Page 30

TrĆ°áť?ng Ä?H CĂ´ng Nghiᝇp HĂ Náť™i

Khóa luận tᝑt nghiᝇp

HĂŹnh 1.6. SĆĄ Ä‘áť“ mĂ´ tả sáťą hẼp th᝼ ĂĄnh sĂĄng cᝧa máť™t dung dáť‹ch CĂł tháťƒ biáťƒu diáť…n báşąng biáťƒu thᝊc: I0 = IA + I + IR Trong Ä‘Ăł: I0: CĆ°áť?ng Ä‘áť™ ban đầu cᝧa nguáť“n sĂĄng IA: CĆ°áť?ng Ä‘áť™ ĂĄnh sĂĄng báť‹ hẼp th᝼ báť&#x;i dung dáť‹ch IR: CĆ°áť?ng Ä‘áť™ phản xấ lấi báť&#x;i thĂ nh cuvet vĂ  dung dáť‹ch, giĂĄ tráť‹ nĂ y đưᝣc loấi báť? báşąng cĂĄch lạp lấi 2 lần Ä‘o. I: CĆ°áť?ng Ä‘áť™ ĂĄnh sĂĄng sau khi qua dung dáť‹ch. đ??ź

Biáťƒu thᝊc cᝧa Ä‘áť‹nh luáş­t Lambeer-Beer : A = lg đ??ź0 = É›.C.l Trong Ä‘Ăł: A: máş­t Ä‘áť™ quang É›: Ä‘áť™ hẼp th᝼ phân táť­, Ä‘ĆĄn váť‹ L.mol-1.cm-1 l: báť dĂ y cᝧa dung dáť‹ch, Ä‘ĆĄn váť‹ cm C: náť“ng Ä‘áť™ cᝧa dung dáť‹ch mĂ u, Ä‘ĆĄn váť‹ mol/L Náť™i dung: Tấi máť™t bĆ°áť›c sĂłng nhẼt Ä‘áť‹nh, váť›i cĂšng báť dĂ y cᝧa láť›p dung dáť‹ch, hᝇ sáť‘ hẼp th᝼ k tᝉ lᝇ váť›i náť“ng Ä‘áť™ cᝧa chẼt hẼp th᝼ cᝧa dung dáť‹ch. * Phân tĂ­ch Ä‘áť‹nh lưᝣng báşąng phĆ°ĆĄng phĂĄp Ä‘Ć°áť?ng chuẊn Khi phân tĂ­ch hĂ ng loất nhiáť u mẍu, chĂşng tĂ´i sáť­ d᝼ng phĆ°ĆĄng phĂĄp SVTH: LĆ°u Tháť‹ Xuyáşżn

25

Láť›p: Ä?H CN HĂła VĂ´ CĆĄ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement