Page 1

EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО OT ГЕРМАНИЯ № 49102 Информация за работодателя Име*:

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)

Лице за контакт:* Адрес: * Държава:*

Германия

Тел:* Факс: E-mail:*

incoming@arbeitsagentur.de

Web site: Сектор:

хотелиерство

Юридически статус:*

Дружество с ограничена отговорност

Дата на регистрация: Информация за работното място камериерка Наименование на Ние търсим опитни, отговорни и прилежни момичета или позицията * момчета за дълъг период от време Почистване на стаите за гости и отнасящите се към Описание на длъжността/Отговорности:* хотелиерството дейности Грижа и поддръжка на уредите Грижа за спалното бельо Брой свободни работни места:*

1

Изисквания към кандидатите Професионално образование или завършен курс Образование: Професионална квалификация: Опит: Езиковия умения:

да Добри познания по немски eзик

/владеене на език, в каква степен/ Шофьорска книжка:

не

Други:

Отговорни и надеждни кандидати,удовлетвореност от работата, готовност за заместване

EURES (European Employment Services) is a co-operation network between the European Commission and the Public Employment Services of the EEA Member States and other partner organisations, that provides information, advice and recruitment services for the benefit of workers and employers wishing to benefit from the principle of the free movement of persons


Заплаща и условия на заетост според тарифите за заплащане Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/: Система на заплащане /седмично, месечно/:

Месечно

Месторабота:

88048 Friedrichshafen, Baden-Wurttemberg,Германия

Начална дата за започване: Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:*

12 месеца

Работно време /пълно, непълно/:

Пълно

Бр. работни часове на седмица:

40

Работа на смени и почивни дни:

Готовност за работа през почивните дни

Настаняване По споразумение /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/: Храна /осигурена/заплатена от работодателя/:

По споразумение

Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/: Други: Начин за кандидатстване Документи, изисквани от работодателя:

Автобиография, диплома, преведени на немски език.

Език, на който да бъдат Немски и български език представени документите: Чрез ДБТ до EURES съветник, като се посочва № Къде да се изпращат 10000-1049821141-S по електронен път. документите /на EURES съветника или на работодателя/:

EURES (European Employment Services) is a co-operation network between the European Commission and the Public Employment Services of the EEA Member States and other partner organisations, that provides information, advice and recruitment services for the benefit of workers and employers wishing to benefit from the principle of the free movement of persons

49102-Germany-EURES  

Web site: EURES (European Employment Services) is a co-operation network between the European Commission and the Public Employment Services...