Page 39

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Một số đặc điểm của nhựa poly(hydroxamic axit) Trong thành phần nhựa PHA chứa nhóm chức chính là –CONHOH nhưng trong quá trình phản ứng nhóm này đã bị thủy phân một phần tạo thành nhóm –COOH. Nhưng gốc –COOH lại không tốt cho quá trình hấp phụ, vì vậy cần xác định và khống chế lượng –COOH ở hàm lượng thấp nhất. Kết quả xác định hàm lượng các nhóm chức trong nhựa PHA như sau: - Tổng hàm lượng 2 nhóm (-COOH và –CONHOH) là 13,25 (mmol/g). - Hàm lượng nhóm –COOH là 1,035 (mmol/g) - Hàm lượng nhóm –CONHOH là 12,215 (mmol/g) (bằng tổng hàm lượng 2 nhóm trừ đi hàm lượng nhóm –COOH) Trong quá trình hấp phụ cột thì việc xác định độ hấp thụ nước của nhựa là rất quan trọng và cần thiết. Nhựa đã được ngâm nước và xác định được độ hấp thụ nước của nhựa đạt khoảng 10%, hầu như không hấp thụ nước. Nhựa PHA có diện tích bề mặt riêng theo BET là SBET = 85,112 m2/g và thể tích lỗ xốp tổng là 0,21 ml/g. Ta thấy nhựa PHA có diện tích bề mặt riêng lớn chứng tỏ kích thước hạt nhỏ và sự phân bố lỗ xốp tập trung cho thấy hạt tương đối đồng nhất. 3.2. Phổ hấp thụ của phức các dung dịch ion KLĐH Kết quả đo phổ hấp thụ của các dung dịch La3+, Pr3+ với arsenazo III, được trình bày trong các hình 3.1 và 3.2.

SVTH: Lưu Thị Xuyến

34

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement