Page 1


titelpagina Titel verslag:

Frappant stageverslag

Naam:

Daan Brouwer

Datum afronding:

2 februari 2012

Stagebedrijf en afdeling:

Frappant concepting / vormgeving afdeling

Bedrijfsbegeleider:

Dennis Pol / Ben Lammers

Opleiding:

Kunst en Techniek

Begeleidend docent:

Rene Heijnen


Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven voor de afronding van mijn stage van het derde jaar van de opleiding Kunst en Techniek. Deze stage heb ik gelopen van 29 augustus 2011 tot en met 20 februari 2012 bij het reclamebureau Frappant op de afdeling concepting / vormgeving.

Ik wil graag alle medewerkers van Frappant bedanken en in het bijzonder Ben Lammers en Dennis Pol voor de goede en leerzame begeleiding gedurende de stage.

Ik wil Dennis Hoftijzer bedanken voor de mogelijkheid om hier stage te lopen en te leren. Dankzij Joyce van der Weegh en Leonie Breukers heeft dit verslag een logische opbouw en zijn alle spelfouten eruit gehaald.

Daan Brouwer 6 januari 2012 Aalten


Inhoudsopgave

1. INLEIDING

8

2. FRAPPANT

10

3. WERKWIJZE

12

4. DE AFDELINGEN

14

4.1 DE STUDIO

14

4.2 HET ACCOUNTTEAM

15

5. RESULTATEN

16

5.1 LOGO DINGEMANNEN

18

5.2 SEPTEMBERKUNST

21

5.3 AVANTI

22

5.4 ADVERTENTIE KIWITZ

25

5.5 WEBDESIGN

26

5.6 PALESTRA

29

5.7 FEESTDAGEN KAARTEN

30

5.8 VOOR EN NA BEELDEN

33

6. CONCLUSIE

35

7. AANBEVELINGEN

38

8. LITERATUURLIJST

40

9. BIJLAGEN

42

Bijlage 1

44

Bijlage 2

46

Bijlage 3

48

Bijlage 4

50


samenvatting Ik heb het afgelopen half jaar stage gelopen

hier vooral op het gebied van concepting en

bij reclamebureau Frappant in Aalten. Dit

vormgeving en wil mezelf hier in verbeteren.

is een ‘fullservice’ reclamebureau dat zich

Mijn doelstellingen zijn:

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen ga ik

bevindt in een voormalig zwembad. Frappant

Als ik aan het eind van mijn stage erachter ben

ervaringen opdoen om zo het proces dat doorlopen

mag zich dit jaar volgens het landelijke

gekomen of mijn talenten hier liggen en ik het

wordt bij een reclamebureau inzichtelijk te krijgen.

klanttevredenheidsonderzoek (magazine Fonk)

werk leuk vind is deze stage voor mij geslaagd.

wederom tot de beste fullservicebureaus van

Ik heb in het begin van de stage een aantal

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen wil ik de

Nederland rekenen. Dus ik ben erg blij dat ik

doelstellingen voor mezelf opgesteld. Gedurende

kennis hebben opgedaan en vaardigheden hebben

mijn stage bij dit bureau heb kunnen lopen.

mijn stageperiode heb ik mijn best gedaan om

om concepten te bedenken, uit te werken en te

deze doelstellingen te halen en ik kan nu aan het

presenteren.

Ik heb hier stage gelopen omdat ik wil weten hoe

eind van mijn stage aantonen dat ik deze heb

het eraan toegaat in de reclamewereld en wilde

volbracht! De doelstellingen ga ik door middel

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen wil ik

bijleren over het proces dat doorlopen wordt

van dit verslag verantwoorden.

beschikken over een grotere programmakennis van

bij een opdracht. Doordat dit bureau bijna alles

indesign, illustrator en photoshop. Ik wil op het

aanbiedt en zelf in huis heeft, kan ik het proces

einde van de stageperiode kunnen aantonen dat

hier goed volgen en bij iedereen meekijken of

ik met programmakennis kan meekomen bij een

meewerken. Zo kan ik erachter komen waar

reclamebureau.

mijn talenten liggen en wat ik leuk vind. Ik zit


Ik ga tijdens mijn stageperiode een bijdrage leveren

ik bij een reclamebureau kan meekomen op

aan Frappant. Ik wil een door een klant en de

het gebied van programmakennis. Ook op het

artdirector goedgekeurd concept opleveren.

creatieve vlak heb ik mezelf bewezen door leuke en goede concepten te leveren en uit te werken

Ik heb deze doelstellingen behaald door middel

tot een eindproduct dat in productie kan worden

van opdrachten die ik bij Frappant kreeg. Ik

genomen.

heb gedurende de stage veel verschillende

Ik heb van deze stage veel geleerd en ben beter

opdrachten gekregen, variĂŤrend van groot en

geworden in vormgeving en concepting. Ik ben

klein en van opmaak tot concepting. Ik ben altijd

er achtergekomen dat deze onderdelen mij ook

wel druk geweest en als er even geen opdracht

liggen en ik het werk (zelfs fulltime!!) leuk vind.

te doen was ging ik voor mezelf opdrachten

En daarmee was deze stage voor mij geslaagd!

zoeken. Ik heb meegedaan aan verschillende vormgevingswedstrijden en heb meerdere tutorials gevolgd om mijn programmakennis op te krikken. Omdat ik op dit punt, met name in het begin, een beetje achterliep. Dit heb ik in de loop van mijn stage weer helemaal rechtgetrokken en kan aantonen dat


1. Inleiding Ik heb ervoor gekozen om stage te lopen bij een

Het bureau telt dertien werknemers die allemaal

Wat ik het grootste verschil vond, waarmee

reclamebureau omdat ik wilde weten hoe het er

een creatieve bijdrage kunnen leveren, ze kunnen

Frappant zich onderscheidde van de andere

aan toe gaat in de reclamewereld. Ik wil graag

worden onderverdeeld onder vormgevers,

bureaus, is de uitstraling en de eigen stijl van

het gehele proces van een opdracht mee maken

programmeurs en het accountteam. Het is een

Frappant. De originele stijl van het zwembad

zodat ik weet waar je overal rekening mee moet

bureau dat alles in huis heeft en waarbij kwaliteit

komt overal in terug: in het pand, op de website,

houden in de praktijk.

en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Dit zijn

in social media en het eigen magazine. Dit

Ik zocht een jong en vooral op creativiteit gericht

ook de sterke punten van Frappant.

laat zien dat ze geĂŻntegreerde communicatie

reclamebureau met een leuke, eigen uitstraling.

nastreven en zich op die manier kunnen

Ik hoorde goede verhalen over Frappant en nadat

Doordat dit bureau alles aan kan bieden en zelf in

ik op de site had gekeken was het voor mij gelijk

huis heeft, kan ik hier het proces goed volgen en

al duidelijk dat ik hier graag stage wilde lopen.

bij iedereen meekijken of meewerken.

Ik ga hier voornamelijk bezig op het gebied

Op deze manier wil ik erachter komen waar mijn

van concepting en vormgeving. Hier ben ik

Ik heb het afgelopen half jaar stage gelopen bij

talenten liggen en wat ik leuk vind. Ook zie ik

immers voor aangenomen. Ik had tijdens mijn

reclame en marketingadviesbureau Frappant.

hier gelijk wat de andere medewerkers van mij

sollicitatiegesprek aangegeven dat concepting

Het bureau bevindt zich in een voormalig

verwachten en wat ik moet kunnen.

mijn ding is en dat ik hier meer ervaren in wil

zwembad in Aalten en vanuit dit bad verzorgen ze ‘spetterende’ communicatie met opvallende creativiteit.

verkopen.

worden.


In dit verslag ga ik beschrijven hoe ik mijn

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen wil ik

selectie bestaat uit opdrachten waar ik de

stageperiode heb ervaren en de door mij

beschikken over een grotere programmakennis van

grootste leermomenten tegen kwam en welke

gestelde doelstellingen verantwoorden met

indesign, illustrator en photoshop. Ik wil op het

het meest geschikt waren om mijn stagedoelen

behulp van een aantal opdrachten die ik tijdens

einde van de stageperiode kunnen aantonen dat

mee te verantwoorden. Hierbij leg ik uit wat

mijn stage heb gemaakt.

ik met programmakennis kan meekomen bij een

de opdracht in hield, hoe ik het heb aangepakt

reclamebureau.

en wat ik ervan heb geleerd. Van een aantal

Mijn doelstellingen zijn:

opdrachten staan in de bijlagen schetsen en Ik ga tijdens mijn stageperiode een bijdrage leveren

tussenproducten zodat het proces dat ik gevolgd

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen ga ik

aan Frappant. Ik wil een door een klant en de

heb goed te zien is.

ervaringen opdoen om zo het proces dat doorlopen

artdirector goedgekeurd concept opleveren.

De stagedoelen die ik heb opgesteld ga ik, met behulp van de leermomenten van de opdrachten,

wordt bij een reclamebureau inzichtelijk te krijgen. Ik begin het verslag met een beschrijving van

in het hoofdstuk Conclusies verantwoorden.

Binnen een tijdsbestek van 100 dagen wil ik de

Frappant. Hierin leg ik uit wat Frappant doet,

Daarna volgt de literatuurlijst en de bijlagen.

kennis hebben opgedaan en vaardigheden hebben

welke afdelingen ze hebben en welke werkwijze

om concepten te bedenken, uit te werken en te

ze gebruiken.

presenteren.

In het hoofdstuk Resultaten heb ik een selectie gemaakt van de opdrachten die ik bij Frappant heb gemaakt en aan heb meegewerkt. Deze

9


2. frappant Frappant is een fullservice bureau met 38 jaar

Het bureau telt dertien werknemers die allemaal

een vrijdagmiddagborrel en ik had al snel een

ervaring, ze hebben zich in 1998 gevestigd

een creatieve bijdrage kunnen leveren, ze kunnen

personeelsuitje waarbij we gingen waterskiën.

in een voormalig zwembad en hebben ook

worden onderverdeeld onder vormgevers,

Ook met de sinterklaas- en kerstperiode hebben

hun positionering hierop aangepast. Frappant

programmeurs en het accountteam.

we gezellige avonden gehad.

heeft klanten als Groupe SEB, Vandersanden,

Het is een bureau dat alles in huis heeft en

Multicycle, Svedex en ECHT Achterhoek. Ze

waarbij kwaliteit en flexibiliteit hoog in het

Frappant staat onder leiding van één directeur

kunnen zowel alles op online als op offline

vaandel staan. Dit zijn ook de sterke punten van

(die hier zelf ook als stagiair is begonnen). Hij

gebied aanbieden. De kracht van Frappant is

Frappant.

is oorspronkelijk een vormgever maar heeft de

dat ze merken versterken, via middelen die

Door snel te kunnen schakelen in de onderlinge

taak van de vorige directie overgenomen. Onder

aansluiten bij de te bereiken doelgroep. Dit

communicatie en de hierboven genoemde

de directeur staan twee accountmanagers. Deze

kunnen ze beloven omdat ze alles kunnen

punten, onderscheidt Frappant zich van andere

accountmanagers worden ondersteund door

aanbieden. En hierdoor onderscheiden ze

bureaus.

twee projectmanagers. Deze afdeling zit beneden

zich, omdat veel bureaus zich tegenwoordig

en door deze medewerkers word je verwelkomt

specialiseren op internet of print. Frappant

Een ander belangrijk punt binnen dit

wanneer je Frappant binnenkomt.

mag zich dit jaar volgens het landelijke

reclamebureau is plezier, plezier in je werk en

De andere afdeling binnen dit reclamebureau is

klanttevredenheidsonderzoek (magazine Fonk)

plezier met je collega’s. Ze zijn er van overtuigd

de afdeling waar alles bedacht en gemaakt wordt.

wederom tot de beste fullservicebureaus van

dat je dit terug ziet in het resultaat. Dit heb ik

Dit is de creatie-afdeling of zoals ze het hier

Nederland rekenen.

zelf ook gelijk gemerkt. Elke vrijdagmiddag is er

noemen; ‘de studio’.


14

Op de studio zitten vier vormgevers die de

1

2 3

13

concepten bedenken en de creatie verzorgen.

1. Gerjan Menge / vormgever 2. Foeke Zeilstra / programmeur

Ook zitten er twee programmeurs die de technische aspecten van de creatie op zich nemen.

Ze hebben ook een medewerker die verantwoordelijk is voor de administratie en andere interne zaken. Ik heb bij Frappant dertien collega’s (zie afbeelding) die elk hun eigen sterke punten en eigenschappen hebben. Tijdens je stage moet je van je collega’s leren en met behulp van deze collega’s een hoger niveau halen.

3. Marlies Joldersma / advies

4

12

5

11 10

6 9

8

7

4. Saskia Kevelham / vormgever 5. Ben Lammers / art-director 6. Joyce van der Weegh / projectmanager 7. David de Vries / accountmanager 8. Dennis Pol / junior art-director 9. Lenie Vrieze / administratie 10. Dennis Hoftijzer / directeur 11. Marc Smit / programmeur 12. Rio Poppe / stagiaire 13. Wendy Piek / projectmanager 14. Daniel de Lange / accountmanager

11


3. werkwijze Elke opdracht begint bij de accountmanagers.

Naar aanleiding van de wensen en eisen van

gratis correctieronde.

Ze halen een opdracht binnen of een klant komt

de klant wordt er een briefing gemaakt. Deze

De accountmanager of de projectmanager

zelf met een opdracht. Ze nemen de opdracht

briefing gaat naar de creatie-afdeling waar de

verzorgt het klantcontact en geeft de

aan en er wordt gekeken wat Frappant voor

opdracht op de planning wordt gezet van een

opmerkingen van de klant door aan de

een klant kan betekenen. Ze geven de klant

vormgever. Dit is de vormgever die alles voor de

vormgever. Wanneer de correcties zijn

ook een geschatte begroting van de kosten.

desbetreffende klant doet of het meest geschikt

doorgevoerd gaat het bestand weer naar de

Deze begroting wordt gemaakt door de

is voor de opdracht. Frappant kent vaste teams

klant. Dit gaat zo door tot de klant tevreden is.

projectmanagers.

voor grote klanten.

Tussentijds wordt de begroting goed in de gaten

Het aantal uren dat op de planning komt wordt in

gehouden om in actie te kunnen komen op het

Wanneer er uren worden gemaakt voor een

overleg met de vormgever bepaald.

moment dat het project meer gaat kosten dan

opdracht wordt er gelijk een ordernummer

Wanneer de vormgever een eerste versie

begroot. Alle uren die de vormgever bezig is

aangemaakt. Alle informatie over de klant en

heeft gemaakt en feedback heeft ontvangen

geweest met de opdracht zijn geboekt op het

opdracht komt in een archief te staan. Door de

van collega’s, gaat deze versie naar de

eigen uren systeem van Frappant, genaamd de

ordernummers blijft het overzichtelijk en kan het

projectmanager. Deze checkt of er nog fouten in

Flow. De vormgevers hebben ook een groot

snel teruggevonden worden. Deze informatie

zitten en stuurt dit terug naar de vormgever of

archief waar alle opdrachten instaan. Zo kunnen

komt van pas bij een eventuele volgende

wanneer alles goed is wordt het bestand aan de

ze bij een volgende opdracht gemakkelijk de

opdracht van eenzelfde klant of bij ziekte /

klant gepresenteerd of soms gestuurd. De klant

gebruikte stijl terugvinden en soms hetzelfde

afwezigheid van een werknemer.

heeft vaak opmerkingen en krijgt standaard een

stramien gebruiken.


Vaak komt er ook een drukker bij te pas of

verstuurd de factuur naar de klant.

Bij een grote opmaak opdracht kreeg ik de

een andere externe partij. De drukker moet

Wanneer het product is afgeleverd en de klant

verantwoordelijkheid en moest ik het hele

alle informatie weten, dus alle informatie van

heeft betaald is de opdracht afgerond. De

bestand aanpassen aan de wensen van de klant en

papiersoort tot het aantal exemplaren. Ook moet

opdracht wordt dan gearchiveerd voor een

met een deadline. Ik heb dus verschillende rollen

er voor gezorgd worden dat alles gedrukt en

volgende keer.

binnen het proces meegemaakt en kon hierdoor

klaar is voor de deadline. Dit wordt ook door de

Mijn rol in het proces was bij elke opdracht

dus goed zien welk onderdeel mij het meeste ligt.

projectmanagers geregeld.

anders. Soms maakte ik alleen het begin van een opdracht mee, dan bedacht ik

Wanneer het een website betreft worden de

alleen het concept. Maar het kwam

programmeurs van Frappant aan het werk gezet.

ook vaak voor dat ik correcties van

Zij krijgen het ontwerp van de vormgevers en

een klant moest doorvoeren in een

zorgen dat het gebouwd en geprogrammeerd

opdracht.

word en online komt te staan. Doordat de

Ook kwamen de accountmanagers of

ontwerpers en programmeurs op dezelfde

artdirector vaak met kleine klusjes zoals

afdeling zitten, kunnen ze goed en gemakkelijk

het vormgeven van een merkpiramide of

communiceren over het ontwerp.

het bedenken van een aantal verschillende

Wanneer alles is aangeleverd maakt de

concepten.

projectmanager de balans op van de kosten en

13


4. de afdelingen 4.1 De studio Dit is de plek waar ik een half jaar heb gewerkt.

kun je vorige opdrachten gebruiken. Wanneer

Hier worden de concepten bedacht en

het al duidelijk is wat er gemaakt moet worden,

uitgewerkt en vervolgens ook het eindproduct

kan je gewoon aan de slag. Wanneer dit niet

gemaakt. Alle vormen van vormgeving komen

het geval is begin je eerst met schetsen en het

voorbij van brochures tot logodesign van

bedenken van concepten. In overleg met andere

webdesign tot advertenties. De voornaamste

medewerkers worden de beste concepten

eigenschappen waar je over moet beschikken zijn

uitgekozen en voorgesteld aan de klant door de

programmakennis en creativiteit. Ook moet je je

accountmanagers. De klant maakt een keuze, en

goed kunnen inleven in wat de klant wil, vaak is

geeft daarnaast vaak nog op- of aanmerkingen en

dit net even anders dan hoe je het zelf graag ziet.

dan kun je beginnen aan de eerste versie.

Hier moet je dan een goede balans in vinden.

Een opdracht begint hier met een briefing van het accountteam, je leest je goed in en zoekt uit wat de klant precies wil. Dankzij het archief kun je terugvinden wat de huisstijl van de klant is en


4.2 Het accountteam Ik heb een halve dag meegelopen bij de

Ook kunnen de accountmanagers een nieuwe

projectmanagers om te zien hoe opdrachten

strategie voor een klant voorstellen en

worden aangenomen en wat er allemaal bij komt

uitwerken.

kijken. Dit was veel meer dan ik van tevoren

De accountmanagers presenteren ook de pitches

gedacht had. Zonder het accountteam zijn er

(vaak samen met de directeur) om voor een

namelijk geen opdrachten voor de vormgevers

nieuwe opdracht gekozen te worden.

om te maken.Het accountteam bestaat uit twee

Iedereen representeert Frappant op sociale

accountmanagers, ondersteund door twee

gelegenheden maar de accountmanagers in

projectmanagers.

het bijzonder. Ze zijn het gezicht van Frappant

De accountmanagers gaan langs nieuwe

en laten zich op belangrijke gelegenheden

of bestaande klanten met ideeĂŤn om de

zien. Bijvoorbeeld bij de Graafschap tijdens

communicatie van een bedrijf te verbeteren en

thuiswedstrijden.

zo nieuwe opdrachten binnen te halen. Verder zijn zij het gezicht van Frappant voor de klanten, de project managers werken op de achtergrond en hebben een ondersteunende functie.

15


5. De resultaten Mijn stagedoelen heb ik bereikt door middel van opdrachten die ik bij Frappant heb gemaakt. Ik heb een selectie gemaakt met de meest geschikte opdrachten om met deze resultaten mijn doelstellingen te verantwoorden. Op de pagina hiernaast een aantal voorbeelden van opdrachten die ik heb gemaakt buiten de opdrachten voor Frappant. Dit zijn opdrachten die ik gemaakt heb voor vormgevings wedstrijden en opdrachten om mijn programmakennis te verbeteren.


17


5.1 logo dingemannen Deze opdracht was een van de eerste

verschillende logo’s had gemaakt, heb ik samen

bleef ik voortborduren op veel verschillende

opdrachten die ik bij Frappant kreeg, en gelijk

met mijn begeleider een logo uitgekozen die ik

ideeën in plaats van het beste idee goed uit te

een goede opdracht om het proces vanaf het

verder ging uitwerken. Verschillende variaties van

werken en daar verbeteringen in te maken. Hier

begin tot eindproduct mee te maken.

dit logo heb ik later aan de directeur voorgelegd,

heeft mijn begeleider mij mee geholpen.

De opdracht was een logo te bedenken voor

hij maakte ook een keuze en dat logo ben ik gaan

Ook heeft hij mij trucs geleerd om diepte te

een gezin die een reis van vier maanden gaan

perfectioneren. Het eindproduct staat op de

creëren en een logo zo veel interessanter te

maken. Ze gaan rondtrekken in Thailand, Laos,

afbeelding hiernaast.

maken. Bij deze opdracht heb ik alle stappen,

Cambodja en Vietnam. Het is een gezin met

vanaf het begin tot aan het eindproduct, zelf

vijf kleine kinderen en om de kinderen beter te

Het leek mij leuk om een thema dat past bij de

doorlopen. Ik ben zelf tevreden over het

kunnen herkennen op drukke plekken dragen

landen waar ze heen gaan te combineren met

eindproduct en de klant was gelijk met de eerste

ze fel oranje polo’s. De bedoeling is dat het te

Nederlandse elementen. Ik kwam er later achter

versie heel enthousiast. Zie bijlage 1 voor de

maken logo op deze polo’s wordt gedrukt. Dus ik

dat het logo op het ‘Ik hou van Holland’ logo lijkt.

verschillende logo’s die ik bedacht heb en zo het

wist dat ik rekening moest houden met de oranje

Ik heb van deze opdracht geleerd dat je het beste

proces te zien dat ik doorlopen heb.

ondergrond en dat het gedrukt of geborduurd

kan beginnen met het maken van schetsen en

moest worden.

research naar het onderwerp. Ik had nog wel

Ik ben begonnen met het maken van schetsen

moeite om echt de juiste schets te kiezen en die

en ik heb een aantal schetsen in Illustrator

uit te werken. Ik had teveel logo’s uitgewerkt en

uitgewerkt. Nadat ik een groot aantal

kon hierdoor slecht een keuze maken. Daardoor


19


5.2 Septemberkunst Tijdens de septemberkunst tonen 52 kunstenaars

begeleider kwamen er wel een aantal ideeën. En

uit Aalten, Bredevoort en Dinxperlo hun werken

dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van doen

in verschillende exposities verdeeld over

en durven.

deze dorpen. Waaronder ook in het pand van

Ik kan niet schilderen of goed tekenen maar

Frappant.

ondanks deze beperkingen zijn er leuke werken

Een centrale expositieruimte in Aalten toont

uit gekomen. Ik ben het meest trots op de letter

werken van alle deelnemende kunstenaars.

T, deze is helemaal met de hand uitgemeten en

In deze ruimte wilden ze graag het woord

getekend met stift. Het was monnikenwerk en

Septemberkunst creatief naar voren brengen.

iedereen verklaarde mij voor gek. Daardoor was

Dit werd de opdracht voor mij en de andere

het nog leuker toen die uiteindelijk klaar was.

stagiaire. We moesten het woord September

Ik vond dit een erg leuke opdracht, het is een

creatief op canvas doeken zetten. Deze doeken

keer wat anders dan achter de computer zitten

werden onthult door de burgemeester als start

en het helpt je ‘out-of-the-box’ te denken.

voor deze kunstweek. We waren helemaal vrij in wat we moesten gaan

Normaal denk ik in concepten en begin ik met

maken, en dat maakt het vaak lastiger. Maar na

schetsen, hier moest ik gelijk het eindproduct

wat denken en inspiratie van internet en mijn

bedenken en gewoon beginnen op het canvas.

21


5.3 avanti Dit was de eerste grote opdracht die de andere

of helemaal open. Dit is vaak het lastige met een

en ben er al een stuk handiger in geworden dan

stagiaire en ik kregen. Avanti is een hockeyclub

drieluik brochure maar dit is wel goed gelukt.

het begin.

in Winterswijk. Ze wilden graag een clubblad,

Door deze opdracht kwam ik erachter waar

Uiteindelijk heeft Avanti voor de brochure van

bedoeld voor de leden en sponsoren en om

je allemaal rekening mee moet houden. Zoals

de andere stagiaire gekozen. Mijn ontwerp

nieuwe sponsors te werven

welke instellingen je kiest in Indesign zodat je een

was een beetje te apart met wat ze er mee

We waren qua ontwerp en formaat helemaal

vouwbrochure krijgt.

wilden bereiken en qua budget ook minder

vrij. We moesten ons alleen aan de huisstijl van

Maar ook dat je je tekst zo mooi mogelijk maakt

aantrekkelijk. Ik heb wel een brochure gemaakt

Avanti houden. Ik wilde graag iets bijzonders

nu het nog kan. Als je ontwerp gekozen wordt en

die anders is dan anders en die ik zelf goed gelukt

maken dus wilde iets anders qua formaat doen.

de echte teksten aangeleverd krijgt, zul je vaak

vind en in mijn eigen portfolio terecht komt.

Zoals je ziet is het een soort grote enveloppe

zien dat er geschoven moet gaan worden. Hier

geworden met de vorm van het schild van het

moest ik voor het eerst een brochure presentatie

logo. Met de kleuren heb ik lang lopen stoeien

klaar maken door een PDF met Photoshop in

en veel verschillende combinaties geprobeerd. Ik

perspectief te leggen.

ben nog steeds niet tevreden omdat het contrast tussen zwart en wit nog te zwaar is. Maar dit was

Deze opdracht heb ik gemaakt in Indesign en

wel wat het beste bij elkaar en bij Avanti past.

ik kwam erachter dat ik nog erg veel over dit

Wat ik belangrijk vond was dat de pagina’s goed

programma kan en moet leren. In de loop van

in elkaar overgaan, al heb je de folder half open

mijn stage heb ik nog vaak met Indesign gewerkt


23


5.4 Advertentie Kiwitz Kiwitz is een bedrijf dat bouwstoffen levert aan

het voorleggen aan de klant. Nadat ik een tijd

bedrijven op het gebied van tegelzetten maar ook

niks meer had gehoord ging hij het idee ineens

alles daar om heen.

uitwerken samen met de andere stagiaire. Toen ik het resultaat zag was ik blij met het

Kiwitz heeft een nieuw soort tegellijm op

eindresultaat en trots op mijn concept. Dit is

de markt gebracht. Deze tegellijm heeft

het werk van een artdirector, deze bedenkt de

verschillende vernieuwingen waaronder dat deze

concepten en zet dan vormgevers aan het werk

stofarm is.

om dit uit te voeren. Ondertussen houdt hij het

Aan mij de opdracht om hier een advertentie

proces in de gaten. Dit werk zie ik wel zitten en

voor te bedenken. Ik ging hier weer te werk

dit wil ik in de toekomst graag bereiken.

zoals anders, ik begon met research en schetsen. Zie bijlage 4 om de schetsen te zien die ik heb gemaakt. Ik kwam snel al op een leuk idee. Dit idee had ik aan de artdirector voorgelegd door verschillende afbeeldingen, die mijn idee duidelijk maakten, bij elkaar op een A3 te zetten en met behulp hiervan het concept uit te leggen (zie bijlage 4). Hij vond het een leuk idee en ging

25


5.5 webdesign Ik heb tijdens mijn stageperiode voor het eerst

een nette goed uitziende website.

geleerd hier ‘pixel precies’ in te werken, wat

kennis gemaakt met webdesign. De werkwijze

Een goed voorbeeld van kleine details is

ik normaal op het oog deed. Je gebruikt voor

hierbij is dat je begint met de briefing en uitzoekt

de interface van een iPhone, als je dit gaat

digitaal werk ook weer andere lettertypes omdat

wat de klant eigenlijk wil en wil bereiken,

bestuderen zie je dat ze over hele kleine details

bijvoorbeeld lettertypes met schreef slecht te

dan maak je een wireframe en dan begint het

hebben nagedacht en dat zorgt ervoor dat het er

lezen zijn van een beeldscherm. Op de pagina

schetsen. Als je een duidelijk idee voor ogen hebt

professioneel en strak uitziet. Je ziet waar je op

hiernaast zie je in chronologische volgorde de

begin je in Photoshop met de uitwerking.

kan drukken en of iets belangrijk is of juist niet.

websites die ik heb gemaakt. Helemaal links

Ik had dit nog nooit gedaan en heb hier heel veel

Dit allemaal door een klein lijntje voor diepte of

de eerste en rechts de nieuwste. Je ziet hier

van geleerd. Aan het begin leken mijn websites

een kleur effect.

duidelijk een vooruitgang doordat ik meer kennis

heel amateuristisch en plat. Na een aantal

gedurende mijn stage heb opgedaan, trucs heb

tutorials en veel tips van mijn stagebegeleider

Ook psychologische trucjes als kleurgebruik,

geleerd en mijn programmavaardigheid heb

werd ik er al iets beter in en begon ik het zelfs

opbouw en diepte moet je onder de knie krijgen.

verbeterd.

leuk te vinden.

Je leert dit door het gewoon veel te doen en

Ik kwam erachter dat kleine details heel erg

met verschillende trucjes te spelen. Ook heb ik

belangrijk zijn. Het geven van diepte door een

veel andere sites bekeken en hier inspiratie van

lijntje ter grootte van een pixel, een subtiele

opgedaan.

schaduw of een kleine kleurovergang is het

De ontwerpen van een webpagina maak je

verschil tussen een amateuristische website en

in photoshop. Door deze opdrachten heb ik


27


5.6 Palestra advertentie Dit was een opdracht waarbij ik voor mezelf

worden gebruikt, bijvoorbeeld in plaats van de

kon bewijzen of ik wel of toch niet zo goed ben

voet de vorm van een wortel met de boodschap

in het bedenken van concepten. De opdracht

dat je ook lekker kan eten bij Palestra. En zo had

was heel vrij, ik moest een conceptadvertentie

ik nog meer variaties.

bedenken voor Palestra. Palestra is een sauna en

Van deze opdracht heb ik geleerd hoe je je

beauty spa die bij Landal Stroombroek hoort.

concept moet uitwerken zodat je het kan

Ook hier begon ik met na te denken, te schetsen

presenteren aan de artdirector. Zoals je hiernaast

en research te doen totdat ik een leuk idee had

ziet heb ik de conceptadvertentie realistisch

bedacht.

geprobeerd te maken door het in perspectief

Het is een advertentie geworden die bestaat

te leggen. Zo ziet de klant het eindproduct en

uit een A4 en een A5’je die voor elkaar zitten.

krijgen ze er gelijk een beeld van.

In het A5’je zit een gat en je ziet hier doorheen

Dit had ik ook nog nooit gedaan en is weer een

de vorm van een vrouwenlichaam (kan ook een

Photoshop vaardigheid die ik bijgeleerd heb en

mannenlichaam worden). Je wilt natuurlijk meer

nu beheers.

zien dus je slaat het A5’je om en je ziet dan een voet terwijl je iets heel anders verwacht. Palestra biedt ook pedicures aan is dan de boodschap. Dit concept kan ook met andere onderwerpen

29


5.7 Feestdagen kaarten Voor de sinterklaas- en kerstperiode

gekomen dat ik het erg leuk vind om over een

mocht ik voor een aantal klanten kerst- of

opdracht na te denken tot er iets sterks uit komt.

sinterklaaskaarten gaan bedenken. Gewoon om

De brainstormsessies, die hier spettersessies

te oefenen maar als er goede en leuke ideeĂŤn

worden genoemd, vind ik leuk om aan mee te

bij zouden zitten, werden ze ook aan de klant

doen. Ik heb ook het gevoel dat het mij wel ligt

voorgesteld. Na een week had ik al een flink

en ik wil hier in de toekomst graag mee verder.

aantal sinterklaas- en kerstkaartconcepten

De kerst en sinterklaas kaarten bewijzen ook

uitgewerkt. Hierover kreeg ik hele positieve

dat het mij ligt. Ik heb alle ideeĂŤn uitgewerkt tot

reacties van iedereen omdat dit best moeilijk is.

een conceptkaart. Deze kon ik dan makkelijk

Dit is lastig omdat je bij kerst of sinterklaas aan

voorleggen aan de artdirectors. Ze vonden

een bepaalde stijl vastzit. Dit moet je dan creatief

een aantal kaarten heel leuk en die zijn ook

proberen te gebruiken.

voorgelegd aan de klant. Deze klanten hadden er helaas geen budget voor over of vonden het al te

Ik wilde graag meer ervaring opdoen met

laat. Alleen de kerstkaart voor WBC is in gebruik

concepting en met deze opdracht is dat gelukt.

genomen. Hier heb ik het idee voor bedacht

Zie bijlage 3 voor de schetsen om het proces te

samen met een collega en een andere collega

zien dat ik gevolgd heb. Vanuit deze schetsen heb

heeft het uitgewerkt.

ik de conceptkaarten uitgewerkt. Ik ben erachter


31


5.8 Voor en na beelden Deze opdracht was echt een uitdaging, de

wil met deze opdracht aantonen dat ik qua

opdracht werd ook zo aan mij uitgelegd dat

programmakennis van Photoshop grote stappen

het bijna niet te doen was. En dan vind ik een

heb gemaakt en kan meekomen op het niveau

opdracht gelijk al interessant.

van een reclamebureau.

Ik moest in Photoshop de afvalbakken wegwerken en er een ondergrondse afvalbak neerzetten. Dit lijkt bijna niet te doen, omdat je hele grote stukken van de afbeelding niet hebt. Maar door creatief te photoshoppen en gebruik te maken van wat ik wel had is het toch goed gelukt. De opdrachtgever (Dusseldorp) was er ook erg blij mee.

Ik heb meer van deze Photoshop opdrachten gehad, maar dit was de grootste uitdaging met het grootste verschil tussen de beelden (zie bijlage 2 voor meer voorbeelden). Ik

33


6. conclusie In dit hoofdstuk ga ik de door mijzelf opgestelde

1) Binnen een tijdsbestek van 100

afdeling waar ik stage liep. Ik kon zien waar ze

doelstellingen verantwoorden. Dit ga ik mede

dagen ga ik ervaringen opdoen om zo

mee bezig waren, wat daar uit kwam en tegen

doen met de selectie opdrachten die ik heb

het proces dat doorlopen wordt bij een

welke problemen ze aanliepen.

beschreven in het vorige hoofdstuk. Ik ga zeggen

reclamebureau inzichtelijk te krijgen.

Om het proces extra goed te hebben gezien

wat de leermomenten voor mij waren en op

heb ik een halve dag meegelopen op de

welke manier ik denk dat ik de doelstelling heb

Deze doelstelling bereikte ik al door hier te

afdeling account. Hier doen ze veel meer dan

bereikt.

werken en alle opdrachten die ik kreeg te

ik van tevoren dacht. Hier zag ik onder andere

volbrengen. Ik heb verschillende opdrachten

hoe de opdrachten binnen komen en hoe

gehad waar ik van begin tot eind aan heb

de projectbegeleiders dit doorgeven aan de

gewerkt. Maar meestal had ik opdrachten

vormgevers. Hier komen de opdrachten ook

waar ik maar een onderdeel van het proces

weer terug en gaan ze naar de klant.

hoefde te doen, zoals concepten bedenken, opmaak opdrachten of correcties. Ik heb zo het hele proces en de verschillende fases zelf meegemaakt. En ben er achter gekomen dat het onderdeel concepting mij ligt en dat ik het werk in het algemeen erg leuk vind. Ik heb ook meegekeken bij collega’s op de


2) Binnen een tijdsbestek van 100

bij bedacht wat het geheel afmaakt.

gaan. De baan van artdirector spreek mij aan.

dagen wil ik de kennis hebben opgedaan

Deze advertentie is nu ook in gebruik.

Deze doelstelling heb ik zeker gehaald en mede

en vaardigheden hebben om concepten

Een andere opdracht om deze doelstelling te

door deze doelstelling te halen, was deze stage

te bedenken, uit te werken en te

verantwoorden is de opdracht ‘Sinterklaas-

heel geslaagd.

presenteren.

en kerstkaarten’ (hoofdstuk 5.7). Ik heb hiervoor meerdere concepten uitgewerkt en

Dit was voor mijzelf de belangrijkste doelstelling.

gepresenteerd. Voor de ‘Palestra advertentie’

Ik had dit altijd voor ogen om dit later te gaan

(hoofdstuk 5.6) heb ik een leuk concept bedacht.

doen. En ik kon nu voor mezelf bewijzen of het

Dit concept was voor mij belangrijk om aan te

mij ligt en of ik het dan nog steeds leuk vind.

tonen of ik het in me heb om van niks een leuk

Een goed voorbeeld dat ik deze doelstelling

idee te bedenken.

heb behaald is de opdracht ‘Kiwitz advertentie’

Deze stage liep ik op het gebied van concepting,

(hoofdstuk 5.4). Ik kreeg de opdracht om een

en ik ben hier dan ook veel mee bezig geweest.

idee te bedenken voor een advertentie voor

Ik heb geleerd veel te schetsen, te brainstormen

Kiwitz nieuwe tegellijmen die stofarm zijn.

met anderen, alleen te brainstormen en je

Ik bedacht een idee en legde dit voor aan de

concept duidelijk uit te werken zodat anderen

artdirector. Hij vond het een goed idee en heeft

het idee ook begrijpen. Ik ben er met deze stage

het zelf verder uitgewerkt. Hij heeft de pay-off er

achtergekomen dat ik deze kant op wil blijven

35


3) Binnen een tijdsbestek van 100

niet weet hoe het moet. Dan moet ik het nog

van logo’s en vectorfiguren en Indesign gebruik

dagen wil ik beschikken over een

uitzoeken en uitgelegd krijgen. Toch heb ik grote

je voor brochures. Indesign gebruik je eigenlijk

grotere programmakennis van Indesign,

stappen gemaakt met alle programma’s en kan ik

om alles bij elkaar te zetten, je voegt hier je

Illustrator en Photoshop. Ik wil op het

nu goed meekomen. Dus uiteindelijk heb ik het

Photoshop bestanden en/of Illustrator bestanden

einde van de stageperiode kunnen

verschil met programmakennis vergeleken met

bij elkaar in.

aantonen dat ik met programmakennis

MBO stagiaires weer rechtgetrokken. Omdat

Doordat een aantal opdrachten die ik gemaakt

kan meekomen bij een reclamebureau.

ik de basis wel kende pakte ik de handigheid en

heb goedgekeurd zijn door de artdirector en

kennis van de programma’s snel op.

klant, kan ik aantonen dat ik toch goed kan

Dit is de doelstelling waar ik het meest moeite

meekomen bij een reclamebureau.

mee had. Ik merkte dat ik met programmakennis

Wat ik het belangrijkste vond wat ik heb geleerd

achterliep met wat ze verwachtten. Ze vonden

over de programma’s, is waarvoor je ze moet

dat de MBO stagiaires meer programmakennis

gebruiken. Ik gebruikte Indesign eigenlijk nooit

hebben vergeleken met de HBO stagiaires. Ik

en gebruikte Photoshop eigenlijk in plaats van

heb ook nauwelijks les gehad in Photoshop,

Illustrator, omdat ik Photoshop beter beheers.

Illustrator of Indesign. Ik ben er gelukkig altijd

Nu weet ik dat je Photoshop, Illustrator en

wel uitgekomen, maar het beperkt je toch in het

Indesign moet combineren. Photoshop gebruik

uitwerken van ideeën. Ook ben ik meer tijd kwijt

je voor foto bewerking (logisch) en voor

omdat ik veel short cuts niet ken of helemaal

webdesign. Illustrator gebruik je voor het maken


4) Ik ga tijdens mijn stageperiode een

heb nog een aantal opdrachten die in gebruik

bijdrage leveren aan Frappant. Ik wil

zijn genomen maar die niet in dit verslag zijn

een door een klant en de artdirector

opgenomen.

goedgekeurd concept opleveren.

Dit was al meer dan ik voor mijn stage had gedacht en ben dan ook tevreden met de

Ik heb meerdere concepten gemaakt die goed

eindproducten die ik op heb kunnen leveren. En

genoeg waren om aan een klant voorgesteld te

heb, als stagiaire zijnde, op meerdere momenten

worden. Dit varieert van de kerstkaarten tot

een bijdrage geleverd aan Frappant en daarmee

advertenties. In de selectie opdrachten in het

ook deze doelstelling behaald.

vorige hoofdstuk, ben ik trots op mijn idee voor een Kiwitz advertentie voor stofarme tegellijm. Hier heb ik alleen het concept bedacht en is verder uitgewerkt door iemand anders, en dat beviel mij wel eigenlijk. De door mij bedachte Kiwitz advertentie is in gebruik genomen, en ben ik zelf ook al een keer tegen gekomen. Het logo voor de Dingemannen is ook al op de polo’s gedrukt en ze waren er erg blij mee. Ik

37


7. Aanbevelingen Voor bedrijf:

Voor student:

Voor opleiding:

Ik heb gemerkt dat wanneer er een rustige

Als student en stagiaire zijnde kun je

Ik heb aan het begin van mijn stage gemerkt dat

periode is, er voor de stagiaires momenten

je programmakennis, wanneer nodig,

ik met de programmakennis wat achterliep met

zijn dat er niet veel te doen is. Ik heb vaak

goed opkrikken door mee te doen aan

wat ze gewend waren (MBO stagiaires). Met

zelf opdrachten gezocht en meegedaan met

ontwerpwedstrijden die op internet staan. Naast

name de kennis waarvoor je de programma’s

design wedstrijden. Persoonlijk denk ik dat het

dat je er ook nog geld mee kan verdienen en ze

moet gebruiken. Ik ben er tijdens de stage achter

goed voor Frappant is als ze altijd een aantal

leuk zijn in je portfolio, leer je programma’s toch

gekomen dat Indesign een heel belangrijk en

opdrachten hebben liggen waar een stagiaire

het beste kennen door er gewoon mee bezig te

handig programma is. Dit programma is tijdens

mee bezig kan. En het beste zou dan zijn waar

gaan en mee te experimenteren. Wanneer je een

de eerste twee jaar van mijn opleiding nauwelijks

ze zelf ook iets aan kunnen hebben. Ik heb op

concept hebt bedacht en je geen idee hebt hoe je

aan bod gekomen. De uitleg die ik heb gehad

internet een Inhaakkalender gevonden, hier

dit moet doen, kun je hulp vragen aan je collega’s

heeft de functie die Indesign heeft niet goed

staan alle bijzondere dagen van 2012 in waar je

of je kunt tutorials volgen.

duidelijk gemaakt.

op kan inspelen. De stagiaire kan hier iets voor

Ik zou dus de opleiding Kunst en Techniek

bedenken voor Frappant maar ook voor een

aanbevelen hier iets meer aandacht aan te

klant die Frappant dan kan benaderen wanneer

besteden.

het een goed idee is. Deze Inhaakkalender heb ik doorgestuurd naar de directeur.


39


8. Literatuurlijst

Projectmanagement

Creatief schrijven

Roel Grit

K. Witteveen

2011

2006

Noordhoff uitgevers

Boom Lemma

6e druk

1e druk


41


9. Bijlagen


43


Bijlage 1

OP

Dingemannen

REIS

op

n

N

N

n op reis ne W

OP REIS

O

OP REIS

W

O

Z

op reis Z

Dinge mannen

Z

Dingemannen op reis op reis N

W

Ding em

Dingem a

reis

op r eis

n en an

O

op reis Z


DINGEMANNEN DINGEMANNEN OPREIS OP

REIS

45


Bijlage 2

voor na


Voor

Na

47


Bijlage 3


49


Bijlage 4


51


Frappant stageverslag Daan Brouwer  

stageverslag van reclamebureau Frappant voor de opleiding kunst en techniek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you