Page 34

TrĆ°áť?ng Ä?H CĂ´ng Nghiᝇp HĂ Náť™i

Khóa luận tᝑt nghiᝇp

0,125M; VNaOH (ml) dung dáť‹ch NaOH 0,125M Ä‘ĂŁ chuẊn Ä‘áť™; m kháť‘i lưᝣng PHA (g). HĂ m lưᝣng nhĂłm chᝊc cacbonyl vĂ  nhĂłm hydroxamic cᝧa cĂĄc mẍu nháťąa đưᝣc Ä‘o láş­p lấi 3 lần trong cĂšng Ä‘iáť u kiᝇn thĂ­ nghiᝇm Ä‘áťƒ xĂĄc Ä‘áť‹nh giĂĄ tráť‹ trung bĂŹnh vĂ  sai sáť‘. - Ä?áť™ hẼp th᝼ nĆ°áť›c cᝧa nháťąa Ä?áť™ trĆ°ĆĄng cᝧa nháťąa đưᝣc xĂĄc Ä‘áť‹nh báşąng phĆ°ĆĄng phĂĄp tráť?ng lưᝣng. Cân máť™t lưᝣng chĂ­nh xĂĄc 2g nháťąa khĂ´ cho vĂ o tĂşi chè vĂ  ngâm vĂ o trong nĆ°áť›c cẼt áť&#x; nhiᝇt Ä‘áť™ phòng (lĂ m 2 mẍu nhĆ° váş­y). Sau 48giáť? lẼy 2 tĂşi mẍu ra kháť?i nĆ°áť›c cẼt vĂ  Ä‘áťƒ rĂĄo nĆ°áť›c trong khoảng 5phĂşt. XĂĄc Ä‘áť‹nh tráť?ng lưᝣng mẍu thu đưᝣc. Ä?áť™ trĆ°ĆĄng cᝧa nháťąa đưᝣc tĂ­nh theo cĂ´ng thᝊc:

đ?‘Š=

đ?‘š2 −đ?‘š1 đ?‘š1

Ă— 100%.

(2.3)

Trong Ä‘Ăł: m1 vĂ m2 lĂ  kháť‘i lưᝣng tĆ°ĆĄng ᝊng cᝧa nháťąa trĆ°áť›c vĂ  sau khi hẼp th᝼ nĆ°áť›c. 2.2.2. PhĂĄ mẍu cĂĄc oxit đẼt hiáşżm * Pha dung dáť‹ch gáť‘c La3+ tᝍ oxit La2O3: Cân chĂ­nh xĂĄc trĂŞn cân phân tĂ­ch máť™t lưᝣng báşąng 0.815g La2O3 (Merck), ráť“i hòa tan oxit báşąng 1ml dung dáť‹ch HNO3(đạc) vĂ  Ä‘áť‹nh mᝊc thĂ nh 100ml, ráť“i Ä‘un nĂłng dung dáť‹ch Ä‘áşżn 800C Ä‘áťƒ Ä‘uáť•i háşżt axit dĆ°. Ta thu đưᝣc dung dáť‹ch La(NO3)3 0.05M. Sau Ä‘Ăł xĂĄc Ä‘áť‹nh lấi náť“ng Ä‘áť™ La3+ báşąng dung dáť‹ch EDTA 0.01M váť›i thuáť‘c tháť­ arsenazo III 10-3M áť&#x; pH = 4,75. * Pha cĂĄc dung dáť‹ch Pr3+ cĹŠng tĆ°ĆĄng táťą nhĆ° trĂŞn vĂ  tiáşżn hĂ nh xĂĄc Ä‘áť‹nh lấi náť“ng Ä‘áť™ cĂĄc d᝼ng dáť‹ch trĂŞn báşąng dung dáť‹ch EDTA 0,01M váť›i thuáť‘c tháť­ arsenazo III áť&#x; pH = 4,75, sáť­ d᝼ng đᝇm axetat Ä‘áťƒ Ä‘iáť u chᝉnh pH. 2.2.3. Khảo sĂĄt pháť• hẼp th᝼ cᝧa phᝊc cĂĄc dung dáť‹ch La3+, Pr3+ SVTH: LĆ°u Tháť‹ Xuyáşżn

29

Láť›p: Ä?H CN HĂła VĂ´ CĆĄ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement