Issuu on Google+

Analytische boekhouding Beschrijving: Met deze module kan je niet alleen de uitgaven en opbrengsten groeperen per kostensoort, zoals in de algemene rekeningen, maar ook per kostenplaats (of omgekeerd).

Details: Door gebruik te maken van de analytische

boekhouding wordt het mogelijk meer te weten over de structuur van de uitgaven en de opbrengsten van het bedrijf. Iedere bedrijfsleider die dus méér wil weten over de verhouding tussen kosten en opbrengsten en wil te weten komen wààr de kosten worden gemaakt heeft belang bij deze module.

Details van deze module Door gebruik te maken van de analytische boekhouding wordt het mogelijk meer te weten over de structuur van de uitgaven en de opbrengsten van het bedrijf. Zoals het nu mogelijk is te weten hoe de kosten per soort gestructureerd zijn (bv. alle verzekeringen, of alle personeelskosten), wordt het nu ook mogelijk de plaats van de kosten te bepalen. Zo kan dan nagegaan worden hoeveel het personeel van een bepaalde afdeling kost, hoeveel een welbepaalde wagen kost, of hoeveel een bepaalde zetel kost (huur + verzekering + auto’s + personeel + nutsvoorzieningen + ...), en dit zelfs in verhouding met de verkopen. De analytische boekhouding laat eveneens toe bepaalde kosten samen te nemen onder een heel andere noemer. Zo kunnen bv. alle kosten in verband met de gebouwen (huur of afschrijving, verzekering, belastingen, verwarming, elektriciteit, inrichtingen,...) opgenomen worden onder dezelfde rubriek “huisvesting”. Dit geeft dan een veel duidelijker beeld over de echte kosten van de zaken. Naast een management tool om een beter beheer toe te laten, geeft dit ook in veel gevallen een heel ander, nooit vermoed, beeld van de kostenstructuur.

Productsheet

Er kan opgeworpen worden dat hetzelfde kan in de algemene rekeningen. Deze stelling is volledig juist maar verplicht dan om een oeverloos aantal rekeningen aan te maken, die alle details opneemt. De keuze is dan ook gemaakt tussen kostensoort OF kostenplaats. Met de analytische boekhouding is dit groot aantal rekeningen niet nodig. Dezelfde analytische code wordt immers aan meerdere rekeningen gekoppeld. De analytische boekhouding is volledig zelfstandig en extracomptabel. De gegevens worden immers nooit naar de buitenwereld bekend gemaakt, noch in de balansen, noch in de jaarrekeningen of in eender welk document. Dit verzekert natuurlijk de nodige privacy van uw gegevens. Dankzij de verregaande automatisering van de analytische boekhouding gebeurt het grootste deel van de boeking zonder enige interventie en veroorzaakt dus nauwelijks meerwerk.


Analytische Boekhouding