Page 1

Generalforsamling 23.01.2011 – DCH Skælskør Afholdes i klubhuset på Sorøvej kl. 14.00. Stemme- og taleret har aktive medlemmer der har betalt kontingent for 2011. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for 2010. 3. Regnskabsaflæggelse for 2010 ved kasserer. 4. Fastsættelse af kontingent for 2012: Kontingentet skal opdeles i 2. Grundkontingent : Træningsgebyr: 5. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde 3 uger før generalforsamlingen jf. § 5. 6. Valg af kasserer – ulige år. Annette modtager genvalg for en 2 årig periode. 7. Valgs af bestyrelsesmedlem: Ruth Østerkjærhuus – modtager genvalg Svend Pedersen – modtager genvalg Inge - modtager genvalg 8. Valg af 2 suppleanter – på valg er: Mette Madsen Brian Nygaard Jensen 9. Valg af 2 revisorer –på valg er: Eva Pedersen Camilla Nyenstad. 10. Valg af bilagskontrollant –på valg er: Tanja Henriksen 11. Eventuelt – emner herunder kan ikke vedtages.

General forsamling  
General forsamling  

General Forsamling 2011