Page 1

Elektronisch betaalverkeer Beschrijving: Met deze module kan je betalingsopdrachten klaarmaken in DBFACTw en versturen via Isabel of gelijkaardige banksoftware

Details: Ieder bedrijf met een redelijk aantal beta-

lingen en met verschillende banken, abonnees van Isabel of andere banksoftware met importmogelijkheden kan deze module goed gebruiken. Deze module werkt nauw samen met onze module Boekhouden met DBFACTw.

Details van deze module Door gebruik te maken van de module Elektronisch Betaalverkeer kan de gebruiker in DBFACTw zijn betalingen sneller, beter en accurater beheren. Door de automatisering van de betalingen kan de boekhoudkundige verwerking een stuk sneller verlopen. Het is niet meer nodig om de betalingsgegevens in te geven in de banksoftware. DBFACTw maakt gebruik van de gegevens van de inkomende facturen om een betalingsbestand aan te maken dat compatibel is met diverse betalingsprogramma’s zoals Isabel.

Productsheet

Het Elektronische Betalingsverkeer houdt ondermeer volgende zaken in: • Selecteren van te betalen facturen aan de hand van verschillende criteria: Op leveranciersnaam, op vervaldag, op factuurnummer tot factuurnummer, op buffer • Selecteren van de facturen die mogen betaald worden • Per factuur die wordt verzonden bepaalt u op welke datum de betaling moet gebeuren (betaalagenda), standaard wordt de vervaldag voorgesteld • Per factuur bepaalt u het bedrag • Opmerking en mededelingen worden automatisch samegesteld uit de interne factuurnummer, referentie leverancier en de datum of de in DBFACTw ingegeven gestructureerde medeling • Koppeling van creditnota’s is mogelijk waarbij het bedrag van een creditnota automatisch wordt afgetrokken van het te betalen bedrag op een factuur • Koppeling van de ingestelde disconto’s per factuur waarbij kan worden bepaald of ze al dan niet mogen worden verwerkt • Controle op status van een inkoopfactuur waardoor dubbel verzenden van een factuur onmogelijk wordt. • Controle op bestaan en juistheid van een bankrekeningnummer per leverancier • Gebruik van globale betalingsdata • Afdruk van borderel, toekenning van een uniek nummer • In bankboek kan de betaling automatisch worden verwerkt • Betalingen kunnen worden gespreid via verschillende banken

Elektronisch Betaalverkeer  

Wie zich abonneert op de diensten van Isabel kan met deze module betalingen voorbereiden vanuit DBFACTw en die versturen via Isabel. In DBFA...

Elektronisch Betaalverkeer  

Wie zich abonneert op de diensten van Isabel kan met deze module betalingen voorbereiden vanuit DBFACTw en die versturen via Isabel. In DBFA...

Advertisement