Page 1

ДОКЛАД 2011

Изминалата 2011 година не може да се нарече твърде успешна за българския туризъм, независимо, че различни социологически агенции говорят за ръст на туризма. Вероятно повечето от колегите споделят мнението, че годината определено беше слаба и то доста слаба. Независимо от това, не трябва да да униваме и да се подготвим от сега за идващата 2012 година, година, която се надяваме определено да бъде по-добра. Освен това тази година ще мине под знака на 10 годишнината от основаването на нашата Асоциация. А тя продължава да расте и да набъбва. Членовете продължават да се увеличават и бройката вече достигна 367 души. Много малко останаха онези, които са професионалисти в гилдията и не са членове на Асоциацията. Това показва, че само с една силна браншова организация можем да имаме успех и да постигнем нашите искания. Разшири се и географията на Асоциацията. Вече имаме членове от почти всички краища на страната. В тази бройка преобладават колегите на средна възраст и професионален стаж. 38 души са на възраст до 30 години, а 24 над 65. Ниското заплащане, липсата на гаранция за работа, сезонността и намаления престиж за работа като екскурзоводи кара и малкото останали добри и млади квалифицирани кадри да напускат страната и да търсят подобри условия за реализация на други развити туристически пазари. Някои пък и въобще не се замислят да се захванат с подобна дейност. Определено можем да обобщим, че 2011 г. беше годината на успешното сътрудничество за АЕБ. Като асоциирани членове на АБТТА, БАТА и БААТ получаваме от тях постоянно 1


актуална информация за бранша, търси се нашето мнение по различни въпроси. Изключително добро е сътрудничеството ни с Съвета по туризъм София и Общинското предприятие Туристическо обслужване. За своите безплатни пешеходни обиколки на София ОП „Туристическо обслужване” продължава да наема екскурзоводи от АЕБ и търси съвети от УС по различни теми от туризма в столицата. Отново съвместно се надяваме да организираме семинари за екскурзоводи като ще наблегнем на тематика свързана с новооткритите обекти на територията на София. Наши членове също така подпомагат дейността на работната група по реклама към ОП с цел завишаване на качеството на рекламния продукт на града. През отчетния период проведохме и няколко срещи със Столична община за подобряване на транспортната схема в София и решаване на други важни въпроси, свързани с трудностите, които срещаме при провеждане на туристическите обиколки на града. Както всички знаете през настоящата година продължава изготвянето на новия Закон за туризма. Нашите предложения, които до втръсване сме повтаряли, сме предали писмено в комисията към МИЕТ, която трябва да ги предаде в съответната Комисия в Народното Събрание. Какво ще излезе от този Закон, който в последните години беше многократно изменян и допълван не е много ясно, а след случая с „Алма тур” ще има още по-голямо забавяне. Не е ясно колко и кои от нашите предложения ще видят бял свят. Дали ще се приеме и евентуалното обединение и създаването на едно сдружение на екскурзоводите също ще се разбере впоследствие. Ние поддържаме постоянна връзка с втората браншова организация – Съюз на екскурзоводите в България - Варна – чрез неговия председател Атанас Атанасов. Поддържаме и непрекъснат контакт с депутат от комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм към Народното събрание за излагане на нашите позиции и 2


търсене на подкрепа и лобиране при изготвянето на новия Закон. Надяваме се, че най-сетне ще се реши и въпросът за лицензирането или сертифицирането на екскурзоводите, за да се създаде някакъв ред при практикуването на професията - нещо което отдавна е факт в редица развити туристически страни. За туристическата полиция за която ние многократно сме настоявали засега не се чува нищо. През изминалата година УС продължи утвърдената практика да се организират лектория и учебни пътувания. Това дава възможност на членовете на АЕБ за разширяване на техните знания и компетентности. Лекторията се проведе през втората половина на месец февруари в рамките на четири дни, при постоянен интерес. Смятаме да запазим продължителността и през тази година. С времето лекториите на АЕБ се утвърдиха като форум, на който всички колеги от гилдията могат да си набавят полезна и подробна информация, поднесена специално за тях. Благодарение и на подадените от вас, колеги, идеи за теми, тези наши курсове са практични и директно свързани с вашите интереси, а не просто теоретични беседи. Очакваме по-голямо сътрудничество от всички членове на Асоциацията с конструктивни предложения. Учебните пътувания тази година бяха предимно в България, като през март посетихме Враца, Видин, Белоградчик и Магурата. Изключителното гостоприемство, с което ни посрещнаха в Видин се дължи най-вече на нашата колежка Валентина Йорданова, която даде всичко от себе си, за да могат колегите да се запознаят детайлно с всички обекти. През ноември проведохме и другото учебно пътуване до Стара и Нова Загора, църквите в Чирпан и Узунджово, Караново, Александровската гробница, Йвайловград и Мезек. За разкриването на тайните на тези обекти, които за повечето от колегите бяха непознати, допринесоха професионалните беседи на доц. Гергана Кабакчиева, която пътуваше през цялото време с нас. 3


За избраните от нас места и обекти за посещение говори и изключителния интерес от членовете на Асоциацията. Пътуването до Видин беше повторено още на следващата седмица, за хората, които не можаха да се запишат за първата дата. За втората екскурзия до Ивайловград също много колеги питат и при желание ще я организираме отново през пролетта. Пътуванията бяха осъществени със съдействието на местния бизнес и културни институции. Освен това те бяха ползотворни не само за разширяването на знанията на участниците, но и за популяризиране на името на АЕБ. Интересното беше, че много от пътуващите колеги- екскурзоводи се ангажираха с представяне на теми и беседи по маршрутите и допълване на основния лектор. През изминалата година може да се каже, че има удовлетворение по повод събираемостта на членския внос. Трудно се събира членския внос при положение, че има много членове от провинцията. Но има и хора от София, които са длъжници и то за няколко години. Голяма помощ оказва и г-жа Румяна Титерякова, която успява да събере членския внос от пловдивските колеги. Членовете на АЕБ, дължащи членски внос за няколко години ще бъдат бъдат писмено уведомени, че не са заплащали членски внос и ако изрично не уведомят УС за своето желание да останат членове и не погасят задълженията си тяхното членство в Асоциацията ще бъде преустановено. УС предоставя възможност членския внос да бъде събиран по време на събранията, семинарите, учебните пътувания при срещи с касиера на организацията, както и по банков път. Управителният съвет проведе ....заседания. В заседанията бяха разглеждани молбите и провеждани срещи с кандидати за членство в организацията. Продължи и работата за онлайн популяризирането на АЕБ – чрез официалния сайт и социалната мрежа фейсбук. УС се занимава постоянно и с поддържане и актуализиране на информацията в сайта. Определено наличието на новия 4


сайт допринесе за това много от колегите да получават работа оттам. Получихме и похвали от много туристически фирми и други ведомства, които са намирали екскурзоводи чрез нашия сайт. За съжаление някои колеги променят телефони, адреси и и-мейл адреси без да ни уведомяват и по този начин информацията на сайта не винаги е актуална. В сайта има и галерия, която се актуализира непрекъснато, и където могат да се проследят със снимки проведените от нас мероприятия като екскурзоводските вечери, лекториите, семинарите и учебните екскурзии. Може би за в бъдеще трябва да се помисли за записване на лекциите от ежегодните лектории и качването им на сайта за онези, които не са имали възможност да присъстват. Планираме подновяване на сътрудничеството с Националната опера и балет, с която имахме доста добри взаимоотношения презди няколко години. За юбилейната десета година от създаването на АЕБ, УС предвижда медийни изяви, юбилейна екскурзоводска вечер на 21 февруари, безплатни обиколки на София и други мероприятия. Второто ни участие в изложението „Ваканция и СПА 2011”, на съвместен щанд с АБТТА, ни даде възможност да се легитимираме като призната в бранша организация. Участието на Асоциацията в борсата „Ваканция 2011” се отчита като успешно с цел по-голям престиж и популяризиране на името на АЕБ. Смятаме отново да вземем участие и през следващата година. Някои от присъстващите тук хора ще се опитат да омаловажат постигнатото от Асоциацията за тези 10 години, да насочат хода на събранието в друго русло, да предизвикат ненужни дискусии за несъществени проблеми. Знаем, че както има хора отвън, които не желаят съществуването на тази Асоциация, така има и хора отвътре, които не я искат. Тези хора нас не ни интересуват. Всички знаем кои са те. Съществуването на Асоциацията на 5


екскурзоводите е факт и дали някой иска това или не не е важно. Важното е, че всички работещи в туристическия бранш трябва да се съобразяват с нейното съществуване. Уважаеми колеги, измина една доста трудна за нас година. Предстоящата засега е пълна с неизвестности относно възможностите ни за изява като екскурзоводи. Независимо от това УС пожелава на всички членове на Асоциацията много оптимизъм, много работа, весело посрещане на Коледните и Новогодишни празници и да се срещнем отново през февруари на традиционната лектория и да отбележим заедно на екскурзоводската вечер 10 годишнината от основаването на Асоциацията.

6

Report by the Chairman  
Report by the Chairman  

Report by the Chairman of ABTG on 2011 activity