Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

K

nr. 1. 2015

DBU København

DBU Street CPH KB: Den ukendte breddeklub

Flere venner og mindre kriminalitet Side 6-7

Side 8-9

PIGEFODBOLD: Sejt at få vores eget fodboldhold Side 14-15

BØRNEFUTSAL: Er det sjovere end fodbold? Side 24-26


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Leder

KB: Den ukendte breddeklub

Henrik Ravnild byder velkommen til nye

KB er meget mere end elite. Igennem flere

HIF: Sejt at få vores eget fodboldhold

bestyrelsesmedlemmer og kalder på flere

år har man gjort en aktiv indsats for at

2 gymnasiepiger fik deres eget U7 hold i

klubfolk til landskampene i Parken.

fastholde bredden i ungdomsfodbolden.

Hvidovre IF. Nu har de fået UEFA C-licensog har mod på mere. side 5

side 8

side 14

DBU Street CPH: Flere venner Mindre kriminalitet

ELI: Fodboldklubber viser vejen

De nye klubrådgivere

Gentofte klubber hjælper akademikere i job

DBU København han ansat 2 nye klubråd­

Unge fra udsatte boligområder mødes på

gennem netværk og 4 ugers praktikforløb.

givere som skal hjælpe klubberne og sætte

tværs af bydele og spiller streetfutsalfokus på klubudvikling i bestyrelseslokalet.

side 10

i Nørrebrohallen. 

 side 6

side 16

Dommer: Hvem er personen bag dommerfløjten? Kender du typen? Bliv klogere på manden bag fløjten. 

side 12

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider Udgiver: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 – Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk

2  DBU København

Kontorets åbningstider: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

Dommervagt: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. Dommerhjælpen: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk

Redaktion: Dan Pedersen (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Lise Skaaning Andersen. Journalister: Nikolaj Ulstrup, Espen Bidstrup, Kasper Kølleskov og Lars Hjorth Bærentzen. (ansvarshavende: Henrik Ravnild) Udgivelsesterminer: Marts, juni, september, og december.


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Tårnby kommune

Futsal: Er det sjovere end fodbold

Årets klub: Hellerup IK

I Tårnby kommune gør man en indsats for at

DBU København har med stor succes ud-

I HIK har man arbejdet målrettet på at ud-

skabe de bedste faciliteter for den frivillige

budt børnefutsal stævner i vinterhalvåret.

vikle klubben og skabe de bedste forhold for

idræt.

Hvad synes børnene om det anderledes

både de frivillige og klubbens medlemmer.

spil?

Nu belønnes de med titlen som årets klub.side 18DBU Københavns repræsentantskabsmøde

side 24side 30

Jubilæum: BK Skjold fejrer 100 år

2 nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind i

BK Skjold: Finder fodbold­ talenterne i det hele menneske

bestyrelsen, der siger farvel til Vagn

I BK Skjold træner 1. og 2. hold sammen for

kigget på de første 100 år i Østerbro klub-

at styrke og pleje de sociale relationer

bens historie.

i klubben.Christensen. 

side 20Oplag: 3.000 stk. Layout og tryk: Kailow Forside foto: BLJ-foto

Deadline til næste nummer: Den 9. april 2015. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning.

DBU Københavns historiske udvalg har

side 32

side 28

ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

4

DBU København


Henrik Ravnild DBU Københavns formand

Af Henrik Ravnild

Årets repræsentantskabsmøde blev det bedst besøgte i dette årtusinde. Tak til klubberne for flot fremmøde og lysten til at drøfte de nære spørgsmål med konsekvenser for klubberne. Fremmødet er en klar manifestation af, at Foreningsdanmark lever i bedste velgående, uden at det skal være en sovepude. Vi skal hele tiden hjælpe vores klubber til at kunne møde nu- og fremtidens trends og sikre, at klubbene er i øjenhøjde med deres medlemmer. På årets repræsentantskabsmøde fik vi også valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer til afløsning for Vagn Christensen, der stopper efter 25 år i DBU Københavns bestyrelse. Det er glædeligt med ungt blod. Jesper fra HIK har særligt fokus på turneringsområdet mens Tobias kommer med en forkærlighed for ungdomsfodbolden og med en stor faglig viden om kommunikation og trends. Jeg glæder mig til samarbejdet og er helt sikker på, at klubberne vil få fuld valuta for valgene. I øjeblikket pågår forhandlingerne mellem DBU og dets 2 medlemmer om indgåelsen af samarbejdsaftaler i form af en professionel- og en breddeaftale. For vort lokalområde betyder aftalen, at vi er sikret en minimumsbetaling til driften af vor administration samt tilskud til en række breddeaktiviteter. Det er endnu for tidligt at melde ud om forhandlingernes stade, men det er ingen hemmelighed, at DBU gerne ser lokalunionerne mere aktive omkring salget af landskampsbilletter. Hvad er da også mere naturligt for vores medlemmer end at bakke op om landsholdet? Er der noget sjovere end at være en stor gruppe klubmedlemmer samlet på samme afsnit i Parken? Hvis ikke vore klubbers medlemmer bakker landsholdet op, hvem skal så? Giv denne opfordring videre til jeres medlemmer. Det er hjælp til selvhjælp, for vores tilskud kommer primært via landsholdsaktiviteter.

Hvis ikke vore klubbers medlemmer bakker landsholdet op, hvem skal så?

DBU København har de seneste år taget et stort socialt ansvar ved at

Henrik Ravnild

hjælpe unge, nyuddannede, men arbejdsløse akademikere videre i erhvervskarrieren via Erhverv, Ledelse og Idræt. Projektet har vist stor effekt for deltagerne. I det seneste forløb i Gentofte kommune, hvor syv lokale fodboldklubber deltog, kom mere end 50 % af deltagerne videre på jobmarkedet efter at have deltaget i projektet. Stor ros til alle involverede samarbejdspartnere og stor tak til de kommuner og klubber, der kan se rigtigheden i dette projekt. Det er fortsat vinter på disse breddegrader, og derfor foregår megen aktivitet indendørs. I hallerne er futsal en helt naturlig aktivitet, og nu også for de yngste årgange. Futsal for Kids og Vinterbold har aldrig haft så mange deltagende hold som i år. Stor respekt til klubberne for at gøre fodbold til en helårssport og tage imod nye initiativer som futsal. Nu venter vi bare på, at solen får rigtig magt, så vi igen kan komme i gang med vore hovedturneringer.

DBU København

5


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

R E N N E V E FLER T E T I L A N I

M I R K E R D N I M [

Af: Lars Hjorth Bærentzen

]

Børn og unge fra Københavns udsatte boligområder har denne vinter fået mulighed for at samles om street-futsal. Vintertræningen blev afsluttet med et stævne i Nørrebrohallen arrangeret af DBU Street CPH.

Stærke kræfter fra det københavnske gade-

DBU Street CPH i samarbejde med Ungdoms-

miljø har sammen med DBU Street CPH brugt

skolen og Street Society, men det meste

vintermånederne på en indsats for at samle

af træningen har været udført af 20 lokale

børn og unge fra udsatte boligområder om at

rollemodeller fra de seks bydele. At give ansvar

dyrke street-futsal. Indsatsen har dog handlet

til særligt udvalgte unge rollemodeller er også

om meget mere end at lære børn og unge nye

en del af indsatsen.

tricks med den lille tunge futsalbold. Det har

- Med indsatsen er DBU København med

mødes som fremmede, siger Daniel Mika,

i lige så høj grad handlet om at få skabt nye

til at bryde barrier ned og få drengene ud til

der er streetkonsulent i DBU København og

venskaber, mindre kriminalitet og nye rolle-

stævner udenfor deres bydele. Det er drenge,

ansvarlig for indsatsen.

modeller fra spillernes egne rækker.

der ikke er vant til at komme væk fra, hvor de

Indsatsen har taget udgangspunkt i en

bor, men nu kan de mødes og få nye venska-

ugentlig træning for børn og unge på Nørrebro,

ber med drenge, som de ellers ikke ville lære

Gennemført med støtte fra TrygFonden

Bispebjerg, Bellahøj, Vesterbro, Valby og

at kende, og så begynder de ikke at slås med

Vintermånedernes træning skal afsluttes

Amager. Træningen har været tilrettelagt af

dem, som det ellers kan ske, hvis de en dag

med manér. Lørdag den 7. februar er der

Vi får nye venskaber og lærer nye mennesker at kende Ismail Ibrahim

DBU Street CPH har tilknyttet 20 rollemodeller, der er med til events og koordinering af indsatsen i de udsatte boligområder.

6

DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: Kareem Ahmed

Tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen, stod for overrækkelsen af en check på 500.000 kr. til DBU København. Penge, der har muliggjort at DBU København.

street-futsalstævne i Nørrebrohallen. DBU

Grøn Sport får lov til at spille alle deres fire

være vigtigt, hvis man en dag skal have et

Københavns næstformand, Diana Andersen,

kampe, og ikke kun de to, som holdet egentlig

job. Man får også mere selvtillid, når man har

byder velkommen til drengene og til en kendt

havde tilbage. 1-4 ender den første kamp for

mange venner – og det skaber mange nye

skikkelse, der på dagen repræsenterer Tryg-

Grøn Sport. Næste kamp bliver det til en sejr på

oplevelser, når man er sammen med andre fra

Fondens regionale råd i Hovedstaden. Skikkel-

1-0. Derefter en sejr og en uafgjort. Det er lig

hele København, fortæller Ismail Ibrahim fra

sen er tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen,

med en plads i semifinalen, der dog bliver tabt

Grøn Sport.

der overrækker DBU København en check på

efter straffesparkskonkurrence. Men ikke helt

Hans hold- og klassekammerat Emir Shahiri

500.000 kr. Pengene har gjort det muligt at

dårligt kæmpet af en flok drenge, der knap var

er enig.

gennemføre indsatsten med street-futsal i

vågne, da turneringen gik i gang.

- Street-futsal er med til at forhindre kriminali-

løbet af vinteren. Efter velkomsten kan stævnet gå i gang. På

Det giver nogle et sted at gå hen i stedet for at gå rundt på gaden og måske ødelægge noget eller stjæle fra en butik, fordi de ikke har nogen penge

bane 1A spiller de 12-14 årige, hvor de seks bydele alle er bredt repræsenterede af mandskaber som blandt andre FC Africa, Sjælør 1 og 2, Amager CF og Vesterbro Fighters. Den yngste række starter med brask og bram og

Emir Shahiri

den ene syv minutters kamp afløser den anden og sådan fortsætter det dagen igennem.

tet. Det giver nogle et sted at gå hen i stedet

Kl. 12.00 er tidligt for store teenagere

Venskaber, selvtillid og mindre kriminalitet

Lidt mere forvirring hersker der hos de ældre

Drengene fra Grøn Sport er alle 15 år gamle og

noget eller stjæle fra en butik, fordi de ikke har

15-19 årige på bane 1B. Her har det – for store

går i den samme 9. klasse på Tagensbo Skole

nogen penge.

teenagere – tidlige starttidspunkt kl. 12.00

i Nordvestkvarteret. Flere af dem spiller også

En fin eftermiddag med street-futsal er slut.

været en udfordring. Flere tilmeldte hold er

udendørs klubfodbold, men de er blevet glade

Der er dog en ting, der er under al kritik. Ismail

ikke mødt op, og med kun fire hold tilbage på

for futsal efter, at de er blevet introduceret til

Ibrahim får det sidste ord på vej hjem fra Nørre-

kampplanen ligner det en let vej til semifinaler-

det i løbet af vinteren. Street-futsal-indsat-

brohallen:

ne. Men kl. 12.45 stiger spændingen, da holdet

sens store ord om flere venskaber og mindre

- Jeg savner, at der kommer nogle piger og ser

”Grøn Sport” møder op. En af spillerne havde

kriminalitet kan drengene sagtens bakke op

os. Det ville være endnu sjovere, hvis der kom

sovet over sig, og de andre ville ikke spille

om.

piger med til stævnet.

uden ham, så de ventede med at møde op til

- Vi får nye venskaber og lærer nye mennesker

kampene indtil holdet var fuldtalligt.

at kende. Så har man flere venner og det kan

for at gå rundt på gaden og måske ødelægge

DBU København

7


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

KB: DEN UKENDTE BREDDEKLUB [

Af: Lars Hjorth Bærentzen

KB er en vigtig del af talentfødekæden for FCK. Men KB er i lige så høj grad en breddeklub, der arbejder hårdt på at forhindre det store teenagefrafald som alle klubber oplever. Det er der bare ikke så mange, der ved.

]

Med 1.745 aktive fodboldmedlemmer er KB en

blev ansat til at forny klubbens måde at træne

give drengene urealistiske ambitioner. De skal

af landets største fodboldklubber. Klubbens

børn og unge på.

have lov til at bevare drømmene om at blive

navn klinger af sejre og pokalskabet bugner,

De sportslige ledere arbejder hver dag på at

professionelle, men trænerne skal ikke fodre

og det er et navn, som mange forbinder med

dreje KB’s trænere og spillere i en ny retning,

spillerne med forhåbninger, som nødvendigvis

store ambitioner, forventningspres og stærkt

hvor deres samtaler ikke må handle om at nå

brister for de fleste.

fokus på udvikling af talenter til eliteholdene i

årgangens førstehold, men om at have det

- Vi har gjort op med den løbende selektion af

FCK og diverse ungdomslandshold. Det er dog

sjovt på det hold, hvor de nu spiller. Om det

spillere på årgangene. Ifølge DBU er det ikke

kun en del af virkeligheden i KB.

hold så har et A, B, C eller D efter klubnavnet er

godt for børn at blive rykket op eller ned fra

De fleste af klubbens 1.253 medlemmer under

lige meget.

et hold til et andet. Hvorfor skulle det så være

19 år er ganske almindelige breddespillere, som

godt for drenge over 13 år i ungdomsafdelingen?, spørger Kim Toft.

for at fastholde i de svære teenageår, hvor

Må ikke fodres med urealistiske ambitioner

frafaldet i de fleste klubber er langt større

Jagten på at blive ”set” og rykket op til et

en årgang fra U9. Derefter skal de enkelte

end i KB. Det arbejde bliver dog sjældent set

andet hold ender ofte med en skuffelse for de

hold så vidt muligt blive sammen resten af

og anerkendt, mener Kim Toft, en af de fire

fleste. Både spillere og trænere. I KB er træ-

deres tid i klubben. Det giver en anden ro om-

sportslige ledere i KB, der har for tre år siden

nerne nu blevet grundigt instruerede i ikke at

kring spillerne og medvirker til at fastholde

klubben gør et stort og succesrigt arbejde

I KB er det nu målet at dele holdene på

I KB bliver der foretaget en solid forventnings­ afstemning og grundig samtale med nye trænere i ungdomsafdelingen. De skal forstå, at deres træning af drengene ikke skal handle om at vinde pokaler for enhver pris, men om at levere udviklende og sjov træning for alle.

8  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: BLJ -foto

KB har valgt at omlægge klubmiljøet for at holde på ungdomsspillere og skabe trivsel i alle rækker.

drengene, når de rammer teenageårgangene.

Kun frafald på fem procent

trænerne i ungdomsafdelingen. Det har jo væ-

- Tidligere var her et lidt anspændt miljø, men

De sportslige ledere har udviklet en række

ret lidt som på en arbejdsplads, hvor der sker

det er blevet meget mere positivt nu, og målet

retningslinjer for træning og adfærd, som både

nogle ændringer. Der kommer nye impulser og

for holdene og drengene er ikke at de skal

spillere og trænere skal forstå og overholde.

nogle nye præmisser, og så er det jo klart, at

vinde pokaler hele tiden, men at alle drengene i

Og det er noget, der virker, når klubben ser

nogle af de trænere, der startede i klubben

klubbens ungdomsafdeling skal have det sjovt

på frafaldet blandt teenagerne. Hvor de fleste

under nogle andre forudsætninger og præmisser, bliver utilfredse. Nogle havde måske set

Tidligere var her et lidt anspændt miljø, men det er blevet meget mere positivt nu Kim Toft

sig lidt blinde på kun at træne på deres egen måde, og andre foretog en saglig vurdering af vores idéer, og ville ikke være med længere. Men der er kommet nye dygtige trænere til, som har ”købt ind” på vores tiltag og er med på det, siger Kim Toft.

og gå fra træning og kamp med en fantastisk

klubber ifølge statistikkerne oplever mere end

god oplevelse af at være en del af klubben,

en halvering af medlemstallet fra U12 (hvor der

fortæller Kim Toft.

traditionelt er flest spillere på en årgang) til U17,

Han beretter også om, hvordan KB forsøger

er der i KB kun et frafald i samme aldersgruppe

at slippe ud af de dobbelte årgange med U17

på fem procent af medlemstallet fra U12 til U17.

ANDRE NYE TILTAG I KB

og U19, fordi spillerne er utrygge ved at spille

I det seneste år er der sket en medlemsfrem-

• Alle hold på en årgang træner samtidig

sammen med dem, der ældre end dem selv.

gang på U15, U16 og U17 på 32 procent.

• Alle trænere kan få inspiration til

Der har allerede før DBU København startede

I KB bliver der foretaget en solid forvent-

en U16-række, været en U16-årgang i KB.

ningsafstemning og grundig samtale med

U16-årgangen er også et glimrende eksem-

nye trænere i ungdomsafdelingen. De skal

pel på, hvordan KB deltager i turneringer

forstå, at deres træning af drengene ikke skal

ekammerater at spille på lukkede U17

med andet end sejre som succéskriterie. I

handle om at vinde pokaler for enhver pris,

hold

efteråret rejste hele årgangen til en turnering

men om at levere udviklende og sjov træning

i Spanien, hvor klubben stillede med miksede

for alle.

hold på tværs af de normale niveauforskelle.

Men den ”blødere” stil og tilgang til træning og

Det handlede ikke om at vinde pokaler, men

selektering i KB har ikke været uden konse-

at bakke op og hjælpe til også på de

om at være sammen som årgang og have det

kvenser.

store årgange

sjovt.

– Der har været en markant udskiftning af

træningsøvelser igennem www. soccerskills.dk • Det er muligt for fx gamle folkeskol-

• Forældretrænere opfordres til at blive ved så længe som muligt • Forældre opfordres til at blive ved med

DBU København

9


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

ERHVERV, LEDELSE OG IDRÆT I tæt samarbejde med Jobcenter Gentofte, Kultur og Fritidsforvaltningen i Gentofte Kommune, konsulentvirksomheden, Würtz Extemp, samt de 3 A kasser (akademikernes, magistrenes, og CA) har DBU København udviklet et forløb over 13 uger, hvor unge akademikere gennemfører 2 ugers kursus i ”det personlige lederskab”, 4 ugers praktik i en fodboldklub samt 7 ugers praktik i en lokal virksomhed. HIK, Skovshoved IF, Jægersborg, GVI og Aakanden GF har alle deltager i projektet.

FODBOLDKLUBBER VISER VEJEN [

Af Dan Pedersen

DBU København har i samarbejde med fodboldklubber, lokale virksomheder og Gentofte kommune hjulpet akademikere ud på jobmarkedet.

]

For en nyuddannet akademiker kan det være

fodbolden med til at løse et samfundsmæssigt

arbejdet i Aakanden GF, både i arbejds­øjemed,

svært at bringe sine kompetencer i spil overfor

problem og vise at en forening er et samlings-

men også omkring mine personlige kom-

arbejdsmarkedet. Omvendt er der i mange

sted, hvor folk netværker og jobmuligheder

petencer. Jeg har fået åbnet og udvidet mit

fod­boldklubber en lang række ressourcekræ-

kan opstå, siger DBU Københavns formand,

netværk, og opdaget nye kompetencer som

vende arbejdsopgaver, som det er vanskeligt

Henrik Ravnild.

jeg kan gøre brug af i min jobsøgning, fortæller

at løfte i hverdagen. Ved at koble akademikere sammen med idrætsforeninger forsøger DBU København at tage samfundsansvar og give klubberne adgang til akademiske kompetencer: -Akademikernes kompetencer giver nye mu-

Jeg har fået et selvtillidsboost gennem arbejdet i Aakanden GF, både i arbejds­øjemed, men også omkring mine personlige kompetencer

ligheder for klubberne, da de kan få vurderet

Frederikke Jensen

og analyseret forretningsgange og få hjælp til omfangsrige projekter som den frivillige leder

Samarbejde med Gentofte Kommune

Frederikke Jensen som suppleres af Therese

mangler tid til i dagligdagen. Derudover er

Erhverv, Ledelse og Idræt skal vise sammen-

Lihn Thomsen som er en af 5 akademikere, der

hængskraften mellem foreningslivet og de

er kommet i Job:

små og mellemstore virksomheder, der er en

-Det har været nogle intense, hårde og tæt-

del af fodboldklubbernes netværk. De unge

pakkede uger, og når vi hører der kun er gået

akademikere skal samtidig få kendskab til en

13 uger, så forbavses vi, for det er utroligt hvor

ny del af arbejdsmarkedet og udvide deres

meget man kan rykke ved mennesker på kun

netværk, hvilket i dag er en vigtig del af det, at

3 måneder, fortæller Therese, som har læst en

få et arbejde, fordi mange job i det private aldrig

MA i engelsk og europæiske studier på CBS og

bliver annonceret. Derudover får akademikerne

nu er ansat i entreprenør virksomheden, Ole

en lederuddannelse – alt sammen en del af

Jepsen A/S.

et forløb, der skal gøre dem mere parate til Gentoftes borgmester, Hans Toft, overrækker diplom til Therese Lihn Thomsen.

10  DBU København

jobmarkedet:

Attraktive akademikere

-Jeg har fået et selvtillidsboost gennem

Som en del af ELI får akademikerne tilknyttet


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: DBU København

Akademikere, fodboldklubber og virksomheder har været samlet til evalueringsdag og til afslutningsreception hos DBU København.

en mentor som afholder løbende udviklings-

på jobmarkedet, hvilket også bemærkes hos

at de får styrket deres netværk gennem

samtaler med akademikerne for at øge selv-

Gentoftes borgmester, Hans Toft, der var med

de frivillige foreninger. Det er fantastisk at

tillid, selvværd og selvindsigt hos den enkelte.

til afslutningsreceptionen hos DBU København:

akademikerne får konkrete erhvervskompe-

Men udover at gøre en forskel for individet, og

-Det er spændende at man tænker nye tanker

tencer, men det er mindst lige så vigtigt at de

skabe jobmuligheder, er ELI til gensidig gavn

og måder at gøre tingene på. Det her projekt

får et større netværk og dermed også styrker

for alle involverede parter. Akademikerne får

understøtter de unges kompetencer og giver

deres sociale kompetencer, siger Gentoftes

erfaring med arbejdsmarkedet og et styrket

dem konkret erhvervserfaring samtidig med

borgmester.

netværk. De små og mellemstore virksomheder får erfaring med at have en akademiker ansat og for idrætsforeningen er det en mulighed for at få løst konkrete analyse og udviklingsopgaver. Hanne Jørgensen som er jobcenterchef i Gentofte Jobcenter glæder sig over perspektiverne: -Vi har set nogle spændende perspektiver i at indgå i dette samarbejde. Ved at kombinere de nyuddannedes kompetencer med muligheden for at opbygge netværk gennem forenings­ livet får de ledige en rigtig god mulighed for at komme i kontakt med personer, der er i berøring med alle dele af erhvervslivet. Dermed øges også mulighederne for at finde relevante praktikpladser, hvor den enkeltes kompetencer kan komme i spil. Det giver et godt afsæt for at komme videre i job.

5 ud af 10 akademikere i job Målsætningen med projektet er at 6 ud af 10

ER SKORPEN SPRØD OG KRUMMEN BLØD - ET TEGN PÅ BOSSES BRØD

akademikere skal i job seneste 3 måneder efter projektets afslutning. Den målsætning er DBU København og Würtz Extemp tæt på

Østerbrogade 132 Tlf: 3538 8112 www.bagerbosse.dk

at leve op til – umiddelbart efter praktikperi­ oden er 5 akademikere således kommet ud DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

RETFÆRDIGHEDENS VOGTER PÅ FODBOLDBANEN Hvert år bliver knap 7000 københavnske fodboldkampe dømt af en eller flere af de knap 250 uddannede fodbolddommere tilknyttet DBU København. Men hvem er personen bag fløjten? Og hvad motiverer dem til hver weekend at gøre deres bedste for at gøre din kamp til en god oplevelse? I dette tema sætter vi fokus på retfærdighedens vogter på fodboldbanen. Du kan møde mennesket bag fløjten og måske blive inspireret til at blive en del af denne gren af fodboldfamilien.

HVEM ER PERSONEN BAG DOMMERFLØJTEN? [ ]

Af Peter Vest Hansen

Analytiker Trygve Laub Asserhøj fra Idrættens Analyseinstitut er en af de få forskere, der har studeret gruppen af fodbolddommere. Vi har derfor stillet ham en række spørgsmål for at blive klogere på hvem de er og hvad der motiverer personen bag dommerfløjten?

Kan du på baggrund af dit speciale og din øvrige forskning i foreningslivet sige noget om, hvad der kendetegner den typiske fodbolddommer og dennes motivation for at dømme?

familie mere. Der kan man i dommertjansen få en lejlighed til at få rørt sig lidt og selv melde til og fra, når man kan.

er også nogle fællestræk blandt gruppen af

Hvilken værdi tillægger de dommere du har talt med omkostningsgodtgørelsen?

dommere. Der er de unge og ambitiøse, som

- Det med pengene er gennemgående i mit

kan finde en frivillig tjans der også giver lidt

studie. Pengene bliver ikke nævnt som det

penge, men også en mulig karrierevej. Jeg har

første, men som det sidste. Det er ikke på

oplevet ikke så få, som har set det som en

grund af pengene, at man gør det, men fjerner

karriereplan med sportslige ambitioner. Det

man pengene kan det være det, der gør, at

er i virkeligheden det samme som får unge til

man stopper. Det er min oplevelse, at det gør

at se en mulig karriere som fodboldspiller med

en forskel hos langt de fleste. Det bliver aldrig

prestige og sportslige ambitioner. Man kan

nævnt først, men det er min oplevelse, at

også se det lidt ved, at der også er kommet

hvis der ikke var penge ville der nok ikke være

idoler indenfor dommerverdenen som for

mange der gjorde det. Det er altså ikke en

eksempel Pierluigi Collina, Howard Webb og

primær motivationsfaktor, men en bagvedlig-

til dels Kenn Hansen. Jeg har oplevet relativt

gende faktor. Nogle få kan også se en fin fidus

mange unge, som er virkelig ambitiøse og

i, at de kan bruge det til at supplere en lavere

selvtræner og har en selvorganiserede grup-

indkomst med det. Er man for eksempel på

per, hvor de mødes og udvikler på hinanden.

efterløn, så trækker de ikke dommerhonoraret

Så er der en anden gruppe med voksne, som

fra ens ydelse (op til 500 kroner per dag er

jeg selv, der er faldet lidt af på det frivillige,

fritaget for skat red.).

- Der er store forskelle på dommere. Men der

fordi man måske gerne vil prioritere venner og 12  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

set til en eller flere fodboldkampe spiller også

mere forpligtende frivilligt arbejde i klubben.

en stor rolle. Det at der er en karrieresti som

Men det kræver naturligvis, at dommerne ikke

fodbolddommer appellerer især til de unge

føler sig som ’selvstændige frivillige’, men som

mennesker, som udover de ekstra lomme­

en integreret del af fællesskabet i klubben.

- Dommerne er i en sjov kategori, fordi de har

penge også kan se gode udviklingsmuligheder

den håndfaste honorering. Også i forhold til

i at blive fodbolddommer. I dag er der et

deres virke, som den uvildige, der sendes ud for

skræddersyet forløb med den strukturerede

at dømme. De er en slags eksternt frivillige, der

dommeruddannelse, hvor konflikthåndtering,

tit har udgangspunkt i deres klub, men i mod-

psykologi, kommunikation og ledelse indgår.

sætning til den typiske frivillige, så er de ikke

Det ser jeg også noget positivt i.

dybt rodfæstet i klubben. Tit bliver dommeren

- Mit studie viste, at de ambitiøse mistede lidt

også snarere opfattet som en repræsentant for

kontakten med klubben, fordi de fik fokus på

unionen frem for en repræsentant for fodbold-

karrieren og egne muligheder. Derfor bør man

klubben. Derfor føler dommerne også ofte et

som klub gøre sig bevidst om, hvilken type

større fællesskab med de andre dommere. Når

dommere man gerne vil have. Hvis man gerne

man bliver dommer, så er det den sport man

vil de ambitiøse dommere, så kan man for

dyrker. Dommerklubben bliver ens primære

eksempel tage dem med på træningsture for

klub.

udvikle dem. For andre handler det måske om,

Foto: IDAN

Hvordan adskiller de sig fra fodbold­ klubbens øvrige frivillige såsom bestyrelsesmedlemmer, trænere, årgangsledere etc.?

at man skal gøre dem til en del af fællesskabet.

FAKTA OM TRYGVE LAUB ASSERHØJ

Hvilke faktorer ligger bag, at det ofte Gøre noget for at have et dommernetværk i er en udfordring at rekruttere fodbold- klubben. Om man kan integrere dem mere dem dommere? mere i klubben har jeg ikke så meget erfaring

Analytiker Trygve Laub Asserhøj fra

- Det er et spørgsmål om, hvor mange dom-

med. Det vigtigste er nok, at man tager hånd

Idrættens Analyseinstitut er uddannet

mere man vil have. Skal der være dommere til

om dem som en specifik gruppe med en anden

cand. Scient. Soc. (kandidat i sociologi)

alt, så har man stort efterslæb. Tjansen kan

tilknytning til sporten end de frivillige i klubbens

fra Københavns Universitet og har

være ensom og utaknemmelig i det daglige.

daglige trummerum.

desuden en tillægsuddannelse i journa­

Det at man er eksternt frivillig ud af huset har

listik og faglig formidling fra Danmarks

I relation til det sidste. Kan du pege på nogle fordele for klubben ved at rekruttere dommere blandt klubbens medlemmer, forældre og så videre?

Journalisthøjskole.

- Som klub er det en fordel at rekruttere dom-

casestudie om penge og frivillighed i

mere blandt medlemmer og forældre, fordi man

den tredje sektor" om fodbolddommere

på den måde får nogle vigtige fodboldfaglige

fra en københavnsk dommerklub hos

kompetencer ind i klubben. En dommeruddan-

DAI og er dermed en af de få, der har

nelse og især arbejdet som dommer i praksis

forsket i danske fodbolddommere.

giver nogle erfaringer, som helt sikkert er

Derudover var han hovedforfatteren

anvendelige også som træner, bestyrelses-

bag den store frivilligundersøgelse

Hvordan kan fodboldklubberne styrke deres organisation i forhold til at gøre sig relevante og attraktive for fodbolddommere?

medlem eller frivillig i klubben i øvrigt. Ud over

’Fremtidens frivillige foreningsliv’ fra

et grundigt kendskab til spillets regler drejer

2012.

psyke og reaktioner, ledelse, konflikthåndtering

Efter specialet har han også selv været

- Man kan også vende den om og sige, at der

og kontakt til lokalunionen og andre klubber.

fodbolddommer i nogle år. Først i DAI

er nogle fordele at spille på. Frivillige opgaver

Der er selvfølgelig også den fordel, at jo flere

og siden i DBU, men er i øjeblikket på

bliver ikke solgt af sig selv. Her handler det

dommeruddannede, en klub har blandt med-

tidsubegrænset orlov. Han er desuden

om, at man skal være god til at kommunikere

lemmer og forældre, jo lettere bliver det at løse

formand for og spiller i fodboldklubben

tjanserne. Som fodbolddommer ved man hvad

problemet med døm selv-kampe eller akut

’Nordstjernen’.

opgaven indebærer helt konkret. Det tror jeg,

dommermangel. Og så kan dommertjansen,

at mange frivillige i bestyrelserne kan være

som en relativt ligetil og overskuelig opgave,

misundelige på. Det at opgaven er tidsbegræn-

være en indgang til at kaste sig over andet og

man ikke den samme kontakt til en klub, der kan være med til at holde modet oppe.

DIF arbejder målrettet med at sætte skolereformen i spil

Han skrev i 2010 specialet "Mellem job og hobby. Et organisationsteoretisk

det sig om forståelse for forskellige spilleres

DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

SEJT AT FÅ VORES EGET FODBOLDHOLD [

Af: Allan Petersen

De to gymnasiepiger Mille Schøpzinsky og Zarah Henriksen troede det var svært at blive trænere for deres eget fodboldhold. Nu har de fået deres eget U7 hold i Hvidovre IF.

]

I Hvidovre IF var man overrasket over hen-

over­raskelse, da der i efteråret 2013 dukkede

Kort før julen 2013 blev pigerne udstyret med

vendelsen og gav med glæde de to piger

en mail op hos Hvidovre IF, hvor de to gymna-

træneraftale, tøjpakke og hjælp fra U8-pige-

ansvaret for U7-pigerne. Nu – et år efter – er

siepiger Mille Schøpzinsky og Zarah Henriksen

træneren Bo Nielsen i den første tid. Da forårs-

Mille og Zarah UEFA C-licenstrænere og har

spurgte, om de kunne blive trænere i klubben.

sæsonen begyndte, var Mille og Zarah klar til at

fået firedoblet antallet af piger på holdet.

- Vi troede, det ville være svært at få sit eget

tage opgaven på egen hånd.

De fleste klubledere kender til udfordringen

hold, så vi var helt vildt glade, da vi fik besked

- Det har virkelig været sjovt. Bare det at se,

med at få trænere. Og piger som trænere er

om, at vi kunne træne U7-pigerne, fortæller

hvor glade pigerne er for at komme til fod-

især et sjældent syn. Derfor var det lidt af en

Zarah Henriksen.

boldtræning, og at vi faktisk betyder noget for

Foto: Martin Ladegaard-Mortensen

I græssæsonen har Hvidovre IF samlet deres træning af pigerne fra U7-U12 samme tid og sted to gange om ugen. Det giver sammenhold mellem de omkring 100 piger og 12 trænere, hvoraf fire er kvinder. Næsten alle trænere har UEFA B- eller C-licens eller DBU B1-uddannelse.

14  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

FÅ DE UNGE SOM TRÆNERE • Spørg dem – de kommer sjældent af sig selv. • Giv dem en trænermentor, indtil de er trygge ved opgaven. • Få en forælder eller en leder i klubben til at være holdleder. • Tilbyd dem uddannelse – fx ”DBU Ung og træner for første gang” eller andre C-kurser. • Fortæl om fordelene – trænerkarriere, bedre CV, personlig udvikling. • Lad dem prøve sig selv af som stationstrænere, på DBU Fodboldskole og DBU Pigeraketten m.v. • Tilbyd fleksible muligheder, hvis de ikke kan forpligte sig som faste trænere. • Hav forståelse for, at andre ting også fylder i de unges liv.

dem, er vildt dejligt. Men det kræver også tid. Det duer ikke bare at møde op fem minutter før træning og så prøve at finde ud af, hvad man så skal lave den dag, siger Zarah og bliver suppleret af Mille:

Der er stor forskel på, hvad en nybegynder på 4 år og så en på 7-8 år kan. Derfor har det været godt med uddannelse Mille Schøpzinsky

- Derfor har vi brugt meget tid på at forberede os. Vi har snakket meget sammen om, hvad vi skal lave af øvelser og finde noget, der passer til vores piger. Vi har dem jo fra de 4-årige, som

UEFA-licenstrænere

ning på C-kurserne og kan nu kalde sig UEFA

lige er startet til fodbold og så op til piger på

- Det var virkelig godt. Vi er blevet meget

C-licenstrænere.

7-8 år, som har gået til fodbold i et par år. Der

dygtigere som trænere. Det var nogle super

- Vi er virkelig glade for at have Mille og Zarah

er stor forskel på, hvad de kan, og hvor meget

dygtige undervisere, vi havde. Vi fik en basis

som trænere, og det har været en fornøjelse, at

de forstår.

forståelse for, hvordan man træner børn i

de har holdt fast i interessen og har villet bruge

forskellige aldre. Vi fik inspiration til en masse

60 timer på træneruddannelse. Vi ved jo godt,

nye øvelser, og vi fik gode ideer til, hvordan vi

at piger i den alder har meget at se til med

skal bygge vores træning op med stationer,

skole- og fritidsarbejde, fester, veninder og

fortæller Mille.

meget andet. Vi kan jo heller ikke hamle op

- Derudover fik vi også en masse ud af at

med, hvad de kan tjene på et fritidsjob, så vi

være sammen med de andre trænere. Der var

håber at holde på dem ved at tilbyde gode

blandt andet 12 andre trænere fra Hvidovre, så

oplevelser og personlig udvikling, siger afde-

Mille og Zarah har hentet meget inspiration fra

i pauserne talte vi en masse om klubben, men

lingsleder for pige-/dameafdelingen Bo Larsen

DBU’s materialer og øvelsesbanken, men fandt

også hvordan man træner, hvilke krav man

Vangsgaard.

også ud af, at de havde behov for mere viden.

kan stille til børnene, og hvordan man tager en

De yngste piger i Hvidovre IF håber nok det

Derfor tog de imod tilbuddet gennem klubben,

dialog med forældrene, siger Zarah.

samme. I hvert fald har Mille og Zarah firedoblet

da DBU København i foråret 2014 udbød et helt

I december tog Zarah Henriksen og Mille

antallet af spillere fra de fem, som de havde for

C-licensforløb over tre weekender.

Schøpzinsky begge onlinetesten som afslut-

et år siden, til nu 20.

Vi troede, det var svært få sit eget hold Zarah Henriksen og Mille Schøpzinsky

DBU København

15


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

TAG GODT IMOD DE NYE KLUBRÅGIVERE [

Af: Dan Pedersen

DBU Københavns nye klubrådgiverteam er på plads og klar til at hjælpe de københavnske fodboldklubber.

]

DBU København har ansat Hans Vixø og

-De mange frivillige gør en kæmpe indsats

miljøudfordringer i skydning til introduktion

Richard Andersen som de to nye klubrådgivere,

og jeg glæder mig til at hjælpe dem og gøre

af den danske forenings- og fodboldmodel i

der fremover skal understøtter klubudviklingen

forskel for klubberne i DBU København.

Litauen og undervisning på DIF´s lederakade-

under DBU København. Hver enkelt klub vil

Forhåbentligt kan jeg være med til at udvikle

mier:

fremover få tilknyttet deres ”egen” klubrådgi-

og forenkle nogle processer i klubberne. Jeg

-Jeg sagde ja til jobbet fordi jeg ville arbejde

ver, der bliver ansvarlig for sparring, rådgivning

vil gerne sætte fokus på driftsopgaver som

med noget jeg er god til og har viden om – og

og dialog med den enkelte klub.

årsplan og funktionsbeskrivelser, men også

det er proces og udvikling. Jeg har kæmpe

Hans Vixø og Richard Andersen vil i de første

arbejder for at uddannelse af trænere og

respekt for det frivillige arbejde og har selv

måneder af 2015 tage kontakt til klubberne

ledere kommer på dagsordenen. Derudover

siddet som formand i mellemstor klub så jeg

med ønske om et møde, hvor de vil præsentere

ser jeg nogle rigtig spændende perspektiver i

kender til opgaverne. Jeg er skolelærer ved

sig selv og samtidig tage pulsen på klubbernes

DBU’s nye kommunestrategi og tror på at der

siden af mit job som klubrådgiver og derfor

nuværende situation og aktuelle behov for en

er et stort potentiale i et tættere samarbejde

lægger skolereformen mig også på sinde. Jeg

koordineret indsats i tråd med klubbens ønsker.

mellem klub og kommune, fortæller Richard

ser nogle skoler som sultne efter at sam-

Andersen.

arbejde med foreningerne og jeg ser nogle

Erfaring fra DBU Bredde

spændende muligheder for samarbejde og

Richard Andersen og Hans Vixø har begge

Brænder for proces og udvikling

rekruttering af medlemmer via skolerne, sige

mange års erfaring fra foreningslivet. Richard

Hans Vixø har en uddannelsesbaggrund med

Hans Vixø.

Andersen har i mange år varetaget forskellige

en vægtning på ledelse og undervisning.

roller i en mellemstor klub og kommer desuden

Derudover har Hans godt 20 års erfaring med

Hjælp til klubudvikling

fra en stilling i DBU’s breddeafdeling, hvor han

rådgiverfunktionen i idrættens verden. Her har

Med klubrådgiverne ønsker DBU København

de seneste 10 år har arbejdet med udvikling

Hans arbejdet med alt fra udviklingsseminarer

at komme helt tæt på klubberne og skabe en

og administration af DBU’s fodboldskoler, ung-

i handicapidrætten, aktivitetsudvikling i fald-

tæt dialog omkring udvikling af fodbolden

domsområdet og alternative former for fodbold:

skærm, pengestrømsanalyse i bokseunionen,

under DBU København. Klubrådgiverne er som udgangspunkt et gratis tilbud fra DBU Køben-

Foto: DBU København

havn, men der må påregnes en egenbetaling i Hans Vixø (tv) og Richard

forbindelse med længere klubudviklingsforløb.

Andersen glæder sig til

Det forventes til gengæld at klubberne

at komme på besøg i de

investerer tid i at introducere klubrådgiverne

københavnske klubber

for klubbens udfordringer, ligesom klubråd-

og sætte skub i klub­

giverne bliver tovholdere på projekter, som

udviklingen.

vedrører klubben og DBU København. De områder som klubrådgiverne rådgiver bl.a. i uddannelse, opgavestyring, årsplaner, værdier og kommunesamarbejde.

16  DBU København


Hovedsponsorer

SKRAB & VIND

skrabelodderne, og man først afregner i august. Det er altså gratis at tilmelde sig, og man har fuld returret af usolgte lodder. Ved bestilling medfølger salgsguide og udførlig brugsvejledning.

Opel Corsa 3dr 1.4 75hk Enjoy

2 stk rejsegavekort a ´30.000 kr

Tjen Penge til din klub

Nu kan du tjene penge til din klub samtidig med, at I støtter en god sag ved at sælge skrabelodder for Dansk Handicap Idrætsforbund

Sammen om en god sag

egne aktiviteter samtidig med, at man støtter DHIF’s arbejde for handicapidrætten.

Støt dit hold, støt handicapidrætten

Alle idrætsforeninger kan nu tilmelde sig DHIF’s lotteri. Konceptet er, at man sælger lodder i sit netværk og lokalområde, og tjener penge til

DBU og DHIF har de seneste par år haft et godt partnerskab, der skal sikre at alle uanset forudsætninger kan spille fodbold. Derfor er det også oplagt for DBU at støtte op om DHIF’s landslotteri, der skal skaffe penge til arbejdet med at sikre de bedste mulige rammer for handicapidrætten i Danmark. Læs mere og bestil skrabelodder til din klub: www.stoetforeningen.dk

Erfaringer fra DHIF’s tidligere lotterier, viser at fodboldhold nemt tjener op til 10.000 kroner til egen kasse, og i nogle tilfælde mere. Alt det kræver er 20 spillere, der hver i sær sælger 50 lodder. En af fordelene ved lotteriet, er at der ikke er noget udlæg ved bestilling af

SKRAB & VIND

Læs mere om DBU og DHIF’s samarbejde: www.dbu.dk www.dhif.dk Scan her for at se mere!

Arrangør: Dansk Handicap Idrætsforbund i samarbejde med Dansk Boldspil-Union

KONTROLFELT MÅIKKE SKRABES Hvis feltet skrabes er loddet ugyldigt!

DBU København

17


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

TÅRNBY KOMMUNE [

Af: Kasper Kølleskov

Fokus på idrætsforeningernes faciliteter er centralt i Tårnby Kommune. Gode faciliteter bringer lyst og glæde, og det er desuden befordrende for et aktivt klubliv.

Rundturen i lokalunionens syv kommuner

kommunens adskillelige fodboldklubber og

bringer denne gang Københavnsk Fodbold til

mange aktive nyde godt af.

Tårnby Kommune. Idrætsområdet i kommunen

]

Vi har ofte hørt at vi har nogle af de bedste baner i københavnsområdet

hører under Kultur og Fritid, der har til huse på

De bedste baner

Tårnby Bibliotek. Bibliotekschef Jens Laurid­

Fodbold spilles året rundt og på forskellige

sen samt Lars Holm Jensen og Tom Lisborg

niveauer – et faktum man har fokus på hos

fra Kultur og Fritid bringer lys over tilstanden i

Kultur og Fritid. – Man har græsbaner til

Tårnby Kommune netop nu. Kommunen med

sommerbrug, kunstgræsbaner til om vinteren

Man mener selv, at faciliteterne er gode og

godt 40.000 indbyggere har gennem de sidste

samt træningstid i store og små gymnastik-

passende i forhold til medlemstallet, og i Kultur

10-15 gennemgået en markant udvikling.

sale og haltid til afvikling af futsalturnering,

og Fritid prioriterer de højt at holde sig ajour

Faciliteterne har altid været gode, og det kan

fortæller Kultur og Fritid.

med nye tendenser og tiltag for at optimere

Kultur og fritid

Foto: Karsten Lund

faciliteterne. I Tårnby Kommune føler man, at dette lykkes, for som Lars Holm Jensen og Tom Lisborg siger: ”Vi har ofte hørt at vi har nogle af de bedste baner i københavnsområdet.” Opgaven med at sikre kommunens mange aktive gode og solide rammer er dog ingen let opgave, og udfordringerne er mange. De stigende nedbørsmængder er en særlig udfordring, som kommunen kæmper med. I et konstruktivt samarbejde mellem klubberne og Tårnby Kommunes tekniske personale forholder man sig i fællesskab til dette.

Frivillighed og ansvar Ansvaret for faciliteterne ligger ene og alene hos kommunen, mens arbejdet med at rekruttere frivillige trænere og ledere ligger hos klubberne. Frivillighedskulturen i klubberne er som mange andre steder en udfordring, for som Lars Holm Jensen og Tom Lisborg siger, er det ofte ”de samme personer der tegner foreningerne, og det er en udfordring at rekruttere nye frivillige og ledere. Kommunen forsøger at støtte klubberne i arbejdet med at rekruttere og fastholde frivilTårnby kommune forsøger at skabe gode rammer for idrætten i Tårnby kommune.

18  DBU København

lige. Hos kommunen har man etableret Tårnby Foreningsråd, der yder økonomisk støtte og


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

dermed har en paraply- og backupfunktion for klubberne. Ydermere kan klubberne altid søge råd og vejledning hos Kultur og Fritid, blandt andet i forhold til udvikling og uddannelse af de frivillige. Klubberne har også mulighed for

Det frivillige arbejde belønnes ved at Tårnby Kommune over en bred kam har en lang række af forskellige idrætsfaciliteter på et højt niveau Kultur og fritid

at søge tilskud og støtte i henhold til trænertilskudsordningen.

Prisoverrækkelse for frivillige

arbejde belønnes ved at Tårnby Kommune over

ning, at mange mennesker er aktive i flere

Tårnby Kommune værdsætter de frivillige

en bred kam har en lang række af forskellige

foreninger og sammenhænge på samme tid.

rundt om i klubberne højt, og for at synlig-

idrætsfaciliteter på et højt niveau.” Dette kan

Derfor forsøger man hos Kultur og Fritid at

gøre dette uddeles de to årlige foreningspriser

lyde som en politisk parole, men de to herrer

opfordre til samarbejde og fællesskab på

”Tårnby Kommunes Æresmedalje for Idræt”

betoner, at klubberne, lederne og borgerne

tværs af kommunens foreninger og klubber.

og ”Tårnby Kommunes Idrætslederpris” til

sætter pris på disse faciliteter.

– Jo flere koordinerede, samarbejdede

foreninger eller personer, som har gjort eller

løsninger vi kan etablere, jo bedre for den

opnået noget særligt. Igen vender Lars Holm

Samarbejde og fællesskab

enkelte forening, for helheden og for Tårnby

Jensen og Tom Lisborg tilbage til kommunens

Typisk for den tidsalder, vi lever i, er ifølge Lars

Kommune.

gode faciliteter, for de siger ”at det frivillige

Holm Jensen og Tom Lisborg den kendsger-

Annonce

Se alle vore produkter på

www.fodboldmal.dk webshop

FUTSAL SPILLESÆT

TRÆNINGSKIT TIL VINTERTRÆNING

Celtic spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde.

Komplet træningspakke til fodboldklubber

Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 4.996,- inkl. moms og fragt. Du skal vælge Celtic når kvalitet og design er vigtig.

15x Challenge windbreaker (ziptop hooded jakke) 15x Knickers 15x fodboldstrømper str. S-XXL Dette sæt består af en hooded windbreaker, en knickers buks og fodboldstrømper. Hvad Hummel er for Danmark er JAKO for Tyskland. Du får tøj i den absolut bedste kvalitet.

Winner spillersæt + 2 kvalitets futsal bolde Bestående af 11+1 spillersæt (shorts+trøje+strømper) med langærmet trøje til målmand. Kun kr. 3.989,- inkl. moms og fragt Du skal vælge Winner når kvalitet og pris er vigtig.

Kun kr. 8.999,- inkl. moms og fragt

FUTSAL BOLDE Mangler I futsal bolde, så slå til nu... Sæson opstartstilbud på futsalbolde vælg mellem “light” med en vægt på 290g eller “normal” med en på vægt 420g. Pris ved 5 stk. leveret i et boldnet kun kr. 1.050,- inkl. moms og fragt.

| MixGoal Aps | Maribovej 142 - 2500 Valby | Tlf.: 3146 0880 | mail: info@mixgoal.dk |

DBU København

19


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

NYE MEDLEMMER I DBU KØBENHAVNS BESTYRELSE [

Det årlige repræsentantskabsmøde i DBU København forløb efter planen med en god debat mellem klubber og bestyrelsen samt to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Af: Dan Pedersen

]

Scandic Hotel Sydhavn var ramme om DBU

i København, blev også fremhævet som et

nyttelse af eksisterende idrætsfaciliteter. Som

Københavns repræsentantskabsmøde,

vigtigt indsatsområde i de kommende år, hvor

eksempel nævnte formanden muligheden for

der traditionen tro startede med forman-

et tættere samarbejde mellem lokalunionerne

at lægge kunstgræs på stadionbaner som det

dens beretning. DBU Københavns formand,

er en mulighed som DBU København afsøger.

allerede er sket på Frederiksberg stadion.

Henrik Ravnild, fortalte om DBU Københavns

Bedre idrætsfaciliteter er afgørende, hvis de

Formanden opfordrede også alle omkring

udvikling og de mange indsatsområder som

københavnske klubber skal fortsætte den

fodbolden til at se mulighederne i den nye

unionen i dag dækker. Herefter blev der talt

flotte medlemsfremgang i de kommende år.

skolereform, men han kom også med en klar

om turneringer og den nye struktur i DS/KS

DBU Københavns formand gjorde det klart at

udmelding til skolelederne – børn skal have

samt behovet for mere fleksible turnerings-

man arbejder tæt sammen med kommuner og

mulighed for at nå til træning i deres lokale

former og stævner, der kan tilgodese de spil-

politikere for at sikre, at idrætten tænkes ind i

fodboldklub på trods af de længere skoledage.

lere, som ikke er så fokuseret på resultater og

nye projekter og at man ser på nye løsninger

oprykninger. Pigefodbolden, der er udfordret

og innovative tiltag, der kan skabe bedre ud-

To nye bestyrelsesmedlemmer Efter beretningen blev ordet givet frit til de 127 deltagere, der fik mulighed for at kommenterer på årets beretning. Bedre pigefodboldturneringer, en styrkelse af DS og KS samt muligheden for omgåelse af reglerne med de elektroniske holdkort og implementering af spillerpas var nogle af de emner som repræsentanter fra bl.a. Skovshoved IF, AB Tårnby og Tårnby FF bragte på banen for bestyrelsen. DBU Københavns regnskab og budget for det kommende år blev godkendt uden bemærkninger fra salen. Og så var det blevet tid til valg til bestyrelsen, hvor Vagn Christensen gik af efter 25 år i bestyrelsen. Her havde bestyrelsen på forhånd anbefalet, Jesper Gradert, der i mange år har siddet med i DBU Københavns turneringsudvalg, som nyt medlem. Hans

Jesper Gradert og Tobias Ilum (ses på billedet) blev valgt ind i bestyrelsen.

20  DBU København

kandidatur fik følgeskab, da Tobias Ilum fra BK Vestia stillede op til bestyrelsen og fik opbak-


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: DBU København

Dragør DK og formand Tina Vexø modtog prisen som årets Faxe Kondi Klub.

ning af klubbens formand, Søren Vesterbæk.

organisationen og DBU nye strategi gennem

overrakte hæderen til Vagn Christensen, der

Efter en kort pause og tale fra begge kandida-

mit praktikophold i DBU København, fortæller

sluttede repræsentantskabsmødet af med en

ter valgte bestyrelsen at udvide bestyrelsen,

Tobias Ilum.

klar tale rettet mod alle fodboldens interes-

der fremover vil bestå af 9 personer. Et af de

senter. Her appellerede Vagn Christensen

nye bestyrelsesmedlemmer Tobias Ilum udta-

Tak til Vagn Christensen

ler: -Jeg ser frem til en spændende udfordring,

Årets repræsentantskabsmøde markerede

hvor jeg skal være med til at udvikle bredde-

også enden på en æra med et trofast medlem

Prisuddelinger

fodbolden i København. Jeg har de seneste år

af DBU Københavns bestyrelse. Vagn Chri-

På DBU Københavns repræsentantskabs­

fået en masse praktisk erfaring som jeg gerne

stensen takkede af efter 25 år i bestyrelsen

møde blev der også kigget tilbage på året

vil bringe i spil på et mere strategisk niveau. Jeg

og var på baggrund af sit store arbejde for

der gik. En række personer og klubber blev

har en god forståelse for hvordan B&U fodbol-

den københavnske fodbold indstillet til DIF’s

anderkendt for deres store arbejde for den

den fungere i København og kender desuden

ærestegn. Thomas Bach fra DIF’s bestyrelse

københavnske fodbold.

salen til at værne om fodboldens værdier:

”GØR EN FORSKEL PRISEN” Ole og Brita Nygaard fra KFB De to personer der i år tildeles ”Gør en Forskel prisen” er kendt af mange indenfor københavnske fodbold. De har begge udført et forbilledligt klubarbejde, der viser at livslang klubfølelse også findes i dag. Ole og Brita Nygaard fra KFB gør en forskel og har gjort det i mere end 30 års lederarbejde. Ole Nygaard har i en menneskealder været medlem af Standard og KFB. Han var igennem 12 år en glimrende formand, mens Brita var bestyrelsesmedlem. Ole og Brita var aktive ved fusionsdannelsen af KFB i 1990. I en årrække var Ole sportslig leder i KFB og begge var aktive ved etablering og drift af KFB`s klubhus. I dag står Ole og Brita for kamp-bane-hold udvalget, som organiserer banetildeling og holdtilmeldinger. Herudover fungerer de som holdledere for 2. senior og står for tøjvask i seniorafdelingen i KFB. I mange år har Ole og Brita været KFB`s kontaktpersoner til DBU København, hvor de bidrager i unionens historiske udvalg.

DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

ÅRETS UNGLEDER

ÅRETS FAXE KONDI KLUB

ÅRETS LEDER

René Jørgensen, Aakanden GF

Dragør BK

Keld Jørgensen, KB

René Møllegaard har været med til at

Dragør BK har på ungdomssiden udviklet

Keld Jørgensen blev allerede som 30-årig

grundlægge Aakanden GF, der siden 2011

sig kontinuerligt gennem de senere år

valgt ind i KB’s bestyrelse som formand for

har sat sit tydelige præg på fodbolden i

og har i dag hold med i alle DBU Køben-

fodboldafdelingen. Her var Keld fra starten

Gentofte. Hvad der startede som en god

havns ungdomsrækker. Som den eneste

ambitiøs og visionær. Tidligt så han beho-

idé, har udviklet sig til en rodfæstet klub

fodboldklub i Dragør kommune er Dragør

vet for at ændre landskabet såfremt KB

til gavn for børnefodbolden i Gentofte.

BK et vigtigt samlingspunkt, der med stor

fremover skulle spille en rolle på toppen af

Aakanden GF er en forening, der kun har

ildhu har påtaget sig en vigtig rolle for de

dansk professionel fodbold. Efter etable-

medlemmer alderen 3-10 år og som i dag

børn og unge, der spiller fodbold i Dragør.

ringen af FC København sad Keld med i en

tæller knap 300 medlemmer. René Mølle­

Hver tiende indbygger i Dragør kommune

seks mand stor bestyrelse, hvor han var

gaard har fra start ved med til definerer

er således medlem af foreningen. I Dragør

med til at vinde klubbens første mester-

klubbens værdier omkring kammeratskab

BK arbejder man med udviklingen af den

skab inden han tog en pause fra fodbolden

og opbygning af børnenes selvværd. Dette

”Den Gule Tråd”, hvor man har nedfældet

i 1996.

sker samtidigt med at de små spillere

nogle klare visioner om B&U fodbolden til

Keld Jørgensens KB hjerte og kærlighed til

lærer tekniske færdigheder ved legen med

gavn for fællesskabet, sammenholdet

fodbolden betød imidlertid at han allerede i

bolden og styrker motoriske evner. René

og den sportslige udvikling. DBU’s fod-

2000 igen indtrådte i KB’s bestyrelse, først

Møllegaard har også taget initiativ til at af-

boldskoler er også et fast holdepunkt i

som menigt medlem og i 2006 atter som

holde børnestævner og C-træner kurser

klubben, der også er repræsenteret i DBU

formand for fodboldafdelingen, der på

for forældretrænerne i Aakanden GF.

Københavns formandsklub ved formand,

daværende tidspunkt talte 800 medlem-

René er på alle måder et stort aktiv for

Tina Vexø.

mer.

fodbolden i Gentofte og er med sin store

I kraft af Kelds utrættelige arbejde samt

frivillige indsats garant for at Aakanden GF

dygtighed og visioner er antallet i dag oppe

kan leve op til sit motto: "SMÅ BEN, STORE

på 1750 aktive og KB er en af Danmarks

DRØMME".

absolut største klubber målt på antallet af medlemmer. Keld Jørgensen har ligeledes været et meget aktivt medlem af FIU, hvor han har bidraget til det gode samarbejde i et område hvor mere end 4500 spillere skal dele om de begrænsede faciliteter. Der findes ikke mange i dansk fodbold, der har ydet en frivillig indsats på niveau med Keld Jørgensens. I dag er Keld et berigende medlem af DBU Københavns Formandsklub, hvor Keld sidder med i styregruppen og altid er en aktiv repræsentant til gavn for den københavnske fodbold.

KB’s formand, Keld Jørgensen, modtog prisen som årets leder.

22  DBU København


Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Adidas Stribed - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Entrada - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Estro - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind.

DBU København

23


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

ER DET SJOVERE END FODBOLD? [

Af: Kasper Kølleskov

DBU København har henover vinteren udbudt en række børnefutsalstævner. Spillet er et hit hos børnene, der synes det er sjovt og udfordrende. Det viste et besøg til et børnefutsalstævne i Prismen på Amager.

Gennem de seneste år er

unionens indsats intensiveret endnu mere

velkendte indendørs fodbold er fraværet af

futsal blevet et stadigt mere

med stævner og events hen over vinteren.

bander og i særdeleshed den anderledes

populært spil rundt omkring

Mørke og kulde er ingen hindring for at spille

børnefutsalbold, som sørger for at spillet

i de københavnske haller. Også

]

bold. Fodbold bliver bare til futsal med nogle

foregår langs halgulvet. Kenneth Egeberg,

for de yngste udøvere er futsal nu et tilbud,

anderledes rammer og regler, men med store

ansvarlig for futsal hos DBU København,

som DBU København gør en indsats for at

muligheder for udvikling af fodboldfærdigheder.

fortæller, at DBU i samarbejde med Select har

udbrede. I 2013 afviklede DBU København

udarbejdet specielle bolde til futsal for forskel-

nogle enkelte stævner indenfor børnefutsal.

Et tilpasset spil

lige aldersgrupper. Denne dag i Prismen spiller

Stævnerne blev flere i 2014, og her i 2015 er

Den helt store forskel på futsal og den mere

U8 med en bold, der i størrelse minder om

24 DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: BLJ-foto

en herrehåndbold. Som en del af deltagelsen i stævnerne får holdene boldene med hjem i klubberne, så der med Kenneth Egebergs ord ”kan trænes videre i det nye spil”. For at imødekomme børnenes niveau og anatomi har DBU tilpasset reglerne, ligesom der spilles på varierende banestørrelser, som passer til børnenes udviklingstrin. U8-holdene spiller på de baner, der normalt bruges til minihåndbold, og reglerne er ændret i forhold til udendørs fodbold, så der spilles med indspark og målkast. Kenneth Egeberg pointerer: - Futsal skal være nemt at gå til så vi får alle klubber med. De få ændringer i spillereglerne skal udvikle rammer, der skaber leg og en mindre grad af organisation. Børnene kan nærmest selv styre spillets afvikling, siger Kenneth

Børnene går til den i Prismen, der er et af flere futsalspillesteder i vinterhalvåret.

Egeberg. Samlet skal børnestævner være med til efter-

skal kunne spille bredt og rundt om, og derved

hånden at introducere det fulde futsal spil. Som

får de en bedre forståelse for spillet. Thomas,

et afgørende parameter for DBU København

som træner B93-drengene betoner nogle af

skal futsal accepteres og anerkendes som et

de tekniske elementer, som udvikles gennem

selvstændigt spil i forhold til fodbold.

spillet. – Der dribles og afleveres meget, og det er vigtigt at ramme præcist med sine

børnene kan nærmest selv styre spillets afvikling Kenneth Egeberg, DBU København

Jeg kan bedst lide futsal, fordi bolden er lille Sofus, 7 år, KB

afleveringer i futsal. De mange boldberøringer, afleveringer og skud kombineret med

improvisation, som spillet også kræver. Som

det højere tempo skaber en variation i spillet,

udgangspunkt er futsal et indendørs spil, men

hvor alle spillere må tage del i såvel angreb

det kan sagtens spilles udendørs, som det for

som forsvar. Hos DBU København peger man

eksempel gøres i Sydamerika. Her kan man

udover teknik og taktik på det store element af

drage paralleller til streetfodbold, der er tilbage

Udvikling af færdigheder Futsal og fodbold er begge spil, som stiller krav til børnenes færdigheder. Tai Pundik, træner og sportschef hos de tidligere danske mestre København Futsal, fortæller: -futsal er et fantastisk værktøj til at udvikle vores unge fodboldspillere, teknisk såvel som taktisk. Derudover kan futsal være med til at skabe nye medlemmer. Vi kan bruge futsal til at dygtiggøre spillere, men også som fastholdelsesværktøj og i rekrutterings øjemed. Spillet appellerer til små tekniske spillere, kræver færre spillere end traditionel fodbold og så kan det endda afhjælpe facilitetsudfordringerne, da vi kan udnytte hallerne, siger Tai Pundik. Den tungere bold gør, at spillet i futsal er præget af flere boldberøringer og øget kontrol. Jack, der er far til en af U8-spillerne fra B93 denne søndag i Prismen, siger, at: – drengene

Det kræver fuld koncentration når man skal forstå trænerens taktik og lære et nyt spil at kende.

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

som et indsatsområde under DBU Køben-

at børnene oplevede stor glæde og meget

Der er altså ingen tvivl om, at U8-drengene

havn. Netop sammentænkningen af futsal og

sjov i mødet med futsal. De anderledes regler

oplever glæde ved spillet og deres tilgang til

streetfodbold har DBU København i tankerne,

er ikke noget større problem for som Sofus

spillet er lige så seriøs og passioneret som

pointerer DBU Københavns mand på stedet,

siger, – har min træner lært mig reglerne. Om

til det fodbold, de normalt spiller udendørs.

Kenneth Egeberg.

konsekvenserne af brugen af den anderledes

Sixten på 7 år fra B93 er ligesom Sofus ny i futsal. Han sammenligner futsal med det mere

bolden er mini, driblingerne er anderledes og reglerne lidt svære at huske, men næste gang kan jeg det Sixten, 7 år, B93

velkendte indendørs fodbold. Han kan godt lide futsal: – Futsal er sjovt fordi der ikke er nogen bander, bolden er mini, driblingerne er anderledes og reglerne lidt svære at huske, men næste gang kan jeg det, siger Sixten. Dermed siger Sixten også, at det i hvert fald ikke er sidste gang han spiller futsal.

Den lille bold er sjov og udfordrende

bold siger Sofus, at – man skal ikke bruge

Sofus, Sixten og de øvrige futsalspillende

Sofus på 7 år fra KB, spiller denne søndag i

hovedet så meget, selvfølgelig med henvis-

børn er med sikkerhed at finde i en anden

Prismen futsal for første gang. Da jeg efter en

ning til hovedstød. Bolden er dog ingen ulempe

københavnsk hal i nærmeste fremtid, i færd

netop færdigspillet kamp mod Vanløse IF spør-

ved spillet. Da jeg spørger Sofus om han bedst

med at aflevere, drible, brede spillet ud og lede

ger ham, om han synes futsal er sjovt, kigger

kan lide futsal eller almindelig fodbold lyder

efter huller, mens de har det sjovt og glædes

han noget undrende over det dumme spørgs-

svaret: – Jeg kan bedst lide futsal, fordi bolden

over legen med den lille og anderledes børne­

mål på mig og svarer ”æh, ja!”. Ingen tvivl om,

er lille og man skal lede efter hullerne.

futsalbold.

Ingen bander, bolden er mini, flere driblinger og masser af fart. Futsal falder i god jord hos de københavnske børn.

26  DBU København


FODBOLD Pinsen 2015 Holland Fodboldturneringer for drenge og piger

Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

North Limburg Cup for drenge

North Limburg Cup er en populær turnering der afvikles i pinsen fra torsdag d. 21. maj til mandag d. 25. maj 2015. Turneringen afholdes i Gennep tæt ved grænsen til Tyskland. Kampene spilles på flotte baneanlæg i og omkring Gennep. Tre kampe pr. dag med spilletid på 2 x 18 minutter.

North Limburg Cup for piger

North Limburg Cup for piger er en populær pigeturnering, der afvikles i pinsen fra torsdag d. 21. maj til mandag d. 25. maj 2015. Turneringen afholdes i Cruijk tæt ved grænsen til Tyskland. Alle kampe spilles på græsbaner. Der spilles indledende kampe lørdag og placeringskampe og finaler søndag.

Der spilles til North Limburg Trophy i følgende aldersklasser for drenge:

Der spilles til North Limburg Trophy i følgende aldersklasser for piger:

11-mands

11-mands

7-mands

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

Drenge U19 Drenge U17 Drenge U15 Drenge U14 Drenge U13 Drenge U12 Drenge U11 Drenge U9

Født efter 1.1.1996 Født efter 1.1.1998 Født efter 1.1.2000 Født efter 1.1.2001 Født efter 1.1.2002 Født efter 1.1.2003 Født efter 1.1.2004 Født efter 1.1.2006

7-mands

Gruppe 9 Gruppe 10 Gruppe 11

2 x 20 minutter 2 x 20 minutter 2 x 20 minutter

Født efter 1.1.1998 Født efter 1.1.2000 Født efter 1.1.2002

både piger og så , de rå om e m m sa i Turneringerne spilles varteringssted. dk in e m m sa på bo og en derned i bus drenge kan køre samm Programudkast for turen

Pris: Vandrehjem: 1.895 kr. pr. deltager. Hotel: 2.095 kr. pr. deltager. I begge priser er bustransport, indkvartering, halvpension, bussen hos jer til udflugter og transport i det omfang at det er muligt og i samråd med det/de hold man deler bus med samt chaufføren. Der opkræves et holdgebyr på 1.600 kr. pr. hold.

Torsdag 21. maj: Ved aftenstid afrejse fra jeres klubhus. Fredag 22. maj: Der er mulighed for rundvisning på et stadion som kan kombineres med et besøg i et vandland. Lørdag 23. maj: Turneringen starter. Tre kampe. Søndag 24. maj: Turneringen fortsætter. Finaler og placeringskampe. Tre kampe. Efter finalen hjemrejse. Mandag 25. maj: Om morgenen hjemkomst til jeres klubhus. Turen kan forlænges med en ekstra overnatning, således at hjemrejse påbegyndes mandag morgen. Ring og hør om priser.

Danish Sports Travel A/S Birkevej 11, Nørhalne, 9430 Vadum, Tlf. 98 26 83 69 Inge Larsen

www.danish-sports-travel.dk

Medlem af Rejsegarantifonden - UEFA Licens

DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

BK SKJOLD FINDER FODBOLDTALENTERNE I DET HELE MENNESKE

Af: Anne Ristorp Kraufeldt

[

Hos BK Skjold gør fællesskabet forskellen. De sociale relationer dyrkes, for hvis spillerens mentale tilstand betyder 50 procent under kampen, skal der også fokuseres på den i træningen.

]

– Skal man fremelske talent, skal man kigge på

hans mentale tilstand betyder for hans spil,

fodbolden som både Youssef og Pierre Emil

det hele menneske.

vil han svare, at 50 procent af hans dagsform

voksede op med i BK Skjold. Klubben har gen-

Sådan lyder en del af fodboldfilosofien i Bold-

er i hovedet. Men paradoksalt nok er der ikke

nem tiden fodret rigtig mange divisionsklub-

klubben Skjold. Her har måden, hvorpå man

mange, der fokuserer 50 procent på den men-

ber med spillere og som sagt også internatio-

tænker fodbold, gennem de senere år udviklet

tale del i fodboldtræningen. Det prøver vi på i

nalt kendte og stærke fodboldnavne.

sig til at være markant anderledes i forhold til

BK Skjold, siger træner Flemming Jensen.

andre fodboldklubber. Skjold har på den måde skilt sig ud - et bevidst valg, ikke mindst for at

Sociale relationer

skabe sin egen identitet og bedre resultater.

Boldklubben Skjold har valgt markant ander-

Hvis man som amatørklub vil trække nye

ledes forhold for deres herresenior end man

medlemmer til og holde på de gamle, kan man

ser i andre danske fodboldklubber. Èn af de

nemlig ikke lukrere på at kopiere de store klub-

største forskelle er, at op mod 40 herresenior-

ber. Det mener trænerstaben for herre-senior:

spillere kan møde op til træning: 1. og 2. holdet

- Hvis man spørger en fodboldspiller, hvad

træner nemlig sammen.

Det er rigtig svært at blive bedre, hvis man kun øver sig 1-2 gange om ugen Flemming Jensen

- Det valg har vi truffet, fordi vi ved, hvor

- Som regel får vi samme tilbagemelding

meget det sociale liv betyder for resultaterne

fra de større klubber: – Skjold har opdraget

på banen. Den bedste på 1. holdet kan være

spillere med en sund tilgang til fodboldlivet. Det

bedste ven med den ringeste på 2.holdet.

bunder i, at vores spillere opdrages til at tage

Men det er alligevel på grund af kammeraten,

medansvar for helheden. Bl.a. er opvarmnin-

at man når til træning fire gange om ugen. Vi

gen og stabilitetstræning noget seniorspillerne

anerkender, at vores spillere giver afkald på

selv står for. Trænerne tror på, at hvis spillerne

mange relationer, når de vælger at bruge deres

behandles som tænkende mennesker, og ikke

eftermiddage, aftener og weekender i selskab

som superstjerner, bliver de bedre mennesker

med os. Derfor skal vi også rette op på den

- og fodboldspillere ...

sociale balance, siger Flemming Jensen.

Træner fire gange om ugen

BK Skjold forsøger at opdrage spillere med en sund tilgang til fodbolden.

28  DBU København

Kendte navne

Hos BK Skjold træner de 44 spillere meget.

Pierre Emil Højbjerg og Yussuf Poulsen ...

Rigtig meget. Spillernes alder rangerer mellem

Ringer der en klokke? De er opvokset i BK

17 og 37 år. I alt 10 spillere er under 18 år. Mange

Skjold. Både træningen og tilgangen til spillere

af de helt unge spillere er derfor end ikke

og fodboldspillet ligner meget den tilgang til

seniorer endnu. Alligevel træner de absolut lige


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: Henrik Overmans

BK Skjold har tradition for at udvikle talentfulde spillere. Her er det Pierre Emil Højbjerg på besøg i bardomsklubben.

så hårdt som de ældre og mere erfarne spillere.

denne form for træning i vores klub. Og dét

Bayern München-spilleren tog sig god tid til at

- Det er rigtig svært at blive bedre, hvis man

holder vi ved, siger en af trænerne for 1. og 2.

skrive autografer og tage en snak.

kun øver sig 1-2 gange om ugen. Og hos Skjold

senior, Flemming Jensen.

I en artikel i Dagbladet BT sagde Pierre Emil

vil vi gerne have, at spillerne udvikler sig hele

Derfor byder træningen også på bold, bold og

Højbjerg efterfølgende, at ... hvis du elsker det,

fodboldlivet igennem. Ingen går i skole eller til

atter bold. Det skal være sjovt og lærerigt at

du gør, så gør du det, så godt du kan. Og så

fitness for bare at opretholde status quo. Man

træne. Man vil aldrig opleve, at spillerne sendes

starter eventyret ligesom med mig selv" som

vil gerne lære mere. Sådan skal det også være

ud på en løbetur alene for løbeturens skyld.

svar på spørgsmålet om hvilke gode råd, han

på fodboldbanen, forklarer Flemming Jensen.

- Da jeg var knægt, blev vi sendt på løbetur

havde givet videre til de unge fodboldspillere i

- Fodboldkampe vindes ikke kun om lørdagen

rundt om Bagsværd Sø, til vi kastede op af

BK Skjold.

på banen. Det er en proces. Vi træner ud fra

udmattelse. Det er ikke specielt motiverende.

Pierre Emil forklarede yderligere, at netop

devisen: ”Det handler ikke om, hvor god du er

Derfor vil man også altid opleve, at vi hos

kærligheden til fodbold er en af hans hem-

nu, men hvor god du kan blive om et år”. Derfor

Skjold har alle med i træningen, og at vi bevæ-

meligheder bag succesen. En kærlighed som

skal de gode og knap så gode træne sammen.

ger os hele tiden, men aldrig kun løbetræner

han udviklede i sine ungdomsår i Boldklubben

For det er ikke sikkert, at den, der er bedst i

for løbetræningens skyld, siger Flemming

Skjold ...

dag, også er bedst i fremtiden. Måske mister

Jensen.

den bedste spiller interessen, fordi det ikke Boldklubben Skjold blev stiftet på

vi op med. Vi vil jo gerne beholde vores spillere.

Storspilleren: "Min kærlighed til fodbold blev grundlagt i Skjold"

Fællesskabet gør forskellen. Vi får skabt en

Han er kun 19 år og allerede udråbt til at være

”Brumleby”. I 1934/35 blev klubben

dynamik, som jeg er sikker på skyldes vores

toneangivende på det danske fodboldlands-

medlem af KBU.

tilgang til fodbolden, siger Flemming Jensen.

hold. Måske endda helt i front som kommende

længere er sjovt at gå til fodbold. Den tanke gør

Østerbro i 1915 i boligforeningen

anfører.

Ud over Pierre Emil Højbjerg og Youssef

Alle har noget at byde ind med

Pierre Emil Højbjerg trådte sine barnefodbold-

Poulsen findes der i dag en række andre

Kan 44 voksne mandlige fodboldspillere for-

støvler i BK Skjold, hvor han spillede i syv år.

spillere rundt omkring i de danske

holde sig til hinanden til træning?

Den sympatiske Bayern München-spiller er et

divisionsklubber og i udlandet, som

Ja, mener man hos BK Skjold. At 44 mand

fint eksempel på den tilgang, fodboldklubben

har spillet ungdomsfodbold i BK Skjold,

træner sammen betyder nemlig, at hver enkelt

har til sine spillere: Man forsøger nemlig at

f.eks. Kenneth Zohore (Fiorentina),

spiller må finde noget at byde ind med.

fremelske både de fodboldmæssige talenter,

Seejou King (Sporting Lissabon),

- Vi mister da nogle spillere, som ikke ønsker

men i høj grad også de menneskelige talenter

Casper Højer Nielsen (Lyngby),

at spille på et hold, hvor han skal forholde sig til

hos de unge mennesker.

Bror Blume (Lyngby), Oliver Fredsted

en medspiller, der tydeligvis ikke er så stort et

Lillejuleaften bankede Pierre Emil Højbjerg på

(Brønhøj BK) og Ryan Laursen (Esbjerg).

talent som ham selv. Og det er vi helt på det

døren hos sin barndomsklub for at hilse på de

rene med. For vi ved, at vi ønsker denne ånd,

unge fans og gamle trænere. DBU København

29


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

HELLERUP IK – ÅRETS KLUB [

Af: Dan Pedersen

I Hellerup IK satser man på bredde og elite i et godt klubmiljø med mange varierede tilbud til klubbens 1200 spillere, der er aktive i alderen fra 3 til 80 år.

]

Årets klub under DBU København, HIK, har op-

og et endnu bedre fællesskab for alle i klubben,

2.divisionsholdet 3-4 gange årligt deltager i

bygget en stærk børne- og ungdomsafdeling,

siger formand Lone Falsig som glæder sig over

træninger med klubbens børnehold – til stor

hvor man har strategisk fokus på at fremme

at vedholdenhed belønnes:

fornøjelse for alle:

et motiverende og inspirerende læringsmiljø.

- Det er en dejlig anerkendelse af, at vi igen-

- Det er en pris, som ikke kun vil gøre trænere

Med udgangspunkt i DBU’s licenssystem har

nem mere end 5 år har arbejdet målrettet med

og ledere stolte, men den vil helt sikkert også

man arbejdet systematisk og langsigtet på at

at give klubben en klar struktur og skabe et

falde i god jord hos vores mere end 1000 pige-

udvikle klubben, der gør en stor indsats for at

fodboldmiljø med stor motivation for sportslig

og drengemedlemmer.

holde på de frivillige og styrke fællesskabet:

læring, fagligt dygtige trænere og vidensdeling,

- Den er en bekræftelse fra folk med indgå-

- Årets Klub i DBU København er en stor an-

fortæller Lone Falsig.

ende kendskab til dansk fodbold på, at vi i HIK

erkendelse af HIK’s frivillige, trænere og ledere

er på rette vej og med helt fremme, når det

for det store stykke arbejde, de dagligt – og

Opkvalificering af trænere

gælder klubudvikling. Udover, at det gør os

ofte lidt usynligt – yder for hele tiden at skabe

HIK har prioriteret opkvalificering af trænerne

stolte, giver det lyst til at gøre det endnu bedre

bedre fodbold, bedre rammer

gennem DBU’s uddannelsestilbud, og mange

– ja, så er det selvfølgelig med til at gøre os

trænere har gennem de seneste år været

synlige ift nuværende og potentielle partnere,

gennem både A-, B- og C-uddannel-

bl.a. Gentofte Kommune og sponsorer.

serne. HIK ønsker at have uddannede trænere på alle hold og er næsten i mål.

Fastholder de unge

Samtidigt har man udviklet forholdene

HIK har arbejdet målrettet med at fastholde

for trænerne med trænerrum, træner-

spillere, når de går ind i deres ungdomsår.

omklædning, online trænerforum samt

Det sker bl.a. ved at tilbyde mere fleksible

sociale aktiviteter.

rammer og tilbud til holdene og ved en pro-

På ledersiden har HIK prioriteret at

aktiv indsats i løbet af U15-året, hvor der er

fastansætte børne-, ungdoms- og

en dialog mellem spillerne, trænere og ledere

talentkoordinatorer, der sammen med

for at kunne placere hold og spillere optimalt.

bestyrelsen holder fokus i indsatsen.

Som et synligt resultat har klubben deltaget i

Parallelt hermed arbejdes med at gøre

DBU’s ungdomsrækker i efteråret 2014 med

vidensdeling til en væsentlig bestanddel af

tre U17-hold, tre U16-hold og fire U19-hold på

klubbens DNA, såvel internt som eksternt.

drengesiden.

Et eksempel på arbejdet med den interne

På pigesiden er der etableret et samarbejde

sammenhængskraft er, når trænerne går

med Gentofte Kommune om en børne-

på tværs af både aldersopdeling og spil-

ungekonsulent, der specifikt arbejder med

lernes fodboldmæssige niveau. Det sker

rekruttering og fastholdelse af pigespillere ved

både i den almindelige træning, men også

at lave sportslige og sociale aktiviteter rettet

til kampe, stævner og på fodboldcamps. Et

mod pigerne.

andet eksempel er, når førsteholdspillere fra 30 DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

DBU København

31


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Foto: henrik Overmans

BOLDKLUBBEN SKJOLD FEJRER 100 ÅR Af: Leif Wettendorf

[

DBU Københavns historiske udvalg giver et nostalgisk tilbageblik på de første 100 år med BK Skjold, der har budt på både med- og modgang samt en lang række finurlige historier.

Skjold er en rigtig Østerbro klub som blev stif-

Første år spillede Skjold gadekampe mod de

man sig i ABU (Arbejdernes Boldspil Union),

tet i 1915 i boligforeningen ”Brumleby”. Det var

omkringliggende hold. Senere blev der spillet

og spillede sine hjemmekampe på Fælleden,

4 raske drenge – Vilhelm Berger, Ove Güntzel,

kampe under DUI mod hold fra Kastrup, Sund-

der var et ganske naturligt valg, da klubben

Valter Kjærsgaard og Ejner Due - som tog

by, Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. Det var

helt fra starten havde været en udpræget

initiativet til at få denne klub dannet. Ideen til

ikke helt billigt at deltage i turnering – så man

arbejderklub. Man opretter i den periode også

at stifte en klub skete 15. februar 1915 i en sne­

hævede kontingentet til 25 øre per måned og

en juniorafdeling. De blå trøjer og sorte bukser

hule. Første formand blev Vilhelm. Kontingen-

supplerede sine indtægter med tombolaer fra

som klubben havde spillet med frem til 1930

tet blev sat til 2 øre per uge – dog forhøjet til 5

1918. Man arrangerede også fester – her måtte

blev nu udskiftet med de nuværende rød/

øre, når man blev konfirmeret. Stifterne valgte

pladesmed Güntzel træde til som garant for

hvide trøjer, mens de oprindelige sorte bukser

en klubdragt med sorte bukser og blå trøje.

at leje Mødesalen for sin søn. I 1929 indmeldte

blev bevaret.

32  DBU København

]


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Med i KBUs tunering

ud, så Skjold får lidt bedre faciliteter. Men

licens. I 2013 søgte Skjold økonomisk rekon-

I 1931 fik man sit første lokale til omklædning –

mørkt var der nu i kælderen. Union flytter også

struktion i Sø & Handelsretten - det kostede i

lokale 3 i det gamle Fælledklubhus lejes tirsdag

– så man får flere og bedre banetider. I 1959 får

første omgang både herreholdet i Danmarks-

og torsdag for 15 kr. per måned. På en eks-

man egen telefon – installeret hos formanden,

serien og kvindeholdet i Kvinde-Ligaen

traordinær generalforsamling 8. februar 1932

der får 50 % af de samlede udgifter dækket af

3 strafpoint. Rekonstruktionen lykkedes -

vedtager man at leje et lokale på Peterborgs-

klubben. Den 1. maj 1978 overtager Skjold en

det kostede sportsligt yderligere 6 point for

vej for 1.400 kr. årligt. I 1934 valgte bestyrelsen

nedlagt fiskeforretning med tilhørende kælder

begge 1. holdene. Det betød reelt ikke noget

at søge optagelse i KBU, idet den følte at ABU´s

i Slagelsegade 12 - 126 kvadratmeter i alt. Den

for herreholdet i Danmarksserien - det var

turnering blev afviklet på en utilfredsstillende

sætter man i stand ved frivillig arbejdskraft og

rykket ned allerede på det tidspunkt - men for

måde. Dette gav anledning til stor diskussion

har nu sit eget klubsamlingspunkt - godt nok

kvindeholdet B 93/HIK/Skjold betød det, at

i klubben, og ca. halvdelen af klubbens med-

et stykke fra banerne, men alligevel.

man skulle igennem kvalifikationskampe for at

lemmer meldte sig ud. Den formelle ansøgning - bilagt love og bl.a. et gammelt logo i blåt fremsendes 5. maj 1934. Skjold kommer med i KBU med virkning fra sæsonen 1934/35 – fra start blot 2 seniorhold. Ungdom kommer med fra efteråret 1936.

I 1959 får man egen telefon – installeret hos formanden, der får 50% af de samlede udgifter dækket af klubben

Første kontaktadresse er hos Kaj Helsted Sørensen, Østerbrogade 57 A, Ø. Klubbens

Kvinderne på banen

bevare den tilspillede plads i DBUs Kvinde-Liga

første KBU-kamp er hjemme i Fælledparken

Skjold indførte i 1984 kvindefodbold for første

mod Vejlby, som heldigvis blev besejret.

mod Olympia 19. august 1934 som man taber

gang. Der havde dog tidligere været damer i

I foråret 2012 indgår man samarbejde med B

3-4. Kort efter er det ved at gå galt – på en

Skjold. Ikke mindst til festerne, som i mange år

93 og HIK - i U13, U15 og U18 piger. Fra efter-

ekstraordinær generalforsamling stilles forslag

blev holdt i mødelokalet i Brumleby – ”Kostal-

året 2012 er dette samarbejde udvidet til hele

om at ophæve klubben. Det blev heldigvis ikke

den” som den blev kaldt. Og der havde også

pigeafdelingen samt som et fælles overbyg-

stemt igennem. Fra april 1935 beslutter man at

været et dame-markhåndboldhold i starten af

ningshold i kvinder. Fra starten på sæsonen

leje lokale 17 i Fælledklubhuset – for 26,50 kr.

1930´erne.

2014/15 overgår Skjolds kvindesenior via

per kvartal. Der er fortsat knas i maskineriet

I mange år havde fodbolden omklædningsrum

en spaltning af BK Skjold til BK Ryparken og

– økonomien hænger i laser. Man vælger folk

under den gamle hovedtribune i Idrætsparken,

samme Ryparken overtager Skjolds plads i

til bestyrelsen – tilmed formand, - selv om de

men Skjold får sine egne omklædningsrum

Kvindesamarbejdet.

hævder at havde meldt fra. I flere sæsoner er

og klublokaler i og under tribunen på Østerbro

Kig ind på DBUKs historiske hjemmeside og

man uden ungdomsafdeling.

Stadion, overtaget efter B 93, da de flyttede

læs mere om Bk. Skjold. Du kan også der læse

Da det gamle Fælledklubhus rives ned må

til Svanemølleanlægget. I 2012 gik Skjold

om ”Fælledens historie”.

Skjold flytte til kælderen under Idrætsparkens

sammen med B 93 og HIK om at drive holdet i

www.dbukoebenhavn.dk

tribune i 1955 – heldigvis flytter ØB lidt efter

Kvindernes Liga - med udgangspunkt i Skjolds

STEEN AXELSEN træner for Skjolds 1. Hold 1986-88. I dag bogholder i DBUKøbenhavn. Steen (øverst th) tog træneruddannelsen i 1970 og kom til Skjold i 1985 som træner for klubbens 2. Hold. I 1986 blev han træner for 1. Holdet, som han førte til Københavnsserien. Det var tredje gang klubben rykkede op i Københavnsserien, første gang var i 1968, så igen i 1971. Steen sluttede som træner i 1991.

DBU København

33


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

Nørhalne Cup 2015

Deltag i en af Danmarks allerbedste fodboldturneringer

3 dage med international fodbold

14. - 15. - 16. maj 2015

Nørhalne Cup - nu med 5 – 8 og 11 mands fodbold for drenge og piger

Nørhalne cup har lige så mange udenlandske som danske hold, og vi tilbyder ophold på skole, feriecenter, hotel eller vandrehjem. En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

www.norhalne-cup.dk · www.norhalne-elite-cup.dk

34  DBU København


Københavnsk Fodbold nr. 1. 2015

INDKAST • DBU København har ansat Birgitte Harder som ny medarbejder. Hun • DBU har fået 1.335.000 kroner i støtte fra TrygFonden til afholdelse kommer fra en stilling som direktionsassistent i DBU. Birgitte har

af livreddende førstehjælpskurser i klubberne. Med støtten fra

første arbejdsdag den 2. marts og erstatter Lise Skaaning som har

TrygFonden udbydes førstehjælpskurserne til en meget lav pris.

fået nye udfordringer hos virksomheden Formo.

Det betyder, at man som klub, blot skal betale 3.500 kr. Med i prisen

• B1903’s U19 Drenge snuppede guldet da DBU afholdt DM i Futsal.

Jægersborg blev nr. 4. Hos U17 Drengene vandt Sønderborg Fremad guldmedaljer. Hvidovre IF blev bedste DBU København hold med en 4. plads.

• Skovbakken tog guld hos både U17 Pigerne og Kvinderne da DBU

følger førstehjælpskursus for op til 16 deltagere og en hjertestarter til ophæng i klubben, hvis man ikke allerede har en, til en samlet værdi af knap 25.000 kr.

• DBU Københavns historiske udvalg har siden 2013 opbygget en

imponerende database med fakta, viden, billeder og videoer fra og om Københavnsk fodbold gennem tiderne. Takket være en stor frivillig

afviklede spindesidens DM i Futsal. FA København vandt sølv hos U17

indsats af DBU Københavns historiske udvalg kan nostalgier og folk

pigerne og FC Damsø blev nr. 4. FA Københavns kvinder vandt bronze.

med historisk interesse for fodboldens udvikling i Danmark (og særligt

• 2.048 hold deltog i 2014 i DBU Københavns turneringer. Siden 2004 sæsonen er antallet af hold steget med 37 %.

• DBU Københavns ”ELI projekt” (Erhverv, Ledelse & Idræt), som er

et samarbejde mellem DBU København Gentofte kommune, Benny Würtz og klubberne i Gentofte Kommune er afsluttet med fin reception i vores lokaler. Projektet har bl.a. haft som mål at skabe jobs for unge ledige akademikere, der har gennemgået et 13 ugers forløb med

København), finde en imponerende mængde data i DBU Københavns historiske arkiv. Tjek hjemmesiden.

• DBU København har i 2014 registreret 28.676 kampe i fodboldadministrationssystemet FODA. Til sammenligning var antallet af kampe i 2004 bare 12.500 kampe.

• DBU Bornholm har ansat, Peter Clausen, som ny administrationschef. Han er 38 år og kommer fra en stilling hos Madam Scholz i Nexø. Peter

lederuddannelse, 4 ugers praktik i en lokal fodboldklub samt 7 ugers

starter den 15. februar. Der er fremsendt et forslag ”Kom-godt-

erhvervspraktik.

i-gang” til DBU Bornholms formand Jørgen Lund, som indeholder

5 ud af 10 deltagere har efterfølgende fået job i en af virksomhederne,

træning og support udført af DBU Københavns medarbejdere for

der har været tilknyttet projektet.

vores nye kollega.

• DBU Københavns bestyrelse har oprettet en udviklingspulje som

klubber i DBU København kan søge indtil fremover. Med DBU Københavns udviklingspulje får klubber i DBU København nu mulighed for at søge støtte til nye tiltag og initiativer. Læs mere via hjemmesiden, hvor man kan se kriterierne for ansøgningsproceduren samt kriterier for projekter, der kan støttes af den nye udviklingspulje.

• Boldklubben Skjold fyldte 100 år den 15. februar 2015. Klubben bliver

• Ønsker du at få fodboldmagasinet ”Københavnsk Fodbold” ind af din egen brevkasse, så kan du tegne et årsabonnement for kr. 100,- + moms. Abonnementet gælder fire numre.

• Bendt Werge er gået bort i en alder af 89 år. Bendt Werge var i mange

år næstformand i såvel BK Frem som KBU (nu DBU København). I 1975 modtog han klubbens guldnål, og i 2010 blev han tildelt hæderstegnet. I 1990 modtog han KBU’s guldnål. Bendt Werge, der har skrevet BK

den 24. medlemsklub, som runder de 100 år. DBU Københavns ældste

Frems festsang har også fået tildelt et specielt designet UEFA-vimpel

medlemmer er B93, B1903, KFUM. KB og Frem, der alle var med da

som tak for hans indsats for Frem, dansk og europæisk fodbold.

KBU blev stiftet i 1903.

• Associazione di Kopenhagen Calcio, Klub 14, FC Hermanos, Dinamo Hafnia og Fk. Badebold er alle nye medlemmer af DBU København.

Et klubikon, Bendt Werge, er gået bort.

Tilsvarende er FIB Futsal, RB 03 og FC Pharma ikke længere medlem-

Han blev 89 år.

mer.

DBU København

35


THE NEW 2015 BRILLANT SUPER

Nyt, kraftfuldt og iøjnefaldende design. Ændret konstruktion med specialudviklet TEIJIN mikrofiber-overflade. Forbedret, livligt opspring. Lettere touch mellem bold og fod. Kontrol og stabilitet bevaret.

Suveræn pasform efter håndens anatomi. Nyudviklet NOVA Grip Latex. Ultimativt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand.

www.select.dk

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha t forha rec Di t or Sp din lokale

Københavnsk Fodbold  

Nr 1. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.

Københavnsk Fodbold  

Nr 1. 2015. DBU Københavns fodboldmagasin.