Page 106

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

HS suy nghĩ trả lời … u1

N

u2 u3 u4 u5

HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải của các bài tập như được phân công. HS đại diện các nhóm lên bảng trình bày lời giải của nhóm (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép… HS trao đổi và rút ra kết quả: a)Xét dãy số

TO

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

10 00

A

Ó

H

Í-L ÁN

⇔ vn +1 > vn , ∀n ∈ ℕ *

1 1 1 1  − 2 − −2 = − n +1 n  n +1 n 1 1 1 1 V× < nªn un+1 − un = − < 0, ∀n ∈ ℕ* n +1 n n +1 n

Vậy dãy số đã cho là dãy số giảm. b)Xét hiệu:

1 − 2n n

n +1−1 n −1 n n −1 − = − n +1+1 n +1 n + 2 n +1 n2 + n −n2 − n +2 2 = = > 0,∀n∈ℕ* ( n +1)( n +2) ( n+1)( n +2)

un+1 −un =

GV phân công nhiệm vụ cho các nhóm giải các bài tập còn lại trong BT 4 SGK trang 92. GV cho các nhóm thảo luận để tìm lời giải và gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải có giải thích.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

⇔ 5 ( n + 1) − 1 > 5n − 1, ∀n ∈ ℕ *

un +1 − un =

Đ IỄ N

un =

⇔ 5 ( n + 1) > 5n, ∀n ∈ ℕ *

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

Ta cã : n + 1 > n, ∀n ∈ ℕ *

TR ẦN

HĐTP2: Trong ví dụ 1 trên ta thấy dãy số (un) như thế nào khi n tăng dần? Với một dãy số có tính chất trên được gọi là dãy số tăng và ngược lại được gọi là dãy số giảm. Trước khi đi qua tìm hiểu khái niệm dãy số tăng giảm các em hãy làm ví dụ sau. GV cho HS cả lớp xem nội dung ví dụ HĐ 5 trong SGK, cho các em thảo luận theo nhóm để tìm lời giải. GV gọi HS trình bày lời giải và gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung và GV nêu lời giải chính xác (nếu HS không trình bày đúng) Dãy số (un)như thế được gọ là dãy số giảm, dãy số (vn) được gọi là dãy số tăng. Vậy thế naod là một dãy số tăng? Một dãy số giảm? GV nêu định nghĩa và yêu cầu HS xem nội dung trong SGK.

HĐTP 3: (bài tập áp dụng về tính tăng giảm) GV nêu ví dụ và phân tích hướng dẫn giải: Ví dụ: Xét tính tăng, giảm của dãy số (un) với:

D

1 ; vn = 5 ( n + 1) − 1 n +1 1 1 b)Ta cã: < , ∀n ∈ ℕ* n +1 n 1 1 < 1 + , ∀n ∈ ℕ* ⇔ 1+ n +1 n ⇔ un +1 < un , ∀n ∈ ℕ*

a)un +1 = 1 +

5

ẠO

4

Đ

3

G

2

N

1

H Ư

O

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép. HS trao đổi và rút ra kết quả:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

H

Ơ

HS các nhóm thảo luận để tìm lời giải và cử đại diện lên bảng trình bày lời giải (có giải thích).

Vậy dãy số đã cho là dãy số tăng. ….

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement