Page 1

K

Ø

B

E

N

H

A

V

N

S

nr. 3. 2016

DBU København

Fair Play

Københavnske klubber kæmper for at fremme god opførsel Side 4-7

BØDEKASSEN

Sådan undgår I bøder i klubben

Side 11-13

C-kurser

Styrker nye trænere Side 8-10

K


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Velkommen tilbage fra sommerferie. Så starter en ny sæson op og turneringsudvalget har efter bedste evne inddelt alle holdene i de grupperinger, de har spillet sig til samt det, der giver bedst mening for alle hold. Sædvan­ ligvis skal man i mange rækker spille sig til en oprykning, og en række regler sikrer, at det foregår på fair vis.

Henrik Ravnild DBU Københavns formand Side 14-17

FC Græsrødderne er en samling tidligere professionelle spillere, der kollektivt meldte sig ind i en eksisterende

Sommerbold i København

medlemsklub – IBP United – og overtog foreningen i november 2015. IBP United missede imidlertid en kamp i efteråret 2015, hvorfor holdet sædvanligvis ikke ville være oprykningsberettiget. FC Græsrøddernes sejrscifre i hele foråret 2016 var meget overbevisende, og holdet sluttede på en oprykningsplads, hvorfor turnerings­ udvalget valgte at indstille en udvidelse af serie 3 pulje 7 til 15 hold fra turneringen 2016/17 til DBU Københavns

Leder

bestyrelse, som man efterfølgende tiltrådte. Det var vigtigt for

FC Græsrøddernes oprykning skaber debat.  side 2

bestyrelsen, at andre hold ikke blev snydt for oprykning. Det har naturligvis givet anledning til drøftelser, og bladets indlæg fra Bispebjerg Boldklub viser med al tydelighed, hvilke tanker andre klubber har gjort sig. Turneringsudvalget vil ved senere lejlighed kommentere dens beslutninger. Nu er turneringen i gang, og alt tyder

Fotocollage fra sommerens fodbold i København.  side 18-19

Side 8-10

Jeg skal endnu engang opfordre vore klubber til at få også unge spillere til at overveje dommergerningen.

på, at klubben nu får større modstand end i serie 4.

Henrik Ravnild

Fair Play Københavnske klubber kæmper med at skabe dialog og fremme god opførsel på og uden for banen.  side 4-7

alle sammen med videreuddannelse. Jeg skal endnu engang opfordre vore klubber til at få også unge spillere til at overveje dommergerningen. Det giver fx god mening at dømme fodbold ved siden af studierne. Godtgørelsen er skattefri og påvirker således ikke ens SU. Et andet fokus er vores egne turneringer, hvor arbejdet med produktudvikling er sat godt i gang i samarbejde med klubber og andre vigtige københavnske interessenter. Der arbejdes med eksisterende turneringer samt nye spændende tilbud. Anbefalinger vil ligge klar i sommeren 2017, og der vil løbende blive orienteret om grup­ pernes fremskridt. Fodbolden var ikke i centrum ved OL i Rio. Medaljerne tilfaldt andre idrætsgrene og stort tillykke til alle idræts­ udøvere. Min personlige anbefaling til IOC og FIFA skal være, at man forholder sig realistisk til nationale og

Portræt af ny medlemsklub. 

side 20-21

Debatindlæg Bispebjerg Boldklub kommenterer på FC Græsrøddernes oprykning til Serie 3 P7.  side 22

DBU Street CPH

C-kurser Vi har fortsat øget fokus på vore dommere. Dels skal vi have uddannet endnu flere, og dels skal vi hjælpe dem

FC Soccersisters

B1908 giver gode værktøjer til deres nye trænere gennem klubkurser.  side 8-10

Bødekassen Københavnske klubber får mange bøder. Sådan undgår I dem.  side 11-13

Øretævernes holdeplads Vi har fulgt Matin til hans første kamp som ny dommer.  side 14-17

Fokus på rollemodellerne der gør en forskel.  side 24-25

Ny fodboldfestival sætter fodbolden til debat 

side 26

Væn jer til sports-bh’er, mascara og hårspænder 40% af fodboldpiger oplever, at klubber giver drengefodbold mest opmærksomhed.  side 28-29

Side 18-19

Visions-samarbejdet er sat i gang Flere til fodbold og fodbold til flere. 

side 30

Nyt kontingentsystem giver flere penge til klubkassen 

side 32

Indkast 

side 34

internationale klubturneringer, og derfor ændrer OL-konkurrencen til at dreje sig om U-20VM. De olympiske år følger FIFA’s terminer for U-20VM, så denne store event kunne med fordel afholdes næste gang ved OL 2020 i Tokyo. EM 2020 er lige om hjørnet. Som bekendt skal der afvikles 4 kampe i Parken. Det bliver stort, og forhåbentlig med dansk deltagelse. Første skridt i forberedelserne tages den 29. september, hvor UEFA kommer til Køben­ havn og mere officielt åbner godteposen for det videre arbejde frem mod 2020. Rigtig godt efterår.

Praktiske oplysninger – adresser og åbningstider UDGIVER: DBU København, Ved Sporsløjfen 10, 2 th, 2100 København Ø. Telefon: 3927 7144 Fax. 3927 7244 Email: Info@dbukoebenhavn.dk www.dbukoebenhavn.dk KONTORETS ÅBNINGSTIDER: Mandag til torsdag 09.00 – 16.00 Fredag 09.00 – 15.00. Telefontid: Mandag til fredag 10.00 – 15.00.

DOMMERVAGT: Telefon 2425 2778 i turnerings-perioden: Lørdag 09.00 – 11.00. DOMMERHJÆLPEN: kontakt: dommer@dommerhjaelp.dk REDAKTION: Kristian Koefoed (redaktør), Henrik Kailow og Jan Kristensen. Salg og annoncer: Jens Orby, Jens Pedersen. Journalister: Dan Melchior, Nikolaj Ulstrup og Kasper Kølleskov. (ansvarshavende: Henrik Ravnild)

UDGIVELSESTERMINER: Marts, juni, september, og december. OPLAG: 3.200 stk. LAYOUT OG TRYK: Kailow FORSIDE FOTO: Kasper Kølleskov DEADLINE TIL NÆSTE NUMMER: Den 2. november 2016. Indlæg kan fremsendes på danp@dbukoebenhavn.dk.

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i Københavnsk Fodbold behøver nødvendigvis ikke, at være sammenfaldende med DBU Københavns opfattelse og holdning. ABONNEMENT: Klubabonnement: Gratis Holdabonnement: kr. 50,- pr. år Privatabonnement: Kr. 100,- + moms Abonnementsperioden gælder 4 fortløbende blade Tilmelding via info@dbukoebenhavn.dk

DBU København   3


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: fodboldbilleder.dk

KØBENHAVNSKE KLUBBER ARBEJDER FOR

Af: Nikolaj Ulstrup

FAIR PLAY OG RESPEKT På trods af flere grove disciplinærsager i de seneste år kæmper københavnske klubber stadig for at fremme dialog, fairplay og god opførsel før, under og efter kampene.

53 minutter spillet, og et langt udspark bliver

havn har dog de sidste par år haft det samme

ud af klubben, men hvis man som os, gerne

sendt af sted. På midten er der hård kamp

niveau, men der er desværre kommet en ten-

vil være en inkluderende klub, så handler det

om bolden, og der bliver fløjtet for frispark.

dens til, at der i stedet er flere af de mere grove

mere om at lære vores spillere, hvordan de skal

Det er åbenbart ikke nok for spilleren, der er

forseelser. Men hvordan kan klubberne blive

opføre sig.

blevet fældet, og som et lyn fra en klar himmel

bedre til at dæmme op for disse episoder?

I Nørrebro United prøver de så vidt muligt at

flyver op og skubber modstanderen, så han

blande deres hold, ud fra det de kalder 1 til 4.

falder. Det giver selvfølgelig et rødt kort, som

På Nørrebro vil man inkludere

Det vil sige, at hvis der er spiller, som de ved,

resulterer i flere ukvemsord og trusler mod

-Vi ville ønske, vi havde de vises sten for, hvor-

der kan være ballade med, så skal der være fire

dommeren.

dan man kunne undgå det, fortæller Flemming

på holdet, der kan sige fra.

Situationer som disse, sker desværre stadig

Jensen, formand for Nørrebro United, der ikke

-Det nytter ikke, at der er flere på samme hold,

ude på banerne i København og i resten af lan-

har en fast plan for hvordan det skal gribes an.

der kan opildne hinanden under kampen til en

det, og derfor har DBU bl.a. startet kampagnen

I klubben forholder de sig til de enkelte sager,

uacceptabel opførsel. Klubben har ikke en fast

Husk Respekten – også udenfor banen.

når/hvis de opstår, i stedet for at have en stor

plan, for hvordan de tackler disciplinærsager,

Det sker desværre stadig ude i klubberne,

overordnet plan lavet på forhånd. I de enkelte

da hver enkelt sag er unik, men man arbejder

et hold, er det ikke altid, jeg får det at vide, før

afvæbnes med lidt humor, eller en pæn hen-

rigtige problemer med de sidste par år i B93,

at nogle spillere har svært ved at styre sig

sager laves der en handlingsplan og efterføl-

for internt i klubben og klubberne imellem, at

det er for sent. Der kunne vi måske blive lidt

tydning om, at der er mere kaffe i klubhuset,

så er det noget de er opmærksomme på,

og følge normal Fair Play. Niveauet for antal

gende følges der op.

følge hver sag til dørs.

bedre, så vi kunne hjælpe hinanden med at

fortæller Niels Møller, der er udviklingsansvar-

fortæller Niels Møller:

karantæner og karantænedage i DBU Køben-

-Det nemme ville jo være at bare smide folk

-Har der været problemer med en spiller eller

tage noget i opløbet, siger Flemming Jensen.

lig fra U10-U16 i B93, hvor de altid informerer

-Vi opfordrer vores trænere og holdledere til at

Kampagnen bliver også bakket op af Landsholdet. Vestergaard, Schøne, Andersen og Boilesen med skiltet ’Husk Respekten’

Dialog er vejen frem i B93 Søndag formiddag med blå himmel og lunt

Det nemme ville jo være at bare smide folk ud af klubben

Karantæner i 2015

”Husk Respekten - også uden for banen"

Sidste år blev der uddelt 621 karantæner

En landsdækkende undersøgelse viser, at flere end hver 5. person oplever, at forældreop-

forældre ude og se kampen. En af fædrene

til spillere, trænere og ledere i DBU Køben-

førslen på sidelinjen er forværret over de seneste år.

skiller sig ud ved højt at kommentere alle

havns turneringer. 28 af disse indberet-

Som en del af en landsdækkende kampagne, der startede i foråret 2016 kan fodboldklub-

dommeraktioner og modspillere. Da der bliver

ninger var af så alvorlig karakter, at DBU

ber få et officielt skilt til ophængning i klubben. Skiltet fremhæver 5 simple budskaber, som

lavet frispark på hans søn, farer han ind på

trænere og forældre, om hvordan de skal

tage en snak med forældrene, hvis det skulle

Københavns disciplinærudvalg måtte ind

opfordrer til god forældreopførsel på sidelinjen. Klubberne kan gratis hente to eksemplarer af

banen og direkte mod dommeren. Træneren

opføre sig på sidelinjen.

ske, at der er nogen, der ikke kan finde ud af at

over. I år var der ved redaktionens deadline

det vejrbestandige skilt his DBU København, og det har mange benyttet sig af. Der er fortsat

når heldigvis at stoppe den ophidsede far, der

For at dæmme op for den grove tone, der kan

opføre sig ordentligt. Det er vigtigt at fortælle,

17 af disse.

mulighed for at hente skiltet, som er i A2 format og med huller - klar til ophængning.

råber og truer dommeren, imens de forskræk-

være også udenfor banen, lancerede DBU

at det bare er leg at gå til fodbold.

På sociale medier opfordres alle til at dele gode historier med hashtagget #huskrespekten

kede spillere ser på.

kampagnen Husk Respekten, der skal være

-Der vil altid være nogen, der råber mere end

med til at gøre opmærksom på, at man skal

De uskrevne regler skal alle kende

andre, og her er det op til træner og holdleder

opføre sig ordentligt, når man er ude og se

For at undgå disciplinærsager skal klubberne

at skride ind, hvis det går for vidt. Det kan tit

kamp. Selvom det ikke er noget, de har haft

derfor fortsat have fokus på, at lære spiller-

4  DBU København

vejr, er der kamp på bane to, og der er mange

Flemming Jensen, Nørrebro United

DBU København   5


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: Sten Axelsen

Fair Play og god opførsel er et fælles ansvar. Inkludér også dommeren som en medspiller.

ne om fodboldens love og regler, men også

udvisninger undgås, siger formanden og fort-

gode eksempel. Det handler om hvilket signal

de mere ”uskrevne” regler om Fair Play, og

sætter afsluttende:

de sender til de unge spillere. Når alt kommer til

hvordan man opfører sig overfor med- og

-Men det er især op til især forældre, trænere

alt, så er fodbold en leg. En seriøs leg, men der-

modspillere.

og ledere at gå forrest på sidelinjen med det

for kan og skal vi behandle hinanden ordentlig.

Et godt sted at starte er ifølge formanden for DBU Københavns disciplinærudvalg, Kasper Darfelt, at man fokuserer på sprogbruget under kampene: -Hvis klubberne vil hjælpe sig selv til at ned-

DBU’s 10 anbefalinger til Fair Play 1. Vis respekt for dine med- og modspillere, dommere, trænere, ledere og tilskuere gennem din adfærd; det vil sige handlinger, udtryk, udtalelser og ordvalg!

bringe antallet af udvisninger, så kan de tale

2. Modsæt dig og afvis provokationer, truende adfærd og snyd på banen.

respektfuldt til hinanden på banen, udtaler

3. Beskyt spillet mod racisme, diskrimination, vold og trusler!

Kasper Darfelt. Han anerkender, at det kan

4. Spil efter reglerne – både de formelle fodboldregler og de uformelle fairplay-regler!

være svært, men det er sådan, at knap en 1/5

5. Acceptér at du kan tabe en fodboldkamp – og tag nederlaget med værdighed!

af alle karantæner bliver givet for fornærmen-

6. Giv det bedste af dig selv – både gennem din indsats og din adfærd!

de sprogbrug eller tegn mod dommer eller

7. Del ud af din viden for at beskytte og udvikle spillet!

modstander.

8. Tag ansvar for dine handlinger!

-Hvis man som hold kan udvise respekt og

9. Vær opmærksom på hvilke konsekvenser din adfærd har!

opfylde DBU’s anbefalinger for Fair Play over

10. Acceptér at fodbold handler om følelser, dygtighed og ærlighed!

for dommer og modstander, så kan mange 6  DBU København

DBU København   7


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: Kasper Kølleskov

C-KURSER STYRKER NYE KLUBTRÆNERE

Af: Kasper Kølleskov

Der kan være mange udfordringer forbundet med at begynde som træner. DBU´s C-trænerkurser kan være en hjælp på vejen. I Amagerklubben B1908 har man forsøgt at ruste sine børne- og ungdomstrænere gennem netop disse kurser.

En søndag eftermiddag i midten af juni afholdte

de at skulle stå med et træneransvar, siger

-Trænerne skal vise øvelserne i stedet for

B1908 kurset Børnefodboldens basis, der er

Michael Kok om baggrunden for, at de unge

bare at forklare dem, siger Richard Lilja, og

et af kurserne i DBU´s uddannelse til C-licen-

trænere tilbydes kurset. Hans forhåbning er

betoner dermed et afgørende aspekt i træ-

stræner. Michael Kok fra klubbens ungdoms-

selvfølgelig, at nogle af dagens kursister, får

nerens undervisningsmetodik. På banen viser

udvalg var blandt initiativtagerne til, at klubben

ekstra blod på tanden i forhold til trænerger-

DBU instruktøren konkret, hvordan øvelser

skulle tilbyde kurset til de frivillige trænere.

ningen. Heri ligger der fra både hans, og det

kan omsættes i praksis, og særligt har han

Det gik meget hurtigt med at få besat de 25 pladser på kurset, hvor der udover de mange klubfolk, også blev plads til enkelte trænere fra andre klubber.

Uddannelse af lokale trænere

Kurserne har udover inspiration og konkrete værktøjer hjulpet mig i forhold til at reflektere over min egen trænerpraksis. Kursist Johnny Berntson

B1908 er blandt Amagers største klubber målt på medlemmer, hvilket selvfølgelig stiller krav

øvrige ungdomsudvalgs side, et ønske om

fokus på, hvordan øvelserne introduceres for

til en vis trænerkapacitet – både i kvantite-

at fastholde og opkvalificere deres trænere,

medierne, som denne dag er friske drenge fra

ten såvel som kvaliteten. Heri ligger noget af

således at udfordringen med at hverve nye

B1908´s U7-, U8- og U9-hold. Øvelserne viser

forklaringen bag, hvorfor klubben har valgte at

trænere ikke besværliggøres yderligere.

han aktivt, mens han forklarer, således at

udbyde kurset.

-De penge, klubben bruger på kurset, betaler

hverken medier og kursister kan komme i tvivl

-Vi har svært ved at hverve trænere, der ikke

sig selv tilbage i form af trænere med over-

om træningens indhold.

kommer fra lokalområdet, forklarer Michael

skud, afrunder Michael Kok.

Kok. I B1908 er der, som i andre klubber, et

Kursisterne har rig mulighed for at suge inspiration og reflektere på kurserne

8  DBU København

C-Trænerens Bibel bruges til fastholdelse

ge. Netop træningen af de yngste kan være en

Bedste intro til børne- og ungdomsfodbold

udfordring, hvis man ikke er ordentlig rustet til

-Det er den bedste intro til børne- og ung-

opgaven.

domsfodbold, siger Richard Lilja om C-træner-

Aldersrelateret træning, som Richard Lilja

-Kurset er med til at give vores trænere et

kurserne, der retter sig specifikt mod trænin-

rammende kalder C-Trænerens Bibel.

godt grundlag til deres børnetrænergerning,

gen af børn og unge i alderen 5-14 år. Han er

-Her kan kursisterne finde svar på, hvordan

siger Michael Kok.

denne dag DBU´s instruktør på kurset. Rundt

de på forsvarlig og målrettet vis kan forestå

massivt medlemstryk på de helt unge årgan-

Tilbage i teorilokalet er kursisterne indledningsvist blevet præsenteret for bogen

omkring i klubberne findes der, ifølge ham,

træning af børn og unge, forklarer DBU-in-

Fastholdelse og opkvalificering

trænere, der nok brænder for at hjælpe som

struktøren.

Der er en del forældretrænere blandt de

trænere, men som måske mangler inspiration

fremmødte kursister, men faktisk er der en

til træningens gennemførsel. Derfor er der i

Han fremhæver som et eksempel, at det

overvægt af unge mennesker, der udover at

C-trænerkurserne et stort fokus på metode

er mest hensigtsmæssigt, at børn som det

være børne- og ungdomstrænere ligeledes

og pædagogik i trænergerningen, udover

første lærer vristsparket, da det har et mere

selv spiller på Amagerklubbens ungdomshold.

selvfølgelig de rent fodboldfaglige aspekter

naturligt bevægelsesmønster end inderside-

-Det kan være overvældende og udfordren-

angående teknik og taktik. DBU København   9


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

BØDEKASSEN BUGNER

Af: Dan Melchoir

Klubberne under DBU København betaler årligt over en million i bøder primært på grund af forglemmelser, sjusk og dårlig planlægning

Instruktør Richard Lilja introducerer medierne for en fangeleg, der både er sjov og træner koordination

kursister har han denne dag fået opkvalificeret

te værktøjer til min trænergerning, siger han.

evnerne i forhold til at få skabt en børnetræ-

-Det er vigtigt med vægtning og timing i træ-

Trods sine mange år som aktiv fodboldspiller

ning, der er både sjov og lærerig. B1908 kan

ningselementerne for at fastholde interessen,

har kurserne givet ham nye øjne på trænin-

som værtsklub forhåbentlig se frem til, at

forklarer instruktøren. Grundlæggende set

gen. Selvfølgelig bruger han sine erfaringer fra

dagens kursister har fået yderligere blod på

handler det for trænerne om at få skabt et

sin egen tid som aktiv, men det er ifølge ham

tanden i forhold til trænergerningen til gavn for

godt fodboldmiljø med fokus på trivsel, så de

ingenlunde nok.

klubbens mange børne- og ungdomsspillere

-Så mange som muligt, så længe som muligt, siger Richard Lilja om en af DBU´s grundlæggende tanker om den gode børnetræning. Udover den tekniske træning kan kursisterne finde svar på, hvordan den taktiske, fysiske og

Trænerne skal vise øvelserne i stedet for bare at forklare dem.

Møller udtrykte det. Skibsrederens motto lød

holdkort med hvilke spillere, der har været på

Citatet skyldes Sten Axelsen, økonomiansvar-

i sin helhed: Intet tab skal os ramme, som ved

banen.

lig hos DBU København. Emnet er de mange i

rettidig omhu kunne afværges. I betydningen

– Den pligt styrer klubberne selv helt og hol-

reglen lidet opfindsomme undskyldninger fra

man skal gøre tingene ordentligt og til tiden.

dent ved enten at gøre eller ikke gøre det. Men

klubfolk, der har modtaget en bøde, som de

Netop det glemmer trænere, holdledere og

får den ansvarlige ikke gjort det inden for tids-

forsøger at slippe for.

andre med ansvaret for at undgå de tre typer

fristen, så koster det. Her hos DBU København

Vi vender tilbage til de nytteløse protester.

bøder, det her handler om.

får vi svar helt automatisk, og mangler der noget, fortæller vores program det, fortæller

Det handler om store penge, som i mange

Ekstremt mange penge

Sten Axelsen.

tilfælde kunne være forblevet hos klubberne

Hver gang, der er spillet en kamp, skal man

– Der kan jo være tale om en forglemmelse,

Instruktør Richard Lilja

SÅDAN BESTILLER DIN KLUB C-LICENS KLUBFORLØB ELLER SPOTKURSER: C-Licens kurserne har efterhånden fået stor succes, og mange klubber nyder

-Kurserne har udover inspiration og konkrete

godt af de 13 forskellige C-kurser, man

værktøjer hjulpet mig i forhold til at reflek-

kan melde sig til.

Tips og råd med tilbage i klubben

tere over min egen trænerpraksis, forklarer

Som kan man enten sende kursister til

En af de kursister, der får inspiration og fær-

kursisten. Erfaringerne fra C-trænerkurserne

allerede oprettede spotkurser, som kan

digheder gennem DBU´s C-trænerkurser er

bruger han ikke alene i sin egen trænergerning

søges på www.dbukøbenhavn.dk under

Johnny Berntson. Han er en af de få ”gæster”

til gavn for U12-spillerne, men han deler ud af

uddannelse

på kurset i B1908, da han kommer fra Skjold

sine erfaringer blandt kollegaerne i klubben.

Ellers kan DBU Københavns uddan-

Birkerød, hvor han til hverdag træner klubbens

-Jeg kan videregive gode råd og tips til ek-

nelsesansvarlige, Birgitte Harder kontak-

U12-spillere. Dagens kursus er det sidste han

sempelvis nogle af de forældretrænere, der

tes på biha@dbukoebenhavn.dk

mangler for at nå de i alt 60 timers C-kursus,

står lidt på bar bund i træningen til hverdag,

som gør ham i stand til at opnå C-licens.

fastslår Johnny Berntson. Ligesom de øvrige

10  DBU København

fyldt med usandheder!"

både i nutiden og fremtiden.

mentale træning bør gribes an, for at tilgodese de unge fodboldspilleres udvikling.

som bekendt indtaste et resultat og udfylde

Foto: Henrik Overmars

-Kurserne er udbytterige og giver mig konkre-

sterne.

motivationen for fodboldspillet.

med lidt rettidig omhu, som Mærsk McKinney

Først lidt fakta om den bugnende bødekasse.

sparket, hvilket overrasker mange af kursi-

mange børn og unge fastholder interessen og

”Det er til at blive helt træt i ansigtet af at blive

Tænk hvor mange nye bolde, din klub kunne få råd til, hvis der blev betalt færre dumme bødekroner

DBU København   11


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

og derfor sender vi med det samme en rykker.

– Men de beløb bliver så rigeligt spist op i ad-

hjem uden indtægterne fra bøderne. I hvert

julefrokost og anden festivitas, men gan-

– De vrider og vender sig for at undslå sig. Jeg

Bliver den betalt, så slipper man med en bøde

ministration, fordi vi skal finde ny bane, dom-

fald skulle der spares betydeligt på de initiati-

ske pæne beløb bliver kanaliseret tilbage til

kan jo ikke vide, om en rykker ligger i modta-

på 100 kr.

meren og modstanderen skal have besked, og

ver og events, vi har, og personale…

klubberne. Fx er der øremærket 200.000 til

gerens spamfilter, men det er jo også deres

Mange bække små giver som bekendt en stor å

det skal skrives ind i systemet, fortæller Sten

– Hvis alle klubber gjorde, som de skulle, dvs.

en udviklingspulje, og ungdomsspillere tilbydes

ansvar.

og genererede i forrige regnskabsår (2014-15 til

Axelsen.

hvis alle hold mødte op til kampe, og holdkort

gratis kamplederkurser med henblik på at

– Vi har adgang til programmer og logfiler, der

31. oktober) den nette sum af 193.000 kroner.

I det forgangne regnskabsår indbragt

blev udfyldt efter bogen etc., ville det koste

rekruttere nye og dygtige dommere.

kan se hele den faktuelle historik, så der er ikke

Det beløb er dog næsten en bagatel sammen-

minimum en person jobbet her i administrati-

lignet med bøder for ikke at møde op.

onen, konstaterer Sten Axelsen tørt.

Fandens oldemor

Det lyder overbevisende, og det ser også

– Kontoen for udeblivelser er på ca. trekvart

De fleste penge indgår i driften. Eksempelvis

Næsten hver uge i sæsonen lægger Sten

sådan ud på papiret. De få, der anker til turne-

sidder der hver lørdag i hele turneringsperio-

Axelsen ører til som oftest uopfindsomme

ringsudvalget, som klubberne selv har valgt,

den en mand hos DBU København for at tage

undskyldninger for ikke at have indberettet

får aldrig medhold, men må slippe ekstra 1000

imod afbud.

resultater og holdkort.

typiske kommentarer, når klubledere eller

kr. Bødekassen suppleres med ca. 20.000 kr.

– Det er vi nødt til, for dommerne skal have

– ”Det har vi gjort”, ”vi har aldrig fået en ryk-

trænere ringer og brokker sig over en eller

årligt fra protestgebyrer.

besked om muligt.

ker”, ”jeres systemer må have været nede” er

måske flere bøder.

million, og vi skelner i det beløb ikke mellem udeblivelser, der er indgivet til lav takst, eller den dyre. Sammenlagt er det jo ekstremt mange penge! – Reglen er, at man melder afbud til en pro-

Vi ville gå nedenom og hjem uden indtægterne fra bøderne Bogholder Sten Axelsen

gramsat kamp senest to dage inden; dog er onsdag sidste dag inden weekendens kampe,

noget at rafle om, konstaterer Sten.

I den forbindelse er det ikke ligegyldigt for klubben, hvornår det afbud bliver formidlet.

dvs. fredag-lørdag-søndag. Overholder man

kampændringer alene 173.000 kr.

Lykkes det kontoret at få fanget domme-

tidsfristen koster det 200 kr., men overskrider

Bøderegnen var altså på årsbasis på over en

ren, inden vedkommende er taget af sted til

man den, er det en femdobling, nemlig en bøde

million, og også i det indeværende regnskabsår

kampen, slipper man for at betale de knap 400

på 1000 kr.

er der ligefrem budgetteret med et syvcifret

kr., som dommeren får for en 11-mands kamp.

beløb for de tre bødetyper.

Omvendt går dommeren så glip af de penge,

Spist op i administration

– Og det når vi med garanti, forsikrer ”bog-

som han/hun havde regnet med. Og der er

Under bøder figurerer på indtægtssiden også

holderen” med ansvaret for bødekassen, der

ingen kompensation for, at den pågældende

Hos GVI indtog man en suveræn førsteplads

– Vi fik en hel del bøder på de yngstes hold,

31.000 kroner, man betalte i fjor.

kampflytninger. Selv om de er aftalt helt efter

dog ikke er fyldt med store sedler. Den bliver

måske har meldt afbud til familiefødselsdag el-

i sidste regnskabsår. Men det var en af dem,

hvor forskellige forældre stod med ansvaret for

– Det er mega irriterende, at vi skal af med så

bogen med modstanderen, koster det 200

løbende drænet, da det jo koster penge at

ler lignende. Men det er en helt anden historie.

de fleste gerne vil være foruden. I Gentofte

at indsende holdkort og den slags. Så vi ind-

store beløb. Jeg var ikke klar over, at det ser så

eller 400 kroner, alt efter hvornår man får det

administrere de mange ændringer.

Heldigvis gør bødepengene også gavn i den

Vangede betalte man nemlig det højeste beløb

kaldte til forældremøder og fortalte, hvordan

dårligt ud også i år, men der skal strammes op.

meddelt.

– Men populært sagt ville vi gå nedenom og

sjovere afdeling. Ikke at de går til personalets

af samtlige klubber under DBU København

tingene hænger sammen. Alle blev populært

– I bestyrelsen har vi været opmærksom-

i kategorien dummebøder, godt 54.000 kr.

sagt klædt på til at tackle de udfordringer, der

me på problemet og har gentagne gange

Klubben var godt klar over, den var gal og

er forbundet med de dele.

indprentet alle hold om at rette ind og sørge for

besluttede at gøre noget ved det.

Hovedparten af bøderne stammede i øvrigt fra

at indberette de forskellige ting til tiden. Jeg må

– Vi vidste, vi var blandt de store syndere, og

en lille håndfuld hold, bl.a. et ”slemt” masters-

konstatere, at det desværre ikke har hjulpet, så

1. Lav en ønskeseddel inden turneringen tilrettelægges

det er pisseirriterende at få bøder i det omfang.

hold, så det var ikke kun hos de yngste, der var

der er da et vigtigt indsatsområde at tage fat

Ofte ved klubben godt, hvornår det kan knibe med at stille hold, og hvilke tidspunkter, man har problemer med at spille på – der kan være

Det er helt okay at blive bonet, hvis man ikke

slendrian. Her blev der talt med helt store bog-

på her i efteråret, siger en lettere fortvivlet Tina

lejr­skoler, studieture, jubilæumsarrangementer, religiøse helligdage eller sågar et hold, hvor alle går til kor om onsdagen. Send ønskerne ind og

lever op til de vedtagne regler, for ellers sejler

staver. Stram op, for hvis I ikke får styr på det,

Vexø, formand for omkring 850 medlemmer.

spar flyttebøden – altså ”mit hold ønsker ikke at spille kampe de og de datoer pga. det og det”.

det. For os gjaldt det om at komme på ret kurs

skal I enten betale det tredobbelte i kontingent,

– Det er svært at finde ud af, hvad vi skal gøre.

Så let undgår klubben de dyre dummebøder

DET BETALER SIG AT GRIBE IND

i en fart. Så vi satte fuld fokus på problemet.

eller vi må lukke holdet, lød opfordringen og

Sanktioner nytter nok ikke, men vi må få et

2. Meld afbud i god tid

Man kan jo gøre meget fodbold-fornuftigt

truslen fra klubben.

overblik over, hvordan det ser ud for hvert

Kniber det med at stille hold til en programsat kamp, er det ikke ligegyldigt, hvornår DBU København modtager en flytteanmodning. Det

for de penge, fortæller formand for ca. 1100

– Nu reagerer vi også øjeblikkelig, når vi får

enkelt hold. For ofte sker det, at især ung-

betaler sig at gøre det hurtigst muligt. Med god tid menes til hverdagskampe to dage inden – altså ved onsdagskampe meldes afbud senest

medlemmer, Jesper Sørensen.

en rykker fra DBU København. Og en hel del

domsholdene ikke kan stille hold og melder fra

mandag – og til alle weekendkampe er fristen onsdagen før. Så koster det 200 kr., men sker det senere, er prisen 1000 kr.

– Rent ud sagt gad vi ikke det bødesjov, og

fanger vi faktisk i opløbet ved netop at have

for sent eller udebliver helt.

blandt andet derfor ansatte vi en halvtids-

en, der holder øje med tingene, konstaterer

– Vi kan hurtigt blive enige om, at det vigtigt

3. Udfyld holdkort omhyggeligt og til tiden

medarbejder på kontoret. Blandt hans mange

GVI-formanden.

at undgå så mange bøder, for det er jo penge,

Første rykker er gratis, de to næste koster 500 kr. og den tredje indebærer samtidig tabt kamp! Efter hver kamp udfylder klubberne holdkort

opgaver i en klub, der er vokset meget de

med resultat. Sker det ikke inden for tidsrammen, koster det 100 kroner, og så får klubben en rykker i mailboksen. Ved fx søndagskampe

seneste 5-6 år, er en af de vigtigste at få

Håbløst det fortsætter

afsendes den mandag morgen. De glemsomme har så små to dage til at få rettet op, ellers følger der en ny rykker onsdag med et gebyr på

minimeret de voldsomme bødebeløb.

Tilsyneladende er GVI den enlige solstrå-

500 kr. ”Glemmer” man det så igen, følger rykker nummer tre fredag med 500 kr. yderligere i bøde, samtidig med at klubben bliver taberdømt.

Meget tyder på, at indsatsen har båret frugt.

lehistorie. Stikprøver viser, at andre store

I indeværende regnskabsår, der løber til 31.

bøde-betalere fra regnskabsåret 2014-15 ikke

oktober, ligner det minimum en halvering af

har udsigt til at slippe billigere i 2015-2016. I

beløbet!

Dragør ser det tværtimod ud til at overstige de

12  DBU København

vi mangler og kunne bruge meget mere konstruktivt, konstaterer Dragør-formanden.

DBU København   13


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

DEBUT PÅ ØRETÆVERNES HOLDEPLADS Af: Søren Lagoni Foto: Astrid M. B. Rasmussen

De er fodbolddommere, og vi elsker at brokke os over dem. Alligevel debuterer 100 hvert år i sort. Idrætsliv har fulgt Matin under sin debut for at forstå, hvorfor han har meldt sig til et job på øretævernes holdeplads.

14  DBU København

DBU København   15


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Drømmen om Bernabéu

lide, at det potentielt set kan lade sige gøre.

vil jeg gerne være falkeøjet der ser det hele.

Kritikken

på trods af det, har jeg aldrig set en dommer

Jeg kan sagtens mærke presset fra spillerne

Jeg har altid brændt for fodbold — jeg synes det

Men jeg har sikkert et meget bedre billede af,

De skal ikke tro, at de kan lave noget og slippe

Jeg har fulgt diskussionen om kvaliteten af

ombestemme sig, selv om der måske står fire

derinde. Tænk, det her er U15. Hvis det havde

er superfedt. Men en skade i hoften betød, at

hvad det vil sige at være dommer, og hvad jeg

væk med det.

danske dommere, og selvfølgelig skal vi for-

spillere omkring ham og brokker sig. Den sik-

været en senior kamp, så ville de have ædt

jeg pludselig var tvunget til at se på alternative

vil sigte efter, når jeg er på den anden side af

Forrige nat drømte jeg om den her kamp. Jeg

søge at blive bedre, og jeg vil gerne være med

kerhed vil jeg gerne selv udstråle. Det kræver

mig levende. Alle spillerne lægger hele tiden

måder, hvorpå jeg kunne være en del af spillet,

min første kamp. For du kan læse 10 bøger om

havde ingen luft, og ingen af mine tre fløjter

til at hæve niveauet. Men det handler også om

brede skuldre, og det håber jeg, at jeg har.

mærke til, om man tøver, og så er de der som

for en angriber der ikke kan sparke, er ikke

at cykle, men før du har sat dig op på sadlen og

duede, så jeg kunne ikke fløjte — det var et

at give dommeren nogle værktøjer, så de kan

mange øre værd.

trådt i pedalerne ved du ikke, hvordan den føles

mareridt. Det håber jeg ikke sker i dag.

dømme bedst muligt.

Debuten

Som første kamp gik det okay. Jeg skal have

Så jeg analyserede de muligheder der var,

at cykle.

Nerverne melder sig nu, hvor vi nærmer os

At være dommer er nok lidt som at være på

Det var totalt syret. Det er vildt pludselig at

en anden fløjte, kan jeg mærke, og jeg skal

ulve og tror, at de kan påvirke mig.

banen. Jeg har allermest lyst til en cigaret, men

øretævernes holdeplads, du skal lægge øre til

være på den anden side og styre kampen med

være mere konsekvent, så alle ved, hvad jeg

at jeg havde den største chance for, på et

At leve sig ind i rollen

jeg ryger ikke, når jeg er i dommertøjet. Når jeg

ret meget. Den tidligere dommer, Kenn Han-

fløjten. Det er ikke fordi, at jeg troede, at det

dømmer. Nu skal jeg lige lade indtrykkene

tidspunkt, at stå i en Champions League finale

Tøjet passer mig godt. Jeg er også skuespiller,

er i uniform, har jeg ingen andre drifter end at

sen, har haft mikrofon på under en kamp, og

ville være let, men hold op, hvor skal du holde

synke ind, men Bernabéu er helt sikkert kom-

på Bernabéu.

og jeg tror, at uanset hvad du laver, så har du

dømme. I den time kampen varer, er jeg ikke

der blev sagt nogle ret vilde ting. Du har jo 22

tungen lige i munden. Reaktionerne skal være

met en kamp nærmere.

Det er måske ikke realistisk, men jeg kan godt

en eller anden maske på. Når jeg er dommer,

længere menneske, men dommer.

spillere omkring dig, som gerne vil vinde. Men

hurtige og rigtige. De skal sidde lige i skabet.

og jeg kom frem til, at det var som dommer,

16  DBU København

DBU København   17


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: Andrius Karolis

Foto: Andrius Karolis

Foto: Kristian Koefoed

Foto: Richard Andersen

Foto: Andrius Karolis

Foto: Dan Pedersen

Foto: Richard Andersen

SOMMERBOLD I KØBENHAVN Det gode humør skinner om kamp med københavnersolen, hvad end der er tale om Ungdomspokalfinaler på Frederiksberg, Get2Sport fodboldskole i Union, afsluttende børnestævner, Beach stævne på Amager Strand eller Asyl Cup i Ryparken.

Foto: Richard Andersen

Foto: Andrius Karolis Foto: Dan Pedersen

Foto: Richard Andersen

18  DBU København

DBU København   19


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: : Aziz Andaloussi

ORANGE IS THE NEW BLACK

Af: Dan Melchoir

FC Soccersisters er på banen: Friske, veluddannede, voksne piger konverterede facebookgruppes hyggebold til ny klub og går seriøst til kampene

FC Soccersisters er et af årets nye skud på

skulle lave en forening og få lidt mere alvor

Når folk i starten morede sig over jeres navn,

fodboldstammen under DBU København. En

med i spillet. Der var stemning for at få kon­

hvad skyldtes det så?

lille bitte forening med formand, næstformand

kurrencemomentet med, og så kunne vi godt

– Det har jeg ingen anelse om – det ved jeg

og kasserer aktive på klubbens eneste hold,

tænke os at måtte skubbe lidt mere til mod­

ikke.

placeret i Kvinde Senior 2 7M, P3. Historiens

standeren, så vi gik i gang og startede officielt

første halvsæson sluttede med en pæn place-

i januar. I første omgang var kun en brøkdel af

Du ved det godt, men vil ikke sige det?

ring lige over midten.

facebookgruppen rigtigt på, men efterhånden,

– Tja, jo, hahaha – jeg kan ikke grave i folks

Resultatet er bestemt godkendt, forlyder det

som vi har spillet os ”varme” i turneringen, er

inderste og mørke tanker for at finde ud af,

fra baglandet, men hvordan opstod FC Soc-

interessen tiltaget.

hvad de forbinder navnet med. Jeg håber bare,

cersisters, og hvad er det for nogle seje søstre

vi bliver undervurderet på baggrund af, at folk

med mod på alt besværet med at få styr på at

Og så fandt I på navnet FC Soccersisters?

ikke kan håndtere det. Reelt betyder det jo

organisere en helt ny klub?

– Det kaldte vi os i facebookgruppen.

bare fodboldsøstre, og det er det, vi er.

For at få nogle svar, tog vi på café med næst-

Jeg har nævnt det for en række mennesker, og

Ved vores fester har vi faktisk flere gange haft

formand Bergliot Jensen og mødte senere

nogle skal lige have det stavet…

foreslået at finde et nyt navn, men vi er åben-

resten af holdet på hjemmebanen langt ude i

– Ja, åbenbart giver det mange interessante

bart ikke så kreative. Nu kan vi ikke ændre det

Valby Idrætspark.

associationer. Navnet: tjabum, det er i mangel

– turneringen går jo hele kalenderåret, så vi

fra andre. De neon-orange shorts er også en

I diskuterer meget?

gravide, så vi kan stille hold... Nå, det går nok,

af bedre – grundlæggende er der bare tænkt,

hænger på FC Soccersisters, som står printet

kæmpe fordel for vores fans, når de skal finde

– Det går livligt for sig. Pludselig er der jo no­

hidtil har vi da fundet glimrende reserver.

– Oprindelig er vi en facebookgruppe, hvoraf

vi er kvinder, som spiller fodbold og i den hen­

på de sorte trøjer, og det lever vi fint med.

os på anlæggene. Vores logo – et klassisk

get på spil, så der er mere råb, ros og ris. Vi er

en del i mange år spillede hyggebold et par

seende er der stor søstersolidaritet. Vi er jo

våbenskjold – er også sort og orange, kreeret

en meget engageret trup, der prioriterer fod­

I forsøger ikke at blive mere end det enkelte

gange om ugen i Fælledparken i sommer­

ikke søstre i virkeligheden, men på banen, men

I har valgt en sjælden farvekombination til

af en grafiker på holdet.

bolden højt. Kampene diskuteres på Facebook,

hold?

halvåret og i vinterperioden en gang om ugen

vi er ikke lesbiske eller andet, som folk tror,

spilledragten. Orange is the New Black?

og ofte cykler nogle af os sammen til kamp og

– Hen ad vejen kan man da forestille sig en

i Nørrebrohallen. Efter flere år spurgte vores

når de hører det i mine øjne knap så smarte

– Som alt andet er farverne valgt efter

Med læger, ph.d’.er og miljøingeniører i jeres

snakker taktik undervejs.

udvidelse. Vi tænker at gå på charmeoffen­

formand, Mia Uth Madsen, i fjor, om vi ikke

navn.

afstemning; det var noget med at adskille os

relativt lille trup hører I utvivlsomt til de mest

FC Soccersisters er en ren pigeklub, men en mand har dog sneget sig med på sidelinjen. Det er træner Casper Bundgaard, som er en pigernes kærestes bedste ven. Han forsøger til kampene at bevare det kølige overblik og ind imellem at få styr på den i reglen lidt anarkistiske træning i Fælledparken, hvor pigerne finder et mål og går i gang. Her diskuterer han oplægget til den forestående kamp med Bergliot Jensen. – Det er sjovt at se, hvor meget pigerne har rykket sig de første 6-7 kampe, fortæller Casper Bundgaard.’

20  DBU København

Orange og sort er en sjælden spilledragt, der gør det nemt at finde FC Soccersisters på de store baneanlæg.

siv i efteråret for at få flere med, men om det

veluddannede fodboldhold. I har vist også en

Ambitioner?

allerede kan blive til to 7-mandshold i næste

af de højeste gennemsnitsaldre. Fordel eller

– Vi er på en fodboldrejse, som vi ikke aner,

sæson, er nok tvivlsomt.

ulempe?

hvordan ender. Vi gik ind til denne her tur­

– Vi ligger klart i den ældre ende med spillere i

nering uden at vide, hvad det kunne føre til.

Men næste generation FC Soccersisters er på

alderen fra 26-44 år og en gennemsnitsalder

Første vigtige mål er nok ikke at blive sidst i

vej?

på 34. Vi kommer i alle former og frisurer og

rækken, og det gør vi ikke: det har vi bevist i

– Ja da, men det er på den rigtigt lange bane.

med et gnidningsløst fri-for-fnidder-fælles­

foråret. Ambitionen er nok at have det sjovt,

Vi har flere mødre på holdet, og de føder piger

skab. Vi tør sige noget til hinanden, går ikke i

blive bedre og mere sammenspillet og få nogle

alle sammen. Indtil videre er det blevet til seks.

panik og tager måske lidt mere modne beslut­

succesoplevelser – jo det er sjovere at vinde

ninger. Vi inddrager hinanden i beslutninger og

end at tabe, men det er okay at tabe til nogle,

bidrager hver især med vores kompetencer.

der bare er bedre.

Det kniber mere med tempoet - vi er ikke de

Vi har spillet nogenlunde op til vores potentiale,

hurtigste på banen; der er forskel på at være

men scorer for få mål. Der er absolut plads til

20 og 40!

forbedringer i efteråret. Vi må håbe, ingen bliver DBU København   21


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

DEBAT:

HUSK RESPEKTEN OGSÅ UDEN FOR BANEN

Af: Kasper Larsen & Mads Bisgaard, medl. af bestyrelsen i Bispebjerg Boldklub

Du genkender måske overskriften fra din gang

Vi tror det er de færreste, der seriøst vil mene,

Selvfølgelig er det sportsligt forsvarligt, at lade

i din lokale fodboldklub. Sloganet stammer fra

at FC Græsrødderne hører hjemme i serie 3.

Græsrødderne tage endnu en sæson i serie

DBU og minder os om, at et lykkeligt liv med

Næ, hvis de endelig skal rykkes op på kunstig

4. Det der til gengæld ikke er forsvarligt, er

fodbolden ikke bare handler om spillet indenfor

vis, bør de da i hvert fald helt op i Serie 1 eller

at DBU København - af alle - glemmer deres

stregerne. Nej, det afhænger også af dygtige

Københavnerserien. Det gætter vi på, ville

eget motto. De har netop selv glemt respek-

frivillige ledere, af forstående spillere og foræl-

have ”sportslig værdi.” Mod AB havde samtli-

ten uden for banen. Respekten for de frivillige

dre samt af et forbund, der varetager med-

ge 11 i startopstillingen erfaring fra Superligaen

ledere og for de spillere, der udelukkende snø-

lemmernes interesser på bedste vis. Desværre

eller divisionerne. Det taler sgu lidt sit eget

rer støvlerne for fornøjelsen og konkurrencens

mener vi i Bispebjerg Boldklub, at DBU Køben-

sprog.

skyld. Dem har DBU svigtet ved at slikke på

havn har svigtet i sagen om den skrivebordsaf-

pegefingeren og bladre reglementet igennem

gjorte oprykning til FC Græsrødderne.

for at finde en paragraf, der passer.

Lad os slå fast med det samme. Vi har intet imod FC Græsrødderne. Et hold med lutter dygtige fodboldspillere, hvis kærlighed til spillet er så stort, at gnisten stadig er i behold længe efter lønchecken beordrede dem, til at have den. Men FC Græsrødderne viste udmærket hvad de overtog; et hold i serie 4 som ikke

DBU København har svigtet i sagen om den skrivebordsafgjorte oprykning til FC Græsrødderne” Bispebjerg Boldklub

kunne rykke op, fordi de var udeblevet fra en turneringskamp.

Vores førstehold er to år i træk sluttet lige uden for de forjættede oprykningspladser til

Adidas Striped 15 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms

Adidas Entrada 14 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

Adidas Squadra 13 - kr. 3.100,- / 4.350,- ekskl. moms (udgår med udgangen af 2016)

serie 2, men i år havde vi sat næsen op efter oprykningen. Næsen op efter forløsning og belønning for hårdt arbejde. Men ak. Selvom DBU København i deres afgørelse ikke snød breddeklubberne i serie 4 for oprykning, da de bevilgede tre og ikke to oprykningsbilletter, ja

Adidas Estro 15 - kr. 2.750,- / 3.750,- ekskl. moms

så glemmer de jo, at der i denne sæson reelt Bispebjerg Boldklubs førstehold er nu selv

kun vil være én oprykningsplads til serie 2. For

Alligevel har DBU København altså valgt at

i pulje med FC Græsrødderne. Vi glæder os

hvis FC Græsrødderne kan spille lige op mod

lade FC Græsrødderne rykke op. Begrun-

som små børn til de to kampe. Spillerne får

AB, ja så tager de selvfølgelig den ene plads,

delsen er, at det ikke har ”sportslig værdi” at

mulighed for at møde langt bedre spillere, end

mens de resterende 14 klubber så må kæmpe

holdet spiller i serie 4. En værdi, der så åben-

de plejer, og for at spille for langt flere tilskuere,

om den anden.

bart må være til stede i serie 3, må man forstå?

end de plejer. Måske må vi indkassere en

Der er dog ikke meget der tyder på, at serie 3

snitter af de helt store, men helt ærligt – det

Vi er selvfølgelig ærgerlige i Bispebjerg

passer som fod i hose for Poul Hübertz og co.

bliver da fedt! Samme indstilling er vi ret sikre

Boldklub, men vi tager det alligevel i stiv arm.

Sæsonens første kamp i serie 3 blev vundet

på, at de fleste modstanderhold havde i serie

Spillerne møder stadig op og kæmper for

5-1 og forleden tabte holdet knebent 2-1 til AB

4 sidste sæson. Os bekendt, er det et fåtal

klubben. Hvorfor? Fordi vi elsker fodbold. Hvad

fra 1.divison. Vi skal ærligt indrømme, at vi ikke

af spillere, der har indstillet karrieren efter

enten det er i serie 2, 3 eller 4. Hvad enten vi

har været i historiebøgerne for at tjekke, men

mødet med de tidligere professionelle. Det

vinder eller taber med ti. Se det er respekt for

vi går ud fra at det hører til sjældenhederne,

er os heller ikke bekendt, at hold skulle have

spillet og reel sportslig værdi.

at hold fra serie 3 spiller lige op med hold fra 1.

trukket sig efter mødet med Græsrøddernes

division?

vertikalskærer.

22  DBU København

Adidas Tabela 14 - kr. 2.750,- (9+1) / 3.750,- (13+1) ekskl. moms

Ring og hør nærmere om en klubaftale

DBU København svigter egne værdier ved at lade FC Græsrødderne rykke op på kunstig vis.

Alle priser (excl. moms) er for spillesæt 9+1 /13+1 og med shorts samt Milano eller Santos strømper. Prisen er inkl. tryk af tal 1-10/14 på ryggen, en taske og et anførerbind. DBU København   23


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Foto: Kasper Kølleskov

Foto: Kasper Kølleskov

Rollemodellerne Ismail (tv) og Youssef (th) sidder klar og melder holdene til stævnet

7 københavnske bydele afholder kvalifikationsstævne til KM i Street Futsal på Israels Plads

FREDAGSSTREET PÅ VESTERBRO

Af: Kasper Kølleskov

DBU Street CPH, der siden 2011 har været en del af DBU København, har fokus på sociale indsatser i forskellige bydele gennem Street Futsal. Rollemodeller har gennem hele forløbet været med til at definere projektets identitet.

stævne til Københavnsmesterskabet i Street

tidligere, og undervejs har han brugt Youssuf

arbejder, startede han som rollemodel i DBU

Futsal 2016.

som lokkemad.

Street CPH.

-Youssuf har jo spillet på Futsallandsholdet

-Jeg føler, det er min pligt at være rollemodel

Forbilleder og Futsal

tidligere, og det synes de unge er fedt, fortæl-

for de unge drenge, forklarer den 21-årige Mo-

I hver bydel er det rollemodeller, som står for

ler Ismail om sin kollega og kammerat.

hammedali, der til hverdag studerer biokemi.

træning og stævner, og gør en stor indsats

-Som barn spillede jeg selv i min bydel og

for at få aktiveret de unge fodboldspillere. På

Venner på tværs bydele

havde nogle rollemodeller at se op til, siger han

Vesterbro er det Ismail Abarkan og Youssef

Gæstende hold fra andre bydele besøger også

og forklarer videre,

Sadouk, og de har, ligesom rollemodellerne fra

Vesterbro, blandt andet fra naboen Sjælør.

-Nu vil jeg gerne videreføre de gode oplevelser,

de andre bydele, gennemført uddannelsen til

Drengene fra Sjælør bakkes op af deres rolle-

jeg selv har haft. At de unge elsker fodbold er

Futsal-instruktør. De to unge mænd har travlt denne fredag, hvor flere og flere deltagere hele tiden kommer til, hvilket meget godt udtrykker den succes, projektet har været igennem.

Det handler om at blive bedre fodboldspillere, få mere selvtillid og i det hele taget blive bedre menneskern.

Da DBU København introducerede DBU Street

CPH at yde en mere helstøbt social indsats

grad også unge uden tilknytning til forenings-

-I begyndelsen var vi måske kun 5-7 stykker

CPH var det egentlig streetfodbold, der var på

rundt i de københavnske bydele – til glæde for

livet i København. Der er ugentlige træning

til onsdagstræningerne, men nu er der mellem

plakaten. De kolde og mørke danske vinter-

mange fodboldglade unge. DBU Street CPH

i syv forskellige bydele, ligesom der på skift

15 og 30 hver gang, forklarer Youssef. Han har

måneder besværliggør dog streetfodbold hele

har i dag et samarbejde med Københavns

afholdes stævner rundt i byen. Denne fredag

selv været på gaden for at få flere unge fra by-

model Mohammedali, der frivilligt er kommet

tydeligt, men kun nogle er en del af det etable-

året. Med introduktionen af det stadigt mere

Ungdomsskole, og projektet tiltrækker både

i juni er Københavnsk Fodbold til stede i Game

delen aktiveret. Den anden rollemodel, Ismail,

for at støtte sine drenge og projektet som

rede foreningsliv.

populære indendørs Futsal, formår DBU Street

unge fra etablerede fodboldklubber, men i høj

Street Mekka på Vesterbro til et kvalifikations-

har ligeledes været ude at hverve deltagere

helhed. Med en baggrund som aktivitetsmed-

-Nogle spiller i klubber, nogle spiller i gårde og

24  DBU København

Reda M’Barak

DBU København   25


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 1. 2016

som praktikant på projektet, da han uddannede sig inden for Sport Management. Nu er projektet hans arbejde, og han elsker det.

AK´s hyldest til Robben Der er gang i den i Game Street Mekka på Vesterbro denne fredag. Der kæmpes om de eftertragtede pladser til Københavnsmesterskabet i Street Futsal den 3. september på Israels Plads. Finter og tricks fremvises under-

NY FESTIVAL SÆTTER FODBOLDEN TIL DEBAT København får en ny festival om fodbold. Fra den 16. – 19. november 2016 løber ”Shoot! Copenhagen Football Festival” af stablen med masser af film og debat om fodbold. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

vejs, og det er tydeligt, at drengene har hentet inspiration hos de helt store verdensstjerner,

Portrætfilm om Cristiano Ronaldo er på

-Vi glæder os helt vildt til at åbne denne

vi sammen kan blive endnu klogere på

ikke kun Youssuf Sadouk. 12-årige Ahmad

plakaten, når Københavns nye festival om

første udgave af ”Shoot! Copenhagen Football

dette fantastiske spil.

Konsour hylder sit helt store idol, hollandske

fodbold åbner op for fire dage med film, debat

Festival”, der først og fremmest er en hyldest

Arjen Robben, iført en selvlavet T-shirt, der

og workshops om fodbold.

til den mest udbredte sportsgren i Danmark,

bærer både Robben´s navn og nummer, selv-

Ahmad Konsour i sin specieldesignede t-shirt

Bag festivalen står boldklubberne B1908,

siger Thomas Hedegaard Bøgh, der er projekt-

Fremad Valby, Boldklubben Skjold, og

leder for Shoot!-festivalen, og fortsætter:

Nørrebro United i samarbejde med Køben-

følgelig tilføjet med Ahmads egne initialer.

Den 16. – 19. november 2016 sætter Shoot!

-Jeg elsker fodbold og spiller hver dag, fortæl-

spot på tre temaer om fodboldklubbernes

ler Ahmad. Hver uge deltager han i DBU Street

betydning som samlende faktor i lokal-

-Vi håber, at over 1.000 skolebørn og aktive

enhederne Amager Kultur, MERE Vesterbro,

CPH´s træning på Nørrebro og deltager ofte i

samfundet; om fodboldstjernernes liv som

fodboldspillere fra de københavnske klubber

Valby og Kgs. Enghave, Kultur Østerbro,

stævner i de øvrige bydele.

rollemodeller og idoler; og om fodbold, køn og

vil besøge festivalen – det er nemlig en unik

og KulturN.

havns Kommune ved kultur og idræts­

parker, men her spiller vi sammen, siger rolle-

-Ismail og Youssef er super gode rollemodel-

-Det er fedt at møde nye modstandere og få

seksualitet og hvordan det påvirker fankultu-

chance for at lære nye sider af fodboldens

modellen fra Sjælør afsluttende.

ler, fordi de er så troværdige, og så kan de unge

nye venner, siger Ahmad begejstret, mens han

ren i nye retninger.

verden at kende, og dermed en chance for, at

spejle sig i dem, siger Réda.

tripper for at komme tilbage på banen.

DBU Street CPH står for troværdighed

-De unge tror på projektet, fordi det handler

-Jeg tænker slet ikke på at vinde, men kun på

Tovholderen, der samler trådene og bydelene i

om at have det sjovt i fællesskab med venner-

at have det sjovt sammen med de andre, når

DBU Street CPH, er Réda M´Barek. Han kender

ne, forklarer han, men beskriver samtidig et

Ahmad lige at sige, inden bolden igen er ved

alle de fremmødte, og alle kender ham. Utallige

andet perspektiv:

hans fødder.

kram, håndtryk og ikke mindst high fives

-Det handler om at blive bedre fodboldspillere,

udveksles med de fremmødte fodboldspillere

få mere selvtillid og i det hele taget blive bedre

og selvfølgelig også rollemodellerne.

mennesker, fastslår Réda, der i sin tid startede

Nørhalne Cup

May 25th - May 27th www.norhalne-cup.dk

International Football Tournament · Denmark

Deltag i en af Danmarks allerbedste fodboldturneringer

2017

3 dage med international fodbold

SAMARBEJDET MED UNGDOMS­ SKOLEN?

Lørdag den 3. september afholder DBU Street CPH et stort Københavnermesterskab (KM)

Københavns Kommunes Ungdomsskole

i streetfodbold på Israels Plads. DBU Street CPH har fundet finaleholdene gennem en lang

og DBU Street CPH har lige fornyet sa-

række lokale stævner i København. Det sker blandt andet i tæt samarbejde med Ung-

marbejdet i sæsonen 2016-2017. Aftalen

domsskolen København og boligområdernes lokale aktører. De mange stævner skal sætte

indebærer et samarbejde om træning,

fokus på streetfodbolden og fællesskaber i udsatte områder.

stævner, uddannelse af trænere og

Det overordnede mål er at engagere børn som er udenfor det traditionelle foreningsliv.

markedsføring af Street Soccer og Futsal

Det gør vi ved at tage udgangspunkt i nogle af de aktører som til hverdag arbejder med

for børn og unge i alderen 13-18 år. Med

målgruppen i lokalområdet. Med indsatsen er DBU København.

samarbejdet ønsker DBU København via

DBU Street CPH’s stævner afholdes i syv forskellige bydele heriblandt Sjælør, Vesterbro,

DBU Street CPH at understøtte unge i

Indre Nørrebro, Ydre Nørrebro, Amager, Nordvest og Bellahøj. Der spilles efter futsal regler i

boligområder, således at de dyrker sport

tre aldersgrupper fra 10-12 år, 13-15 år og 16-18 år.

og motiveres til at gøre det en i forening.

KM I STREET FUTSAL PÅ ISRAELS PLADS D.3/9?

25. - 26. - 27. maj 2017 Nørhalne cup har lige så mange udenlandske som danske hold, og vi tilbyder ophold på skole, feriecenter, hotel eller vandrehjem. En international fodboldturnering for drenge og piger i alle klasser samt Danmarks største og mest internationale elite-turnering.

Nørhalne Cup - med 5-, 8-, og 11-mands fodbold for drenge og piger Kontakt os på cup@ifn.dk

26  DBU København

DBU København   27


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Af: Maria Markussen

40 % af fodboldpiger oplever, at klubber giver drengefodbold mest opmærksomhed. 2 ud af 3 pigespillere får mindre lyst til at spille fodbold, når de nedprioriteres til fordel for drenge. Sådan lyder konklusionen i en ny landsdækkende undersøgelse – Pigernes stemme.

begrænset mediedækning, fans og tilskuere.

-Hvis man skulle oddse på et 100 m løb mel-

andre ord er der stor forskel på fordelingen af

Fodbold har traditionelt set været en meget

lem en skildpadde og en gepard, så kan vi nok

ressourcer mellem de to køn, forklarer hun og

mandsdomineret verden, og siden kvinderne

alle sammen godt gætte, hvem der ville være

fortsætter:

fik organiseret fodbold i 1972, har det været en

favorit, siger Laila Ottesen

-Der er en lagkage, den skal deles, men det er

lang kamp om at få nedbrudt flere barrierer.

sjældent, at den bliver fordelt ligeligt.

Allerede i slutningen af 1960erne begyndte

Piger kan det hele

Tænk at vi i 2016 stadigvæk kæmper med

man at organisere ”damefodbold”, men det er

Spektret for, hvad man som pige i dag kan, er

forskelsbehandling mellem de to køn. De

betegnende, at det først inden for de seneste

blevet meget udvidet, og det taler til fodbol-

foreninger som har udviklet sig mest og byder

år er blevet for alvor er blevet accepteret af

dens fordel. Tdligere talte man om, at det kun

pigefodbold velkommen, vinder på den lange

piger og deres forældre.

var drenge-piger, der spillede fodbold. Det

bane. Tendenser ude i foreningerne giver et billede af, at desto flere aktive kvinder, der be-

Foto: Jakob Ehrbahn

VÆN JER TIL SPORTSBH ‘ER, MASCARA OG HÅRSPÆNDER

i turneringer og de sociale aktiviteter. Med

finder sig i klubben, jo mere medindflydelse og dermed også mere rumlighed og plads til pige og kvindefodbold er der. Indflydelse kommer ikke af sig selv, kvinderne skal tage deres del af ansvaret og bidrage aktivt, men de skal også have lov. Som vores undersøgelser af Fodbold Fitness klubberne viser, så tager kvinderne

Lektor Laila Ottesen fra Institut for Idræt på

det ikke kvindefodbolden, der tager overskrif-

manglende fokus på pige- og kvindefodbold,

faktisk del, når de får muligheden for det,

Københavns Universitet udtaler, at man kan

terne. Med begrænset mediedækning er det

så er der sket meget i breddeklubberne og

uddyber Laila Ottesen.

tolke tallene fra den nye rapport om pige-

svært at få øje på de rollemodeller, der ellers

ikke mindst med pigerne- og kvinderne selv.

fodbold ”Pigernes Stemme” på to måder. På

kunne inspirere flere piger til at begynde til

Hårspænder, mascara og sports-bh'er er ble-

Ligestilling = forskellighed

den ene side mener hun, at det er positivt at

fodbold og ikke mindst blive i fodbold. Fodbold

vet en naturlig ting på træningsbanerne rundt

På stadionerne lyder forklaringen, at ’livet

det kun er 40 % af pigerne, der oplever disse

er på både medlemstal og mediedækning en

om i landets fodboldklubber.

er for kort til kvindefodbold’. Opfattelsen er,

problemstillinger ude i foreningslivet. Hun ville

mandsdomineret sportsgren. Dog er det et

Fodbold er også en stor sportsgren for kvinder.

at det går for langsomt, mens mændene på

formentlig selv have skudt det langt højere. På

lyspunkt, at DR i september sidste år indgik en

Godt 63.000 piger og kvinder spiller i dag fod-

grund af deres ekstra styrke spiller hurtigt,

den anden side mener hun, at det også viser,

aftale med DBU om eksklusive rettigheder til

bold, hvilket svarer til knap en femtedel af DBU’s

sparker hårdere og længere, og har hårdere

Hvis man skulle oddse på et 100 meterløb mellem en skildpadde og en gepard, så kan vi nok alle sammen godt gætte, hvem der ville være favorit, siger Laila Ottesen

kropslig kontakt, forklarer Laila Ottesen.

at der er plads til forbedringer, hvis ikke pigerne skal vælge fodboldklubberne fra.

Det er de samme problemstillinger og kampe som jeg selv har kæmpet i slut 60'erne start 70'erne

-Det er de samme problemstillinger og kampe som jeg selv har kæmpet i slut 60'erne start 70'erne i min gamle klub i Skovlunde, siger Laila Ottesen.

Laila Ottesen

-Og det har man som tilskuer vænnet sig til at

Samtidig hæfter Laila Ottesen sig ved, at

var ikke noget ”almindelige piger” gjorde. Det

se på, og derfor har kvindefodbolden sværere

selvom pigerne får adgang til drengenes

hørte sig ikke til. Det var en drengesport.

ved at blive anerkendt. Kvindefodbold skal

sportsgrene, så dyrker de dem på en mere

-Fodbold er med til, at kvinderne og pigerne

anerkendes som et andet spil. Alle fodbold-

piget måde:

får lov til ikke kun at være super feminine, men

kampe Alle fodboldkampe handler om følelser,

Når man spørger børn, hvorfor de dyrker

de får lov til at sparke, bruge deres aggressio-

konkurrence og samarbejde. Der er en spæn-

sport, vægter begge køn kammeratskabet,

ner, have det sjovt og blive beskidte. Her kan

Småt med kvindefodbold i medierne

at vise alle kvindelandsholdets hjemmekampe

samlede medlemstal. Heraf er små 20.000

ding om udfaldet i alle kampe, uanset om det

men drengene er som regel mere optaget af at

man få lov til at bruge mange sider af sig selv,

Fodbold er Danmarks største foreningsidræt.

til og med kvalifikationen til VM i kvindefodbold

teenagere, hvilket gør fodbold til den absolut

er mænd eller kvinder på banen. Det kræver

konkurrere, mens piger går noget mere op i det

og samtidig er der ingen modsætning i, at man

De nyeste medlemstal for 2015 viser, at

i 2019 i Frankrig.

største sportsgren blandt piger mellem 13 og 18

stadig disciplin og hårdt arbejde, mener hun.

sociale. Derfor vil fodboldspillet også ændre sig

så bagefter tager højhælede sko og fin kjole

336.713 danskere er medlem af en af DBU

Det er også velkendt, at hvis du er vild med

år. Fodbold er større end både ridning og svøm-

Så der er en kønsforskel. Men det mærkelige

med pigernes indtog, for pigerne vil have mere

på, hvis man skal til fest. For pigerne er det et

lokalunionernes 1.657 medlemsklubber og

fodbold, tager du sikkert på stadion og ser

ning, og der er flere piger, der går til fodbold end

er, at man ikke ser den form for kønsforskel i

plads til også at snakke sammen.

billede af, at det, der er kvindeligt, er blevet

tallet er stigende. Fodbold som fritidsaktivitet

herrefodbold ... Hvis du ser kvindefodbold, er

til håndbold og badminton tilsammen.

håndbold længere. I pige- kvindehåndbold har

Det handler ikke om at fodbold skal ses og

meget bredere end tidligere. Og det har helt

står stærkt blandt mange forskellige alders-

du blandt de få. Selvom kvindelige fodbold-

Men selvom mange piger i dag spiller fodbold,

vi accepteret at kvinder spiller anderledes end

sammenlignes mellem de to køn, da det er

klart forandret sig til pigernes og fodboldens

grupper og er samtidig den sportsgren, der

spillere ikke er en sjældenhed mere, så er der

så Kan man stadig opleve, at det halter med

mænd, det gør dog ikke, at vores interesse

alment kendt, at de to køn ikke kan sammen-

fordel, siger Laila Ottesen.

omtales mest i medierne. Hele 46 procent af

ikke mange fans og tilskuere til kvindefodbold,

accepten af pigerne som ligeværdige med

eller lyst til at se deres kampe bliver mindre. De

lignes i sporten, hvor de fysiske forudsætnin-

For moderne danske piger og kvinder er

sportsomtale i danske aviser omhandler fod-

der er meget begrænset økonomi i sporten og

drengene i fodbolden. Laila Ottesen uddyber:

danske håndboldpiger- og kvinder kæmper

ger spiller en afgørende rolle. For både piger

det altså helt naturligt at gå til fodbold – og

bold, Ifølge rapporten ”Pigernes Stemme”.

stort set ingen mediedækning.

-Mange piger og kvindespillere oplever, at de

ikke længere med fordomme i sporten på sam-

og kvinderne handler det i bund og grund om

heldigvis for det. Glæd jer til at se langt flere

skal kæmpe mange kampe, ikke kun på banen,

me måde som fodbold. VM i december 2015

en meget simpel ting, nemlig anerkendelse,

sports-bh ‘er, mascara og hårspænder rundt om i fodboldklubberne.

Alligevel er det småt med omtale af kvindefodbold i medierne. På trods af gode resultater på

Fodbold er størst blandt teenagepiger

men med klubben om blandt andet gode

på hjemmebane var en god indikator, for at de

lige vilkår og fair fordeling af de tilgængelige

landsholdsniveau og i Champions League, så er

Trods den begrænsede mediedækning og

banetider, kamptøj, omklædning, deltagelse

ikke slås med de samme problematikker som

ressourcer.

28  DBU København

DBU København   29


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

FLERE TIL FODBOLD OG FODBOLD TIL FLERE Af: Jan Kristensen

600.000 flere danskere skal dyrke idræt i

ening. Der er dog store regionale forskelle, og

primært undervist i ledelse og har mange

2025. Det er ét af målene for den største

i København deltager man markant mindre i

års erfaring i organisationsudvikling. Henrik

partnerskabsaftale i dansk idræts historie - en

idræt. Knapt en fjerdedel af de københavnske

Pedersen glæder sig komme i gang med

aftale der går under navnet ’Bevæg dig for

borgere er medlem af en idrætsforening under

arbejdet.

Livet’ og har som mål at sætte Danmark i be-

DIF, men mere end hver anden dansker er det i

vægelse. Nordea-fonden, Tryg Fonden, DIF og

nogle af de vestjyske kommuner.

DGI investerer tilsammen 100 millioner kroner i projektet fra 2015 til 2018.

15. august ansat, Henrik Pedersen, som ”Bevæg Dig For Livet” konsulent i vores område.

danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50

Henrik skal også dække Bornholm. Interes-

procent af befolkningen skal dyrke idræt i en

serede klubber kan henvende sig til Henrik via

forening. Ved opstarten af projektet var status,

hepe@dbukoebenhavn.dk eller 2133 3280.

at 68 procent af befolkningen var idrætsaktive,

Henrik er uddannet psykolog og har en Master

og 41 procent var medlem af en idrætsfor-

i Idræt fra Københavns Universitet. Han har

I en lang årrække har vi serviceret et utal af tilfredse kunder, virksomheder og institutioner. Virksomheden startede tilbage i 1968 og ledes

I en lang årrække har vi serviceret et utal af tilfredse dagligt af Bjørn Brønnum. kunder, virksomheder og institutioner. Vi har opbygget en stærk organisation med Virksomheden startede tilbage i 1968 og ledes til en stor og felksibel vognpark samt en masse daglig af Bjørn Brønnum. ansvarsbevidste og rutinerede chauffører.

Vi har opbygget en stærk organisation med en stor i Lynge yder vi Med geografisk udgangspunkt og fleksibel vognpark samt en masse ansvarsbevidste vores kunder optimal service, der bærer præg og rutinerede chauffører. af kvalitet! har turistbusser alle størrelser med plads Med geografisk udgangpuntVii Lynge yder vi ivore fra 4-82præg personer med alt lige fra toilet og kunder optimal service, der bærer af kvalitet!

DBU København og DGI Storkøbenhavn har pr.

Visionens målsætning er, at 75 procent af

Kom sikkert frem...

køkken til dvd og mulighed for wi-fi.

Vi har turistbusser i alle størrelser med plads fra 4-82 Alle personer med alt lige fra og har godbusserne er miljøgodkendte toilet og køkken til DVD og mulighed for wi-fi. kendte sikkerhedsseler på alle sæder. Det er Henrik Pedersen er ny visionskonsulent

muligt at koble bagage-trailers på alle vores Alle busserne er miljøgodkendte og har godkendte sikkerhedsseler på alle sæder. busser. Det er muligt at koble bagage-trailers på alle vores busser. Uanset om det drejer sig om foreningskørsel

Bevæg dig for Livet arbejder i første

De konkrete koncepter, der er med til at øge interessen for fodbold blandt unge og voksne,

omgang ud fra en målsætning om at øge

er følgende:

Uanset om det drejer sig om foreningskørsel eller feriekørsel, institutionskørsel, eller feriekørsel, institutionskørsel, skikørsel skikørsel eller industrikørsel – så har vi bussen! eller industrikørsel ...

- så har vi bussen !

medlemstallene i fodboldklubberne med 3.000 teenagere og 10.000 voksenmo-

• Teenagefodbold - Konceptet henvender sig til klubbens ledelse og ungdomstrænere. I får

tionister i 2018. Med afsæt i klubbens

hjælp på alle niveauer; lige fra at udvikle en vision for ungdomsfodbold i jeres klub til at

behov kan samarbejdet med Henrik Ped-

gennemføre det i praksis, både i forhold til organisering og konkrete aktiviteter.

Vi har opby og fleksibe og rutinered

ersen og klubkonsulenterne gå to veje: • Motionsfodbold - Konceptet henvender sig til mænd, der elsker spillet på grønsværen. • Med klubudvikling ruster vi klubberne

Det handler om, at få legen med bolden og glæden tilbage i centrum. Konceptet kombi-

til at håndtere målgrupperne, teenagere

nerer styrketræning og fodboldøvelser i et fleksibelt 12 ugers træningsforløb. Trænings-

og voksne motionister - både i besty-

forløbet skal ikke følges slavisk men fungerer som et fleksibelt øvelseskatalog, der kan

relseslokalet og på fodboldbanen.

kombineres på kryds og tværs.

• Gennem nye måder at spille og organ-

• Fodboldfitness - Konceptet er et træningstilbud til alle voksne kvinder, der ønsker en

isere fodbold, bliver det nemmere for

træningsform, der er både effektiv og social. Konceptet henvender sig til alle uanset

klubberne at fange målgruppens behov

niveau, også dem der aldrig har spillet fodbold før. Måske står der allerede kvinder på

og interesser.

sidelinjen i jeres klub og kigger mere eller mindre passivt på deres børn træne. Få kvinderne på banen ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-spor-

I en lang år kunder, virk Virksomhed daglig af Bj

Med geogr kunder opt

Booking og info: Tlf. 4818 8049

Vi har turistbusser i alle størrelser me toilet og køkken til DVD og mulighed

Alle busserne er miljøgodkendte og h Det er muligt at koble bagage-trailer

Uanset om det drejer sig om forenin skikørsel eller industrikørsel – så har

tens fleksibilitet. Det er både sjovt og sundt. Fodboldfitness er enkelt og rummer det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens fleksibilitet.

Bjørn Br 30  DBU København

DBU København   31


Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

e k k i r e v i l Det b … e r d e b r lettere elle

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

NYT KONTINGENTSYSTEM GIVER FLERE PENGE I KLUBKASSEN

Af: Dan Pedersen

KlubOffice tilbyder kontingentopkrævning via abonnement, hvor pengene trækkes automatisk på medlemmernes kreditkort. Det gør det lettere at få flere kontingentkroner i kassen. Kontingentopkrævning kan være en tidskræ-

vende proces i klubben. Dels skal de udsendes, og dels skal der følges op, når folk ikke betaler. Det nye system gør den proces lettere.

Hvad er nyt?

Man kan løbende se, hvor mange og hvem,

nye kort, tilmeldes det automatisk til abonne-

der har betalt

mentsbetalingen.

Bogførigen af indbetalinger er enkel og hurtig at lave

Hvis medlemmet er blevet meldt ud, kommer

Alt i alt skulle det gerne gøre kontingentop-

vedkommende ikke med i kontingentop-

krævningen mere smidig for klubberne.

krævningen. De behøver med andre ord ikke

Kontingentopkrævningen foregår via Klub­

framelde deres kort/abonnement.

Office, og det ligner på mange måder det kon-

Sådan fungerer det i praksis

tingentsystem, som mange klubber allerede

Klubben opretter de kontingentkørsler, den

Kom godt igang

bruger og kender.

ønsker. Det kan f.eks. være en kontingentkør-

For at komme i gang er der et par steps, man

sel med opkrævning hvert halve år eller hver

skal igennem for at få det hele op at køre. Kon-

måned. Den kobles til et hold eller en afdeling.

tingentopkrævningen foregår via KlubOffice.

Det nye er, at man nu kan koble en abonne-

Har du spørgsmål kan du kontakte DBU IT på

mentsordning til sin kontingentopkrævning - uden meromkostninger i forhold til online

Første gang medlemmerne skal opkræves

betaling, som man kender det i dag.

modtager de en mail med et betalingslink.

brian@dbu.dk eller tlf. 43265455.

Har man som klub valgt at abonnementsFordelene er:

ordningen skal være obligatorisk tilmeldes de

Kontingenter udsendes automatisk på en

samtidig med betaling. Fremover vil de blot få

eller flere datoer, som klubben angiver

en mailadvisering om forestående betaling,

SÅDAN FUNGERER AUTOMATISK OPKRÆVNING

Klubben kan let dele kontingentbetalingen

mens selve kontingentet automatisk trækkes

Klubben opretter en kontingent-

op i mindre bidder - så det f.eks. bliver

på deres kort.

kørsel på kr. 1.200,- med månedlig

lettere for studerende at betale •

opkrævning, som den kobler til U19

Kontingentbeløbet trækkes automatisk

Man skal altså sørge for, at man har korrekte

holdet/afdelingen. Alle spillere, der

fra medlemmets kreditkort, når han/hun

mailadresser på alle medlemmer. Giv evt.

er placeret på U19 holdet/afdelingen

er tilmeldt abonnementet

træneren til opgave at indhente dem (vær OBS

i KlubOffice får første gang en mail

Man kan vælge om tilmelding til abonne-

på at få forældrenes mail, hvis det er dem, der

med en opkrævning på kr. 100,-.

mentsordningen skal være obligatorisk

skal betale).

Når de betaler tilmeldes deres kort

eller en mulighed for medlemmet •

Se mere på www.klosterhallen.dk eller ring på 74 74 33 21 for yderligere information FODBOLDLEJR I Klosterhallen har vi de bedste forhold når fodboldtræningen skal være seriøs, også på højt plan. Hos os, er serviceniveauet helt i top, hvor vi også lægger meget stor vægt på den personlige service, så intet er overladt til tilfældighederne. Med en 5. generations kunstgræsbane og 3 flotte udendørs fodboldbaner med de rigtige lysforhold, er Klosterhallen det oplagte valg, når træningen skal være i fokus. HVAD ER TRÆNING UDEN MODSTAND? Hvis du ønsker det, hjælper vi gerne med at finde passende træningsmodstandere på din træningslejr. Vi har kontakt til en lang række lokale klubber, som har hold i alle aldersklasser og på alle niveauer. I Klosterhallen får du en træningslejr ud over det sædvanlige. STORE OPGAVER - DET ER OS! Vi har stor erfaring med at afholde landskampe, landsmesterskaber og store fodboldlejre. Vi får stor ros fra DBU og JBU for vores meget flotte rammer og høje serviceniveau. Men også klubber i alle aldre fra ind– og udland, er yderst tilfredse når de har været her - og reserverer ophold igen!

MOTION OG STYRKECENTER Du har også mulighed for at træne i vores motionsog styrkecenter. KLOSTERBADET I sommerperioden er der mulighed for at benytte vores friluftsbad, som har et inden- og udendørsbassin. Svømmebadet vil være gratis i den officielle åbningstid. OVERNATNING Vi har 9 hyggelige og moderne feriehuse med plads til 6 personer. Husene har eget bad, toilet, TV og trådløst internet. Desuden er der muligheder for grupper, at sove i fællesrum på senge eller madrasser, hvis dette ønskes. NATURSKØNNE OMRÅDER Hvis du har brug for fred og ro, har vi også naturskønne områder med bålplads og shelters, ligesom der er mulighed for at gå eller tage en frisk løbetur gennem skoven på velanlagte stier.

samtidig abonnementsordningen, og

Hvad hvis medlemmet skifter betalingskort eller melder sig ud?

fremadrettet trækkes automatisk kr.

tet skal vedkommende aktivt afmelde betalinger, hvis han/hun ikke mener at

Skifter medlemmet betalingskort får de

kræver naturligvis, at klubben har akti-

skulle betale

automatisk en ny opkrævningsmail med et

Idrætsvej 1 ~ 6240 Løgumkloster ~ tlf: 74 74 33 21

veret abonnementsordningen og gjort

Mail: post@klosterhallen.dk

Medlemmer adviseres automatisk via mail

betalingslink, næste gang klubben udsender

den obligatorisk for medlemmerne.

et par dage før betaling

kontingent. Når medlemmet betaler med sit

Når medlemmet er tilmeldt abonnemen-

32  DBU København

Følg os på

100 hver måned fra deres kort. Dette

KLOSTERHALLEN

DBU København   33


J Ø T B U L K TIL 2019

ISER ER ALLE PR MS O INKL. M

Københavnsk Fodbold nr. 3. 2016

I T N A R A G S G N I R E MED LEV Porto

PORTO

PR. SÆT NU KUN

• Rødovre Boldklub har nu også en kunstgræs-

70 år ”Grand Veteran Masters” er så vidt det har været muligt at undersøge, verdens ældste fodboldturnering arrangeret af et af FIFA’s forbund.

bane med lys på anlægget ved Rødovre stadion. Banen er taget i brug i uge 34.

• Frederiksberg Boldklub har hele 19 styks 11M

herreseniorhold tilmeldt DBU Københavns turnering. Det er ganske imponerende og vel også en uofficiel danmarksrekord.

• Uganda Cranes, FC Berati, FC Kurd, Ålenes IF,

Shipping Union CBS, IBP United og Nørrebro FF er alle nye medlemmer af DBU København og deltager i herresenior Serie 5 Pulje 17.

 vervejer din klub at satse på et udviklingsO forløb med en klubrådgiver. På få måneder kan klubben få hjælp til at organisere sig bedre og mere effektivt. Læs mere via DBU Københavns hjemmeside.

• Det er fortsat er muligt at sende ansøgninger til

DBU Københavns udviklingspulje, hvor klubberne kan søge støtte til nye tiltag og initiativer. Der er i 2016 afsat 200.000 kr. i puljen og man kan søge løbende så længe der er midler. Formålet er at støtte klubber, der aktivt arbejder for at skabe nye og bedre rammer og tilbud. Læs mere via DBU Københavns hjemmeside.

• DBU Københavns kommunikationsmedarbejder, Dan Pedersen, har valgt at tage 2 måneders forældreorlov. Dan er blevet far til Ruth. I Dans fravær vikarierer tidligere medarbejder Lise Skaaning frem til den 1. oktober.

• Vores nye ”Bevæg Dig For Livet” konsulent hedder Henrik Pedersen er begyndt den 15. august. Henrik skal i samarbejde med klubberne være med at sikre, at flere teenagere og motionister i klubberne.

34  DBU København

2.500,-

• DBU Københavns turneringsrække for spillere + • Der har været stor tilslutning til DBU’s C-ud-

dannelseskurser i første halvår af 2016. Siden indførelsen af DBU’s C-træneruddannelse for børne- og ungdomstrænere i 2013, har uddannelsens kurser været populære over hele landet. Fra januar til juni i år har 5384 deltagere været på C-trænerkursus. Det tal lå til sammenligning for hele 2015 på 6649 kursister.

• Herrernes pokalfinale i 7’eren mellem Brønshøj

Bk. – Valby Bk. var et opgør mellem to hold, der i den daglige turnering befinder sig i hver sin række og ende af tabellen. Brønshøj blev nr. 2 i forårets mesterrække, hvor Valby rykkede ud af række 1. Alligevel trak Valby-holdet det længste strå i finalen for 7M herresenior, og vandt en jævnbyrdig finale med 2-1. Kampen blev spillet på Frederiksberg Idrætspark.

• 150 asylansøgere og flygtninge fik sammen med københavnske hold fra Hajduk Spul, FC Nanoq, AC Iben, B1950, Fremad Forsing og B93 en rigtig god dag i Ryparken lørdag d. 6. august, da den første Hajduk Asyl Cup blev afholdt. Fodbold er universelt og kender ingen grænser. Her er vi alle lige. Det var det enige budskab både fra arrangøren, fodboldklubben Hajduk Spul, fra tidl. Integrationsminister, Manu Sareen og formand for DBU København, Henrik Ravnild. Holdet fra FC Nanoq vandt stævnet.

• Københavns kommune har succes med at

bringe folkeskolen og foreningsliv sammen. Mere end 24.000 københavnske skoleelever har det sidste halvandet år deltaget i forløb, hvor foreninger kommer ud på skolerne og underviser. Københavns Kommunes arbejde med at åbne Folkeskolen op for omverdenen har båret frugt.

INKL. MOMS

• Fredningsbestemmelserne har desværre bety-

det, at den forventede 11 mands kunstgræsbane ved Boldklubben Fix ikke bliver til noget. Det undersøges om der er mulighed for en anden placering i nærområdet eller som minimum en anden placering et andet sted i København.

• Efter planen skal Rikken FC i 2017 fra Valby

1 SÆT BESTÅR AF: Santos

Idrætspark og retur til Vigerslev Vænge. Det viser sig nu, at arealet ikke længere er stort nok til at rumme en 11 mandsbane. Alternative muligheder undersøges.

9 TRØJER , 9 SHORTS , 10 STRØMPER & 1 MÅLMANDSSÆT

Zamora

• DBU´s Fodboldskoler havde igen i år mange

glade børn, som brugte en uge i skoleferie på fodbold og venskab. 27.321 deltagere fordelt over hele sommeren. Det er nok til at fylde tre fulde tribuner op i Telia Parken.

• Hver femte spiller, træner, dommer og leder

oplever, at forældres opførsel på sidelinjen er blevet værre de senere år, viser ny undersøgelse fra DBU. Ny kampagne skal skabe mere respekt og bedre opførsel i dansk fodbold. Husk Respekten - også udenfor banen’ består, udover videoen, af en række tiltag målrettet fodboldklubberne, så de bedre kan tackle dårlig forældreopførsel. Læs mere via DBU Københavns hjemmeside.

• DBU har ændret ved billetstrukturen. Det er

ZAMORO, SIENA, & SANTOS

PR. SÆT NU KUN

3.000,-

Siena

INKL. MOMS

derfor ikke længere muligt for klubberne at købe landskampbilletter direkte hos DBU København. I stedet skal man anvende ”billetten.dk”. Der vil dog fortsat blive fremsendt en reminder – lige som det stadig er muligt at købe klubpakkerne á 15 billetter med rabat.

www.nettosport.com • info@nettosport.com

DBU København   35


THE PLAYER’S CHOICE BRILLANT SUPER

bolde hos ndsker og fod ndler. Køb dine ha ha ort Direct for Sp ale lok din

Vores bedste fodbold i materialer af høj kvalitet med et kraftfuldt og iøjnefaldende design. Forbedret, livligt opspring og et endnu lettere og blødere “touch” end tidligere. Eksklusiv, struktureret overflade for høj friktion og bedre boldføling. Materialernes egenskaber sikrer at bolden har et stabilt svæv, og holder sig perfekt rund selv efter tusindvis af spark.

SELECT 88 PRO GRIP Suveræn pasform efter håndens anatomi. NOVA Grip Latex sikrer perfekt greb i al slags vejr. Blød inderside for komfort. Minimalt optag af vand i regnvejr.

select-sport.com

SELECT BRILLANT SUPER

Københavnsk Fodbold  

Nr 3. 2016 DBU Københavns magasin om breddefodbolden i København.

Københavnsk Fodbold  

Nr 3. 2016 DBU Københavns magasin om breddefodbolden i København.