Page 1

Jaargang 34-11 NOVEMBER 2013

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772


Dienstenaanbod

Warme maaltijden Iedere werkdag kunt u in het dienstencentrum terecht voor een lekkere warme maaltijd (ook dieetmaaltijden op voorschrift). Reserveren kan tot de dag zelf voor 9u00 op 056/606 188 of op 056/61 34 78. Prijs: 6.80 € of 5.80 € (sociaal tarief) -drankje en koffie inbegrepen

Bloeddrukopname Een verhoogde bloeddruk geeft zelden klachten en blijft vaak onopgemerkt. Bij ons kan u uw bloeddruk laten controleren. Reserveren hoeft niet. Prijs: gratis Voetverzorging Om van uw mobiliteit te kunnen genieten is een regelmatige voetverzorging geen overbodige luxe. Onze pedicure Anja Marijsse heeft elke dinsdag een zitdag in het dienstencentrum. Prijs: € 12. Reservatie op het nummer 0475/77 51 78 is noodzakelijk.

Minder Mobielen Centrale Deze vervoerdienst is een hulpdienst die mensen met verplaatsingsmoeilijkheden aan vervoer helpt. Prijs: lidkaart 10 € + kilometervergoeding van 0.30 €/ km (0.50 € voor vervoer met de liftbus) met een minimumforfait van 3 €. De reservatie moet ten laatste twee dagen op voorhand voor 11u00 gebeuren (5 dagen voor de liftbus) op het nummer 056/60 95 93. Winkelbus Raakt u moeilijk te voet of met de fiets in de winkel ? Of wilt u gewoon eens samen met anderen winkelen. Dat kan met onze winkelbus. Elke twee weken gaan wij winkelen. (Winkels en data vindt u verder in het tijdschrift) U wordt thuis afgehaald en teruggebracht met uw boodschappen. Prijs: 3 € per beurt Reservatie ten laatste twee werkdagen op voorhand op het nummer 056/60 95 93

DIENSTEN In samenwerking met het THUISZORGLOKET

Maaltijden aan huis Dagelijks kan een warme maaltijd aan huis bezorgd worden. Op feest- en weekenddagen bestaat de mogelijkheid diepvriesmaaltijden te nemen. Mits een voorschrift kan men dieetmaaltijden bestellen. Prijs: 6.80 € of 5.80 € (sociaal tarief) Huishoudelijke hulp via dienstencheques Voor schoonmaak van de woning, wassen, strijken en het verrichten van boodschappen. Prijs: 8,5 € per dienstencheque Klusjes- en groendienst Voor kleine herstellings– en onderhoudswerken, tuinonderhoud, kleine schilder– en behangwerken,… Prijs: 16,5 € of 10 € (sociaal tarief) Zorgcoördinatie Hebt u vragen over verschillende thuiszorgmogelijkheden of het aanvragen van tegemoetkomingen. Heeft u hulp nodig bij het opstarten van de zorg. Hiervoor kan u bij onze zorgcoördinator Chantal Desloovere terecht . Personenalarm Je woont alleen en hebt gezondheidsproblemen. Je zou je meer op je gemak voelen als je 24 u op 24 u iemand zou kunnen bereiken. Dat kan via een personenalarmtoestel. Prijs: 19 € per maand/ 50 € waarborg Voor deze diensten kan u terecht bij onze collega’s van het thuiszorgloket op het nummer 056/61 34 78 of op www.ocmwwaregem.be


‘t Jee Haatje

De tijd raast voorbij... IN DIT NUMMER: ‘t stond in de gazette

2-4

Infomoment

5

Seniorenweek 2013

6

Op de sofa met…

7-8

Wist je datje

9-12

Kalender

10-11

Prikbord

13

Den Almanak

14-16

Abonnement 2014

17

Uit de veren

18-19

Knobbel

20

Zoals elk jaar plant de seniorenadviesraad in de seniorenweek een rijk gevuld feestprogramma. We starten de feestweek op maandag 18 november met de petanque in de boulodroom. Op donderdag wordt het uitkijken naar de lezing door Mark Vanlombeek die heel boeiend belooft te worden. De seniorenweek wordt dan feestelijk afgesloten met de hutsepotmiddag in ‘t Klokhuis te Beveren-Leie. Naast de activiteiten georganiseerd door de seniorenadviesraad voorzien ook de seniorenorganisaties een aangepast programma.

Elk mens wordt ouder Dag na dag, jaar na jaar Tegenhouden, dat is onmogelijk Hoe graag we dat ook willen… Elke persoon… Sta er even bij stil Jong blijven… Het is wel iets dat ieder mens wilt Maar een onmogelijke wens En wij Wij worden snel een dagje ouder De jeugd, wordt zo rap groot De grote mens Is vlug bejaard… De tijd raast ons voorbij...


‘t Stond in de gazette Centrumraad Dinsdag 8 oktober Elk trimester komen wij samen in onze centrumraad om het reilen en zeilen van het dienstencentrum te evalueren en de toekomst te bespreken. Ook in oktober was dit het geval. Vertegenwoordigers van verschillende clubs, verenigingen, vrijwilligers, raadsleden en bezoekers waren opnieuw van de partij om de stem van hun achterban te verdedigen en te luisteren naar wat de toekomst brengt in het dienstencentrum. Het verslag vind je hieronder. Evaluatie voorbije maanden

naar alle fietsers toe. Volgend jaar kan dit bekeken worden en ingepland in de fietskalender van zowel OKRA als Het Gaverke.

Activiteiten: Ontspannende activiteiten: Miniwandeling en daguitstap: Deze korte uitstapjes blijken voor personen die anders sociaal geĂŻsoleerd dreigen te geraken, een ideale activiteit om betrokken te blijven bij de werking van het dienstencentrum. De voorwaarde is wel dat er vervoer voorzien is.

Tearoomnamiddag: Concept werd gewijzigd. Enkel nog vrij kaarten en gezelschapsspelen, aangezien er meer vraag was naar gezelschap en mogelijkheid om gewoon te babbelen, dan georganiseerde activiteiten. Vormende activiteiten: Taal en computerlessen: voor het eerst zijn er lessen geannuleerd wegens te weinig instroom. (3 reeksen: Multimedia, Update windows 8 en 2e jaar Frans) Sinds dit seizoen werd de inschrijvingsprocedure gewijzigd naar aanleiding van gewijzigde wetgeving binnen de onderwijssector. Dit zorgde voor een hogere drempel (instaptests voor nieuwe taalcursisten en ingewikkelde formaliteiten om in te schrijven) en heel wat heen en weer geloop van cursisten. Dit wordt geĂŤvalueerd met alle partijen die betrokken zijn bij de organisatie en praktische werking van de seniorencursussen. Zo hopen we in de toekomst de samenwerking vlotter te laten verlopen met een minimum aan ongemakken voor de cursisten. Wat een opsteker was dit seizoen, is dat we voor het eerst een cursus Werken met Tablet organiseerden.

Een langere daguitstap is niet meteen de vraag. We hebben het drie jaar na elkaar geprobeerd, maar telkens met matig tot gering succes. Dit concept zouden we volgend jaar verlaten en integreren in de miniwandelingen. Fietsen: de beide groepen gingen op dagtocht deze zomer. Dit heeft nog steeds aantrek bij de meerderheid van de fietsers, dus dit zal zeker behouden blijven. Er werd voor de gewone fietstochten dit seizoen gekozen om de traktaten meer te verspreiden en minder op aangekondigde momenten te laten plaatsvinden. Er kwam vanuit enkele geoefende fietsers ook vraag om eens samen tot aan de zee te rijden. Blijkbaar heeft OKRA ook enkele leden die dit wel zouden zien zitten. Dit seizoen werd dit niet gedaan onder de vlag van het dienstencentrum omdat dit niet ingepland en aangekondigd werd

2


‘t Stond in de gazette Centrumraad (deel 2) Informatieve activiteiten:

Diensten :

Tijdens de infonamiddagen zijn we bezig met een enquête die over een volledig seizoen loopt. Deze worden begin volgend jaar verwerkt en besproken op de centrumraad van maart. Wat het aantal deelnemers betreft zijn we nog steeds heel tevreden.

Mindermobielencentrale: Evaluatie ledenaantal en ritten: Momenteel al 254 leden. Vorig jaar was dit op het einde van het jaar nog maar 216, dus het ledenaantal is nog toegenomen, net als het aantal ritten dat serieus gestegen is.

Infonamiddagen: Het Geheugen: 73 personen, Psychisch zieke in de familie: 35 personen, Bezoek dagverzorgingscentrum: 27 deelnemers, Workshop kruiden en groenten in de keuken: 70-tal deelnemers (geen exacte cijfer)

De algemene beperking die vorig jaar ingevoerd werd van maximum 3 dagen per week en 60 km straal zullen we dus moeten behouden. We beseffen dat dit moeilijk is voor een aantal mensen, maar enkel in uitzonderlijke en tijdelijke situaties is dit voor ons haalbaar. (enkel bij geen of geen beschikbare familie, financiële en/of zware medische beperking)

Folders werden herwerkt en geüniformiseerd De Belle: het luikje OCMW foon en De Volgende werden bijeengenomen onder het ‘Wistje Datje’ omdat er soms interessante zaken te melden zijn die niet gelinkt zijn aan gezondheid of OCMW.

Opstart minibus Juli : 3X gebruikt (1X De Meers; 1x Cliënt, 1X DC) Augustus: 6X gebruikt (2 x Cliënten, 2 uitstappen DC, 2X Meers)

September: 13X gebruikt (Cliënten: 8 X,

DC 2X,

Meers 2X, Asielzoekersopvang 1X)

Reeds 6 verschillende klanten.

Buurthulp: wijkwerking

Intussen is sinds deze maand ook de winkelbus opgestart, maar hiervoor moet de promotie nog zijn werk doen. Suggesties en wat extra reclame zijn steeds welkom.

Om de integratie te maken van het vroegere project Telefoonster en de wijkwerking denken we eraan om te starten met een bezoekenteam, dat instaat voor de verdeling van de uitnodigingen en het bezoeken van de 80 -plussers. Momenteel is er één bedeler die elke keer bij al zijn klanten op zijn ronde aanbelt als hij de uitnodiging rondbrengt, ook bij de niet-jarigen. We vinden dit heel waardevol en zouden dit graag bij alle rondes doen. Daarvoor hebben we echter een extra vrijwilliger nodig want voor de beroepskrachten, die nu ook een ronde voor hun rekening nemen, is dit niet haalbaar.

Beleidsdoelstellingen 2014 Binnen de thuiszorgsector wordt steeds meer de klemtoon gelegd op het verbinden van Wonen, Zorg en Welzijn. Er wordt steeds meer gehamerd op het zo dicht mogelijk brengen van deze zaken bij de bevolking. Ook voor de dienstencentra wordt dit een belangrijke evolutie. De werking moet meer georiënteerd worden richting wijkwerkingen, mobiliteitsinitiatieven en ondersteunen van diversere doelgroepen.

Er wordt bekeken of het zinvol kan zijn om ook in een andere wijk of deelgemeente een wijkwerking op te zetten. Dit zal gebeuren in het kader van een eindwerk van een studente binnen het thuiszorgloket.

3


‘t Stond in de gazette Centrumraad (deel 3) Naast senioren, moet er ook oog zijn voor andere doelgroepen zoals bv. mensen met mentale of geestelijke beperking, allochtonen, kansengroepen. Dat betekent voor zowel vrijwilligers als personeel een extra inspanning . Om deze evolutie beter aan te kunnen, zullen de maatschappelijk werkers van het thuiszorgloket ook meer ingezet worden binnen de zorgcoördinatie en de wijkwerking.

Buurthulp: onderzoek mogelijkheid 2e wijkwerking Er wordt ook een algemene vergadering gepland voor alle partners die er in het begin bij waren. Diensten: geen grote wijzigingen

Varia Na een klacht over de netheid van de buitenurinoirs aan de boltrog werd door het OCMW-comité beslist om de piscines weg te nemen. Deze zijn namelijk niet aangesloten op de waterleiding en riolering en kunnen onmogelijk proper gehouden worden. De heren zullen net als de dames in het dienstencentrum naar het toilet moeten komen. We vragen dan ook om samen de verantwoordelijkheid te dragen om het wildplassen tegen te gaan en deelnemers erop te wijzen dat ze in het centrum moeten komen plassen.

Komende programmatie Nog dit najaar: Oktober: info hartritmestoornissen, vrij bloemschikken Allerzielen, Kerstmis (kan hiervoor ook gekeken worden met Femma of dit structureler kan ? De data voor het bloemschikken van Femma zullen nog doorgemaild worden) Tentoonstelling Vrij schildersatelier, 19-20 oktober November: Seniorenweek: Succesactiviteiten blijven: petanque in Boulodroom, lezing grote spreker (dit jaar Mark Vanlombeek), eetfestijn in Beveren-Leie, start wandelseizoen December: info: mens, erger je niet !, centrumraad, Sinterklaasbingo, geen oudejaarsfeest wegens sluiting DC op 26/12, wel deelname aan kerstmarkt Meers: 9 en 10/12

Om wat extra privacy te kunnen bieden aan de pedicureklanten zal er een raamfolie geplakt worden op een aantal vensters in het cafetaria. Bij het verhuur aan verenigingen vragen wij momenteel een heel lage prijs. (3€) Deze is bedoeld omdat er vanuit ons beleid ondersteuning wil geboden worden aan het verenigingsleven in Waregem. We constateren echter dat de prijs soms niet in verhouding is met het werk voor en na de verhuring. Bij de huur voor een vergadering is er geen probleem, maar wanneer verenigingen de zaal vragen voor een groter activiteit of in het weekend is er wel meer opkuiswerk. We zouden daarom voor dergelijke activiteiten de prijs wat willen optrekken zonder dat we de volle prijs van het privéverhuur moeten vragen (50€). Voor veel verenigingen is dit namelijk niet betaalbaar. We informeren eens in de buurt.

Volgend voorjaar: Ontspanning: Kampioenvieringen clubwerkingen, vrijwilligersbedanking, tearoom + tearoom op verplaatsing: geutelingen, afsluit wandeltochten, start fietsen, vanaf mei opnieuw miniwandelen, volksspelen Vorming: tekenen en schilderen + taal en pc lessen lopen door + er staat een vorming gepland rond het herstel van fietsen Info: Spijsvertering en maagklachten, EHBO of knie- en heupprothesen (is nog niet duidelijk), Project rond valpreventie, invullen belastingen via Tax on Web, Cataract, Omgaan en onderhoud van een rolstoel, budgetvriendelijk koken voor alleenstaanden.

4


Infomoment Infomoment: Mens, erger je niet ! Ism Ziekenzorg "Een humoristische en zeer herkenbare voordracht over de manier waarop veel mensen klagen en zeuren: over het weer - de vervelende buren - over ons klein pensioen... Misschien herken je dit ook bij jezelf en wil je dit patroon doorbreken? Misschien ben je van nature positief ingesteld en wil je weten hoe je je nog beter kan wapenen tegen negatieve invloeden van klaaggedrag."

Datum: Maandag 2 december Uur: 14.00u Prijs: 1,00 â‚Ź Inschrijven voor de voordracht hoeft niet, WEL als u vervoer wenst ! VOOR DEZE ACTIVITEIT KAN JE THUIS OPGEHAALD WORDEN MET DE MINIBUS VOOR DE PRIJS VAN 1 â‚Ź (enkele rit) ! Reserveren hiervoor kan tot 28/11 op het nummer 056/606 188!

215


Seniorenweek 2013 Seniorenweek 2013 De derde week van november is dé week bij uitstek voor de Waregemse senioren. Ook dit jaar werkte de Stedelijke Seniorenadviesraad een mooi programma uit voor de Waregemse senioren !

Maandag 18 november 2013 – 14.00u - PETANQUEWEDSTRIJD (boulodroom)- inleg : 1,5 euro Traditioneel wordt er op maandag gestart met een indoorpetanquewedstrijd in de Boulodroom. Een 70-tal deelnemers strijden niet alleen voor de prijs die uitgereikt zal worden aan de beste vrouwelijke en beste mannelijke deelnemer, maar vooral voor de eer en het prestige… Donderdag 21 november 2013 – 14.00u. – LEZING MARK VANLOMBEEK (raadzaal) – 3 euro Van onze reporter ter plaatse… Boeiende, onderhoudende, niet te missen lezing ! Wedden dat je straks een sportwereld zal leren kennen waarvan je tot nog toe niet eens het bestaan vermoedde? En dat je voortaan met andere ogen naar de televisie zal kijken en met andere oren naar de radio zal luisteren? Het eerste interview met Raymond Goethals, voetballen met Eddy Merckx, de gevallen rocksterren Frank Vandenbroucke en Marco Pantani, de motor van Jos Dewit, de tranen van Gerrie Knetemann … Mark Vanlombeek was telkens de reporter ter plaatse. Hij heeft er ontelbare sprankelende, verrassende, spitante en ontroerende verhalen aan overgehouden. Als meester-verteller weet hij met deze lezing niet alleen de sportliefhebber maar gewoonweg iedereen te boeien. Na de lezing wordt een glaasje aangeboden door het stadsbestuur. Kaarten (3 euro) zijn te verkrijgen in de stadswinkel. Vrijdag 22 november 2013 – 11.00u – HUTSEPOTMIDDAG MET MUZIKALE ANIMATIE – ’t Klokhuis Beveren-Leie – 12.5 euro Dubbel genieten, enerzijds van een goeie portie ouderwetse hutsepot, anderzijds van een even goeie portie ouderwetse muziek ! Voor de prijs hoef je het zeker niet te laten : 12.5 euro, hutsepot en 1 aperitief + koffie en taart inbegrepen ! Kaarten (12.5 euro) zijn te verkrijgen in de stadswinkel en bij de seniorenverenigingen !

216


‘Op de sofa met…

In de sofarubriek laten wij de lezer kennis maken met personen, die het dienstencentrum maken tot wat het is. In dit nummer stellen wij Marian voor, die sinds januari 2013 meewerkt als vrijwilliger. Zij nam de begeleiding van het wekelijks turnuurtje op maandag over van Ria Van Kempen.

Redactie : Kan je iets vertellen over jezelf ?

aan. Ik maakte hun planningen. Ik deed de intakegesprekken bij nieuwe hulpvragen en volgde de dossiers op, inclusief het adminiMarian : Ik ben Marian Van Steenlandt. Mijn stratieve en het opmaken van een BEL-score. kinder- en jeugdjaren speelden zich grotenIk stond in voor het organiseren van bijeendeels af op de wijk ‘ De Biest ‘ in Waregem. Ik komsten voor de medewerksters. ben weduwe en woon met mijn dochter AnnRedactie : Vond je het een boeiende, inteSophie – 9 jaar – in Desselgem. ressante job ? Redactie : Hoe verliep je schooltijd ? Welke opleiding volgde je ? Marian : Absoluut, al miste ik wat het medische luik. Marian : Lager onderwijs volgde ik op de wijk Redactie : Werkte je voltijds ? ‘ de Biest ‘ ; middelbaar onderwijs – economie – moderne talen – liep ik in het ‘ O.-L.-V.Marian : Ja, ik oefende de functie een 5-tal Hemelvaartinstituut ‘ te Waregem. Daarna trok ik naar Gent, waar ik afstudeerde als so- jaar uit. In die periode behaalde ik ook een ciaal verpleegkundige. Aan de studietijd begetuigschrift pedagogische bekwaamheid. Ik waar ik goede herinneringen, onder meer aan liep onder meer stage in Aleydis ( opleiding een verblijf in Uppsala ( Zweden ). tot verpleegkundige in Waregem ). Redactie : Kon je vlug aan de slag na je studietijd ?

Redactie : Koos je daarna voor een andere wending in je beroepsloopbaan ?

Marian : Eigenlijk wel, ik trad in dienst bij faMarian : Inderdaad, ik kon aan de slag in miliezorg West-Vlaanderen, waar ik aan de slag kon als regioverantwoordelijke voor Kort- Aleydis, waar mijn takenpakket bestond uit een luik les geven en een luik stagebegeleirijk. ding. Dit beviel mij best. Redactie : Uit wat bestond je takenpakket ? Marian : Ik stuurde een 30-tal verzorgenden

7


‘Op de sofa met… Redactie : Toch bleef je de functie niet uitoefenen ? Marian : Privé omstandigheden brachten mij daartoe. Ik nam loopbaanonderbreking om de verzorging op te nemen van mijn man, bij wie een niet te behandelen tumor werd vastgesteld. Na zijn dood spreidde ik de aandacht tussen de opvang, verzorging en begeleiding van onze dochter en mijn beroepsloopbaan. Redactie : Intussen ben je ook actief als lesgeefster/vrijwilligster voor het turnuurtje in het dienstencentrum. Hoe wist je dat er een vacature was ? Marian : Ik las de vacature in ‘ Het Gouden Blad ‘ en zij wekte mijn interesse. Het dienstencentrum zelf kende ik vanuit mijn werktijd bij Aleydis. Ik ben ervan overtuigd dat sport en beweging belangrijk zijn voor iedereen. Redactie : Is er voldoende belangstelling ? Marian : Ik startte in januari ; wekelijks zijn er 12 tot 14 deelnemers. Dit is een goed aantal om mee te werken. Voor de deelnemers gaat het enerzijds om het plezier van het samen bewegen ; anderzijds is ook het sociaal contact belangrijk. Redactie : Blijft er nog voldoende tijd om eigen hobby’s uit te oefenen ? Marian : Gelukkig wel. Ik ga af en toe lopen. Daarnaast bak ik graag. Het merendeel van mijn vrije tijd gaat naar mijn dochter Ann-Sophie. Redactie : Bedankt voor het gesprek en succes bij het turngroepje en bij alles wat je onderneemt. Paul Vanden Broecke

8


Wist je datje... INFORMATIE

De winter komt eraan ! Griepvaccinatie

 personen ouder dan 65 jaar;  al wie in een woonzorgcentrum of

ziekenhuis opgenomen is; Waarom vaccineren tegen griep? Vaccinatie is de enige manier om u tegen de  alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde griep te beschermen. risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 Griep is een zeer maanden; besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode  alle personen opnieuw opduikt. Elke werkzaam in de winter krijgen gemiddeld 1 gezondheidssector. op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze Wanneer vaccineren? vanzelf na enkele dagen, Laat u tussen midden maar bij sommige mensen oktober en midden kan de griep ernstige november vaccineren. gevolgen hebben. Elk jaar Zolang het griepvirus niet is sterven er ook honderden doorgebroken, blijft mensen aan de gevolgen vaccinatie nuttig. Het van de griep. vaccin beschermt pas na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Als u gevaccineerd bent, dan is de kans dat u griep krijgt veel kleiner. Als u toch griep Hoe laten vaccineren? krijgt, dan wordt u minder ziek en is de kans  Vraag een voorschrift aan uw huisarts op complicaties zoals longontsteking ook  Haal het vaccin af bij uw apotheek en veel kleiner. Bovendien vermindert de kans bewaar het in de koelkast tot je bij je dat uw ‘eigen’ ziekte verergert (bijvoorbeeld arts langsgaat voor de vaccinatie ontregeling van uw diabetes). Hoeveel kost het? Wie moet zich vaccineren tegen griep? Bent u een van de mensen voor wie het  Zwangere vrouwen vaccin is aanbevolen, dan wordt het  mensen met een hartziekte, een griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald. Het longziekte of lever- of nierziekte; kost dan ongeveer 6 euro. Heel wat ziekenfondsen geven nog extra korting.  diabetespatiënten  mensen met een chronische spierziekte Voor mensen die in een woonzorgcentrum wonen is het vaccin vanaf dit jaar gratis in  mensen met verminderde weerstand Vlaanderen. door andere ziekten of door een medische behandeling


November 2013 UUR

VOORMIDDAG

DATUM

NAMIDDAG

Gesloten

Vrijdag 01

Gesloten

9.00u

Turnen

9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

Pedicure Engels 6A Cursus Spaans 5A+B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.30u 9.30u

Cursus kennismaking met de computer Cursus Frans 4B Begeleid surfen Medewerkersvergadering

9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u 11.30u

Cursus Engels 2B-3A Cursus Frans 2A Cursus multimedia Yoga Zitoefenen Etentje geoefende fietsers

9.00u

Engels 3B

Maandag 04

Dinsdag 05

Woensdag 06

Donderdag 07 Vrijdag 08

Gesloten 9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

Pedicure Engels 6A Cursus Spaans 5A+B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.30u

Cursus kennismaking met de computer Cursus Frans 4B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Cursus Engels 2B-3A Cursus Frans 2A Cursus multimedia Winkelbus (*) Yoga Zitoefenen

9.00u

Engels 3B

Cursus Multimedia Cursus op weg met Windows Vrij bollen, surfen Clubpetanque Scrabble/Rummikub

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word Winterfietstocht

13.30u 13.30u 13.30u 13.45u

Cursus Update Windows 8 Vrij petanquen en bollen Vrij surfen Winterwandelen

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Vrij schildersatelier Cursus photoshop Elements 2 Cursus werken met Tablet Tearoomnamiddag (*)

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Vrij surfen Vrije Hobby

14.00u 14.00u

Maandag 11 Dinsdag 12 Woensdag 13

Donderdag 14 Vrijdag 15

UUR

Gesloten Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word Manillenkaarting (*)

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Vrij petanquen en bollen Vrij surfen Winterwandelen

14.00u 14.00u 14.00u

Vrij schildersatelier Cursus Photoshop Elements 2 Cursus werken met Tablet Wijkwerking Sint Eloois Vijve

13.30u 13.30u 13.30u 14.30u

(*) Vrij surfen Vrije Hobby

(* ) Voor deze activiteiten is vervoer van en naar huis mogelijk (1â‚Ź per rit)

14.00u 14.00u


November 2013 UUR

VOORMIDDAG

9.00u

Turnen

9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

Pedicure Engels 6A Cursus Spaans 5A+B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.30u

Cursus kennismaking met de computer Cursus Frans 4B

9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Cursus Engels 2B-3A Cursus Frans 2A Cursus multimedia Yoga Zitoefenen

9.00u Engels 3B 11.30u Hutsepot Seniorenweek

DATUM

Pedicure Engels 6A Cursus Spaans 5A+B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.30u

Cursus kennismaking met de computer Cursus Frans 4B Begeleid surfen

9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 9.00u 10.00u

Winkelbus (*) Cursus Engels 2B-3A Cursus Frans 2A Cursus multimedia Yoga Zitoefenen

9.00u

Engels 3B

UUR

Maandag 18

Cursus multimedia Cursus op weg met Windows Vrij bollen, surfen

13.30u 13.30u 14.00u

Dinsdag 19

Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word

13.30u 13.30u 13.30u

Vrij petanquen en bollen Vrij surfen Winterwandelen

14.00u 14.00u 14.00u

Vrij schildersatelier Cursus Photoshop Elements 2 Cursus werken met Tablet Lezing Seniorenweek Mark Vanlombeek

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Vrij surfen Vrije Hobby

14.00u 14.00u

Maandag 25

Cursus multimedia Cursus op weg met Windows Clubbolling Vrij petanquen, surfen Clubpetanque verplaatst wegens petanquetornooi Seniorenweek

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

Dinsdag 26

Tekenen en schilderen Cursus Internet Cursus Word Manillenkaarting (*)

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Vrij petanquen en bollen Vrij surfen Winterwandelen

14.00u 14.00u 14.00u

Vrij schildersatelier Cursus Photoshop Elements 2 Cursus werken met Tablet Volksspelen (*)

13.30u 13.30u 13.30u 14.00u

Vrij surfen Vrije Hobby

14.00u 14.00u

Woensdag 20

Donderdag 21 Vrijdag 22

9.00u Turnen 11.30u Afsluit Etentje zomerfietsers

9.00u 9.00u 9.00u 9.30u

NAMIDDAG

Woensdag 27

Donderdag 28

Vrijdag 29

(* ) Voor deze activiteiten is vervoer van en naar huis mogelijk (1â‚Ź per rit)


Wist je datje... INFORMATIE

De winter komt eraan ! (deel 2) Verwarmingstoelage

Hoeveel bedraagt de toelage?

Wat is het?

Afhankelijk van de prijs van de brandstof varieert de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter.

De maximumprijs van huisbrandolie is aanzienlijk gestegen. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Daarom werd de VZW Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Dit komt gedeeltelijk tussen in de kosten voor verwarming van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Wie heeft er recht op? 

Personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds Personen met een begrensd inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 16.965,47 verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste) Personen die een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling genieten

Voor welke brandstof?    

Huisbrandolie in bulk Huisbrandolie aan de pomp Lamppetroleum Bulkpropaangas

Wat moet u doen? Maak steeds vooraf een afspraak bij het OCMW. Op de afspraak breng je volgende documenten mee:     

 

Originele factuur van de levering identiteitskaart /SIS-kaart / klevertje mutualiteit laatste aanslag personenbelasting laatste inkomensstrookje (van alle inwonende personen) kadastraal inkomen van eigendommen (te vinden op je laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing/ grondlasten) rekeningnummer voor categorie 3: attest schuldbemiddelaar

U dient u aanvraag te doen binnen de 60 dagen na levering van de brandstof!

Maak uw afspraak vooraf

056/62 98 11


Prikbord Vervoer nodig om naar het Gaverke te komen ? Dat kan !

Winkelbus Raak je moeilijk te voet of met de fiets in de winkel ? Heb je wat hulp nodig bij het winkelen ? Dat kan met onze winkelbus. Om de veertien dagen gaan wij winkelen met onze minibus. Je wordt thuis afgehaald en teruggebracht met jouw boodschappen.

Vanaf deze maand kan je voor bepaalde activiteiten vervoer krijgen om naar het dienstencentrum te komen. Wens je hier beroep op te doen ? Dat kan door minstens 2 werkdagen op voorhand je naam en adres op te geven in het centrum. Bij de activiteiten waar je vervoer kan vragen staat in de kalender een sterretje * genoteerd. Je betaalt 1 € per enkele rit (Heen en

De volgende weken bezoeken we de volgende winkels: 14/11: Colruyt/Aldi - 28/11: Grootwarenhuizen Sint Eloois Vijve: LidlDelhaize –Carrefour We komen jou thuis ophalen tussen 9u00 en 9u30 afhankelijk van de aanvragen en de ronde van de chauffeur.

terug dus 2 €)

Prijs: 3 € per beurt Reservatie ten laatste twee werkdagen vooraf op het nummer van de mindermobielencentrale 056/60 95 93. Het aantal plaatsen is beperkt , dus reserveren is vereist !

Wijziging wandelkalender OPGELET ! Wie voor 1 oktober een overzichtje meenam van de wandelkalender, nam een verkeerde versie. De juiste kalender vind je op het folderrekje aan de ingang van het dienstencentrum.

Centrumraad Op woensdag 4 december verzamelen we weer voor de laatste centrumraad van het dienstencentrum. Wil je horen wat we de komende maanden van plan zijn in en rond het dienstencentrum ? Heb je opmerkingen of vragen over het centrum en zijn werking ? Je bent van harte welkom om ze met ons te delen tijdens de centrumraad die doorgaat om 10.30u.

Sluitingsdagen Op vrijdag 1 en maandag 11 november zal het dienstencentrum gesloten zijn wegens Allerheiligen en wapenstilstand ! In december is het centrum gesloten op 24,25, 26 en 31 december.

13


Den Almanak WINTERWANDELEN 2013 - 2014 Traditiegetrouw worden de fietstochten voor gevorderden, tijdens de wintermaanden vervangen door deugddoende wandeltochten om in conditie te blijven. We wandelen telkens ongeveer 10 km. Onze vaste vrijwilligers Gilbert en Maurice Baert hebben de draad opnieuw opgenomen en heel wat werk verzet om jullie een mooi programma met heel wat deugddoende wandelingen aan te bieden. Deelnemen kan al voor 1 € ! Hieronder vindt je het overzichtje van de eerste seizoenshelft: OPGEPAST ! ENKELE STARTPLAATSEN WERDEN GEWIJZIGD ! DATUM

START

UUR

06 november

Dc Gaverke

14.00u

13 november

Café Halve Maan (Vichtseweg)

14.00u

20 november

Ooigem Kerk

14.00u

27 november

Desselgem kerk

14.00u

04 december

De Zandvlooi Huize-Lozer

14.00u

11 december

Café Nieuw Yvegem Ingooigem

13.30u

18 december

Nokere kerk

13.30u

WINTERFIETSTOCHTEN 2012-2013 Ook tijdens de wintermaanden wordt er gefietst! We beperken het wel tot 1 keer per maand. Elke 1e dinsdag van de maand ben je van harte welkom. We vertrekken telkens om 13.45u. Deelnemen kost 1 €. Dit zijn alvast de data voor de komende maanden:  Dinsdag 5 november  Dinsdag 3 december  Dinsdag 7 januari 2014

14


Den Almanak Tearoomnamiddag: Boules de Berlin

Om de koude wintermaanden een stuk gezelliger te maken, organiseren wij dit najaar opnieuw elke maand een Tearoomnamiddag. Tijdens deze namiddag is er telkens iets te krijgen om te ‘sneukelen’ samen met een lekker koffietje. We hebben het concept een klein beetje aangepast aangezien we merkten dat de deelnemers vooral graag kwamen om een babbeltje te slaan en een kaartje te leggen of een gezelschapsspel te spelen. Daarom is er geen georganiseerde activiteit meer tijdens de tearoom. Het hoofddoel is gezelschap en er eens een ‘namiddag’ uit zijn ! Deze maand serveren we lekkere boules de berlin ! Kom dus zeker eens proeven ! Datum: Donderdag 7 november om 14.00u Prijs: 3 € (voor koffie en gebak) Inschrijven hoeft niet !

VOOR DEZE ACTIVITEIT KAN JE THUIS OPGEHAALD WORDEN MET DE MINIBUS VOOR DE PRIJS VAN 1 € (enkele rit) ! Reserveren hiervoor kan tot 05 november op het nummer 056/606 188!

Volksspelen Op donderdag 28 november is het weer zover. Wij gaan ‘volksspelen’. Wilt u ook eens proberen hoe handig u bent bij het schuiven in de sjoelbak of het gooien naar het tonspel en het kegelspel? We verwachten u tegen 14.00u. Uiteraard is er opnieuw voor iedereen tombola en zijn er pannenkoeken te koop! Alvast tot dan! Inleg: 1 euro

VOOR DEZE ACTIVITEIT KAN JE THUIS OPGEHAALD WORDEN MET DE MINIBUS VOOR DE PRIJS VAN 1 € (enkele rit) ! Reserveren hiervoor kan tot 26 november op het nummer 056/606 188!

Scrabble/Rummikub Elke maand kan je naar het dienstencentrum komen om samen met anderen deel te nemen aan een spelletje scrabble of Rumikub. We reserveren ons cafetaria elke eerste maandag van de maand tussen 14.00u en 16.30u. Ook wanneer je het spel niet kent, mag je gerust eens komen proberen. Hopelijk mogen we je verwelkomen op maandag 4 november en 2 december !

15


Den Almanak DE FEESTEN ZIJN OP KOMST...

Sinterklaasbingo 2013 Donderdag 5 december om 14.00u Programma 14.00u 14.30u 15.15u 15.30u 16.15u 17.00u

Inkom:

Welkom met een kopje koffie We laten de bollekes rollen ‌ Pauze De laatste bollekes vallen Koffietafel met klaaskoeken Voor het donkert, wel thuis!!

6 â‚Ź (Kaarten verkrijgbaar tot 27 november !)

Kerstmarkt 2013 Maandag en dinsdag 9 & 10 december Kom genieten van de kerstsfeer tijdens de OCMW kerstmarkt. Ook onze hobbydames doen mee en er is een verrassende kerstvrouw ! Telkens open van 13u30 tot 17u Plaats: Zaal Ierse Berm op de benedenverdieping van het woon en zorgcentrum De Meers

16


Abonnement VERNIEUWING ABONNEMENT 2014

Maandelijks vindt u in De Belle een overzicht van wat er in en rond het Waregemse dienstencentrum gebeurt. Daarbij zijn er ook nog een aantal vaste rubrieken waar u nuttige informatie kan vinden: wat voorbij is en wat nog komt, een prijspuzzel, een reis- en of kookrubriek en zoveel meer dat van ons tijdschrift een niet te missen huisgenoot maakt. Voor de prijs van 5,00 € ontvangt u 11 nummers bij u thuis (indien u binnen het bereik van onze bedelers woont). Wie niet binnen het bereik van de bedelers woont, kan kiezen om het tijdschriftje te komen ophalen in het centrum. Hiervoor betaalt u ook een gewoon abonnement van 5,00 €. Wie het tijdschriftje per post wil ontvangen, betaalt 8,00 € voor een postabonnement. We moeten er wel bij vermelden dat deze mensen De Belle pas een paar dagen later ontvangen vanwege de verzending. U heeft ook de mogelijkheid om het tijdschrift gratis te verkrijgen door het te raadplegen op de website van het OCMW. Wanneer u ons uw emailadres bezorgt, krijgt u telkens een mailtje als de nieuwe Belle beschikbaar is. Geef het onderstaande strookje samen met het gepast geld af in het dienstencentrum om ook volgend jaar opnieuw uw tijdschriftje te ontvangen. Let er op dat u het strookje zoveel mogelijk in drukletters invult om zo weinig mogelijk fouten te hebben in het adres en de schrijfwijze van uw naam. Wacht echter niet te lang zodat u zeker in orde bent tegen januari en zo geen nummers hoeft te missen. 2014 is niet zo veraf meer …. Creatievelingen die willen meeschrijven aan ons tijdschriftje of extra bedelers zijn uiteraard ook nog steeds welkom!!

Inschrijfstrookje Abonnement De Belle 2014 Naam en Voornaam: ……………………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………. ………………….. ………………………………………………………………………………………………………… Telefoon: ……………..……………………………………………………………………………… Geboortedatum: …………………………………………………………………………………….. Keuze abonnement:  Ik wens mijn tijdschrift te ontvangen via de bedelers: 5 €  Ik haal zelf mijn tijdschriftje op in het centrum: 5 €  Ik woon buiten het bereik van de bedelers en zal zelf mijn Belle komen ophalen: 5€ 17


Uit de veren ...

RONDREIS NOORD-THAILAND (DEEL 3) DOOR ONZE REIZENDE REPORTER PAUL VANDEN BROECKE Zondag 7 juli De voormiddag stond in het teken van de olifant. Wij reden naar een olifantenkamp in de omgeving van Chiang Mai. Bijna onmiddellijk konden wij de olifantentocht aanvatten. Wij stapten een platform op. De olifanten stapten tot in de buurt van het platform. Op hun rug was een ‘ bak ‘ aangebracht, waarin telkens 2 personen konden plaats nemen. Ik deelde een zitje met Roel. De olifantenbegeleider zat op de kop van het dier en stuurde het op die manier aan ! Uiteraard bewoog het bakje, van links naar rechts, maar dat went vlug. De olifanten deden beklimmingen, afdalingen – soms steil – en waadden door de rivier. Onderweg waren er hokjes, waar je voedsel kon kopen voor je dier. Onze mahout ( begeleider ) was goed geluimd en herhaalde alles wat wij riepen ( vb Forza Essevee voor het voetbalelftal van Zulte-Waregem ). Het tochtje duurde zo wat 45 minuten en was een fijne ervaring ! Op het einde van de ‘ wandeling ‘ stonden ossenkarren op ons te wachten, die ons terug brachten naar het basiskamp. Bij momenten was dit hotsen en botsen. Wij waren net op tijd in het kamp om de olifantenshow mee te maken. Het was ‘ verbaasd genieten ‘ wat deze mastodonten allemaal voor elkaar kregen : boomstammen stapelen, op doel schieten = voetballen, schilderen…. . Ik vraag mij wel af hoe zij het onder de slurf krijgen. Bij de lunch lieten wij alles bezinken. Vervolgens voeren wij met bamboevlotten een stukje over de rivier. De vlotten werden gestuurd met bamboestokken. Het was relaxen op het water, de

natuur rond jou opnemen en lekker warm krijgen in de middagzon met een specifiek hoofddeksel op. Na de vlottentocht stapten wij op de bus en vatten de terugweg naar Chiang Mai aan. Onderweg hielden wij nog even halt bij een vlindertuin Bij het hotel aangekomen, namen wij afscheid van de chauffeur en zijn assistent. Na een korte rustpauze werd een groot deel van de groep opgepikt voor een Thaise massage. Het gaat om een stevige massagetechniek, waarbij men bewerkt kan worden wordt met knieën en ellebogen van de masseur. Ik vond het wel een leuke ervaring. Aangezien het de vorige avond heel goed was meegevallen, gingen wij opnieuw dineren bij onze Nederlandse vriend. Fantastisch om de dag zo te beëindigen ! Maandag 8 juli Bij het begin van de week mochten wij wat uitslapen en was er tijd om rustig te ontbijten. In de voormiddag trokken wij naar de Wat Prahat Doi Suthep. Het was een leuk busritje, met meerdere haardspelbochten. Het tempelcomplex zelf kon je bereiken met de lift of met de trap ( 309 treden ). Koos voor lift naar boven en trappen naar beneden. Ook bij dit complex kregen wij andermaal deskundige uitleg van Andy, onze Thaïse gids. Toch even vermelden dat de uitleg over tempels steevast moest gegeven worden door Andy. Dit is een regeringsbeslissing. Floris, de Nederlandstalige gids, bleef werkloos bij tempelbezoeken. Het was wel een mooi complex. Vanop de hoogte konden ook mooie foto’s genomen worden.

18


Uit de veren… Op de terugweg kocht ik nog een boeddhabeeld, dat paste bij mijn geboortedag. Na de lunch, hadden wij een vrije namiddag. ’s Avonds stond er een afscheidsdiner gepland, omdat het voor het laatst was dat wij met de volledige groep samen dineerden. Spijtig genoeg konden wij niet allemaal samen zitten. Maaltijd was heerlijk : loempia, heerlijke soep en een mix van Thaise gerechten. Die avond bedankten wij ook Floris en Andy voor de deskundige begeleiding, het luisterend oor, de aandacht voor de vragen/noden van iedereen… . Daarna ging het richting hotel. Het regenweer zorgde ervoor dat een wandeling of een marktbezoek er niet meer inzat. Dinsdag 9 juli Voor de liefhebbers stond er in de voormiddag een fietstocht in de omgeving van Chiang Mai gepland ; voor mij stond er een brommer-taxi klaar. De tocht liep door het groen, langs rijstvelden, mooie huizen en kleine dorpen. Onze begeleider voorzag ook enkele stopplaatsen. Wij hielden halt bij een lokaal marktje ( in een dorp ) ; wij konden er rondkuieren en vaststellen hoe basic het er was. Daarna deden wij een houtsnijbedrijfje en een loods, waar doodskisten gemaakt werden, aan. Wij stopten ook aan een plaatselijk schooltje, waar wij zomaar de klaslokaaltjes konden binnenlopen. Onmogelijk is dat bij ons ! Na het fietsen kon iedereen zich wat opfrissen ( nuttig, want het was warm ! ) en kregen wij een fijne lunch aangeboden. Daarna ging het terug naar het hotel. Enkele uren later werden wij opgepikt en naar het station gebracht. Daar namen wij een nachttrein, die ons naar Bangkok bracht. Wij stonden voor een trip van 12 tot 14 uur. De snelheid lag immers niet hoog ! Onze groep had een compartiment ter beschikking. Na enkele uurtjes kwam het personeel de bedden opmaakte. Ik ging een kijkje nemen in de restauratiewagen ( bar – restaurant ). Een aantal mensen van onze groep vonden er al een plaatsje. Ze dronken een biertje en/of legden een kaartje. Floris bood mij een glas aan, wat ik niet weigerde. Al vlug werd er gezongen en werd er een kleine polonaise ingezet. Helaas viel de stroom in de restauratiewagen uit en herstellen was niet van-

zelfsprekend. Het uitvallen van het licht was een zorg, maar vooral het uitvallen van de airco zorgde ervoor dat de temperatuur pijlsnel opliep. Ik besloot terug te keren naar het slaapcompartiment en ging liggen. Woensdag 10 juli Ik kende een redelijke nachtrust. De dag startte met afscheid nemen : bij een halte – in de voorsteden van Bangkok – verliet Floris de groep. Van daaruit ging het richting nationale luchthaven. Floris vloog nog enkele dagen naar huis, vooraleer een volgende gidsbeurt te starten. Bij het eindstation stond alweer een bus te wachten. Deze bracht ons naar een hotel, waar een heerlijk ontbijt op ons te wachtte. Daarna was het nog enkele uurtjes de bus op. In het begin van de namiddag kwamen wij aan in Cha Am. Daar konden wij nog een paar dagen bijkomen, rusten en genieten van het zwembad. In de namiddag gingen wij op verkenning in een winkelstraatje, dicht bij het hotel. Er waren wat winkeltjes en restaurantjes, maar erg veel stelde het allemaal niet voor. Wij concentreerden ons vooral op de site van ons hotel/resort. Zo at ik die avond een heerlijk visgerecht. Donderdag 11 juli - vrijdag 12 juli Op deze 2 dagen ondernamen wij niet veel actie meer. Ontbijten, een strandwandeling, lunchen en dineren, in het water toeven, aan het zwembad liggen, kletsen en lezen…. . Op 12 juli rond 19h00’ kwam een bus – met Andy – ons oppikken voor de transfer naar de internationale luchthaven van Bangkok. Enkele uren later stonden wij in Bangkok, waar Andy ons de weg wees en vervolgens tot ziens zwaaide.. Tegen het einde van de dag of was het al de 13de zaten wij allen in onze vliegtuigstoel. zaterdag 13 juli De nachtvlucht verliep vlot ; rond 9h30’ landden wij op Schiphol. Het ophalen van de bagage gaf geen problemen. Daarop nam iedereen afscheid en ging het richting woonplaats. Daarop rondden de Belgen deze vakantie af met een lunch.

19


‘t Knobbelke Proficiat aan de deelnemers van de puzzel van oktober 2013 !

Temmerman Georgette, Bruneel Paula, De Baere Lucrèse

Vorige maand was de juiste oplossing niet zo evident. Maar toch vonden een aantal mensen de volgende zegswijzen:

Zij hadden vroeger al eens gewonnen, maar dat was bij alle deelnemers die correct antwoorden het geval. Proficiat aan de winnaars !!! Zij mogen hun prijs komen afhalen in het dienstencentrum !

  

Dat komt in de beste families voor Succes kent vele vaders, maar tegenslag is meestal wees Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast

Volgende winnaars werden uit de stapel van 10 juiste antwoorden geloot:

Nieuwe opgave: De klok rond ! De nieuwe opgave verwachten we binnen te zijn tegen 19 november.

Puzzelstrookje Naam + voornaam: ............................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................ OPLOSSING.

1 2

Afgeven uiterlijk op 19 november 2013

3 4


Hebt u meldingen, suggesties, vragen, of klachten over de werking ? Laat het ons weten via de centrumleidster, het meldingsboek op het folderrekje of via de website www.ocmwwaregem.be. (klikken op ‘meldingen’ rechts boven)

De belle november 2013  
De belle november 2013  
Advertisement