Page 1

1 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014

(versie 20140116)

De basismodules van DBFACT Module Commercieel basisbeheer DBFACT..................................................................................... 1.200 € Deze module vormt de basis van DBFACT en bevat onder meer het beheer van relaties, artikelen, voorraad, commerciële documenten (prijsofferte, bestelbon, leverbon, receptie), facturatie en de meest diverse statistieken en historieken. Met de basisversie kan ieder bedrijf dus aan de slag. De basisversie wordt verder uitgebreid met modules die een specifiek aspect van het beheer in een KMO voor hun rekening nemen. In wezen kunt u ervan uitgaan dat alleen die functies die niet in alle kmo’s worden gebruikt, vervat zijn in een aparte module. De module commercieel basisbeheer is zeer voordelig geprijsd om de drempel voor de KMO zo laag mogelijk te houden maar haar tegelijkertijd de mogelijkheid te bieden de functies uit te breiden naar een compleet en krachtig beheerspakket.

Module Boekhouding met DBFACT...................................................................................................... 900 € Ook al zien wij de boekhouding als een logisch gevolg van de dagelijkse commerciële administratieve handelingen, de boekhouding geïntegreerd in DBFACT is een boekhouding die de functionaliteit van de klassieke boekhoudpakketten heeft meegekregen maar dezelfde intelligentie en gemakkelijk gebruik kent van een commercieel pakket. Door een doorgedreven integratie tussen deze 2 basismodules zorgt u voor een betere doorstroming van informatie tussen de verschillende afdelingen in uw organisatie. Wie met DBFACT een order invoert, weet meteen hoe het staat met de openstaande facturen van de klant. En voor de accountant een betalingsherinnering stuurt, heeft hij zicht op eventuele manco’s in leveringen of geprotesteerde facturen of leveringen. De boekhouding wordt verder uitgebreid met modules voor een specifiek aspect of specifieke werkwijze van de boekhouding: afschrijvingen, elektronisch betaalverkeer, analytische boekhouding, enz...

Module Netwerk voor DBFACT.............................................................................................................. 780 €

Prijslijst

Het werken in een netwerk vereist een andere manier van werken. Met deze module zorgt u voor een veilige interactie tussen de verschillende stations. Documenten die op verschillende stations tegelijkertijd worden opgevraagd, voorraadsituaties die onmiddellijk bij de verkoop worden aangepast, documenten die tussentijds worden afgesloten, artikelinformatie die wordt aangepast: het zijn allemaal bewerkingen die er voor zorgen dat DBFACT dit op een intelligente manier moet kunnen beheren. Met deze module kan u tot 3 “concurrent users” aan het werk zetten. Concreet betekent dit dat u het programma op 3 verschillende plaatsen tegelijkertijd kan opstarten. Een gebruiker kan DBFACT opstarten op een lokale computer maar evenzeer op afstand DBFACT via bijvoorbeeld Terminal Services. Indien u extra gebruikers wenst dan breidt u de module uit met “Licentie extra gebruiker in netwerk”.

Licentie Extra Dossiers voor DBFACT.................................................................................... 390/600/900 € Bij de aanschaf van een basislicentie van DBFACT heeft u al 2 dossiers ter beschikking, waarvan 1 dossier dient voor test- en opleidingsdoeleinden. Bij aanschaf van een module multidossier kan u echter verder uitbreiden en met hetzelfde programma 5, 10 of een onbeperkt aantal dossiers beheren. Met een dossier bedoelen wij een administratie voor 2 of meer ondernemingen of btw-nummers.


2 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Extra Gebruikerlicenties in DBFACT..................................................................................................... 325 € Per concurrent user, dwz per gelijktijdig ingelogde gebruiker koopt u een licentie aan. Op die manier kan u het aantal gebruikers dat zich tegelijkertijd kan aanmelden op de centrale server, verhogen. DBFACT controleert het aantal ingelogde gebruikers of dat nu via Terminal Server of via het lokale netwerk is. Het aantal sessies is bepalend voor het aantal gebruikers waarvoor u een licentie dient te hebben. Het verhogen van het aantal licenties is trouwens iets wat u rechtstreeks en online vanuit het programma kan doen en waarvoor geen externe tussenkomst nodig is.

Terminal Server Uitbatinglicentie voor DBFACT.............................................................................. 1.200 € Met DBFACT heeft u de mogelijkheid om gedecentraliseerd te werken. Een onderneming met verschillende verkooppunten zal de mogelijkheid benutten om op iedere fysische locatie met DBFACT te werken en de gegevens centraal te beheren (voorraad, prijzen, boekhouding, …). Door het remote werken met Terminal Services kunnen voorraden per verkooppunt worden bijgehouden, kunnen resultaten per vestiging worden bijgehouden en kunnen goederen tussen de verschillende stocks worden verzonden. De licentie wordt aangerekend op het moment dat een locatie verbonden met een Terminal Server beschouwd wordt als een uitbating. Bovenop de licentie dient men een licentie voor de gebruikers te bezitten.

Modules als uitbreiding op commercieel beheer Point-of-Sale Administratie (kassabeheer).......................................................................................... 300 € Gebruik deze module als u rechtstreeks aan eindgebruikers verkoopt en wil vermijden honderden facturen te moeten maken voor kleine verkopen. Met de POS-module simuleert u een kasregister met alle controles en functies die een moderne point of sale moet bieden. Met hetzelfde scherm kan u alle handelingen aan de toonbank afwerken: bestellingen van klanten, uitleveren van goederen met uitgestelde facturatie, factureren van eerder bestelde goederen, afhandelen van herstellingen. Door gebruik te maken van één en hetzelfde scherm is de tijd om te leren werken met deze module tot het minimum beperkt. Neem daarbij dat het gebruik van de muis totaal overbodig is, dat een verkoop vliegensvlug van kasverkoop naar factuur kan worden omgezet en dat er koppelingen voorzien zijn met de meest courante uitbreidingen zoals barcodes, lades, klantendisplays, betaalterminals en speciale klavieren en u weet meteen dat dit één van de krachtpunten in DBFACT is.

Module Vertegenwoordigersbeheer met DBFACT............................................................................... 300 € Elke KMO die met vertegenwoordigers werkt en die wil commissioneren volgens een aantal die de vertegenwoordigers van dichtbij wil volgen door specifieke historieken en statistieken te maken kan maar beter deze module gebruiken. Aan de hand van een aantal criteria kunnen vertegenwoordigers beter worden gevolgd in hun doen en laten. Statistieken worden bijgehouden over welke producten, waar en wanneer aan welke klanten worden verkocht. Er wordt gekeken wat de omzetten bij bestaande en nieuwe klanten zijn. Vertegenwoordigers zijn gekoppeld aan de klant of aan een factuur. Zij worden gecommissioneerd op al dan niet betaalde facturen of bestellingen. Tenslotte is het vrij eenvoudig om een lijst te trekken van bijvoorbeeld alle klanten van een bepaalde vertegenwoordiger die in de laatste 3 maanden niks hebben gekocht en die in een bepaalde sector wonen. Zoals steeds gebruiken we de informatie voor verschillende administratieve taken binnen één en hetzelfde pakket.

Bedrijven die met goederen werken die onderhevig zijn aan herstellingen en technische interventies hebben een grote nood aan een correcte opvolging van hun technische dienst. Met de module Servicerapporten voor DBFACT heeft u een tool ter beschikking die zowel herstellingen als interventies on-site beheert. Aan de hand van een duidelijke en vooraf vastgelegde procedure worden de interventies of herstellingen ingebracht en gepland, per technieker of afdeling. DBFACT laat een volledige parametrisatie toe van een servicerapport. Dat maakt dat alle relevante gegevens over de relatie, het defect en het toestel (op basis van een serienummer) worden geregistreerd. Door de status van een servicerapport nauwgezet te volgen, onder meer aan de hand van de intelligente werklijsten, kan een klant perfect op de hoogte worden gehouden van de afhandeling van zijn interventie of herstelling. Wanneer de herstelling is afgehandeld, kan de klant automatisch via een standaard sms of mail worden verwittigd. De afrekening gebeurt dan later aan de kasse of via een factuur, met terugname en verrekening van de eventuele

Prijslijst

Module Servicerapporten en Serienummerbeheer............................................................................. 600 €


3 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 ter beschikking gestelde vervangapparaten.

Module Kosten- en Taksenbeheer met DBFACT.................................................................................. 300 € Deze vrij omvangrijke module laat toe allerlei kosten (zoals Fost+, Recupel, Bebat, Auvibel, leeggoed) te koppelen aan een artikel. Per type kost kunnen verschillende parameters worden ingesteld, kunnen lijsten worden aangelegd of worden geëxporteerd naar een programma dat hiervoor is gemaakt door deze officiële instanties zelf, in casu een vereiste aangifte te genereren.

Module Artikelimport Wizard................................................................................................................. 300 € Het aanmaken van artikelen, het uitdokteren van een zinvolle nummering, het up-to-date houden van de prijzen, het koppelen van technische informatie: het zijn stuk voor stuk kopzorgen van alledag waarmee de KMO te maken krijgt. Met de Artikelimport Wizard is deze zorg voorgoed van de baan: u leest aan de hand van een template of filter een Excel-spreadsheet zo in dat die de informatie in DBFACT op de juiste plaats zet. Zo hoeft u dus maar eenmaal de template aan te maken om vanaf dan bij iedere prijswijziging de artikelen aan te passen. Artikelen die niet meer in de prijslijst voorkomen worden als historiekartikelen aanzien, de nieuwe artikelen worden aangemaakt.f In combinatie met de artikelcatalogus kan u artikelen inlezen “in wacht”. Deze artikelen zitten dan in een catalogus die wordt geraadpleegd en van waaruit volautomatisch een artikel wordt aangemaakt in de artikeldatabase. Dit zorgt er voor dat de eigenlijke artikeldatabase alleen die artikelen bevat die u daadwerkelijk aan- en verkoopt.

Module Periodieke facturen................................................................................................................... 300 € Verhuring, onderhoudscontracten, maandelijkse of jaarlijks terugkerende facturen aan dezelfde klanten worden aangemaakt met de module periodieke facturatie. Door één maal de vaste gegevens in te brengen bent u in staat om met een eenvoudige operatie de hele reeks facturen aan te maken en af te drukken. De prijzen in deze facturen kunnen eventueel worden gekoppeld aan de (spil)index waardoor u de prijzen laat aanpassen aan de reële kosten.

Module Uitgebreid Offertebeheer......................................................................................................... 390 € Naast het standaard offertebeheer in DBFACT heeft u met deze module de mogelijkheid om uw prijsoffertes nog beter op te volgen. Tot de functies behoren onder fmeer het exporteren naar MS Word en het koppelen van een reeks parameters die een telefonische opvolging gemakkelijker moeten maken via de optie Offerte-info. Onder offerte-info verstaan we bijkomende parameters zoals verwachte datum deal, percentage slaagkans, winstmarge, concurrentie en reden van succes of falen bij een offerte. Dankzij een integratie met MS Outlook kan de ingestelde opvolgdatum worden gebruikt om een taak toe te voegen. U wordt dan gewaarschuwd met alle details over de op te volgen offerte.

Module Lotnummerbeheer met DBFACT.............................................................................................. 450 € Het gebruik van lotnummers is sterk toegenomen door de verplichting die vele bedrijven kennen met betrekking tot de traceerbaarheid en de herkomstbepaling van de goederen. Met lotnummers vindt u snel en accuraat de goederen terug met gedetailleerde informatie wanneer, hoe en naar wie ze zijn verscheept.

Prijslijst

Module EFT-betalingen (Banksys, Cardfon,…) voor DBFACT............................................................ 150 € Aan de toonbank is een veilige, correcte en snelle verwerking van financiële transacties van het grootste belang. Door de integratie van betalingen met betaalterminals van Banksys, Cardfon en anderen kan u rekenen op een juiste afhandeling van betalingen via kaart. Koppel de pc’s die u aan de kassa gebruikt aan de betaalterminals van de bekende merken en u kunt uw betalingen aan de kassa nu nog nauwgezetter opvolgen. U vermijdt foute boekingen op foute betalingswijzen omdat het systeem zo is opgesteld dat een akkoord van het toestel een vereiste is om een verkoop te kunnen afsluiten. Door gebruik te maken van deze functionaliteiten spaart u zich gegarandeerd uren zoekwerk en correcties van kasbladen uit.

Module Klantenkaarten.......................................................................................................................... 300 € Door gebruik te maken van deze module is het mogelijk geworden te werken met klantenkaarten. Door deze module kunt u uw trouwe klanten belonen met een extra korting van de klantenkaart. De klantenkaart is een begrip in vele firma’s. Beheer van meerdere klantenkaarten per klant. Werken met bedragen, aantallen of punten. Het is


4 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 mogelijk door activatie van deze module.

Module RMA............................................................................................................................................ 900 € RMA is een Engelstalige afkorting die staat voor ‘Return (of) Materials Authorisation’ vrij vertaald de goedkeuring om goederen terug te geven. Ondernemingen die met veel artikelen in contact komen, omdat ze die verhandelen, of gebruiken in productie, weten dat de afhandeling van defecten een grote rompslomp met zich meebrengt. Dat deze materie zeer complex kan worden, is een feit. Immers, de afhandeling van een RMA kan op velerlei manieren gebeuren. Met deze module beheerst u deze ingewikkelde flow en wordt het vastleggen en latere opvolgen van deze procedures een makkie. Door gebruik van deze module worden alle bewerkingen van deze voorraad-transferten geregistreerd en weet u op gelijk welk moment de reële situatie. Laat je overtuigen van de kracht van deze module door een vrijblijvende demonstratie.

Module Credits........................................................................................................................................ 900 € De creditsmodule heeft als doel een administratie op touw te zetten om credits op te volgen. Credits worden verkocht en staan in verhouding tot een bepaalde waarde. U kunt credits zien als een soort voorafbetaling van bijvoorbeeld diensten die u wenst te leveren aan een klant. Deze credits kunnen vervolgens via diverse acties of m.a.w. diverse soorten dienstverlening worden ‘verbruikt’. Naarmate dus de klant diensten inkoopt worden deze vergoed via een vooraf ingesteld aantal credits per dienst of product. Het verbruik van credits kan heel gemakkelijk via de verschillende facturatie-methoden maar kan ook gebeuren via bv. een helpdeskcase, een servicerapport of een evenement. Deze ‘portefeuille van credits’ is te allen tijde opvraagbaar en kan, mits gebruik van de module Managementrapportering & Ratio’s, op een eenvoudige en geautomatiseerde manier worden verzonden naar uw klant. Hij wordt verwittigd van een openstaand saldo en een alarmpeil kan worden ingesteld waarbij de klant dan kan worden uitgenodigd om terug een aantal credits aan te kopen.

Module Contractenbeheer.................................................................................................................. 1.200 € Deze module dient als basis voor het beheren van de contracten, de commitments of verbintenissen die zijn afgesloten naar de klanten toe. Door gebruik te maken van deze module registreert u het contract, kan u de afgesloten contracten opvolgen edm. Deze contracten kunnen al dan niet gekoppeld worden aan een bepaald toestel (unit).Tevens kan u de rendabiliteit van een contract en/of unit opvolgen.

Module Cadeaubonnen.......................................................................................................................... 600 € Het beheer van cadeaubonnen is in DBFACT naadloos geïntegreerd met het commercieel beheer, de kassa en de boekhouding. Immers, bij cadeaubonnen gaat het hier om geld en een 100% sluitende en juiste verwerking is dan ook onze grootste bekommernis geweest.

Modules als uitbreiding op de boekhouding Module analytische boekhouding DBFACT......................................................................................... 600 €

Module Intrastat administratie DBFACT............................................................................................... 300 € Bedrijven die verplicht worden, gezien hun omzetten in export of import van hun goederen of diensten, een Intrastat aangifte in te dienen kunnen rekenen op deze module om aan deze verplichting op een eenvoudige wijze te voldoen. Door een doorgedreven integratie met bijvoorbeeld ontvangst van goederen en de overname in de aankoopfacturen, worden de gegevens met betrekking tot de Intrastatcode, gewichten en waardes automatisch aangevuld en opgelijst. De eigenlijke aangifte wordt gedaan via mail, afdruk of via export naar IDEP.

Prijslijst

De dubbele boekhouding kan verder worden uitgebreid met deze module voor analytisch boeken. Naast de commerciële uitsplitsing naar divisies kan de gebruiker eveneens boekhoudkundig een opsplitsing maken naar kosten- en opbrengstplaatsen. In combinatie met het projectbeheer binnen DBFACT bestaat de mogelijkheid om analytisch de kosten en opbrengsten van projecten te analyseren. Alle inkomende kosten worden dan verdeeld onder de verschillende projecten volgens project of verdeelsleutels, alle verkopen worden geboekt op een project waardoor u een duidelijk beeld krijgt op de opbrengsten van een project.


5 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Module Vaste Activa (Afschrijvingen) DBFACT................................................................................... 300 € Nog regelmatig zien we afschrijvingstabellen die extracomptabel worden aangelegd en aangepast terwijl men in DBFACT bij het boeken van een aankoopfactuur automatisch een afschrijvingstabel kan aanleggen. De verschillende afschrijvingsmethodes zijn voorzien. DBFACT zorgt voor flexibiliteit die nodig kan zijn bij het aanpassen van een tabel zodat U dus geen reden meer heeft om de afschrijvingen buiten uw standaard beheerspakket te houden.

Module Elektronisch Betaalverkeer via Isabel..................................................................................... 300 € Wie zich abonneert op de diensten van Isabel kan met deze module betalingen voorbereiden vanuit DBFACT en die versturen via Isabel. In DBFACT bereidt u de betalingen voor door een selectie te maken op vervaldag, op leverancier, of u vraagt een lijst op van de facturen waarvoor u een disconto kan genieten. Deze lijst kan worden gebruikt om betalingen voor te bereiden met overname van gestructureerde mededelingen, referenties betalingen en daarbij rekening houdend met de te verrekenen creditnota’s. Van de lijst wordt een bestandje gemaakt dat op zijn beurt wordt verstuurd via Isabel waar een digitale handtekening volstaat om de betalingen effectief uit te voeren. Wanneer de uittreksels worden opgenomen in de boekhouding vraagt u aan DBFACT om de betaalde facturen af te boeken in de boekhouding en de cirkel is rond. Het principe van het steeds overnemen van informatie van een vorig stadium in een volgend stadium zorgt er voor dat u niet alleen sneller werkt maar vooral fouten vermijdt.

Module Inlezen Elektronische Bankuittreksels (CODA) .................................................................... 300 € Indien u beschikt over de module elektronische betalingen, wenst u vanzelfsprekend zo weinig mogelijk te moeten ingeven in uw bankboeken. Dankzij de Coda-Import van DBFACT wordt het mogelijk om de elektronische uittreksels in te lezen in DBFACT, evengoed voor de uitgaande als voor de binnenkomende berichten. De enige bestaande limiet is de herkenbaarheid van de berichten, máár onze module laat u toe op een gemakkelijke manier de niet herkende bedragen alsnog toe te wijzen. Zo kunnen eveneens nieuwe ‘structuren’ van herkenning aan het programma aangeleerd worden om dezelfde soort inkomende of uitgaande betalingen toch nog automatisch te herkennen.

Module Domiciliëring voor DBFACT..................................................................................................... 150 € Sommige bedrijven maken gebruik van de mogelijkheid die de banken (en hun klanten) bieden om de facturen te laten innen via domiciliëring. Als u tot deze categorie behoort dan stuurt u met deze module een overzicht naar de bank van alle facturen die u graag betaald had gezien en morgen staat het tegoed op uw rekening. Per relatie kan je bijhouden wat het domiciliëringsnummer is, en per factuur kan je aanduiden of deze onder het regime van de domiciliëring valt. Voor een kleine prijs een groot gemak.

Module Management Rapportering & Ratio’s...................................................................................... 390 € Deze module bestaat enerzijds uit de mogelijkheid de financiële ratio’s vanuit de DBFACT-boekhouding te laten berekenen. De resultaten worden dan middels een korte beschrijving verklaard. Deze functionaliteit wordt vooral door gebruikers die een beter inzicht willen hebben op de rentabiliteit en solvabiliteit van hun ondernemingen geapprecieerd. Anderzijds bestaat deze module uit de mogelijkheid zich te abonneren op een periodiek rapport dat via mail wordt verstuurd aan één of meerdere adressen. Zo kan de gebruiker, indien hij daartoe de rechten heeft, instellen dat er dagelijks een overzicht aan zijn emailadres via een mail (of SMS i.c.m. SMS module) wordt verstuurd met daarin een rapport van bijvoorbeeld de nieuw gecreëerde klanten, facturen. U bepaalt zelf het formaat waarin het rapport moet worden aangeboden: via pdf, Excel, HTML en alle in DBFACT gekende formaten. De rapporten zelf zijn eigenlijk de resultaten die u verkrijgt indien u een filterdefinitie gebruikt in de alom geprezen werklijsten. Wie verder wilt gaan in de mogelijkheden kan tevens via scripting specifieke data laten ophalen uit DBFACT en deze data bijvoorbeeld gebruiken in een andere toepassing of een Excel-rekenblad. Het spreekt voor zich dat deze scripts moeten worden gepersonaliseerd en dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Prijslijst

Module Minifacturatie (indien geen basis)........................................................................................... 300 € Om gebruikers die bijv. diensten leveren toe te laten om op een eenvoudige manier een factuur op te maken die wordt verwerkt in het verkoopdagboek, bestaat deze module die naadloos is geïntegreerd met de boekhouding. Het gebruik van artikelen, kortingen, leveringsnota’s, enz... is niet mogelijk. U hebt dus met deze module een afgeslankte versie van de basismodule.

DBFACT Export Boekhouding van/naar derden............................................................................... 2.500 € In hoogst uitzonderlijke gevallen is het nodig de gegevens vanuit het commercieel beheer te exporteren naar een extern boekhoudpakket. Dat kan omdat u met een accountant werkt die de gegevens wil consolideren, of indien


6 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 u helemaal zelf geen boekhouding wil voeren.Ondanks het feit dat accountants meer en meer hun klanten laten gebruikmaken van krachtige en geïntegreerde software voor commercieel beheer en boekhouding, ondankt het feit dat ook accountants op afstand uw boekhouding kunnen afwerken en controleren en ondanks het feit dat gegevens snel en gemakkelijk exporteerbaar zijn, kan het zijn dat we toch een routine moeten voorzien voor de export van gegevens. Dit standaardmaatwerk wordt in detail met de klant besproken en de kosten worden afgewogen met de voordelen en nadelen van de geïntegreerde boekhouding binnen DBFACT.

Certipost - Outbound.......................................................................................................................... 1.200 € Met deze module kunt u al uw verkoopfacturen elektronisch versturen naar uw klanten via een connector naar een elektronisch platform van Certipost. Deze worden als een XML en een PDF bestand verstuurd. Vooraleer facturen elektronisch kunnen verstuurd worden, dient u eerst de klanten in te schrijven bij Certipost, deze worden dan door hen gecontroleerd, bij goedkeuring kan het versturen van die klant beginnen. Een klant kan zich gelijk wanneer in- en uitschrijven, hiervan wordt u op de hoogte gebracht. Dit proces van in- en uitschrijven gebeurt via Burst berichten van Certipost naar u. Bij het ontvangen van een elektronische factuur krijgen de klanten een verwittiging, welke afhankelijk is van het type account dat de klant heeft bij Certipost. De volledige opvolging van hoe de klanten hun facturen willen ontvangen, elektronisch of via factuur is voorzien in deze module, alsook het proces van het in- en uitschrijven van een klant.

E-invoice - Inbound................................................................................................................................ 450 € Met deze module kunt u elke elektronische aankoopfactuur, in het (CTP) XML formaat inlezen en verwerken in DBFACT, dit is zo voor elke e-invoice met dit formaat (komende van bv. het platform CertiOne van Certipost, een ander platform, via mail ed). Deze e-invoices kunt u via een manuele handeling (via drag & drop) naar DBFACT overbrengen, waar de gekende manuele handelingen vervangen worden door het geautomatiseerd invullen van het document. Het boeken van een factuur beperkt zich hiermee enkel tot het inlezen van de elektronische factuur, een manuele controle op totalen, receptieregels en het opslaan.

E-invoice Outbound - Mail.................................................................................................................. 1.500 € Met deze module wordt het mogelijk om op een wettelijke manier uw facturen door te mailen naar uw klanten. U dient wel te beschikken over een certificaat met level 3 (nog zelf aan te kopen), wat nodig is om de bestanden digitaal te ondertekenen, zodat deze rechtsgeldig zijn en kunnen gebruikt worden voor archivering. Per relatie kan ingesteld worden of de klant zijn verkoopfacturen elektronisch wenst te ontvangen. Via een apart scherm krijgt u een overzicht welke documenten elektronisch dienen verstuurd te worden. Bij het versturen wordt per document een e-mail verstuurd naar de klant, met daarin de ondertekende PDF van de factuur en een (CTP) XML bestand, welke door de klant kan gebruikt worden in zijn ERP pakket om in te lezen. Bij het versturen van de mail, wordt de status van de factuur aangepast naar ‘Elektronisch verstuurd’. Hier wordt de historiek van bijgehouden, zodat u steeds kunt nagaan welke factuur al is verstuurd, naar wie en wanneer.

Certipost Inbound.................................................................................................................................. 450 €

Prijslijst

Deze module heeft dezelfde functionaliteiten qua verwerking van de elektronische aankoopfacturen dan de module E-invoice Inbound, met het verschil dat er geen manuele ophaling meer dient te gebeuren. Er wordt automatisch een connectie gemaakt met het platform CertiOne en de login gegevens worden automatisch ingevuld, dan worden de documenten opgehaald die klaar staan om te downloaden. Er dient dus niets andere te gebeuren dan in de Certipostwerklijst te klikken op ‘Online ophalen’ en u kan starten met de verwerking/boeking van deze e-invoices.


7 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Modules als uitbreiding op voorraadbeheer Module Barcodebeheer met DBFACT................................................................................................... 300 € Er is geen gemakkelijker systeem voor de registratie van de verkopen of het opvragen van documenten dan het gebruik van de streepjescode. In DBFACT hebben wij barcodes geïntegreerd bij zowel de verkopen als de documenten zelf. Maar de module barcodebeheer doet meer dan alleen maar barcodes lezen en afdrukken. De barcodes zoals een EAN-13 worden berekend en gecontroleerd op hun juistheid. Meerdere barcodes kunnen verwijzen naar één artikel en het systeem berekent en drukt vanzelf EAN-8 codes zonder dat u daarvoor extra software nodig heeft. Met DBFACT hebben we het aanspreken van verschillende type printers zoals laserprinter en labelprinters van Eltron, Zebra en TEC maar ook de kleinere en goedkopere Dymo voorzien.

Module Backorder met DBFACT............................................................................................................ 300 € Bij het noteren van bestellingen van klanten of leveranciers wilt u graag bijhouden wanneer iets mag geleverd worden, of u wilt onmiddellijk zien welk materiaal voor welke klant binnenkomt op een bepaald ogenblik? U wilt een stockprognose maken? De module backorderbeheer komt hier van pas. DBFACT gaat zelfs nog verder: orders van klanten worden gebruikt als order, al dan niet gecombineerd met andere orders, aan de leveranciers. De back-to-back backorders worden gebruikt om bij ontvangst van de goederen de artikelen vrijwel automatisch in een reservatiestock te plaatsen voor de klant in kwestie. Bij ontvangst van de goederen kunnen labels worden afgedrukt waarbij de vermelding van de klant en het eventuele ordernummer mogelijk wordt. U vermijdt dus wederom fouten in het reserveren of uitleveren en het systeem is als het ware zelf controlerend door telkens de informatie over te nemen in de volgende stap van de commerciële flow.

Module Samengestelde artikelen en assemblages............................................................................. 450 € Artikelen kunnen een samenstelling zijn van andere artikelen, of een artikel kan als een assemblage van andere artikelen worden verkocht. Om deze gang van zaken beter te beheren, uw prijzen nauwkeurig op te volgen en de voorraad op een correcte manier te laten bijwerken kan deze module een nuttige aanvulling zijn bij het basisbeheer. Prijzen worden berekend op verschillende door de gebruiker in te stellen werkwijzes, de voorraadcontrole kan gebeuren, afhankelijk van het type artikel, op niveau van het artikel of dat van de samenstelling. Door gebruik te maken van de module miniproductie kan voor assemblageartikelen een soort productiebon worden aangemaakt die de artikelonderdelen uit voorraad haalt en het geassembleerd artikel in voorraad stopt als het afgewerkt is.

Module Multistock/Dynamische stock met DBFACT.......................................................................... 300 € Multi-stockbeheer laat toe om op verschillende fysische stocklocaties een voorraad te beheren, deze voorraad te gebruiken op een bepaald verkooppunt en bestellingen te doen per locatie rekening houdend met minimumvoorraden. Voor gebruikers van DBFACT over Terminal Server en met verschillende locaties is dit de gedroomde manier om de voorraden per locatie bij te houden. De module laat tevens toe om artikelen van één locatie naar een andere te transfereren aan de hand van een stocktransferten document. Dit interne document wordt aangemaakt aan de verzendzijde en bevestigd aan de ontvangstzijde na controle van de zending. Het aanmaken van een dergelijk document zorgt niet alleen voor een betere controle maar tevens een beter beheer van de voorraden zonder al te veel administratieve rompslomp.

Prijslijst

Module Consignatiebeheer voor DBFACT........................................................................................... 300 € Deze module neemt het beheer van de goederen die bij uw klanten in consignatie staan voor zijn rekening. Aan de hand van een consignatiedocument worden de goederen uit voorraad gehaald én in een consignatievoorraad geplaatst. Als gebruiker van DBFACT heeft u de mogelijkheid een limiet in te stellen aan de consignatieperiode en kunnen de goederen automatisch worden gefactureerd. Aan de hand van werklijsten en allerlei extra controles kunnen goederen niet zomaar eindeloos in consignatie blijven staan bij uw klanten en kan u eventueel worden verwittigd via het actiebeheer of de module managementrapportering in DBFACTw dat een artikel te lang bij een klant blijft staan zonder dat daar een facturatie voor gebeurd.

Module Mini-Productie voor DBFACT................................................................................................... 600 € Bij een productie, ttz assemblage van artikelen krijgen we veelal met de problematiek te maken dat de onderdelen soms al uit voorraad gehaald zijn en de assemblage in voorraad is gebracht zonder dat dit echt al is gebeurd. De


8 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 assemblage kan bijvoorbeeld een paar dagen in beslag nemen en zolang zijn de geassembleerde artikelen nog niet verkoopbaar. In DBFACT lost u dit eenvoudig op door gebruik te maken van de module miniproductie. Er kan voor assemblageartikelen een soort productiebon worden aangemaakt die de artikelonderdelen uit voorraad haalt en het geassembleerd artikel in voorraad stopt als het afgewerkt is.

Module XML-communicatie met DBFACT............................................................................................ 600 € XML is een taal die wordt begrepen over platforms en toepassingen heen en kan aldus perfect gebruikt worden om informatie uit wisselen tussen bijvoorbeeld verschillende databases met verschillende formaten. DBFACT maakt onder meer gebruik van XML om gegevens op te vragen in de databases van verschillende leveranciers die op deze manier informatie ter beschikking stellen. Zo kan de gebruiker vanuit een artikelfiche rechtstreeks en zonder daarvoor een extra verbinding te maken, met een druk op de knop de voorraadsituatie en persoonlijke aankoopprijs consulteren. Anderzijds biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om bestellingen elektronisch door te sturen zodat deze gegevens eveneens elektronisch worden opgenomen in het systeem van de leverancier. Hiernaast vindt u onder verwante onderwerpen een lijst met leveranciers die vandaag hun databases openstellen om te communiceren met DBFACT.

Module Auto-updater voor DBFACT..................................................................................................... 600 € Als we de mogelijkheden bekijken bij de Module XML-communicatie met leverancier dan komen we snel tot de conclusie dat het automatisch binnenhalen van prijslijsten een extra functionaliteit zou betekenen voor gebruikers van DBFACT die met leveranciers werken die prijslijsten ter beschikking stellen via een ftp-locatie. Wel, om dit te verwezenlijken hebben we deze module ontwikkeld. De module Auto-updater maakt een verbinding met een ftpserver van de leverancier en de bestanden worden gedownload. Deze bestanden worden automatisch aangepast en met de importwizard artikelen (zie aparte module) verwerkt. De prijzen van de bestaande artikelen worden aangepast en de nieuwe artikelen worden in een bestand geplaatst dat dan kan worden gebruikt om nieuwe artikelen aan te maken in de catalogus of de artikeldatabase met behulp van de artikelimportwizard. Met deze functionaliteit kunt u uw prijzen dagelijks up-to-date houden zonder dat u hiervoor zelf aan de slag moet.

Module Portable Barcodeterminal voor DBFACT................................................................................ 300 € Er bestaan verschillende manieren om de voorraad of artikelen te tellen die moeten worden bijbesteld. Eén daarvan is het scannen van de artikelen aan de hand van een draagbare barcodeterminal. Deze toestellen slaan de gescande barcodes op en u kunt dan een getal ingeven dat dan enerzijds de stocksituatie kan zijn, of anderzijds het aantal te bestellen artikelen. De scanner levert een bestand af dat op zijn beurt wordt ingelezen en geverifieerd door DBFACT. Het programma kijkt of de barcode bestaat, koppelt daar een artikel aan en verwerkt de gegevens tot een stocktelling of een reeks te bestellen artikelen. Het inlezen van deze gegevens is vandaag mogelijk in een order voor de leverancier, een order voor een klant of een factuur, zendnota of kasverkoop. Wilt u nog verder gaan? Volg dan het voorbeeld van de selfscanning-winkels en geef uw klanten een scanner waarmee zij hun eigen bestelling of aankoop kunnen voorbereiden. Voor deze module heb je een supplementaire ‘hook’ nodig die het bestand dat wordt afgeleverd door de scanner correct verwerkt in DBFACT.

Iedereen weet dat het tussentijds opnemen van de voorraden een tijdrovende en organisatorisch zeer omslachtige procedure is. Deze procedure omzeilt deze problematiek. Niet alleen bij afsluiting van het boekjaar, maar gedurende het jaar zelf, organiseert men eventueel op regelmatige tijdstippen een ‘procedure’, waarbij men de stock gaat controleren van àlle producten of een selectie van producten (vb. van een bepaald merk, groep, stockplaats of soort). Een PDA uitgerust met een scanner zorgt voor een heel snelle opname van de inventaris. Daarna kan men de lijst vergelijken op het scherm tussen de in DBFACT geregistreerde stock ten opzichte van wat geteld is. Daarmee wordt rekening gehouden met de transacties die sinds de start van de procedure eventueel gebeurd zijn, zoals een levering of een receptie van goederen. Met een druk op de knop worden correcties uitgevoerd. Historieken m.b.t. hoe de correcties gebeurd zijn kunnen opgevraagd worden en dit zonder dat de normale verkoopsprocedure verstoord wordt. Een aanrader voor iedereen die het nauwkeurig bijhouden van zijn stock kritisch vindt in zijn organisatie.

Prijslijst

Module Inventarisprocedure met DBFACT........................................................................................... 800 €


9 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Module Uitgebreid Aankoopbeheer...................................................................................................... 800 € Uw organisatie verhandelt een assortiment van producten die bij meerdere leveranciers aangekocht kunnen worden. De prijzen kunnen daarbij ook regelmatig wijzigen, en ook het productgamma evolueert regelmatig. U moet op basis van uw verkopen nieuwe aankopen genereren, en doet dit heel regelmatig. In dat geval is deze module voor u uitermate interessant. Met orderboeken simuleert u welke producten met welke hoeveelheid u zou willen bestellen. De prijzen kunnen (eventueel met de online XML-tools) geraadpleegd worden, en er wordt automatisch toegewezen waar u de producten zou kunnen bestellen. Deze toewijzingen kunt u nog naar eigen idee wijzigen, totdat u definitief de bestelling plaatst met de spreekwoordelijke ‘druk op de knop’. Het gebruik van orderboeken laat bovendien toe dat meerdere productverantwoordelijken suggesties kunnen maken rond wat ze besteld willen zien. U neemt als aankoper deze voorstellen over, om daarna definitief door te bestellen.

Module FTP Export Persoonlijke Prijzen.............................................................................................. 900 € Door gebruik te maken van deze module kan je volledig geautomatiseerd een selectie van artikelen en prijzen exporteren naar een persoonlijk bestand voor uw klant. Dit bestand kan geplaatst worden op een FTP-server waarna uw klant dit op zijn beurt kan downloaden en verder gebruiken. Indien gebruik wordt gemaakt van een webservice kan er zelfs een koppeling worden gemaakt met uw website die de artikel- en persoonlijke prijzen continu up-todate houdt.

Backorder Toewijzingsmodule.............................................................................................................. 900 € Na de ingave van een bestelbon wil men zowel in de verkoop als in het magazijn een meer gedetailleerd zicht hebben op de manier van levering. Door gebruik te maken van de backorder toewijzingsmodule koppelt u de bestelling van de klant aan de stock, zodat deze toegewezen wordt. De toegewezen stock is dan niet meer vrij voor andere klantenbestellingen. Zelfs als artikelen niet in voorraad zijn, dan kunnen deze gekoppeld worden aan de bestelling bij de leverancier. Op het moment van receptie van de goederen wordt dan expliciet getoond dat goederen voor stock en/of backorders klanten zijn. Als deze backorders daarna klaargezet zijn, kan iedereen terugvinden dat het artikel voor die klant bestelling echt klaar staat. Op een overzichtelijke manier is een ‘picking’ systeem ingebouwd dat zich netjes nestelt tussen de bestelbon en de leveringsbon. De toewijzingsmodule is bovendien uitermate flexibel. Toewijzingen kunnen desgewenst gemakkelijk gewijzigd worden, om bv. bepaalde leveringen voor te nemen ten opzichte van anderen, volgens prioriteiten door de gebruiker bepaald. Daardoor is het mogelijk om te allen tijde na te gaan wat van een bestelbon uitgeleverd kan worden. Kortom, voor gebruikers met een uitgebreider stockbeheer met magazijn is deze module onmisbaar geworden. Deze module werkt niet over meerdere dossiers heen.

Uitbreidingen op de toewijzingsmodule Verwittigingmodule................................................................................................................................ 300 €

Prijslijst

Met deze module (enkel combineerbaar met de Backorder Toewijzingsmodule) worden uw klanten sneller op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid van hun goederen. Aan de hand van het leveringsadres per bon kan worden ingesteld wanneer en hoe de klant in kwestie moet worden verwittigd. DBFACT houdt in deze module bij of deze klant moet worden verwittigd wanneer zijn order compleet is, wanneer één van de lijnen compleet is, volgens referentie compleet is of ook deels mag geleverd worden. Indien een bon aan deze voorwaarden voldoet kan de gebruiker een overzicht krijgen van wat kan worden geleverd en hoe de klant zal worden verwittigd. De verwittigingen gebeuren dan zelf via sms, via een standaard mail met het order eventueel in bijlage, via een brief of via telefoon.


10 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Modules WMS DBFACT module WMS : Magazijnbeheer.............................................................................................. 900 € Deze module vormt de basis van het WMS (Warehouse Management System). Wie kiest voor deze module zal zien dat er een hele reeks met extra functies in DBFACT worden geactiveerd. Belangrijk in deze module en werkwijze is het concept van de magazijnen. Een voorraadbeweging gebeurt immers vanaf nu vanuit één of meerdere magazijnen. De magazijnen samen vormen de “stock”. Op documentniveau wordt nu bepaald vanuit welke magazijnen er wordt geleverd, van waar uit de beweging, inkomend of uitgaand, moet gebeuren. Het systeem laat toe om met een hiërarchie in magazijnen te werken. Zo kan een magazijn op een bepaalde locatie bestaan uit een aantal afdelingsmagazijnen, of een showroom, een technisch magazijn enz. Het definiëren of we zullen werken met magazijnen, al dan niet met locaties (onderdelen van een magazijn) is een beslissing die wordt genomen na een eerste analyse. Om met het WMS en magazijnen te kunnen werken is het gebruik van de backorder toewijzingen een verplichting. Immers, door een intensief gebruik van deze twee functionaliteiten wordt het mogelijk om bepaalde bestellingen toe te wijzen aan een bepaald magazijn. Vanuit de toewijzing zullen dan de bewegingen worden aangestuurd. (zie module locatiebewegingen)

DBFACT module WMS : Locatiebeheer................................................................................................ 600 € Er worden binnen een magazijn locaties aangeduid. Dit is een 2de niveau van controle in het magazijn: niet alleen in welk magazijn liggen de artikelen maar tevens op welke locatie liggen deze artikelen. Verschillende type locaties zijn mogelijk. Vanuit pick locaties worden de artikelen verzameld om uit te leveren. Een artikel kan meerdere pick locaties hebben, waarbij de prioriteit bepaald wordt, incluis minimum en maximum voorraad van een locatie. Daarnaast kunnen we een IN-locatie definiëren, waar alle goederen na receptie ontvangen worden. Voor afhalingen of leveringen worden meerdere UIT-locaties gedefinieerd. Tenslotte zijn er ook overstock locaties mogelijk. Als de inkomende stock te groot is voor de pick locaties, wordt automatisch voorgesteld om de extra stock in overstock locaties onder te brengen. Door gebruik te maken van een uitgekiende nummering van locaties zal DBFACT de magazijnier of picker op een gestructureerde manier gaan aansturen. De nummering geeft nl. aan hoe men zal wandelen. Bedrijven starten meestal op niveau van magazijnen maar zien snel dat er nood is aan een goed locatiebeheer.

DBFACT module WMS : Transferten...................................................................................................... 600 € Ook tussen magazijnen moeten goederen worden verscheept, verplaatst. De functies binnen deze module laten de gebruiker toe om een aanvraag te richten aan een andere locatie om goederen te transfereren. Of een dispatcher in de hoofdlocatie kan beslissen om een verdeling te doen van binnengekomen goederen en transferten beginnen voorbereiden. Door gebruik te maken van statussen op transferten kan iedereen zien of goederen reeds in een transfert zitten, of de goederen reeds zijn verscheept, en of ze reeds zijn aangekomen. Immers, de ontvangende partij zal een aankomst bevestigen en de voorraad van deze locatie zal worden bijgewerkt. Niet alleen zullen de voorraden van de verschillende magazijnen beter worden beheerd, maar de tijdswinst voor transferten tussen magazijnen lijkt bijzonder groot. Er hoeft dus geen communicatie meer te zijn tussen de verschillende magazijnen of winkels omdat iedere gebruiker en magazijn voor de aansturing verantwoordelijk is.

Dit is het derde niveau van efficiëntie. Deze module stuurt de bewegingen in het magazijn aan: picking, let-down, cross-dock en put-away. Bij picking wordt er een lijst opgesteld in functie van de te picken artikelen en hun locaties en kan het systeem in functie van een aantal parameters de aansturingen automatiseren. De pickers krijgen dus in functie van het te picken materiaal een soort “aansturing” door het systeem. Bij de let-downfunctie zullen pickers de opdracht krijgen om goederen die nu in het magazijn op paletten staan en soms drie hoog gestockeerd zijn, “neer te laten” en op hoogte te brengen van de locatie waar moet worden gepickt. Bij de cross-dockfunctie zal DBFACT opdrachten aanmaken voor de pickers om binnengekomen goederen op de IN-locatie, zonder dat ze via een picklocatie moeten passeren, rechtstreeks op een UIT-locatie plaatsen. DBFACT gebruikt hiervoor een hiërarchie (staan er al bestellingen klaar, voor die klant, voor die bestelling, ...). Deze functie zorgt er dus voor dat goederen sneller klaar staan voor verzending. Aangezien er meer en meer JIT (Just-in-Time) wordt geleverd, men meer en meer op bestellingen werkt, is dit dus een zeer belangrijke functie. Tenslotte wordt er door DBFACT gewerkt met Put-away -opdrachten. Hier zal het systeem de pickers opdracht geven om de goederen die zijn binnengekomen op de IN-locatie, weg te zetten in de stock, al dan niet op picklocaties of overstocklocaties.

Prijslijst

DBFACT module WMS : Picking & put-away........................................................................................ 900 €


11 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Modules als uitbreiding op CRM-functies Module Routeplanner (MapPoint) voor DBFACT................................................................................. 300 € MapPoint is een state-of-the-art routeberekeningsprogramma dat de gebruiker toelaat om voor alle steden in Europa een route te berekenen tot op niveau van het huisnummer van uw bestemmeling. MapPoint laat verschillende berekeningen toe en in DBFACT hebben we er enkele gebruikt om extra informatie te kunnen opslaan bij de relatie. In combinatie met Microsoft MapPoint wordt het adres van de relatie onmiddellijk in kaart gebracht. Het systeem slaat belangrijke informatie zoals reistijd en afstand bij de relatie op en planning van een route is mogelijk door meerdere relaties in een lijst te plaatsen en de routeberekening te starten waarbij rekening wordt gehouden met rusttijden. In combinatie met de levering optimalisatie bestaat zelfs de mogelijkheid om een reeks leveringsbonnen automatisch te herschikken zodat de optimale route gevolgd wordt.

Module Helpdeskbeheer met DBFACT.............................................................................................. 1.200 € Iedereen die met ondersteuning en klantenbijstand te maken heeft, kan gebruik maken van deze module. Een vraag wordt geregistreerd met een uniek nummer. De behandeling van incidenten, wijzigingen, functionele vragen en/of wensen worden zo nauwgezet en gemakkelijk opgevolgd en afgehandeld. Overzichten van helpdesk cases die nog afgehandeld moeten worden, kunnen snel opgevraagd worden. Escalatie is mogelijk naar een servicerapport of een klacht. Daarvoor zijn de respectievelijke modules vereist.

Uitgebreid Relatiebeheer voor DBFACT............................................................................................... 390 € Net zoals bij de import van artikelgegevens hebben we in DBFACT de mogelijkheid voorzien om ook gegevens over relaties in te lezen en aan te passen. Maar omdat gegevens over relaties vooral belangrijk zijn bij het maken van e-mail mailings, seriebrieven en faxmailings hebben we vooral de nadruk op de export van de gegevens gelegd. Door slimme selecties (zowel qua aankoopgedrag, als sector, soort klant, interesses, contactpersonen enz…) kunnen relaties nu veel gemakkelijker persoonlijk benaderd worden. De kracht van een goede database komt pas tot uiting op het moment dat de adressen op een juiste en coherente manier kunnen worden geselecteerd. Onze filosofie indachtig kunnen we dus ook hier stellen dat de gegevens voor meer gebruikt worden dan enkel de standaard functies als facturatie en boekhouding. U hebt als het ware met DBFACT een krachtige marketingtool ter beschikking. Tenslotte kunt u van deze module gebruikmaken om via de elektronische identiteitskaart de gegevens van een klant in te lezen en zo een relatiefiche of contactpersoon aan te maken, met foto! (vereist simkaart lezer)

Module Klachtenbeheer met DBFACT.................................................................................................. 150 € Als u als organisatie uw klanten en hun verzuchtingen au sérieux neemt, wilt u waarschijnlijk de klachten catalogeren en opvolgen. Iedere organisatie die streeft naar een integrale kwaliteitszorg (lees een iso-certificaat wil behalen) moet rekening houden met de klachten binnen en buiten de organisatie. Deze module laat het beheer ervan toe. Er wordt bijgehouden voor welke relatie klachten geregistreerd zijn, door wie ze worden opgevolgd, en of ze al dan niet afgewerkt zijn. Bovendien hebben we er voor gezorgd dat een helpdeskcase kan worden geëscaleerd naar een klacht waardoor de opvolging eigenlijk nog strikter wordt.

XML is een taal die wordt begrepen over platforms en toepassingen heen en kan aldus perfect gebruikt worden om informatie uit wisselen tussen bijvoorbeeld verschillende databases met verschillende formaten. DBFACT maakt onder meer gebruik van xml om gegevens in te lezen in bepaalde documenten van DBFACT, of ook nog om gegevens in een XML-formaat door te sturen naar bijvoorbeeld een toepassing op een PDA of een website waar informatie moet worden aangepast. XML is dus uw soelaas als u wilt communiceren met andere toepassingen of als u gegevens uit andere toepassingen wilt opslaan in een formaat dat verstaanbaar is voor DBFACT. Het voordeel voor u als gebruiker van DBFACT is dat hier een universele taal wordt gesproken en dat enerzijds de kans op communiceren veel groter is maar dat anderzijds de eventuele extra ontwikkelingskosten tot een minimum kunnen worden teruggebracht. En toepassingen die dezelfde taal spreken maken in ieder geval minder fouten.

Prijslijst

Module Import XML gegevens in/uit documenten....................................................................... 800/800 €


12 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Module Evenementenbeheer................................................................................................................. 450 € Organiseert u wel eens opleidingen of workshops voor uw klanten? Is het u al opgevallen dat het bijhouden en uiteindelijke factureren van deze evenementen een intensieve bezigheid kan zijn? De module evenementenbeheer volgt dit nauwgezet op voor jou. Beheer nauwgezet uw inschrijvingen, zorg ervoor dat de facturatie van een leien dakje loopt. Ja, zelfs het factureren van opleidingspakketten of werken met vouchers is geen probleem meer. Vraag onze uitgebreide documentatie aan.

Module Actie-Planning........................................................................................................................... 300 € Door gebruik te maken van deze module wordt het mogelijk om automatisch acties aan te maken bij het afsluiten van een leveringsbon of een factuur. Op die manier wordt het mogelijk om op een heel simpele manier verschillende types acties in te plannen bij uw klanten. Deze acties zijn zelfs idealiter afspraken met een terugkeerpatroon zoals bekend bij Outlook. Deze module zal dan ook voornamelijk worden gebruikt om onderhouden in te plannen bij de klanten. Alle aangemaakte acties kunnen ook nog worden geëxporteerd naar Outlook zodanig dat je indien gewenst ook nog in dit programma een verdere opvolging kan doen.

Module Projectbeheer voor DBFACT.................................................................................................... 600 € Beheer uw projecten en werven met een module die u in staat stelt zowel naar opbrengsten als naar kosten de juiste bedragen toe te wijzen aan een project. Heel wat documenten worden aan dit project gelinkt. Ook externe documenten, zoals plannen, contracten (in uw tekstverwerker gemaakt) of spreadsheets met een budgetberekening. Een project kan opgevolgd worden, toegewezen aan meerdere relaties, en bevat tal van referentievelden om de informatie van het project bij te houden. Via de module Projectbeheer krijgt u zicht op wat de opbrengsten en verliezen zijn voor een bepaald project. In de beschrijving van de module Analytische boekhouding hebben we het eveneens over de projecten.

Uitbreidingen op het Projectbeheer Module Projectopvolging....................................................................................................................... 900 €

Prijslijst

Met deze module kunt u als gebruiker van het projectbeheer alle werken, onderaannemingen, goederen en prestaties tot in detail opvolgen. Per project en subproject wordt aangeduid volgens een aantal parameters welke materialen zijn gebruikt, wie met welke competenties en uurtarief gewerkt heeft aan een project of subproject, of de prestaties en goederen in supplement moeten worden aangerekend enz. In de projectopvolging stellen we u in de mogelijkheid om bepaalde delen van een project reeds te verrekenen, de factuur al dan niet gedetailleerd en per type kost (uren, onderaannemingen, goederen) op te stellen. In combinatie met een aantal ‘smartbuttons’ (programmeerbare knoppen) en de onvolprezen technologie van de werklijsten slagen we er in om in een op het eerste gezicht eenvoudige module een resem van rapporten en selecties te maken waardoor deze projectopvolgingsmodule plots een heel andere dimensie krijgt. Bij projectopvolging is het eens te meer waar dat slechts een voorafgaand diepgaand gesprek en een doorgedreven demonstratie van de mogelijkheden u écht zullen doen overtuigen van de kracht van deze module.


13 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 DBFACT Certified Add-ons (DCA) DBFACTw Faxintegratie met Zetafax.................................................................................................... 300 € Zetafax is zonder twijfel één van de krachtigste programma’s voor het versturen en ontvangen van faxen van op en door de server. Dankzij een centraal beheer van de faxen wordt het versturen en ontvangen een kinderspel. Logisch dat wij een module hebben voorzien die het toelaat transparant te faxen, gebruik makend van de gegevens uit de relatiefiche.

Meer info op www.equisys.com DBFACT module CTI-koppeling (Nextel/KeyLink)............................................................................... 300 € Stelt u zich eens voor dat u achter uw PC zit en dat elke binnenkomende telefoon onmiddellijk wordt herkend aan de hand van het telefoonnummer dat in DBFACT zit. Met één druk op de knop kan je indien gewenst de relatiefiche tevoorschijn toveren van diegene met wie je aan de lijn bent. Uw medewerkers moeten geen telefoonnummers meer draaien maar kunnen gewoon via DBFACT klikken op een icoontje om het telefoonnummer te vormen. Daarenboven kan je via de relatiefiche op een gemakkelijke wijze de historiek van de telefoongesprekken te zien krijgen en van daaruit verdere statistieken trekken. Deze module kan enkel worden gebruikt in 1 dossier in DBFACT.

DBFACT SMS integratie......................................................................................................................... 300 € Wanneer u graag met uw klanten en/of leveranciers wilt communiceren over de snelle en goedkope Short Message Service, dan kan u gebruik maken van de SMS add-on voor DBFACT. Vooral voor wie met particulieren werkt die niet of moeilijk bereikbaar zijn tijdens de kantooruren kan deze module soelaas brengen. Of hebt u klanten die u eenvoudig wenst te verwittigen terwijl ze op de werf bezig zijn dat hun materiaal klaar staat voor afhaling? Verstuur, al dan niet automatisch, een bevestiging naar uw relatie dat een levering klaar staat, een herstelling is uitgevoerd of stuur hem eenvoudig een bericht.

Koppeling mogelijk met SMS Comfort, ZetaFax. DBFACT Export/Integratie met Influe/EDI.......................................................................................... 2.400 € Gelieve voor meer informatie omtrent deze uitgebreide module u te wenden tot onze kantoren op info@sagetml.be

Integratie met Companyweb.................................................................................................................. FREE Door deze module te activeren kan u gebruik maken van de verschillende functionaliteiten die Companyweb en DBFACT u aanbieden. Aanmaken van relaties door enkel het ondernemingsnummer in te geven, opvragen van financiële gegevens van de geselecteerde relatie. Inzicht in de juridische gegevens aan de hand van akten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Meer info op www.companyweb.be

DBFACT Export/Integratie met Accon en First.................................................................................... FREE In DBFACT hebben wij een export voorzien naar programma’s voor het maken van de jaarrekening. Door het toevoegen van deze functionaliteit aan DBFACT kan worden voldaan aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen m.b.t. de boekhouding.

Indien u de PDA-module licentie actief heeft staan kan u dit kleine computertje gebruiken om een aantal extra functies in DBFACT uit te voeren op het kleine scherm van de PDA. U kunt met dit systeem gebruik maken van de scanbuffer, een prijscontrole gebruiken en op een snelle manier ingegeven Minimum/Nominaal waarden controleren. Deze module vereist een draadloze verbinding met uw server (bv. Terminal Server). Dit betekent dan ook dat de gegevens onmiddellijk worden verwerkt in het systeem en dat synchronisatie en overzetten van gegevens overbodig wordt.

SQL-updater............................................................................................................................................ 600 € U werkt met DBFACT en wenst de informatie over uw artikelen ter beschikking te stellen van uw website? Met onze Module DBFACT2SQL-updater is dat snel geregeld. Deze module stelt u namelijk in de mogelijkheid om uit een lijst van velden te kiezen welke informatie u periodiek wenst ter beschikking te stellen van de database van uw website. Wanneer u de juiste velden heeft aangeduid, bewaart u deze selectie en wordt er door DBFACT volautomatisch

Prijslijst

PDA-module via WiFi, Bluetooth en andere draadloze verbindingen................................................ 600 €


14 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 een script aangemaakt dat de data exporteert. Dit script wordt door de Windows Taakplanner uitgevoerd wanneer en met een periodiciteit die u zelf kan kiezen. Wenst u een tweede of meerdere scripts aan te maken, ook dat is een mogelijkheid. Zo kan je de stamgegevens van een artikel dagelijks en de voorraad om het uur laten updaten. Wie echter met real-time en berekende informatie wenst te werken, kan kiezen uit de vele beschikbare webservices die zowat alle mogelijke informatie uit DBFACT kunnen aanbieden aan uw e-business site. Contacteer ons voor meer info.

DBFACT Digitaal Archief DBFACT module SMARTdoc PRO koppeling....................................................................................... 600 â‚Ź Door deze module te activeren in uw licentie wordt er een verbinding gemaakt tussen SMARTdoc PRO en DBFACT. U kan vanaf dan van op 1 werkstation in uw netwerk gebruik maken van de digitale archiveringsoplossing van SMARTdoc (niet inbegrepen in de prijs van deze module). Concreet kan u dan elk door DBFACT aangemaakt document automatisch doorsluizen naar uw digitale archief. Tevens kan u in combinatie met een archiefscanner aan elk door DBFACT gegenereerd document een ingescand beeld koppelen. Deze module bestaat uit de koppeling met DBFACT. Meer informatie op www.smartdoc.be

DBFACT module SMARTdoc SERVER koppeling . .......................................................................... 1.200 â‚Ź

Prijslijst

Door deze module te activeren in uw licentie wordt er een verbinding gemaakt tussen SMARTdoc PRO en DBFACT. U kan vanaf dan van op 5 computers in uw netwerk gebruik maken van de digitale archiveringsoplossing van SMARTdoc (niet inbegrepen in de prijs van deze module). Concreet kan u dan elk door DBFACT aangemaakt document automatisch doorsluizen naar uw digitale archief. Tevens kan u in combinatie met een archiefscanner aan elk door DBFACT gegenereerd document een ingescand beeld koppelen. Deze module bestaat uit de koppeling met DBFACT. Meer informatie op www.smartdoc.be


15 / 15

Prijslijst DBFACT-modules 2014 Trainingspakketten DBFACT Trainingspakket (7 sessies)................................................................................................................... 950 € Pakket dat recht geeft op het volgen van 7 klassikale trainingen (of 7 zitjes) door Sage TML georganiseerd.

Trainingspakket (5 sessies)................................................................................................................... 750 € Pakket dat recht geeft op het volgen van 5 klassikale trainingen (of 5 zitjes) door Sage TML georganiseerd.

Trainingspakket (3 sessies)................................................................................................................... 450 € Pakket dat recht geeft op het volgen van 3 klassikale trainingen (of 3 zitjes) door Sage TML georganiseerd.*

Klassikale opleidingen DBFACT Prijs per klassikale opleiding................................................................. 175 € (hele dag)/150 € (halve dag) In de gemeenschappelijke cursussen die wij op regelmatige tijdstippen organiseren, krijgt u een overzicht van wat er allemaal in DBFACT zit en worden de grote verbanden tussen de verschillende functies en modules uitgelegd. Door een helikopterzicht te krijgen op DBFACT wordt het gemakkelijker om aan de hand van de functies voor uzelf uit te maken hoe een bepaalde reorganisatie zou kunnen lopen gebruikmakend van de vele mogelijkheden van DBFACT. Een overzicht van onze klassikale opleidingen kan u terugvinden op onze website.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn exclusief BTW

Sage TML nv Noordkustlaan 16C • B-1702 Groot-Bijgaarden • tel: 053/64.58.64 • fax: 02/721.93.96 • email: dbfact@sagetml.be • www.dbfact.be

Prijslijst

*

Prijslijst DBFACT 2013  
Prijslijst DBFACT 2013  

Prijslijst DBFACT 2013

Advertisement