Page 1

Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk/Rudersdal

CYKLISTER

lokalnyt

efterår — okt. 2011


lokalnyt Gentofte - Gladsaxe Lyngby-Taarbæk/Rudersdal er redigeret af Roger Christensen, Peter Bo Nielsen og Niels Wellendorf. Redaktionssekr.: Åse Damm Tryk: MicroForma, Odense Oplag: 1500 ex. Indlæg sendes til: lokalnyt c/o Åse Damm Mørkhøjvej 306, 2730 Herlev tlf. 44 91 28 18 Bladet kan ses på hjemmesiderne. Gentofte afdeling: www.dcfafd.dk/gentofte fmd.: Roger Christensen Skjoldagervej 70, 3.th. 2820 Gentofte tlf. 28 69 93 57 Gladsaxe afdeling: www.dcfafd.dk/gladsaxe formand: Benedicte Leyssac Lauggårds Allé 69 2860 Søborg tlf. 39 66 13 17 Lyngby-T./Rudersdal afd.: www.dcfafd.dk/ lyngby-rudersdal kontaktp.: Niels Wellendorf Fuglsangvej 18 2830 Virum tlf. 45 85 88 37

VM i cykling – kan det bruges til noget? VM i cykling har skabt en vældig opmærksomhed omkring cykling. Cykling har fået et øjebliks glamourøst skær også hos de, der normalt ikke tænker så meget over cyklister. Selv om cykelløb og daglig cykling som transport mellem A og B er to helt forskellige ting er emnet cykling kommet på alles læber. Der er selvfølgelig også nogle bilister, der synes det har været for meget med al den afspærring under cykelløbene. Aviserne og TV kan jo altid finde nogle. Men det over-ordnede billede er at det har været stort at Danmark – vores lokalområde har været værter for så stort et arrangement. Jeg tror cykling har fået en goodwill som gør at mange flere politikere er blevet opmærksomme på mulighederne ved cykling. Så cykling på denne måde får en højere prioritet – har fået mere status. Vi kan også bruge det i vores samtaler med kommunerne for at forbedre cyklisternes daglige forhold. PS: Vi håber ikke det går som i Hillerød, hvor kommunen skærer ned på snerydningen af lokalveje og cykelstier som følge af sidste vinters overskridelse af budgettet. Hvordan bliver den kommende vinter for cyklister?

Forside: Mange cyklister til parade på enkeltstartsruten tirsdag den 20. september. 2 - lokalnyt

lokalnyt - 2


GLADSAXE AFDELING

Vandledningsvejen igen og igen og ... Af Peter Bo Nielsen, Gladsaxe afd.

Cykelstiprojektet i Vandledningsvejens tracé er formentlig den længst varende føljeton i DCF Gladsaxes historie. Fra Cyklistforbundets første projektforslag dateret sept.1987 og frem til dags dato er der løbet en del vand i åen eller måske rettere vejen. Status i skrivende stund (d. 5. oktober 2011) er at det er muligt at cykle fra Buddinge Rundkørsel (omend tilslut-ningen her ikke er ideel 3 - lokalnyt

endnu) til Gladsaxevej. Og fra Gladsaxevej kan man cykle langs Høje Gladsaxevej til den ny forbindelsessti, der fører ind til stisystemet bag Høje Gladsaxe. Der mangler fortsat nogle små, men meget vigtige forbindelser. Den ene er sammenkoblingen af stien, der ender ved Marielyst skole —> lokalnyt - 3


på den nordlige side af Gladsaxevej, med den nye sti, der er anlagt syd for Gladsaxevej langs Høje Gladsaxevej. Lige nu skal man op ad Marielyst sko -lesti, dreje til højre ad Gladsaxevej og krydse denne ud for Marielyst skole. På den anden side af Gladsaxevej skal man køre mod Høje Gladsaxevej og lige før bilernes nedkørsel hertil dreje til højre ind på en nyanlagt dob-beltrettet sti. Endnu er der ingen skilte på dette sted, hvilket man godt kan forstå, da stien som før nævnt ender umotiveret midt på strækningen ned mod Utterslev mose. At få ført stien under Gladsaxevej er altså af afgø-rende betydning! Den anden afgørende stump der

manger, er de sidste par hundrede meter, der forløber i Københavns kommune. Erik Hjulmand, der er formand for DCF i København, er blevet gjort opmærksom på situationen, og vil forsøge at få etableret de manglende 200 meter allerede i år. Når disse to stumper er blevet realiseret, mangler ”kun” en ordentlig tilslutning til Buddinge Rundkørsel, en ordentlig skiltning samt en eventuelt sikring af krydsningen ved Vandtårnsvej. Nu må Cyklistforbundet da snart kunne invitere til officiel indvielse af den længe ventede cykelstiforbindelse fra Buddinge Rundkørsel til Hillerød motorvejens stisystem, men vi får se...

LYNGBY-TAARBÆK/RUDERSDAL AFDELING E-mail: cyklistforbundet.lyngby-sollerod@mail.dk

Generalforsamling 2011 i Lyngby-Taarbæk/ Rudersdal lokalafdeling Generalforsamlingen for 2011 blev afholdt mandag den 28. marts. Til bestyrelsen genvalgtes Niels Wellendorf og Ejnar Feldager Hansen. Som revisor genvalgtes Ragna Jørgensen. Som revisorsuppleant valgtes Henrik Brade Johansen. Som delegerede til landsmødet valgtes Niels Wellendorf og Svend Erik Andersen.

Møder Lokalafdelingen afholder møder hver måned, hvor alle er velkomne. Møderne starter kl. 19.30 og varer maksimalt til kl. 22.00. De næste møder er: Onsdag den 2. november i Birkerød, Mantziusgården, Galleriet Tirsdag den 29. november i Lyngby/ Sorgenfri, Fuglevad Vandmølle (Skovbrynet ved Fuglevad station).

Referat og beretning kan ses på vores hjemmeside.

4 - lokalnyt

lokalnyt - 4


Rudersdal Kommune: Cykling – meget mere end VM 2011 Rudersdal Kommune igangsatte i forbindelse med opvarmningen til VM i landevejsløb en lang række aktiviteter for at bakke op om interessen for cykling generelt. Bl.a. afholdtes i weekenden før VM en stor cykelfestival i Birkerød Idrætscenter, hvor lokalafdeling også var repræsenteret med en stand. Men også en lang

række andre aktiviteter under overskriften ”Cykling - meget mere end VM 2011”. Vi håber så, som også skrevet i dette blads leder, at også Rudersdal kommunes interesse for den daglige cykling også holder ved, nu efter VM.

Cykeloptog ved Cykelfestivallen i Birkerød med mange "Cykelmyg" :

5 - lokalnyt

lokalnyt - 5


Rudersdal Kommune: Handleplan for cyklister og fodgængere Rudersdal kommunes indsat for cyklister ser da også ud til at fortsætte. I hver fald har man i september udsendt et udkast til en handleplan for cyklister og fodgængere i høring (indtil 16. oktober). Lokalafdelingen har deltaget i en workshop forud for udarbejdelsen og det ser ud til, at der er mange gode ting på vej.

Vi vil sørge for at udkastet får nogle kommentarer med på vejen, så de mangler der er, også kommer med. Det vigtigste er dog, at der når kommunen senere på året vedtager handleplanen, så også følger de nødvendige midler med i de kommende års budgetter.

Rudersdal Kommune: Cykelturistruter Som en del af kommunens arbejde for at få flere til at cykle, blev der i en arbejdsgruppe, hvor også lokalafdelingen er med, op til Cykelfestivallen udarbejdet forslag til en række cykelruter for turister. Hver rute med et særskilt tema som arki-

tektur, sø og motion. Ruteforslagene blev vist på cykelfestivallen, hvor mange besøgende kom med gode input til det videre arbejde med ruterne.

Gennemgang af cykelstier i Rudersdal Lokalafdelingen har iværksat en gennemgang af cykelstiernes tilstand i Rudersdal Kommune i lighed med hvad vi gjorde for nogle år siden i den tidligere Søllerød Kommune. Denne gang sker det i stedet for foto med en videooptagelse af alle cykelstierne, hvor alle huller og ujævn-

6 - lokalnyt

heder mm. anføres. Vi har dog allerede vist kommunen en lang række foto af tilstanden af cykelstien på Kongevejen fra Birkerød til Holte, der er under al kritik. Vi håber at kommunen får lagt nyt slidlag ud her allerede i efteråret.

lokalnyt - 6


Cykelstien på Kongevejen lige før det går ned mod Holte. Typisk for denne med mange reparationer og huller:

Rudersdal Kommune: Cykelguide Det er ikke kun Cyklistforbundet, der arbejder med en cykelruteplanlægger. Også Rudersdal Kommune har sat et projekt i gang på deres hjemmeside, hvor man kan planlægge sin egen cykeltur.

munen. Man må håbe, at de mange tiltag på området bliver koordineret så man ikke skal ind på mange hjemmesider for at planlægge en cykeltur over længere afstande. Se: http://www.rudersdalcykelguide.dk

Man kan her så vælge mellem den korteste og den tryggeste rute. Men kun mellem adresser indenfor kom-

Lyngby-Taarbæk Kommune: Flere cykelstativer ved stationerne Lyngby-Taarbæk Kommune og DSB har aftalt en række forbedringer af cykelparkeringen ved Lyngby og Virum stationer. I Virum kommer der også en trappe op til perronen mod København fra den nordlige ende af cykelparke-ringen op mod Engbakken, så man kan komme hurtigt fra cykel til

7 - lokalnyt

tog. Dette sidste er et gammelt forslag fra DSB fra 1999, som dengang selv ville betale for det, men så ombestemte sig og krævede at også kommunen skulle bidrage til projektet. Og den slags fæl-les finansiering tager altså tid. lokalnyt - 7


Lyngby-Taarbæk Kommune: Cykelvenlig belægning på Lyngby Hovedgade Som bekendt er det ikke en udpræget fornøjelse at cykle på den chaussestensbelagte centrale del af Lyngby Hovedgade. I 2006 udarbejdede kommunen et katalog over projekter for Lyngby Bymidte, hvori også er medtaget en cyklistvenlig belægning på Hovedgaden. Men intet er sket før nu, hvor de Radikale i forbindelse med budgetforliget for 2012 har fået afsat 2,6 mio. kr. til at komme i gang med forbedringer.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Cykelsti på Hovedgadens sydlige del Lyngby-Taarbæk Kommune har nu efter at have fået afslag på en ansøgning til Cykelpuljerne besluttet sig for selv at anlægge cykelstier på det manglende stykke mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej. Da midlerne uden tilskud ikke rækker til at udføre det i år, bliver det nu først i 2012 de manglende cykelstier kommer.

Vi vil arbejde for, at det bliver en løsning, der er brugelig. Og så må vi se hvor langt penge rækker.

Cykelture Vi afholder en efterårscykeltur søndag den 6. november. Vi vil afprøve et af forslagene til nye cykelturistruter i Rudersdal, nemlig ”Arkitekturruten”, hvor vi passerer flere spændende bygninger i Rudersdal Kommune. Mødested Birkerød station kl. 10.00. Herfra går det via bl.a. Ebberødgård til Holte, Søllerød, Gammel Holte og Nærum til slutdestinationen Skodsborg. I alt ca. 20 km. Se nærmere på vores hjemmeside inden turen.

Huller i cykelstien – eller dårlige forhold for cyklister i al almindelighed? Har du konkrete forhold omkring cykelstierne og vejene er du velkommen til at skrive til os. Men en anden god måde er at kontakte kommunernes tekniske forvaltning. Husk så også at sende os en kopi. I Rudersdal Kommune er det: Teknik og Miljø, Drift, Materielgården, Blokken 48, 3460 Birkerød. Tlf.: 45 90 01 70, Mail: teknikogmiljoe@rudersdal.dk I Lyngby-Taarbæk Kommune er det: Teknisk Service, Rådhuset, Lyngby Torv, 2800 Lyngby. Tlf.: 45 97 35 00, Fax: 45 93 35 20, Mail: teknisk@ltk.dk. 8 - lokalnyt

lokalnyt - 8


GENTOFTE AFDELING

Dan Turélls Plads på plads

Cykelstien på Dan Turélls Plads er nu på plads. Der blev lagt asfalt på den 27. september. På billedet kan I se, at vi cyklister allerede har taget den i brug, efter at pladsen har været helt afspærret et par måneder. I sidste nummer af Lokalnyt viste vi på forsiden en tegning af hvordan pladsen ville komme til at se ud sammen med et billede af hvordan den dengang så ud. Men for mange læsere var det meget svært at se hvad tegnin -gen forestillede. Billedet her skulle gerne være mere sigende. Det ser ud til at cyklisterne lige skal finde deres plads. Men inden de er nået halvejs, har de opdaget, at det er rarere at cykle på asfalt end fliser og finder ind 9 - lokalnyt

på cykelstiens asfalt. Der er jo heller ikke sat noget cykelstiskilt op endnu. I den modsatte ende står gangstiskiltet ved siden af flisestien mellem cykelstien og kanten af pladsen. Så vi mangler lige cykelstiskiltet for at have formalia i orden. Udformningen ser lovende ud for os cyklister. Herfra skal der lyde en klar opfordring til cyklister om at holde sig til cykelstien. Da cykelstien ophører før den kommer ud til vejen skal cyklisterne krydse ”for -tovet” for at komme til of fra cykelstien. Men cyklister må også gerne cykle over fortov (med behørig hensyn til fodgængere). Roger Christensen lokalnyt - 9


Gersonsvej

Så kom der endelig fin ny asfalt på cykelstierne på Gersonsvej. Se den flotte sorte asfalt på billedet.

det gamle uden at høvle det gamle ned. Det går denne gang. Men ikke næste gang.

På billdet kan man også se at der nu ikke er meget tilbage af kantstenen mellem cykelstien og fortovet.

Dejligt er det i hvert fald at cykle på sammenlignet med de sidste mange års ujævne sti.

Det nye slidlag er blot lagt oven på

Roger Christensen

Hyldegårdsvej Den nye cykelsti på Hyldegårdsvej mellem rundkørslerne ved Gyldenlundsvej og Ordrup Jagtvej er nu

færdig. Så nu er hele Hyldegårdsvej dækket. Undtagen på broen over banen, hvor der ikke er plads. Roger Christensen

10 - lokalnyt

lokalnyt - 10


Parkering Gentofte – en parodi Kommunalbestyrelsen i Gentofte (Hans Toft) har besluttet at reducere Parkering Gentofte radikalt. Fremover skal parkeringskorpset kun ”prioritere de to parkeringszoner (ved Hellerup Station og ved Bakken), ved Bellevue Strandpark, ved skolerne og i forhold til parkering på cykelstier”. Set fra et cyklistsynspunkt kan det jo syne af mindre betydning, når nu parkering på cykelstier fortsat skal prioriteres. Hvad man ikke kan læse af det offentlige referat fra kommunalbestyrelsesmødet (men i Villabyerne) er i midler tid, at medarbejderstaben skæres ned fra 5 til halvanden. Da disse medarbejdere også skal administrere parkeringslicenser, bliver det sikkert ikke til så meget kontrol på cykelstierne.

færdselsloven og uklare beskrivelser, som vi beskrev i sidste nummer, at skabe forvirring omkring parkeringsreglerne. Det ser mærkeligt ud at de Konservative, som ellers plejer at være et lov og orden parti, på denne måde accepterer lovovetrædelser og hvad værre er indfører forskellig praksis forskellige steder. Det absurde er at ændringen kommer netop hvor Parkering Gentofte havde fået rettet op på de første problemer og lavet en folder med beskrivelser af reglerne. Nu kan vi se frem til at den gode effekt på antallet af parkeringer på cykelstien vil aftage efterhånden som tiden går. Roger Christensen

Det kommer efter den ballade som parkeringskorpset har afstedkommet ved med rigoristiske fortolkninger af

Digitale cykelkort Se de lokale cykelruter på OpenCycleMap.org. Både VMruten i Rudersdal og Søruten, Skovruten og Parkruten i Gentofte. På cycling.lonvia.de kan man vælge ruter til og fra og downloade ruterne til sin GPS. På cyclistic.dk har DCF la -vet en cykelruteplanlægger, der kan finde vej ad de mest finurlige stier du 11 - lokalnyt

ikke havde drømt om. Prøv det! Alle disse kort benytter data fra den samme database OpenStreetMap.org hvor alle kan være med til at holde oplysningerne opdateret. Links findes på www.dcfafd.dk/ gentofte. Roger Christensen lokalnyt - 11


Afsender: Dansk Cyklist Forbund Rømersgade 5, 1362 København K

——————————————————————————-————

Ny vej til Gentofte

Det er nu muligt at cykle ind i Gentofte Kommune fra København fra Strandpromenaden forbi WHOs bygning, ind på Tuborg Syd. På billedet kan man se jordstien og det lille hul i hegnet man kan benytte. I løbet af efteråret vil Københavns Kommune anlægge en asfalteret dobbeltrettet cykelsti og Carlsberg Ejendomme vil lave en midlertidig sti over asfaltarealet op til Philip Heymanns Allé. Samtidig vil Københavns Kommune forlænge promenaden langs stranden helt op til Gentofte Kommune. De har nemlig fundet en gammel klausul om billig

tilbagekøb af jorden (cykelstien skal laves på) hvis man ønsker at forlænge promenaden. Den store fordel ved denne nye sti er at man nu kan cykle et længere stykke langs Øresund og ikke behøver at tage et sving ind om Strandvejen for at komme forbi WHO. Ved fortsættelse ad Philip Heymanns Allé og dreje til højre af Hans Bekkevolds Allé og benytte den korte gangsti til Carolinevej ved Tuborg-liniens begyndelse, kan man komme igennem, så man kan fortsætte op til Hellerup Havn uden at skulle ind til Strandvejen. Roger Christensen

Lokalnyt 2011-2  

Lokal cykelinformation for Dansk Cyklist Forbunds afdelinger i: Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk/Rudersdal.