Page 1

Geïntegreerde proef

“Alles draait met Sac à Vélo”

Daytona Aerts 6 Boekhouden-Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2018-2019


Geïntegreerde proef

“Alles draait met Sac à Vélo”

Daytona Aerts 6 Boekhouden-Informatica H. Pius X-Instituut Abdijstraat 128 2020 Antwerpen 2018-2019


Woord vooraf In het zesde jaar Boekhouden-Informatica en Handel is het de bedoeling dat we een fictief bedrijf opstarten om zo meer inzicht te krijgen in het echte bedrijfsleven. Dit is de geïntegreerde proef. Aan het einde van je secundair onderwijs is het maken van de geïntegreerde proef een belangrijk onderdeel van je opleiding, waarbij je de mogelijkheid krijgt om je economische vaardigheden in de praktijk toe te passen. Het thema van dit schooljaar was e-bikes en rugzakken. Zo hebben mijn medeleerlingen en ik het bedrijf ‘Sac à Vélo’ opgestart en gedurende het jaar geleid. Natuurlijk was het samenstellen van deze bundel niet eenvoudig, daarom wil ik graag enkele mensen bedanken die zeer behulpzaam waren. Als eerste wil ik graag mijn mentor Erik Walgraef bedanken. Zijn steun tijdens de lessen seminarie en hulp die ik kreeg, waren zeker noodzakelijk bij het maken van al mijn opdrachten in het kader van de GIP. Daarnaast wil ik ook Anja Faber en Annelies Van Haegenbergh bedanken voor de hulp tijdens het maken van onze verschillende opdrachten. Mijn leerkracht Nederlands, Birgit Bellens, wil ik ook graag bedanken voor het verbeteren van mijn GIP. Tot slot wil ik Amber de Mulder, Farah Ben-Asri en Amin Ettaki bedanken, dit uniek project had zeker niet gekund zonder de steun van mijn collega’s. In de inleiding stel ik u graag Sac à Vélo voor en zal u meer te weten komen over de opdrachten die werden gemaakt in het afgelopen jaar. Veel leesplezier. Daytona Aerts


Inhoudsopgave

WOORD VOORAF ...................................................................................................................... 5 INLEIDING ................................................................................................................................ 10 1

SEMINARIE ........................................................................................................................ 11

1.1 ANALYSE VAN TOPTEAM ................................................................................................. 12 1.1.1 VERSLAG TOPTEAM .......................................................................................................... 12 1.1.2 SWOT-ANALYSE .............................................................................................................. 13 1.1.3 VERANTWOORDING SWOT-ANALYSE ............................................................................. 13 1.1.4 AANTAL MAANDEN EINDVOORRAAD ................................................................................. 14 1.1.5 GEMIDDELDE PRODUCTIEKOST PER EENHEID ................................................................. 15 1.1.6 LEVERBETROUWBAARHEID ............................................................................................... 16 1.1.7 MARKTAANDEEL................................................................................................................ 17 1.2 NAAM, LOGO EN HUISSTIJL ............................................................................................ 18 1.3 ORGANOGRAM ................................................................................................................... 18 1.3.1 VERANTWOORDING ORGANOGRAM.................................................................................. 19 1.4 PRESENTATIE KAPITAALVERHOGING ............................................................................ 20 1.4.1 BESCHRIJVING PRESENTATIE........................................................................................... 20 1.4.2 PRESENTATIE .................................................................................................................... 20 2

BEDRIJFSECONOMIE ..................................................................................................... 23

2.1 FINANCIËLE ANALYSE VAN EEN CONCURRENT ............................................................ 24 2.1.1 INLEIDING......................................................................................................................... 24 2.1.2 INTRODUCTIE GIANT........................................................................................................ 25 2.1.3 VERTICALE ANALYSE ........................................................................................................ 26 2.1.4 HORIZONTALE ANALYSE ................................................................................................... 30 2.2 RATIO ANALYSE ................................................................................................................ 35 2.2.1 INLEIDING......................................................................................................................... 35 2.2.2 VERTICALE ANALYSE ........................................................................................................ 36 2.2.3 HORIZONTALE ANALYSE ................................................................................................... 40 2.2.4 MASTERPLAN .................................................................................................................... 43 3

FRANS ................................................................................................................................... 45

3.1 ANNONCE D’EMPLOI......................................................................................................... 46 3.1.1 LA PRÉPARATION .............................................................................................................. 46 3.1.2 L’ANNONCE ....................................................................................................................... 48 3.2 BROCHURE ......................................................................................................................... 49 3.2.1 LA PREPARATION .............................................................................................................. 49 3.2.2 LA BROCHURE ................................................................................................................... 51


4

ENGELS................................................................................................................................. 53

4.1 BUSINESSPLAN ................................................................................................................. 54 4.1.1 BUSINESS IDEA ................................................................................................................ 54 4.1.2 COMPANY OBJECTIVES ..................................................................................................... 54 4.1.3 RISK ANALYSIS................................................................................................................. 55 4.1.4 ACCOUNTABILITY SWOT-ANALYSIS ............................................................................... 55 4.1.5 PRODUCT DESCRIPTION ................................................................................................... 57 4.1.6 OWNERSHIP, MANAGEMENT AND PERSONNEL................................................................. 59 4.1.7 MARKETS AND MARKETING .............................................................................................. 60 4.1.8 FINANCIAL FORECAST ...................................................................................................... 63 4.2 PROMOTION PLAN ............................................................................................................ 64 4.2.1 TARGET CUSTOMERS ........................................................................................................ 64 4.2.2 PROMOTIONAL TACTICS ................................................................................................... 64 4.2.3 COSTS............................................................................................................................... 65 4.2.4 DEFENCE OF THE PLAN ..................................................................................................... 66 5

GODSDIENST..................................................................................................................... 67

5.1 DEONTOLOGISCHE CODE ................................................................................................. 68 5.1.1 INLEIDING......................................................................................................................... 68 5.1.2 WAT IS MVO?.................................................................................................................. 68 5.1.3 SAC À VÉLO ...................................................................................................................... 68 5.1.4 PEOPLE.............................................................................................................................. 68 5.1.5 PLANET.............................................................................................................................. 70 5.1.6 PROFIT .............................................................................................................................. 70 BESLUIT ...................................................................................................................................... 72 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7

LITERATUURLIJST .......................................................................................................... 73 SEMINARIE ........................................................................................................................ 74 BEDRIJFSECONOMIE ........................................................................................................ 74 ENGELS ............................................................................................................................... 74 FRANS ................................................................................................................................. 74 GODSDIENST ..................................................................................................................... 74 NEDERLANDS ..................................................................................................................... 75 BIJLAGEN ............................................................................................................................ 77

7.1 LOGBOEK ............................................................................................................................ 78 7.2 JAARREKENINGEN ............................................................................................................ 80 7.2.1 BOEKJAAR 11 ................................................................................................................... 80 7.2.2 BOEKJAAR 12 ................................................................................................................... 86 7.2.3 BOEKJAAR 13 ................................................................................................................... 92


Inleiding Dit avontuur begon met een bezoek aan de hogeschool Thomas More. Tijdens ons bezoek speelden we een simulatiespel: TopTeam. Het was de bedoeling dat we een fictief bedrijf zouden opstarten. Hiervoor begonnen we eerst met schatten hoeveel we moesten investeren en hoeveel onze klanten wilden aankopen. Je moest rekening houden met verschillende aspecten zoals: Hoeveel machines gaan we gebruiken? Hoe gaan we onze producten promoten? Het doel was dat we drie boekjaren succesvol zouden leiden. Dit is dan ook wat we deden en op die manier kwam ons fictief bedrijf tot stand: Sac à Vélo. Sac à Vélo is opgericht door vier gemotiveerde directeurs. Mijn team ziet er als volgt uit: Amber De Mulder is onze gedelegeerd bestuurder en neemt ook de taak van administratief directeur op zich. Na Amber hebben we Farah Ben-Asri, zij is onze financiële directeur. Daarnaast hebben we ook een technische directeur, dit is Amin Ettaki. Ikzelf, heb de taak van commercieel directeur op me genomen. We kregen gedurende het jaar opdrachten voor seminarie, bedrijfseconomie, informatica, Frans, Engels en godsdienst. Deze opdrachten waren voor elk vak anders, zo kregen we de mogelijkheid om voor Frans een brochure te maken en voor Engels een businessplan op te stellen. Zo maakten we ook voor godsdienst een deontologische code en voor bedrijfseconomie een analyse van de jaarrekening van een concurrent. Voor het vak informatica hadden Farah en ik de opdracht gekregen een website te maken. Dit was voor ons een niet zo evidente opdracht, je moet namelijk veel aan zelfstudie doen en het neemt ook veel tijd in beslag. Uiteindelijk konden we deze opdracht succesvol uitvoeren met behulp van meneer Van Battel en onze medeleerlingen. Deze bundel heb ik met behulp van enkele leerkrachten, tot een mooi einde kunnen brengen. Zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten vindt u in mijn geïntegreerde proef terug. Veel plezier met het lezen van mijn GIP-bundel.


1 Seminarie

11


1.1 Analyse van TopTeam 1.1.1 Verslag TopTeam De opdrachten hebben we succesvol kunnen afronden. De bedoeling van dit verslag is om u als externe audit toe te lichten hoe wij te werk zijn gegaan bij de opdrachten. Het spel was een hele uitdaging, omdat niemand uit ons team enige vakkennis had over ondernemen.

Het

spel

bestond

uit

drie

boekjaren/spelrondes,

waarbij

je

als

onderneming/team telkens standaard of luxeproducten moest produceren en vervolgens op de markt aanbieden. Men had twee markten in het spel, genaamd; markt A & B. Wij namen deel aan markt A, een variĂŤrende markt die onvoorspelbaar was. Als team kon je ook investeren in reclame en de kwaliteit van je producten. Dit is een hele belangrijke factor, omdat dit het koopgedrag van de consumenten kan beĂŻnvloeden. Wat ons team betreft en hoe wij onze onderneming leiden, staat allemaal in onze SWOT-analyse. We dachten dat de spelrondes heel gemakkelijk zouden verlopen en dat we al van het eerste boekjaar winst zouden maken. Dit was echter niet het geval, we hadden een negatief liquiditeitssaldo. De fout die wij als team hebben gemaakt tijdens de spelrondes, was geen berekening te maken. Wij hebben voor het vak Seminarie de opdracht gekregen om berekeningen te maken i.v.m. marktaandeel, leverbetrouwbaarheid en productiekost per eenheid. Door deze berekeningen uit te voeren helpt het ons om in het volgende boekjaar als meer ervaren ondernemers te werk te gaan. Alle berekeningen kunt u vinden in de verstuurde bijlage naar uw e-mail. Verder hopen wij als team te groeien en gebruik te maken van de zaken die u ons heeft bijgebracht en zo deze GIP-taak succesvol af te ronden. Wij willen u graag bedanken voor de tijd en moeite die u besteedde aan ons. Het is niet makkelijk om als externe audit zoveel groepen te beoordelen en hen dan ook nog op te leiden en de nodige uitleg te geven.

12


1.1.2 SWOT-analyse

Intern

STRENGHTS S1 S2 S3 S4 S5

Prijskwaliteit Marktaandeel standaardproducten Positief liquiditeitssaldo Toenemend ondernemingsresultaat Takenverdeling

Extern

OPPORTUNITIES O1 O2 O3 O4

Uitbreiding standaardproducten Diversificatie assortiment Verhoging omzet Oprichting faciliteiten

WEAKNESSES W1 W2 W3 W4 W5 W6

Overschatting afzet luxeproducten Verminderde vraag luxeproducten Miscommunicatie onder teamleden Onvoldoende vakkennis Vraag & aanbod Hoge productiekost per eenheid

THREATS T1 Concurrentie bezit groot marktaandeel T2 Overschot luxeproducten T3 Versnipperde markt T4 Afnemende vraag

1.1.3 Verantwoording SWOT-analyse Voor het maken van onze SWOT-analyse maakten we een onderscheid tussen de interne en externe factoren namelijk onze sterke en zwakke punten, onze kansen en bedreigingen. Hierbij zullen we enkele van de bovenstaande factoren verantwoorden. S1: Voor onze standaardproducten baseerden wij onze prijs op de concurrentie. Daarnaast is ook de kwaliteit voor ons zeer belangrijk. Vandaar dat we besloten om er zo veel kapitaal aan te besteden, maar we hebben er tegelijkertijd voor gezorgd dat het nog steeds betaalbaar blijft voor de klant. S4: In ons eerste boekjaar hadden we een negatief liquiditeitssaldo, wat logisch is voor een startend bedrijf. De grootste reden hiervoor was dat we de eerste drie maanden van ons boekjaar niets konden verkopen wegens de vele formaliteiten die afgehandeld moesten worden. In de komende twee boekjaren, na een goede verkoop, konden we het negatief saldo omzetten tot een positief saldo. S6: We hebben gekozen om iedereen een functie toe te wijzen die het beste bij hem of haar past. Door dit systeem toe te passen, konden we vlot en efficiĂŤnt te werk gaan.

13


W1: In het tweede boekjaar zagen we dat er een stijging was bij de verkoop van onze luxeproducten. Daarom namen wij het risico om meer luxeproducten te produceren en hiervoor meer reclame te maken. Uiteindelijk bleek dit een foute beslissing te zijn. Dit werd ons duidelijk in het derde boekjaar, toen verkochten we niet volgens onze verwachtingen. Dit had te maken met de sterke concurrentie. (Zie T2) W5: Ons aanbod van onze standaardproducten was kleiner dan de vraag naar deze producten. Hierdoor verloren we heel wat potentiĂŤle klanten en hadden we een gemiste winst wat deze producten betreft. O1 en O2: Doordat de verkoop van de standaardproducten doorheen de drie boekjaren in een stijgende lijn verliep, zien wij de kans om meer standaardproducten aan te bieden en tevens het assortiment uit te breiden. O4: Als we onze omzet kunnen verhogen, zien wij de opportuniteit om meer faciliteiten te creĂŤren. Dit is dan ook handig voor ons omdat we op die manier onze afzetmarkt kunnen vergroten. Daarnaast zal onze winst toenemen, mits alles goed verloopt. T3: Ons grootste probleem waar we voorstonden, was dat er te veel concurrentie op een nogal kleine markt aanwezig was. Wat het natuurlijk ook nog moeilijker maakte, was dat zij exact dezelfde producten aanboden, maar dit dan wel met hun eigen gekozen prijs, aanbiedingen en reclame.

1.1.4 Aantal maanden eindvoorraad Aantal maanden eindvoorraad Standaard

0,86

Luxe

5,11

14


Aantal maanden eindvoorraad 6,00

5,11 5,00 4,00 3,00 2,00

0,86

1,00 0,00

Standaard

Luxe Boekjaar 3

Beoordeling In het derde boekjaar zien we dat we voor de standaardproducten ongeveer één maand eindvoorraad

hebben.

Voor

onze

luxeproducten

hebben

we

vijf

maanden

lang

eindvoorraad. We hebben echter te veel eindvoorraad voor de luxeproducten en besluiten om de productie te verminderen in boekjaar vier.

1.1.5 Gemiddelde productiekost per eenheid Gemiddelde productiekost per eenheid Standaard

€ 28,30

Luxe

€ 30,29

Beoordeling We probeerden telkens onze productiekost zo laag mogelijk te houden. Ten opzichte van de vorige boekjaren is dit al sterk verbeterd. Voor onze standaardproducten hadden we een productiekost van 28,30 euro en voor de luxeproducten hadden we een kost van 30,29 euro.

15


Gemiddelde productiekost per eenheid €30,29

€ 30,50 € 30,00 € 29,50 € 29,00 € 28,50

€ 28,30

€ 28,00 € 27,50 € 27,00

Standaard

Luxe Boekjaar 3

1.1.6 Leverbetrouwbaarheid Leverbetrouwbaarheid Standaard

80,60%

Luxe

20,18%

Leverbetrouwbaarheid 90,00% 80,00%

80,60%

70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00%

20,18%

20,00% 10,00% 0,00%

Standaard

Luxe Boekjaar 3

16


Beoordeling De leverbetrouwbaarheid had in het derde boekjaar voor luxeproducten beter gekund. We zien dat we hier nog sterk in kunnen groeien. Aan de andere kant hebben we onze standaardproducten met een sterk percentage van 80,60%.

1.1.7 Marktaandeel Marktaandeel Standaard

10,69%

Luxe

9,73%

Marktaandeel 10,80%

10,69%

10,60% 10,40% 10,20% 10,00%

9,73%

9,80% 9,60% 9,40% 9,20%

Standaard

Luxe Boekjaar 3

Beoordeling Het gemiddelde marktaandeel bedraagt 10%. In het derde boekjaar zien we dat we voor onze standaardproducten een marktaandeel hebben boven het gemiddelde. Voor onze luxeproducten moeten we zeker niet onderdoen met een mooi percentage van 9,73%.

17


1.2 Naam, logo en huisstijl De eerste vraag die wij zullen beantwoorden in dit verslag is ‘wat willen we uitstralen?’. Hier hebben we als team goed over nagedacht en kwamen zo tot de volgende punten: ecologisch, milieubewust, kwaliteitsvol en prijsvriendelijk. Niet enkel onze uitstraling is belangrijk, maar ook zeker onze naam en zijn betekenis. Na een kleine brainstormsessie kwamen we al snel overeen dat het “Sac à Vélo” zou worden. “Sac” zegt iets over de rugzakken die wij aanbieden aan onze klanten en “Vélo” gaat over de e-bikes die ons assortiment versterken. Om onze handelsnaam te beschermen moeten we hem, volgens de KBO, zichtbaar en publiekelijk gebruiken. Verder hoeven er geen specifieke stappen ondernomen te worden. Nu, wat is een handelsnaam? Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming handel drijft. Deze naam wordt ook gebruikt om een onderneming van anderen te onderscheiden. Om aan te tonen dat wij onze handelsnaam wel degelijk gebruiken kunnen we deze laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Op die manier bewijzen we ook dat wij het recht hebben om onze handelsnaam te gebruiken en zorgen we ervoor dat derden, binnen een bepaald gebied, geen identieke of gelijkaardige naam mogen gebruiken. Het belangrijkste van een onderneming, naast haar naam, is waarschijnlijk haar logo. Vandaar dat wij ons logo lieten ontwerpen door een leerling uit Publiciteitsgrafiek (PUG). Wij vertrouwden hem deze belangrijke taak toe omdat wij erin geloofden dat hij wel over de specifieke vakkennis beschikt, om een aantrekkelijk logo te ontwerpen. Natuurlijk had deze medeleerling geen ‘carte blanche’, we gaven wel degelijk enkele richtlijnen mee. Zo wilden wij een fiets, een rugzak en onze naam in ons logo verwerkt zien. Verder moesten de kleuren groen, zwart en wit aanwezig zijn. Zoals u kan zien in het resultaat is dat ook wat er gedaan werd. Wij zijn alvast heel blij met het prachtig resultaat. Een slagzin, zoals de meeste ondernemingen wel hebben, was ook zeker en vast een must. Daarom dat wij er grondig hebben over nagedacht en vervolgens met “Alles draait met Sac à Vélo” op de proppen zijn gekomen. Deze slogan vinden wij passend bij zowel onze naam als onze producten. Op de volgende pagina kan u het organogram van onze onderneming en de daarbij horende uitleg vinden.

1.3 Organogram

18


CEO Administratief directeur Amber De Mulder

Financieel directeur Farah Ben-Asri

Commercieel directeur Daytona Aerts

Technisch directeur Amin Ettaki

1.3.1 Verantwoording organogram

Wij kozen ervoor om Amber de taak van CEO en administratief directeur toe te wijzen, omdat wij als team erin geloven dat zij ons het beste zal kunnen leiden en daarnaast ordelijk zal kunnen bijhouden. Farah wordt de financieel directeur van onze onderneming, omdat zij het beste met cijfers kan omgaan. Verder versterkt Daytona ons team, zij wordt de commerciële directeur van Sac à Vélo. De reden dat we haar deze taak geven is, omdat wij denken dat zij voor onze onderneming de meest gepaste reclame zal kunnen maken. De taak van technisch directeur in ons bedrijf is weggelegd voor Amin. Hij zal zich o.a. bezig houden met de leveranciers en de hoeveelheden producten in voorraad.

19


1.4 Presentatie kapitaalverhoging 1.4.1 Beschrijving presentatie Bij deze presentatie is het de bedoeling dat we onze aandeelhouders overtuigen om te investeren in ons bedrijf. Door middel van het extra vermogen, kunnen ook wij, Sac Ă VĂŠlo, verder investeren in andere bedrijven. Amin en ik hebben er voor gekozen om iBike over te nemen.

1.4.2 Presentatie

20


21


22


2 Bedrijfseconomie

23


2.1 FinanciÍle analyse van een concurrent 2.1.1 Inleiding Voor deze opdracht moesten we opzoek naar een van onze grootste concurrenten. Melissa, Farah en ik hebben uiteindelijk gekozen voor Giant. We hebben de verticale en horizontale anlyse opgesteld op de volgende pagina’s. Giant is net als ons een onderneming die e-bikes en rugzakken verkoopt. Hieronder vindt u verdere informatie over zowel Giant als de analyse van onze concurrent.

24


2.1.2 Introductie Giant Oorspronkelijk is Giant een Taiwanese constructeur van fietsen (racefietsen, stadsfietsen en mountainbikes) met enkele fillialen over de hele wereld, o.a. Giant Belgium te Beveren. Giant werd in 1972 opgericht. In het wielrennen was Giant de officiële fietsenleverancier van het Duitse ProTour-team T-Mobile Team en ook de Spaanse wielerploeg ONCE reed op Giant-fietsen. Daarnaast levert het ook fietsen aan kleinere ploegen zoals aan het Taiwanese Giant Asia Racing Team. Vanaf 2009 leverde Giant fietsen voor de wielerploeg van Rabobank en diens opvolger Belkin Pro Cycling. In 2013 leverden ze ook de wielerkleding voor de (tijdelijke) opvolger van het Rabobank team, Blanco Pro Cycling.

Het is waar dat Giant 's werelds grootste producent van hoogwaardige fietsen is, maar ze vergeten nooit waar ze vandaan komen. Ze zijn klein begonnen. Ze zijn ontstaan vanuit het idee dat de beste manier om passie voor fietsen te inspireren is om de beste producten te produceren en toegankelijk te maken voor hun doelgroep. Dat is wat ze toen deden. Dat is wat ze vandaag de dag doen. Er is veel veranderd sinds ze in 1972 begonnen zijn. In feite is Giant al lang één van de belangrijkste katalysatoren voor verandering in de wielersport. Ze introduceerden lichtere, sterkere aluminium frames in een tijd dat de industriestandaard staal was. Zij waren ook de eersten die carbon fiber fietsen op grote schaal beschikbaar stelden aan het publiek. Met hun compacte Road-technologie hebben ze naast het uiterlijk en het gevoel voor moderne racefietsen op de weg gedefinieerd. Vandaag de dag is deze geest van innovatie sterker dan ooit. Hun collectie materialen en kleding, ontwikkeld en getest door enkele van de top teams en atleten in de prosport, blijft zich uitbreiden. Giants toonaangevende E-bikes herdefiniëren wat er mogelijk is voor rijders van alle niveaus. Deze innovaties dienen een groter doel. Het gaat niet alleen om het winnen van races en het produceren van lichtere, sterkere en snellere fietsen. Dat hoort erbij, maar het gaat er ook om het fietsen leuker en toegankelijker te maken voor iedereen. Zij zijn bouwers en vernieuwers, maar ook een wereldwijde gemeenschap van fietsers. Zij zijn atleten, avonturiers en voorvechters van het wielrennen. Zij zijn Tour de France wielrenners, singletrack explorers, buren en vrienden.

25


2.1.3 Verticale analyse

Liquiditeit Begrip De liquiditeit van een onderneming geeft aan of de onderneming op korte termijn genoeg middelen heeft om haar kortlopende schulden te kunnen betalen. In dit verband worden twee maatstaven vaak toegepast.

Formule & berekeningen µ Liquiditeit in ruime zin Vlottende Activa Schulden op ten hoogste 1j + overlopende rek. Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 € 946 044,00 € 302 357,00 € 143 628,00 € 2 881 894,00 € 1 960 323,00 € 1 685 587,00 0,33 0,15 0,09

Vlottende Activa (incl overlopende rek.) Vreemd Vermogen KT + overlopende rek. Liquiditeit in ruime zin

µ Liquiditeit in enge zin Vlottende Activa – voorraden Schulden op ten hoogste 1j + overlopende rek.

Vlottende Activa - Voorraden (incl overlopende rek.) Vreemd Vermogen KT + overlopende rek. Liquiditeit in enge zin

Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 € 890 985,00 € 274 042,00 € 120 182,00 € 2 881 894,00 € 1 960 323,00 € 1 685 587,00 0,31 0,14 0,07

Grafiek

Liquiditeitsratio's Giant 0,35

0,33

0,31

0,30 0,25 0,20

0,15

0,15

0,14 0,09

0,10

0,07

0,05 0,00 Boekjaar 2015

Boekjaar 2016 Liquiditeit in ruime zin

Boekjaar 2017

Liquiditeit in enge zin

26


Beoordeling De onderneming Giant heeft in de drie boekjaren een hele lage/slechte liquiditeit zowel in ruime als enge zin. Aangezien de ratio kleiner is dan 1, wilt dit zeggen dat deze onderneming niet over voldoende liquide middelen bezit om haar schulden op KT terug te betalen. Dit kan als oorzaak hebben, het te hoog vreemd vermogen op KT. Bovendien beschikt de onderneming niet over veel vlottende activa. Men spreekt zelfs over een sterke daling van de liquiditeit in de boekjaren. Dit kan ontstaan door een daling van de liquide middelen en handelsvorderingen.

Solvabiliteit Begrip De solvabiliteit is een kerngetal om de financiële gezondheid van een onderneming te beoordelen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en is een indicator voor de mate waarin een onderneming in staat is om haar schuld af te lossen zowel op KT als LT.

Formule & berekening µ

Solvabiliteit

Eigen Vermogen Totaal Vermogen

Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit

µ

x 100

Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 € -1 500 272,00 € -1 461 179,00 € -1 393 147,00 € 1 762 305,00 € 511 471,00 € 292 441,00 -85,13% -285,68% -476,39%

Schuldgraad

Vreemd Vermogen Totaal Vermogen

x 100

Boekjaar 2015 Boekjaar 2016 Boekjaar 2017 Vreemd vermogen (incl. Voorzieningen) € 3 262 577,00 € 1 972 651,00 € 1 685 587,00 Totaal vermogen € 1 762 305,00 € 511 471,00 € 292 441,00 Schuldgraad 185,13% 385,68% 576,39%

27


Solvabiliteit en schuldgraad 800,00% 576,39%

600,00% 385,68%

400,00% 185,13%

200,00% 0,00% -200,00%

-85,13% -285,68%

-400,00%

-476,39%

-600,00% Boekjaar 2015

Boekjaar 2016 Solvabiliteit

Boekjaar 2017

Schuldgraad

Beoordeling Vanaf 33 % spreekt men van een solvabele onderneming, dit is dus bij deze onderneming niet het geval. Dit komt vooral door het eigen vermogen dat negatief blijft in drie boekjaren. Giant kan dus haar schulden op LT, zeker niet terug betalen.

Rentabiliteit Begrip Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen, met andere woorden het inkomen en het vermogen waarmee dit inkomen is verdiend. Voor de continuïteit van een bedrijf moet de winst op lange termijn voldoende zijn om dividenden uit te keren aan vermogensverschaffers en aandeelhouders. Het is dan ook deze ratio die aandeelhouders graag onder de loep nemen.

Formule & berekeningen µ

De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV)

Bedrijfsresultaat Gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen

x 100%

28


Boekjaar 2015 Resultaat ná belastingen Fin kosten Belastingen Totaal vermogen RTV

µ

Boekjaar 2017

€ 39 092,00

€ 68 033,00

€ 15 473,00

€ 15 199,00

€ 6 442,00

€ 635,00

€ 564,00

€ 1 316,00

€ 1 762 305,00

€ 511 471,00

€ 292 441,00

-27,08%

10,72%

25,92%

De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV)

Winst na aftrek van interest en belastingen Gemiddeld geïnvesteerd eigen vermogen

Boekjaar 2015 Eigen vermogen-€ 1 500 272,00 REV

x 100%

Boekjaar 2016 2015

taat ná belastingenResultaat ná belastingen -€ 493 328,00 vermogen

Boekjaar 2016

-€ 493 328,00

32,88%

Boekjaar 2017 2016

Boekjaar 2017

-€€493 39 092,00 328,00

€ 68 39 033,00 092,00

€ 68 033,00

-€ 1 461 500 179,00 272,00

-€ 1 393 461 147,00 179,00

-€ 1 393 147,00

32,88% -2,68%

-4,88% -2,68%

-4,88%

Grafiek

REV & RTV 30,00%

25,92%

25,00% 20,00% 15,00%

10,72%

Reeks3 REV

10,00%

Reeks1 RTV

5,00% 0,00% -5,00%

Boekjaar 2016 -2,68%

Boekjaar 2017 -4,88%

-10,00%

Beoordeling In het algemeen kent Giant Belgium een zeer schommelende rentabiliteit. De afgelopen 3 jaar kunnen we zien dat de rentabiliteit van het eigen vermogen zeer sterk is gedaald. De rentabiliteit van het totaal vermogen daarentegen is enorm gestegen tot 25,92%. Aandeelhouders zullen niet tevreden zijn met een rentabiliteit EV van -4,88%. Dat wil dus zeggen dat de aandeelhouders niets ontvangen van hun geïnvesteerd vermogen.

29


2.1.4 Horizontale analyse Ebit Begrip Earnings Before Interest and Taks (winst voor intresten en belastingen) Synoniemen zijn: { Courant resultaat { Bedrijfsresultaat { Operationeel resultaat Deze maatstaf houdt geen rekening met: - de effecten van de kapitaalstructuur - diverse fiscale aspecten die worden opgenomen in de resultatenberekening.

Formule & berekeningen

boekjaar 1

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Fin opbrengsten (code 75) plus Fin kosten (code 65)

`= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat)

boekjaar 2

boekjaar 3

-€ 493 328,00

€ 39 657,00

€ 69 349,00

€ 10 292,00 € 15 473,00

€ 23 687,00 € 15 199,00

€ 1 394,00 € 6 442,00

-€ 488 147,00

€ 31 169,00

€ 74 397,00

30


Grafiek

EBIT € 200.000,00 € 74.397,00

€ 100.000,00

€ 31.169,00

Bedrag in euro

€ 0,00 -€ 100.000,00 -€ 200.000,00 -€ 300.000,00 -€ 400.000,00 -€ 500.000,00

-€ 488.147,00

-€ 600.000,00

boekjaar 1

boekjaar 2

boekjaar 3

Boekjaren

Ebitda Begrip ‘EBITDA’ staat voor: “Earnings Before Interest,Taxes, Depreciation and Amortization”. De ‘D’ staat voor ‘Depreciation’ of ‘waardeverminderingen’. De ‘A’ staat voor ‘Amortization’ of ‘Afschrijvingen’.

Formule & berekening

31


`= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat) Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa (code 630)

-€ 488.147,00

€ 31.169,00

€ 74.397,00

€ 157.161,00

€ 76.052,00

€ 61.460,00

-€ 330.986,00

€ 107.221,00

€ 135.857,00

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (code 631/4) `= EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

Grafiek

EBITDA € 200.000,00 € 107.221,00

€ 135.857,00

€ 100.000,00

Bedrag in euro

€ 0,00 -€ 100.000,00 -€ 200.000,00 -€ 300.000,00 -€ 330.986,00 -€ 400.000,00

boekjaar 1

boekjaar 2

boekjaar 3

Boekjaren

Beoordeling In het eerste boekjaar kent deze onderneming een slechte, negatieve EBIT & EBITDA. Dit komt door het verlies dat Giant in dat boekjaar heeft gemaakt. Het gevolg hiervan is een negatief kerngetal voor EBIT & EBITDA. In boekjaar 2 en 3 zien we al een beter resultaat omdat er geen verlies was, maar het is niet zo heel sterk. In het derde boekjaar kennen deze kerngetallen een stijging, door de toename van de winst.

32


Cashflow Begrip In deze betekenis is de cashflow het verschil tussen inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode (een maand, een jaar).

Formule & berekening Winst na belastingen + niet kaskosten boekjaar 1 Winst na belastingen Niet kaskosten Totaal

boekjaar 2

boekjaar 3

-€ 493.962,00

€ 39.092,00

€ 68.033,00

€ 157.161,00

€ 76.052,00

€ 61.460,00

-€ 336.801,00

€ 115.144,00

€ 129.493,00

Grafiek

Cashflow € 200.000,00 € 115.144,00

€ 129.493,00

Bedrag in euro

€ 100.000,00 € 0,00 -€ 100.000,00 -€ 200.000,00 -€ 300.000,00 -€ 400.000,00

-€ 336.801,00

boekjaar 1

boekjaar 2

boekjaar 3

Boekjaren

33


Nettobedrijfskapitaal Begrip Het ‘nettobedrijfskapitaal’, ook werkkapitaal genoemd, vergelijkt de vlottende activa met de hoeveelheid kortlopende schulden (schulden op ten hoogste 1 jaar). Is het verschil positief dan spreken we van een positief werkkapitaal. Is het verschil negatief spreekt men van een negatief werkkapitaal. Bij de liquiditeit berekenen we niet het verschil, maar het quotiënt van VLA en VKT.

Formule & berekening Vlottende activa - vreemd vermogen op korte termijn Boekjaar 2015

€ 302 357,00 € 2 881 894,00

Vlottende Activa (incl. overlopende rekeningen) Vreemd Vermogen KT (incl. overlopende rekeningen) Nettobedrijfskapitaal

€ -2 579 537,00

Boekjaar 2016

Boekjaar 2017

€ 946 044,00 € 143 628,00 € 1 960 323,00 € 1 685 587,00 € -1 014 279,00

€ -1 541 959,00

Grafiek

Nettobedrijfskapitaal € 0,00

Bedrag in euro

€ -500.000,00 € -1.000.000,00 € -1.014.279,00 € -1.500.000,00 € -1.541.959,00 € -2.000.000,00 € -2.500.000,00 € -2.579.537,00 € -3.000.000,00

Boekjaar 2015

Boekjaar 2016

Boekjaar 2017

Boekjaren

34


2.2 Ratio analyse 2.2.1 Inleiding Aan de hand van de jaarrekeningen van onze drie recentste boekjaren, hebben we de financiële situatie van onze onderneming Sac à Vélo geanalyseerd. In deze paper vindt u enkele kerngetallen met bijhorende illustraties en beoordelingen. We begonnen met het horizontaal analyseren van enkele kerngetallen, dit houdt in dat we deze getallen vergelijken over de drie boekjaren heen. Vervolgens voerden we een verticale analyse uit. Deze analyse omvat alle ratio’s voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit die we berekend hebben. Tenslotte hebben we een blik in de toekomst geworpen en een masterplan opgesteld. Dit masterplan bevat een gegronde prognose van onze kerngetallen voor de komende jaren.

35


2.2.2 Verticale analyse Liquiditeit Berekeningen Ø Liquiditeit in ruime zin Boekjaar 11 Vlottende Activa Vreemd Vermogen KT + overlopende rekeningen

€ €

Boekjaar 12

16.510.000,00 € 4.242.000,00

Liquiditeit in ruime zin

Boekjaar 13

16.242.000,00

19.080.000,00

443.000,00

3.172.000,00

3,89

36,66

6,02

Ø Liquiditeit in enge zin Boekjaar 11 Vlottende Activa Voorraden (incl overlopende rek.) Vreemd Vermogen KT + overlopende rek.

Boekjaar 12

Boekjaar 13

8.121.000,00

16.242.000,00

15.215.000,00

4.242.000,00

443.000,00

3.172.000,00

Liquiditeit in enge zin

1,91

36,66

4,80

Grafiek

Liquiditeit 40,00

36,66

36,66

35,00 30,00

Ratio

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00

3,89

6,02

4,80

1,91

0,00 Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren Liquiditeit in ruime zin

Liquiditeit in enge zin

36


Beoordeling Zoals u kan zien is de liquidititeit in zowel ruime als enge zin zeer goed. De liquiditeitsratio van Sac À Vélo is over de drie boekjaren heen steeds hoger dan 1. Dit wil zeggen dat we voldoende liquide middelen bezitten om onze schulden op korte termijn terug te betalen. In boekjaar 12 was onze liquiditeit heel erg hoog. De aanleiding hiervoor is dat we na boekjaar 11 een voorraadoverschot hadden. Hierdoor moesten we in boekjaar 12 geen producten aankopen, waardoor we geen leveranciersschulden hadden. Dit zorgde ervoor dat onze liquiditeit in boekjaar 12 heel hoog was.

Solvabiliteit Berekeningen Ø Eigen vermogen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Eigen vermogen

27.286.000,00

25.763.000,00

32.310.000,00

Totaal vermogen

47.418.000,00

40.461.000,00

48.970.000,00

Solvabiliteit

57,54%

63,67%

65,98%

Ø Schuldgraad Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Vreemd vermogen

20.132.000,00

14.698.000,00

16.660.000,00

Totaal vermogen Schuldgraad

47.418.000,00 42,46%

40.461.000,00 36,33%

48.970.000,00 34,02%

Grafiek

Solvabiliteit 69,00%

65,98%

67,00%

63,67%

Procent

65,00% 63,00% 61,00%

57,54%

59,00% 57,00% 55,00% Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

37


Schuldgraad 42,46%

45,00% 40,00%

36,33%

35,00%

34,02%

Procent

30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Beoordeling solvabiliteit Gedurende de 3 laatste boekjaren zien we dat deze ratio erg hoog is. Dat wil zeggen dat wij, Sac à Vélo, onze schulden op zowel korte als lange termijn kunnen terugbetalen. Er is voldoende eigen vermogen om onze schulden te kunnen betalen. We zijn dus niet afhankelijk van financiële instellingen.

Beoordeling schuldgraad Ook hier zijn onze percentages alles behalve slecht. Onze cijfers over de drie boekjaren heen bedragen zo gemiddeld 38%. Ook op onderstaande grafiek is deze stijging duidelijk te zien. Hieruit kunnen we concluderen dat onze schulden gedurende de drie boekjaren gedaald zijn.

Rentabiliteit Berekening Ø Rentabiliteit van het eigen vermogen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst (verlies) boekjaar

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Eigen vermogen Rentabiliteit van het eigen vermogen

27.286.000,00

25.763.000,00

32.310.000,00

14,03%

-5,32%

20,26%

38


Ø Rentabiliteit van het vreemd vermogen Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst (verlies) boekjaar

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Betaalde intresten

822.000,00

544.000,00

286.000,00

Belastingen

1.276.000,00

2.183.000,00

Totaal Passiva

47.418.000,00

48.970.000,00

RTV

12,50%

40.461.000,00 -2,04%

18,41%

Grafiek

Rentabiliteit 25,00% 20,26%

20,00% 15,00%

14,03%

18,41%

12,50%

Procent

10,00% 5,00% 0,00%

Boekjaar 11

Boekjaar 12

-2,04%

-5,00%

Boekjaar 13

-5,32% -10,00%

Boekjaren Rentabiliteit van het eigen vermogen

Rentabiliteit van het vreemd vermogen

Beoordeling rentabiliteit van het eigen vermogen In boekjaar 11 en 13 hadden we een positief resultaat. Helaas, in boekjaar 12 zien we dat de rentabiliteit van ons eigen vermogen zich onder 0 bevindt. Dit komt doordat we dat boekjaar minder winst maakten omwille van een overschatting wat betreft onze luxeproducten.

Beoordeling rentabiliteit van het vreemd vermogen Hetzelfde geldt voor de rentabiliteit van ons totaal vermogen. Boekjaar 11 en 13 waren positief, maar boekjaar 12 niet. Ook hier komt dit negatief resultaat door een gerealiseerd verlies.

39


Horizontale analyse EBIT & EBITDA Berekeningen 2.2.3

Boekjaar 11 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) Financiële opbrengsten Financiële kosten = EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat) + Afschrijvingen = EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

Boekjaar 12

Boekjaar 13

€ € €

5.109.000,00 € -1.371.000,00 € 18.000,00 € 14.000,00 € 822.000,00 € 544.000,00 €

8.727.000,00 9.000,00 286.000,00

5.913.000,00 €

-841.000,00 €

9.004.000,00

4.068.000,00 €

2.573.000,00 €

4.167.000,00

9.981.000,00 €

1.732.000,00

€ 13.171.000,00

Grafiek

EBIT & EBITDA € 14.000.000,00

€ 13.171.000,00

€ 12.000.000,00

Bedrag in euro

€ 10.000.000,00

€ 9.981.000,00 € 9.004.000,00

€ 8.000.000,00 € 6.000.000,00

€ 5.913.000,00

€ 4.000.000,00 € 1.732.000,00

€ 2.000.000,00

-€ 841.000,00 € 0,00 Boekjaar 11 -€ 2.000.000,00

BoekjarenBoekjaar 12

`= EBIT (operationeel resultaat of courant resultaat)

Boekjaar 13

`= EBITDA (operationele cashflow of bedrijfscashflow)

Beoordeling In boekjaar 12 kenden we een zwakke EBIT & EBITDA. Dit is het gevolg van het verlies dat we in dat boekjaar hebben gemaakt. In boekjaar 11 en 13 hebben we zowel een mooie EBIT als EBITDA, omdat we sterke winst hebben gemaakt. We zien een daling van de kerngetallen in boekjaar 12 en daarna weer een stijging in het laatste boekjaar.

40


Cashflow Berekening Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Winst na belasting

3.829.000,00

-1.370.000,00

6.547.000,00

Niet-kaskosten

4.068.000,00

2.573.000,00

4.167.000,00

Cashflow

7.897.000,00

1.203.000,00

10.714.000,00

Grafiek

Cashflow €12.000.000,00

€10.714.000,00

Bedrag in euro

€10.000.000,00 €8.000.000,00

€7.897.000,00

€6.000.000,00 €4.000.000,00 €2.000.000,00

€1.203.000,00

€Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Boekjaren

Beoordeling Als we kijken naar boekjaar 11 en 13 zien we dat we een sterke cashflow hadden. Dit komt door de winst na belastingen en afschrijvingen. In boekjaar 12 daalt dit kerngetal vanwege het verlies dat we in dat boekjaar gemaakt hebben.

41


Nettobedrijfskapitaal Berekening Boekjaar 11

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Vlottende activa

16.510.000,00

16.242.000,00

19.080.000,00

Vreemd vermogen op KT

2.442.000,00

443.000,00

3.172.000,00

Nettobedrijfskapitaal

14.068.000,00

15.799.000,00

15.908.000,00

Grafiek

Nettobedrijfskapitaal €16.500.000,00 €16.000.000,00

€15.799.000,00

€15.908.000,00

Boekjaar 12

Boekjaar 13

Bedrag in euro

€15.500.000,00 €15.000.000,00 €14.500.000,00 €14.068.000,00 €14.000.000,00 €13.500.000,00 €13.000.000,00 Boekjaar 11

Boekjaren

Beoordeling In de drie boekjaren hebben we een zeer sterk nettobedrijfskapitaal dat tussen de 14 en 16 miljoen euro ligt. Dit is vooral door de grote hoeveelheid aan vlottende activa waarover wij als onderneming beschikken. Onze liquiditeit was positief. Hierdoor kunnen we concluderen dat ons nettobedrijfskapitaal ook goed is.

42


2.2.4 Masterplan Elk jaar probeert een onderneming te groeien en een aantal doelstellingen te realiseren. Door een masterplan op te stellen kan je de doelstellingen schetsen en duidelijk omschrijven. De methode of manier waarop een onderneming haar doelstellingen wil behalen, wordt ook duidelijk vermeld in het masterplan. Op basis van onze cijfers van de drie laatste boekjaren kunnen we concluderen dat wij een zeer gezonde onderneming zijn. In boekjaar 13 zijn onze schulden gedaald ten opzichte van boekjaar 11. We zijn in staat om zowel onze schulden op korte termijn als op lange termijn te betalen. Onze onderneming beschikt tevens over genoeg liquide middelen om de schulden op korte termijn terug te betalen. Het belangrijkste is dat wij een zeer hoge rentabiliteit hebben (behalve in boekjaar 12). Natuurlijk willen we in het volgend boekjaar betere cijfers behalen. Hierover kunt u onderaan een aantal doelstellingen terugvinden die wij graag tegen 2020 willen vervullen. Onze eerste doelstelling is om een slecht boekjaar, zoals in 2012, in de toekomst te vermijden. De rentabiliteit van onze onderneming was dat jaar heel slecht. Dit was te wijten aan het te veel aankopen van luxeproducten. We hadden namelijk een kleine overschatting gemaakt van de hoeveelheid producten die we nodig hadden. Het gebrek aan vakkennis was hier ook één van de oorzaken. Daarom willen we graag een aantal consultants aanwerven die advies kunnen geven over toekomstige aankopen. Dit lijkt ons een heel goede keuze, zodat wij een misaankoop zoals in boekjaar 12 kunnen vermijden. In boekjaar 11 hadden we 170 personeelsleden die voor ons werkten. Twee boekjaren later is dit gedaald tot 128 werknemers. Dit betekent dat we 62 personeelsleden moesten ontslagen of dat enkele werknemers zelf ontslag hebben genomen. Dit heeft als oorzaak het verlies dat we in dat boekjaar moesten incasseren. Hier willen we verandering in brengen. Dit is dan ook onze tweede doelstelling. We willen graag meer personeelsleden aanwerven en opnieuw over 170 personeelsdelen beschikken. De reden hiervoor is dat wij meer willen produceren, zoals in boekjaar 12. Door meer te verkopen kan onze winst stijgen, waardoor onze rentabiliteit ook zal stijgen. Sac à Vélo is een onderneming die veel belang hecht aan het milieu. Dit doen we vooral door elk boekjaar minder afval te produceren en minder energie te verbruiken. Op de volgende pagina kan u een grafiek terug vinden die u een beter overzicht zal geven over ons afval- en energieverbruik.

43


Totaal energieverbruik 11319

650

KWH

11000 10000 9000

8149

8000

6660

7000

KILOGRAM

12000

Totaal afvalproductie 632,28

600 550 500

432,39

450 400

358

350

6000

300

Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Zoals u duidelijk kan zien is zowel ons energie- als afvalverbuik verlaagd ten opzichte van boekjaar 11. Maar het kan altijd beter. Daarom zouden we graag tegen 2020 gebruik maken van zonnepanelen, met als doel ons energieverbruik te verminderen. Dit is een grote investering, maar we zijn er zeker van dat hierdoor ons energieverbruik en de daaraan verbonden kosten zullen verminderen. Zoals we eerder hadden vermeld kan het altijd beter, daarom willen we tegen 2020 ook minder afval produceren. Dit willen we doen door een aantal regels op te stellen voor het personeel. Bijvoorbeeld eten in een brooddoos, geen zilverpapier, minder blikjes en herbruikbare flesjes etc.

44


3 Frans

45


3.1 Annonce d’emploi 3.1.1 La préparation Notre entreprise : Sac à Vélo Sac à Vélo est une entreprise performante avec beaucoup de potentiel. Nous sommes une entreprise qui vend des vélos électriques et des sacs à dos pour un très grand groupe cible. Il y a beaucoup de fonctions différentes dans notre entreprise. Nous pouvons bien sûr utiliser encore plus d'aide. Nous recherchons un assistant(e) commercial(e) qui pourrait parfaitement imiter mon travail.

Les activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction •

Un employé commercial est responsable du traitement des ventes internes. J’offrez un support commercial aux représentants.

J’interprète une sorte de rôle tampon entre les représentants et les clients.

Je suis la personne de contact pour les clients, les relations, les ventes sur le terrain et les autres services en interne.

Je fournis de la documentation et des offres et je traite les commandes entrantes.

Gérer les appels entrants

Enregistrer et confirmer les rendez-vous

Envoi de documentation et suivi

Offres et aperçus des investissements

Mise en place et exécution des mailings et des commandes chez les fournisseurs.

Je gère les fichiers des clients existants et potentiels.

Sélection d’activités et responsabilités essentielles Je suis chargé de renforcer la position sur le marché en développant, en exécutant et en surveillant la stratégie de vente internationale. Je relève directement du directeur général. Je dirige un certain nombre de directeurs des ventes. La majeure partie du temps sera consacrée à la gestion de l'organisation des ventes. Autres tâches importantes : •

La prospection téléphonique, des arguments de vente intelligents pour attirer de nouveaux clients.

Je suis la personne de contact pour les clients, les relations, les ventes sur le terrain et les autres services en interne.

46


Assistant(e) commercial(e) (H/F) En raison de notre croissance, nous recherchons d’assistant commercial représentative, expérimenté et enthousiaste. Je m'attends à ce que cette personne assume partiellement mes responsabilités en tant que directeur. J'ai décidé de me concentrer davantage sur les tâches principales d'un directeur commercial. Donc, j'ai besoin d'un assistant. Il est prévu que cette personne reste dans l'entreprise le plus longtemps possible.

Les tâches essentielles de l’assistant(e) commercial(e) Les tâches les plus importantes que vous devez accomplir : •

Vous offrez un support commercial aux représentants.

Vous fournissez de la documentation et des offres et vous traitez les commandes entrantes.

Vous gérez les fichiers des clients existants et potentiels.

Acquisition téléphonique

Gérer les appels entrants

Enregistrer et confirmer les rendez-vous

Envoi de documentation et suivi

Offres et aperçus des investissements

Mise en place et exécution des mailings et des commandes chez les fournisseurs.

Ce sont les tâches que j'attends de mon assistant.

Description du profil Premièrement, cette personne doit pouvoir parler le néerlandais en tant que norme. Nous nous attendons également à ce qu’elle ait une certaine base en français, anglais et anglais. Notre futur assistant commercial doit avoir des connaissances de base sur Excel et Word. Vous êtes dynamique et capable de contact et avez un certain flair commercial. La résolution des problèmes n'est pas étrange pour vous. Nous nous attendons également à ce que vous soyez un négociateur sans heurts, doté d'une bonne compréhension commerciale, communicatif et analytique. Ce sont des qualités nécessaires : •

Avoir le sens des responsabilités,

Un solide talent organisationnel,

Une attitude proactive.

Pour travailler avec nous, vous devez avoir au moins obtenu une maîtrise. Enfin, vous devez être capable de gérer facilement les chiffres.

47


3.1.2 L’annonce

Sac à Vélo à Hoboken est l'un des meilleurs magasins de vélos électriques et de sacs à dos de la région. En raison de notre croissance, nous recherchons un(e) assistant(e) commercial(e) représentati(f)(ve), expérimenté(e) et enthousiaste.

Assistant(e) commercial(e) (H/F) Description de la fonction : Notre assistant(e) commercial(e) est l'interlocuteur interne pour les clients, les relations, les ventes sur le terrain et les autres services. Vous fournissez de la documentation et des offres et vous traitez les commandes entrantes. Certaines de vos tâches sont l’enregistrement et la confirmation des rendez-vous, le traitement des appels entrants, l’envoi de la documentation et son suivi, les devis et les aperçus des investissements, le traitement des commandes, la configuration et l’exécution des mailings et des commandes chez les fournisseurs.

Profil : •

Avoir le sens des responsabilités,

Un solide talent organisationnel,

Une attitude proactive,

Vous êtes un négociateur sans heurts, doté d'une bonne compréhension commerciale, communicatif et analytique,

Flexible,

Vous allez bien avec les chiffres,

Vous maîtrisez une base de Word et Excel.

Intéressé ? Envoyer votre candidature avec un court CV et photo à : Sac à Vélo Mme Daytona Aerts P.o. box 1721, 2660 rue d’Abdij Téléphone : 0479 89 76 34 Sacàvélo@gmail.com

48


3.2 Brochure 3.2.1 La préparation Une liste des catégories de choses qu'un "voyageur du monde" emporte avec lui Les chaussures •

Une paire de tongs

Une paire des baskets

Une paire de chaussures de marche

Des vêtements •

2 shorts

une jupe

2 robe

2 chemises

Un pull

4 t-shirts

Des sous-vêtements

Panta short

La trousse à pharmacie •

Une couverte de survie

Un spray anti-moustique

Crème solaire

Un crème hydratant

Antiseptique

Un kit de lingettes

La trousse de toilette •

savon de Marseille

le lisseur

un deo

une brosse à dents

des ligettes humides

crème à raser

un épilateur

une brosse à cheveux

Un portefeuille •

des argents

un passeport

une carte bancaire

une carte d’identité

49


Ustensiles de cuisine •

un briquet

une bouteille de gaz

une bouteille d’eau

un gobelet en plastique

un adaptateur de gaz

des allumettes

Le matérial de camping •

une tente

une lampe frontale

un sac de couchage

une boussole

des bâtons de marche

un coussin gonflable

un matelas de sol

50


3.2.2 La brochure

Avant de partir, liste de contrôle : • • • • •

• • • • • • • • • •

Une tente Une lampe frontale Un passeport Un spray antimoustique Des vêtements o Un pull o Un pantalon o Un T-shirt o Un short o Des sousvêtements Un savon Des lunettes de soleil Des médicaments Des allumettes Un sac de couchage L’eau Une bouteille de gaz Une paire de chaussures de marche Un kit de lingettes Une brosse à cheveux

“Tout roule avec Sac à Vélo “

Sac à Vélo

Vous avez toujours voulu faire le tour du monde mais vous n'avez jamais trouvé un bon sac à dos ? Sac À Vélo a les sacs à dos parfaits ! Dans cette brochure, nous avons le plaisir de présenter les sacs à dos. Nous avons 3 sacs à dos différents qui conviennent aux promenades.

Sac à Vélo Mme Daytona Aerts P.o. box 1721, 2660 rue d’Abdij Téléphone : 0479 89 76 34 Sacàvélo@gmail.com

51


52


4 Engels

53


4.1 Businessplan 4.1.1 Business idea Sac à Vélo, is a Belgian company that sells not only backpacks but also e-bikes. As a wellknown association, we feel that it is our responsibility to improve the environment. We do not think that making profit is the most vital matter for a company, although it is nicely included, we find it more important to help save the world. Sac à Vélo does this by recycling her old backpacks and using only eco-friendly batteries. Without a doubt we want to keep working on finding other ways to recycle and improve even more in this field. Our technical director, Amin Ettaki, is putting a lot of effort and time in finding new materials that we can use for our backpacks and e-bikes. Our name, derived from the French, literally means “Backpack on a Bike”. We came up with this name during one of our first meetings. Personally, we wanted to have something that was easily pronounced but also had a nice tune to it. Besides this, we wanted to make sure that our name would immediately tell the customers what we sell, so it would have to include the word “backpack” and “bike”. That is how Sac à Vélo was born.

4.1.2 Company objectives Sac à Vélo is a company on a mission. To succeed, we have to make sure that our company is working to its full potential. How do we, as a business, do this? We do it by keeping in mind what our objectives are. Sac à Vélo distinguishes two types of objectives; business and personal objectives. Business objectives • • • • •

Exceed our customer’s expectations and have a monthly survey to see how satisfied they are Continue to provide the high quality of products and services Sac à Vélo is known for Maintain a financially healthy business, every coming (book)year Grow each year as a business Execute weekly research for ecofriendly materials and batteries

Personal objectives • • •

Develop as an individual Keep working each day on communication to others (within the company) Have monthly personnel gatherings, to hear about what could be done better or if there are problems etc.

54


4.1.3 Risk analysis

Internal

STRENGHTS S1 S2 S3 S4 S5 S6

Price quality Market share of standard products Supply and demand Positive liquidity balance Increasing company result Division of tasks

WEAKNESSES W1 Overestimate sales of luxury products W2 Reduced demand luxury products W3 Miscommunication among team members W4 Insufficient professional knowledge

External

OPPORTUNITIES O1 O2 O3 O4

Expansion of standard products Diversification range Increase turnover Create more facilities

THREATS T1 T2 T3 T4

Competition has a large market share Surplus luxury products Fragmented market Decreasing demand

4.1.4 Accountability SWOT-analysis To make our SWOT analysis, we made a distinction between the internal and external factors, namely our strengths and weaknesses, our opportunities and threats. We will justify some of the above factors. S1: For our standard products, we based our price on the competition. In addition, the quality is very important to us. That is why we decided to invest so much capital, but at the same time we have ensured that it is still affordable for the customer. S4: In our first financial year we had a negative liquidity balance, which makes sense for a start-up company. The biggest reason for this was that we could not sell anything during the first three months of our financial year, due to the many formalities that still had to be made. In the next two financial years, after a good sale, we were able to convert the negative balance into a positive balance. S6: We have chosen to assign everyone a position that suits him or her best. By applying this system, we were able to work smoothly and efficiently. W1: In the second financial year, we saw an increase in the sales of our luxury products. That is why we took the risk to produce more luxury products and to make more advertising for this. In the end, this turned out to be a wrong decision. This became clear to us in the third financial year, when we did not sell according to our expectations. This had to do with the strong and numerous competition. (See T2) O1 and O2: Because the sales of standard products throughout the three financial years were on an upward trend, we saw the opportunity to offer more standard products and also expand the range.

55


O4: If we can increase our turnover, we see the opportunity to create more facilities. This is useful for us because we can increase our sales market. In addition, our profits will increase, provided that everything goes well. T3: The biggest problem we faced, was that there was too much competition on a rather small market. What made it even more difficult, was that they offered exactly the same products, but with their own chosen price, offers and advertising.

56


4.1.5 Product description Our company, Sac À Vélo, is pleased to sell the customer e-bikes and backpacks. We are actually specialized in backpacks, but since a few months we have been able to broaden our product range with these eco-friendly e-bikes. That is certainly a good decision as we, Sac À Vélo, strive for socially responsible entrepreneurship. We will talk about each product separately and give you all kinds of information.

Eco-friendly e-bikes Tired of traffic, not wanting to get sweaty while cycling to work? Electric bikes are recommended for several reasons. They are comfortable, economical and environmentally friendly. Not only the older cyclist knows how to appreciate it. The slightly younger people are also charmed by our modern e-bikes. They carry different price tags, but our prices are certainly correct, compared to the product we offer. The company offers a strong price/quality ratio. We have the opportunity to let our customers choose between different frame sizes. It doesn't matter if you are a woman or a man, we provide an e-bike for both genders. Our bikes have a sturdy frame, that is made of different metals. The e-bike chains are unique in that they are made of reinforced and robust materials, which makes them more durable than normal bicycle chains. To be able to ride an electric bike, you need a charged battery. The question is: how do you get the most battery for your hard-earned money? Our batteries are therefore lithiumion batteries and special because of the longer working time, smaller sizes, lighter weight and shorter charging time. The battery is attached to the frame of the bicycle or to the luggage carrier. They can easily be charged at your home.

57


Eco-friendly backpacks Are you tired of having to buy a new backpack every time? This is not the case with our backpacks. We have the opportunity to let our customers choose between different sizes. Again, it doesn't matter if you are a woman or a man, we provide a backpack for each gender.

Unique backpacks The zips of our backpacks are made from recycled metals, since we strive for socially responsible entrepreneurship. In addition, we have made our backpacks with ecological fabrics. They cost us a bit more, but this is definitely worth it. Compared to other suppliers, we do everything to make the handles as firm as possible. Rain? Have no fear, the fabrics we use are water resistant and can take a beating. Something spilled in your bag? Don’t worry, the bags can be washed in the washing machine. As a company, we continue to introduce new ideas which make our backpacks even better. We want to keep the promise of offering the backpacks firm and environmentally friendly as possible.

58


4.1.6 Ownership, management and personnel Ownership Sac à Vélo is a Ltd with an ever-growing number of shareholders. These shareholders have many say in our company. The reason for this is that without them we would not be as successful as we are today. At this moment we have around 35 000 shares, with each a nominal value of 500 euro.

Accountability Sac à Vélo consists of four hard working, motivated people who put the needs of the customers on the first place. As a team, we appointed Amber De Mulder chief executive officer (CEO) and administrative director. We believe she will be able to handle both tasks, because she is good at encouraging others to get everything done in time and she is also very organized. Our financial director is Farah Ben-Asri, she keeps track of the financial position of Sac à Vélo. She is the most qualified person for this job, because she is good with numbers and has a diploma bookkeeping. Sac à Vélo also has a commercial director, namely Daytona Aerts. Her job consists of conducting research to find out what our customers’ needs are and to ensure that they are being met. She also plans events and promotes our company through advertisement. And last but certainly not least, we have a great technical director Amin Ettaki. It is his responsibility to determine how our backpacks and e-bikes will be built and out of what materials. Furthermore, he negotiates with our suppliers and keeps track of our stock.

59


4.1.7 Markets and marketing THE MARKET CUSTOMERS

Who are they? People who care about the environment. Why do they buy our products? Our e-bikes do not pollute the environment. What do they buy? Bicycles that do not cause our environment to deteriorate. COMPETITION

Who are they? LongVida, Cervix and Cyclepack. What are their strengths and weaknesses? They have low prices and a good quality. Will you compete successfully against them? We always try to distinguish ourselves from the competition. MARKETING AND PROMOTION

What are the plans for marketing? • Sponsoring charities • Commercials on TV • Organizing huge events Marketing has been defined as the art of identifying a need and planning how to satisfy this. We have drawn up a schedule which briefly summarizes how we approach our marketing. We mainly focus on customers who are over 25 years old, because a survey showed that people younger than 25 were not interested in our products. Sac à Vélo offers a form of transport that is not harmful to the environment, this is the reason why our customers largely consist of people who care about the environment. A company always has competition on the market. Our competitors consist of 3 companies called: Longvida, Cervix and Cyclepack. These are businesses that have a large market share and they also have a very good name recognition. This is due to the low prices they use and the good quality that their products have. We try to distinguish ourselves from the competition by offering different types of products. Promotion of the products is a key to success. We therefore have several projects that we are working on. Sac à Vélo is a company that considers the environment very important, that is why we sponsor an organization called “Milieu en Werk”. Our enterprise also uses advertising on TV, we can be seen daily on VTM during advertising. It is certainly not cheap, but we noticed the effect, because of advertising on VTM our sales have increased. Every year we organize huge events, last year we organized a big party for the customers where we have raffled 10 e-bikes.

60


Market e-bikes In 2007, 1.4 million new bicycles were sold. Since then the number has decreased and reached 928,000 units in 2016. That is the lowest since 1987.

Yet, the turnover of the bicycle industry remains stable. It has even increased by 4.2 percent last year to 937 million euros.

This is due to the popularity of the electric bicycles. In 2016, 271 000 new e-bikes were sold, that is slightly less than a year earlier. This is because the total market is shrinking faster and the market share of electric bicycles is rising.

61


In 2015 and 2016, almost one third of newly bought bicycles were e-bikes.

As you can see on the graphs, the market share of electric bicycles has increased. The production of the e-bikes went ahead with great leaps. For example, the batteries improved, the e-bikes became lighter and improved in quality. Nowadays, one third of all new bicycles are electric bicycles. Today the e-bike is so popular that one will only ride an electric bike. The growing sales figures already have a positive influence on the Belgian bicycle trade.

62


4.1.8 Financial forecast

Financial forecasts 70,00%

64%

66%

58%

60,00% 50,00% 40,00%

36,66%

36,66%

30,00% 20,00% 10,00%

14,03% 14,86% 3,89%

6,02%

1,92%

4,80%

0,00% Current ratio

Quick ratio

Solvency

-10,00% Year 1

Year 2

Profitability -4,24%

Year 3

If an enterprise has sufficient assets to repay the loan capital in the short term, the result of the current ratio will be higher than one. One then speaks about a liquid company. With the current ratio we take the stocks into account that a company has built up. The stocks must first be converted into receivables. Only later will these receivables become available in liquid form. In addition, the stock can be outdated or damaged, as a result of which it can only be partially liquidated. To give a good picture of the liquidity of our company, the quick ratio does not take into account the stocks of the company. The solvency of a company verifies whether the company is able to pay its debts (both in the short term and in the long term). We have calculated our solvency based on our equity. External lenders such as financial institutions attach great importance to this ratio. They want assurance that a company can repay all loans. For a production company there is a minimum limit of 33% equity. Our percentages are the double of the minimum limit, from this we can conclude that we as a company can repay all debts. The profitability indicates whether an enterprise is sufficiently 'profitable'. Profitability also indicates how much profit has been achieved with the invested capital. The higher the outcome, the more interesting the company is for investors. Whether profitability ultimately is good or bad depends mainly on how it relates to comparable companies and in the end, it depends mainly on how it relates to comparable companies. In our first two financial years, we did very well when it comes to solvability. Unfortunately, we had some bad luck in our last financial year, that is one of the big reasons why we have a negative solvency. Another reason is that we also paid out a lot of dividends in our last financial year.

63


4.2 Promotion plan 4.2.1 Target customers Our company ‘Sac À Vélo’ tries to attract as many customers as possible. This means that we sell our e-bikes and backpacks for every age. Split into categories: •

Students (18-25)

Adults (25-65)

Seniors (65+)

The reason why we have a large target audience is, the products that we sell. E-bikes and backpacks can be used for many reasons. We do not have e-bikes for children younger than 18 years. This is because we think that children of that age do not want an electric bike, they are young and want a bike that they can ride by themselves. On the other side we have our seniors. This group of people need an electric bike more and more. That is why we definitely place the emphasis on seniors. we think we will make the most profit from this target group. The target group where we will experience the least profit is the students. We must also take this into account. Most students love a simple bike, it is cheaper and an e-bike is unnecessary for them. Only when a student has difficulty with cycling, for example, problems with their legs, the student will consider an e-bike to still enjoy the fresh air outside. But of course, it is not always financially good, so they will less quickly buy an ebike and still go by public transport. That is why we also have a category of adults. This group of people will mainly buy an e-bike to financially support someone else and not just to use the e-bike themselves. It is not only students who have financial difficulties but also seniors, because of the low pension wages they cannot afford an e-bike. So, we mainly focus on seniors and adults, we think that through them, the future of Sac À Vélo will grow.

4.2.2 Promotional tactics Because we mainly focus on seniors and adults, our promotion will not happen via social media. Most people in these 2 target groups use little or no social media, so it is not useful to do our promotion in this way.

4.2.2.1 Strategy one First and foremost, we will approach the local radio. It does not take a lot of time and since we have limited budget, all the range we have is taken into account. By creating brand awareness, people may become interested and come to look for an e-bike or a backpack. In addition, approaching the radio stations is mainly aimed at professionalizing our company Sac À Vélo. Our commercial will be heard on radio MNM, we think this radio station most satisfies our requirements on the basis of our target groups. We will hear the commercials 5 times a week, once every working day.

64


That may not seem like much, but we plan our commercial at the times when most people turn on the radio, so our name recognition will increase because several people hear this at once. We have chosen to play our advertisement at 7:58 am. At this hour many adults are sitting in the car to take their children to school or to start working themselves. That's why we think this is the perfect time for our commercial to play.

4.2.2.2 Strategy two My second promotion plan is to advertise in public. I will do this by placing our e-bikes instead of the bikes from A (Antwerp). I am planning to do this in the weekends. There are more people in the weekend at the city. This way they can fully enjoy our e-bikes and of course the beautiful surroundings. To be able to use our e-bikes you need a card just like the normal bikes from A, to borrow a bike. This way we know who uses our e-bikes and whether they are returned safely. This card is easy to request at your nearest town hall. This way of promotion is a good way to let people try our fantastic e-bikes. In this way they can also sense whether they find an e-bike interesting for daily use. If they decide they like our e-bikes, this has been a good step for us as a company.

4.2.3 Costs 4.2.3.1 Strategy one With this strategy there is only one cost, that is to play our advertising on the radio. Of course, we also need to have a commercial first before we can play one. This is done by a good friend of ours. I calculated the cost of this promotion if we let our advertisement play 5 times a week on the radio. What?

Price per

Quantity

Total

advertisement Advertisement The radio

€ 100,00

1

€ 100,00

€ 1 100,00

5

€ 5 500,00

This gives us a total cost of € 5 600,00.

4.2.3.2 Strategy two It depends on how many e-bikes we will place per spot where there are bikes to be found. We are thinking of starting with 10 bikes per spot. The mayor Bart de Wever, has given us a deal to pay 50 euros per e-bike that we place. We will place 10 e-bikes at 50 different locations in Antwerp.

65


So, I calculated the cost of this promotion if we place 10 e-bikes per spot. What?

Price per e-bike

Total

€ 50

Quantity

Total

500

€ 25 000

This gives a total cost of € 25 000,00. If we add the two strategies up, is the cost for our company: € 30 600,00.

4.2.4 Defence of the plan If these two promotion plans succeed, it looks very promising for Sac À Vélo. These two strategies are of high quality and were also a success for many other companies who did this (radio advertisement). We assume that we will create a certain name recognition in any case. Our e-bikes can finally be seen throughout the city of Antwerp. The people will also hear our name through radio advertisement. If our bikes appeal to many people and we make a profit. We will start placing our bikes through the country. Antwerp is a test for us to see if it is a good promotion plan. We opted for Antwerp because, firstly, we started our company there and secondly, Antwerp also took the initiative to start offering bikes. But we strongly believe that these strategies of promotion will come across well and will therefore make a lot of profit.

66


5 Godsdienst

67


5.1 Deontologische code 5.1.1 Inleiding Wij, Sac à vélo, zijn een onderneming die veel belang hecht aan duurzaam ondernemen. In het kader van het vak Godsdienst hebben wij de opdracht gekregen om eens dieper in te gaan op onze deontologische code. Dit houdt in dat we niet enkel onze manier van milieuvriendelijk ondernemen onder de loep nemen, maar dat we ook eens nadenken over hoe we onze werknemers productiever maken.

5.1.2 Wat is MVO? Volgens de FOD Economie houdt MVO in dat ondernemingen een continu proces voeren waarbij ze vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en op coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uit maakt van dit proces.

5.1.3 Sac à Vélo Waar wij naar streven is om steeds de beste kwaliteit aan onze klanten te bieden. Dit doen wij door onder andere heel veel tijd te besteden aan het zoeken van kwalitatieve en milieuvriendelijke grondstoffen voor het produceren van onze e-bikes en rugzakken. Deze kwaliteit gaat gepaard met een hogere verkoopprijs. Wij, als onderneming zijn ervan overtuigd dat dit geen probleem zal zijn voor onze klanten aangezien zij weten waarvoor Sac à Vélo staat.

5.1.4 People Sac à Vélo zet de werknemer centraal. We doen er alles aan om onze werknemers gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Tijdens de pauzes is er gezonde voeding voorzien in de kantine en in de automaten. Daarnaast kunnen de werknemers gaan bewegen in een aparte ruimte waar o.a. matten aanwezig zijn. Verder, zijn de medewerkers beschermd tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: er is een speciale persoon waarbij ze terecht kunnen. Er zijn ook enkele verplichte veiligheidslessen waaraan de werknemers verwacht worden deel te nemen. Binnen ons bedrijf is er geen verschil op vlak van kansen voor mannen en vrouwen. Mensen met een andere afkomst, huidskleur of beperkingen krijgen ook de kans om hun talenten te tonen. Vele ondernemingen beschouwen allochtonen of mensen met beperkingen alsof ze niets kunnen en bieden hen daarom geen job aan. Dat is bij ons absoluut niet van het geval.

68


Aangezien we bekend staan voor de verkoop van de moderne e-bikes, zijn we dit jaar het fietsenplan beginnen toepassen. Dit houdt in dat elke werknemer een e-bike krijgt en die mag gebruiken voor het vervoer van en naar het werk. We vinden de gezondheid en het welzijn van onze werknemers enorm belangrijk. Het fietsenplan is niet enkel goed voor de conditie van de werknemers, maar ook voor ons klimaat dat degressief gaat. We vinden het tevens erg belangrijk dat al onze medewerkers betrokken worden bij projecten en beslissingen. In onze organisatie zijn er goede arbeidsverhoudingen, hebben we respect voor elkaar en voor de omgeving en kunnen de werknemers zich verder ontwikkelen door opleidingen en bijscholingen. Liefdadigheid is ook een aspect waar Sac Ă VĂŠlo belang aan hecht, dit is de reden dat we liefdadigheidsacties uit verschillenden landen ondersteunen. De kantoren van de werknemers zijn zo ergonomisch verantwoord mogelijk ingericht. Vele werknemers kampen met rugklachten door een slechte houding of niet goed aangepast bureaumeubilair. Dit willen we zo veel mogelijk vermijden. Dit doen we door de juiste kijkafstand, toetsenbord, tafelhoogte, bureaustoel, vrije beenruimte, armleggers etc. aan te leren/ aan te bieden .

69


5.1.5 Planet Sac à Vélo zorgt voor het produceren van duurzame en milieuvriendelijke producten. Dit doen we door enkele maatregelen op te stellen binnen ons bedrijf. We vragen eerst en vooral aan al onze werknemers om geen onnodige plastiek zakjes mee te nemen. We bieden sinds kort een alternatief aan, namelijk onze eigen brooddozen om dit onnodig verbruik te vermijden. Verder proberen wij ons energieverbruik, in onze fabriek, zo laag mogelijk te houden. Dit doen we door een energiemeter te plaatsen bij al onze machines. We stellen telkens een limiet van energieverbruik in en eens die limiet bereikt is stopt het produceren van onze goederen. Natuurlijk moeten we rekening houden met enkele aspecten. Als we zien dat we een daling hebben in omzet, moet de energiemeter weer omhoog. Dit doen we enkel als er geen andere opties meer zijn. Als we een overproductie hebben van onze goederen, verlagen we onze energiemeter zonder twijfel. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen. Het verminderen van energie en het vermijden van onnodige overproductie van onze goederen zal op lange termijn haar resultaat tonen. Ook hebben wij, Sac à Vélo, een eigen recyclage departement. Hier kunnen onze klanten fietsonderdelen naartoe brengen die ze niet meer gebruiken of die mogelijk beschadigd zijn. Wij bekijken dan wat we er nog mee kunnen doen. Meestal hergebruiken we allerlei soorten staal, dat is binnen gebracht, in onze e-bikes. Het staal is vaak nog in goede staat waardoor we er gloednieuwe e-bikes van kunnen produceren. We leveren onze klanten enkel de beste kwaliteit door duurzaam te redeneren en te produceren. Doorheen de jaren hebben we tevens onze eigen contracten opgesteld met zowel de eisen voor onze goederen als ook voor ons bedrijf. Als één van onze leveranciers op een of andere manier deze eisen niet volgt zullen wij genoodzaakt zijn de samenwerking stop te zetten. We willen zo ecologisch en duurzaam mogelijk onze e-bikes en rugzakken op de markt brengen, maar dit kan enkel als we van onze eisen, onze prioriteit maken.

5.1.6 Profit Net zoals alle andere bedrijven zijn wij gericht op het maken van winst, maar dit is zeker en vast niet onze prioriteit. De grote vraag die wij onszelf als onderneming moeten stellen, is hoe hebben wij onze winst gemaakt. Hebben we dit op een duurzame manier gedaan of niet? Hieronder kan u een aantal punten terugvinden over hoe wij onze winst op een ecologische manier trachten te genereren.

70


Groene energie Elke Sac à Vélo vestiging werkt op groene energie. Dit vonden we verantwoord, omdat wij heel veel belang hechten aan het milieu en de groene energie ook heel wat voordelen aanbood. Menselijke activiteiten zorgen ervoor dat de atmosfeer wordt overladen met uitlaatgassen. Deze uitlaatgassen zorgen voor de opwarming van de aarde en hebben een grote invloed op onze gezondheid, leefomgeving en vooral het klimaat. Door gebruik te maken van groene energie voor al onze vestigingen in België dragen we een steentje bij en zorgen we ervoor dat er minder CO2 wordt uitgestoten.

Transport Sac à Vélo is niet enkel actief in België, maar ook in andere Europese landen. Dat betekent dat onze goederen vanuit België vervoerd moet worden naar verschillende landen in Europa. We vinden het belangrijk dat onze producten zo snel mogelijk, maar ook op een ecologische manier, tot bij onze klanten komen. Daarom hebben we besloten om aan duurzaam transport te doen. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen is het volledig elektrificeren van het wagenpark, zeker als deze elektriciteit wordt opgewekt op een duurzame manier. De overgang naar elektrische, hybride en waterstofwagens verlangt geen kostelijke nieuwe infrastructuur, aangezien het netwerk van pompstations en het elektriciteitsnet er reeds liggen. We hopen binnenkort gebruik te maken van de elektrische vrachtwagens van Tesla (Tesla Semi). In 2017 lanceerde Tesla een prototype en werd er verwacht dat ze dit jaar met de productie van deze vrachtwagens van start te gaan. De nieuwe vrachtwagen heeft een bereik van 800 kilometer, wanneer hij maximaal beladen is. Daarnaast kan de vrachtwagen in dertig minuten tijd opgeladen worden om weer een afstand van ruim 600 kilometer te rijden.

71


Besluit Mijn collega’s en ik hebben de geïntegreerde proef kunnen afronden. Sommige opdrachten voor bedrijfseconomie waren niet evident, zoals de analyse van de jaarrekening van een concurrent. Dit verliep niet vanzelfsprekend. Door miscommunicatie hadden Farah, Melissa en ik de opdracht fout uitgevoerd. Nadat we onze foutieve versie terug kregen, hadden we een nieuwe versie gemaakt en toch nog een behoorlijk resultaat behaald. Hieruit heb ik geleerd dat je op voorhand moet werken aan zowel groepsopdrachten als individuele opdrachten. De gegeven opdrachten gaven me meer inzicht in het echte bedrijfsleven en ik leerde ook hoe je het best kan samenwerken in team. In boekjaar 12 maakten we een verlies. Dit konden we gelukkig weer helemaal ophalen in boekjaar 13. Doordat we dit verlies weer zo snel ophaalden, ben ik er van overtuigd dat we een zeer goede startende onderneming zijn en nog veel te bieden hebben. De groepsopdrachten van Sac à Vélo verliepen zonder problemen. Natuurlijk waren er wel enkele discussies over het logo en de bedrijfsnaam. We konden altijd goed communiceren met elkaar, wat een voordeel is voor dit eindwerk. De taken van elke opdracht werden altijd snel verdeeld doordat we elkaars zwakke punten, maar ook sterke punten kenden. Dit was een zeer leerrijk project dat me hielp om nieuwe vaardigheden bij mezelf te ontdekken. Het was niet altijd even gemakkelijk, maar ik ben blij dat ik hieraan heb mogen deelnemen. Graag wil ik u bedanken voor het lezen van mijn geïntegreerde proef. Daytona Aerts

72


6 Literatuurlijst

73


6.1 Seminarie ü FABER, A., VAN HAEGENBERGH, A., WALGRAEF, E., GiP Handleiding. ü Handelsnaam en vennootschapsnaam, internet, geraadpleegd op 2018-09-27, (https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/merken/soortenvan-merken/handelsnaam-en). ü iBike, internet, geraadpleegd op 2018-11-14, (https://www.ibike.be/).

6.2 Bedrijfseconomie ü Giant, internet, geraadpleegd op 2019-02-02, (https://www.giant-bicycles.com/be). ü Nationale Bank van België, internet, geraadpleegd op 2019-01-30, (https://www.nbb.be/nl).

6.3 Engels ü De opmars van de e-bike in 7 grafieken, internet, 2018-11-10, (https://www.businessinsider.nl/e-bike-elektrische-fiets-verkoop-rai-verenigingbovag/). ü Radiotarieven, internet, geraadpleegd op 2019-01-18, (https://www.var.be/nl/audio/tarieven). ü Var_Tarieven_MNM_NL, internet, geraadpleegd op 2019-01-18, (file:///Users/daytonaaerts/Downloads/Var_Tarieven_MNM_NL%20(1).pdf).

6.4 Frans ü De soorten rugzakken, internet, geraadpleegd op 2019-01-16, (https://www.kampeerwereld.nl/rugzakken/verschillende-soorten-rugzakken/). ü Préparation sac à dos fille tour du monde, internet, geraadpleegd op 2019-01-16, (https://www.youtube.com/watch?v=vUPFRKC0ra8). ü Mon sac a dos pour le tour du monde, internet, geraadpleegd op 2019-01-16, (https://www.youtube.com/watch?v=Va7MCaIvo7o). ü Vertalen.nu, internet, geraadpleegd op 2019-01-16, (https://www.vertalen.nu/woordenboek/frans-nederlands/).

6.5 Godsdienst ü De ideale werkplek, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (https://www.health2work.nl/blog/ergonomische-werkomgeving/de-idealewerkplek). ü Hoe kan ik duurzaam ondernemen?, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/groei-beheer/organisatie/hoeduurzaam-ondernemen.html). ü Maatschappelijk verantwoord ondernemen, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beherenen/maatschappelijk-verantwoord). ü Maatschappelijk verantwoord ondernemen, internet, geraadpleegd op 2019-0315, (https://nicoud.nl/over-ons/milieu/mvo/).

74


ü Voorbeelden 3P’s, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (http://fiestaverdetravel.jouwweb.nl/de-organisatie/groeneorganisatie/voorbeelden-3p-s). ü Veilige en gezonde werkplek, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (https://www.mvovlaanderen.be/thema/veilige-en-gezonde-werkplek). ü Wat is MVO?, internet, geraadpleegd op 2019-03-15, (http://www.mvoloont.com/waarom-mvo/mvo-loont).

6.6 Nederlands ü WILLEMS, G., Rapporteren.

75


76


7 Bijlagen

77


7.1 Logboek

DATUM

WAT HEB IK GEDAAN?

TE ONDERNEMEN ACTIES

12/09

We kregen vandaag de GiP-handleiding

Handleiding lezen tegen 19/9

…….

Handleiding gelezen en uitvoerig

(Eventueel) vragen stellen aan GiP-

besproken tijdens sem

coördinator

18/09

TopTeam Thomas More, Antwerpen

26/09

GIP-taak 1 Seminarie: Externe audit

Taak maken en af te geven op 25/09

GIP-taak 2 Seminarie: Naam, logo,

Ontwikkeling van een naam, logo en

huisstijl

huisstijl. Af te geven op 10/10

GIP-taak 3 Seminarie: Kapitaalverhoging

Slides van de powerpointpresentatie af te

17/10

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM

Mentor?

geven aan het einde van de les op 24/10 6/11

GIP-taak 1 Frans: L’offre d’emploi

Af te geven op 15/11

9/11

GIP-taak 1 Engels: Business plan

4 lesuren mogen werken aan deze opdracht. Het business plan werd afgegeven op 26/11

14/11

30/11

Presentatie kapitaalverhoging + GIP-taak

Groene bedrijven zoeken om 10 000,00

Presentatie kapitaalverhoging met

4 Seminarie: Shareholdersanalyse

EUR in te investeren.

Amin

GIP-taak 1 Engels: Presentatie business

Presentatie van het business plan

plan

78


DATUM 8/01

WAT HEB IK GEDAAN? GIP-taak 2 Frans: Brochure et une liste de

TE ONDERNEMEN ACTIES

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM

Af te geven op 31/01

contrĂ´le 9/01

GIP-taak 4 Seminarie: Presentatie

Presentatie shareholdersanalyse +

shareholdersanalyse

printscreens afgeven aan het begin van de les

18/01

GIP-taak 2 Engels: Promotion plan

4 lesuren mochten we werken aan deze opdracht. Het promotion plan werd afgegeven op 1/02

30/01

GIP-taak 1 Bedrijfseconomie: Analyse van

Af te geven op 6/02

de jaarrekening van een concurrent 13/02

GIP-taak 2 Bedrijfseconomie: Analyse van

Af te geven op 20/02

de jaarrekening 1/03

GIP-taak 3 Engels: Prepare board meeting

1/03

Werken aan GIP tijdens de les Nederlands

2/03

Voorwoord, inleiding en besluit

11/03

GIP-taak Engels: board meeting mails

6/03-

Bundeling van GiP versie 1

Mondeling op 22/03

Afgeven in de les Nederlands

21/03

79


7.2 Jaarrekeningen 7.2.1 Boekjaar 11

80


81


82


83


84


85


7.2.2 Boekjaar 12

86


87


88


89


90


91


7.2.3 Boekjaar 13

92


93


94


95


96


97

Profile for Daytona Aerts

Geïntegreerde Proef Daytona Aerts  

Geïntegreerde Proef Daytona Aerts  

Advertisement