Issuu on Google+GIẢI TOÁN SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION TRONG CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC