРПАЧ лепенки за херпес х8 СОЛПАДЕИН СОЛИБЪЛ еф.тбл.х12 ВАРТНЕР КЛАСИК спрей 50мл. ВАРТНЕР ХОДИЛО спрей 50мл. РАПИДЛАШ серум 3мл. КСИЛОРИН спр.0.055% 18мл. при закупуване на произв.комб. на стойност 300 лв. с ДДС - 10% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 500 лв. с ДДС - 15% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 1000 лв. с ДДС - 20% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 2000 лв. с ДДС - 25% доп. отстъпка АМОКСИКЛАВ 2х сусп.400мг/57мг/5мл.70мл. 5+1 оп. АМОКСИКЛАВ тбл.875мг/125мг.х10 7+1 оп. 10+2 оп. АСИДУЕЛ тбл.20мг.х14 2+1 оп. АСИДУЕЛ тбл.20мг.х7 2+1 оп. АЦИК кр.5% 2г. 7+1 оп. АЦЦ АКУТ 600 саше 600мг.х10 20+3 оп. ЕКСОДЕРИЛ кр.1% 15г. 15+1 оп. ЕКСОДЕРИЛ сол.1% 10мл. 15+1 оп. ЗАНЛАН тбл.10мг.х20 7+1 оп. КСИМЕБАК гран.40мг/5мл.100мл. 5+1 оп. КСИМЕБАК гран.40мг/5мл.50мл. 5+1 оп. КСИМЕБАК тбл.100мг.х10 5+1 оп. КСИМЕБАК тбл.200мг.х10 5+1 оп. КСОРИМАКС тбл.500мг.х10 7+1 оп. 10+2 оп. ЛОПЕДИУМ капс.2мг.х10 10+1 оп. ЛОРАНО тбл.10мг.х14 7+1 оп.

30

Производител PFIZER (A&D) PGNATURPHARMA PLEASURE LATEX PRODUCTS

POHLBOSKAMP PROTEXIN UK RICHARD BITTNER AG RICHARD BITTNER AG

SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА МЕПРЕЗОР тбл.20мг.х14 5+1 оп. МЕПРЕЗОР тбл.20мг.х28 5+1 оп. МЕПРЕЗОР тбл.40мг.х14 5+1 оп. ПРОБИТОР капс.20мг.х30 7+1 оп. 10+2 оп. САНДОЗ Rx при закупуване на произв.комб. на стойност 150 лв. с ДДС - 1% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 250 лв. с ДДС - 2% доп. отстъпка САНДОЗ ОТС при закупуване на произв.комб. на стойност 150 лв. с ДДС - 1% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 300 лв. с ДДС - 2% доп. отстъпка при закупуване на произв.комб. на стойност 500 лв. с ДДС - 3% доп. отстъпка СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл. 50мг.x4 2+1 оп. СИЛДЕНАФИЛ САНДОЗ тбл.100мг.x4 2+1 оп. ФЛЕКСИД тбл.500мг.х7 5+1 оп. АЛЕГРА тбл.120мг.х10 5 оп. - 5% доп. отстъпка ЕСЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ N капс.300мг.x30 5 оп. - 8% доп. отстъпка РЕМИФЕМИН тбл.х100 5+1 оп. 10 оп. КЛАРИТИН тбл.10мг.х10 + 4 оп. КЛАРИНАЗЕ тбл.х10 + 2 оп. КЛАРИТИН сир.120мл. + 5 оп. АФРИН спрей 0.05% 20мл. + 4 оп. АФРИН PURE SEA BABY спрей 20мл. + 4 оп. АФРИН PURE SEA ИЗОТОНИК спрей 75мл. + 4 оп. АФРИН PURE SEA ХИПЕРТОНИК спрей 75мл. = 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН +C еф.тбл.330мг.x20 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН еф.тбл.500мг.х16 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН сироп 30мг/мл.90мл. 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.150мг.х10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.300мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка ЕФЕРАЛГАН суп.80мг.x10 1 оп. - 10% доп. отстъпка УПСАВИТ-ВИТ.С еф.тбл.1г.х10 10+1 оп. УПСАРИН +C еф.тбл.330мг.х20 15+2 оп. 50+8 оп. 100+18 оп. ВЕРДИН КОМПЛЕКС тбл.х10 4+1 оп. ВЕРДИН ЧЕРЕН ДРОБ тбл.468мг.х24 4+1 оп.

Производител SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANDOZ

SANDOZ

SANDOZ SANDOZ SANDOZ SANOFIAVENTIS SANOFIAVENTIS SCHAPER& BRUMMER SCHERINGPLOUGH

UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA UPSA

US Pharmacia US Pharmacia


Грижа за аптеката

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ГРИПЕКС MAX тбл.х10 7+1 оп. ГРИПЕКС тбл.х12 3+1 оп. ГРИПЕКС ХОТ АКТИВ MAX сашет 1000/100/12.2мг.х8 7+1 оп. ИБУПРОМ МАКС тбл.400мг.х12 7+1 оп. ИБУПРОМ СИНУС тбл.200/30мг.х12 7+1 оп. ИБУПРОМ СПРИНТ капс.200мг.х6 4+1 оп. ИБУПРОМ тбл.200мг.х10 7+1 оп. СТОПЕРАН капс.2мг.х8 10+1 оп. СТОПЕРОЛ ХИДРА сашети х12 4+1 оп. ХЕРБИТУСИН БРОНХИ И ГЪРЛО пастили х12 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН БРОНХИ пастили х12 7+1 оп. ХЕРБИТУСИН ГЪРЛО пастили х12 7+1 оп. ВИШИ AQUALIA THERMAL LIGHT 40мл./туба/ 319540 иконV оп. ВИШИ AQUALIA THERMAL LIGHT 50мл. 319557 ВИШИ AQUALIA THERMAL RICH 50мл. 319526 ВИШИ IDEALIA PNM КРЕМ норм.кожа 50мл. 323547 ВИШИ IDEALIA PS КРЕМ суха кожа 50мл. 323554 ВИШИ LIFTACTIV RETINOL HA крем дневен п/в бръчки 30мл.321017 ВИШИ LIFTACTIV RETINOL HA КРЕМ нощен п/в бръчки 30мл.321789 ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE КРЕМ ДНЕВЕН норм.кожа 50мл. 322465 ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE КРЕМ ДНЕВЕН суха кожа 50мл. 322496 ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE КРЕМ НОЩЕН 50мл. 322502 ВИШИ LIFTACTIV DERMSOURCE СЕРУМ 10 30мл. 323059 ВИШИ NORMADERM ANTI-AGE КРЕМ п/в бръчки 50мл. 322281 ВИШИ NORMADERM КРЕМ хидр.,проблемна кожа 6-действия 50мл.324056 ВИШИ NEOVADIOL Gf КРЕМ ДНЕВЕН норм.кожа 50мл. 321178 ВИШИ NEOVADIOL Gf КРЕМ ДНЕВЕН суха кожа 50мл. 321154 ВИШИ NEOVADIOL Gf КРЕМ НОЩЕН 50мл. 321192 ВИШИ NEOVADIOL MAGISTRAL КРЕМ суха кожа 50мл. 323646 ВИШИ AQUALIA ANTIOX КРЕМ антиоксидантен 50мл. 321710 ВИШИ AQUALIA ANTIOX ФЛУИД антиоксидантен 40мл. 321321 ВИШИ AQUALIA THERMAL SPA ГЕЛ ДНЕВЕН 75мл.324902 ВИШИ AQUALIA THERMAL SPA КРЕМ-ГЕЛ НОЩЕН 75мл.324568 ВИШИ IDEALIA BB CLAIRE SPF25 КРЕМ 40мл. 324520 ВИШИ IDEALIA BB MEDIUM SPF25 КРЕМ 40мл. 324537 ВИШИ IDEALIA PRO КОРЕКТОР п/в тъмни петна 30мл. 324186 ВИШИ NEOVADIOL LUMIERE КРЕМ тониран 40мл. 323271 ВИШИ NUTRILOGIE 1 PS КРЕМ суха кожа 50мл. 307738 ВИШИ NUTRILOGIE 2 PTS КРЕМ много суха кожа 50мл. 307745 при зак. на 1 оп. - 1 оп. Виши Thermal SPA кутия ПОДАРЪК при зак. на 5 оп. по избор - 6 оп. Виши Thermal SPA кутия Подарък при зак. на 10 оп. по избор-13 оп. Виши Thermal SPA кутия Подарък при зак. на 15 оп. по избор - 19 оп. Виши Thermal SPA кут. подарък пакет ВЬОРВАГ обща номенклатура при зак. на произв. комб. за 300 лв. с ДДС - 18% отстъпка за пакета при закупуване на произв. комб. на стойност 500 лв. с ДДС - 20% отстъпка за пакета 3 оп. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. = 1 оп. ХЕМОКЛИН гел 45мл. ДЕКСЕМ REPAIR пяна 100мл. 2+1 оп. АЗИТРОКС тбл.250мг.х6 8+1 оп.

Производител US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia US Pharmacia VICHY

WORWAG

YOU MEDICALAMSTERDAM YOU MEDICALAMSTERDAM ZENTIVA

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА АЗИТРОКС тбл.500мг.х3 8+1 оп. ВИГРАНДЕ тбл.100мг.х4 2+2 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA дисперг.тбл.5мг.х10 6+1 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA сол.0.5мг/мл.120мл. 5+1 оп. ДЕСЛОРАТАДИН ZENTIVA тбл.5мг.х10 6+1 оп. ХЕЛИДЕС капс.20мг.х14 7+1 оп. ХЕЛИЦИД капс.20мг.х14 6+1 оп. 3 оп. ГЕРИКАПС капс.х20 = 1 оп. СПАЗМОБЛОК тбл.500/5/0.1мг.х20 МАКОРВИС тбл.х30 2+1 оп. 12 оп. РЕПЕЛЕКС спрей лос.50мл. + 2 оп. КАЛМАКС спрей лос.50мл. = 2 оп. РЕПЕЛЕКС спрей лос.50мл. БАРСА капс.460мг.х30 5+1 оп. 10+3 оп. ГЕРИМАК капс.150мг.х50 /дъхав здравец/ 5+1 оп. 10+3 оп. КОКОБО капс.50мг.х100 /копър,кориандър,босилек/ 1+1 оп. ЛАКСИЛИН капс.400мг.х15 5+1 оп. 10+3 оп. ЛАКСИЛИН сироп 100мл. 5+1 оп. 10+3 оп. ЛУТЕИН КОМПЛЕКС ПЛЮС капс.х30+ПОДАРЪК 5+1 оп. ЕКОДОРМ тбл.7.5мг.х10 5+1 оп. ЕН ТИ ТУС капс.х20 4+1 оп. ЕН ТИ ТУС сироп 100мл. 7+1 оп. ЛАКТО-4 VIP капс.х15 5+1 оп. РОЛЕТРА тбл.10мг.х10 5+1 оп. СУМАМЕД ФОРТЕ гран.200мг/5мл.15мл. 5+1 оп. УРОКОМФОРТ капс.х60 3+1 оп. ФЛУКОРИК капс.150мг.х1 5+1 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.250мг.х10 3+1 оп. ЦЕРОКСИМ тбл.500мг.х10 4+1 оп. ЦЕРУКАЛ тбл.10мг.х50 7+1 оп. 10+2 оп. АНГЕТОП тбл.500мг.х20 5+1 оп. БИОЛИН тбл.100мг.х20 5+2 оп. БИОЛИН тбл.100мг.х30 5+2 оп. ЛИПОНОРМ гран.50г. 5+3 оп.

Производител ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA ZENTIVA АДИФАРМ ЕООД АРКАДИЯ ХЕРБА БИОТРЕЙД-БГ ООД

ВЕЛЕВИФАРМА ВЕЛЕВИФАРМА ВЕЛЕВИФАРМА ВЕЛЕВИФАРМА ВЕЛЕВИФАРМА ВИТА ХЕРБ ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ЕКОФАРМ ГРУП ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ ИНБИОТЕХ

31


Промоции ЮНИ 2013

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ФЛЕКСОБИОН сашет х20 3+1 оп. 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.10/10см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.5/5см.8д.х10 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5 8дх50 КУТ = 2 оп. КОМПР.МАРЛ.СТЕР.7.5/7.5см.8д.х10 2 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 38/72мм.х200 КУТИЯ = 1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х300 КУТИЯ 3 оп. ЦИТОПЛАСТ HYDRO BURN 2 размера х6 = 3 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см. КЛЕЧКИ ЗА УШИ МЕДИКА кръгла оп.х200 4+1 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х120+10 МЕДИКА 4+1 оп. ТАМПОНИ ЗА ГРИМ х70 МЕДИКА 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA 25/72мм.х20 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ AQUA MIX 4 размера х16 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/4см. 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 100см/6см. 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/38мм.х20 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ CLASSIC 19/72мм.х20 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ ELASTIC MIX 3 размера х6 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ KIDS MIX 4 размера х16 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 100см/6см. 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL 19/72мм.х20 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 2 размера х16 4+1 оп. ЦИТОПЛАСТ UNIVERSAL MIX 4 размера х16 4+1 оп. ВЕНИПЕРФЕКТ капс.425мг.х40/здрави вени/ ФЕМИМОДЕЛ ФОРТЕ капс.х40 МИНИФЕМИН капс.425мг.х40 ФЕМИМОДЕЛ капс.х40 БОДИСЛИМ ПЕРФЕКТ капс.475мг.х40 БИО КОРЕКТ ПЛЮС УНИВЕРСАЛ-C ФОРТЕ капс.х40 3 оп. по избор = 1 оп. ЕРОМАКС капс.475мг.х10 АЦЕТИЛИН ПРОТЕКТ тбл.100мг.х30 3+1 оп. АЦЕТИЛИН тбл.500мг.х20 3+1 оп.

32

Производител ИНБИОТЕХ МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКА АД МЕДИКУС ФАРМА ООД

МИЛВЕ МИЛВЕ

За подробна информация относно промоциите, моля обърнете се към вашия дилър

ОПИСАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА 10 оп. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. + 20 оп. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 + 10 оп. АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. = 2 оп. АЛЕРГОЗАН кр.1% 18г. + 4 оп. АЛЕРГОЗАН тбл.25мг.х20 + 2 оп. АЛЕРГОЗАН унг.1% 18г. 30 оп.ДЕФЛАМОЛ унг.18г. = 1 бр. ХАВЛИЕНА КЪРПА ДЕФЛАМОЛ БРОНХОЛИТИН сир.125г. 5+1 оп. БУСКОЛИЗИН др.10мг.х20 10+1 оп. ВИТАМИН C амп.100мг/мл.5мл.х10 /за пиене/КУТИЯ СОФАРМА 10+1 оп. РИНОЛЕКС унг.18г. 5+1 оп. САРИФЕЗОН тбл.250/150/50мг.х20 3+1 оп. СИАФЕН гел 5% 40г. 3+1 оп. СИАФЕН сусп.100мг/5мл.120мл. 3+1 оп. ТАБЕКС тбл.1.5мг.х100 10+1 оп. ТАЛЕРТ сироп 1мг/мл.120мл. 3+1 оп. ТАЛЕРТ тбл.10мг.х20 3+1 оп. ТЕМПАЛГИН тбл.х20 20+3 оп. ФУРОТАЛГИН сол.5мл. 5+1 оп. ПАНТЕНОЛ крем 50мл. 911 3+1 оп. 10+4 оп. АТОРВИСТАТ тбл.10мг.х30 2+2 оп. АТОРВИСТАТ тбл.20мг.х30 2+2 оп. ПАРАКОФДАЛ тбл.х10 10+1 оп. ПАРАКОФДАЛ тбл.х20 10+1 оп. АЛТЕЯ сироп 120г./бял слез/ 10+1 оп. БЕЛА-BABY крем 100мл./екстр.невен+Вит.А,D,E/ 10+1 оп. ЕХИНАВИТ С сироп 130г. 10+1 оп. МЕДОПРИМ сироп 120г./иглика,мащ./ 10+1 оп. ПРИМУЛЕ сироп 120г./иглика/ 10+1 оп. ТИМИ сироп 120г./мащерка/ 10+1 оп.

Производител СОФАРМА АД

СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД СОФАРМА АД ТВИНС ТЭКРОССИЯ УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД УНИФАРМ АД ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ ФИТОФАРМСКОПИЕ


Rennie ICE ®

таблетки за дъвчене без захар с вкус на мента

RENNIE ICE може да се използва от деца над 12 год., бременни и възрастни.

ВНОСИТЕЛ: ФИЛИПОС – ИНТ. ЕООД, тел: 032/620 380, 032/940 002


Професионално

Интервю д-р Светозар Дренски за списание Sting Pharmaceutical products

Грижа за аптеката

Здравейте, д-р Дренски! В този брой на списание „STINGPharmaceutical Products” ще поговорим за слънцето и за заболяванията, които са свързани с престоя на слънце. Лятото наближава и фармацевтите ще трябва да консултират подготвящите се за приятни отпуски на море или планина. Ще се опитам да им дам практични съвети, припомняйки за слънчевия спектър, за различните фототипове, но представяйки и по-малко известни факти. Слънчевите лъчи са важни за живота на земята – за хората, животните и растенията. Слънцето има редица положителни ефекти върху човешкия организъм: – способства за нормално синтезиране на Vit.D в организма и предпазва от развитието на рахит; – подобрява емоционалния тонус на организма чрез синтеза в мозъка на различни хормони; – действа противовъзпалително при някои заболявания на кожата; – има естетическо действие чрез образуване на загар. От друга страна слънцето има и неблагоприятни ефекти върху кожата: – предизвика слънчево изгаряне, непосредствено след излагане на кожата на въздействието му; – може да доведе до появата на различни фотодерматози (фотоалергични и фототоксични реакции); – може да ускори процеса на преждевременното стареене на кожата; – да увеличи броя на бенките и други пигментни образувания по кожата; – да увеличи риска от образуване на злокачествени тумори на кожата – базоцелуларен и спиноцелуларен карцином или меланом. Имаме ли естествена защита от слънцето? Естествената ни защита срещу слънчевите лъчи е меланинът – основният пигмент на кожата. Меланинът се произвежда непрекъснато в меланоцитите, но под влияние на слънцето производството му се засилва. От безцветната аминокиселина тирозин, през множество трансформации, се достига до образуването на меланин. По-голямото количество меланин придава тена на загара, но по-важното е, че

36


предпазва ДНК на клетките от вредното въздействие на слънчевите лъчи.

Какво представлява слънчевият спектър и какви лъчи влизат в него? Слънчевият спектър включва UV лъчите (A, B и C), видимите и инфрачервените лъчи. С увеличаване на дължината на вълната намалява енергията, която тя носи. Лъчите с повече енергия проникват по-повърхностно в кожата. UV лъчите (от 100 до 400 nm) представляват най-голям интерес. Tе всъщност са само 5% от слънчевите лъчи. UVC лъчите (100-280 nm) са с най-малка дължина и се спират напълно от озоновия слой, а UVB и UVA лъчите достигат до земята.

UVB лъчите (280-320 nm) представляват 2% от цялото UV лъчение. 90% от UVB лъчите се абсорбират от озона. Те достигат до епидермиса, стимулират образуването на меланин и предизвикват слънчево изгаряне. Интензивността им зависи от надморската височина, сезона, часа на денонощието и пр. Те не преминават през облаци и стъкло и проникват повърхностно в епидермиса. Човек усеща затоплянето на кожата от тях и инстинктивно се скрива на сянка. UVA лъчите (320-400 nm) са 98% от целия UV спектър. Те предизвикват незабавно потъмняване на кожата след излагане на слънце. Важно е да се запомни, че UVA лъчите преминават през облаци и стъкло, проникват дълбоко в дермата, като причиняват фотодерматози, фотостареене (увреждат се колагенът и еластинът) и фотоалергии! Искам още веднъж да подчертая, че слънчевата радиация, която достига до земната повърхност, се състои основно от UVA и малко количество UVB лъчи. Доказано е, че UVB и UVА лъчите способстват за появата на някои злокачествени тумори на кожата (базоцелуларни и спиноцелуларни карциноми или меланоми) и катаракта на очите. Какво трябва да съветват фармацевтите по отношение на защитата от слънцето? Защитата от слънцето може да се раздели на вътрешна и външна. Вътрешната, както споменах преди малко, е меланинът в кожата. За съжаление, той е ефективен срещу UVB лъчите, но не и срещу UVA. За защита от слънцето може да се приемат и антиоксидантни таблетки. Външната фотозащита включва дрехите и различните фотозащитни продукти. Не трябва да се забравя, че UV лъчите преминават през дрехите. Най-добре предпазват дрехите, които са от плътни платове. Тъмните цветове поглъщат в по-голяма степен лъчите. Кажете ни нещо повече за фотозащитните продукти. Различните фотозащитни продукти (кремове, млека и др.) трябва: - да отразяват, разсейват и поглъщат в максимална степен UVB и UVA лъчите; - да са фотостабилни, т.е. ефективността на фотозащитата да не се намалява от UV лъчите; - да са устойчиви на вода (плуване и къпане) и изпотяване;

37


Професионално

- да са безопасни, т.е. да не са токсични, дразнещи или фотосенсибилизиращи.

Фотозащитните кремове трябва да се прилагат 15-20 мин. преди излагане на слънце, за да образуват защитен филм. При по-продължителен престой намазването трябва да се повтаря на всеки 2 часа. Децата до 12-месечна възраст трябва да се пазят от директна слънчева светлина! Децата изгарят по-лесно, защото в кожата им има по-малко количество меланин. Какво представляват различните фототипове при хората?

Грижа за аптеката

През 70-те години на миналия век известният американски дерматолог Джон Фицпатрик разделя хората на 6 фототипа.

38


кожата на доброволци, се поставя около 2 mg от крема на кв. см. или около 40-50 ml крем. Проблемът е, че в реалността никой не се намазва с такова количество през 2 часа. Така фотозащитата рязко спада като ефективност и продължителност. Обикновено препоръчвам на моите пациенти първите няколко дни на море или планина да ползват кремове със SPF 50+, след това може и с по-нисък фактор.

Хората попадат в различните фототипове според цвета на кожата, косата, дали изгарят на слънце и дали получават тен. Индивидите от 1-ви фототип са т. нар. албиноси. Те нямат пигмент в кожата, косата им е бяла, винаги изгарят на слънце и никога нямат тен. На противоположния полюс са тези от 6-ти фототип. Те са с много тъмна кожа, черна коса, никога не изгарят и винаги имат тен. За България са характерни 3-ти и 4-ти фототип, като понякога се наблюдават също 2-ри и 5-ти. Определянето на фототипа има пряко отношение към определянето на слънцезащитния фактор (SPF). Найпростото правило е, че колкото по-светла е кожата, толкова продуктът трябва да е с по-висок SPF. Моля Ви да се спрете по-подробно на слънцезащитния фактор. През 1962 г. SPF става световен стандарт за измерване ефективността на фотозащитните кремове. SPF е фактор, показващ защитата срещу UVB лъчи. Представлява отношение между максималната еритемна доза (MED) при защитена кожа спрямо незащитена. MED е количеството енергия, което причинява еритема (зачервяване). Според SPF нивата на защита са 50+ – много висока; 3050 – висока; 15-30 – средна; 5-15 – ниска. PPD (persistent pigment darkening) е фактор, който показва защитата срещу UVA лъчите. Отношението SPF/PPD трябва да е по-малко от 3. Например, ако върху опаковката на един крем има обозначение SPF 30, то това означава, че количеството UV лъчи, необходимо за предизвикване на еритема при използването на този продукт, е 30 пъти по-голямо, отколкото без защита. Когато се правят лабораторни изследвания за определяне на SPF върху

Защо в България слънчевия UV индекс не е толкова познат? Глобалният слънчев UV индекс характеризира нивото на слънчевата UV радиация на повърхността на земята. Неговите стойности започват от нула и с увеличаването им (над 11) нараства вероятността за вреда върху кожата и очите. Степен на излагане на UV радиация НИСКА СРЕДНА ВИСОКА МНОГО ВИСОКА ЕКСТРЕМАЛНА

Граници на UV индекса

<2 3 ДО 5 6 ДО 7 8 ДО 10 11 +

UV индексът е важно средство за увеличаване на информираността относно рисковете от прекомерното излагане на UV радиация и необходмостта от използване на предпазни средства. Насърчаването на хората да редуцират престоя си на слънце ще доведе до по-малко здравни проблеми и значително снижаване на здравните разходи. В много държави за UV индекса се информира заедно с прогнозата за времето във вестниците, телевизията и радиото. За съжаление в България това не е така.

39


Професионално

Стигнахме до фотодерматозите. Бихте ли ни дали повече информация за тях? Фотодерматозите са група кожни заболявания, които протичат остро или хронично, след краткотрайно или продължително излагане на слънце. Те могат да се разделят на няколко групи: - идиопатични, които включват полиморфно-светлинна фотодерматоза, актинично пруриго, соларна уртикария и др. Например, полиморфно-светлинната фотодерматоза се среща често при жени в началото на лятото. Засяга зони, които обикновени са били защитени с дрехи. Рецидивира без влошаване. - екзогенни фотодерматози – фототоксични и фотоалергични. - ендогенни фотодерматози – порфириите. Лечението на различните фотодерматози включва избягване на слънчево облъчване, локални и общи фотопротективни средства и адаптация - постепенно закаляване чрез фракционирано слънчево облъчване. Каква е терапията на слънчевото изгаряне?

Грижа за аптеката

През първите 24 ч. върху засегнатите места трябва се държат студени компреси или кърпи, напоени със студена вода. Много е важна хидратацията с хидратиращи или епителизиращи кремове. При образуване на мехури те не трябва да се пукат, за да не се инфектират. Може да се постави превръзка. Вътрешно може да се приемат различни обезболяващи. Кажете ни нещо повече за продуктите от серията Uveblock. Uveblock е серия за фотозащита от най-висок клас на френската фирма Isispharma. Два от продуктите са с фактор 50+. Освен едни от найновите физични и химични филтри, те съдържат и ектоин. Ектоинът се извлича от бактерии, живеещи в пустинята. Той предпазва ДНК на клетката и запазва влажността в кожата. Третият фотопротектор е за мазна и акнеична кожа и е с фактор 30. Антиоксидантните таблетки Vitix за този период на годината са много популярни, защото освен за витилиго често се прилагат и при различни фотодерматози. Приемат се по 1 тбл. на ден, 7-10 дни преди продължителен престой на слънце, по време и 4-5 дни след престоя. Благодаря Ви, д-р Дренски! Какво бихте казали в заключение на нашите читатели във връзка със защитата от слънцето? Бих им припомнил още веднъж, че трябва да се излагат на слънце с особено внимание! Отдавна не е полезно и модерно да се правят прекомерни слънчеви бани с цел по-тъмен тен. Никога да не забравят, че най-добрата защита от слънцето са сянката, облеклото и шапката! За непокритите части да използват качествени фотопротектори.

40


Актуално

Препоръки на ЕК към държавите членки 7 препоръки за България Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за преодоляване на кризата и стимулиране на растежа. Препоръките са специфични за всяка страна, като отчитат конкретната ситуация в държавите членки и дават насоки на всяка държава как да увеличи потенциала си за растеж, конкурентоспособността си и създаването на работни места през 20132014 г. Като цяло, те представляват амбициозен план за икономически реформи в ЕС. Част от днешния пакет са и няколко решения по процедурата за прекомерния дефицит. 7-те препоръки за действия през 2013-2014 г. към България са: 1. Да запази стабилната бюджетна позиция, като гарантира спазването на средносрочната бюджетна цел, и да провежда бюджетна политика, благоприятстваща растежа, както е предвидено в Конвергентната програма. Да въведе цялостна данъчна стратегия за укрепване на всички аспекти на данъчното законодателство и на процедурите за събиране с цел да бъдат увеличени приходите, поспециално чрез подобряване на събирането на данъците, борба със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на изискванията. Да създаде независима институция, която да контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.

Грижа за аптеката

2. Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе една и съща законово установена пенсионна възраст за мъжете и за жените и да прилага активни политики по заетостта, които да позволят на по-възрастните работещи да останат по-дълго на пазара на труда. Да въведе по-строги критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност, така че да се ограничат ефективно злоупотребите. 3. Да ускори националната Инициатива за младежка заетост, например чрез схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по заетостта с цел тя да предоставя ефикасни консултации за търсещите работа и да разработи капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации. Да засили активните политики по заетостта, по-специално по отношение на националните схеми за заетост. Да преразгледа минималните осигурителни прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на нискоквалифицираните работещи. Да постигне конкретни резултати по националните стратегии за интегриране на ромите и за борба с бедността. Да подобри достъпността и ефективността на социалните трансфери и услуги, по-специално за децата и възрастните хора.

44


4. Да приеме Закона за училищното образование и да продължи реформата във висшето образование, по-специално като подобри съответствието между резултатите от него и нуждите на пазара на труда и като засили сътрудничеството между образованието, научно-изследователските институти и предприятията. Да подобри достъпа до приобщаващо образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги, като обвърже финансирането на болниците с постигнатите резултати и като развие извънболничното лечение. 5. Да предприеме допълнителни мерки за подобряване на бизнес средата, като намали бюрокрацията, като изпълнява стратегия за електронно управление и като прилага законодателството за просрочените плащания. Да подобри качеството и независимостта на съдебната система и да са бори по-успешно с корупцията. Да подобри достъпа на МСП и на новосъздадените предприятия до финансиране.

6. Да ускори усвояването на фондовете на ЕС. Да гарантира правилното прилагане на законодателството за обществените поръчки, като разшири ex ante контрола, упражняван от Агенцията по обществени поръчки с цел предотвратяване на нередности. 7. Да укрепи независимостта на националните регулаторни органи и административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както и в управлението на водите и на отпадъците. Да премахне пречките за навлизане на пазара, квотите, териториалните ограничения и регулираните цени и да приключи изграждането на пазарната структура, като създаде прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ. Да ускори проектите за междусистемни електро и газопроводи и да укрепи капацитета за справяне с прекъсванията на доставките. Да положи повече усилия за подобряване на енергийната ефективност. По материали на БСК

Бузек за Европа 2020 на ЕС - стратегията за растеж за следващото десетилетие (Страсбург)

45


Áðèëèàíò Ëóê êîñà è êîæà 450 mg, 30 ñîôòãåë êàïñóëè Ìàñëî îò Ðàêèòíèê (Ñóïåðêðèòè÷åí ÑÎ2 åêñòðàêò îò ïëîä è Ñóïåðêðèòè÷åí ÑÎ2 åêñòðàêò îò ñåìåíà). Ñíàáäÿâà îðãàíèçìà ñ æèçíåíî âàæíè, ãðàäèâíè, åñåíöèàëíè ìàñòíè êèñåëèíè, êîèòî âèäèìî ïîäîáðÿâàò ñúñòîÿíèåòî íà êîæàòà, êîñàòà è íîêòèòå. Áîãàò èçòî÷íèê íà Îìåãà -3, -6 è -9. Óíèêàëåí èçòî÷íèê íà Îìåãà -7 (Ïàëìèòîëåèíîâà êèñåëèíà). Äîçèðîâêà: Ïî 2 êàïñóëè äíåâíî.

Izi Night – çà ñïîêîåí ñúí 252 mg, 30 êàïñóëè

Ge 132 Active' Îðãàíè÷åí ãåðìàíèé 500 mg, 30 êàïñóëè Ge 132 Active' å êîìáèíàöèÿ îò íàòóðàëíè êîìïîíåíòè, èçêëþ÷èòåëíî áîãàòè íà îðãàíè÷åí ãåðìàíèé. Ñúäúðæà åêñòðàêòè îò: ãúáà ðåéøè, ÷åðâåíî ãðîçäå, ï÷åëíî ìëå÷èöå, íàòóðàëåí ïðîòåèí îò àêóëà, øèïêà ïëîä, çåëåí ÷àé. Äîçèðîâêà: Ïî 2 êàïñóëè äíåâíî, çà ïðåäïî÷èòàíå ñ õðàíà.

Calmeral – àíòèñòðåñ ôîðìóëà 600 mg, 30 êàïñóëè Ñúäúðæàíèå: Êîðåéñêè æåíøåí, ÄÌÀÅ, âèòàìèí À, âèòàìèí Â2, âèòàìèí Â3, ïàíòîòåíîâà êèñåëèíà, âèòàìèí Â6, áèîòèí, âèòàìèí Ñ, âèòàìèí D, æåëÿçî, êàëöèé, ôîñôîð, ìåä, êàëèé, ìàíãàí, öèíê, ëåöèòèí, ðóòèí, õîëèí, èíîçèòîë, àëôà ëèïîåâà êèñåëèíà, ìàãíåçèé. Ïîäîáðÿâà è áàëàíñèðà ñúñòîÿíèåòî íà íåðâíàòà ñèñòåìà, áåç äà ÿ âîäè äî çàâèñèìîñò. Äîçèðîâêà: Ïî 2 êàïñóëè äíåâíî – ñóòðèí è îáåä – çà ïðåäïî÷èòàíå ñ õðàíà.

Ñúäúðæàíèå: Âàëåðèàíà (êîðåí), õìåë (öâÿò), øëåìíèê (áèëêà), 5-HTP (5- õèäðîêñèòðèïòîôàí), ìàãíåçèé (ìàãíåçèåâ öèòðàò), âèòàìèí Â6 (ïèðèäîêñèí õèäðîõëîðèä). Äîïðèíàñÿ çà ñïîêîåí ñúí ïðåç öÿëàòà íîù. Èìà óñïîêîÿâàù åôåêò âúðõó íåðâíàòà ñèñòåìà, êàòî íå ñúçäàâà ïðèâèêâàíå. Äîçèðîâêà: Ïî 2 êàïñóëè âå÷åð 1 ÷àñ ïðåäè ëÿãàíå.

Îñòåîìóóâ ñóïåð ãðèæà çà ñòàâèòå 1431 mg/120 êàïëåòè

Âèòàìèí Ñ ñ íàòóðàëíè áèîôëàâîíîèäè è øèïêà, 237 ml 300mg/5ml Ñúäúðæà: Âèòàìèí Ñ (L-Àñêîðáèíîâà êèñåëèíà), áèîôëàâîíîèäè îò ëèìîí, øèïêà, õåñïåðèäèí, àöåðîëà. Áúðçî äåéñòâèå. Ëåñåí çà ïðèåì. Ñòðàõîòåí âêóñ. Ìàêñèìàëíà àáñîðáöèÿ. Èêîíîìè÷íà îïàêîâêà çà 48 äíè. Ïîäõîäÿù çà äåöà íàä 6 ìåñåöà!

Ñúäúðæà êëèíè÷íè äîçè ãëþêîçàìèí ñóëôàò, ÌÑÌ, õîíäðîèòèí ñóëôàò, êîìïëåêñ InflamRelief (ôîðìóëà îò ñåäåì ïëîäîâè êîíöåíòðàòà ñúñ ñèíåðãè÷íî äåéñòâèå çà ïî-ñèëåí àíòèîêñèäàíòåí åôåêò), áîñâåëèÿ, êóðêóìà, êîëàãåí òèï II, õèàëóðîíîâà êèñåëèíà, ìàíãàí, áîð. Äîçèðîâêà: Ïî äâå êàïëåòè íà äåí, ñ âîäà.

Öâåòíè ôëóîðåñöåíòíè ñèëèêîíîâè ãðèâíè ïðîòèâ êîìàðè è êúðëåæè Öâåòíè òåêñòèëíè ãðèâíè ïðîòèâ êîìàðè è êúðëåæè Íàïîåíè ñ ìàñëî îò öèòðîíåëà (ëèìîíåíà òðåâà). Àðîìàòúò íà Öèòðîíåëàòà å íàïúëíî íåïîíîñèì çà âñè÷êè ëåòÿùè, ïúëçÿùè è æèëåùè èíñåêòè. Ëåñíè çà óïîòðåáà! Íàïúëíî áåçîïàñíè!

Ëåïåíêè åìîòèêîíè ïðîòèâ êîìàðè è êúðëåæè

ÏÐÎÌÎÖÈß Â ÑÒÈÍÃ!

òåë. 02/ 953 05 83, 032/ 64 16 16, www.revita.bg, e-mail: info@revita.bg


Ïîëó÷àâàòå ǽǼDzǮǾȈǸ: àíòèöåëóëèòåí ñêðàá çà òÿëî, ïðè ïîêóïêà íà îñòàíàëèòå 5 ïðîäóêòà îò ñåðèÿòà Aroma HOT Body Slim è Aroma HOT Body Lift & Firm.

Àíòèöåëóëèòåí îõëàæäàù êðåì-ãåë 200 ìë

Àíòèöåëóëèòåí çàãðÿâàù êðåì-ãåë 200 ìë

Ñåðóì ïðîòèâ ñòðèè 200 ìë

Ñåðóì çà îôîðìÿíå íà áþñòà 100 ìë

ÏÎÄÀÐÚÊ Àíòèöåëóëèòåí ñêðàá çà òÿëî 200 ìë

Pink Pepperslim™ ñå áîðè ñ óïîðèòèÿ öåëóëèò â 3 ïîñîêè: Óñêîðÿâà çíà÷èòåëíî ìåòàáîëèçìà íà êëåòêèòå, áåç äà ïðè÷èíÿâà ðàçøèðÿâàíå íà êðúâîíîñíèòå ñúäîâå. Ðàçãðàæäà ìàçíèíèòå 8 ïúòè ïî-åôåêòèâíî â ñðàâíåíèå ñ êîôåèíà. Íàìàëÿâà îáèêîëêàòà íà áåäðàòà, õàíøà è òàëèÿòà ñ äî 2,2 ñì.

Ïåðèîä íà ïðîìîöèÿòà: 01.06 – 10.07.2013

EPPER SL

I

TM

+

KP

M

PI N

Àíòèöåëóëèòåí îòñëàáâàù ñåðóì 200 ìë

5+1


Здравейте, уважаеми фармацевти! Искаше ми се тази страничка, посветена на продуктите на КОКОНА, да е различна. Не защото искам да изневеря на традицията да опиша всеки един продукт от серията FOOT GUARD, а защото за тази серия вие вече имате много отзиви и УСПЕШНО Я ПРОДАВАТЕ ЦЕЛИ 15 ГОДИНИ! Тя присъства неотменно в аптеките ви и благодарение на качествата и компетентното ви представяне се продава и радва на успех! Защо успява един продукт? Защото решава проблеми! Защото е с ясен и лесен начин на употреба! Защото съдържа в себе си прецизно подбрани полезни за кожата съставки. И когато един клиент го препоръча на друг, решението за покупка е мигновено. А отзивите на клиентите са нашата голяма награда! Скоро ние от КОКОНА се срещнахме с 300 фармацевти, работещи в аптеки. Проведохме анкета сред тях за това кои наши продуктови марки продават най-добре. Безспорен победител стана серията за крака FOOT GUARD. Тук е мястото да благодаря на всички фармацевти за това, че са четящи, компетентни, ерудирани и с усмивка се докосват всеки ден до хората! Още веднъж благодаря на цялата аптекарска гилдия! С уважение, инж. Т. Калакунова, управител на ЕТ “Кокона”


114  

Брой 114/06.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you