Page 35

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com

Tính chất của siro đơn [14]: - Chất lỏng, sánh, trong suốt, không mùi, vị ngọt.

N

- Siro đơn có hàm lượng đường 64% (kl/kl).

H N Lượng ethanol 90% cần điều chế 6ml 800ml 9ml 15g ~ 18ml (d=0,81797 ở 20oC) 833ml

- Cách pha và tính toán gồm 4 bước:

B

Bước 1: Xác định nồng độ cồn nguyên liệu

10 00

Dùng cồn kế để xác định độ cồn ở 15oC sẽ biết được độ cồn thật. Nếu đo độ cồn ở nhiệt độ khác thì đó là độ cồn biểu kiến. Để đổi từ độ cồn biểu kiến sang độ cồn thật thì phải tra

-H

Ó

A

bảng Gay-Lussac (đính kèm):

- Nếu độ cồn biểu kiến lớn hơn 56%: áp dụng bảng Gay-Lussac

-L

Ý

- Nếu độ cồn biểu kiến trong khoảng 25 – 56%: áp dụng công thức sau để tính độ cồn

IỄ N

Đ

ÀN

TO

ÁN

thật.

Trong đó:

X=C+0,4(15-t)

https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TR ẦN

- Pha 850ml ethanol 90% từ ethanol nguyên liệu

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST&GT : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

H Ư

- Lượng cồn nhóm đề nghị để tránh hao hụt trong quá trình điều chế là: 850ml

MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO)

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

G

Đ ẠO

TP

.Q

U

Thành phần có dùng ethanol Dung dịch Bromoform Cồn Aconit Siro vỏ quýt Ethanol 90% Tổng

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa Quy Nhơn 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

D

Ethanol 90%

Y

4.6.

Ơ

- Tỉ trọng là 1,26 ở 105C và 1,32 ở 20C.

X: là độ cồn thật C: độ cồn biểu kiến t: nhiệt độ của cồn tại thời điểm đo

Bước 2: Tính toán lượng cồn nguyên liệu Cồn nguyên liệu có nồng độ lớn hơn 90%: pha loãng cồn cao độ với nước để tạo cồn 90%

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Profile for Dạy Kèm Quy Nhơn Official

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP BÀO CHẾ 1 THUỐC TIÊM - THUỐC NHỎ MẮT - SIRO THUỐC  

https://app.box.com/s/73i47260ptd4rdsohzkhmdtt22lqp0ec

Advertisement