Page 1

Jaargang 34-09 SEPTEMBER 2013

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772


Dienstenaanbod

Warme maaltijden Iedere werkdag kunt u in het dienstencentrum terecht voor een lekkere warme maaltijd (ook dieetmaaltijden op voorschrift). Reserveren kan tot de dag zelf voor 9u00. Prijs: 6.80 € of 5.80 € (sociaal tarief) drankje en koffie inbegrepen Bloeddrukopname Een verhoogde bloeddruk geeft zelden klachten en blijft vaak onopgemerkt. Bij ons kan u uw bloeddruk laten controleren. Reserveren hoeft niet. Prijs: gratis Voetverzorging Om van uw mobiliteit te kunnen genieten is een regelmatige voetverzorging geen overbodige luxe. Onze pedicure Anja Marijsse heeft elke dinsdag een zitdag in het dienstencentrum. Prijs: € 12. Reservatie op het nummer 0475/77 51 78 is noodzakelijk.

Minder Mobielen Centrale Deze vervoerdienst is een hulpdienst die mensen met verplaatsingsmoeilijkheden aan vervoer helpt. Prijs: lidkaart 10 € + kilometervergoeding van 0.30 €/ km (0.50 € voor vervoer met de liftbus) met een minimumforfait van 3 €. De reservatie moet ten laatste twee dagen op voorhand voor 11u00 gebeuren (5 dagen voor de liftbus) op het nummer 056/60 95 93. Winkelbus Raakt u moeilijk te voet of met de fiets in de winkel ? Of wilt u gewoon eens samen met anderen winkelen. Dat kan met onze winkelbus. Elke twee weken gaan wij winkelen. (Winkels en data vindt u verder in het tijdschrift) U wordt thuis afgehaald en teruggebracht met uw boodschappen. Prijs: 3 € per beurt Reservatie ten laatste twee werkdagen op voorhand op het nummer 056/60 95 93

DIENSTEN In samenwerking met het THUISZORGLOKET

Maaltijden aan huis Dagelijks kan een warme maaltijd aan huis bezorgd worden. Op feest- en weekenddagen bestaat de mogelijkheid diepvriesmaaltijden te nemen. Mits een voorschrift kan men dieetmaaltijden bestellen. Prijs: 6.80 € of 5.80 € (sociaal tarief) Huishoudelijke hulp via dienstencheques Het kan gaan om schoonmaak van de woning, wassen, strijken en het verrichten van boodschappen. Als je hulp wenst, neem dan contact op met de dienst thuiszorg. Prijs: 8,5 € per dienstencheque Klusjes- en groendienst Voor kleine herstellings– en onderhoudswerken, tuinonderhoud, kleine schilder– en behangwerken,… Prijs: 16,5 € of 10 € (sociaal tarief) Zorgcoördinatie Hebt u vragen over verschillende thuiszorgmogelijkheden of het aanvragen van tegemoetkomingen. Heeft u hulp nodig bij het opstarten van de zorg. Hiervoor kan u bij onze zorgcoördinator Chantal Desloovere terecht . Personenalarm Woont u alleen en hebt u gezondheidsproblemen waardoor u zich niet altijd veilig voelt. Via een personenalarmtoestel kan u 24u op 24u iemand bereiken. Prijs: 19 € per maand/ 50 € waarborg Voor deze diensten kan u terecht bij onze collega’s van het thuiszorgloket op het nummer 056/61 34 78 of op thuiszorg@ocmw.waregem.be


‘t Jee Haatje

Hij is voorbij, die mooie zomer... IN DIT NUMMER: ‘t stond in de Gazette

2-3

Verslag infomoment

4-6

Infomoment

7-8

Wist je datje

9-12

Kalender

10-11

Prikbord

13

Den Almanak

14-17

Uit de veren

18

Knobbel

19

We hebben er lang op moeten wachten, maar in juli en augustus konden we genieten van een prachtige zonnige zomer. Dit komt ons allen ten goede. Naast een aantal negatieve effecten heeft zonlicht immers veel positieve gevolgen:

    

Binnenkort starten alle cursussen:

  

tekenen en schilderen Taallessen Computercursussen

Ook op sportief vlak zijn we er helemaal klaar voor:

start van het nieuwe fietsseizoen Seniorenturnen Yoga zitoefenen

zorgt voor aanmaak van vitamine D

  

helpt tegen depressie versterkt de beenderen en het immuunsysteem

Vanaf oktober starten we ook met de nieuwe ‘winkelbus’, meer info vind je op p 12.

Nu onze batterijen opgeladen zijn met zonne -energie zijn we helemaal klaar voor het nieuwe werkjaar.


‘t Stond in de gazette Dagfietstocht Zomerfietsers Dinsdag 2 juli

De week voor 2 juli volgden we met veel interesse wat onze lokale weermannen en –vrouwen vertelden. Zou het zo heet blijven voor onze dagfietstocht of zouden we een onweersvlaag over ons hoofd krijgen. Neen, hoor ! We hadden geluk, het was ideaal fietsweer. Wat frisser, geen regen, nu een dan een mooie opklaring en niet te veel wind.

een plasje te hebben gemaakt, vertrokken we met herwonnen krachten naar onze volgende stop in Ingelmunster. In het cafetaria van de decoratiewinkel Lacra konden we genieten van een lekker stuk taart, een advocaatje en een koffie. We fietsten langs enkele landelijke wegen en onder een stralend zonnetje keerden we veilig en wel terug naar huis. We bedanken tot slot onze wegkapiteins voor de mooie en geslaagde dag ! We hopen u zeker en vast terug te zien tijdens een van de volgende fietstochten !

Met 45 waren we van de partij voor de dag van het jaar: de volle dagfietstocht. De wegkapiteins hadden in elk geval hun best gedaan om er een aangename dag van te maken. We vertrokken met frisse benen en met veel goesting en goede moed naar onze eerste stopplaats. We werden verwelkomd in Café Het Molenhuis. Daar konden we bekomen van de eerste ’etappe’ met een lekker kopje koffie of een fris pintje. Na onze pauze sprongen we weer op onze trouwe tweewieler en trokken door naar Harelbeke. Aangezien we heel vlot gefietst hadden waren we ruimschoots op tijd om op ons gemak te genieten van een lekkere koude schotel. We zaten allemaal als een grote familie aan tafel. Na nog een yoghurtje te hebben gegeten en 2


‘t Stond in de gazette Afsluitreceptie vormingcursussen

Volksspelen 4e speeldag

Donderdag 21 juni

Donderdag 26 juli Ondanks een zwoele hittegolf waren toch 27 deelnemers van de partij in ‘t dienstencentrum om mee te spelen met onze volksspelen. In onze boltrog was ‘t best schuilen voor bescherming tegen ‘t weer buiten.

Misschien weet u het niet, maar in het dienstencentrum kunt u niet alleen terecht voor heel wat recreatieve activiteiten, we bieden ook een flinke portie cursussen aan. Op 20 juni sloten we het seizoen van de cursussen af met een laatste samenkomst voor het zomerreces. Begin september starten dan opnieuw de computerlessen. Begin oktober zijn de taallessen aan de beurt.

Na het uitdelen van de deelnemingsformulieren vertrokken we samen met de vrijwilligers naar de volksspelen die ons al stonden op te wachten. Na ‘t uitrekenen van de punten werd iedereen gevraagd om naar het cafetaria te gaan. Daar wachtte immers een lekker stukje appeltaart met een frisse bol ijs. Verder ontvingen de 3 eersten een stevig applaus en zij mochten als eerste iets kiezen van de prijzentafel. Ook de anderen kwamen aan bod . Dank ook aan allen die hun steentje bijdroegen tot het welslagen van deze volksspelennamiddag ! Dit waren de gelukkigen van de 4e speeldag: 1e

MANDERIEK Jacques

2952

2e

ALLAERT Isabelle

2886

3e

ALLAERT FABIEN

2820

In het algemeen klassement is dit de stand van zaken: 1e

COOREVITS Norbert

12118

2e

DE WAELE BEA

10698

3e

ALLAERT FABIEN

10686

3


Verslag infomoment Info: De invloed van een psychisch zieke op het gezin Maandag 24 juni 2013 Wat is psychisch ziek zijn ?

kunnen functioneren op de manier en het ritme die de maatschappij ons oplegt.

Ziekte is een term die zich op 2 vlakken kan afspelen. Het eerste en bekendste domein is dat van het lichaam: koorts, griep, misselijkheid, braken, krampen,… Allen zijn het begrippen die tot het lichamelijk ziek zijn behoren.

Onbespreekbaar wegens het aanwezige taboe in onze maatschappij ? Juist doordat je aan psychisch zieke mensen niet altijd effectief kan zien dat er wat scheelt, zullen zij eerder geconfronteerd worden met het onbegrip dat hierover bestaat binnen onze samenleving. De maatschappij wil en kan moeilijker geloven dat deze mensen minder aankunnen dan de gezonde leden. Het gevolg hiervan is dat deze groep van personen een stigma krijgt en vaak bestempeld worden als ‘zotten’, ‘gekken’ of ’gestoorden’.

Ziekte kan zich echter ook op een eerder onbekend en onzichtbaar domein situeren, namelijk dat van de psyche of de geest. Deze aandoeningen worden vaak over het hoofd gezien omdat ze in de meeste gevallen ook niet altijd met het blote oog worden waargenomen. Zo zal men eerder de loopneus en het hoesten van een verkoudheid waarnemen dan de gebogen en lusteloze gang van een depressief persoon.

Mensen met een psychische ziekte worden soms als profiteurs afgeschreven: ‘ze willen niet werken’ terwijl ze eigenlijk wegens hun gezondheidstoestand gewoonweg niet in staat zijn om te werken!

Voorbeelden van psychische ziektes zijn o.a. fobieën, paniekstoornissen, (manische) depressies, drugs– en/of alcoholverslaving, persoonlijkheids– en eetstoornissen, psychoses (= het compleet verliezen van de realiteitszin, bv: dingen horen en zien die in werkelijkheid niet aanwezig zijn. Dit fenomeen is tevens toxisch voor de hersenen en dient zo snel mogelijk met antipsychotica te worden behandeld.)…

Dit laatste is echter een “klein” detail dat door de maatschappij nogal snel over het hoofd wordt gezien waardoor deze groep van personen moeilijkheden ondervindt om zijn psychische problemen en gemoedstoestand aan iemand te vertellen. Want ja, wie luistert hier nu oprecht naar? Wie doet moeite om het te begrijpen? Wie staat hier voor open? Wie zal je niet uitlachen en je problemen minimaliseren?

Typisch voor psychiatrische patiënten is dat ze stressgevoeliger worden en/of niet meer

4


Verslag infomoment (deel 2) Tot op vandaag blijft het aantal personen met een psychische ziekte toenemen. Het wordt stilaan tijd dat de samenleving probeert te breken met dit taboe en struikelblok zodat ook deze patiënten van een volwaardige portie behandeling, verzorging en aandacht kunnen genieten. Wat is de impact na diagnosestelling op de gezinsleden?

vinden ook de familieleden moeite om hun hart eens bij buitenstaanders te luchten. Net als de patiënten voelen zij die onbegrip en worden zij vaak scheef bekeken. Daarom verstoppen ze de problematiek veel liever achter gesloten deuren en zonderen zij zich af met als gevolg dat het overlopen van hun emmer ook een reëel gevaar wordt.

Na een (lange) periode van onderzoeken, behandelingen, vallen en opstaan, wordt uiteindelijk de nagel op de kop geslagen: ‘u hebt een psychische ziekte’.

Naast het feit dat de gezinsleden niet worden begrepen, krijgen ze ook nog eens een gamma aan schuldgevoelens toegeworpen door hun omgeving, maar ook door zichzelf! Wat heb ik verkeerd gedaan? Is dit alles mijn schuld?

Een verlossing? Enerzijds wel, want na een helse tijd van onwetendheid heeft de aandoening uiteindelijk toch een naam gekregen. Dit laatste is tevens een bevestiging voor de patiënt en zijn naasten dat er wel degelijks iets verkeerd liep en dat inbeelding hier helemaal niet aan de orde was.

Dit zijn vragen die vaak bij deze mensen boven water komen te drijven en wijst alleen maar op het gegeven dat ook zij af en toe een nood hebben aan dat luisterend oor en die schouder om op te leunen.

 Helaas eindigt dit alles natuurlijk niet met het stellen van een diagnose. Nu volgt er echter nog een lange weg naar stabilisatie en eventuele genezing (want veel van deze psychische ziekten kunnen nooit volledig worden behandeld). Gedurende dit proces zal de psychisch zieke patiënt heel wat ondersteuning nodig hebben van zijn meest dierbare gezinsleden. Deze laatste groep zal die hulp ongetwijfeld aanbieden vanwege de band en liefde die er tussen de 2 partijen heerst, maar hoeveel kunnen zij zelf dragen? Hoe gaan zij hiermee om? Wat voelen zij en moeten zij ook niet af en toe eens ventileren? Hieronder volgt een schets van de impact van een psychisch zieke op de andere gezinsleden:

Isolement en schuldgevoelens

Verlies en rouw

Een psychische ziekte gaat vaak gepaard met loslaten van hoe het er vroeger aan toe ging en hoe die persoon vroeger was. Het toekomstperspectief verandert en ook het rollenpatroon krijgt een serieuze dreun. Zo gebeurt het dat veel van deze patiënten niet meer naar school kunnen, dat bepaalde activiteiten en evenementen vermeden moeten worden (bv.: reizen, familiefeesten, …). Alles wat men eerst gekend heeft, wordt door elkaar gehaald en men moet zijn hele leven aanpassen aan die nieuwe situatie. Naast het feit dat er ook nog eens een verbrokkeling van het gezin kan ontstaan, zijn dit zaken waar de gezinsleden net als de patiënt afscheid van moeten leren nemen en logischerwijze brengt dit natuurlijk een lang aanvaardingsproces met zich mee.

Vanwege het nog steeds aanwezige taboe omtrent psychiatrie en psychologie, onder-

5


Verslag infomoment Draaglast versus draagkracht Hoeveel kunnen deze familieleden verteren alvorens ook zij “crashen” en waar putten zij de moed uit om te blijven doorzetten? Dat is de draagkracht waarover iemand beschikt. Daartegenover bevindt zich datgene wat men moet trotseren, namelijk de draaglast. Hoeveel weegt die psychische ziekte voor hen en hoeveel energie kost het hen om dag in, dag uit te blijven vechten?

‘Similes’… iets voor u ? Ter ondersteuning van die familieleden van personen met psychische problemen, werd de organisatie ‘Similes’ opgericht. Zoals de naam al laat vermoeden (Similes = gelijken), verenigen zij personen die met eenzelfde problematiek worden geconfronteerd, namelijk een psychisch zieke in het gezin.

ontspanningsmomenten en lotgenotencontact. Het uiteindelijke doel van deze organisatie is het stimuleren van verwerking, zelfstandigheid en weerbaarheid van deze gezinsleden. Is Similes iets voor u? Aarzel dan niet om hen te contacteren, want ook familieleden hebben recht op hulp en ondersteuning.

Similes helpt deze doelgroep door juiste informatie te geven en cursussen te organiseren. Tevens trachten zij de draagkracht van de familieleden te verhogen d.m.v. ontmoetingsdagen, gespreksmomenten, workshops,

6


Infomoment Infomoment: Kruiden en Groenten Gezond en gemakkelijk voor elke dag ism Ziekenzorg

De heer Wim MAES, chef-kok en kruidenspecialist, maakt op het ritme van de seizoenen hapjes die eenvoudig bereidbaar, verassend, creatief, gezond en licht verteerbaar zijn. Ook geeft hij een boeiende uitleg over de groenten en het gebruik van de verschillende kruiden.

Maandag 16 september Om 14.00u

Inschrijven + betalen verplicht tegen bij uw ziekenzorgkernlid of in het dienstencentrum ! Prijs: 1 â‚Ź (koffie inbegrepen) Plaats: Feestzaal Stedelijk ontmoetingscentrum Het Gaverke

7


Infomoment Infomoment: Hartritmestoornissen

Na een zeer geslaagde voordracht door Dr. Wim Hutse vorig jaar hebben wij op vraag van de deelnemers een tweede sessie gepland rond hartproblemen. Deze keer zal de dokter het hebben over hartritmestoornissen, de diagnose en de behandeling.

Donderdag 17 oktober Om 14.00u

Prijs: 1,5 â‚Ź (koffie inbegrepen) Plaats: Afhankelijk van het aantal deelnemers in het cafetaria van het dienstencentrum of in de feestzaal van tedelijk ontmoetingscentrum Het Gaverke INSCHRIJVEN VOOR 11 OKTOBER GEWENST !

218


Wist je datje... INFORMATIE

Informatiesessies VREG In september lanceert de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits– en energiemarkt) een grootschalige informatiecampagne naar senioren. De meeste ouderen twijfelen aan de overstap naar een nieuwe energieleverancier of naar een goedkoper energiecontract. U krijgt ongetwijfeld soms de vraag of veranderen van leverancier moeilijk is en of het effectief loont. De VREG wil deze twijfelende senioren informeren. Via een folder en affiche worden senioren aangezet om stil te staan bij de keuze van energieleverancier. Verder wordt uitgelegd hoe ze energieprijzen kunnen vergelijken en op een eenvoudige manier gratis kunnen overstappen naar een andere leverancier of naar een ander contract. Tijdens een informatiesessie dompelen wij u 2 uur onder in de V-test (vergelijken van de energieprijzen), servicecheck (vergelijken van de dienstverlening) en hoe eenvoudig en gratis van leverancier of contract veranderen. Wanneer en waar? We organiseren één informatiesessie per provincie: 10/9: Gent – Auditorium provinciehuis – Woodrow Wilsonplein 2 – 9000 Gent 24/9: Brugge – Raadzaal provinciehuis – Koning Leopold III-laan 41 – 8200 SintAndries (Brugge) Er is onthaal met koffie vanaf 9u30. De sessie start om 10u. Er is ook mogelijkheid tot vraagstelling. Kostprijs en inschrijven Deelname is gratis. U kan zich inschrijven via www.vreg.be/informatiesessiescampagne-ouderen of via Sofie Lauwaert - Communicatieambtenaar op 02/553.13.70 of via sofie.lauwaert@vreg.be


September 2013 UUR

VOORMIDDAG

DATUM

9.00u Turnen

Maandag 02 9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

Pedicure Cursus multimedia Cursus Spaans Begeleid surfen

9.00u Kennismaking met de computer 9.30u Begeleid surfen 10.00u Medewerkersvergadering 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Cursus Engels 2B-3A Cursus multimedia Yoga Zitoefenen

Dinsdag 03

9.00u Kennismaking met de computer 9.30u Begeleid surfen 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Cursus Engels 2B-3A Cursus Multimedia Yoga Zitoefenen

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Cursus internet Cursus Word Zomerfietsen

13.30u 13.30u 13.45u

Donderdag 05

Cursus photoshop elements 2 Cursus werken met tablet Vrijspel biljart DiksmuideWaregem

13.30u 13.30u 14.00u

Vrij surfen Vrije hobby Modeshow Varent

14.00u 14.00u 14.30u

Maandag 09

Cursus Multimedia Cursus op weg met Office Miniwandeling De Ghellinck Clubbolling Vrij petanquen en surfen

13.30u 13.30u 13.45u 14.00u 14.00u

Dinsdag 10

Tekenen en schilderen Cursus internet Cursus Word Manillenkaarting

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Woensdag 11 Donderdag 12 Vrijdag 13

9.00u Turnen 9.30u Instaptest en inschrijving taallessen

Cursus multimedia Cursus Op weg met Office Vrij bollen en surfen Clubpetanque Scrabble/Rummikub

13.30u Cursus Update windows 8 13.45u Fietsen geoefenden Vrij petanquen, bollen en surfen 14.00u

9.00u Turnen

Pedicure Cursus multimedia Cursus Spaans Begeleid surfen

UUR

Woensdag 04

Vrijdag 06

9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

NAMIDDAG

Maandag 16

13.30u Cursus update Windows 8 Vrij petanquen, bollen en surfen 14.00u Cursus Photoshop Elements 2 Cursus Werken met Tablet Drieband Waregem-Tielt Wijkwerking Sint-Eloois-Vijve

13.30u 13.30u 14.00u 14.30u

Vrij surfen Vrije hobby

14.00u 14.00u

Cursus multimedia Cursus op weg met office Vrij bollen en surfen Clubpetanque Infonamiddag: koken met kruiden ism ziekenzorg

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u 14.00u


September 2013 UUR 9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

VOORMIDDAG Pedicure Cursus multimedia Cursus Spaans Begeleid surfen

Dinsdag 17

9.00u Kennismaking met de computer 9.30u Begeleid surfen

8.00u 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Vrijwilligersuitstap Cursus Engels Cursus Multimedia Yoga Zitoefenen

DATUM

2A-3B

Woensdag 18

9.00u Kennismaking met de computer 9.30u Begeleid Surfen 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Cursus Engels 2B-3A Cursus multimedia Yoga Zitoefenen

13.30u Cursus update Windows 8 13.45u Fietsen geoefenden Vrij petanquen, bollen en surfen 14.00u

Vrij surfen Vrije hobby

14.00u 14.00u

Maandag 23

Cursus Multimedia Cursus Op weg met Office Clubbolling Vrij petanquen en surfen

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u

Dinsdag 24

Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word Manillenkaarting

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Donderdag 19

Woensdag 25 Donderdag 26 Vrijdag 27

9.00u Turnen

13.30u 13.30u 13.30u 13.45u 14.00u

13.30u 13.30u 13.30u

9.00u Turnen

Pedicure Cursus Multimedia Cursus Spaans Begeleid surfen

Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word Zomerfietsen Biljart Vrijspel Waregem-Tielt

UUR

Vrij schildersatelier Cursus Photoshop Elements 2 Cursus Werken met Tablet

Vrijdag 20

9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

NAMIDDAG

Maandag 30

13.30u Cursus Update Windows 8 Vrij petanquen, surfen en bollen 13.30u 13.30u Vrij schildersatelier Cursus Photoshop Elements 2 13.30u 13.30u Cursus Werken met Tablet 14.00u Volksspelen

Vrij surfen Vrije hobby

14.00u 14.00u

Cursus Multimedia Cursus Op weg met Office Vrij surfen

13.30u 13.30u 14.00u


Wist je datje... INFORMATIE

Winkelbus vanaf oktober Raakt u moeilijk te voet of met de fiets in de winkel ? Hebt u wat hulp nodig bij het winkelen ? Of wilt u gewoon eens samen met anderen gaan shoppen. Dat kan met onze winkelbus. Om de veertien dagen gaan wij winkelen met onze minibus. U wordt thuis afgehaald en teruggebracht met uw boodschappen. De eerst komende weken bezoeken we de volgende winkels: 3 oktober: Colruyt en Aldi 17 oktober: IntermarchĂŠ 31 oktober: Lidl-Delhaize-Carrefour Sint Eloois Vijve We komen u thuis ophalen tussen 9u00 en 9u30 afhankelijk van de aanvragen en de ronde van de chauffeur. Prijs: 3 â‚Ź per beurt per persoon. Reservatie ten laatste twee werkdagen op voorhand op het nummer van de mindermobielencentrale 056/60 95 93. Het aantal plaatsen is beperkt tot 8 personen, dus reserveren is gewenst !


Prikbord Gezocht !

Familiekroniek

Vrijwillige Naai(st)ers om sinterklaas in het nieuw te steken !

OVERLEDEN

Elk jaar nodigen wij in december de goedheilige man uit in het dienstencentrum samen met zijn pieten. Graag zouden wij voor onze sint bij zijn volgende passage een nieuw pak aanbieden en zijn hiervoor nog op zoek naar een vrijwilliger die het ziet zitten om een sinterklaaskostuum te maken. Bent u een fervente naaister en wilt u de uitdaging aangaan ? We kunnen uw hulp gebruiken ! Meer info via Ann Bekaert op 056/606188.

Wij melden u met spijt het overlijden van: Dhr Roger Verstraete, jarenlang fervent bezoeker en broer van Alfred en Noël verstraete, tevens bezoekers van het centrum. We wensen de familie veel sterkte toe !

Modeshow Dimoda Surfhoek Een gratis aanbod, maak er gebruik van... Wenst u te surfen onder begeleiding, gelieve dan wel een aantal dagen op voorhand te bellen om een afspraak te maken. Nog eens het aanbod: Zonder begeleiding: Maandag– en woensdag– en vrijdagnamiddag van 14.00u tot 16.00u Met begeleiding: Dinsdag-,en woensdagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u.

Org. Serviceflat De Varent ism Dienstencentrum Reeds 10 jaar levert de firma Dimoda Plus exclusieve, kwaliteitsvolle, modieuze en gebruiksvriendelijke kledij aan serviceflats, woon en zorgcentra en dienstencentra. Graag delen de medewerkers van deze firma hun ervaring om advies te geven op maat van de gebruikers en rekening houdend met de specifieke situatie en wensen van de persoon. Tijdens deze modeshow stellen de mannequins een greep uit de collectie voor. Er is ook mogelijkheid tot passen en aankopen. De modeshow is gratis en inschrijven hoeft niet ! Datum: vrijdag 6 september om 14.30u Plaats: cafetaria De Varent, Zuiderlaan 45 Prijs: gratis Inschrijven hoeft niet !

13


Den Almanak Volksspelen 5e beurt Op donderdag 26 september is het weer zover. Wij gaan ‘volksspelen’. Wilt u ook eens proberen hoe handig u bent bij het schuiven in de sjoelbak of het gooien naar het tonspel en het kegelspel? We verwachten u tegen 14.00u. Uiteraard is er opnieuw voor iedereen tombola en zijn er pannenkoeken te koop! Alvast tot dan! Inleg: 1 euro

Vrije hobby Elke vrijdag komen in het dienstencentrum een aantal mensen samen voor de vrije hobby. Bent u liefhebber van handwerk, maar zit u niet graag alleen thuis, breng dan uw handwerk mee en kom samen met de andere dames gezellig verder werken. Wie niet echt een hobby heeft, maar wil genieten van het gezellig samen zijn, kom dan gerust ook maar eens een kijkje nemen! Vanaf 14u bent u van harte welkom.

Tekenen en schilderen Onze ‘begeesterde’ begeleider Marcel is ook dit najaar op het appel om u in te wijden in de verfijnde technieken van het tekenen en schilderen. We starten met een nieuwe reeks op dinsdag 10 september. Bent u een absolute beginneling of hebt u al enige voorkennis, geen probleem. Marcel leert u technieken en begeleidt u volgens uw kennis en niveau. Prijs: Uur:

Wordt bepaald door het aantal deelnemers in de groep, maar u mag rekenen op maximum 30 euro per 10 sessies. (inschrijven gewenst !) Van 13.30u tot 16.30u

Vrij schildersatelier Bent u graag creatief bezig, maar mist u wat gezelschap om een babbeltje te slaan terwijl u tekent of schildert? Of wilt u zich graag laten inspireren door enkele andere kunstenaars. Zoekt u een groepje mensen die samen hun favoriete hobby beoefenen zonder dat er echt ‘les’ gegeven wordt? Elke donderdag vanaf 19 september kunt u bij ons terecht in het vrij schildersatelier van 13.30u tot 16.30u. Deze ateliers zijn gratis.

14


Den Almanak SPINNING VOOR WAREGEMSE PLUSSERS Blijven bewegen is erg belangrijk om zo lang mogelijk gezond en onafhankelijk te leven Daarom start SPORTDIENST WAREGEM in samenwerking met de Seniorenadviesraad met een nieuwe reeks SPINNING. Spinning is fietsen in een zaal op een moderne hometrainer. Het is een zeer populaire training, omdat je gestimuleerd wordt door het groepsgevoel en de muziek. Je kunt de weerstand op de fiets zelf instellen met een draaiknop, zodat je de les zo zwaar kunt maken als je wilt. In dit uurtje ervaar je een uitdagende en verantwoorde training onder deskundige begeleiding en pas op ….. het is verslavend ! WANNEER : WAAR : DEELNAMEPRIJS :

Op vrijdag van 13u30 tot 14u30 Data : 13 – 20 – 27 september 4 – 11 oktober Jeugdcentrum, Zuiderlaan Waregem Voor het kennismakingspakket van 5 lessen betaalt u slechts 20 euro.

Wie eens niet kan op vrijdag, kan altijd aansluiten bij de groep Flandriens op woensdag om 9 uur; dit aan dezelfde voorwaarden. In samenwerking met Bike-Fun Spinningclub De inschrijvingen worden uiterlijk tegen vrijdag 6 september verwacht op de Sportdienst (sporthal De Treffer) tel. 056 60 07 44 info@waregemsport.be Gelieve vooraf in te schrijven én te betalen op de sportdienst a.u.b.

Meer info ? Waregemse Sportdienst Meersstraat 5 8790 Waregem 056/60 07 44 info@waregemsport.be

15


Den Almanak FIETSSEIZOEN 2013 Jozef, Gaby en het volledige team begeleiders staan opnieuw klaar om u veilig en wel een aantal mooie fietstochten aan te bieden. Deelnemen kost 1 euro! We starten stipt om 13.45u, dus gelieve op tijd te komen! Mogen we ook vragen dat iedereen zelf een binnenband meebrengt voor het geval u lek rijdt. Niet iedere fiets heeft een zelfde bandtype, waardoor het voor ons soms moeilijk is een standaardband te voorzien.

Datum

Zomerfietsen

Geoefende fietsers

September

3-17

4-18

Oktober

2-16

1-15-29

VANAF SEPTEMBER GAAN WE OPNIEUW BEWEGEN ! Na de welverdiende zomerrust, starten we opnieuw de bewegingsactiviteiten op. Deze staan open voor iedereen die een gezonde dosis beweging belangrijk vindt, maar ook op zijn eigen tempo wil bewegen. Deze lessen lopen gedurende het hele jaar uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen.

SENIORENTURNEN IN HET GAVERKE - Elke maandag van 9.00u tot 10.00u Doelgroep: Prijs:

Voor wie nog vlot stapt, nog makkelijk kan gaan zitten en rechtop staan zonder hulp! 10-beurtenkaart kost 10 € en wordt afgetekend elke keer u komt. Kan u eens niet komen? Geen probleem, u verliest uw geld niet!

YOGA IN HET GAVERKE - Elke donderdag (uitgez. schoolvak.) van 9.00u tot 10.00u Doelgroep: Prijs:

Voor wie wil bewegen en tot rust komen met een visie! De oefeningen zijn aangepast aan de seniorendoelgroep 10-beurtenkaart kost 12,50 €

ZITOEFENEN IN DE VARENT - Elke donderdag van 10.00u tot 11.00u Doelgroep: Prijs:

Voor mensen die nog willen bewegen maar niet meer zo mobiel zijn. Alle oefeningen vinden plaats op en rond de stoel 10-beurtenkaart kost 5 € en is te verkrijgen in De Varent

Voor informatie over deze activiteiten of voor het aankopen van beurtenkaarten kan u steeds in het dienstencentrum terecht! 16 22


Den Almanak TAALLESSEN Elk jaar organiseert het dienstencentrum in samenwerking met het Centrum voor Volwassenenonderwijs van Waregem, computer– en taallessen. De computerlessen en enkele taallessen zijn reeds gestart, maar voor de cursussen die starten begin oktober zijn nog plaatsen beschikbaar. We laten u alvast eens proeven van het aanbod.

Cursus

Dag

Startdatum

Prijs

Frans 2a

Donderdagvoormiddag

3 oktober tot eind maart

70 €

Frans 4 B

2 oktober tot eind maart

60 €

Frans 2b

Woensdagvoormiddag (Begeleid door vrijwilligster) Maandagvoormiddag

7 oktober tot eind maart

70 €

Engels 3b

Vrijdagvoormiddag

4 oktober tot eind maart

70 €

Engels 6a

Dinsdagvoormiddag

1 oktober tot eind maart

70 €

Alle informatie kan u verkrijgen in het dienstencentrum op het nummer 056/60 61 88 of dienstencentrum@ocmw.waregem.be Belangrijk is wel dat u, indien u wilt deelnemen, betaald en ingeschreven bent tegen ten laatste 23 september ! Wilt u aansluiten bij de gevorderde groepen van de taallessen? Dat kan, alleen wordt er gevraagd om een instaptestje te komen doen voordien zodat u bij de groep van uw niveau ingeschakeld kunt worden.

De instaptest kan gemaakt worden op Maandag 16 september van 9u tot 11u30.

17


Uit de Veren ...

RONDREIS NOORD-TAILAND (DEEL 1) DOOR ONZE REIZENDE REPORTER PAUL VANDEN BROECKE

zaterdag 29 juni Om 8h00’ pikte Johan van het gelijknamige luchthavenvervoerbedrijf mij op. Kort daarna kwamen wij aan bij mijn reisgezellen Annick, Pascal, Arlette en Jacques. De autorit naar luchthaven Schiphol ( Amsterdam ) verliep erg vlot. Wij hadden ruim de tijd om in te checken, rond te kuieren en vliegtuigen te kijken vanop het Panorama-dek. Iets na 14h00’ ging de Boeing van China Airlines ( Taiwan ) de lucht in voor een vlucht van circa 12 uur. Aan boord was er ruim voldoende eten en drinken. De vliegtijd voelde overigens korter aan, na enkele uurtjes slaap.

Intussen werden de koffers naar de kamers gebracht. Tegen de middag trokken de meesten mee naar de Baiyoke Tower, het hoogste gebouw van Bangkok, dat in 1997 werd voltooid. Het gebouw telt 90 verdiepingen en geeft een prachtig uitzicht over de stad. Wij gebruikten er de lunch op de 78ste verdieping. Men moest er wel wat geduld aan de dag leggen, omwille van de drukte.

zondag 30 juni Rond 7h00’ landden wij op de internationale luchthaven van Bangkok. Paspoortcontrole en het oppikken van de koffers verliepen erg vlot. Wij stapten naar het Fox-verzamelpunt, waar wij opgevangen werden door Andy, onze plaatselijke ‘ Engelstalige ‘gids. Andy zou ons de volledige vakantie ( exclusief de rustdagen bij Cha-Am ) begeleiden. Zodra de reisgroep ( 31 personen ) volledig was, trokken wij naar onze reisbus. Daar maakten wij kennis met onze ‘ Nederlandstalige ‘ begeleider Floris. De busrit naar het hotel duurde langer dan verwacht. Wij kwamen immers in een gigantische file terecht, ook al was het zondag. Bangkok is een wereldstad in volle expansie (officieel telt de stad 8 miljoen inwoners ; in werkelijkheid wonen er 16 miljoen ). Het viel mij op dat het wegennet goed uitgebouwd was en dat hoogbouw welig tierde. In de lobby van het hotel gaf Floris toelichting bij de optionele excursies die de komende dagen konden geboekt worden.

Na het eten gingen de meesten terug naar het hotel en namen wat rust of kozen voor een zwempartij. Enkele moedige doorzetters kozen voor een fietstocht door Bangkok. Zij gaven achteraf aan dat het een heel interessante ervaring was. Omstreeks 18h00’ stapte iedereen in de bus, die ons naar de Chao Phraya bracht, de rivier die door de stad loopt. Wij gingen er aan boord van een boot, voor een tocht langs de verlichte gebouwen van Bangkok by night. Intussen genoten wij van een diner, bestaande uit Thaise gerechten. Een jongedame – in traditionele kledij – speelde muziek. Na de terugkeer in het hotel, ging ik liggen, vermoeid maar voldaan.

22 18


Uit de Veren… maandag 1 juli Het was vroeg dag ; rond de klok van 7h00’ zaten wij aan de ontbijttafel. Bij het eerste bezoek volgde meteen de eerste verbazing. Bij de tempel Wat Traimit maakten wij kennis met de Gouden Boeddha, een imposant beeld van 5500 kg, dat overigens bij toeval zou zijn ontdekt. Vervolgens ging het richting Koninklijk paleis, een impressionant geheel van bouwstijlen, omdat iedere Thaise koning het geheel uitbouwde of verbouwde. Indrukwekkend is de tempel van de Smaragden Boeddha ( Wat Phra Kaew ).. In het complex kan je lange tijd verwijlen en genieten. Het is er druk, maar dat moet je er bij nemen. Op 1 juli bracht ook de koningin van Swaziland er een bezoek. Tegenwoordig is het paleis niet meer bewoond ; het doet enkel dienst bij ceremonies en staatsbezoeken.

Niramit bij. De show evoceert de geschiedenis van Siam ( Thailand ). Het werd een prachtig spektakel, ook al maakte de taalbarrière het onmogelijk de verhaallijn te volgen. Na de terugkeer in het hotel lonkte mijn bed. dinsdag 2 juli Om 7h00’ verlieten wij het hotel. Na een uurtje rijden, meerden wij aan bij een kade. Daar stapten wij over in longtailboten. Deze boten, voorzien van een motor, brachten ons naar de drijvende markt in Damnoen Saduak. Het is geweldig om zien hoe verkopers – vanop hun bootjes – hun waar ( kleding, voedsel, kleding ) aan de man brengen. Na een heerlijk bakje koffie kocht ik er ook tijgerbalsem. Vervolgens reden wij door naar Kanchanaburi. Eerst gebruikten wij er de lunch in een open restaurant.

Na de drukte rond het paleis, kwamen wij tot rust op het water. Wij maakten een boottocht op de khlongs ( zijkanalen van de Chao Praya ). Het betekende ook een kennismaking met de penibele huisvesting van heel wat Thai. De tegenstelling is groot : luxueuze hoogbouw in het centrum ten opzichte van krotten langs het water of langs de stadsrand. De lunch nuttigden wij in een restaurant aan de oever. Na de lunch wandelden wij tot aan de brug over de River Kwai ( spreek uit Kwe ). In de namiddag nam ik deel aan een wandeling door Met de bus reden wij naar een wat verder gelegen Chinatown. Wij stapten er door kleine steegjes met oorlogsmuseum. Daar hoorden wij over de vele winkeltjes en kraampjes, waar je van alles kan kopen. wreedheden, die plaats vonden bij de bouw van de Volgens gids Floris kan het er erg druk zijn, iets wat Birmaspoorlijn. Wij bezochten er ook het – prima onvandaag niet het geval was. Het was wel puffen van derhouden - oorlogskerkhof, waar heel wat Nederlande warmte. Wij keerden terug naar het hotel met ders begraven zijn. eerst een taxiboot en vervolgens met metro en sky- Het voorbijglijdende landschap was wondermooi. train. Op die wijze leert de reiziger de verschillende Vervolgens bracht de bus ons naar het Royal River Kwai Resort. Fox zag zich genoodzaakt het oorvervoermogelijkheden in het land kennen. spronkelijk geplande hotel te schrappen. Men had er ’s Avonds stapten wij in busjes, die ons naar een di- Russen over de vloer gekregen en dat was niet zonnervoorstelling brachten. Door een gigantische verder gevolgen gebleven. Het Royal River Kwai Resort keersopstopping kwamen wij laat aan. Het dineren was erg mooi en rustig. ’s Avonds namen wij er een moest dan ook rap gaan ! In een erg mooie schouw- heerlijk aperitiefje, gevolgd door een lekkere maaltijd. burg ( 2000 zitplaatsen ) woonden wij daarna Siam Rond 22h30’ gingen wij slapen.

19


‘t Knobbelke Proficiat aan de deelnemers van de puzzel van juli/augustus 2013 ! Vorige maand was de juiste oplossing de volgende : Vlooientheater

Proficiat aan de winnaars !!! Zij mogen hun prijs komen afhalen in het dienstencentrum !. De nieuwe opgave verwachten we binnen te zijn tegen 17 september.

De winnaars van deze maand zijn: De Baere Lucrèse, De Vriese Anne, Hellin Willy

Nieuwe opgave: Kan je uit deze letters de twee sporten halen ? Je mag elke letter maar 1 keer gebruiken en alle letters moeten gebruikt worden.

Puzzelstrookje Naam + voornaam: ............................................................................................................................................. OPLOSSING

1...………………………………………………………………………………. 2………………………………………………………………………………...

Afgeven uiterlijk op 17 september.


Hebt u meldingen, suggesties, vragen, of klachten over de werking ? Laat het ons weten via de centrumleidster, het meldingsboek op het folderrekje of via de website www.ocmwwaregem.be. (klikken op ‘meldingen’ rechts boven)

De belle september 2013  
De belle september 2013  

Maandblad van dienstencentrum Gaverke - september 2013

Advertisement