Page 41

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

D

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Ý

-H

Ó

A

10 00

B

TR ẦN

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

.Q

U

Y

N

H

Ơ

[1]. Lê Quan Nghiệm, Dung dịch thuốc, Bào chế và sinh học dược tập 1, NXB Y học, 2014, tr. 95. [2]. Lê Thị Thu ân, Trần Anh ũ, Các dạng thuốc bào chế bằng phương pháp hòa tan chiết xuất, Bào chế và sinh học dược tập 1, NXB Y học, 2014, tr.257-259. [3]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Acid citric ngậm một phân tử nước, Dược điển Việt Nam IV, Bộ Y tế, 2009, tr.17-18. [4]. Hội đồng Dược điển iệt Nam, Cồn 900, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1971, tr.165. [5]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Cồn Ô đầu, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1971, tr.176-177. [6]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Natri benzoat, Dược điển Việt Nam IV, Bộ Y tế, 2009, tr.413. [7]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Nước Bạc hà, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1971. [8]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Chuyên luận Siro húng chanh, Dược điển Việt Nam III, Bộ Y tế, 1971, tr.381. [9]. Hội đồng Dược điển Việt Nam, Siro vỏ quýt, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1971, tr.649. [10]. Hội đồng Dược điển iệt Nam, Bromoform, Dược điểnViệt Nam I, Bộ Y tế, 1983, tr.104. [11]. Hội đồng Dược điển iệt Nam, Dược liệu ô đầu, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 2009, tr 857- 858. [12]. Hội đồng Dược điển iệt Nam, Glycerin, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1983, tr. 293. [13]. Hội đồng Dược điển iệtNam, Dung dịch bromoform, Dược điển Việt Nam I, Bộ Y tế, 1983, tr. 210. [14]. Lê Quan Nghiệm, Trần Anh ũ, Trần ăn Thành, Dung dịch thuốc, Bào chế và sinh dược học tập 1, NXB Y Học, 2014, tr. 98, 99, 101. [15]. Lê Thị Thu ân, Trần Anh ũ, Các dạng thuốc bào chế bằng phương pháp hòa tan chiết xuất, Bào chế và sinh dược học tập 1, NXB Y Học, 2014, tr. 295-296. [16]. Paul Beringer et al, Pharmaceutical necessities, Remington: The science and practice of pharmacy, 21st edition, Pharmaceutical Press, 2005, p. 1071. [17]. Phillip P. Gerbino, Chapter 39 Aromatic water, Remington - The Science and Practice of Pharmacy 21st Edition, Pharmaceutical Press, 2005, p.749. [18]. Bristish Pharmacopoeia Commisssion, Syrup, British Pharmacopoeia 2013, The Stationery Office, 2013. [19]. U.S Pharmacopeial Convention, Syrup, USP 30 – NF 25, USP Convention, 2007, p. 1233.

N

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

Advertisement