Page 36

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Hoặc:

(2.5) Trong đó: q, A là dung lượng hấp phụ (mg/g hoặc mmol/g và %), C0 là nồng độ kim loại trong dung dịch ban đầu (mg/l hoặc mmol/l), Ct là nồng độ kim loại sau khi hấp phụ ( mg/l hoặc mmol/l), V là thể tích dung dịch kim loại hấp phụ (l), m là khối lượng chất lượng hấp phụ (g). 2.2.5.2. Xây dựng đường đẳng nhiệt hấp phụ của La3+ và Pr3+ * Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ của PHA đối với La3+, Pr3+ Lấy 5ml dung dịch La3+, Pr3+ 0,05M cho lần lượt vào các bình định mức 50ml, sau đó điều chình pH của từng dung dịch trong khoảng từ 3 đến 7 bằng NaOH loãng và dung dịch HNO3 loãng. Sau khi điều chỉnh pH, thêm 1ml đệm axetat để ổn định pH, rồi tiến hành định mức đến vạch định mức 50, rồi cho ra bình tam giác có chứa 0,3g nhựa. Tiến hành khuấy bằng máy khuấy từ ở nhiệt độ 250C. Thời gian khuấy trong 4 giờ, khi kết thúc phản ứng lọc nhựa lấy dung dịch còn lại đem đo quang và đo ICP để xác định nồng độ cân bằng và tính độ hấp phụ. * Khảo sát thời gian đạt cân bằng phản ứng hấp phụ của PHA đối với La3+, Pr3+ Lấy 5ml dung dịch La3+, Pr3+ 0,05M cho lần lượt vào các bình định mức 50ml, sau đó điều chỉnh pH của các dung dịch về pH tối ưu đã khảo sát ở phần trên, sử dụng đệm axetat để ổn định pH rồi thêm nước cất đến vạch định mức. Tiến hành hấp phụ bằng 0,3g nhựa PHA, khuấy các dung dịch bằng máy SVTH: Lưu Thị Xuyến

31

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement