Page 1

Jaargang 33 - 04 APRIL 2012

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 8790 Waregem 1 BC 10666 Toelatingsnr. P508772


‘t Jee Ceetje

Die ene bus komt nooit meer terug...

IN DIT NUMMER: ‘t Jee Ceetje

1

‘t Stond in de gazette

2-3-4 5-6

De volgende aub

7-8

OCMW-foon

9 - 12

Prikbord

13

Den almanak

14 - 15 16 - 17

Info-moment

18

‘t Sudderpotse

19

‘t Knobbelke

20

Nog één keer slapen en dan zouden de kinderen van de sneeuwklassen uit Zwitserland met de bus terug naar huis komen. Maar voor de nabestaanden van de 28 slachtoffers van de busramp in de Zwitserse tunnel komt die ene bus nooit meer terug... Dag lieve kleine, Als ik toveren kon, dan haalde ik de hemel uit de aarde, het donker uit het zwart, de pijn uit het wachten. Zal jij daar zomaar weer staan, en niets is geweest. Ligt de wereld opnieuw aan je voeten en zal de hemel terug zijn, met in haar armen een nieuwe zon hoog boven je hoofd. Maar ik kan niet toveren, en de grond blijft maar kleven aan een hemel die nooit meer zonder jou wil zijn… Vaarwel, lieve kleine, het ga je goed. Je werd een deel van de zon… Onbereikbaar… Maar zo dichtbij. Jee Cee


‘t Stond in de gazette AFSLUIT WANDELSEIZOEN 2011 - 2012 Op woensdag 7 maart werd het winterwandelseizoen 2011-2012 ondanks het barslechte weer afgesloten met maar liefst 60 wandelaars!

Voor hen ligt nog een drankbonnetje te wachten in het dienstencentrum!  Uiteraard werden ook onze begeleiders niet vergeten: we zetten de volgende mensen in de bloemetjes: Gilbert, Maurice, Walter en Raphaël, Pierre en Roland. Bedankt om ons veilig en wel door het Vlaamse land te leiden!

De laatste wandeling vertrok aan het dienstencentrum en met de gietende regen op ons hoofd werd er toch voor een laatste keer flink doorgestapt.

We hopen u allen volgend seizoen terug te zien! We starten er opnieuw mee op woensdag 7 november. Intussen hoeft u niet stil te zitten. Vanaf 27 en 28 maart worden er opnieuw zomerfietstochten georganiseerd.

Na de fikse tocht werden we opnieuw verwacht in het dienstencentrum om ons op te warmen bij een lekkere boterham en een deugddoend kopje koffie. Intussen werden ook enkele cijfertjes meegegeven.  Dit seizoen werden 18 wandelingen georganiseerd. 110 deelnemers gingen mee. Dit zijn er 11 meer dan vorig jaar. Van de 110 deelnemers waren er 57 mannen en 53 dames  Als we alle deelnames samen tellen, waren er 1225 wandelaars wat telt voor een opkomst van 71% van de ingeschrevenen. Voor dit gemiddelde trokken we wel de regendag af van 23 deelnemers. Dit is 8% meer opkomst dan vorig jaar  20 deelnemers misten minder dan 3 wandelingen, maar 90 mensen waren meerdere keren van de partij  De gemiddelde afstand bedroeg 9,73 km per wandeling. In totaal stapten we 175,5 km bijeen  Ook onze twee oudste wandelaars waren opnieuw van de partij: het echtpaar Maurice Dewaele (81 jaar) en Lisette Vandorpe (77 jaar)! We wensen hen proficiat en hopen hen volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen op onze wandelingen. De jongste deelnemer is Isabelle D‟Heedene, een dame van 34 lentes.  Enkele wandelaars deden alle wandelingen mee: Maurice Baert, Gilbert Baert, Noël Sabbe, Christine Debaere, Etien De Vlaeminck, Pol Respaille en Goedelieve Beulque misten geen enkele tocht. 2


‘t Stond in de gazette VERSLAG CENTRUMRAAD 7 maart 2012

1. VOORSTELLING ZOMER 2012

PROGRAMMA VOORJAAR

zou zijn. Met het bedrag dat uitgespaard wordt voor het gebruik van De Treffer zou eventueel een extra consumptie kunnen inbegrepen worden. Nu moest er blijkbaar nog apart betaald worden voor de Hespeschatting en voor het drankje in de stopplaats.  Seniorenweek: Vanuit Logo (lokaal gezondheidsoverleg) zou er opnieuw een campagne omtrent valpreventie opgestart worden. Misschien kan de seniorenadviesraad hier ook aandacht aan besteden in de seniorenweek.

+

Het volledige programma is verkrijgbaar in het dienstencentrum! 2. PERSONEELSPUNTEN Vanaf 1 april zal ons diensthoofd Joël Chanterie genieten van een welverdiend pensioen. Joke Hennion zal hem opvolgen. We wensen Joël het allerbeste toe! Vanaf 19 maart zal er een stagiaire in het dienstencentrum een verkenningsstage komen doen. Zij zal twee weken voor en twee weken na de paasvakantie aanwezig zijn.

4. WIJKWERKING PLUS SINT-ELOOIS-VIJVE Op 12 april wordt het startschot gegeven van de ontmoetingsnamiddagen in SintEloois-Vijve. Er zal maandelijks één namiddag georganiseerd worden telkens de 2e donderdag van de maand. Tijdens deze namiddagen staan de volgende zaken op het programma: koffie met gebak, infomoment omtrent tegemoetkomingen en diensten in Waregem, mogelijkheid consultatie sociaal verpleegster, bloeddrukcontrole, vrije activiteit. Momenteel lopen de voorbereidende huisbezoeken.

3. NIEUWS UIT DE SENIORENRAAD We overliepen het jaarprogramma van de seniorenadviesraad. Daarbij kwamen de volgende opmerkingen:  Fietseling: De clubverantwoordelijken vinden het moeilijk om hun leden hiervoor te motiveren wegens een te hoge kostprijs. Zij denken dat er meer opkomst zou zijn indien de afsluit niet meer in De Treffer

3


‘t Stond in de gazette 5. VARIA

 Huurprijzen zijn gewijzigd. Prijs is vanaf 1

 Gsm-gebruik: regelmatig krijgen we de

maart opgetrokken naar 50 € alsook de waarborg.

vraag of wij cursussen organiseren omtrent het gebruik van gsm. Momenteel doen we dit niet omdat dit praktisch moeilijk te organiseren is wegens de grote diversiteit van gsm-toestellen. We zijn echter op zoek naar een methodiek om toch zoveel mogelijk op de vraag in te gaan.

 We krijgen regelmatig de vraag of een activiteit kan doorgaan op een sluitingsdag van het dienstencentrum. Bijvoorbeeld: vrij petanquen, wandeling,... Dit kan uiteraard niet, aangezien er dan problemen kunnen ontstaan naar aansprakelijkheid toe. Dit betekent ook dat activiteiten zoveel mogelijk tegen 17.00u moeten afgelopen zijn. Er moet immers steeds een personeelslid aanwezig zijn om als laatste af te sluiten.

We dachten eraan om een soort algemeen infomoment te geven en daaraan gekoppeld een aantal oefensessies. Voor deze sessies zouden we graag met vrijwilligers werken. Omdat dit liefst in hele kleine groepjes of zelfs individueel moet gebeuren, is dit financieel onmogelijk om hier professionele sprekers voor te engageren. Wie veel kent van gsm of wie iemand weet die hierin wil meewerken, mag de naam opgeven bij Ann. We denken er ook nog aan om ons idee eens voor te leggen aan de leiding van een jeugdbeweging of aan een school in een soort grootouders-kleinkinderen project .

 Het is best mogelijk dat wij, in de nabije toekomst om organisatorische redenen, wijzigingen zullen moeten aanbrengen in de opmaak van “De Belle”. Daarom willen wij graag de mening van de lezers kennen over ons tijdschrift in zijn huidige vorm en over een aantal nieuwe voorstellen. Daarom zal volgende maand in het tijdschriftje De Belle een vragenlijst zitten. Er zal gevraagd worden aan de bedelers om de maand erop De Belle te gaan afgeven en de vragenlijsten opnieuw op te halen.

19 juni om 19.00 uur

4


‘t Stond in de gazette TEVREDENHEIDSMETING In het najaar van 2011 en in het begin van dit jaar, gingen we iedereen „te lijf‟ met onze tevredenheidsmeting. Velen onder u (321 mensen) werkten mee aan onze vragenlijst, waarvoor dank. Hieronder vindt u de resultaten. We willen u deze niet onthouden en proberen zoveel mogelijk uw mening door te geven aan onze beleidsmensen. Nog even ter verduidelijking. Bij een aantal van de vragen, kon u meerdere antwoorden geven, waardoor het totaal van de cijfers niet steeds overeenstemt met 100%.

Desselgem - 6% uit andere gemeentes 2% blanco  Beschikt u over een emailadres: 28% ja - 64% neen - 7% blanco  Hoe vaak komt u naar het centrum: 2% dagelijks - 39% wekelijks - 25% twee keer per maand - 8% één keer per maand - 16% enkele keren per jaar 10% blanco Personeel

 Bereikbaarheid centrumleider: 6% volIdentificatiegegevens

doende - 58% goed - 31% heel goed 5% blanco  Klantvriendelijkheid: 4% voldoende 58% goed - 35% heel goed - 3% blanco

 Geslacht: 55% dames - 41% heren 5% blanco  Burgelijke stand: 25% alleenstaanden 66% gehuwd of samenwonend - 9% blanco  Leeftijd: 1% < 50 jaar - 9% 50-59 - 27% 60-69 - 44% 70-79 - 15% 80+ - 3% blanco  Woonplaats: 79% Waregem - 2% Beveren-Leie - 6% Sint-Eloois-Vijve - 3%

Behandelen van vragen

 Hoe stel ik een vraag? 70% ter plaatse - 14% telefonisch - 7% via een kennis– 3% per mail - 8% blanco  Als ik info vraag, is het antwoord: 7% voldoende - 60% goed - 24% heel goed 9% blanco  Via welke weg bekomt u de info over activiteiten: 63% via De Belle – 16% via een kennis – 7% via lokale pers – 9% via affiches in het centrum - 8% blanco Bereikbaarheid

 Hoe bereik je het dc: 36% per (brom) fiets - 43% auto - 17% te voet - 1% openbaar vervoer - 4% met een kennis 5% blanco  Openingsuren: 1% zwak - 9% voldoende - 66% goed - 16% heel goed - 7% blanco

5


‘t Stond in de gazette Gebouw

Belangrijk terugkerende opmerkingen

 Toegankelijkheid: 2% zwak - 8% vol-

 Graag meer uitleg over de puzzel in de

doende - 68% goed - 16% heel goed 6% blanco  Netheid: 3% zwak - 14% voldoende 59% goed - 18% heel goed - 7% blanco

Belle: dit is intussen opgelost. U kunt steeds de oplossing van de puzzel van de voorgaande maand verkrijgen in het centrum. Wegens beperkte plaats in het tijdschrift zelf kunnen we niet telkens de oplossing en de puzzel opnemen. Drankprijzen te duur: deze opmerking kwam meermaals voor. We leggen uw bezorgdheid voor bij de beleidsmensen. De prijzen worden namelijk bepaald voor alle OCMW-instellingen. De toegankelijkheid is voor personen met een handicap niet evident. De voordeur is te zwaar en het hellend vlak aan de voordeur brokkelt aan het begin af zodat personen met een rolwagen of rollator kunnen blijven steken met het wiel van de rolwagen. Er zijn ook een aantal opmerkingen over de netheid van het sanitair. Dit wordt op het budget gezet naar volgend jaar toe. Het schrijfbord en de stiften voor de taallessen zijn aan vernieuwing toe. We zorgen dat dit tegen volgend seizoen in orde komt!

Activiteiten

 Aan hoeveel verschillende activiteiten neemt u deel: 1 activiteit 48% - 2 activiteiten 27% - 3 activiteiten 13% - 4 activiteiten 5% - 5 activiteiten 3% - 6 activiteiten 2% - 7 activiteiten 1%  Voorbereiding en organisatie van activiteiten: 1% zwak - 6% voldoende - 61% goed - 23% heel goed - 12% blanco

Thuiszorg

 Gebruikt u thuiszorgdiensten? 11 % ja

- 82% neen - 8% blanco Informatie

 Bent u geabonneerd op De Belle? 65% ja - 29% neen - 2% ken ik niet - 4% blanco  Kent u onze website? 7% ja - 84% neen - 9% blanco

6


De volgende aub VIJF JURIDISCHE VRAGEN OVER EUTHANASIE In België schept de Wet van 28 mei 2002 het juridische kader waarbinnen euthanasie kan plaatsvinden. De wet geeft de patiënt het recht om - onder bepaalde voorwaarden - euthanasie te vragen. Dat wil niet zeggen dat de arts verplicht is om op dit verzoek in te gaan.

bijzijn van een arts. Uiteraard moet wie euthanasie wenst eerst correcte informatie krijgen en mag hij zijn verzoek niet impulsief doen. De arts mag dus niet over één nacht ijs gaan en zal een collega-arts raadplegen (één bijkomend advies bij terminale patiënten, twee extra adviezen, waarvan één van een specialist of psychiater, bij nietterminale gevallen). Naast de aanvraag om “hier en nu” euthanasie mogelijk te maken (bij een niet-terminale problematiek moet er wel een maand verstrijken tussen het schriftelijke verzoek en de uitvoering), kan men ook nog een wilsverklaring opstellen met de vraag om euthanasie “voor de toekomst”. Zoals gezegd kan dit enkel bij een onomkeerbare coma. Zo‟n verklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee getuigen en is vijf jaar geldig. Hernieuwt men de verklaring na vijf jaar, dan moet ook die bewust en vrijwillig worden gedaan. Men kan de verklaring bij de gemeente afleggen, die ze dan laat registreren bij de FOD Gezondheid. Maar men kan ze ook aan een vertrouwenspersoon geven die ervoor zorgt dat ze bekend gemaakt wordt als het nodig is.

 Wie kan volgens de wet euthanasie

vragen? De Wet op de euthanasie vereist dat de persoon - op het moment dat hij euthanasie vraagt - bewust is en de aanvraag vrijwillig doet. Er moet een aanhoudend en ondraaglijk psychisch of fysiek lijden zijn, wat niet betekent dat men zich in een terminale fase van een ziekte moet bevinden. Verder moet degene die om euthanasie vraagt meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) zijn en handelingsbekwaam. 2. Kan je euthanasie vragen voor het geval je dement zou worden? Neen, men kan geen euthanasie aanvragen voor de toekomst. De enige uitzondering hierop is de toestand van onomkeerbare coma. Dementie is dat echter niet en valt dus buiten het juridische kader voor euthanasie “op termijn”. Al in 2004 werd een wetsvoorstel ingediend om ook voor euthanasie “op termijn” een wilsverklaring mogelijk te maken, wanneer bepaalde hersenfuncties aangetast zijn. Door de politieke commotie die hierover ontstond, werd het voorstel niet verder uitgewerkt.

4. Kan een minderjarige euthanasie vragen? Neen, dat is momenteel niet mogelijk. Ook op dit vlak werden al voorstellen ingediend, maar werd er geen consensus gevonden. De Wet op de patiëntenrechten - die ook van toepassing is voor minderjarigen - laat hen wel toe om een behandeling te weigeren.

3. Welke stappen moet je zetten om euthanasie aan te vragen? De persoon die euthanasie wenst, moet zijn verzoek op papier zetten, dateren en ondertekenen. Kan hij het niet zelf opstellen (bijvoorbeeld omdat hij verlamd is), dan kan iemand anders dit voor hem doen, in het

5. Wordt euthanasie als zelfdoding beschouwd? Als iemand overlijdt als gevolg van een wettelijk toegepaste euthanasie, wordt hij geacht een natuurlijke dood te zijn gestorven. Dit is belangrijk voor de uitvoering van be-

7


De volgende aub paalde overeenkomsten. In tal van levensverzekeringspolissen en schuldsaldoverzekeringen is een clausule ingebouwd die bij zelfdoding geen uitkering toelaat.

 Is er ondersteuning voor de patiënt en

zijn naasten om zo actief mogelijk te leven  Is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte en met de eigen rouwgevoelens  Wordt, waar nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, om aan alle noden van de patiënt en de naasten tegemoet te komen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt

Het levenseinde medisch bekeken Wie te maken krijgt met een ernstige, ongeneeslijke aandoening, denkt onvermijdelijk na over zijn levenseinde. Euthanasie is slechts 1 aspect; palliatieve zorg is een ander belangrijk onderdeel.

Beslissingen rond het levenseinde Zelfs de beste palliatieve zorg sluit niet uit dat op een bepaald moment beslissingen kunnen worden genomen die het tijdstip van overlijden beïnvloeden:  Stoppen van een behandeling  Niet opstarten van een behandeling  Aanpassen van de pijnstilling of het geven van palliatieve sedatie tijdens de stervensfase  Euthanasie of levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt De eerste 2 punten kaderen in de wet op de patiëntenrechten en kunnen ook worden vastgelegd in een negatieve wilsverklaring. Daarin kan men onder meer vastleggen dat er geen levensverlengende medische handelingen worden opgestart wanneer men wilsonbekwaam wordt. Een voorbeelddocument van negatieve wilsverklaring vindt u op www.leif.be. Artsen zijn wettelijk verplicht een negatieve wilsverklaring te volgen.

De Wet betreffende palliatieve zorg dateert van 14 juni 2002 en bepaalt dat elke patiënt recht heeft op palliatieve zorg bij de begeleiding van het levenseinde. Men heeft ervoor geijverd om de ongeneeslijk zieke te begeleiden waar hij/zij dat wil: thuis, het rusthuis, het ziekenhuis… Dit heeft geleid tot vier palliatieve zorgmodellen: de thuisequipes, de residentiële eenheden (hospices), de mobiele supportteams in ziekenhuizen en rusthuizen, en de dagcentra. Nog vaak wordt palliatieve zorg verkeerdelijk gelijkgesteld met pijnstilling voor een terminale patiënt aan wie geen behandeling meer wordt gegeven. Maar het begrip is veel ruimer: palliatieve zorg is ondersteunende zorg voor wie niet (langer) kan genezen. Daarbij wordt getracht klachten en problemen maximaal te verzachten. Palliatieve zorg kan dus ook tijdens een chemo– of radiotherapiekuur. Bij palliatieve zorg:  Is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo groot mogelijke levenskwaliteit waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden  Is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd noch versneld wordt  Is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten  Worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd

Meer info kan u hier vinden:  www.belgium.be  Contact Center FOD Gezondheid Tel: 02/524 97 97  www.palliatief.be  www.delaatstereis.be

Plus Magazine februari 2012

8


INFORMATIE

25 JAAR DAGVERZORGING Op 2 februari 2012 vierde het dagverzorgingscentrum van het woonzorgcentrum De Meers haar 25-jarig bestaan. Dagverzorging “De Zonne” werd opgestart op 2 februari 1987. Het was gehuisvest op het gelijkvloers van RVT “De Zonne” en was erkend voor 15 gebruikers. In 2003 verhuisde het dagverzorgingscentrum naar het gelijkvloers van “De Meers”. In 2011 werd het aantal erkende plaatsen opgetrokken naar 22 per dag. Het vervoer van en naar huis is een cruciaal onderdeel van de werking van de dagverzorging. Om dit vervoer vlot te laten verlopen rijden dagelijks twee aangepaste bussen. Doorheen de jaren is er een duidelijke verschuiving van de noden van gebruikers. Waar tot voor een paar jaar gebruikers vaak de eenzaamheid thuis wilden ontlopen, vormt het dagverzorgingscentrum hoe langer hoe meer een noodzakelijke schakel tussen opvang thuis en opname in een woonzorgcentrum. Daardoor is enerzijds het komen en gaan van gebruikers sterk gestegen, anderzijds komen er steeds meer gebruikers met dementie. Om voor deze problematiek een passende begeleiding aan te bieden, heeft het OCMW Waregem geopteerd om het bestaande dagverzorgingscentrum te splitsen in een dagverzorgingscentrum De Meers voor valide en fysisch hulpbehoevende gebruikers en in een dagverzorgingscentrum De Manège voor gebruikers met dementie.

9


APRIL 2012 UUR

VOORMIDDAG

09.30u Turnen

09.00u Pedicure

DATUM

NAMIDDAG

UUR

Clubpetanque Vrij bollen Biljarttornooi 3e leeftijd Paasvakantie Vrij surfen Scrabble/Rummikub

14.00u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u

Zomerfietsen Biljarttornooi 3e leeftijd

13.45u 14.00u

Vrij bollen en petanquen

14.00u 14.00u

Biljarttornooi 3e leeftijd

14.00u

Vrije hobby

14.00u

Maandag 02

Dinsdag 03 Paasvakantie

Geen medewerkersvergadering: werd verzet naar 28/03!

Woensdag Vrij surfen 04 Paasvakantie

10.30u Zitoefenen

Donderdag 05 Paasvakantie

Vrijdag 06 Paasvakantie GESLOTEN

Maandag 09

PAASMAANDAG

Paasvakantie 09.00u Pedicure

Dinsdag 10

Manillenkaarting Biljarttornooi 3e leeftijd

14.00u 14.00u

Fietsen geoefenden

13.45u 14.00u 14.00u

Biljarttornooi 3e leeftijd

14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Op weg met Windows, Office en Internet Multimedia Clubbolling Clubpetanque Biljarttornooi 3e leeftijd Vrij surfen

13.30u

Paasvakantie

Woensdag Vrij bollen en petanquen 11 Vrij surfen

Paasvakantie 10.30u Zitoefenen

Donderdag Wijkwerking Sint-Eloois-Vijve 12 Paasvakantie

Vrijdag 13 Paasvakantie 09.30u Turnen

Maandag 16

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u 14.00u


APRIL 2012 UUR 09.00u 09.00u 09.00u 09.30u

VOORMIDDAG Pedicure Cursus Word Cursus Spaans Begeleid surfen

09.30u Begeleid surfen 11.30u Kampioenviering biljarttornooi 3e leeftijd 09.00u Yoga 09.00u Cursus op weg met Windows, Office en Internet 09.30u Begeleid surfen 10.30u Zitoefenen

09.00u Photoshop Elements 1

DATUM

NAMIDDAG

13.30u

Dinsdag 17

Nieuwe reeks tekenen en schilderen Photoshop Elements 2 Computer voor beginners Zomerfietsen Biljarttornooi 3e leeftijd Vrij bollen en petanquen

14.00u 14.00u

Woensdag Vrij surfen 18

Cursus internet Photoshop Elements 2 Digitale fotografie Donderdag Vrij schildersatelier Infomoment: de Nieuwste tech19 nieken voor het behandelen van hart- en vaatziektes Begeleid surfen

Vrijdag 20

09.30u Turnen

Maandag 23 09.00u 09.00u 09.00u 09.30u

Pedicure Cursus Word Cursus Spaans Begeleid surfen

Dinsdag 24

UUR

13.30u 13.30u 13.45u 14.00u

13.30u 13.30u 13.30u 13.30u 14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Op weg met Windows, Office en Internet Multimedia Clubbolling Vrij petanquen Vrij surfen

13.30u

Tekenen en schilderen Manillenkaarting

13.30u 14.00u

13.30u 14.00u 14.00u 14.00u

09.30u Begeleid surfen

geoefenden Woensdag Fietsen Vrij bollen en petanquen 25 Vrij surfen

13.45u 14.00u 14.00u

09.00u Yoga 09.00u Op weg met Windows, Office en Internet 09.30u Begeleid surfen 10.30u Zitoefenen

Cursus internet Photoshop Elements 2 Digitale Fotografie Vrij schildersatelier Donderdag Begeleid surfen Intercentracompetitie biljart: 26 Waregem-Roeselare 1 Filmcircuit i.s.m. CinĂŠstar Tearoomnamiddag: de Paniekzaaiers

13.30u 13.30u 13.30u 13.30u 14.00u 14.00u

09.00u Photoshop Elements 1

Vrijdag 27 Maandag 30

14.00u 14.00u

Vrije hobby

14.00u

Op weg met Windows, Office en Internet Multimedia Vrij bollen en petanquen Vrij surfen

13.30u 13.30u 14.00u 14.00u


INFORMATIE

PRIJSWIJZIGINGEN Vanaf 1 maart 2012 zijn er een aantal prijswijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het thuiszorgloket. Hieronder een klein overzichtje:

M

aaltijdbedeling:

Normaal tarief Sociaal tarief

K

6,66 euro 5,69 euro

lusjesdienst: Gewoon tarief - per uur Sociaal tarief - per uur

A

16 euro (vanaf 1 april 2012) 8 euro

larmapparatuur:

Huur apparaat - per maand

12

18,73 euro


Prikbord Nieuwe reeks tekenen & schilderen

Dienstverlening BLOEDDRUKOPNAME Elke dag kan u hiervoor terecht bij Ann. KLEINE WONDZORG Ook voor het verzorgen van een klein wondje kan u steeds in het centrum terecht.

Zoals elk jaar starten we ook nu na de paasvakantie met een reeks tekenen en schilderen!

PEDICURE Elke dinsdag kan u hier op afspraak terecht voor een voetverzorging door onze deskundige pedicure Anja Marijsse. U betaalt hiervoor 12 €. Reserveren op voorhand!

Liefhebbers worden verwacht op dinsdag 17 april voor de start van de nieuwe reeks. We starten om 13.30u. Proberen is gratis. De deelnameprijs wordt vastgelegd naargelang het aantal geïnteresseerden en bedraagt ongeveer 40 €. AFKOMEN IS DUS DE BOODSCHAP!

Scrabble/Rummikub

Vrijwilligers gezocht!

Op vraag van enkele liefhebbers, organiseren wij 1 keer per maand een scrabble- en rummikubnamiddag. Dit zijn beiden uitstekende spelletjes om uw geheugen te oefenen. We reserveren ons leslokaal elke 1ste maandag van de maand tussen 14.00u en 16.30u. Ook wanneer u het spel niet kent, mag u gerust eens komen proberen.

Bent u op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding? Bent u bereid om uw medemens te steunen? Dan is vrijwilligerswerk iets voor u! Het lokaal dienstencentrum Het Gaverke is dringend op zoek naar vrijwilligers voor volgende taken:

Deze maand verwelkomen we u op 2 april! Volgende keer is dit op 7 mei.

 Administratieve ondersteuning: hebt u

GSM-kenners gezocht! Dit najaar zouden we graag een aantal oefensessies organiseren om te leren werken met een gsm. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal mensen die een groepje van een 4tal mensen willen ondersteunen bij het oefenen. Wilt u meewerken, meer info te verkrijgen bij Ann.

13

een uurtje in de week vrij en kunt u goed met Excel of Word overweg, dan kunt u ons goed helpen bij het bijhouden van ons gebruikersbestand en het opvolgen van inschrijvingen  Chauffeur mindermobielencentrale bent u sociaal voelend en rijdt u graag met de wagen en bent u vrij op woensdag? Dan kan u ons helpen. Wij zijn namelijk op zoek naar een aantal chauffeurs voor onze mindermobielencentrale (met kilometervergoeding en omniumverzekering!)  Decoratie: bent u creatief en zou u ons kunnen helpen bij het inkleden van onze cafetaria? Neem gerust voor meer info contact op!


Den Almanak

I.S.M.

SENIORENRAAD

WAREGEM

Eén keer per maand wordt de Cinéstar ingepalmd door de senioren voor het maandelijkse filmcircuit. Dit is de film voor de komende maand: 

Donderdag 26 april: Road to perdition

Road to Perdition is een Amerikaanse misdaadfilm van 2002. De film gaat over Michael Sullivan die in het Chicago van de jaren '30 werkt voor misdaadbaas John Rooney. Rooney beschouwt hem als zijn zoon, een feit dat zijn echte zoon, Connor Rooney, dwars zit. Sullivans oudste zoon Michael jr. is benieuwd wat zijn vader precies voor werk doet en besluit op een dag zijn vader te volgen in de achterbank van diens wagen. Hij wordt getuige van een afrekening door zijn vader en Connor Rooney. Connor twijfelt of de jonge Michael de waarheid geheim kan houden. Daarbij is hij jaloers op diens vader. Hij verzint een list om zowel Sullivan als zijn gezin om te brengen, wat slechts ten dele lukt. Connor schiet Sullivans vrouw Annie en jongste zoon Peter dood. Om te voorkomen dat Sullivan op zeker moment wraak neemt, laat Rooney sr. maffia-advocaat Frank Nitti huurmoordenaar Harlen Maguire inschakelen om Sullivan en zijn overgebleven zoon te vermoorden. Sullivan en zijn zoon ontkomen aan diens eerste poging en slaan op de vlucht. Ze zoeken hun heil bij zijn schoonzus op het platteland van Perdition, waar Sullivan een plan bedenkt om zijn zoon permanent uit handen van de maffia te houden. Prijs: 8 € per film (koffie en gebak inbegrepen) Inschrijven verplicht via 056/61 45 22 of via www.cinestar.be Aanvang om 14.00u

LAATSTE TEAROOMNAMIDDAG DIT SEIZOEN! Voor we de gezonde buitenlucht opzoeken maken we van onze tearoomnamiddag in april nog een gezellige namiddag. Op algemene vraag vertonen we opnieuw één van de kaskrakers van het duo Gaston en Leo. Deze maand mogen zij met hun film de Paniekzaaiers onze lachspieren teisteren. Omdat dit de laatste tearoom is, hebben we een feestelijk advocaattaartje voorzien voor wie dit wenst. Vanaf mei gaan we voor ons maandelijks onderonsje gezellige terrasjes gaan opzoeken gecombineerd met een kort miniwandelingetje! Meer info vindt u elders in De Belle. Datum: Uur: Prijs:

Donderdag 26 april 14.00u 2,50 € (film + koffie en taart) 14


Den Almanak

Het is alweer zover! Eind maart werd het nieuwe fietsseizoen opnieuw op gang geschoten. Marcel, Jozef, Gaby en het volledige team begeleiders staat terug klaar om u veilig en wel mooie tochten aan te bieden. Noteer alvast deze data in uw agenda!

ZOMERFIETSEN

GEOEFENDE FIETSERS

Maart

27

28

April

3 - 17

11 - 25

Mei

3 - 15 - 24

2 - 16 - 30

Juni

5 - 19

13 - 25 (volle dag)

Deelnemen kost € 1! We starten stipt om 13.45u, dus gelieve op tijd te komen! Mogen we ook vragen dat iedereen zelf een binnenband meebrengt voor het geval u lek rijdt. Niet iedere fiets heeft een zelfde bandtype, waardoor het voor ons soms moeilijk is een standaardband te voorzien. Alvast veel fietsplezier toegewenst!

BESTELLEN FOTO’S 2011 Zoals u wellicht weet, komt onze huisfotograaf Luc Eggermont regelmatig bij ons langs om de sfeer tijdens de activiteiten vast te leggen. Wie dat wenst, kan deze foto‟s bestellen. In het dienstencentrum ligt een overzicht van de foto‟s van het voorbije jaar. U kan hierop kiezen welke foto‟s u wenst. Dat wordt dan ingevuld op een bestelformuliertje en samen met het gepaste bedrag (0.60 € per foto) aan onze fotograaf bezorgd. Hij ontwikkelt de gevraagde foto‟s en u kan ze dan opnieuw komen ophalen in het centrum vanaf 23 april.

15


Den Almanak VADER - MOEDERVIERING 2012 Vader en moeder, hou deze datum vrij want dit wordt uw feest! We organiseren een grootse bingonamiddag waar iedereen met een prijsje naar huis gaat!

Donderdag 3 mei Deuren open om 14.00u

14.00u

Koffie om de dag goed in te zetten!

14.30u

Optreden van de bingodames

15.15u

Pauze

15.30u

Daar komen de bingodames aangelopen...

16.15u

Tijd om de knorrende magen te bevoorraden gevolgd door het uitdelen van de geschenkjes!

Voor deze namiddag kan u een inkomkaart kopen voor de luttele prijs van 6 eurootjes! (koffie, gebak, geschenkje en bingoprijs inbegrepen)

16


Den Almanak TE VERWACHTEN IN MEI! Miniwandelen met terrasje Kordaalbos + Handelshuis Nokere Wilt u ook eens van het mooie weer genieten dat er „hopelijk‟ aankomt, maar bent u niet meer zo goed te been? Dan hebben wij de ideale ontspanning voor u! Vanaf mei gaan wij elke maand 1 keer op stap. We verzamelen aan het dienstencentrum en rijden met enkele wagens naar een leuke bestemming. We maken er een korte wandeling (2 à 3 km) Daarna drinken we samen een koffie of gaan we een „crèmeke‟ eten. (Deze wandeling is enkel voor mensen die geen speciaal rolwagenvervoer nodig hebben). We gaan richting het Handelshuis aan het Kordaalbos in Nokere. Onze vrijwilliger Hugo staat in voor de voorbereiding en de begeleiding. Datum: Uur: Prijs:

maandag 7 mei verzamelen om 14.00u aan het dienstencentrum 1,50 € voor de chauffeurs

Inschrijven tegen 2 mei is verplicht zodat we weten hoeveel auto‟s we moeten voorzien! Wilt u ook meewerken als chauffeur voor deze namiddagen? Geef gerust uw naam op bij Ann.

Volksspelen Bent u graag „onder het volk‟ en wilt u de spelen uit uw jeugd eens komen spelen? Dan bent u van harte welkom op onze volksspelennamiddag. Na het spelen kunt u ook een lekkere pannenkoek komen eten. Daarna is er tombola waar iedereen prijs heeft! Datum: Uur: Prijs:

donderdag 31 mei 14.00u gratis (pannenkoeken met koffie te verkrijgen voor 2,50 €)

Nog een datum om te noteren! 24 mei: infomoment bijverdienen na uw pensioen Meer info in de volgende editie van De Belle! 17


Infomoment DE NIEUWSTE TECHNIEKEN BIJ HET BEHANDELEN VAN HART– EN VAATZIEKTEN Spreker: Hutse Wim, Cardioloog AZ Alma Sijsele-Damme “Hart- en vaatziekten” is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, ischemische aanvallen (TIA) en vaatlijden van de grote vaten (zoals etalagebenen). Deze ziekten zijn op dit ogenblik doodsoorzaak nummer 1 binnen de westerse wereld. De ziekten kunnen met geneesmiddelen, onder andere bloedverdunners en cholesterolverlagers, of met een interventie zoals bypasschirurgie of een dotterbehandeling worden behandeld, maar hoe zien de laatste nieuwe behandeltechnieken eruit? Dokter Wim Hutse komt uitleg geven!

Donderdag 19 april om 14.00u Prijs: 1,5 € Plaats: Cafetaria Dienstencentrum Inschrijven tegen 12 april!

DIGITALE TELEVISIE, INTERNET EN TELEFONIE VOOR SENIOREN Organisatie Stad Waregem Door de verschillende spelers op de markt, elk met hun eigen aanbod en verschillende formules is het niet altijd duidelijk wat de abonnementen voor digitale televisie, internet en telefonie inhouden. Welke formule is nu het best ? Wat sluit het best aan bij uw persoonlijke behoeften en hoe werkt het allemaal? Je komt het allemaal te weten op deze informatieve namiddag rond het hoe en wat van de packs, bundels en andere mogelijkheden bij Belgacom, Telenet, TV Vlaanderen,… met aandacht voor de persoonlijke situatie van de deelnemers.

Dinsdag 24 april om 14.00u Prijs: gratis (inclusief koffie en gebak) Plaats: Cafetaria Dienstencentrum Inschrijven tegen 17 april in het dienstencentrum!

18


‘t Sudderpotse

PAASBAVAROIS MET ADVOCAAT BENODIGDHEDEN: (4 personen)

BEREIDING: De gelatine in ruim koud water weken.

 3 eieren

De eieren splitsen en de dooiers met de suiker en de vanillesuiker los roeren, maar niet luchtig kloppen.

 75 gr suiker  2,5 dl melk  0,2 dl slagroom

De melk in de litermaat (afgedekt) in 3,5 minuten op vol vermogen aan de kook brengen. Roer wat van de warme melk door het dooiermengsel en voeg dit al roerend, langzaam aan de melk toe.

 2 dl advocaat  6 blaadjes gelatine, witte  Paaseitjes  2 zakjes vanillesuiker

Voeg de uitgeknepen gelatine toe wanneer de dooiers de melk tot vla hebben gebonden. De vla laten afkoelen en tijdens het koud worden regelmatig doorroeren. De slagroom stijf kloppen en vermeng dit met de advocaat. Schep de advocaatroom door de vla als deze dik begint te worden. Giet de massa vervolgens in een puddingvorm en laat de pudding voor tenminste 4 uur in de koelkast opstijven. Sla de slagroom voor de garnering met wat suiker stijf, doe dit in de spuitzak en leg deze tot gebruik in de koelkast. Stort de pudding. Garneer de pudding met toefjes slagroom en paaseitjes of zilverpillen

Smakelijk! 19


‘t Knobbelke Proficiat aan de deelnemers van de puzzel van maart 2012! Vorige maand was de juiste oplossing de volgende: 1) Rotsblok 2) Doeltrap 3) Kaasrasp 4) Randstad De winnaars van deze maand zijn: Debaere Rosa, Beulque Godelieve, Orlans Alfonsine.

Proficiat aan de winnaars! Zij mogen hun prijs komen afhalen in het dienstencentrum.

Nieuwe opgave: Pas de logica van de eerste bloem toe op de tweede bloem. Welk cijfer moet er op de plaats van het vraagteken staan? De oplossing van deze puzzel is beschikbaar in het dienstencentrum!

Puzzelstrookje Naam + voornaam: ............................................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................................ OPLOSSING ………………………………………………………………………………………………………. Afgeven uiterlijk op 16 april 2012


BVBA TONY VERHAEGHE bier- en frisdrankenspecialist Harelbekestraat 112 8540 Deerlijk tel. 056/71.54.46 - fax 056/72.66.43

Koffies VAN OVERSTRAETEN Keukeldam 25 8790 Waregem Tel./Fax.: 056/60.20.10

De Belle 2012-04  

Maandblad van dienstencentrum Het Gaverke - april 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you