Page 9

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

IỄ N

Đ

ÀN

Dung dịch 1 (mL) Dung dịch 2 (mL) pH 3 97 6.8 20 80 7.8 25 75 8.0 o Khối lượng natri borat và acid boric cần sử dụng cho công thức thuốc nhỏ mắt:  Lượng natri borat: mborat = 

=

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

B

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

-

Dựa trên những tỉ lệ tham khảo của hệ đệm nhóm chọn pH 6.8 để pha dung dịch chloramphenicol 0.4% [11]. Hệ đệm bao gồm: o Natri borat:  Na2B4O7.10H2O. MW1 = 381.38 g/mol.  Dung dịch natri borat 0.05M (dung dịch 1) o Acid boric:  H3BO3. MW2= 61.83 g/mol.  Dung dịch acid boric 0.2M (dung dịch 2) o Tỉ lệ phối hợp tham khảo [11]:

10 00

-

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

3.2. Các thành phần trong hệ đệm PALITZCH

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q

Đ ẠO

TR ẦN

-

H Ư

N

G

-

http://daykemquynhon.ucoz.com

D

Việc ổn định hoạt chất trong chế phẩm là vô cùng quan trọng với thuốc nhỏ mắt. Tại nồng độ điều trị 0.4% đạt quá bão hòa so với 0.25%, vì vậy, sự cần thiết làm tăng độ tan của hợp chất bằng cách điều chỉnh pH bằng hệ đệm. Theo Dược điển Hoa Kỳ, pH của dung dịch chloramphenicol trong khoảng 4.0 – 8.0 nhưng khi ở dung dịch kiềm chloramphenicol dễ bị thủy phân hơn nên nhóm đề xuất ổn định hoạt chất trong môi trường hơi acid < 7.0 vì thuốc nhỏ mắt, với yêu cầu quan trọng, phải ổn định được hoạt chất [12]. Nhóm đề xuất sử dụng hệ đệm PALITZCH (hệ đệm boric – borat) để duy trì pH <7.0 và góp phần tăng độ tan hoạt chất do borat có khả năng tạo phức tan trong nước với chloramphenicol [4].

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

U

3.1. Chọn lựa hệ đệm -

N Ơ

Y

3. Hệ đệm thích hợp cho thuốc nhỏ mắt chloramphenicol 0.4%

H

-

36th và một số chế phẩm được sử dụng tại Châu Âu như Optrex, Brochlor [1], [12], [8], [7]. Nhóm nhận thấy cả 2 nồng độ đều có thể được sử dụng cho thuốc nhỏ mắt chloramphenicol, tuy nhiên cả 2 nồng độ này đều vượt quá nồng độ bão hòa của chloramphenicol, do đó, nhóm đề xuất điều chỉnh pH để tăng độ tan của hoạt chất. Và nồng độ dung dịch chloramphenicol mà nhóm lựa chọn là 0.4% kl/tt.

N

-

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

= 0.057 g

Lượng acid boric : mboric=

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

=

= 1.200 g

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

Advertisement