Page 36

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Dùng cồn kế xác định độ cồn biểu kiến của cồn ethanol bộ môn cung cấp và tra bảng GayLussac.

Ơ

N

Kết quả: độ cổn biểu kiến 96o ở 29 oC > độ cồn thực: 92,9o= C1

H

Muốn pha thành 850 ml cồn có độ cồn thực là 90o, ta pha từ cồn cao độ trên với nước cất.

TR ẦN

Bước 3: Pha cồn theo số liệu đã tính

823(ml)

Cho 823ml cồn bộ môn cung cấp vào ống đong, thêm nước cất vừa đủ đến 850ml.

10 00

B

Bước 4: Kiểm tra lại nồng độ cồn mới pha (bằng cồn kế và tra bảng Gay-Lussac).

A

Dùng cồn kế kiểm tra lại độ cồn biểu kiến

-H

Ó

Cồn có độ cồn thực là 90o, tương đương ở nhiệt độ 29oC thì độ cồn biểu kiến là 94o.

Ý

ì thế cồn sau khi pha xong phải có độ cồn biểu kiến là 94o ở 29 oC hoặc tra theo bảng

-L

Gay-Lussac nếu ở nhiệt độ khác.

TO

ÁN

→Nếu sai biệt quá giới hạn cho phép thì phải chỉnh lại.

ÀN Đ IỄ N

Siro húng chanh:

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

H Ư

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

Vậy thể tích cồn cao độ cần lấy là: (90x850)/92,9

G

Theo yêu cầu thì C2 = 90%; V2= 850ml; C1= 92,9o

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

Đ ẠO

C2,V2 lần lượt là nồng độ và thể tích cồn muốn pha

4.7.

D

C1,V1 lần lượt là nồng độ và thể tích cồn cao độ

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Trong đó:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

C1.V1=C2.V2

.Q

U

Y

N

Áp dụng công thức sau:

4.7.1 Đề nghị số lượng điều chế: - Theo công thức ở mỗi đơn vị Siro thuốc 75g chứa 15% (kl/kl) siro húng chanh, tức là lượng siro húng chanh cần cho mỗi đơn vị là: 75×15% 11,25g. Để điều chế 5 đơn vị thành phẩm siro thuốc cần 11,25×5 56,25g siro húng chanh. Trừ hao hụt trong quá trình pha chế ta điều chế 60g siro húng chanh.

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

Advertisement