Page 131

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

đúng lời giải).

1 1 1 a)u1 = ; u2 = ; u3 = ;... 2 4 8 B»ng quy n¹p ta chøng minh ®−îc:

N

1 . 2n

Ơ

2 v +2 vn lim n2 = lim 1 vn − 1 vn − vn

10 00

TP

ẠO

B

1+

c)Nếu lim un= +∞ và lim vn=a>0 thì lim unvn= +∞ Ví dụ: (Bài tập 8b SGK).Cho dãy số (vn). Biết lim vn= +∞ Tính giới hạn: v +2 lim n2 vn − 1

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

HĐTP3: Ví dụ áp dụng: Bài tập 8a): (SGK) 2 GV cho HS các nhóm xem nội Cho dãy số (un). Biết lim un=3. 1 + lim v n dung bài tập 8a) và cho HS Tính giới hạn: = =0 1 thảo luận theo nhoma để tìm lời 3u − 1 lim vn − lim lim n vn giải, gọi HS đại diện lên bảng un + 1 trình bày lời giải. 3u − 1 3.lim un − 1 8a) lim n = =2 Gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu un + 1 lim un + 1 cần) GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải). HĐ3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà : *Củng cố: -Nhắc lại các định lí và các giới hạn đặc biệt. -Áp dụng : Giải bài tập 7a) c) SGK trang 122. GV cho HS thảo luận theo nhóm để tìm lời giải và gọi đại diện lên bảng trình bày. GV gọi HS nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải). *Hướng dẫn học ở nhà: -Xem lại và học lí thuyết theo SGK. -Xem lại các ví dụ và bài tập đã giải.

D

IỄ N

Đ

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

H Ư

N

G

Đ

HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép. HS trao đổi để rút ra kết quả:

b)Nếu lim un=a>0, lim vn=0 và u vn>0 với mọi n thì lim n = +∞ vn

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

U Y

N

H

3)Định lí: Định lí 2: (SGK) a)Nếu lim un = a và lim vn= ±∞ u thì lim n = 0 . vn

HS chú ý và theo dõi trên bảng…

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

n

1 b)lim un = lim   = 0 2 1 1 1 1 c) 6 ( g ) = 6 . 3 ( kg ) = 9 ( kg ) 10 10 10 10

HĐTP2: GV nêu và chiếu lên bảng nội dung định lí 2. GV lấy ví dụ minh họa(bài tập 8b) và cho HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải, gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải. GV gọi HS nhận xét, bổ sung (nếu cần) GV nhận xét, bổ sung và nêu lời giải đúng (nếu HS không trình bày đúng lời giải).

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

un =

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement