Page 1

Geschiedenis De Rietlanden

in woord en beeld

www.rietlandenemmen.nl

april 2010

INHOUD Bestuursleden Wijkvereniging

4

Nieuwe speelvoorzieningen

5/6

Uw buurt

7

Stichting Recycling doneert

9

Wijkvereniging zoekt bestuursleden en vrijwilligers

9

Veiligheid voor alles

11

Jongerenwerker voor de Rietlanden

12

Activiteiten in de wijk

12/13

Rietlanden Best Dance Crew winnaar

14

Lidmaatschap 2010

15

Rietlanden in woord en beeld Het ontstaan van de Rietlanden

15 t/m 25

Hoe staat het met?

25

Adverteren

27

Oproep aan verenigingen

28

Sportactiviteiten in de Kerstvakantie, een terugblik

29

Sponsoren

30
Bestuur wijkvereniging De Rietlanden.

Colofon

Voorzitter: Mirjam Lub Email: mirjam@motion4life.nl Tel. 06-11212682 Secretaris: Miep Scholten Email: wijkverenigingrietlanden@home.nl tel. : 630746

Redactie: Miep Scholten

Penningmeester: Rene gritter Email: renegritter@vodafone.nl tel : 06-29367529

Ontwerp buitenblad: Herman Scholten

Contact gegevens: Redactie Wijkkrant Kuifmees 39 7827 BP Emmen Tel. 630746

Drukker: JOCI/van Liere Email: info@joci.nl

Lid: Onno Leemhuis Ronald Gorter Elles Veltman Angela v.d. Voort Contact gegevens: Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746

Vormgeving/Opmaak: Herman Scholten Wijkvereniging Rietlanden, Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746

Meldpunt:

Uitgave: April 2010 Inleveren artikelen:

Voor meldingen uit de wijk: Tel: 0591 - 685212 van de gemeente of via emaiil van de wijkverenging: wijkverenigingrietlanden@home.nl

wijkverenigingrietlanden@home.nl website:

www.rietlandenemmen.nl

De wijkkrant wordt uitgegeven door de wijkvereniging de rietlanden.

Oplage 4000 stuks
Nieuwe speelvoorzieningen In de laatste wijkkrant hebben we uitgelegd hoe het aanvragen van speelvoorzieningen werkt. De gemeente en de wijkvereniging hadden samen een programma gemaakt voor de speeltuinen die in 2009 gerealiseerd of vernieuwd werden in de Rietlanden. Wat is er gerealiseerd? In 2009 zijn in het voorjaar speelvoorzieningen gerealiseerd in het Mussenveld, Lijsterveld, Mezenveld, Duivenveld, Zwaluwveld en Sternenveld. In de zomer werd ook het multifunctioneel sportveld gerealiseerd. In het najaar kwamen daar voorzieningen bij aan het Vinkenveld, Kraaienveld en Snippenveld. Door de langdurige vorstperiode is de realisatie van de tweede voorziening aan het Snippenveld uitgesteld tot beter weer. Al met al hebben we in 2009 veel energie en geld gestoken in het opknappen en realiseren van nieuwe speelvoorzieningen. We hopen dat veel kinderen hier plezier aan gaan beleven! Plannen 2010 Bij de wijkvereniging en de gemeente komen veel verzoeken binnen voor het vernieuwen van bestaande of realiseren van nieuwe speeltuinen in de wijk. Er zijn veel meer aanvragen dan vanuit het speeltuinenbudget van de gemeente en het wijkbudget van de wijkvereniging gerealiseerd kunnen worden. Voor dit jaar zijn nieuwe plannen gemaakt. Op basis van de aanvragen is een plan gemaakt samen met de gemeente. Een aantal voorzieningen zal dit jaar gerealiseerd worden. Het gaat in de eerste plaats om het opknappen van de speeltuin bij de Kleine Rietplas, daarnaast om voorzieningen aan het Duivenveld, Spechtenveld en Reigerveld. Het streven is om alles rond mei gereed te hebben. Help mee om de speelvoorzieningen mooi te houden De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van speelvoorzieningen volgens het Attractiebesluit Speelvoorzieningen. Periodiek worden er dan ook inspecties uitgevoerd aan de voorzieningen. Voor het onderhoud van de speelvoorzieningen vraagt de gemeente betrokkenheid van de wijkbewoners. Kleine opknapbeurten mogen bewoners zelf, met elkaar, verzorgen. Je kunt hier bijvoorbeeld een jaarlijkse opknapdag voor organiseren. De gemeente stelt hiervoor kosteloos verf en nieuw speelzand beschikbaar. 


Kan een voorziening bij jou in de buurt een opknapbeurtje gebruiken? Neem dan contact op met de wijkvereniging, wij verzorgen het contact met de gemeente om zicht te houden op wat er gebeurt. Kom de werkgroep speelvoorzieningen versterken Binnen de werkgroep speelvoorzieningen is behoefte aan ondersteuning voor het behandelen van de vele verzoeken en aanvragen. Dit is geen bestuursfunctie maar een uitvoerende rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het overleggen met mensen in een straat over de achtergrond van de aanvraag, het uitwerken van de aanvraag met welke toestellen er gewenst zijn en een rondgang in de straat/buurt voor goedkeuring van plaatsing.   Wil je een aanvraag doen voor nieuwe speelvoorzieningen of heb je belangstelling voor deelname aan de werkgroep speelvoorzieningen? Mail dan naar wijkverenigingrietlanden@home.nl of bel met 0591 630746.

De cliënten van de Trans zijn primair mensen met een verstandelijke beperking, die onder andere wonen en werken in Emmen, waaronder een locatie aan het Leeuwerikenveld. Bij wonen hoort vrij zijn en leuke dingen doen. Bij werken hoort functioneren in de maatschappij en sociale contacten opdoen. Vaak hebben onze cliënten daarbij ondersteuning nodig. En daarbij kunt u ons uitstekend helpen! Dit is wat de cliënten vragen; - Kom eens bij mij op de koffie, dan maken we daarna samen een wandeling. - Ik wil graag zwemmen, paardrijden of fietsen wilt u mij helpen? - Zullen we samen naar de stad, bioscoop of markt gaan? U ziet het, vrijwilligerswerk hoeft geen uren per week te kosten. Een klein uurtje per maand kan al genoeg zijn. Er zijn nog tal van andere mogelijkheden voor overdag, ’s avonds of in het weekend. Voor meer informatie kunt u bellen met een van de vrijwilligerscoördinatoren. Sandra Strijker, tel. 06 518 098 14, of Karina van Klinken, tel: 06 123 903 38. Mailen kan ook: sstrijker@detrans.nl, of kvanklinken@detrans.nl. 


Uw buurt Een fijne buurt om in te leven is heel wat waard. Het blijkt uit diverse woonbelevings-onderzoeken die er gehouden zijn in onze gemeente, dat men grote waarde hecht aan de kwaliteit van de leefomgeving. Goede voorzieningen in de buurt, veiligheid, onderhoud en recreëren scoren hoog op de wensenlijst. De wijkvereniging zet zich voor de hele wijk in en probeert zoveel mogelijk die dingen te realiseren die uw woongenot kunnen verbeteren. Wij kunnen echter geen ijzer met handen breken. Onze werkgroep o.l.v. een bestuurslid zet zich hier voor het volle honderd procent voor in. Er wordt regelmatig samen met de gemeente een gang door de wijk gehouden om te kijken waar verbeteringen aangebracht kunnen worden. Maar het is natuurlijk onmogelijk om alles op te merken. Misschien hebt u zelf wel al eens een klacht doorgegeven maar is het helaas niet gelukt om die gerealiseerd te krijgen. “Laat maar” dacht u misschien wel en gaf u de moed op. Maar, je weet maar nooit…. Misschien was er wel een andere mogelijkheid en had uw klacht of idee gecombineerd kunnen worden met andere punten waar wij mee bezig zijn. Bij de wijkvereniging is daarom het idee ontstaan om vrijwilligers te zoeken die contact persoon willen zijn voor hun eigen buurt (veld). Iemand waar buren of kennissen uit de straat terecht kunnen met hun vragen, ideeën, meldingen of klachten. Maar ook iemand die met enige regelmaat het veld doorloopt en zelf constateert of alles er nog netjes bijligt. U weet als geen ander precies wat er zoal speelt in uw eigen straat (buurt). U kent alle positieve maar ook negatieve puntjes. U komt ze waarschijnlijk iedere dag tegen. U, als contactpersoon (geef er maar een naam aan) geeft deze dan weer door aan de wijkvereniging. En wij zorgen er voor dat de meldingen op de goede plek terecht komen. Wij hopen ze dan door onze invloed aan te wenden te kunnen realiseren. De meest ideale situatie zou zijn als wij in ieder Veld een contactpersoon zouden hebben, dus:

GEZOCHT

Enthousiaste vrijwilligers die met een scherp oog voor detail hun Veld willen vertegenwoordigen & de wijkvereniging met regelmaat van informatie voorzien over te verbeteren zaken (infrastructuur/groen/speeltoestellen/veiligheid, etc.) binnen hun Veld. Aanmelden is mogelijk via: wijkverenigingrietlanden@home.nl 


Heeft U problemen met uw hond? Trekken aan de lijn, overmatig blaffen, agressie naar mensen en andere honden, najagen, angstproblemen, niet alleen kunnen zijn Als baas kun je te maken krijgen met allerlei problemen waar je geen antwoord op weet. Dan is het tijd voor de hulp van een hondengedragstherapeut. Nieuw in Emmen:

WWW. KYNIDA. NL Gecertificeerd gedragstherapeute Diploma behaald bij Dogvision, een door Alpha erkende HBO opleiding

Kijk op de website voor meer informatie 


Stichting Recycling Rietlanden doneert In het winkelcentrum, achter de Lidll staat zoals u wel weet een grote container waar u uw oud papier naar toe kunt brengen. U kunt hier iedere werkdag en op zaterdag terecht. Vrijwilligers helpen u om het papier in ontvangst te nemen. Ieder jaar schenkt de stichting van de opbrengst geld aan scholen en instellingen in de Rietlanden. Deze keer wordt er een hartmassageapparaat (defibrilator) aangeschaft. Zo’n aparaat kan levensreddend zijn in geval van een hartstilstand. Hij komt in de Valkenhof te hangen, waar ook altijd medische hulp aanwezig is. Nog even een dringend verzoek om alleen maar oud papier in te leveren. En geen ander afval zoals b.v. oude bankstellen, huisvuil en plastic achter de container te gooien. Bedankt namens S.R.R. Email: harry@srrweb.nl

Wijkvereniging zoekt bestuursleden en vrijwilligers voor werkgroepen Lijkt het u wel wat om ook iets te doen voor uw wijk? De wijkvereniging kan nog bestuursleden gebruiken. Er zijn taken die het huidige bestuur graag wil aanpakken maar door gebrek aan menskracht komt zij daar niet aan toe. Heeft u geen zin in een bestuursfunctie maar u wilt wel actief bezig zijn voor uw wijk? Dan kunt u ook plaats nemen in een werkgroep. U vervult dan een uitvoerende rol. Wij werken met de volgende werkgroepen: Speelvoorzieningen, Redactie Wijkkrant, PR / Comminicatie Infrastructuur. Voor alle werkgroepen zoeken wij nog vrijwilligers. U kunt zich opgeven bij de secretaris: Miep Scholten. Tel. 630746 E-mail: wijkverenigingrietlanden@home.nl 


10


Veiligheid voor alles. Veiligheid in het verkeer, wie vindt dat niet belangrijk? Juist in een kinderrijke woonwijk is het van groot belang dat iedereen zich bewust is van het gevaar op de weg, vooral als er te snel gereden wordt. Bij alle ingangen van de wijk de Rietlanden staan mooie borden, gemaakt door leerlingen van de basisscholen, die automobilisten attent maken op hun rijgedrag. Maar alles went, zelfs de borden. Daarom is het voor de bewoners van de Rietlanden zaak om de komende tijd goed op hun brievenbus te letten. Niet omdat er een grote prijs op de mat kan vallen. Wel omdat er een actie op stapel staat die alles te maken heeft met de veiligheid van de wijk. Om regelmatig herinnerd te worden aan verantwoord rijgedrag ontvangt ieder adres in de Rietlanden van Ten Wolde Onroerend Goed een tweetal ‘30 km’ stickers. Geplakt op de huisvuilcontainers herinneren deze stickers iedereen aan de veilige snelheid. Wie wel eens in Parc Sandur is geweest weet dat dit geen nieuw idee is. Het werkt al enige tijd in deze wijk en wij merken zelf dat deze stickers daadwerkelijk invloed hebben op ons rijgedrag. Juist daarom verdient dit idee navolging. Let dus op uw brievenbus en plak die stickers op. Bij deze actie kunt u de sticker voorzien van uw eigen huisnummer, handig om uw eigen container terug te vinden. Samen met u werkt Ten Wolde Onroerend Goed zo aan een veilige wijk. Dat dit voor u ook nog een leuke prijs kan opleveren leest u in de brief die u binnenkort ontvangt. 11


Jongerenwerker voor de Rietlanden Hoi! Mijn naam is Ruben Huizing en sinds oktober dit jaar ben ik werkzaam bij Welzijngroep Sedna als jongerenwerker voor de Rietlanden. Ik ben 27 jaar en ben hiervoor werkzaam geweest als jongerenwerker in sociaal cultureel centrum de Kameleon in Musselkanaal. Het werken in de Rietlanden is dan voor mij een hele leuke nieuwe uitdaging. Mijn doelstelling in de Rietlanden wordt onder andere om samen met de jongeren activiteiten te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi zijn, panna, breakdance, freerunning, karten of andere culturele / sportieve vrijetijdsbesteding zoals het opnemen van je eigen cd. Ook werk ik veel samen met het sportteam Rietlanden. Als je mij nog niet bent tegengekomen op straat komt dat vast binnenkort nog wel! Ik hoop in ieder geval wat te kunnen betekenen voor de jongeren uit de Rietlanden. Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 06 127 176 77 of via mail r.huizing@welzijngroepsedna.nl .Je kan ons ook opzoeken via hyves: jongerenwerkbargeres.hyves.nl (nu nog samen met jongerenwerk Bargeres).

Activiteiten in de Rietlanden Gitaarles voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Iedere vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Je kunt je nog opgeven bij: Ruben Huizing, jongerenwerker, 06 – 12717677, mailen mag ook: r.huizing@welzijngroepsedna.nl Voor meiden van 12 t/m 18 jaar Hou jij van opmaken? Wil je wel eens experimenteren met een heel nieuwe style, of een persoonlijk kleurenadvies? Het kan allemaal op 9 april want dan wordt er een workshop visagie gehouden samen met studio GLOSS in de Rietlanden. Het begint om 19.00 uur tot 21.00 uur. Opgave ook bij Ruben Huizing, jongerenwerker. 12


Skateclinic voor jongeren Op 19 maart is er een skate clinic voor jongeren. Initiatief van sportwijkteam. Spooktocht voor jongeren op 26 maart in het Noordbargerbos. Playground versieren In april gaat een ervaren graffiti-spuiter een workshop geven aan jongeren om de Playground te versieren. Let op de affiches. Retropop Grote Rietplas Op 12 juni weer Retropop bij de Grote Rietplas met optredens van: Billy Ocean, Alphaville, Raymond van het Groenewoud, Nena, Level 42, The Real Thing. Het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 1.00 uur ‘s nachts. Kaarten bestellen bij: www.retropop.nl Â

Rietplasloop Op zondag 25 april a.s. wordt weer de jaarlijkse Rietplasloop gehouden. Inschrijven op www.rietplasloop.nl Ouderenactiviteiten Gymnastiek DZOH donderdag Country DZOH maandag Internat. dans DZOH dinsdag

11.30 - 12.30 uur 10.30 - 11.30 uur 10.45 - 11.45 uur

Zingen bij het Flintenkoor. Het Flintenkoor is op zoek naar enthousiaste leden. Het is een gemengd koor met een breed repertoire. De repetities zijn op woe.avond van 20.00 - 2145 uur in De Bleerinck in Bargeres. U kunt vrijblijvend een paar repetities bijwonen/meedoen. Voor meer informatie kunt U bellen met tel.nr. 0591-619529. Welke sport kun je doen In de Sporthal van de Rietlanden: Judo, karate, dans en ballet, tafeltennis, jeugdtafeltennis. Kleutergym bij Gymnastiek-Volleybalvereniging Zuidbarge, aangepaste sporten bij Gehandicapten Sportclub Emmen. Volleybal bij Volleybalvereniging IVO, turnen etc. bij Gymvereniging GTV. Basketball bij De Mustangs. Te laat Soms krijgen wij de data van activiteiten zeer laat door en zijn ze net al geweest wanneer deze krant bij u in de bus ligt. Dat vinden wij vervelend, maar wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Soms kosten zaken meer tijd dan voorzien omdat wij ook weer afhankelijk zijn van anderen. Redactie

Veldsporten: Voetballen bij DZOH Korfballen bij EKC 2000

13


Rietlanden’s Best Dance Crew winnaar bekent!

ongeveer 70 man was de avond zeer geslaagd. Deze avond is georganiseerd door jongerenwerk Sedna Rietlanden En Sportwijkteam Rietlanden. Wij zijn in ieder geval klaar voor een tweede editie!

Vrijdag 26 februari was het dan zover, de eerste editie van Rietlanden’s Best Dance Crew ging van start. Vier dansgroepen gingen tegen elkaar strijden voor de eerste plaats. Na een spannende race werd uiteindelijk de Dansgroep Innovation de winnaar van de avond. Ook werden er energieke optredens gegeven door de rappers Jester, Haag, M-Trick en VDL. De hele avond werd gepresenteerd door Emmen’s bekendste rapper D.A.B. Met een opkomst van

KOM EENS KENNISMAKEN, HET VERPLICHT U TOT NIETS! WANNEER ?

WAAR ?

WAT KOST HET ?

VOOR WIE ?

Neem contact op met: Mw. Y. Bruins, tel. nr. 619950, zodat u weet waar en wanneer er les wordt gegeven. Of kijk op de website www.gtv-emmen.nl Voor de volwassenen zijn er lessen in: Keep fit, Callenetics, Aerostep, Aeronetics, Sport fit 50+ en Aerosport. Ook hebben we nu door de K.N.G.U. geïnitieerde Trendweken, d.w.z. dat er in blokken van 10 weken in verschillende vormen les wordt gegeven. daarnaast vele andere lessen, met name voor kinderen. Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom. DE CONTRIBUTIE IS PER KWARTAAL, DUS GEEN VERPLICHTING VOOR EEN HEEL JAAR!! 14


Lidmaatschap 2010 De wijkvereniging is voortdurend met de gemeente in overleg om verbeteringen op allerlei gebied in onze wijk te realiseren. Maar alles valt of staat met de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk. Willen de bestuursleden met enthousiasme hun werk blijven verrichten dan moeten ze wel het gevoel hebben dat hun werk gewaardeerd en gesteund wordt. Staat u achter ons, wordt dan lid. Het kost u € 5,= voor een heel jaar. En het geld komt weer ten goede aan de wijk. U kunt rechtstreeks overmaken naar onze bankrek. 31.70.71.645 onder vermelding van uw naam, adres en “lidmaatschap 2010”. Bedankt. Op de volgende pagina starten we met de vervolgserie “Het ontstaan van De Rietlanden”. De Rietlanden bestaat alweer zo’n 26 jaar. Dus van een “nieuwe wijk” kunnen we al niet meer spreken. Voor ons als wijkvereniging aanleiding om eens terug te blikken naar die beginperiode. Wij zijn in het bezit van veel (foto)materiaal, dus waarom niet alle wijkbewoners daar deelgenoot van maken? Voor de “oudgedienden” in de wijk misschien een blik van herkenning? Voor de “nieuwkomers” misschien best interessant om te weten wanneer, waar en waarom het een en ander tot stand gekomen is? Het is bij een kleine greep uit die beginjaren gebleven en omdat de ruimte in de wijkkrant beperkt is maken we er een vervolgverhaal van. Op onze nieuw te ontwikkelen website gaan wij dit verhaal in uitgebreide vorm neerzetten en willen het dan graag aanvullen met uw persoonlijke ervaringen. Maar daarbij hebben wij uw hulp nodig, vandaar de volgende oproep: Bent u nog in het bezit van oude foto’s, krantenknipsels of leuke anekdotes? Stuur ze dan naar wijkverenigingrietlanden@home.nl. Wij zorgen voor de plaatsing. 15


Het ontstaan van de wijk de Rietlanden

Bij de indiening van dit plan in1979 bleek echter dat het financieel niet haalbaar was. De provincie ging niet akkoord. En tot twee maal toe werd het ontwerp afgekeurd vanwege een te ruime opzet.

Plannen en start Al in 1975 wordt er in de raad van Emmen gesproken over de aanleg van een nieuw aan te leggen wijk “de Rietlanden”. De bouw van de Bargeres is op dat moment al een stuk gevorderd maar kan de natuurlijke groei van de bevolking niet opvangen en mede door het aantrekken van rijksdiensten naar Emmen was de bouw van extra woningen noodzakelijk. Stedenbouwkundige André de Jong mocht de Rietlanden ontwerpen.

Het geheel is uiteindelijk wat soberder van opzet geworden. Door de woonvelden wat te verschuiven is er wel voor gezorgd dat alle woonvelden aan het open landschap of aan het groen grenzen. En het unieke van de wijk zou zijn dat er meer koop- dan huurwoningen zouden komen in veel verschillende woningtypen. Dit in tegenstelling tot de bestaande wijken. Door bezwaarschriften heeft het echter nog jaren geduurd voordat men met de bouw kon starten.

1978 nog geen bebouwing te zien

Het moest een zeer open en groene wijk worden die verweven was met het landschap. Elk bebouwd veld zou omgeven worden door landbouwgrond wat de wijkindeling het effect van een dambordmotief gaf. Het ontwerp omvatte 3000 woningen. 16


De ontsluiting van de wijk is een paar maal door Plaatselijk Belang van Zuidbarge verworpen. Men was bang voor geluidsoverlast van het verkeer en een verzwaring van de verkeersdrukte in het dorp. Ook het agrarische karakter en zijn historische open verbinding met de omringende essen moest zoveel mogelijk behouden blijven. Door de verkeersstromen zoveel mogelijk via de Nieuw Amsterdamse straat te laten lopen en de Hondsrugweg door te trekken, kon het uiteindelijk de goedkeuring van de Zuidbargers dragen. De Echte Nederlandse Fietsersbond tekende bezwaar aan omdat men vond dat er te weinig rekening werd gehouden met de wensen van de fietsers. Uiteindelijk trok men dit bezwaar in zodat er eindelijk begonnen kon worden. Op 29 september 1983 gaf staattssecretaris Brokx het startschot. De eerste spade kon de grond in en in het najaar begon men met de bouw van de eerste huurhuizen aan het Mussenveld,

een project van koopwoningen van het type houtskelet aan de Kuifmees en Buidelmees en een project van energiezuinige koopwoningen aan de Kuifmees. In april 1984 betrokken Joop Oolders en Zwopke de Vries als eerste bewoners van de Rietlanden hun huis aan de Buidelmees. De bouw ging gestaag door en veld voor veld groeide de wijk.

Minister Brokx - Burg. Ouwerkerk en Weth. de Lange bij startschot van de bouw

Advertentie uit 1988

17


Het begin

Men heeft tot 1988 moeten wachten tot de eerste oplevering van het winkelcentrum klaar was en de dagelijkse boodschappen in eigen wijk kon doen.

De eerste winter in 1984 begon meteen streng met veel sneeuw. Het was pionieren voor de eerste bewoners. Winkels waren er nog niet dus men was aangewezen op de Bargeres of een heel kleine buurtsuper in Zuidbarge gevestigd in het pand waar nu een kapsalon zit. Wegen waren er nauwelijks dus het was lopen met de slee naar Bargeres. Je waande je in een Siberisch landschap. Aan de Rietlandenstraat stond nog een bewoonde boerderij en ergens heel in de verte stond ook nog een oude boerderij (op de plek waar nu het Sternenveld is).

houtskeletbouw aan de kuifmees

Scholen

18

Die eerste jaren waren er nog geen scholen en moesten de leerlingen uit de Rietlanden in Zuidbarge naar school. Om dat mogelijk te maken is er een houten loop- en fietsbruggetje gebouwd over het Oranje Kanaal. Later konden de kinderen uit Zuidbarge hiervan gebruik maken als ze in de Rietlanden naar school zouden gaan.


Er is veel discussie geweest over de invulling van soorten onderwijs van de toekomstige scholen in de wijk. Openbaar, katholiek, protestants christelijk, jenaplan en montessori. In 1985 werd begonnen met de bouw van de openbare basisschool Het Rietveld. Mevr. Snauw werd benoemd tot directeur.

dhr. Spiekman directeur De Vlonder

elk hun eigen boom en in het plantgat werd een flesje gestopt met een kaartje met hun naam en de datum van de planting erop. De gedachte hierachter was de betrokkenheid bij de school en de verantwoordelijkheid voor de omgeving te vergroten. Later kreeg dit initiatief een vervolg waaraan alle scholen meededen en de leerlingen plantten 66 bomen langs de Veldstukken.

opening Het Rietveld door Mevr. Snauw

De school bleek in1987 al weer te klein en uitbreiding met twee noodlokalen was noodzakelijk. September 1987 opende De Vlonder haar deuren met de heer H. Spiekman als directeur. Op 25 november 1987 namen de leerlingen van De Vlonder zelf de aankleding van het kale schoolplein ter hand. Ze plantten

leerlingen planten bomen bij De Vlonder 19


Met het verder invullen van de wijk werden Het Anker, De Diedeldoorn, de Lisdodde en de Regenboog gebouwd.

Zeker voor de toekomstige bewoners van de woningen die boven het winkelcentrum gebouwd zouden worden. Maar de gemeente vond dat men dit maar voor lief moest nemen. Maar toen bleek dat het beschikbare bedrag van zeven ton voor een buurtcentrum in een winkelcentrum veel te weinig was. De plannen wijzigden zich weer. De 387 vierkante meter die voor het wijkgebouw gepland waren werden wel door de gemeente afgenomen en men besloot hier zelf een nieuwe gegadigde voor te zoeken. Het plan om aan het Vinkenveld een buurthuis te bouwen kwam weer op tafel. De bouw van het winkelcentrum zou in het voorjaar van 1987 dan eindelijk kunnen starten, maar de weersomstandigheden gooiden roet in het eten. Het werd uiteindelijk eind 1987 voordat de eerst spade de grond in kon.

onthulling naam De Vlonder

Winkelcentrum De bouw van het winkelcentrum had al in 1985 moeten beginnen, maar er was geen middenstander te vinden die zich in een nog praktisch lege wijk wilde vestigen. Het was inmiddels 1987 en het werd de derde winter dat de bewoners elders hun boodschappen moesten doen. In het ontwerpplan van de wijk waren er drie wijkgebouwen gepland. De eerste zou aan het Vinkenveld gebouwd worden, maar omdat er nog veel leegstand was in het winkelcentrum besloot de gemeente om het eerste gebouw in het winkelcentrum te vestigen. Zo hoopte men de bouw te bespoedigen. Stichting Sociaal-Cultureel Werk Emmen maakte bezwaar tegen deze plannen. Zij vreesden voor zeer beperkte gebruiksmogelijkheden en voor overlast.

1987 winkelcentrum in aanbouw

Het was moeilijk om de winkels vol te krijgen. Dat Super de Boer, de bakker, de groenteman, een lectuurhal met een postkantoor en een filiaal van de Rabobank 20


er kwamen stond gelukkig vast. Ook de komst van de veertig bejaardenwoningen boven de winkels was zeker. De oplevering van de eerste fase van het winkelcentrum was in1988. De Rietlanders konden eindelijk thuis winkelen.

In1985 is men begonnen met de doorsteek te maken van de Hondrugweg door het talud van het Oranjekanaal. Door een ontwerpfout pasten de fietsbruggetjes niet en moest het verkeer nog langer wachten op snellere verbinding naar het centrum van Emmen.

1988 winkelcentrum

1985 doorsteek Oranjekanaal

Openbaar vervoer Het eerste openbaar vervoer bestond uit een klein minibusje dat op afroep reed. Dit busje werd gereden door 40 vrijwilligers onder de paraplu van de DVM. Haltes waren er in Zuidbarge aan de Ericasestraat. Het doortrekken van de Hondsrugweg was nog in volle gang dus men moest via Zuidbarge rijden.

fietsbruggen geplaatst

onthulling eerste minibusjes 21


Informatiepunt

Toen alles klaar was werd de stadsroute aangepast en het aantal opstappunten uitgebreid. De bus reed nu via het Mezenveld en een gedeelte van de Veldstukken. Later in 1988 werd het winkelcentrum in de route opgenomen. Er kwam een bushalte bij het winkelcentrum vlak bij de groenteman en de snackbar.

Op 21 oktober 1986 werd er een informatiepunt voor bewoners geopend aan het Mezenveld 33. Burgemeester Ouwerkerk verrichtte de opening.

Gezondheidscentrum In een woonhuis aan de Huismus 36 werd in 1984 een tijdelijk gezondheidscentrum ingericht. Vier specialismen in de “eerste lijns” verzorging deden mee: huisarts M. Veldkamp, wijkverpleegster L. Mos van der Wal en gezinsverzorgster mevr. A. Donker en maatschappelijkwerkster R. van Oosterhoudt. Een gezondheidscentrum waarin alle disciplines waren vertegenwoordigd, zoals apothekers, tandartsen, en fysiotherapeuten behoorde nog niet tot de mogelijkheden omdat de wijk trager uit de grond schoot als verwacht.

1986 opening info punt met Peter Gras en Burgemeester Ouwerkerk (rechts)

Stichting Sociaal Cultureel Werk Emmen en afdeling voorlichting van de gemeente hadden hier zitting. Bewoners konden hier dagelijks informatie krijgen over de ontwikkelingen in de Rietlanden. Er lagen tekeningen ter inzage over de invulling van de wijk, gemeenteraadsstukken, bestemmingsplannen etc. De dhr. de Jong, van de afdeling voorlichting dienst gemeentewerken hield één maal in de week een middag spreekuur. Opbouwwerker (Peter Gras) uit de Bargeres was coördinator en voorlichter. Een sociaal cultureel werkster (Wilma Faas) gaf ondersteuning aan bewonersactiviteiten. 22


want een ruimte in het winkelcentrum bleek financieel niet haalbaar. Aan het Vinkenveld 95 is het wijkgebouw verrezen. Door de beperkte financiĂŤle middelen is het gebouw klein en compact van opzet geworden. In 1988 is het gebouw geopend.

Bouwen en wonen

1986 Mezenveld 33, informatiepunt

De wijk groeide gestadig, er kwamen steeds nieuwe velden bij. De eerste die opgeleverd werden waren Mussenveld, Mezenveld en het Vinkenveld. Ook de aanleg van wegen en fietspaden vorderde flink.

Wegens bezuinigingen was er voor de Rietlanden geen extra geld uitgetrokken voor de aanstelling van twee opbouwwerkers zoals in andere wijken. De bewoners moesten zelf activiteiten ontwikkelen en zaken aanzwengelen. Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan informeel contact. Juist door het ontbreken van voorzieningen. Men zag elkaar bij de enige school en dat was het. Acht bewoners richtten een bewonersgroep op en gingen een wijkkrant uitgeven. Er werden cursussen en activiteiten georganiseerd. Dit moest allemaal gebeuren in de piep-kleine vergaderruimte van het informatiepunt. Niet een echt optimale situatie, maar men moest roeien met de riemen die men had. Het wachten was op een eigen wijkgebouw. Het plan was dat er een drietal van deze gebouwen zouden komen. Het eerste gebouw zou aan het Vinkenveld komen. Uiteindelijk is dit ook gebeurd, 23


1987. rechts winkelcentrum in aanbouw, in het midden wybertje bij Diedeldoorn

1984 opening modelwoning Kuifmees

We hebben dit stuk met behulp van feiten zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Mocht er ondanks dat toch nog een fout inzitten dan hoor ik dat graag. Miep Scholten, secretaris Wijkvereniging Rietlanden.

Bronnen:

Archief wijkvereniging Rietlanden Gemeentearchief Emmer Courant Voormalig SKGE (Soc.Kult.werk Gem. Emmen) Jan en Marian Root Miep en Herman Scholten Wordt vervolgd Dhr. Aiko ter Horst 24


grondwerkzaamheden Sternenveld, boerderij Bultenweg nog aanwezig

Hoe staat het met? - ������������������������������������������������������������ De aanleg van de verlichting langs de Boerweg is aanbesteed. - ��������������������������������������������������������������� De verlichting bij jongerensportveld “The Playground” komt er, maar door de vorst is de aanleg uitgesteld. - ���������������������������������������������������������� De containers bij het speelveld worden vervangen door één nieuwe voor het opbergen van materiaal. - ����������������������������������������������������������� De acties voor 50 km aan de Nw. Amsterdamsestraat komen er als de werkzaamheden aan de weg klaar zijn. - ������������������������������������������������� De “ganzenhekjes” langs het water zijn geplaatst. - �������������������������������������������������������� De verzakking in de weg aan de Kuifmees wordt aangepakt. - ������������������������������������������������������������� Vernielingen aan auto’s in Uilenveld gemeld na avond stappen jongeren. Bewoner gaat posten om daders op heterdaad te kunnen betrappen. - ������������������������������������������������������� Bomenkap en snoeiwerkzaamheden langs Oranjekanaal zijn uitgesteld. Er komt eerst een inloopavond voor bewoners. IVM is ook gesprekspartner. - ������������������������������������������������������������ Uitbreiding van het winkelcentrum voorlopig nog niet aan de orde. Onderhandelingen met Domesta in impasse. - ������������������������������������������������������������� Grote gaten in wegdek Veldstukken bij ingang kleine rietplas inmiddels gerepareerd. - ���������������������������������������� Onkruid bestrijding uitbesteed aan Area. - ����������������������������������������������������� Klachten overlast hangjongeren. Jongerenwerker heeft terplaatse gesprek gehad met de buurt. Hoort verschillende verhalen. Overlast wordt door iedereen verschillend ervaren. Hij neemt klacht serieus en houdt het in de gaten. - De Wijkvereniging heeft een nieuw LOGO zoals u op het voorblad kunt zien en er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Website. 25


Germes Cultuur Techniek Nieuw Schoonebeek tuinontwerp/aanleg/onderhoud grondwerk drainage vijvers sierbestrating splitten stapelelementen beplanting

sfeervol wonen aan het water! beschoeiing vlonders aanlegsteigers schuurtjes carports veranda‘s (maatwerk)!

tel. 0524-542330/06-52472982 www.germes.nl / info@germes.nl

26


Adverteren in de wijkkranten van 2010. U kunt op 3 manieren adverteren: Hele pagina Halve pagina Kleine advertentie (bannerformaat)

€ 65,- per editie € 40,- per editie € 25,- per editie

Sponsor van de wijkkrant Het is natuurlijk ook mogelijk om de wijkkrant te sponseren. Hiervoor is een minimum bedrag van € 50,- per jaar vastgesteld. U komt voor dit bedrag in de lijst van sponsoren te staan. We willen u er wel op wijzen dat dit bedrag voor het hele jaar geldt, als u besluit om later in het jaar toch sponsor te worden blijft het bedrag dus ook € 50,-. De wijkkrant wordt ook op onze website geplaatst, zodat men deze ook nog eens digitaal na kan lezen. (www.rietlandenemmen.nl). Dat betekent dat uw advertentie ook op onze website te zien is. Dus een nog groter bereik heeft. Heeft uw interesse om te adverteren? Mail dan naar wijkverenigingrietlanden@home.nl Wij zijn druk bezig met het moderniseren van onze website. Aanmelden U kunt contact opnemen met de redactie van de wijkkrant voor adverteren en sponsorenvermelding in de wijkkrant. Een mailtje met de advertentie als bijlage kan natuurlijk ook. Stuur dit mailtje naar wijkverenigingrietlanden@home.nl Betalingen kunnen gedaan worden op Rekeningnummer: 317071645 tnv. wijkkrant De Rietlanden. Emmen. Geef bij betalingsopdracht met KW aan of u een kwitantie wilt ontvangen.

www.rietlandenemmen.nl 27


Oproep aan verenigingen De wijkvereniging is bezig met het opstellen van een overzicht van alle verenigingen die actief zijn in onze wijk. Deze willen wij plaatsen op onze nieuwe website (in de maak). Zo krijgt men in één oogopslag een overzicht van b.v. alle sportverenigingen of vrijwilligersorganisaties etc. Handig als men actief wil gaan sporten, of vrijwilligerswerk wil gaan doen. Wilt u uw vereniging ook aanmelden, mail uw naam, adres en contactgegevens aan: wijkverenigingrietlanden@home.nl

ADVERTENTIES S.R.R. (Stichting Recycling Rietlanden) Oud papier Info is : H Pietersma Staartmees 10, 7827 CE Emmen Tel: 0591-677995, e-mail: harry@srrweb.nl

Oppascentrum ‘Kwebbel’

Hair-Rage Uitsluitend op afspraak, bel 0591-677308 of 06-15290008

Witrugspecht 42 7827 RC Emmen www.hair-rage.nl info@hair-rage.nl

Oeverzwaluw 15 Tel 0591 630 657

Knippen: kinderen € 11.50 volw. € 15,95 verven v.a. € 31,50

Voor meer informatie bel: Mw. Yvonne Bruins tel.nr. 0591-619950 28


Sportief feest in kerstvakantie

In de kerstvakantie zijn er verschillende sportactiviteiten georganiseerd. Op 21 dec. was er een kleutersportinstuif, 22 dec. werd er een voetbaltoernooi georganiseerd, 23 dec. werd er een trefbaltoernooi gehouden en 24 dec. kwamen kinderen van de BSO en kinderopvang een ochtend spelletjes doen in de gymzalen in de Rietlanden.

Sportteam Rietlanden

Sinds 1 januari 2009 heeft de Rietlanden een Sportteam en een Combinatiefunctionaris Sport en een Combinatiefunctionaris Kunst & Cultuur. Het sportteam Rietlanden organiseert samen met de Combinatiefunctionaris Sport activiteiten op het gebied van bewegen en sport. Het Sportteam Rietlanden wordt aangestuurd en begeleid door een docent van het HIS en werkt samen met de Combinatiefunctionaris Sport, Matthias Zweers, van de Gemeente Emmen.

Kleutersportinstuif

25 kinderen kwamen op maandag 21 dec. meedoen aan een kleutersportinstuif. In 3 groepen werkten de kinderen samen en verlegden zijn hun sportieve grenzen met leuke spelletjes en opdrachten.

Zaalvoetbaltoernooi 4-4

Ongeveer 130 voetballende jongens en meisjes van de basisscholen in de Rietlanden streden om de prijzen van dit eerste Brede School Zaalvoetbaltoernooi. Er vielen veel doelpunten en de teams waren vaak aan elkaar gewaagd. Dat een voetbaltoernooi gaat om meer dan de winst bewezen vele teams. Voor elke wedstrijd die gespeeld werd konden Fair-Play-punten worden gescoord. De winnaar van die competitie ging ook met een mooie prijs naar huis. De winnaars van het toernooi en de winnaars van de fairplayprijs van groep 5/6 mochten oplopen met de spelers van FC Emmen tijdens FC Emmen – FC Dordrecht op 22 januari. De prijzen voor de winnaars van het toernooi en de winnaars van de Fair-Playprijs van groep 7/8 hield voor deze teams in dat ze penaltys mochten nemen tijdens de rust van de wedstrijd FC Emmen – FC Dordrecht. Voor alle andere spelers waren er ook kaarten voor deze wedstrijd van FC Emmen.

Trefbaltoernooi

Het toernooi op woensdag 23 dec. stond in het teken van trefbal. Hard gooien, goed mikken, en soms wat geluk was nodig om het toernooi winnend af te sluiten. Ook nu weer vele ouders aan de zijlijn om de vele teams (150 deelnemers) aan te moedigen. Ook bij dit toernooi werden Fair-play-prijzen uitgereikt. Voor iedere deelnemers waren er vrijkaartjes voor een thuiswedstrijd van handbalvereniging E&O. Met ruim 300 deelnemers en publiek waren de toernooien zeer geslaagd.

Activiteit BSO en Kinderopvang

Donderdagochtend 24 dec. werd er voor ongeveer 75 kinderen van KOOS, Kwebbel, Partou en Kleinduimpje een sport- en spelochtend gehouden. Drie Sport- en Bewegenstudenten van het Drenthe College hadden behalve een springkussen nog 12 leuke activiteiten georganiseerd, waarbij hard moest worden gelopen, goed gezwaaid, goed gemikt en vooral goed worden samengewerkt. Voor alle kinderen was er tussendoor kerstkransjes happen en ranja drinken.

Tevreden

Al met al kijkt het Sportteam terug op een geslaagde week vol activiteiten. Met veel plezier hebben ongeveer 400 kinderen in de vakantie een of meerdere dagen gesport in de Rietlanden. Een absoluut record voor activiteiten van het Sportteam Rietlanden. De nieuwe activiteitenladder is inmiddels al weer begonnen dus 2010 is alweer sportief gestart! 29


SPONSOREN Huisarts, dhr. J.H. Vaartjes, Rietgans 11, tel. 630863 Quattro Huisartsen Brandgans 2 - Mevr. C.D. van Leeuwen, tel. 677320 - W.G. Hakman & S.L. Hogervorst, tel. 630353 - Dhr. Holzhauer, tel. 630024 www.quattro-emmen.nl Icare de Trans, lokatie Leeuwerikenveld, tel. 679100 Wijkvereniging Rietlanden, Postbus 1103, 7801 BC Emmen tel. 630746 Apotheek De Rietlanden, Kraaienveld 77, tel. 632100 Kinderfysiotherapie “De Rietlanden”, Mariet Hijlkema, Dwergstern 16, tel. 630016 Logopediepraktijk J.T. Hoogstraten, Uilenveld 500, tel. 630183 De Tuinspecialist Bert Brouwer, Houtduif 42, tel. 630242, www.detuinspecialist.com Adviesbureau Mens en Werk, Grote Stern 15, tel. 514940 Slagerij Wolken, Valkenveld 46, tel. 632142 Bruna + Postkantoor “Harry Klein” Valkenveld 115/115A tel. 632089 Kapsalon Monique Purperreiger 8, tel. 631779 Oppascenterum Kwebbel Oeverzwaluw 15, tel 0591 630657

O.B.S. De Vlonder (Daltonschool) Giervalk 20, tel: 678111 O.B.S De Lisdodde (Daltonschool) Ganzenveld 85 (hoofdlocatie) Zwanenveld 1 (locatie onderbouw) Eidereend 20 (locatie bovenbouw) Telefoon: 0591 – 677908 www.obs-lisdodde.nl KBS de Diedeldoorn, voor bijzonder goed onderwijs, Boskraai 76, tel. 632020, www.diedeldoorn-skod.nl De Regenboog Prot. Chr. Jenaplanschool Zwaluwenveld 102 www.regenboogemmen.nl Het Anker Prot.Chr.Jenaplanschool met freinetwerkwijzen Distelvink 107, tel. 630597 www.hetankeremmen.nl O.B.S. Het Rietveld Kuifleeuwerik 1, tel. 677931 Tafeltennisclub Emmen Grijze Gors 10, tel. 677058 victorwegner@home.nl Volleyballvereniging I.V.O. EMMEN-ZUID competitie/recreatie tel. 615265 S.R.R. (Stichting Recycling Rietlanden) Oud papier Info: H Pietersma Staartmees 10, 7827 CE Emmen Tel: 0591-677995, harry@srrweb.nl G.T.V.-Emmen Gym en Turn Vereniging Emmen tel. 619950 www.gtv-emmen.nl

30


Waardecoupon Gratis Waardebepaling □ Ja, ik wil graag gebruik maken van de gratis waardebepaling van mijn woning. Antwoordcoupon actie gratis waardebepaling ‘Huyser Assurantiën’. Naam: Adres: Woonplaats Telefoon:

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

Stuurt u deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Huyser Assurantiën Emmen, Antwoordnummer 624, 7800 VE EMMEN Wij zullen contact met u opnemen voor het maken van een vrijblijvende afspraak. Uiteraard kunt u ons zelf ook telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak. Via telefoonnummer 0591-659292 kunt u ons bereiken. 31


FYSIOTHERAPIE REÏNTEGRA TIE TRAINING

HOUTSNIP 29 7827 KG EMMEN TELEFOON 0591 635050 WWW .VEILIGBEWEGEN.NL 32

Wijkkrant Emmen  

Editie 1 -> verdere uitleg overbodig