Logistikmagasinet #3 2015

Page 31

tappar i digitalt tempo Anpassad tillverkning: Skräddarsydda produkter sätts samman av standardkomponenter närmare slutkunden.

Big data och analys: Information ger oss djupare insikter och bättre beslut om framtiden.

Självstyrande transporter Intelligenta fordon, exempelvis självkörande bilar.

Augmented reality: ”Förstärkt verklighet” på svenska. Kan förklaras med att tekniken kan förstärka våra sinnen för ökad säkerhet och effektivitet.

Molnlösningar Programvara och system som tjänster som körs på distans över nätet.

Avancerad automatisering: Självgående automatiserade system som mäter och agerar.

Sociala, lokala, mobila och digitala plattformar: För kontinuerlig kommunikation och relationsbyggande med kunderna.

Sakernas internet: Smart uppkopplade saker.

Teknikerna som förändrar branscher. Sverige bör bli bättre på att hantera de snabba förändringar som ständig uppkoppling genererar, enligt BCG (Boston Consulting Group).

Tillväxten på längre sikt har stor potential eftersom omsättningstunga branscher som mat, möbler och fordon ännu inte riktigt blommat ut på nätet. Enligt BCG:s e-Intensity Index rankades Sverige som nummer ett i världen 2009. 2013 hade vi halkat ner till en tredjeplats med Danmark och Sydkorea före oss. Prognosen för 2017 är en sjundeplats, baserat på att regering och företag har inte investerat i paritet med andra ledande digitala nationer. Varför är då detta viktigt och någonting att bry sig om? Ett tydligt exempel kan ges med handeln. Svenskar handlar redan nu allt oftare från andra länder och det ger en betydligt svagare inhemsk handelstillväxt och export än i exempelvis Storbritannien. En anledning till tappet till utlandet sägs vara att svenska företag inte är i fas

Ständig uppkoppling: All information och kommunikation alltid tillgänglig via nätet. Bild: iStock

med de svenska konsumenterna i de digitala försäljningskanalerna. I Storbritannien investeras det kraftfullt i bättre upplevelser, lokalt anpassade sajter och mobilanpassning.

Enligt en tidigare rapport från BCG i samarbete med Google och Swedbank visade det sig att digital mognad dessutom har ett samband med lönsamhet och tillväxt. Ju mer man anpassat sig till det digitala – desto mer lönsam är man oavsett bransch. Anpassningen är inget engångsjobb. Det står en mängd nyheter och knackar på dörren och vill komma in de kommande åren. Big data, automatisering och sakernas internet är några av de företeelser som

sägs förändra spelreglerna för hur företag opererar och konkurrerar. Nyligen hörde jag en representant från Transportstyrelsen säga att tekniken inte väntar på regler. Självkörande Volvobilar kommer ut på vägarna inom kort. Transportstyrelsen kan inte förhala – de måste anpassa sig. Forskare och framtidsanalytiker världen över menar att vi inte längre kan förutspå framtiden. Svårsmält, men vi behöver acceptera att vi inte kan vara säkra på vad som kommer att hända. Lösningen är att bli bättre på att förstå hur vi ska hantera osäkerheten. BCG menar i sin rapport att Sverige behöver bli mer lättrörligt. Förändring måste hanteras snabbare än idag.

S T Ö R S T I S V E R I G E PÅ T R A N S P O R T O C H L O G I S T I K

| 31