Page 1

‫‪www.ddan.org‬‬

‫ندروستی‌دهم‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ساڵچووان‌و‌ته‬ ‫‌‬ ‫به‬ ‫وهی‌ته‌ندروستیمان‌‬ ‫مانه ‌‬ ‫شێکی‌گرنگن‌له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫رزش‌و‌خواردنی‌دروست‌به‬ ‫زانین‌که‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫مان‌ده‬ ‫‌‬ ‫زۆربه‬ ‫م‌بهشێکی‌‬ ‫ندروستی‌ده ‌‬ ‫‌‬ ‫اڵم‌زانیوته‌که‌‌ته‌‬ ‫‌‬ ‫نی‌بهسااڵچووماندا‪‌ ‌.‬‬ ‫به‬ ‫مه ‌‬ ‫ته ‌‬ ‫تی‌له‌ ‌‬ ‫باشی‪‌،‬به‌تایبه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫به‌‬ ‫‌‬ ‫که‌‬ ‫ریان‌خستووه‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫تویژینه ‌‬ ‫‌‬ ‫له‌‬ ‫یهکی‌زۆر‌ ‌‬ ‫ماره ‌‬ ‫له‌ڕاستیدا‪‌،‬ژ ‌‬ ‫ندروستی‌گشتیمانه‪‌ ‌.‬‬ ‫‌‬ ‫گرنگی‌ته‌‬ ‫ک‌نهخۆشیی‌‬ ‫ندروستی‌گشتی‪‌،‬وه ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫م‌و‌گرفتی‌ته‬ ‫‌‬ ‫ندروستی‌ده‬ ‫له‌نێوان‌گرفتی‌ته‌‬ ‫یه‌ ‌‬ ‫یوهندی‌هه‌ ‌‬ ‫په ‌‬ ‫‌‬ ‫ڵ‌تهمه‌ن‌زیاد‌‬ ‫گه ‌‬ ‫له ‌‬ ‫ترسی‌ئهم‌نه‌خۆشییانه‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ی‌که‌ ‌‬ ‫مه‬ ‫وه ‌‬ ‫ر‌ئه ‌‬ ‫به ‌‬ ‫له ‌‬ ‫ڵده‪‌ ‌.‬‬ ‫خۆشیی‌دڵ‌و‌جه ‌‬ ‫‌‬ ‫کره ‌‬ ‫‪‌،‬نه‬ ‫شه ‌‬ ‫‌‬ ‫سااڵچووان‌سه‌ردانی‌پزیشکی‌ددان‌بکه‌ن‌بۆ‌پشکنینی‌ده‌میان‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫بێت‌به‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫بهر‌ئه‌ ‌‬ ‫کات‪‌،‬له ‌‬ ‫‌‬ ‫‌‬ ‫ده‬ ‫یهکی‌ڕێکوپێک‪.‬‬ ‫شێوه ‌‬ ‫به ‌‬ ‫‌‬ ‫وهی‌‬ ‫بۆ‌ئه ‌‬ ‫وا‌سهردانی‌پزیشکی‌ددان‌بکه‌‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫دهمدایه‌ ‌‬ ‫‪‌،‬ئه‬ ‫ر‌چێنراووی‌ددانیی‌یان‌تاقمت‌له‌ ‌‬ ‫‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫گه‬ ‫‌‬ ‫تی‌خزمهتکردن‌و‌پاک‌ڕاگرتنیان‪‌.‬‬ ‫‌‬ ‫له‌چۆنییه‌‬ ‫وه‌ ‌‬ ‫مانهت‌بۆ‌بپشکنێت‌و‌ئاگادارت‌بکاته‌ ‌‬ ‫ئه ‌‬ ‫‌‬ ‫ته‌‬ ‫گریت‌و‌کاریکردووه ‌‬ ‫‌‬ ‫رمانێک‌وه ‌‬ ‫رده‬ ‫‌‬ ‫ههر‌ ‌‬ ‫ده‬ ‫وهی‌که‌‌ ‌‬ ‫له ‌‬ ‫کهت‌بکه‌‌ ‌‬ ‫ئاگاداری‌پزیشکی‌ددانه‌ ‌‬ ‫سهری‌بکات‪.‬‬ ‫ی‌چاره ‌‬ ‫‌‬ ‫ر‌دهردانی‌لیک‌و‌ئاوسانی‌پووکت‪‌،‬بۆ‌ئه‌ ‌‬ ‫وه‬ ‫سه ‌‬ ‫‌‬

به‌سڵاچووان و ته‌ندروستی ده‌م  

ده‌بێت به‌ساڵاچووانیش بایه‌خیان پێ بدرێت

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you