Page 1

Jaargang 32 - 07-08 JULI - AUGUSTUS 2011

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772


‘t Jee Ceetje

IN DIT NUMMER: ‘t Jee Ceetje

1

‘t Stond in de gazette

2-3 4-5 6

De volgende aub

7-8 9

Info-moment

10

Kalender

11 - 14

Prikbord

15 - 16

Den Almanak

17 - 18 19 - 20

Cursusaanbod 2011 2012

21 - 22

‘t Sudderpotse

23

‘t Knobbelke

24

Een zomer vol muziek Velen zijn de mening toegedaan dat het de eer is aan RockWerchter om de carrousel van de muziekfestivals op gang te brengen. Deze activiteiten gaan meestal door tijdens het weekend. Andere initiatiefnemers, zoals de Gentse en de Lokerse feesten, houden het niet bij één weekend maar bieden één of meerdere weken aan. Waregem doet zeker niet onder, integendeel. Zowel tijdens de maand juli als augustus is het muzikale programma goed gevuld.  Zaterdag 9 juli is er Waregem “Zingt en Rockt” alsook een muzikale avondwandeling in Beveren-Leie  Zondag 10 juli eerst aperitiefconcert met de SintGregoriuszanggilde en in de vooravond een optreden van de band “Low Budget”

 Zaterdag

30 juli optreden van finalisten van Idool

De organisatoren van de Kasteelconcerten brengen wekelijks op maandag live concerten met dit jaar een aantal bekende artiesten, zoals:  4/7 Boogie Boy  11/7 Udo  18/7 Brahim  8/8 Eva De Roovere  15/8 Paul Michiels  29/8 Bart Peeters Ik heb het dan nog niet gehad over alle manifestaties rond Waregem Koerse! Ben je geen muzikaal liefhebber, dan is het aanbod van ons dienstencentrum een mooi alternatief. Het is er wellicht niet zo druk maar wel gezellig.

Jee Cee


‘t Stond in de gazette VOLKSSPELEN Derde beurt Op donderdag 26 mei 2011 mochten we 29 deelnemers verwelkomen voor de 3de beurt van de volksspelen. De 6 aanwezige mannen waren in de minderheid t.o.v. de 24 dames, maar ze „stonden wel hun mannetje‟. 1 man haalde namelijk de top 4 van het klassement. Dagwinnaar werd Waelkens Modest. kreeg een mooi prijsje.

Hij

Voor de andere deelnemers was er natuurlijk ook opnieuw een tombolaprijsje zodat iedereen tevreden naar huis vertrok.

Dit waren de gelukkigen van de dag:

1) 2) 3) 4) 5)

Waelkens Modest De Blanc Henriette Vanwynsberghe Marie-José Himpe Hervé Devogelaere Julma

2926 ptn 2876 ptn 2858 ptn 2834 ptn 2660 ptn

De volgende beurt gaat door op 7 juli 2011. Op die speeldag zijn ook uw kleinkinderen welkom! Voor hen voorzien we geen tombola, maar ieder kleinkind mag een cadeautje vissen uit onze tobbe!

Hiernaast enkele foto’s van de prijsuitreiking.

2


‘t Stond in de gazette

Een kleine impressie van de miniwandelingen...

3


‘t Stond in de gazette VERSLAG FIETS- EN WANDELHAPPENING VOOR SENIOREN Op vrijdag 27 mei vond voor de 10de of 11de keer de fiets- en wandelhappening plaats van de seniorenadviesraad. We zijn eigenlijk een beetje de tel kwijt, omdat deze happening in de loop van de jaren wisselende formules aannam: wat ooit startte als een „fietseling‟ (een puur fietsgebeuren) groeide uit tot een fiets- en wandelhappening, met in de rand een gevarieerd activiteitenaanbod.

„boccia‟. Boccia is een alternatief voor petanque, waar mindermobiele mensen gerust kunnen aan deelnemen. „Curling‟ wordt in Engeland vooral op ijs gespeeld, maar de Waregemse sportdienst kocht een curlingmat aan, die door seniorenverenigingen en diensten ontleend kan worden. De namiddag werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een broodjesmaaltijd in De Treffer. De winnaar van de hespenschatting ontving uit handen van de schepen voor sociale zaken Chantal Coussement de welverdiende hesp.

Sport en beweging blijft een belangrijke pijler: bewegen en blijven bewegen is, naast een veilige thuisomgeving, een cruciale factor om valpartijen te voorkomen of te vermijden. Jaarlijks wil de seniorenadviesraad dan ook een aantal activiteiten aanbieden om senioren te stimuleren om blijvend te sporten en te bewegen, ieder op zijn eigen tempo, vertrekkend van zijn eigen mogelijkheden. De fiets- en wandelhappening past perfect binnen dit plaatje. Naast fietsen en wandelen staat ontmoeting centraal. We proberen een ontmoetingsplaats te creëren voor alle senioren, over de grenzen van seniorenverenigingen en seniorenvoorzieningen heen. Op 27 mei namen 164 mensen deel aan de fiets- en wandelhappening, ondanks de gure weersomstandigheden in de voormiddag: wind en regen kon de deelnemers niet deren. Eigenlijk hadden de deelnemers niet veel last van de regen, want kort na de start werden we verblijd door een schuchtere poging van de zon om het dikke wolkendek te doorprikken. 58 fietsers kromden hun rug tegen de wind, 88 wandelaars lieten zich begeleiden door 2 ervaren en deskundige stadsgidsen, terwijl 18 personen de randactiviteiten en het gezellig samenzijn prefereerden. In de cafetaria van De Meers werd geschat naar het gewicht van de hesp en konden de deelnemers kennis maken met „curling‟ en 4


‘t Stond in de gazette VERSLAG CENTRUMRAAD 21 juni 2011

Op 21 juni ging er opnieuw een centrumraad door. Joël Chanterie verwelkomde de aanwezigen.

2. Voorstelling programmatie najaar 2.1. Activiteiten van blijvende aard  vrije hobby: elke vrijdagnamiddag  scrabblenamiddag: elke 1ste maandag van de maand  vrij petanquen, surfen en bollen: iedere woensdagnamiddag  manillenkaarting: iedere 2de en 4de dinsdag van de maand  clubbolling: elke 2de en 4de maandag van de maand  clubpetanque: elke 1ste en 3de maandag van de maand  zomerfietsen: de 1ste, 3de en 5de dinsdag van de maand  fietsen geoefenden: juli iedere dinsdag van de maand  volksspelen: 2-maandelijks  turnen: elke maandag (in de vakantie 4 keer niet)  yoga: elke donderdag (niet in vakantie)  biljart: niet tijdens de vakantie, terug vanaf september  miniwandeling: elke maand 1 miniwandeling

Agenda 1. Jaarverslag 2010 2. Voorstelling programmatie najaar 3. SOG uitbreidingswerken: toelichting door Patrick De Rammelaere

1. Jaarverslag 2010 Aan de hand van het jaarverslag 2010 ¨Lokaal dienstencentrum Het Gaverke” heeft Joël Chanterie een overzicht gegeven van:  het activiteitenaanbod van het dienstencentrum.  de dienstverlening van het dienstencentrum  de optionele activiteiten Wie niet aanwezig was op de vergadering kan een jaarverslag verkrijgen op het bureel van het dienstencentrum.

5


‘t Stond in de gazette  taalcursussen en computercursussen:

en zullen 60 werkende dagen duren. Tijdens de werken gaan de verschillende activiteiten nog steeds door in de feestzaal. De feestzaal zal ook nog steeds verhuurd worden.

terug vanaf september en oktober  begin september: start van tekenen en

schilderen  vrij schildersatelier: elke donderdag (niet tijdens de vakantie) 2.2 Jaarlijkse activiteiten

Noteer alvast in uw agenda

Juli 2011  5 juli: dagfietstocht  14 juli: stoeterijbezoek Willy Naessens  22 juli: Tour de France op groot scherm Augustus 2011  18 augustus: zomerbingo  19 augustus: daguitstap Gent–Eeklo September 2011  15 september: vrijwilligersreis Oktober 2011  start tearoomnamiddagen  afsluit zomerfietsen November 2011  start winterwandelen December 2011  sinterklaasbingo  oudejaarsbingo  sinterklaastraktaat bij kaarters  petanquers  bolder en hobby

De volgende vergadering gaat door op 11 oktober 2011 om 19.00u

3. SOG uitbreidingswerken: toelichting door Patrick De Rammelaere Aan de hand van een oud en een nieuw plan heeft Patrick een toelichting gegeven van wat er zoal zal veranderen in de feestzaal van het SOG. De volledige keuken zal veranderen en zal uitgebreid worden met 9 m². De werken starten op 15 augustus 2011

6


De volgende aub DRIE COURANTE ONDERZOEKEN OP EEN RIJTJE Vergt het onderzoek voorbereiding? Neen.

ELEKTROCARDIOGRAM (ECG)

Zijn er contra-indicaties? Neen. Hoe verloopt het? Om een ECG te kunnen maken, worden kleine ronde elektroden op de huid gekleefd (op armen, benen en borstkas). Deze elektroden worden met draden verbonden met het ECG-toestel. Dat registreert bij elke hartslag de sterkte en richting van de elektrische stroompjes in het hart. Per elektrode geeft dit een bepaald patroon dat op het papier wordt getekend. Een ECG-opname duurt ongeveer 3 minuten, is pijnloos en houdt geen enkel risico in. Bij sommige problemen die zich slechts af en toe voordoen, wordt gekozen voor ambulante elektrocardiografie, waarbij gedurende 24 uur continu een ECG wordt gemaakt terwijl de patiënt zijn normale dagelijkse activiteiten uitvoert. Bij dit onderzoek draagt de patiënt een klein apparaat op batterijen (een Holter-monitor) aan een schouderband of broeksriem. Tijdens het dragen noteert de patiënt op welke ogenblikken hij symptomen voelt. De gegevens van de Holter-monitor worden na afloop ingevoerd in een computer die de hartfrequentie en het hartritme analyseert en nagaat of er afwijkingen optreden die zouden kunnen wijzen op onvoldoende zuurstoftoevoer naar het hart.

Wat is het? Een elektrocardiogram is een snel en pijnloos onderzoek waarbij de elektrische prikkels die in het hart ontstaan, worden versterkt en zichtbaar gemaakt op een papierstrook. Het patroon op deze strook geeft informatie over de frequentie en het ritme van het hart en over de zenuwbanen in het hart die de prikkels geleiden. Waartoe dient het? Aan de hand van een elektrocardiogram kunnen hartaandoeningen worden opgespoord zoals hartinfarct, hartritmestoornissen, onvoldoende toevoer van zuurstofrijk bloed naar de hartspier of een abnormale verdikking van de hartspier die het gevolg kan zijn van hoge bloeddruk. Een ECG behoort tot de routineonderzoeken die regelmatig worden uitgevoerd bij mensen van middelbare leeftijd of voor een heelkundige ingreep, zelfs als er geen aanwijzingen zijn voor een hartaandoening.

En achteraf? Een elektrocardiogram vergt geen nazorg.

7


De volgende aub elektroden 30 tot 45 minuten. De registratie van het EEG neemt ongeveer 20 à 30 minuten in beslag. Bij mensen met een epileptische aandoening wordt een EEG na een lange periode zonder slaap uitgevoerd omdat door slaaponthouding de epileptische activiteit meestal toeneemt. Een EEG wordt ook wel gemaakt nadat de patiënt eerst snel en diep heeft ingeademd (hyperventilatie) en aan lichtflitsen is blootgesteld omdat hierdoor abnormale elektrische activiteit kan worden opgewekt.

ELEKTRO-ENCEFALOGRAM (EEG) Wat is het? Een elektro-encefalogram is een snelle en pijnloze manier om de elektrische activiteit van de hersenen weer te geven, in de vorm van golfpatronen op een strook papier of een computerscherm. Waartoe dient het? Een EEG geeft informatie over de werking van de hersenen. Aan de hand van een elektro-encefalogram kunnen epilepsie, slaapstoornissen en bepaalde stofwisselingsziekten (bijv. verwardheid als gevolg van leverinsufficiëntie) of structurele aandoeningen van de hersenen (bijv. hersenbeschadiging door een CVA - een cerebrovasculair accident of beroerte) worden vastgesteld.

En achteraf? Een elektro-encefalogram vergt geen nazorg.

Vergt het onderzoek voorbereiding? De patiënt moet ervoor zorgen dat er geen haarverzorgingsproducten op de hoofdhuid zitten, dus geen gel, haarlak enz. Zijn er contra-indicaties? Neen. Hoe verloopt het? Kleine ronde elektroden worden op de hoofdhuid van de patiënt gekleefd. Meestal zijn dit er ongeveer 20 en zijn ze bevestigd in een soort muts. Tussen de elektroden en de hoofdhuid wordt een gel aangebracht. De elektroden worden met draden aan een apparaat gekoppeld dat de kleine spanningsverschillen registreert die door de elektroden worden gemeten. Het aanbrengen van de muts met elektroden duurt ongeveer 15 minuten, het bevestigen van de losse

ELEKTROMYOGRAM (EMG) Wat is het? Met een EMG wordt de elektrische activiteit van een spier geregistreerd wanneer de spier in rust is en wanneer ze samentrekt.

8


De volgende aub Waartoe dient het? Deze techniek wordt gebruikt in combinatie met zenuwgeleidingsonderzoek om aandoeningen van de spieren, perifere zenuwen, ruggenmergwortels en de verbindingen tussen spieren en zenuwen vast te stellen.

Zijn er contra-indicaties? Neen. Hoe verloopt het? Een dunne naald die via een draad verbonden is met het EMG-apparaat wordt in de spier gestoken. De arts beweegt de naald in de spier wat pijnlijk kan zijn. De activiteit van de spieren wordt geregistreerd. Om de zenuwgeleiding te bepalen worden op de huid een aantal elektroden (meestal metalen dopjes) geplaatst. Zij zijn via draden verbonden met het EMG-apparaat. Via andere huidelektroden wordt vervolgens de zenuw met schokjes geprikkeld en op de monitor wordt zichtbaar hoe de zenuwbanen hierop reageren. En achteraf? Een elektromyogram vergt geen nazorg.

Als spierzwakte door een zenuwaantasting wordt uitgelokt, is de zenuwgeleiding meestal vertraagd. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn het carpaaltunnelsyndroom (zenuwinklemming ter hoogte van de pols) en diabetische neuropathie (zenuwaantasting ten gevolge van suikerziekte). Ligt een spieraandoening aan de basis (in dit geval functioneert de zenuw zelf normaal), dan is de zenuwgeleidingssnelheid normaal. Een voorbeeld van een spieraandoening is polymyositis (ontsteking van meerdere spieren). Spierzwakte kan ook ontstaan doordat de verbinding tussen een normaal functionerende zenuw en een normaal functionerende spier (neuromusculaire verbinding) niet optimaal werkt. Voorbeelden hiervan zijn myasthenia gravis, botulisme en difterie.

Bron: Plus Magazine Maart 2011

Vergt het onderzoek voorbereiding? Neen.

9


Info-moment BEZOEK STOETERIJ WILLY NAESSENS ELSEGEM 14-07-2011 De Strohoeve is een stoeterij en fokkerij met als doel het fokken van Arabo-Friesche paarden. Deze paarden moeten eruitzien als een mooie moderne Fries, maar met een versterkt hart en longen van de beste Arabier. Het domein is gelegen in hartje Elsegem. Dit is een deelgemeente van WortegemPetegem waar ook de hoofdzetel van de firma Willy Naessens is gevestigd. Willy Naessens werd zo‟n 10 jaar geleden met kanker geconfronteerd. Gelukkig heeft hij de strijd tegen deze vreselijke ziekte gewonnen. Tot hiervoor was Willy een harde zakenman met weinig oog voor de dingen des levens naast het bedrijf. Maar in de periode dat hij lange dagen en nachten in een afgezonderde hospitaalkamer lag, overliep hij zijn leven in gedachten. Hij had zijn kinderen niet zien opgroeien, dus wou hij ditzelfde nu niet meer meemaken met zijn kleinkinderen en besloot hen vanaf dan zoveel mogelijk aandacht te schenken. En naast veel gelijkaardige bedenkingen kwam hij ook tot de vaststelling dat hij nooit eerder een hobby had gehad. Voor de ene sport was hij te oud, voor de andere te jong. Maar op paardensport staat niet echt een leeftijd en dus paardensport zou het worden. Een eenvoudige hobby werd een ware passie!

Programma:  rondleiding aan het paardenzwembad  bezoek aan de binnen- en buitenstallingen, de

paardenstapmolen, de koetsenhuizen  eindigen met een bedrijfsfilm

De rondleiding duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur en kost 3 €/pp. Wij betalen dit bedrag cash aan de gids ter plaatse. Dit bedrag gaat integraal naar de goede doelen die door Dhr. Naessens worden gesteund. Vertrek Dienstencentrum om 14.00u. Er wordt € 2 aan de chauffeur betaald.

Gelieve in te schrijven vóór 11 juli 2011!!

10


JULI 2011 UUR

VOORMIDDAG

DATUM Vrijdag 01

09.30u

Turnen

Maandag 04

10.00u

Geen pedicure (verlof) Dagfietstocht

09.30u

Medewerkersvergadering

UUR

Vrije hobby

14.00u

Scrabblenamiddag Clubbolling Clubpetanque

14.00u 14.00u 14.00u

Fiets geoefenden Vrij petanquen Vrij surfen Vrij bollen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Dinsdag 05

Woensdag 06 10.00u

NAMIDDAG

Zitoefenen in De Varent

Donderdag 07

14.30u Volksspelen 4e beurt (ook kleinkinderen zijn welkom!)

Vrije hobby

14.00u

Manillenkaarting

14.00u

Fiets geoefenden Vrij bollen

14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Stoeterijbezoek Willy Naessens

14.00u

Vrije hobby

14.30u

Vrijdag 08 09.30u

Turnen

Maandag 11 Geen pedicure (Verlof)

Dinsdag 12 Woensdag Vrij petanquen Vrij surfen 13 Donderdag 14 Vrijdag 15


JULI 2011 UUR

VOORMIDDAG

DATUM

Geen turnen

Maandag 18

NAMIDDAG

UUR

Clubpetanque Clubbolling

14.00u 14.00u

Zomerfietsen

14.00u

Fiets geoefenden Vrij petanquen Vrij bollen Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Dinsdag 19 08.45u

Pedicure

Woensdag 20 GESLOTEN

NATIONALE FEESTDAG

Donderdag 21 Tour de France op groot scherm 14.30u

Vrijdag 22 Geen turnen

Clubbolling

14.00u

Manillenkaarting

14.00u

Fiets geoefenden Vrij petanquen Vrij surfen Vrij bollen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrije Hobby

14.00u

Maandag 25 08.45u

Pedicure

Dinsdag 26

Woensdag 27 Geen zitoefenen

Donderdag 28

Vrijdag 29


AUGUSTUS 2011 UUR

VOORMIDDAG

DATUM

Geen turnen

Maandag 01 Geen pedicure (verlof)

NAMIDDAG

UUR

Clubpetanque Vrij bollen Scrabble/Rummikub

14.00u 14.00u 14.00u

Zomerfietsen

13.45u

Fiets geoefenden Vrij bollen Vrij petanquen Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Clubbolling

14.00u

Manillenkaarting

14.00u

Fiets geoefenden Vrij petanquen Vrij bollen Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Dinsdag 02

Woensdag 03 Geen zitoefenen

Donderdag 04

Vrijdag 05 Geen turnen

Maandag 08 Geen pedicure (verlof)

Dinsdag 09

Woensdag 10 Geen zitoefenen

Donderdag 11 Vrijdag 12

GESLOTEN

FEESTDAG

Maandag 15


AUGUSTUS 2011 UUR

VOORMIDDAG

08.45u Pedicure

DATUM Dinsdag 16

Woensdag 17 10.00u Zitoefenen

08.00u Daguitstap Gent–Eeklo

09.30u Turnen

08.45u Pedicure

Donderdag 18 Vrijdag 19 Maandag 22 Dinsdag 23

NAMIDDAG Zomerfietsen

13.45u

Fiets geoefenden Miniwandelen: Waregem tennis club Vrij petanquen Vrij bollen Vrij surfen

13.45u 14.00u

Zomerbingo

14.00u

Vrije hobby

14.00u

Clubbolling Clubpetanque

14.00u 14.00u

Manillenkaarting

14.00u

Fiets geoefenden Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u

Zomerfietsen

13.45u

Woensdag Vrij petanquen Vrij bollen 24 10.00u Zitoefenen

Donderdag 25 Vrijdag 26

09.30u Turnen

GESLOTEN

Maandag 29 Dinsdag 30

UUR

14.00u 14.00u 14.00u

Geen vrije hobby wegens SENIORENSTEEPLE

Vrij petanquen Vrij bollen

14.00u 14.00u

PRETTIGE KOERSEFEESTEN ! Fiets geoefenden

Woensdag Vrij petanquen Vrij bollen 31 Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u 14.00u


Prikbord Dienstverlening

Familiekroniek OVERLEDEN Etienne Delesie Elsa Sagaert

BLOEDDRUKOPNAME Wilt u weten hoe het met je bloeddruk is gesteld? Kom dan langs in het dienstencentrum en laat je bloeddruk meten.

We wensen de familie veel sterkte toe!

KLEINE WONDZORG

GOUDEN JUBILEUM Erik Vandenbroucke & Rita De Freene Erik Walgraeve & Noëlla Demeyere Hubert Schryver & Rosina Meheus Berger Deblanc & Christiane Aedens Lucien Verbeke & Maria Bossuyt

Ook voor het verzorgen van een klein wondje kan u steeds in het centrum terecht.

PEDICURE Heeft u zin in een lekkere voetverzorging? Dan kan u iedere dinsdag terecht bij Anja Marijsse voor een onvergetelijke pedicure. Het kost je 12 euro voor een sessie en reserveren op voorhand is verplicht!

BRILJANTEN JUBILEUM Robert Meersman & Mariette Opsomer VIERING 102-JARIGE Alice Nuyttens

Scrabble/Rummikub

Van harte proficiat!

Op vraag van enkele liefhebbers, organiseren wij 1 keer per maand een scrabblenamiddag. Het is een uitstekend spel om uw geheugen te oefenen. Daarnaast zijn ook Rummikubliefhebbers van harte welkom.

VERLOF PERSONEEL

We reserveren ons leslokaal elke eerste maandag van de maand tussen 14.00u en 16.30u. Wij verwelkomen u de volgende keer op 4 juli en 1 augustus!

Wij knijpen er ook eens tussenuit: Cecile: van 22 juli tot 30 juli van 30 aug. tot 17 sept. Tim: van 15 aug. t.e.m. 2 sept. Sarah: 21 en 22 juli van 1 aug. tot 9 aug.

Vrije hobby

De pedicure is in verlof op: 5 juli en 12 juli 2 augustus en 9 augustus

Elke vrijdag komen in het dienstencentrum een aantal mensen samen voor de vrije hobby. Bent u liefhebber van handwerk, maar zit u niet graag alleen thuis, breng dan uw handwerk mee en kom samen met de ander dames gezellig verder werken.

NIET VERGETEN! Het dienstencentrum is gesloten op:  21 juli: Nationale feestdag  31 augustus: Waregem Koerse  15 september: Vrijwilligersdaguitstap

15


Prikbord

Seniorenstee ple Naar aanle

Waterhoekfeesten

iding van d e Waregem Koers e feesten is er op vrijdag 26 au nieuw ee gustus 2011 opn seniore nsteeple gepland e n d van Marc D it met een show ex en clow n do. Marc Dex breng Ronalt zijn gekende luis ter- en lev ens wa a ro nd e r natu url liedjes ij k "O h Clown" en weet met jaar ervari ng als ge zijn 40 en ander de mensen te boeien. Ronaldo brengt me t z sen iedere ijn komische fraten aan he t lachen. Als afsluite r zijn er oli ebollen.

Vrijdag 1 juli tot en met zondag 3 juli Vrijdag: Vinkenzetting, koffietafel en show met Steffen Ron en Jacques Coorevits, Waregem-Cars Volvo Cup, Freeze-manillen-kaarting, bloemschikk en met specialist Fred,‌ Zaterdag: 4de Mountainbiketocht, WaregemCars Volvo Cup, de kindertapuittram rijdt door de Waterhoek,‌ Zondag: Eucharistieviering, barbecue op de weide, de lustige velodroom, finale minivoetvaltornooi,...

el d r o g e s Waregem 2011 wordt op-

Meer info en kaarten: bij alle bestuursleden van de Waterhoekwijk.

juli gedag 10 emse Gordel n n o z p O g va e W are gestart nieuw d erd. Er wordt an rkt. U k e organis aregemse Ma of 80 km W -30-50 op de sen 15 4 km wande s u t n e 1 f o kiez of 6-10 fietsen are/www.w :/ p tt h len. info op Meer ordel.be gemseg

Niet verget en!! 5 juli: Vo lle dagfi

ets 7 juli: V olksspele tocht n met k deren leinkin-

16


Den Almanak FIETSSEIZOEN 2011 Marcel, Jozef, Gaby en het volledige team begeleiders staat opnieuw klaar om u veilig en wel een aantal mooie tochten aan te bieden. Deelnemen kost 1 euro! We starten stipt om 13.45u, dus gelieve op tijd te komen! Mogen we ook vragen dat iedereen zelf een binnenband meebrengt voor het geval u lek rijdt. Niet iedere fiets heeft een zelfde bandtype, waardoor het voor ons soms moeilijk is een standaardband te voorzien. Veel fietsplezier!

MAAND

GEWONE TOCHTEN

GEOEFENDE TOCHTEN

Juli

5 (VD) - 19

6 - 13 - 20 - 27

Augustus

2 - 16 - 25

3 - 10 - 17 - 24 - 31

September

6 - 20

7 - 21

Oktober

4 - 18 (afsluit)

5 - 19 (afsluit)

UUR

13.45u

13.45u

TOUR DE FRANCE OP GROOT SCHERM 22/07/2011 Tijdens de finaleweek van hét sportevenement van de zomer, namelijk “De Ronde van Frankrijk”, nodigen we u van harte uit om te komen meegenieten van de bergrit van 174 km van Pau naar de Col de Tourmalet die we tonen op groot scherm. Prijs: gratis Inschrijven hoeft niet!

17


Den Almanak MINIWANDELEN MET TERRASJE Wilt u ook eens van het schone weer genieten dat er „hopelijk‟ aankomt, maar bent u niet meer zo goed te been? Dan hebben wij de ideale ontspanning voor u! Elke maand gaan wij deze zomer 1 keer op stap. We verzamelen aan het dienstencentrum en rijden met enkele wagens naar een leuke bestemming. We maken er een korte wandeling (2 à 3 km) en daarna drinken we samen een koffie of gaan we een „crèmeke‟ eten. (Deze wandeling is enkel voor mensen die geen speciaal rolwagenvervoer nodig hebben.) Hierbij de wandelingen tijdens de zomermaanden: 27 juli: 17 augustus:

we ontdekken het schilderachtige Vlaamse dorpje “Mullem” we gaan naar de Waregemse Tennis Club in het bekende ‘Happy center’

Afspraken voor beide wandelingen: Uur:

Prijs: Inschrijven:

verzamelen om 14.00u aan het dienstencentrum. Geraakt u hier niet, geef gerust een seintje, dan kijken we hoe we het kunnen oplossen 2 € voor de chauffeurs verplicht, zodat we weten hoeveel auto‟s we moeten voorzien!

Wilt u meewerken als chauffeur voor deze namiddagen? Geef dan gerust uw naam op bij Sarah! Noteer ook alvast de laatste miniwandeling van dit seizoen in uw agenda: 26 september

ZOMERBINGO Dankzij onze bingodames en onze vele vrijwilligers kunnen we u weer van harte welkom heten op onze spannende en leuke bingonamiddag!

Donderdag 18 augustus om 14.00u We starten met een koffietje en we voorzien natuurlijk ook iets om te knabbelen. Na de koffie laten we de balletjes rollen. Wie roept deze keer eerst BINGO?! En niet te vergeten: IEDEREEN HEEFT PRIJS!! Haal vóór 14 augustus uw ingangskaart af bij Sarah, Tim of Cecile. Kaarten aan € 5,00!

18


Den Almanak PRACHTIGE DAGUITSTAP OP 19/08/2011 NAAR GENT-EEKLO 1. Historische rondvaart in het middeleeuwse centrum van Gent met gids en catering “Hé, kopje koffie”. Cabrio voorzien bij regen. U vaart op de Leie en de Lieve tot aan de Rabottoren. Het mooiste stadsdeel gaat voor u open. We genieten van de lunch in Dienstencentrum Zonneheem te Eeklo. 2. We vertoeven in het mooie provinciaal domein Het Leen te Eeklo. We krijgen een multimediavoorstelling en bezoeken het arboretum (bomentuin) en doen een wandeling in het bos (beide met gids) 3. Rond 16.00u smullen we lekkere pannenkoeken met koffie in de plaatselijke cafetaria Opstapplaatsen: stipt 8.15u De Coorenblomme 8.30u Dienstencentrum ’t Gaverke 8.45u De Varent Rond 17.00u terug naar huis Inschrijven: Liefst vóór 11/08/2011 en gelieve ook de opstapplaats te vermelden. Prijs: De prijs van het uitstapje is 40 euro Op de bus ontvangt iedere deelnemer nog een flyer met meer details over wat we zullen zien en waarvan we gaan genieten! We wensen jullie een leerrijke en aangename uitstap!

19


Den Almanak SENIORGAMES WOENSDAG 5 OKTOBER BLANKENBERGE Ook dit jaar wenst de Waregemse sportdienst i.s.m. de seniorenadviesraad deel te nemen aan de SENIOR GAMES. De Sportdienst Waregem legt een bus in. Deze vertrekt om 7.45u aan de Expohal (sportstadion) en we zijn terug in Waregem tussen 18.00 en 18.30u. Er is een zeer ruim sportaanbod, zowel recreatief als competitief. De inschrijvingen dienen ten laatste op 1 september in het bezit te zijn van de sportdienst. De deelnameprijs bedraagt 7 euro en daar is inbegrepen:  koffie  sportactiviteiten  broodjesmaaltijd + soep  aandenken  optreden Christoff en Lindsay Wie met de bus reist betaalt 5 euro bovenop. Dit is dus een globaal bedrag van 12 euro. Gelieve vooraf te betalen op de sportdienst a.u.b.

Voor meer info: Sportdienst Waregem Meersstraat 5 8790 Waregem Tel. 056 60 07 44 info@waregemsport.be

20


Cursusaanbod 2011—2012 TEKENEN EN SCHILDEREN Onze „begeesterde‟ begeleider Marcel is ook dit najaar opnieuw op het appel om u in te wijden in de verfijnde technieken van het tekenen en schilderen. We starten met een nieuwe reeks op dinsdag 6 september. Bent u een absolute beginneling of hebt u al enige voorkennis, geen probleem. Marcel leert u technieken en begeleidt u volgens uw kennis en niveau. Start: Prijs: Uur:

Dinsdag 6 september 2011 Wordt bepaald door het aantal deelnemers in de groep, maar u mag rekenen op ongeveer 40 euro voor 10 sessies. Van 13.30u tot 16.30u

Inschrijven gewenst !

CURSUSSEN I.S.M. CVO ST. PAULUS Elk jaar organiseert het dienstencentrum in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs St. Paulus, computer– en taallessen voor de Waregemse bevolking. Ook volgend seizoen zal dit het geval zijn. We laten u alvast eens proeven van het aanbod.

TAALLESSEN CURSUS

START

DUUR

STARTUUR

PRIJS

Frans beginners 2

Maandag 3 oktober

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60

Spaans gevorderden 1 en 2

Dinsdag 6 september

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60 (2sessies: € 120)

Frans gevorderden 2

Woensdag 5 oktober

Tot eind februari

9.00u-11.00u

€ 50

Engels gevorderden 3

Dinsdag 4 oktober

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60

Frans beginners 1

Donderdag 6 oktober

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60

Engels beginners 1

Donderdag 6 oktober

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60

Engels beginners 4

Vrijdag 7 oktober

Tot eind maart

9.00u-11.45u

€ 60

21


Cursusaanbod 2011—2012 COMPUTERLESSEN CURSUS

START

DUUR

STARTUUR

PRIJS

Word

Donderdag 1 september

Tot eind januari

13.30u

€ 70

Photoshop Elements (Volzet)

Dinsdag 6 september

Tot eind januari

13.30u

€ 70

Beginners 2e jaar Op weg met Windows, Office en internet (Enkel Waregemnaars)

Dinsdag 6 september

Tot eind januari

13.30u

€ 50

Startcursus voor beginners (Enkel Waregemnaars)

Donderdag 1 september

Tot eind januari

09.00u

€ 70

Efficiënt werken met Internet (Volzet)

Dinsdag 6 september

Tot eind januari

13.30u

€ 70

Efficiënt werken met Internet

Maandag 5 september

Tot eind januari

9.00u

€ 70

Startcursus voor beginners (Enkel Waregemnaars)

Maandag 5 september

Tot eind januari

13.30u

€ 50

Multimedia

Woensdag 7 september

Tot eind januari

13.30u

€ 70

Digitale fotografie

Donderdag 1 september

Tot eind januari

13.30u

€ 70

De lessen richten zich naar iedereen die inzicht wil verwerven in een taal of informaticapakket. Je leert nieuwe mensen kennen en verruimt je kennis op een aangename manier. De lessen zijn bedoeld voor senioren en worden ook op een rustig tempo gegeven. De taallessen staan ook open voor niet-senioren. Bij de eerste sessie ontvangt u een kalender met het overzicht van de lesdagen. Alle informatie kan u verkrijgen in het dienstencentrum op het nummer 056/60 61 88 of dienstencentrum@ocmw.waregem.be

Wilt u aansluiten bij de gevorderde groepen van de taallessen? Dat kan, alleen wordt er tijdens de eerste les een instaptestje gedaan zodat getest kan worden of u in het juiste niveau ingestapt bent.

22


‘t Sudderpotse

Zomerse salades Salade van krieltjes BENODIGDHEDEN (4-6 pers.)  1 kg nieuwe aardappeltjes/       

krieltjes met schil, gewassen 6 eieren 250 g bacon (plakjes of blokjes) 1 rode ui, heel fijn gehakt 1 stengel bleekselderij (in stukjes) 6 el mayonaise 1 bekertje zure room zout en peper

BEREIDING: Schil de aardappelen alleen als je dat nodig vindt. Kook de aardappelen met zout tot ze zacht maar nog stevig zijn (ong. 15 min.). Laat ze afkoelen. Kook de eieren hard. Spoel ze af onder koud water. Pel ze en snij ze in stukjes. Leg de bacon in een bakpan. Bak het op een halfhoog vuur bruin. Giet het vet eraf. Snij de aardappeltjes klein. Doe aardappelstukjes, ei, bacon, ui en selderij in een schaal. Voeg mayonaise, zout, peper, zure room toe. Laat alles nog een half uur afkoelen voor het opdienen.

Zalm fusilisalade BEREIDING:

BENODIGDHEDEN (4 pers.)  1 blik zalm (450 g)  250 g pasta bv. Fusili  bakje cherry tomaatjes (in tweeën ge-

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Laat het afkoelen. Maak de zalm schoon en verdeel het in kleine stukjes. Vermeng de zalm met de tomaatjes, komkommer, mozzarella, peterselie en parmezaanse kaas.

        

Meng voor de saus olijfolie, citroensap, knoflook, dille, peper en zout. Giet over de salade. Smakelijk!

23

sneden 1 komkommer (in blokjes) 200 g mozzarellakaas in dunne plakjes verse peterselie 100 g parmezaanse kaas, geraspt 100 ml olijfolie 4 el citroensap 2 teentjes knoflook (geperst) 1/2 tl dille peper en zout naar smaak


‘t Knobbelke Proficiat aan de deelnemers van de puzzel van juni 2011! Vorige maand was de juiste oplossing: 1. Een onbewaakte overweg heeft geen slagbomen 2. 1 boterham, daarna is het brood niet meer heel 3. 1 kaars, de andere drie branden op 4. De herder zelf

Proficiat! Zij mogen hun prijs komen afhalen vanaf 5 juli! Nieuwe opgave: Doorloper. Bij de juiste invulling van deze puzzel verschijnen op rij 4 en rij 8 de namen van twee beroepen. Succes!

Dit zijn de winnaars: De Schuyter Hilda, Manhaeghe Blanche, Sabbe Diane.

Puzzelstrookje Naam + voornaam: ............................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................. OPLOSSING: 1……………………………………………………………………………………. 2.…………………………………………………………………………………………………….. Afgeven uiterlijk op 30 juli 2011


BVBA TONY VERHAEGHE bier- en frisdrankenspecialist Harelbekestraat 112 8540 Deerlijk tel. 056/71.54.46 - fax 056/72.66.43

Koffies VAN OVERSTRAETEN Keukeldam 25 8790 Waregem Tel./Fax.: 056/60.20.10

De Belle 2011-08-09  

Jaargang 32 - 07-08 JULI - AUGUSTUS 2011 België - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you