{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VEKSØ´s AKTIVERS "Sump tur" 2003!

Igen i år, 2003 arangerede Veksø´s Aktiver en spændende tur ud over område som normalt ikke er tilgængelige for offentligheden. I år gik turen Nord for Veksø - en tur der trods megen blæsevejr havde samlet 70-80 interesserede deltagere:

Alle mødtes foran (i læ af) konfirmandhuset ved Veksø Kirke


Traditionen tro var årets naturvejleder Kaare Fog, bistået af Benjamin Buuemann.

Kaare indledte med en beskrivelse af hvad vi kunne vente af spændende oplevelser, og understregede at det mest hensigtsmæssige befordringsmiddel endnu engang - også denne gang - er og bliver gummistøvler.


Turen begyndte med en vandring over Kirkebakken, mod Frederikssundsvej - hvor vi fik lejlighed til at betragte nogle meget, meget STORE og flotte heste.


Vel ovre Frederikssundsvejen, fortsatte vi ned i det fredede område, med tørvegrave fra 2'verdenskrig og ældre indvindinger. Der var rig lejlighed til at nyde synet af rådyr, hare og et utal ag spændende fugle.


Nu kom gummistøvlerne til god anvendelse - ogsü selv om en enkelt havde lidt for korte af slagsen !!

Havde man et godt blik for detaljer, var der rig lejlighed til at finde bl.a. skaller af ferskvandsmuslingen, Vinbjergsnegle, mange efterladenskaber fra rovdyr - som havde nedlagt bytte mm.


Som tidligere nÌvnt, var det ikke altid let at forcere den bløde mosebund.

Ovenover kredsede bl.a. gĂŚs !


Og langs vores vej, rislede vandløbet der kommer fra Fugle sø. Et vandløb med en lang historie tilknyttet som blev levende fortalt af turens guide og lokalkendte deltagere.


Det er ikke muligt at gengive alle de mange spĂŚndende informationer - men lyttet med stor interesse ! det blev der uden tvivl !


Vi fik alle et indblik i hvorledes landskabet kan ændre sig over en kort periode, hvor der i dag er rørskov, var der for 15-20år siden skov, dette skyldes bl.a. ændring i vandstanden i åen.


Her er et træ væltet, men fortsætter alligevel sin vækst.


På turen så vi bl.a. Fiskehejren, Gråænder, Blishøns, Lappedykkere, Troldænder, Gæs, Svaner, Svaleklirre, musvåger, harer, rådyr, vibe, lærke og mange andre spændende dyr og fugle.

Det var ikke altid lige let at bevæge sig gennem området, noget af tiden blev det i "gåsegang"


En gĂĽsegang der foregik under de nyudsprungne "gĂŚslinger".


Fortroppen har indledt en velfortjent pause, efter de første ca. 4 km.

Selv om vi alle havde set rådyr på turen, var det en stor oplevelse at betragte ca. 10 dyr - der ikke virkede særligt påvirkede af vores tilstedeværelse.


I takt med at vi (70-80) mennesker, kom frem - besluttede de sig dog for at vi nok var lidt "farlige" hvorefter de forsvandt i store spring ud over markerne!

Turen fortsatte ud i landskabet langs vandløbene, hvor vi havde lejlighed til at betragte svaleklirren.


Vi så også en meget sjælden gæst i naturen, nemlig en ægte "BROVAKLER" dette sjældne eksemplar, forcerede broen over åen selvom vi slet ikke skulle den vej. Heldigvis holdt både bro og "vakler".


Turen bød pü flotte scenearier, lys / skygge - farver mm.


Sidste års bregner stod stive og tørre, kun afventende dette års nye friske skud!

Efter en "hård" tur op over bakkerne - dukker Veksø frem i horisonten.


Hvor tit har vi ikke kastet et blik ned i sænkningen langs Frederikssundsvejen, og glædet os over Viben der har lavet sine luftakrobatiske krumspring for os! hvor var det dejligt at kunne få lov til at opleve dette skønne område fra en ny vinkel. ____________________________________________________ En meget stor tak skal lyde til Veksø Aktiver, Kaare Fog og alle der har skabt denne mulighed for Veksøs borgere til at opleve en spændende dag i et fredet område hvor naturen råder.

TAK til

Veksø Aktiver

Profile for Per Voigt

Veksoes Aktiver sumptur 2003  

Ud i naturen

Veksoes Aktiver sumptur 2003  

Ud i naturen

Profile for dbb_dk