Page 1

DI EGOCABRERA 10265Hunt i ngHi l l sAv e. Har t v i l l e,Ohi o44632 ( 330) 6850075 dc abr er 1@k ent . edu OBJECTI VE

EDUCATI ON

Toat t ai nanent r yl ev el oppor t uni t yt hatwi l l al l owmy s el ft ogai nex per i enc e i nwor k i ngwi t hot her sandt oc ont i nuedev el opi ngasay oungpr of es s i onal . KentSt at eUni v er s i t y May2014 Lak eHi ghSc hool May2010 COURSEWORK

Des i gnSt udi oI-I V I nt r ot oSt r uc t ur es&St r uc t ur al Sy s t emsI&I Met hodsandMat er i al sI&I I Env i r onment al Tec hnol ogyI&I I SKI LLS

LANGUAGE

Spani s h

SOFTWARE

Aut oCAD,Aut odes kRev i t ,Sk et c hUp,Phot os hop ARTI STI C

Model Mak i ng,HandDr af t i ng EXTRACURRI CULAR

ORGANI ZATI ONS

U. S.Gr eenBui l di ngCounc i l Spani s handLat i noSt udentAs s oc i at i on VOLUNTEERWORK

Gr eenbui l dI nt er nat i onal Conf er enc eandEx po Vol unt eerwor k er Nov ember2013

Cabrera resume  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you