Page 28

Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp

Ngoài ra PHA với vai trò là nhựa trao đổi ion cũng đã được nghiên cứu sử dụng nhằm tách urani ra khỏi hỗn hợp với Nd [28]. Bản chất liên kết giữa ion Uranyl và poly(hydroxamic axit) dạng hydrogel được tổng hợp từ poly(acrylamit) cũng đã được tiến hành nghiên cứu [29]. Chỉ số liên kết của poly(hydroxamic axit) với ion Uranyl được xác định qua độ hấp thụ ion này. Bên cạnh đó ảnh hưởng của các yếu tố như nồng độ ion, pH, nhiệt độ…đến độ hấp thu của ion Uranyl lên hydrogel poly(hydroxamic axit) cũng được tác giả và các cộng sự tiến hành khảo sát. Khaled F. Hassan và cộng sự [29] đã nghiên cứu quá trình tách Zr từ Y, Sr bằng PHA, các kết quả cho thấy, PHA có khả năng tách loại riêng rẽ Zr từ Y, Sr. ❖ Nhận xét: So với phương pháp sử dụng nhựa trao đổi ion các polyme trên cơ sở poly(hydroxamic axit) có khả năng tách tốt hơn, điều này vì nhựa trao đổi ion chỉ đơn thuần có khả năng trao đổi những ion cụ thể của nó với các ion

của NTĐH trong dung dịch trong khi đó polyme trên cơ sở

poly(hydroxamic axit) ngoài khả năng trao đổi ion còn có chứa các nhóm chức năng như – CONHOH, - SO3H,.. có thể tạo liên kết phức vòng càng bền với các ion kim loại đất hiếm vì vậy khả năng tách sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với nhựa trao đổi ion thông thường. Đồng thời các tác nhân có khả năng tạo phức vòng càng nói chung và poly(hydroxamic axit) nói riêng làm tăng hệ số tách đối với các ion kim loại [30]. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc sử dụng poly(hydroxamic axit) trong phương pháp tạo phức trao đổi ion ở dạng hydrogel để tách chiết các nguyên tố kim loại. Phương pháp sử dụng một số polyme trên cơ sở poly(hydroxamic axit) (PHA) để tách các nguyên tố đất hiếm là một trong những hướng nghiên cứu đã và đang được nghiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Phương pháp này được cho là đơn giản hơn phương pháp chiết và tiêu tốn ít hóa chất tách SVTH: Lưu Thị Xuyến

23

Lớp: ĐH CN Hóa Vô Cơ – K5

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly...  

"Nghiên cứu quá trình hấp phụ nguyên tố đất hiếm Lantan (La) và Praseodym (Pr) bằng nhựa poly (hydroxamic axit)" https://app.box.com/s/subee...

Advertisement