Page 148

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

= lim( x + 1) = 2 x→1

N

Ơ

x→1

H

Vậy hàm số gián đoạn tại x0 =

x →0 −

lim f ( x ) = lim+ ( x 2 + 1) = 1

x →0 +

x →0

Tính lim f ( x) ?

lim f ( x) ≠ lim f ( x) x →0

lim f ( x) ?

A Ó

Kết luận gì?

Í-L ÁN

TO

HS định nghĩa tương tự

Hàm số liên tục trên nửa khoảng (a ; b ] , [a ; + ∞) được định nghĩa như thế nào?

Vì lim f ( x) ≠ lim f ( x) x →0 −

x →0 +

Nên lim f ( x) không tồn tại và do x→ 0

II. Hàm số liên tục trên một khoảng. Định nghĩa 2: Hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên 1 khoảng nếu nó liên tục tại mọi điểm của khoảng đó. + hàm số y = f(x) được gọi là liên tục trên [a ; b] nếu nó liên tục trên (a ;b) và lim f ( x) = f (a ) x→a +

IỄ N

Đ

x →0

đó hàm số không liên tục tại x0 = 0.

x →0 +

H

Hàm số không liên tục tại x0 = 0

D

lim f ( x ) = lim+ ( x 2 + 1) = 1

x →0 +

B

Nhận xét lim f ( x) và

+

x →0 −

TXĐ : D = R

x →0

x →0 +

10 00

x →0 −

lim f ( x) = lim− x = 0

x→0 −

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

x →0

TR ẦN

H Ư

lim f ( x) = lim− x = 0

x→0 −

ẠO

TP

f(0) = 0

Đ

Tìm TXĐ? Hàm số liên tục tại x0 = 0 khi nào? Tính f(0)? Tính lim f ( x) ?

x →0

G

lim f ( x) = lim+ f ( x) = f (0)

x→0−

Xét tính liên tục của hàm số tại x = 0 TXĐ: D = R f(0) = 0

N

TXĐ : D = R

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

1 3. Cho hàm số f(x) =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

+ a = ? thì hàm số gián đoạn tại x0 = 1?

Vậy hàm số liên tục tại x0 = 1 + a ≠ 2 thì lim f ( x) ≠ f (1)

 x 2 + 1khix > 0   xkhix ≤ 0

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ a ≠ 2 thì hàm số gián đoạn tại x 0 =1

x →1

N

x →1

+ a =2 thì lim f ( x) = f (1)

U Y

+ a = ? thì hàm số liên tục tại x0=1?

.Q

+hàm số liên tục tại x0 = 1 ⇔ lim f ( x) = f (1) ⇔ a = 2.

lim f ( x) = f (b)

x →b −

Chú ý: đồ thị của 1 hàm số liên tục trên 1 khoảng là 1 “đường liền” trên khoảng đó. Các hàm đa thức có TXĐ III,Một số định lí cơ bản. là gì?

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement