Page 147

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

− x 2 + 2, khix ≤ −1  Cho 2 hàm số f(x) = x2 và g(x) = 2, khi − 1 < x < 1 − x 2 + 2, khix ≥ 1 

Ó

lim f ( x) = −4

H

x→2

ÁN

-L

Í-

f(2) = -4 Hàm số liên tục tại x0 = 2

x→ 2

f(2)=? Kết luận gì về tính liên tục của hàm số tại x0 = 2?

x →1

+ Tìm TXĐ ? +Tính f(1)? +Tính lim f ( x) ? x→1

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

lim f ( x) = lim x→2

x→2

2x 2 .2 = = −4 x−3 2−3

2 .2 = −4 2−3 ⇒ lim f ( x) = f (2)

f(2) = x→2

Vậy hàm số liên tục tại x0 =2 2.Cho hàm số  x2 − 1 khix ≠ 1  f(x) =  x − 1 akhix = 1 

Đ + TXĐ: D = R + f(1) = a + lim f ( x) = 2

TXĐ : D = R\{3}

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

A

x→2

2x tại x0 = 2 x−3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

G

N H Ư TR ẦN

f(x)=

B

lim f ( x) = f (2) ?

TO

Tìm TXĐ của hàm số? Xét tính liên tục của hàm số tại x0 = 2 ta kiểm tra điều gì? Hãy tính lim f ( x) ?

10 00

TXĐ D = R\ {3}

IỄ N D

* Hàm số y = f(x) không liên tục tại x0 được gọi là gián đoạn tại điểm đó. Ví dụ: 1.Xét tính liên tục của hàm số:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

lim f ( x) = f ( x0 )

x → x0

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

Ơ

N

a, Tính giá trị hàm số tại x = 1 và so sánh giới hạn (nếu có) của hàm số khi x → 1 b, Nêu nhận xét về đồ thị của mỗi hàm số tại điểm có hoành độ x = 1 (GV treo bảng phụ) *Bài mới: Hoạt động của HS Hoạt động của GV Nội dung I. Hàm số liên tục tại một điểm Định nghĩa1: Cho hàm số y = f(x) xác định trên GV nêu câu hỏi: khoảng K và x0 ∈ K .Hàm số y = HS nêu Định nghĩa về hàm Thế nào là hàm số liên số liên tục tại 1 điểm f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu tục tại 1 điểm?

Xét tính liên tục của hàm số tại x0= 1 TXĐ: D = R f(1) = a x2 −1 ( x − 1)( x + 1) lim f ( x) = lim = lim x →1 x →1 x − 1 x →1 x −1

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement