Page 3

https://twitter.com/daykemquynhon https://daykemquynhonofficial.wordpress.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

NHÓM 9

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC

N

1 TRÍCH LY DẦUTẢO BẰNG SOXHLET

Ơ

1.1 Tổng quan về dầu tảo

N

H

Nguồn nguyên liệu từ dầu thực vật đều có hạn chế về diện tích đất trồng và ảnh hưởng

U

Y

đến vấn đề an ninh lương thực. Để không cạnh tranh với nguồn nguyên liệu dầu thực

TR ẦN

Thực tế vi tảo có hiệu suất dầu cao nhất trong số các cây trồng lấy dầu đa dạng khác. Bảng 1: Hàm lượng dầu và năng suất dầu của vi tảo và một số loại cây khác Hàm lượng dầu

B

Nguồn

10 00

(% khối lượng sinh khối) 44

172

33

363

Đậu nành

18

636

Jatropha

28

741

Canola

41

974

Hướng dương

40

1070

Hải ly

48

1307

Cọ dầu

36

5366

Vi tảo (lượng dầu thấp)

30

58700

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Gai dầu

Ó

A

Bắp

Đ

Năng suất lipid (ldầu/ha.năm)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

N

đất cũng như không cạnh tranh với đất trồng nông nghiệp.

G

đòi hỏi bức thiết về mặt bằng nhờ hiệu suất năng lượng cao hơn trên mỗi đơn vị diện tích

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

Đ ẠO

Vi tảo hiện nay có thể được xem là giải pháp cho vấn đề này, góp phần giảm bớt những

IỄ N D

TP

thực phẩm, sử dụng dầu rán, mỡ động vật, dầu cặn và dầu nhờn.

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

phẩm, biodiesel nên được sản xuất từ những nguyên liệu giá rẻ như là các nguồn dầu phi

1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

TH. KỸ THUẬT HỆ THỐNG SINH HỌC - TRÍCH LY DẦU TẢO BẰNG SOXHLET  

https://app.box.com/s/cfo17ilk0kb7cad3l4l6fmz83d310cbr

Advertisement