Issuu on Google+Sử dụng phương pháp trắc quang chemometric xác định đồng thời Đồng, Chì, Cacdimi trong nước thải