Page 1

NIEUWS 9

DE MORGEN VRIJDAG 11 MAART 2011

Muzikanten over het afschaffen van het voorbereidend theoretisch jaar in de Vlaamse muziekscholen

BERT OSTYN (ABSYNTHE MINDED):

GUY SWINNEN (THE SCABS):

BENT VAN LOOY (DAS POP):

KOEN BUYSE (ZORNIK):

Noten leren lezen is als het alfabet aanleren: ik vond dat ik dat als muzikant moest kunnen

Ik ervaar het als een handicap en een gemis dat ik geen noten kan lezen

Je krijgt op de muziekschool een technische bagage mee waar je steeds op terugvalt

Notenleer was vreselijk, maar nu ben ik alleen maar dankbaar dat ik heb doorgezet

DAAN:

In muziek vind ik expressie en emotie veel belangrijker dan vakmanschap. Dus: nee, ik kan geen noten lezen

Notenleer: een vloek of een zegen? Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) schaft het voorbereidend jaar notenleer op de Vlaamse muziekscholen af. ‘De muzieklessen wiskunde’ zoals Bent Van Looy ze noemt, bezorgen heel wat Vlaamse muzikanten nog angstdromen, en toch hopen ze luidop dat de ‘theorie’ nu niet verdwijnt. Zornikfrontman Koen Buyse: ‘Als kind was notenleer een hel, maar als muzikant is het een zegen.’ DOOR SARAH THEERLYNCK

BRUSSEL ● Dat de pr prakti aktijk jk voor voortaan taan meteen g meteen gekoppeld oppeld wordt w rdt aan de theorie, heorie, vinden de meesten mees en dan weer eer wel wel een goed plan. ‘W ‘We genoeg zieltjes vvoor hebben al genoeg oor de muziek vverlor erloren en aan die lessen notenleer’, not enleer’, zegt pianis pianist Jos Van V seel. Immerseel. Immer

“Noten leren lezen is als het alfabet aanleren: ik vond dat ik dat als muzikant moest kunnen.” Bert Ostyn van Absynthe Minded heeft duidelijk geen trauma overgehouden aan het jaar notenleer dat hij in de muziekschool moest volgen. Integendeel. “Het klinkt misschien raar, maar ik vond notenleer tof. Al had dat misschien ook te maken met het feit dat ik voor het eerst samen met meisjes in een klas zat.” In het hervormingsplan van minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a), dat de Vlaamse regering goedkeurde, wordt dat jaar notenleer nu afgeschaft. Kwestie van kinderen niet op voorhand af te schrikken, want als de kleine Ostyn lopen er niet zoveel rond. Zo herinnert Koen Buyse van Zornik zich de lessen als “de hel”. Bent Van Looy van Das Pop heeft het dan weer over “die vreselijke muzieklessen wiskunde”. Guy Swinnen van The Scabs hield het maar

drie lessen vol. “De combinatie van de saaiheid van de lessen en de leeftijd van de meester was er me te veel aan. Ik heb daar nu spijt van. Ik ervaar het als een handicap en een gemis dat ik geen noten kan lezen.” Ook Bent Van Looy is overtuigd van het nut van notenleer. “Hoewel ik nu geen partituren meer kan lezen, heb ik op de muziekschool wel het vak geleerd. Je krijgt een technische bagage mee waar je steeds op terugvalt.” Buyse treedt hem bij. “Notenleer was vreselijk, maar nu ben ik alleen maar dankbaar dat ik heb doorgezet. Als kind was het een hel, maar als muzikant een zegen. Mijn technische kennis helpt me bij het componeren en het is gewoon leuk dat als je een partituur krijgt, je die meteen kan vertalen naar muziek.”

Begeestering Volgens Francis Pollet, fagottist en leider van het blazersensemble I Solisti del Vento, klopt het beeld dat over de lessen notenleer vaak opgehangen wordt ook niet. “Mijn vrouw geeft notenleer en krijgt haast uitsluitend enthousiaste, jonge mensen voor zich. Als er van de 250 leerlingen aan wie ze lesgeeft, per jaar twee stoppen, zal het al veel zijn. Als een leerkracht het vak met begeestering geeft,

dan is notenleer absoluut niet saai. Het zou wel eens kunnen dat er door de hervorming van minister Smet net meer leerlingen zullen afhaken. Je mag niet onderschatten hoe moeilijk het soms is tegelijk noten te leren lezen en een instrument te bespelen.”

Spelenderwijs Zijn collega Jos Van Immerseel, pianist en dirigent van het orkest Anima Eterna, is het daar niet mee eens. “We hebben al genoeg zieltjes voor de muziek verloren aan die aparte lessen notenleer. Kijk naar onze concertzalen. In pakweg Hongarije zitten die vol jonge mensen, bij ons wil ik zelfs niet weten wat de gemiddelde leeftijd is. Je moet kinderen muziek spelenderwijs aanleren. Als ze de liefde voor hun instrument eenmaal hebben ontdekt, nemen ze de notenleer er graag bij.” Ook Stijn Kolacny van het koor Scala is daarvan overtuigd. “Je kan niet vroeg genoeg beginnen te spelen. Dat motiveert alleen maar om je ook de muziektheorie eigen te maken.” De enige dissonant valt bij Daan. “In muziek vind ik expressie en emotie veel belangrijker dan vakmanschap. Dus: nee, ik kan geen noten lezen. Waarom zou ik? Ik kan al Nederlands, Frans en Engels.”

‘Hervorming kunstacademies gaat veel centen kosten’ BRUSSEL ● Pet eter er Not Noten, en,

directeur direct eur van de A Academie cademie Muziek.Woord.Dans Muziek.W oord.Dans in Genk, stelt elt zich zic vrag vragen en bij bij de financiële f nanciële orming mingen en haalbaarheid van de herv hervor die de Vlaamse reg regering ering wil doorvoer oeren en in het muziek muziekdoorv onder js (DM 10/03). onderwijs 10/03). “Het zijn maatregelen die meer vrijheid geven aan de scholen, iets wat we alleen maar kunnen toejuichen”, zegt Noten. “Volgens het plan zullen we ook kinderen vanaf zes jaar, in plaats van acht jaar, mogen toelaten aan de kunstacademie. Wij vroegen dat al jaren en zijn dan ook een grote voorstander van die maatregel. Andere hervormingen zijn organisatorisch moeilijker om te realiseren.” U doelt daarmee daarmee op meer fle f lexibele ibele lesrooster lesroos erss en muzieklessen via inter internet net? “Daar stel ik mij inderdaad enkele vragen bij. Die plannen gaan immers veel meer geld kosten. Als kinderen twee jaar eerder aan onze poorten staan, dan betekent dat meer of grotere klassen. Docenten moeten in dat geval extra lessen organiseren, iets wat ook betaald zal moeten worden.” En komen nog eens nieuwe n daar komen nieuwe vakvak ken n als Urban rban Arts Arts of mediakuns mediakunst bo bovenop. nop.

“Het probleem daarbij is dat je niet voor ieder kind een apart leerlingenprofiel kunt samenstellen. Muziek-, dans en tekenacademies hebben vaak meerdere wijkafdelingen. Daardoor is het onmogelijk om overal dezelfde lessen aan te bieden. Wij hebben bijvoorbeeld vijftien vestigingen. Als er nieuwe vakken of flexibelere roosters ontstaan, zullen onze leerlingen meer op verplaatsing moeten.” Staat taat u er w wel el positief teg tegeno enover er dat zijj niet meer op leefti zi leeftijd, jd, maar op ervaring worden w rden ing ingedeeld deeld? “Het is natuurlijk beter om kinderen van een gelijk niveau in dezelfde klas te steken. Leeftijd speelt daarbij vaak geen rol. Maar ook hier dienen zich de eerder genoemde organisatorische knelpunten aan. Zo is het voor scholen die grote groepen kinderen hebben, makkelijker om ze te herschikken. Kleine scholen kunnen dat allicht niet doen zonder dat ze extra lesuren of klassen moeten creëren.” Het et komt k mt dan vas vastt goed uit dat eer eerstejaar ejaarsleerling sleerlingen en geen geen notenleer notenleer meer hoe hoeven en ttee volg volgen en? “Zonder dat vak zal het muziekonderwijs niet gaan. Let wel, ik begrijp goed dat de abstractheid ervan voor sommige jonge kinderen te vroeg komt. Ik denk dat notenleer gewoon zal worden gegeven, maar dan onder een andere naam en met meer praktijkvoorbeelden.” (RA)

Volvo. for life Volvo Snowbombing is een festival zonder modder maar met sneeuw, zon, alpentoppen en dennenbossen. Stap in een Volvo naar Mayrhofen en feest mee in megacoole iglo disco’s, openlucht raves in de bossen en rij mee in Oostenrijks grootste en leukste straatfuif.

Win met Volvo een trip naar ‘The World’s Greatest Show on Snow’. Surf naar www.demorgen.be/volvo en doe mee! and many more...


Notenleer  

Jos van Immerseel on notenleer

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you