Page 100

n (n + 1)(2n + 1) 6

Í-

H

12 + 22 + 32 + ... + n 2 =

12 + 22 + 32 + ... + k 2 =

-L

- Gọi học sinh khá làm bài tập

k (k + 1)(2k + 1) 6

ÁN

Ta chứng minh :

TO

12 + 22 + ... + k 2 + (k + 1)2 = (k + 1)(k + 2)(2k + 3) = 6

Đ

HĐ2: Bài tập 2 (Chia lớp thành 6 nhóm ) Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm Nhóm 1 và 3: Bài 2a) Nhóm 2 và 4: Bài 2b) - GV: Quan sát và hướng dẫn khi cần - Gọi đại diện của nhóm trình bày - Cho các nhóm khác nêu nhận xét và bổ sung - GV: khẳng định lại kết quả

IỄ N D

Vậy đẳng thức đúng với n = 1. B2: Giả thiết đẳng thức đúng với một số tự nhiên bất kỳ n = k ≥ 1 , tức là:

3

2

Bài 2a) Đặt u n = n + 3n + 5n

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Ó

A

2) Chứng minh n ∈ ℕ , ta có đẳng thức

1.2.3 =1 6

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

*

2) B1: n = 1 : VT = 12 = 1, VP =

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

.Q

TP

ẠO

Đ

G

N

H Ư

TR ẦN

10 00

B

bằng phương pháp qui nạp? Em hiểu mệnh đề đúng với n = k và n = k + 1 có nghĩa như thế nào ? - Gọi học sinh TB trả lời

ÀN

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U Y

N

H

- Xem lại các bài đã gải và ví dụ 2 trang 81 - Làm các bài tập 1 – 5 sgk. ----------------------------------------------------------------------Tiết: 38 BÀI TẬP PHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌC I.Mục tiêu: Qua bài học HS cần nắm: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức cơ bản về phương pháp qui nạp toán học. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng chứng minh một mệnh đề có chứa số tự nhiên n bằng phương pháp qui nạp. 3. Tư duy: - Tích cực hoạt động, phát triển tư duy trừu tượng. 4. Thái độ: - Nghiêm túc, hứng thú trong học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Phiếu học tập. - HS: Kiến thức phương pháp qui nạp và bài tập 1 – 5 (sgk). III. Phương pháp: - Nêu vấn đề, vấn đáp và đan xen hoạt động nhóm. III. Tiến trình: HĐ1: Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh * 1) HS trả lời câu hỏi kiểm tra bài cũ 1) Nêu cách chứng minh MĐ có chứa số tự nhiên n ∈ ℕ

N

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Ơ

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

- Các nhóm tìm hiểu và tiến luận để hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ *

Nhóm 1 và 3: C/m ∀n ∈ ℕ , ta có

n 3 + 3n 2 + 5n chia hết cho 3 *

Nhóm 2 và 4: C/m ∀n ∈ ℕ , ta có

4n + 15n − 1 chia hết cho 9 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Giáo án tham khảo môn Giải tích, lớp 11 (cơ bản) (2008)  

https://app.box.com/s/gac55c61hpjpp657d7tnhnl58dl9roii

Advertisement