Page 4

https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC 50

97800

Vi tảo (lượng dầu cao)

70

136900

Ơ

N

Vi tảo (lượng dầu trung bình)

N

H

Các vi sinh vật được kỳ vọng nhiều nhờ có chu kỳ sinh trưởng ngắn, hàm lượng lipid cao

Đ ẠO

sản xuất năng lượng khác.

G

Trong tự nhiên có rất nhiều loài vi tảo có lượng dầu cao như: Nannochloropsis sp. có từ

H Ư

N

31 - 68%, Chlorella sp. có từ 28 - 32% nên rất thích hợp để sản xuất năng lượng sinh học.

trong vi tảo gồm có các acid béo bão hòa và chưa bão hòa, chứa 12 - 20 nguyên tử

B

carbon, và một số thuộc họ ω3 và ω6.

10 00

Bảng 2: Thành phần các loại acid béo trong dầu tảo

A Ó

Khối lượng phân tử

% Khối lượng

C14H28O2

228

0.7

Acid Palmitic (C16:0)

C16H32O2

256

46.08

C16H30O2

254

2.62

Acid Stearic (C18:0)

C18H36O2

284

0.79

Acid Oleic (C18:1)

C18H34O2

282

11.33

Acid Linoleic (C18:2)

C18H32O2

280

30.81

Acid Linolenic (C18:3)

C18H30O2

278

4.33

ÁN

-L

Acid Myristic (C14:0)

Acid Palmitoleic (C16:1)

Đ

Công thức phân tử

TO

Ý

-H

Tên acid

IỄ N D

TR ẦN

Thành phần dầu trong tế bào vi tảo cũng khác nhau tùy theo chủng loại. Thành phần dầu

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

hợp cao, sinh khối lớn và mức độ tăng trưởng cao hơn khi so sánh với các loài cây trồng

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

đối tượng tiềm năng để sản xuất nhiên liệu bởi rất nhiều ưu điểm như là hiệu suất quang

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U

Y

và dễ dàng được cải tạo giống bởi các phương tiện sinh học. Các loài vi tảo được xem là

2

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

Advertisement