Page 1

EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО OT ГЕРМАНИЯ №49101 Информация за работодателя Име*:

Лице за контакт:*

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) Herr Sascha Schmitt

Адрес: * Държава:*

Германия

Тел:* Факс: E-mail:*

incoming@arbeitsagentur.de

Web site: Сектор:

туризъм

Юридически статус:*

Дружество с ограничена отговорност

Дата на регистрация: Информация за работното място Готвач/ готвачка Наименование на позицията * Трудов договор в рамките на чуждестранни работници с Описание на длъжността/Отговорности:* цел повишаване професионалните и езикови компетенции . Предпочитана възраст -до 40г. Брой свободни работни места:*

1

Изисквания към кандидатите Професионално или завършен курс Образование: Професионална квалификация:

начинаещ

Опит:

Мин. 2 години познания по немски eзик

Езиковия умения: /владеене на език, в каква степен/ Шофьорска книжка:

не

Други:

Отговорни и надеждни кандидати

EURES (European Employment Services) is a co-operation network between the European Commission and the Public Employment Services of the EEA Member States and other partner organisations, that provides information, advice and recruitment services for the benefit of workers and employers wishing to benefit from the principle of the free movement of persons


Заплаща и условия на заетост според тарифите за заплащане Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/: Система на заплащане /седмично, месечно/:

Месечно

Месторабота:

78337 Ohnigen, Bodensee, Baden- Wurttemberg,Германия

Начална дата за започване: Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:* Работно време /пълно, непълно/:

12 месеца

Пълно

Бр. работни часове на седмица: Работа на смени и почивни дни: Настаняване /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/: Храна /осигурена/заплатена от работодателя/: Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/: Други: Начин за кандидатстване Документи, изисквани от работодателя:

Автобиография, диплома, преведени на немски език.

Език, на който да бъдат Немски и български език представени документите: Чрез ДБТ до EURES съветник, като се посочва № Къде да се изпращат 10000-1051538940-S по електронен път. документите /на EURES съветника или на работодателя/:

EURES (European Employment Services) is a co-operation network between the European Commission and the Public Employment Services of the EEA Member States and other partner organisations, that provides information, advice and recruitment services for the benefit of workers and employers wishing to benefit from the principle of the free movement of persons

49101-Germany-EURES  

E-mail:* Herr Sascha Schmitt EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО OT ГЕРМАНИЯ №49101 Шофьорска книжка: не Наименование на позицията * Трудов договор...

49101-Germany-EURES  

E-mail:* Herr Sascha Schmitt EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО OT ГЕРМАНИЯ №49101 Шофьорска книжка: не Наименование на позицията * Трудов договор...

Advertisement