Page 56

TrĆ°áť?ng Ä?H CĂ´ng Nghiᝇp HĂ Náť™i

Khóa luận tᝑt nghiᝇp

3.4. Ä?áť™ng háť?c quĂĄ trĂŹnh giải hẼp ph᝼ 3.4.1. Ảnh hĆ°áť&#x;ng cᝧa dung mĂ´i ráť­a giải táť›i quĂĄ trĂŹnh giải hẼp Káşżt quả khảo sĂĄt ảnh hĆ°áť&#x;ng cᝧa dung mĂ´i ráť­a giải táť›i quĂĄ trĂŹnh giải hẼp ion La3+ vĂ Pr3+ đưᝣc trĂŹnh bĂ y trong bảng 3.10, 3.11 vĂ  hĂŹnh 3.13, 3.14. Bảng 3.10. Ảnh hĆ°áť&#x;ng cᝧa dung mĂ´i táť›i quĂĄ trĂŹnh giải hẼp La3+ Tháť?i gian (phĂşt)

Dung mĂ´i HCl 0,5M đ??ś0′ (mg/l) đ??śđ?‘Ąâ€˛ (mg/l)

H (%)

Ä?ᝇm axetat pH = 4 đ??ś0′ (mg/l) đ??śđ?‘Ąâ€˛ (mg/l)

H (%)

10

555,2

20,88

3,76

555,2

139

25,04

20

555,2

23,98

4,32

555,2

173,75

31,3

30

555,2

27,04

4,87

555,2

239,12

43,07

40

555,2

29,65

5,34

555,2

312,8

55,34

50

555,2

34,81

6,27

555,2

361,49

65,11

60

555,2

39,86

7,18

555,2

435,94

78,52

70

555,2

41,36

7,45

555,2

500,46

90,14

80

555,2

41,58

7,49

555,2

518,2

93,73

90

555,2

41,58

7,49

555,2

527,77

95,06

Tᝍ bảng sáť‘ liᝇu 3.10, ta thẼy ráşąng khả năng gải hẼp cᝧa đᝇm axetat pH = 4 táť‘t hĆĄn so váť›i axit HCl 0,5M Ä‘áť‘i váť›i La3+. Náť“ng Ä‘áť™ giải hẼp ra tăng nhanh trong khoảng tháť?i gia tᝍ 50 – 70 phĂşt. SVTH: LĆ°u Tháť‹ Xuyáşżn

51

Láť›p: Ä?H CN HĂła VĂ´ CĆĄ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement