Page 142

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

x→4

b/ lim x + 3 x →5

3x − 2

3− x

H

3

3

3

G

N

giả sử (xn) là dãy số bất kì, 2  x n ∈  ;+∞ ; x n ≠ 4 và x n → 4 khi n → +∞ 3 

Ta có: lim f ( x n ) = lim

xn + 1 4 +1 1 = = 3x n − 2 12 − 2 2

x +1 1 = x→4 3x − 2 2 b/ TXĐ: D = (− ∞;3) ∪ (3;+∞) , x = 5 ∈ (3;+∞ )

Vậy lim

Giả sử {xn } là dãy số bất kì, x n ∈ (3;+∞ ); x n ≠ 3 và x n → 5 khi n → +∞ Ta có: lim f ( x ) = lim

xx + 3 8 = = −4 3 − xn − 2

Đ

Phiếu học tập số 3: Tìm giới hạn các hàm số sau:

IỄ N D

HĐ3: áp dụng định lý tìm giới hạn các hàm s ố: - Chia nhóm HS ( 4 nhóm)

2  x = 4 ∈  ;+∞  3 

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

1a/ TXĐ: D = R \  2  =  − ∞; 2  ∪  2 ;+∞ 

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

ẠO

TP

.Q

U Y

 x 2 khi x ≥ 0 b / 2  x − 1 khi x < 0 Xét tính giới hạn của các hàm số trên khi x → 0. Đáp án:

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

10 00

ÁN TO

Ơ

 x + 1 khi x ≥ 0 a /  2 x khi x < 0

-L

Í-

H

Ó

A

 1  lim f (a n ) = lim  + 1 = 1 n → +∞ n → +∞  n  2 lim f (bn ) = lim = 0 n → +∞ n n → +∞ Suy ra: hàm số đã cho không có giới hạn khi x → 0 . b/ Tương tự: hàm số cũng không có giới hạn khi x → 0

N

phiếu học tập số 2: cho các hàm số:

TR ẦN

- HS ghi nhận đáp án 2 a/ xét hai dãy số: 1 1 a n = ; bn = − . Ta có: n n a x → 0; bn → 0 khi n → +∞

B

- GV nhận xét, sữa sai ( nếu có) và đưa ra đáp án đúng.

a/ lim x + 1

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Phát phiếu học tập cho HS. - Quan sát hoạt động của học sinh, hướng dẫn khi cần thiết . Lưu ý cho HS: - sử dụng định nghĩa giới hạn hạn hữu hạn của hàm số tại một - Đại diện các nhóm lên trình bày điểm. - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Gọi các nhóm còn lại - HS nhận xét nhận xét.

sau:

H Ư

- HS lắng nghe và tìm hiểu nhiệm vụ. - HS nhận phiếu học tập và tìm phương án trả lời. - thông báo kết quả khi hoàn thành.

hàm số: - Chia nhóm HS ( 4 nhóm)

http://daykemquynhon.ucoz.com

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

4 − x2 x →−2 x + 2

a/ lim - HS lắng nghe và tìm hiểu nhiệm vụ.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

c/ lim 2 x − 7 x →1−

x −1

x+3 −3 x−6 2x − 7 d/ lim+ x →1 x −1

b/ lim x→6

Đáp án:

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement