Page 14

Obser ving the sk y Digital photom ontage in lambda pr i nti ng and foam 52 x 70 cm . 2012

O b s e rvi n g th e e a rth Dig it a l p h o t o m on ta g e i n l ambd a p ri nting an d fo a m 5 2 x 7 0 cm. 2012

T hunder and l i ghtni ng D i gi tal photom ontage i n l am bda pr i nti ng and foam 52 x 70 c m . 2012

Profile for Diego Bernaschina

Artistic dossier (en)  

Artistic dossier (en)  

Advertisement